You are on page 1of 1

namn: ________________ www.mattehjalp.

se Pettersbergsskolan, Dominic

År 8 - Kapitel 5 - Läxstencil 2

1. Vilken blir temperaturen?


a) Temperaturen är 15ºC, men sjunker sedan med 20ºC.
b) Temperaturen är 12ºC, men sjunker sedan med 8ºC.

2. Markus har y par skor. Kalle har en tre gånger så många. Teckna ett uttryck för hur många
par skor Kalle har.

3. Frans har x kr. Teckna ett uttryck för hur mycket pengar han har kvar efter att ha gett
hälften till systern och köpt sig en chipspåse för 20 kronor.

4. John har blivit biten x gånger av fästingar. Sepp har blivit biten hälften så många gånger
som Janine som har blivit biten dubbelt så många gånger som John. Teckna ett uttryck för
hur många gånger Sepp har blivit biten av fästingar.

5. En tidning kostar x kronor, ett tuggummipaket y kronor. Hubert köper två tidningar och
tre tuggummipaket. Teckna ett uttryck för hur mycket Hubert betalar.

6. Beräkna värdet av uttrycket 3z + 4y - 2 om


a) y = 4 och z = 2 b) y = 8 och z = 5

7. Beräkna värdet av uttrycket x + 3y - z om


a) x = 3 och y = 2 och z = 5 b) x = 0 och y = 2 och z = 4

x y
8. Beräkna värdet av uttrycket 4 + 5 om
a) x = 16 och y = 5 b) x = 20 och y = 35

9. Förenkla
a) 3y + 2y - 5 = b) 3x - 4 - 5x + 2y = c) 5z + 2b - 5a + 5 - z =

10. Förenkla
a) 3a + a - 15 = b) d - 3b + 3d - 3c = c) 2b - 8a + 3b + 12a =

11. Förenkla
a) 4x - (3x +2) = b) 2z - (z + 5) = c) 2a + 3a - (3b + 2a) =

12. Förenkla
a) 3(2y + 2) = b) 2(c + 4) = c) 3z(y - x) =

13. Vilket av följande tal är störst om x är lika med 8?


a) 4x b) x+4 c) 4x d) 4/x