P. 1
Mnm3 Bloomova Taksonomija Ishodi

Mnm3 Bloomova Taksonomija Ishodi

|Views: 153|Likes:
Published by Jasmina Bastalić

More info:

Published by: Jasmina Bastalić on Mar 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/20/2013

pdf

text

original

UČENIČKA POSTIGNUĆA (OČEKIVANI ODGOJNO – OBRAZOVNI ISHODI

)

Što su učenička postignuća? Učenička postignuća ili odgojno-obrazovni ishodi predstavljaju jasno iskazane kompetencije, tj. očekivana znanja, vještine i sposobnosti, te vrijednosti i stavove koje učenici trebaju steći i moći pokazati po uspješnom završetku određene nastavne teme, programa, stupnja obrazovanja ili odgojno-obrazovnog ciklusa. Ona, dakle, trebaju jasno iskazivati što učenici trebaju znati i biti u stanju činiti, ali i način na koji će stečeno znanje, vještine i stavove trebati pokazati. Odgojno obrazovni ishodi ili učenička postignuća nisu iskazi koji eksplicitno nabrajaju ili opisuju odgojno-obrazovne sadržaje, tj. nastavne teme (kao što je napr. slučaj s nastavnim programima) niti govore što učitelji ili nastavnici u nastavi trebaju raditi. Oni su usmjereni na učenike i njihove aktivnosti i zato se uvijek iskazuju aktivnim glagolima koji izražavaju učeničku aktivnost (prepoznati, opisati, analizirati, usporediti, razvrstati, interpretirati, primijeniti itd.) Zašto su učenička postignuća važna? Zato što: 1. Učiteljima i nastavnicima pružaju jasnu i preciznu osnovu za: određivanje: sadržaja koje će poučavati, nastavnih strategija i metoda koje će primjenjivati, određivanje aktivnosti koje učenici trebaju izvesti, definiranje ispitnih zadataka za vrednovanje učeničkog uspjeha i napredovanja, vrednovanje ostvarenosti kurikuluma koji primjenjuju. jasnu i konkretnu sliku što će morati znati i umjeti na kraju pojedine teme, cjeline, razreda, odgojno-obrazovnog ciklusa, odnosno školovanja, jasan okvir koji usmjerava njihovo učenje, jasno artikuliranu osnovu za pripremanje za ispite, odnosno provjere njihovih postignuća. stjecanje jasne slike o tome koju vrstu i dubinu znanja, vještina i vrijednosti će djeca moći steći u školi, uspješno pomaganje i praćenje napredovanja njihovog djeteta i dr.

2. Učenicima pružaju:

3. Roditeljima omogućuju: -

1

odnosno stupnja obrazovanja. pri čemu treba izbjegavati upotrebu glagola koji su previše općeniti i nejasni. odgojno-obrazovnog ciklusa.Preporuke za pisanje učeničkih postignuća/ishoda učenja Da bi učenička postignuća imala prethodno navedene karakteristike. cjeline. glagoli «znati» i «razumjeti» i sl. Predlažemo da se za izbor glagola po pojedinim područjima ishoda koristi Bloom-ova taksonomija odgojno-obrazovnih ciljeva (Prilog 1). vještina te vrijednosti i stavova. (Prilog 2) Učenička postignuća trebaju obuhvatiti sve relevantne komponente pojma kompetencije: područje znanja. Treba početi glagolom koji izriče učeničku aktivnost (aktivni glagoli). kao što su napr. pri njihovom pisanju mogu pomoći sljedeće preporuke: • Treba poći od pitanja što je to što učenici trebaju znati i biti u stanju činiti u određenom području po završetku određene teme. • • • 2 .

prepoznati. učenici odabiru i upotrebljavaju naučene riješiti. preurediti. sažeti. identificirati. vrednovati. materijala za određenu namjenu. 1956) RAZINA ZNANJE TIPIČNI AKTIVNI GLAGOLI definirati. informacije. stvoriti. povezati. izreći. osmisliti. (niža razina razumijevanja) grupirati. objasniti. generirati. predložiti. koncepte i principe u obliku ponoviti. predvidjeti. formulirati SINTEZA / KREACIJA utvrditi. otkriti. klasificirati. potvrditi EVALUACIJA / VREDNOVANJE 3 . učenici su u stanju objediniti (povezati. odabrati. raspraviti. ideje. u novu funkcionalnu cjelinu ili strukturu rekonstruirati. usporediti. odabrati. nabrojati. pretvoriti. znanja i vještine) planirati. principe. podržati. integrirati. demonstrirati. odabranim kriterijima argumentirati. kombinirati. preformulirati. sučeliti. osnovne sastavnice tako da se može razumjeti sortirati. koristiti. razviti. prosuditi. dizajnirati. prilagoditi. teorije i metode kako bi baratati. riješili problem ili zadatak u konkretnoj i novoj proizvesti. interpretirati informacije zasnovane na izvesti. rabiti. skicirati. ukazati na. upotrijebiti. smjestiti. izdvojiti. uskladiti. preporučiti. pripremiti.Prilog 1 BLOOMOVA TAKSONOMIJA – KOGNITIVNA DOMENA (znanje. ocijeniti. organizirati. učenici razumiju i mogu objasniti ili obraniti. Bloom. učenici su u stanju raščlaniti materijal na usporediti. ilustrirati. učenici imaju sposobnost prosudbe vrijednosti interpretirati. kreirati. razlikovati. napisati. suprotstaviti. revidirati. predvidjeti. integrirati) dijelove (rezultate. zapamtiti sličnom onome u kojem su ih učili RAZUMIJEVANJE / OVLADAVANJE opisati. klasificirati. prevesti. prikazati. njegova organizacijska struktura ispitati. u skladu s opravdati. eksperimentirati. povezati. iskazati. izdvojiti. skicirati situaciji analizirati. suprotstaviti. zaključiti. navesti. zaključiti. pokazati. svrstati. proračunati. istražiti. složiti. poredati. razlikovati. sakupiti. povezati. koncepte. opisati. reproducirati. procijeniti. odabrati. konstruirati. prikupiti. sjetiti se. modificirati. identificirati. pokazati prethodno stečenim znanjima PRIMJENA (viša razina razumijevanja) primijeniti. raščlaniti. imenovati. izračunati. provjeriti ANALIZA urediti. kritizirati. učenici znaju reproducirati ili prepoznati označiti. staviti u odnos s. razumijevanje. dati primjer. procijeniti.

naglasak je na usporedbi. opisati. koristiti. poredati. imenovati. objasniti. obraniti. napisati. slijediti. izvijestiti. prikazati. ispitati. čitati učenici aktivno sudjeluju. organizirati. modificirati. prihvatiti. kombinirati. razlikovati. izvijestiti. razlikovati. s voljom sudjelovati. izabrati. potvrditi. inicirati. riješiti. učenik posjeduje sustav vrijednosti koji predložiti. volontirati dovršiti. iskazati odanost. usporediti. obraniti. surađivati. uvažavati odgovoriti. prilagoditi. izraziti. izvesti. generalizirati. reći. držati. slušati. izraditi. podržati predstavlja njegovu osobnost 4 . grupirati. formulirati djelovati. motivirani su doprinijeti. prilagoditi. reagiraju. Krathwohl i suradnici. stvara jedinstveni sustav vrijednosti. služiti. slušati. revidirati. objasniti. pozdraviti. stavovi. ponašati se u skladu s. oblikovati. prihvatiti. predložiti. kvalificirati. odabrati. prakticirati. određenim objektom. staviti u odnos. urediti. izdvojiti. pratiti. osvijestiti. složiti se. opravdati. koristiti. proučiti. dragovoljno. odgovoriti. 1964) RAZINA PRIHVAĆANJE učenici svjesno i pažljivo prate i žele čuti TIPIČNI AKTIVNI GLAGOLI pitati. posjetiti. slijediti. utjecati. dopuniti. uključiti. identificirati. željeti. dati. poopćiti. posvetiti se. izvršavati. označiti. uravnotežiti. u rasponu od prihvaćanja do suprotstaviti se.BLOOMOVA TAKSONOMIJA – AFEKTIVNA DOMENA (emocije. rješavajući konflikt među njima. identificirati. prepoznati. REAGIRANJE / ODGOVARANJE komunicirati. prilagoditi se. učenici poštuju ili vrednuju osobu vezanu s prosuditi. događajem ili podijeliti. sastaviti. bilježiti. primijeniti. konceptualizirati. ponašanjem. usvojiti. pažljivo prate i izvesti. kontrolira njegovo ponašanje (karakter) i poslužiti. vrednovati. izabrati. pripremiti. slijediti. upotrebljavati. opisati. predstaviti. modificirati. sintetizirati. pozvati. održati. ukazati. brinuti se o/za. pristati. prihvatiti. pomoći. mijenjati. složenijeg stanja posvećivanja tražiti. smjestiti. proučavanju odnosa i sintezi vrijednosti USVAJANJE SUSTAVA VRIJEDNOSTI / INTEGRITET slijediti. iskazati zabrinutost/brigu USVAJANJE VRIJEDNOSTI ORGANIZIRANJE VRIJEDNOSTI učenik organizira vrijednosti po prioritetima proučavanjem kontrasta među različitim vrijednostima. raspraviti. integrirati. vrijednosti.

izvršiti uz nadzor. preokrenuti. učenik je mentalno. učenik s povećanom efikasnošću. baratati uz vodstvo. povezati. 1972) RAZINA PERCEPCIJA / MOĆ ZAPAŽANJA TIPIČNI AKTIVNI GLAGOLI izabrati. učenik upotrebljava osjetila kao vodstvo u čuti. duplicirati. upravljati. kopirati. rastaviti. pokrenuti. revidirati učenik prilagođava vještine problemskoj situaciji reorganizirati. osjetiti. okusiti. prirediti.BLOOMOVA TAKSONOMIJA – PSIHOMOTORIČKA DOMENA (vještine. voditi. vježbati. izdvojiti. ubrzati. sigurnošću i izvršiti. izgraditi. konstruirati. prepoznati. upravljati. ovladati prilagoditi. sastaviti VOĐENI RAZGOVOR AUTOMATIZIRANI ODGOVOR izvesti. demonstrirati. namirisati. dizajnirati. prepoznati. promijeniti ORGANIZACIJA / STVARANJE izgraditi. urediti. održavati efikasnost. udvojiti. uočiti. učenik stvara nove obrasce za posebne situacije konstruirati. slušati. pratiti motoričkim aktivnostima SPREMNOST početi. gledati. diskretnim koracima razdvojiti. često pokušati. voditi. objasniti. nastaviti. kontrolirati. sastaviti. reagirati. inovirati ili slučajeve 5 . učenik oponaša i razvija vještine (vježba). proizvesti okretnošću izvršava radnje SLOŽENA OPERACIJA (AUTOMATIZACIJA) učenik automatizirano izvršava radnje PRILAGODBA popraviti. provesti. primijetiti. Simpson. konstruirati. ponoviti. emotivno i fizički spreman odgovoriti za aktivnost oponašati. kombinirati. izumiti. vidjeti. uskladiti. podići.

osvijestiti i sl. ne postoji općeprihvaćena metodologija i instrumentarij za njihovo mjerenje. učenička postignuća (ishode učenja) zapišite u obliku: “Učenici će …“. razumjeti. vrijednosti i stavovi). Nepoželjni / neprecizni glagoli: znati razumjeti osvijestiti cijeniti zapamtiti upoznati naučiti usvojiti osposobiti i sl. Preporuke: 1 učenička postignuća (ishode učenja) uvijek opišite kao mjerljive aktivnosti 1 . izbjegavajte duge i složene tvrdnje i nepoznate riječi. Kako učenička postignuća (ishodi učenja) na razini područja i odgojno-obrazovnih ciklusa obuhvaćaju i elemente koji nisu neposredno mjerljivi (napr. 2006) Poželjni / precizni glagoli: analizirati opisati definirati napraviti usporediti razlikovati argumentirati i dr.). izbjegavajte preopćenite glagole (znati. tj." 6 .Prilog 2 OPERACIONALIZACIJA UČENIČKIH POSTIGNUĆA (ISHODA UČENJA) (Kennedy. predlažemo da se navedena Kennedy-eva preporuka za naše potrebe preformulira u sljedeću preporuku: "učenička postignuća (ishode učenja) uvijek opišite kao mjerljive aktivnosti ili aktivnosti koje se mogu promatrati i pratiti.

- izbjegavajte komparative bolje ili više jer podrazumijevaju mjerenje prije i poslije učenja. saznati. odaberite najviše 5 do 7 učeničkih postignuća (ishoda učenja) za pojedinu kategoriju (u našem slučaju podpodručje ili predmet). biti izloženi? Jesu li u ishode ukljuičene različite razine njihove složenosti po uzoru na Bloomovu taksonomiju? Jesu li ishodi učenja mjerljivi i može li se njihova demonstracija opažati? Jesu li svi ishodi učenja povezani s ciljevima i sadržajem? Jesu li uz ishode učenja definirane ciljane kompetencije kao specifične ili opće? Uz navedeno. 7 . biti upoznati. Podsjetnik za provjeru definiranih učeničkih postignuća (ishoda učenja): Je li svaki ishod opisan pomoću jednog aktivnog glagola? Jesu li izbjegnuti neodređeni i pasivni glagoli kao npr. postati svjesni. želimo naglasiti da uvijek treba imati na umu da su učenička postignuća (ishodi učenja) operacionalizacija kompetencija navođenjem aktivnosti koje se mogu opažati i/ili mjeriti.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->