BADYET NG PILIPINAS 2010-2011

Inihayag ng isang senador na nakasagabal sa pag-apruba ng P1.541 trilyong panukalang budget ng pamahalaan sa 2010 ang ginawang pagbawas sa pondo sa ilang ahensiya ng pamahalaan.

Ang P1.645 trilyon Pambansang Budget pagpapanukala namin para sa Fiscal Taon 2011 ay ang aming sasakyan upang ituloy ang mga kinakailangang mga pagbabago na ito. Ang 2011 Pambansang Budget nakatutok ang mga pondo kung saan sila ay pinaka-kailangan at kung saan ito ay magbunga ng pinaka-pakinabang. Namin ang muling idisenyo badyet upang matiyak na ang bawat sentimo ay ilagay sa magandang gamitin. Kami ay naghahanap ng bagong mga appropriations ng P1.0 trilyon, kasama ng P66.9 bilyon ng unprogrammed Appropriations.

Boncodin ng pambansang Pagbabadyet ng sistema. ang mga iba't-ibang mga pagkakataon para sa katiwalian sa bawat hakbang ng proseso ng badyet ay nakilala. .Sa karagdagan. sa isang pagtatasa ng Dating DBM Secretary Emilia T.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful