MODELE MOTIVAŢIONALE

a. Modelul nostru motivaţional determină NOTE: modul în care lucrăm cu ceilalţi. b. Modelul nostru motivaţional reflectă filosofia noastră de lucru. c. Filosofia noastră de lucru este adesea subconştientă sau neintenţională.

Metode umane
d. e. f. g. h. Tratează membrii bisericii ca pe “voluntari”. Face apel la ce membrii pot face pentru ei în şişi . Face apel la ce oamenii pot face pentru Dumnezeu. Manipulează. Răsplăteşte şi pedepseşte.

Modelul piramidei nevoilor lui Maslow
i. Descrie procesul normal de dezvoltare. j. Identifică nevoile cheie. k. Identifică domenii de slujire.

Probleme ale modelului lui Maslow
l. Limitat de abordarea umanistă. m. Nu are loc pentru Dumnezeu. n. Contrazice Mat. 6:25-34 - “Nu vă îngrijoraţi …” o. Se concentrează pe sine şi pe eforturile proprii.

Autorealizare Evaluare Apartenenţă

socială
Nevoia

siguranţei
Nevoi fizice

ISPRĂVNICIA BIBLICĂ
Guvernare şi Duh Sfânt Evanghelia Ucenicie
Parteneriat

Isprăvnicie
Guvernare

p. Centrarea este pe: q. Hristos ca Dumnezeu. r. A fi ispravnic. s. Evanghelia t. Este punctul de pornire. u. Conduce la asigurare. v. Acceptarea guvernării Sale şi a Duhului Sfânt w. Pasul imediat următor acceptării Evangheliei. x. Ambele sunt acte volitive (implică voinţa) y. Ucenicie z. Sprijinirea creşterii în Hristos. aa.A învăţa să umbli cu El. bb.Parteneriat cc.Cu Dumnezeu dd.A lucra cu Dumnezeu şi nu doar pentru El ee.Rezultate ff. Conducere spirituală. gg.Nutrirea încrederii în Dumnezeu hh.Umblarea cu Dumnezeu se dezvoltă. ii. Credinţă dependentă de Dumnezeu. jj. Biserică transformată.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful