TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN DISAMPAIKAN OLEH : HJ MOHD NOR AFANDI B.

ABD AZIZ PENGARAH NEGERI TERENGGANU

SUMBER RUJUKAN UTAMA
Pekeliling Perbendaharaan (PP) Bilangan 5 Tahun 2007 Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (TPA) Sebelum daripada itu: - Arahan Perbendaharaan - Panduan Perbendaharaan tatacara Pengurusan Stor - Pekeliling, Surat Pekeliling Perbendaharaan

Pemeriksaan d) Pelupusan e) Kehilangan .SKOP PENGURUSAN ASET MERANGKUMI: a) Penerimaan b) Pendaftaran c) Perlabelan. Pergerakan.

KEPERLUAN a) Mewujudkan Unit Pengurusan Aset b) Melantik Pegawai Aset c) Melantik Pegawai Pemeriksa Aset d) Melantik Lembaga Pemeriksaan bagi melaksanakan pelupusan e) Melantik J/K Penyiasatan – Kehilangan Aset .

JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET DI PERINGKAT IBU PEJABAT .

a) Diperingkat negeri dipengerusikan oleh Pengarah Negeri dan AJK terdiri daripada Pegawai dan Anggota Negeri .

aset yang boleh dipindahkan dari satu tempat ke satu tempat yang lain.ISTILAH-ISTILAH a) Aset .harta benda kepunyaan/milikan/dibawah kemudahan kerajaan yang dibeli/disewa dengan wang kerajaan b) Aset Alih . Terbahagi kepada dua (2) iaitu: i) Harta Modal ii) Inventori .

hiasan. Kecuali perabot. harga perolehan kurang daripada RM 1000 setiap satu yang mana tidak memerlukan penyelenggaraan.c) Harta modal - harga perolehan asal RM 1000 dan ke atas setiap satu atau memerlukan penyelenggaraan secara berjadual tanpa mengira harga perolehan asalnya. hamparan.langsir dan pinggan mangkuk tanpa mengira harga perolehan d) Inventori - .

Pegawai yang diberi tanggungjawab untuk menerima dan mengesahkan b) Pegawai Bertauliah .PENERIMAAN a) Pegawai Penerima .Pegawai yang mempunyai kepakaran dalam bidang tertentu .

Jika tidak dilabelkan perlu dicatatkan penerimaannya dengan cop “Diterima” dengan syarat ianya disahkan kemudian. bagi memastikan aset aygn diterima adalah betul dan tepat 2) Perlu diperiksa. ditimbang atau diuji mengikut keperluan sebelum disahkan penerimaannya. dikira. diukur. .PENERIMAAN c) Tindakan semasa menerima aset (harta modal / inventori) 1) Menyemak nota hantaran daripada pembekal.

CONTOH LAPORAN PENERIMAAN ASET ALIH KERAJAAN .

mesin fotostat) b) Kew PA – 3 bagi inventori (contoh.PENDAFTARAN 1) Dokumen a) Kew PA – 2 bagi harta modal (contoh. perabot) c) Kew PA – 4 bagi senarai daftar harta modal d) Kew PA – 5 bagi senarai daftar inventori 2) Punca maklumat a) Pesanan Rasmi Kerajaan (LO) b) Nota Serahan c) Invois d) Dokumen Kontrak .

CONTOH BORANG KEW-PA 2 .

CONTOH BORANG KEW-PA 3 .

CONTOH BORANG KEW-PA 4 .

CONTOH BORANG KEW-PA 5 .

Siri: .PERLABELAN Ditanda dengan nombor siri pendaftaran seperti berikut: 1) Kod Perbadanan: 2) Kod Bahagian /Negeri : 3) Kod Kumpulan : H ( Harta modal) / I (Inventori) 4) Tahun Pembelian: 5) No.

SENARAI ASET DILOKASI Senarai ini hendaklah disediakan oleh Pegawai Aset – Borang Kew. PA 7 Mempunyai 2 salinan: a) Salinan untuk simpanan Pegawai Aset b) Salinan untuk ditampal ditempat anggota berkenaan/lokasi berkenaan .

CONTOH BORANG KEW-PA 7 .

PA-6) .PERGERAKAN ASET Pergerakan bagi tujuan pinjaman atau penempatan sementara (Kew.

Tujuan:a) mengetahui keadaan dan prestasinya b) memastikan memepunyai rekod yang lengkap c) lokasi seperti didaftarkan .PEMERIKSAAN ASET . .Dilaksanakan oleh sekurang-kurangnya dua (2) orang (tidak terlibat dalampengurusan aset). rekodnya dan penempatannya. .Hendaklah diperiksa setiap dua (2) kali setahun ke atas fizikalnya.

Sijil Tahunan Pemeriksaan Kew-PA 12 oleh Pegawai Pengawal .Perlu kemukakan laporan Kew-PA 10 (Harta Modal). Kew-PA 11 (inventori) kepada Ketua Jabatan .PEMERIKSAAN ASET .

Proses untuk mengeluarkan aset daripada milikan.Justifikasinya. simpanan dan rekod. . dianataranya:1) Tidak Ekonomi dibaiki 2) Usang/Obselete 3) Rosak tidak boleh digunakan 4) Luput tempoh penggunaan 5) Tiada alat ganti 6) Perubahan teknologi 7) Pembekal tidak memberi khidmat sokongan .PELUPUSAN ASET Maksudnya:. kawalan.

Musnah samada:. Sebutharga dan Lelong) .Hadiah .di buang .Tukar barang (Barter Trade) .di bakar .Tukar beli (Trade in) .KAEDAH PELUPUSAN .Jualan (Tender.ditanam .di tenggelam .

KEHILANGAN ASET Langkah yang perlu di ambil:1) Melaporkan kepada Pengarah Bahagian/ Negeri oleh pengawai yang mengetahui kehilangan 2) Melaporkan kepada pihak polis dalam tempoh 24 jam 3) Pengarah Bahagian / Negeri sedaiakan laporan awal kepada Seksyen Aset beserta dengan salinan laporan polis. .

memaklumkan hasil siasatan dan cadangan tindakan 6) Bawa kepada Jawatankuasa Pengurusan Aset di peringkat Ibu Pejabat untuk keputusan berhubung dengan kehilangan ini.KEHILANGAN ASET 4) Pengawai Pengawal perlu lantik Jawatankuasa Penyiasat supaya menjalankan siasatan (dalam tempoh 2 bulan dari tarikh perlantikan) 5) Jawatankuasa Penyiasat sediakan Laporan Akhir Kew-PA 30. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful