KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI (KPPK

)
PENGENALAN Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (KPPK) bertanggungjawab ke atas pembangunan sektor komoditi utama (Kelapa Sawit, Getah, Koko, Kayu-kayan, Lada, Tembakau dan Kenaf) meliputi aspek-aspek penyelidikan dan pembangunan (R&D), pengeluaran, pemprosesan dan pemasaran. Dasar-dasar dan program-program KPPK adalah untuk menjamin pembangunan sektor komoditi melalui kegiatan hiliran dan menggalakkan kegiatan pemasaran komoditi terutamanya keluaran-keluaran yang sudah diproses dan separa proses. AGENSI/MAJLIS Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB) MPOB adalah sebuah agensi utama kerajaan yang bertanggungjawab menerajui dan membangunkan industri sawit negara. Aktiviti teras MPOB merangkumi penyelidikan dan pembangunan mengenai pengeluaran huluan hingga pemprosesan produk hiliran sawit. MPOB juga menyediakan khidmat nasihat teknikal untuk menyokong kemajuan industri sawit melalui kemudahan loji rintis, makmal, kajian saintifik, khidmat nasihat teknikal, perundingan teknikal, penerbitan saintifik, latihan teknikal, persidangan dan seminar, pemindahan teknologi dan khidmat pengembangan. Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB), No 6. Persiaran Institusi, Bandar Baru Bangi, 43000 Kajang Selangor, P.O. Box 10620, 50720 Kuala Lumpur. Tel: 03-8769 4400. Faks: 03-8925 9446. Laman web: http://www.mpob.gov.my Lembaga Lada Malaysia (MPB) Lembaga Lada Malaysia adalah sebuah badan berkanun di bawah Akta Lembaga Lada Malaysia 2006 dan ditubuhkan pada 1 Januari 2007 bagi menggantikan Jemaah Pemasaran Lada Hitam. Antara matlamat penubuhannya ialah untuk melaksanakan dasar dan program pembangunan untuk memastikan pertumbuhan dan daya maju industri lada Malaysia serta menggalakkan atau menjalankan penyelidikan dan pembangunan yang berhubungan dengan industri lada dan memperdagangkan dapatan penyelidikan demi manfaat industri lada. Lembaga Lada Malaysia (MPB), Lot 1115, Jalan Utama, Tanah Putih, P.O.Box 1653, 93916, Kuching, Sarawak. Tel: 6082-331811. Faks: 6082-336877/6082-342690. Laman web: http://www.mpb.gov.my Lembaga Koko Malaysia (LKM) Lembaga Koko Malaysia (LKM) ditubuhkan melalui Akta 343, Akta Lembaga Koko Malaysia (Pemerbadanan), 1988 yang diluluskan oleh Parlimen Malaysia pada bulan Julai 1988 dan diwartakan pada 8 September 1988. Ia mula beroperasi selepas pelancaran rasminya pada 18 Julai 1989. Pada 17 Ogos 2001, Akta 343 – Akta Lembaga Koko Malaysia (Pemerbadanan) (pindaan) 2001 diwartakan dan mula berkuat kuasa pada 1 September 2001. LKM dipertanggungjawabkan untuk menjalankan dan menggalakkan penyelidikan di dalam pengeluaran, pemprosesan, penstoran dan penggunaan koko di Malaysia. Di samping itu LKM juga mengawal selia dan menyelaras aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan koko seperti pemprosesan,

my Lembaga Getah Malaysia (LGM) Lembaga Getah Malaysia (LGM) ditubuhkan pada 1 Januari 1998. hasil gabungan Institut Penyelidikan Getah Malaysia (RRIM). pengawalseliaan dan pemasaran.my Lembaga Tembakau Negara (LTN) Lembaga Tembakau Negara (LTN) ditubuhkan sebagai sebuah Badan Berkanun Persekutuan mengikut Akta 111. Tel: 09-765 2933. Ibu Pejabat Lembaga Tembakau Negara. 50450 Kuala Lumpur. 148 Jalan Ampang. Tingkat 5 & 6. Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB). Laman web: http://www. Tel: 6088-234477. Faks: 03-9285 1477/1744. Lembaga Penyelidikan dan Kemajuan Getah Malaysia (MRRDB) dan Lembaga Pasaran Getah Malaysia (MRELB). Jalan Pudu Ulu. Faks: 03-2163 4492. Wisma SEDCO. Lembaga Getah Malaysia (LGM). pembelian. 88999 Kota Kinabalu. Faks: 6088-239575.mtib. MTIB adalah agensi utama yang bertanggungjawab mempertingkatkan kemajuan perusahaan berasaskan kayu negara. No.koko. Laman web: http://www. . LTN juga akan mengambil langkah-langkah untuk mencegah daripada berlaku dan merebaknya penyakit yang berkaitan dengan tembakau.penstoran.ltn. Sabah. Ia telah diamanahkan untuk menerajui aktiviti-aktiviti mempromosi dan memasarkan minyak sawit Malaysia dalam usaha untuk menjadikan ia berdaya saing di pasaran minyak dan lelemak dunia. Tel: 03-9282 2235. Aras 13-17. Laman web: http://www. Lembaga Tembakau Negara (LTN). Lembaga Koko Malaysia (LKM).my Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB) Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB) ditubuhkan pada Jun 1973 di bawah Akta Parlimen dan diletakkan di bawah naungan Kementerian Perusahaan Perladangan & Komoditi. Kelantan. 56100 Cheras. Tel: 03-9206 2000. Tingkat 17 & 18. Lembaga Tembakau Negara (Perbadanan) 1973. Faks: 09 764 2248. LTN bertanggungjawab dalam mengawal dan menyelaras aktiviti-aktiviti berkaitan dengan penanaman. Laman web: http://www. Beg Berkunci 211. 8. Peti Surat 198. Aktiviti MTIB meliputi penggalakan dan pemasaran hasil keluaran kayu kayan di samping menyumbang input teknologi kepada industri bagi memperkukuhkan tahap daya majunya. Kuala Lumpur. penjualan. Di samping itu.gov. penyimpanan dan pemindahan tembakau. 15720 Kota Baharu.my “Karnival ini yang berlangsung di Berjaya Time Majlis Minyak Sawit Malaysia (MPOC) Majlis Minyak Sawit Malaysia (Malaysian Palm Oil Council–MPOC) telah ditubuhkan pada 25 Januari 1990 untuk mengambil alih tanggungjawab dan pelaksanaan aktiviti-aktiviti yang sebelumnya dilaksanakan oleh Jawatankuasa Dana Promosi Minyak Sawit (Palm Oil Promotion Fund (POPF) Committee). Bangunan Getah Asli.gov.gov. Menara PGRM. Bangunan Getah Asli (Menara). pengawetan.gov. Kubang Kerian.lgm.

Cheras. Malaysia Rubber Export Promotion Council (MREPC). Ia ditubuhkan sebagai syarikat terhad dengan diselia di bawah Akta Syarikat 1965. Majlis Persijilan Kayu Malaysia (MTCC).com. Faks: 03-9200 6008. 5th Floor.mfpc. Blok 2A.mrepc. 8 Jalan Pudu Ulu Cheras.my Majlis Kayu Kayan Malaysia (MTC) Majlis Kayu Kayan Malaysia (MTC) telah ditubuhkan pada Januari 1992 untuk mempromosikan pembangunan industri berasaskan kayu kayan dan memasarkan produk kayu. Bangunan Getah Asli (Menara). Laman web: www. Aras 18. 148 Jalan Ampang. Malaysian Timber Council (MTC). Faks: 037806 2272.org. Tel: 03-2171 1133. Faks: 03-2171 1166. Selangor Darul Ehsan. Aras 13A-1 Plaza Sentral. 19 F. Laman web: www. Laman web: www.my Majlis Persijilan Kayu Malaysia (MTCC) Majlis Persijilan Kayu Malaysia (MTCC) adalah badan bebas yang ditubuhkan untuk membangun dan mengendalikan Skim Persijilan Kayu Negara Secara sukarela di Malaysia dalam rangka memberikan penilaian bebas kepada amalan-amalan pengurusan hutan serta untuk memenuhi permintaan terhadap produk kayu bersijil. Jalan Perbandaran. Menara PGRM. Aras 19. 50470 Kuala Lumpur.my . Wisma Sawit. Laman web: www. 56100 Kuala Lumpur. Lot 6. SS6. Faks: 03-9282 8999. benang lateks dan sejumlah produk getah. MTC dibentuk atas inisiatif daripada industri kayu. Tel: 03-2780 5088. Majlis ini dikawalselia oleh Lembaga Amanah di mana setiap ahlinya dilantik oleh Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi. Majlis Promosi Perabot Malaysia (MFPC). Tel: 03-9281 1999. Tel: 03-9200 5008.mtc.my Majlis Promosi Eksport Getah Malaysia (MREPC) Majlis Promosi Eksport Getah Malaysia (MREPC) ditubuhkan pada bulan April 2000 untuk mempromosikan pasaran getah dan produk getah. Jalan Pudu Ulu. Jalan Stesen Central 5. 8.com Majlis Promosi Perabot Malaysia (MFPC) Majlis Promosi Perabot Malaysia (MFPC) ditubuhkan pada tahun 2003 sebagai sebuah badan korporat yang diselia di bawah akta Syarikat 1965. 47301 Kelana Jaya. Aras 2. katerer. Ia bertanggungjawab untuk mempromosi dan mengembangkan industri perabot Malaysia ke peringkat global. Laman web: www.com. Hal ini selari dengan kedudukan Malaysia sebagai pembekal terbesar dunia perubatan sarung tangan. 56100 Kuala Lumpur.com. Faks: 032780 0508. Menara PGRM.mtcc. Tel: 03-7806 4097. No.Malaysian Palm Oil Council (MPOC). 50450 Kuala Lumpur.mpoc.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful