Илистроване приче за децу о екологији

ВЕСНА МИЈАТОВИЋ

-илустроване приче за децу о екологији-

1

Илистроване приче за децу о екологији

САДРЖАЈ

УВОДНА РЕЧ И МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА .................................................................. 3
1.0 ПРОЛЕЋНИ ИЗЛЕТ .......................................................................................................................... 6
1.1. Последице ......................................................................................................................................... 7
1.3. Могућа решења ................................................................................................................................ 7
2.0 ЛЕТО ПОРЕД РЕКЕ .......................................................................................................................... 8
2.1.Последице .......................................................................................................................................... 9
2. 2. Могућа решења ............................................................................................................................... 9
3.0 ЈЕСЕН У ПАРКУ .............................................................................................................................. 10
3. 1. Последице ...................................................................................................................................... 11
3.2. Могућа решења .............................................................................................................................. 11
4. 0. ЗИМА У ПАРКУ ............................................................................................................................. 12
4.2. Последице ....................................................................................................................................... 13
4.3. Могућа решења .............................................................................................................................. 13
5.0 СТАТИСТИЧКА ОБРАДА ПОДАТАКА ..................................................................................... 14
6.0 АНАЛИЗА ВАСПИТАЧА................................................................................................................ 15
7.0 ЛИТЕРАТУРА ................................................................................................................................... 17

2

Илистроване приче за децу о екологији

УВОДНА РЕЧ И МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА
Природа је сјајно место за размишљање о свим другим бићима која живе на земљи.
Све у животу је драгоцено- Сунце, звезде, Месец, ваздух, биљке, животиње. Ми смо ти
који треба да водимо рачуна о свему томе. Овај истраживачки рад је написан на основу
бележења оговора и исказа деце у току рада реализације активности из области екологије.
Деца су одговоре давала на основу илустрованих слика са радног материјала: „Илустоване
приче за децу о екологији“.
Екологија је проучавање међусобних односа међу живим бићима и њиховог односа
са средином. То је релативно нова научна грана, али је успела да покаже да је веома важна
за живот целе планете. Код деце је још у предшколском периоду потребно стварати и
развијати поштовање и љубав према свему живом и према природи. Мотив и љубав да се
природа чува и унапређује због своје лепоте је такође потребно подстицати код деце
предшколског узраста. Са децом је потребно разговарати и о системима живљења који су
усклађени са схватањем човека као посматрача и процењивача сопственог понашања.
Утицај човека на природу је велики. Он може бити и позитиван и негативан, односно у
позитивном и негативном смислу људског деловања. Непромишљеност човека према
природи и њеним законитостима је велика. Човек треба да схвати разуме хармоничан
однос између њега и природе, односно важности природе и њеног очувања за човеков
опстанак. Васпитач у раду треба са децом треба да подстиче услове развоја еколошког
мишљења код деце, односно да дете постане свесно свеопште повезаности живог и
неживог света, свих живих створења међу собом, човека, биљака, животиња и
одговорности сваког појединца за заједничку судбину природе.
У овом раду рађено је истраживање са две предшколске групе. Циљ овог истраживања
није учење градива и усвајање појмова из области екологије већ помоћ деци да развију
радозналост о свету који га окружује, да стекну искуства о свету, уче да истражују,
користе своја чула и посебно скрену пажњу на међусобну зависност у природи.

3

Илистроване приче за децу о екологији
Предмет истраживања је утврђивање колико илустроване слике доприносе
развоју моралне свести код деце за очувањем природе.
Задаци истраживања:
Утврђивање међусобног утицаја живе и неживе природе,
Уочавање животних заједница и екосистема,
Ланац исхране,
Кружење материје у природи,
Саобраћај као загађивач природе,
Очување, обнављање и унапређивање животне средине.
Методологија рада и хипотезе истраживања. Узорак је узет од 17 деце једне
предшколске групе (Сунцокрети) и 15 деце друге предшколске групе (Бубамаре). Деца
која су испитана рођена су 2004, године. У групи „Бубамаре“ са једним дететом се ради по
индивидуалном образованом програму ( урађен му је ИОП).
Хипотезе истраживања:
Већина деце из предшколске групе „Сунцокрети“ је на основу илистрованих
прича о екологији“ развила свест о очувању, обнављању и унапређивању животне
средине.
Већина деце из предшколске групе „Бубамаре“ је на основу илистрованих прича
о екологији“ развила свест о очувању, обнављању и унапређивању животне
средине.
Мерење је спроведено предшколској групи у Бадовинцима која

је у склопу

предшколске установе „Слава Ковић“ у Богатићу.
Искуство и знање деце о појмовима о очувању, унапређивању животне средине пре
реализације „ Илистрованих приче за децу о екологији“. Наравно, подаци су забележени у
табеле, статистички обрађени и графички обрађени.

4

Илистроване приче за децу о екологији

Предшколска
група

Међусобни

Животне

утицај живе и

заједнице

неживе

екосистеми.

и

Ланац

Кружење

исхране.

материје
природи.

у

Угрожавање

Саобраћај

Очување,

животне

као загађивач

обнављање,

средине.

природе.

унапређивање
животне

природе.

средине.

СУНЦОКРЕТИ.

+

+

+

+

+

-

+

БУБАМАРЕ

-

+

-

+

+

+

+

Табела бр.1

Од укупног броја деце из групе „Сунцокрети“ 85% је имало знање о очувању и
угрожавању природе. Од укупног броја деце из групе „Бубамаре“ 71% је имало знање о
очувању и угрожавању природе.

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Графикон бр.1

5

Илистроване приче за децу о екологији

1.0 ПРОЛЕЋНИ ИЗЛЕТ

Слика бр.1
Одговори деце:
„Ловац лови зеца. Девојчица пуши цигару, загађује природу. Сав дим је отишао
на птицу. Један је уловио чизму, зато што је неко бацио у воду, он је мислио да је риба
у води па је повукао. Девојчица чупа биљку, и онда нема природе. Нека торба је ту и у
торби две биљке које је девојчица ишчупала и хоће трећу. На дрвету где је девојчица
неко је нешто цртао и може да отпадне кора и не може да израсте нова. У реку неко
баца ђубре и кост од рибе и загади воду и нико не може да се купа у води. Пушење
загађује ваздух и није здраво за плућа. Ако пушиш сваки дан, разболиш се. Ако неко
има пикавац нека га стави у кутију и баци а не на земљу. Понесе кутију кући и баци је.
Сви људи загађују околину. Једно дрво је неко осекао на слици и оно не може више
израсти. И кад човек угрози природу, он није добар. Дим од цигаре иде на птицу и
може да угуши птицу, животиње, одрасле и може да запали дрво. Птица хоће да угине
због дима и нема ко да греје јаје. Ако се дрво запали, може да падне и угрози
природу“.

6

Илистроване приче за децу о екологији

Слика бр.2

1.1. Последице
Зец може да угине кад је стар, не једе, не пије, може и да га убије ловац. Он је
угинуо јер је пио воду која је загађена, трава је била загађена, бацили смо
смеће, препарате и отров у воду.
Цветић је увео зато што га нико не залива. Без воде је била суша. Сунце је било
јако и трава је изгорела. Ова је земља загађена, зато што је прскана. Била је
суша.
Девојчица је бацила пикавац па се трава запалила а онда је птица однела јаја на
друго место. Једно дрво пада и може да избије пожар. Пожар може да изгори
све, животиње, биљке, људе. могу да изгору и људи. Пожар може да иде до
реке. Пожар гасе ватрогасци.

1.3. Могућа решења

Слика бр.3

7

Илистроване приче за децу о екологији
Деца треба да се играју зато што им је досадно. Деца треба и да гледају у небо
како птице лете. Деца треба да се баве и учењем, трчањем и спортом. Спорт је
важан да би били јаки, снажни, здрави.
Биљка се чупа са кореном па се сади а не баца се. Израсте нова биљка а то је
нова природа која је здрава за људе. Биљке испуштају ваздух и онда можеш
више да живиш. Нова биљка може и да процвета.
Људи требају да бацају ђубре у канту за смеће. На џаку су цигаре угашене и
изломљене. Када ђубре бациш у канту за смеће буде чиста природа. Ако наиђу
смећари они то покупе.

2.0 ЛЕТО ПОРЕД РЕКЕ

Слика бр.4
Одговори деце:
"Девојчица лежи и спава на столици плаве боје. Један човек пере ауто своје са
цревом. Двоје људи се купају. Брод плива а у води су деца јкоја се купају и флаше
беле и жуте. Сапуном пере ауто и загађује природу јер све пада на земљу, сва
прљавштина. Једна цев излазе са стране и нешто браон а то је прљавштина. Она
загађује у води децу која се купају, рибе. Трава је зелене боје а у трави је чарапа,
8

Илистроване приче за децу о екологији
флаша просула се и из ње излази отров. Отров је на земљи и загађује и човека и
девојчицу уништа сву траву и више неће бити траве и дрвећа. Кад је отров ушао у
земљу, цвеће се храни из земље илази отров и вене“.

2.1.Последице

Слика бр. 5
Уништавају се животиње, рибе, вода и ако је крокодил ту у води он гине.
Загађују се и биљке.
Људи су бацили смеће и загадили природу. Последице су да дрво грозно
изгледа зато што су бачени џакови.
Уништиће се и куће за животиње јер ће се оно упетљати у смеће. Смеће смрди
и животиње неће моћи ту да живе.
Човек пије кафу, чај, сок, пиво и алкохол. Може да се опије и иде лево, десно,
повраћа. Може да бацу чашу, полупа је и загади природу. Ако је пластичана
она се не разбије или још горе загади природу.

2. 2. Могућа решења

Слика бр.6

9

Илистроване приче за децу о екологији
На цев треба ставити мрежу и тако прочистити воду јер када крене смеће оно
ће се зауставити. Могу да живе онда рибе ту и да се купају деца.
Човек баца смеће у канту да не буде прљава природа. Када баци смеће нека
опере руке сапуном јер може бити отровно или загађено. Ако је неко имао
грипа па бацио смеће можеши ти да добијеш.
Прашак који се користи за веш је отрован за природу. Треба га користити мање
или неки који није отрован.

3.0 ЈЕСЕН У ПАРКУ

Слика бр. 7
Одговори деце:
„Јесен је. Деда чита новине. Видим на слици и један пљесак. Бата отвара
лименку. Кроз парк не пролази ни један бицилклиста а ни мотрор. Лишће опада као
и сваке јесени а тамо даље су неке зграде и људи“.

10

Илистроване приче за децу о екологији

3. 1. Последице

Слика бр.8
Деда је оставио флашу и новине. Требао је да баци у канту за смеће. Дечак баца
лименку, требао је да је баци у канту за смеће. Неко може да прегази лименку и
да она уђе у земљу. Може лименка да уништи и животиње у земљи и кишну
глисту. Дечак прича телефоном и може да удари у дрво, зато што не гледа. Ако
је близу кривине, дечак не гледа како прелази ауто и може да га згази ауто.
У парку је побацано ђубрета, лименки, новина, флаша. Љуљашка је пукла јер је
неко откинуо. Ветар дува папир и он може да упадне у реку и загади природу.
Тако се загади река и животиње у њој.
Флашу и новине деда није бацио у канту за смеће па природа изгледа ружно.
Папир и новине треба да се баце у канту за рециклирање. Свеска од
рециклираног папира се поново пише и чита.

3.2. Могућа решења

Слика бр.9

11

Илистроване приче за децу о екологији
Новине, лименке, се бацају у канту за смеће али канту за рециклирање. Кад се
опет користи, баци се па се опет користи. Парк је сада чист, биљке испуштају
кисеоник а животиње су срећне јер је чиста природа.

4. 0. ЗИМА У ПАРКУ

Слика бр.10

Одговори деце:
„Зима је. Деда Мраз доноси поклоне. Божићна јелка је у саксији. Украса је
много на њој. Много сија сијалица и троши се струја. Деца не гледају да се играју
на улуци па може нешто да их згази. Деца су безобразна и хоће да повреде човека.
Д еца бацају петарде и могу да им опале у руци. Ако га повреде петардом може да
добије потрес мозга. Деда Мраз се спушта низ бандеру и може тако да се повреди“.

12

Илистроване приче за децу о екологији

4.2. Последице

Слика бр.11
Загађени дим иде у ваздух и загађује природу и људи не могу да дишу.Угљен
диоксид се испушта у ваздух. Људима онда треба маска.
Неко је исекао у природи сво дрвеће. Онда је се уништила природа и нема
чистог ваздуха. Нама хлада и животиње немају хране и могу тако да угину.
Дечак је бацао петарду и повредио се. Хтео је да држи петарду у руци и сад му
иде крв.

4.3. Могућа решења

Слика бр.12.
Да штедимо струју. Дечак излази из тоалета и не гаси светло. Он не штеди
струју.
Треба кувати кафу на плин јер се тако штеди струја. Морамо пазити кад
користимо плин да се не опечемо.
Јелка је у бусену са земљом. Онда је треба засадити у зељу да нам ваздух буде
чистији

13

Илистроване приче за децу о екологији

5.0 СТАТИСТИЧКА ОБРАДА ПОДАТАКА
Након реализованих активности на основу илустрованих слика за децу о екологији
добијени су следеци подаци:

Предшколска
група

Међусобни

Животне

утицај живе и

заједнице

неживе

екосистеми.

и

Ланац

Кружење

исхране.

материје
природи.

у

Угрожавање

Саобраћај

Очување,

животне

као загађивач

обнављање,

средине.

природе.

унапређивање
животне

природе.

средине.

СУНЦОКРЕТИ.

+

+

+

+

+

+

+

БУБАМАРЕ

-

+

+

+

+

+

+

Табела бр.2
Од укупно испитане деце у групи „Сунцокрети“ свих 17 је схватило

значај

унапређивања и чувања животне средине на основу илистрованих слика о екологији тј.
100%. У групи „ Бубамаре“ од укупно испитане деце 15 само једно дете (са којим се ради
по индивидуалном образовном програму) није схватило значај унапређивања и чувања
животне средине на основу илистрованих слика о екологији тј. 85%.

100%
95%
90%
85%
80%
75%

Графикон бр. 2.
14

Илистроване приче за децу о екологији

6.0 АНАЛИЗА ВАСПИТАЧА
Испитано је 32 деце предшколског узраста. Деца су на основу илустрованих слика
причала приче. Атмосфера у групи је била весела и опуштена. Сва деца су давала одговоре
на основу илустрованих слика. Одговори су били занимљиви и интересантни. На основу
слика код деце се развијало интересовање за животну средину и неговао се осећај
хармоније за оно што је природно.
Такође, код деце се развијало поштовање и дивљење према живом и неживом свету
који га окружује и потреба да га очувају, упознају. Наравно, деца су схватала да је у
природи све повезано као организовани систем (Биљке испуштају ваздух и онда можеш
више да живиш. Нова биљка може и да процвета).
Деца су развијала и позитивизам и позитиван пример заштите животне средине (Када
ђубре бациш у канту за смеће буде чиста природа. Ако наиђу смећари они то покупе).
На основу илустрација деца су подстицана и на размишљање о могућим последицама
онога што чине у животној средини (Девојчица је бацила пикавац па се трава запалила а
онда је птица однела јаја на друго место. Једно дрво пада и може да избије пожар).
Деца су на основу слике уочавала правилно и неправилно еколошко понашање и
правилан однос према природи. Ова свест се формилрала у оквиру моралне свести код
деце и на тај начин се формирала савест и воља за очување животне средине
Прича „ Лето поред реке“ је била веома интересантна деци као и „Пролећни излет“ .
Деца су градила кроз приче заштитничи однос према природи и жељу да се допринесе
њеном очувању.
На основу илустрованих слика деца су истицала и потребу да сачувају природу од
њеног загађења (На цев треба ставити мрежу и тако прочистити воду јер када крене смеће
оно ће се зауставити. Могу да живе онда рибе ту и да се купају деца).
Деца су неговала кроз приче и хуман однос према природи и животињама (Уништиће
се и куће за животиње јер ће се оно упетљати у смеће. Смеће смрди и животиње неће моћи
15

Илистроване приче за децу о екологији
ту да живе). Код деце се развијала свест о здравијем живљењу, као и здрављу планете, које
је важно за опстанак свих врста.
Подстицана је и креативност у трагању за решењима проблема загађења животне
средине. Одговори деце су били креативни и деца су развијала и стваралачки потенцијал.
Деца су сматрала да су људи дужни да надокнаде природи оно што су јој ускратили (На
цев треба ставити мрежу и тако прочистити воду јер када крене смеће оно ће се
зауставити. Могу да живе онда рибе ту ида се купају деца).
Одговори деце су указивали на то да они желе да планета буде чиста и здрава али да је
људи често загађују и нарушавају њен изглед.
Деца су схватала појам о добрима које у свом „наручију“ садржи родна планета. Родна
добра се често претварају у отпад, често отрован и на тај начин се загађује животна
средина.
На основу података који су добијени у овом истраживању потврђене су обе хипотезе
истраживања. Потребно је напоменути да само једно дете (15%) у групи „Бубамаре“ није
схватило и разумело значај очувања животне средине на основу илустрованих слика за
децу о екологији. Разглог зашто није схватило је можда и тај што се са њим ради по
индивидуалном образовном програму (ИОП).

16

Илистроване приче за децу о екологији

7.0 ЛИТЕРАТУРА
1. Вера Лаловић, Весна Јањевић: „ Трагом природе“, Београд, 2003.
2. Емил Каменов: „ Зелена планета“, Драгон. Нови Сад, 2004.
3. Илустроване приче за децу о екологији – радни материјал за пројекат.
4. Енциклопедија питања и одговора.

17

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful