IPG KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

KULIAH MINGGU 5
EDU 3104 PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU
NAMA PELAJAR : UNIT PENSYARAH : : MONA SHAZREEN BINTI MOHD ZAINI NUR HAYATI BINTI JAMALUDIN PISMP SAINS AMBILAN JANUARI 2011 PN. NORAIDAH BINTI YAAKUB

• Pengurusan pentaksiran dalam bilik darjah
–Pentadbiran ujian dan peperiksaan

Pentadbiran Ujian dan Peperiksaan • Aspek-aspek yang perlu diberi pertimbangan sewaktu pentadbiran ujian dan peperiksaan ialah: Keselamatan Syaratsyarat Pengujian .

peti keselamatan di bilik guru besar.Keselamatan • Guru hendaklah memastikan bahawa semua kertas soalan ujian atau peperiksaan dalam sekolah diperbanyakkan oleh pihak yang berkuasa di unit peperiksaan. • Kemudian kertas ujian/peperiksaan disimpan di dalam bilik kebal. ataupun di mana-mana tempat khas yang berkunci dengan pengetahuan setiusaha peperiksaan sekolah. .

• Memastikan suasana persekitaran kondusif dan selesa bagi calon-calon. (contoh: pengumuman melalui sistem PA dilarang sama sekali sepanjang sesi pengujian. (contoh: peraturanperaturan ujian/peperiksaan dan teknik-teknik menghadapi ujian/peperiksaan). tanda seperti “TOLONG SENYAP. • Penyediaan jadual waktu ujian/peperiksaan. • Persediaan murid-murid. • Penyediaan senarai nama calon. lampu dan kipas dipasang. • Selain itu. Persekitaran Pengujian . meja dan kerusi mencukupi dan berada dalam keadaan baik). Peperiksaan sedang dijalankan” diletakkan berhampiran dengan bilik darjah atau pusat peperiksaan supaya tumpuan calon tidak terganggu.Syarat-syarat Pengujian Prosedur Pengujian • Termasuk penyediaan bilik darjah atau bilik khas sebagai pusat ujian/peperiksaan.

kertas soalan juga dikutip.Bahan Pengujian • Ketua Pengawas dan pasukan pengawas hendaklah memastikan semua bahan yang berkaitan mencukupi seperti kertas soalan. kertas jawapan dan sebagainya. • Semua bahan pengujian dibawa ke unit peperiksaan untuk disimpan dan diambil tindakan susulan yang wajar. Prosedur pasca ujian/ peperiksaan . kertas jawapan ujian/peperiksaan dikutip oleh pengawas. • Setelah tamat ujian/peperiksaan. Pentadbiran ujian/ peperiksaan • Arahan yang berkaitan seperti tempoh masa dan format item hendaklah dibaca dengan terang oleh Ketua Pengawas supaya calon jelas dan faham tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan sepanjang pelaksanaan ujian/peperiksaan. • Bagi ujian/peperiksaan tertutup.

• Pengurusan sumber maklumat murid –Penyimpanan data maklumat peribadi murid .

.Definisi Data Maklumat Murid • Data maklumat murid merujuk kepada segala maklumat berkaitan murid secara individu yang tidak merangkumi nota atau rekod simpanan guru atau ahli profesional yang bertauliah untuk kegunaan peribadi.

.

.

guru bimbingan dan kaunseling. guru mata pelajaran. . Unsur Sulit • Rekod murid secara individu yang diuruskan oleh guru adalah sulit dan tidak boleh disemak tanpa kebenaran. doktor perubatan dan sebagainya. • Rekod murid tahun enam yang tamat persekolahan rendah seperti rekod kumulatif akan dipindahkan ke sekolah menengah yang berkenaan dan tidak menjadi kepunyaan murid tersebut.Pengurusan dan Penyimpanan Data Maklumat Murid Prosedur Pentadbiran • Semua rekod disimpan dan diselenggara sepanjang tempoh persekolahan murid berkenaan. ibu bapa. • Akses kepada maklumat yang terkandung diberikan kepada ahli-ahli profesional yang terlibat secara langsung dalam proses pendidikan murid berkenaan termasuk guru kelas.

. pencalonan bagi anugerah khas dan sebagainya.Pengurusan dan Penyimpanan Data Maklumat Murid Penyimpanan dan Penghapusan • Maklumat murid seelok-eloknya disimpan oleh guru atau di bilik stor khas sepanjang tempoh persekolahan murid tersebut atau sekurangkurangnya tiga tahun sebagai bahan rujukan atau sokongan penting dalam keadaan-keadaan tertentu seperti permohonan biasiswa.

.

minat.Mengetahui latar belakang murid. penglibatan dalam kokurikulum.KAD REKOD PERSEKOLAHAN 001R Disimpan di unit Bimbingan dan Kaunseling di sekolah dan akan dikemaskini setiap tahun oleh guru kelas. . berat dan tinggi murid. guru dapat. . misalnya bantuan kewangan.Mengetahui keperluan murid yang lain.Mengenalpasti murid yang memerlukan bimbingan.  Maklumat tambahan yang dimasukkan adalah seperti rekod kedatangan. . serta perkembangan fizikal murid. pencapaian dan kemajuan akademik. keputusan pencapaian akademik.  .Menentukan aktiviti yang sesuai dengan minat murid. minat. . kesihatan.  Dengan merujuk kad ini.

KAD 001R .

alamat rumah dan nombor telefon. .Memaklumkan kepada ibu bapa jika anak mereka tidak sihat atau mempunyai masalah disiplin.  Maklumat ini sangat membantu guru dalam pengurusan bilik darjah.BUKU REKOD GURU KELAS  Maklumat seperti nama ibu bapa/penjaga. khususnya mewujudkan suasana psikososial yang sihat. guru dapat: . pekerjaan ibu bapa.  Dengan maklumat ini. . .Mengenali dan memahami latar belakang muridnya.Menghubungi ibu bapa / penjaga untuk berbincang tentang hal anak mereka.

.  Terdapat komen oleh setiap guru mata pelajaran serta markah purata bagi setiap mata pelajaran tersebut.Ibu bapa dapat mengetahui dan memahami kemajuan akademik anak mereka seterusnya dapat memberi nasihat dan bimbingan kepada anak mereka dan juga bekerjasama dengan pihak sekolah untuk membantu anak mereka.BUKU LAPORAN  Keputusan ujian dan peperiksaan yang telah dilaksanakan dicatat dalam buku laporan. Fungsi buku laporan: .

BUKU LAPORAN .

 Pada setiap hujung bulan.Membantu guru mengetahui bilangan murid dalam kelasnya. . .BUKU KEDATANGAN MURID  Mencatat kehadiran murid pada setiap hari persekolahan.  Fungsi buku kehadiran: . guru akan membuat rumusan kehadiran. .Guru boleh mengambil tindakan pada murid yang sering tidak hadir dengan memghubungi ibu bapa atau memaklumkan mereka.Guru boleh mengesan murid yang mengalami masalah kehadiran atau kelewatan.

BUKU KEDATANGAN MURID .

pegawai masing-masing susulan. pihak dari segi pentadbir kurikulum dan sekolah dan kokurikulum. perubatan. program sekolah dan lain-lain. Murid Ibu bapa Pihak pentadbir • Sebagai bukti • Sebagai sumber • Sebagai sumber status rujukan untuk maklumat penguasaan dan mengambil kepada pihak pencapaian tindakan polis.Kepentingan Rekod dan Penyimpanan Data Maklumat Murid Guru • Sebagai indikator untuk meningkatkan kualiti pengajaran mereka. Juga sebagai sumber rujukan penting bagi penyemakan semula kurikulum mata pelajaran. . sebagainya.

TERIMA KASIH .SEKIAN.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful