MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Str. Icoanei nr. 19,sectorul 2 ;Tel.211.88.41; 211.84.85; Fax: 10.75.31,www.ismb.edu.ro

ACTELE NECESARE
VIZĂRII ACTELOR DE STUDII PENTRU PLECARE ÎN
STRĂINĂTATE
1.CERERE ADRESATĂ INSPECTORULUI ŞCOLAR GENERAL , PRIN

CARE SE SOLICITĂ VIZAREA ACTULUI DE STUDII-cererea este tip şi se
eliberează după verificarea actelor.
2.NUMĂR DE LA REGISTRATURĂ ( I.S.M.B. – după verificarea actelor).
3.UN ACT DE IDENTITATE AL TITULARULUI DIPLOMEI (buletin,
certificat de naştere) ORIGINAL ŞI XEROCOPII.
Vizarea poate fi făcută doar de titular sau în mod excepţional prin procura specială
( eliberată de un oficiu consular al României în străinătate) + copie act de
identitate titular – un exemplar original al procurii va rămâne la I.S.M.B. Pentru
cetăţenii străini vizarea se face personal sau prin intermediul instituţiilor de
învăţământ emitente.
4.ACTUL DE STUDII CE URMEAZĂ A FI AVIZAT, ÎN ORIGINAL.
5.Pentru diplomele şi certificatele eliberate în învăţământul preuniversitar actele
de studii vor fi însoţite de o ADEVERINŢĂ DE AUTENTICITATE DIN
PARTEA INSTITUŢIEI EMITENTE.
6.MOTIVAŢIE: SCRISOARE DE INTENŢIE (din partea angajatorului direct)SAU ADEVERINŢĂ DE LA INSTITUŢIA UNDE SE INTENŢIONEAZĂ
CONTINUAREA STUDIILOR, ÎN ORIGINAL ŞI XEROCOPII.
Excepţie –cetăţenii străini şi cetăţenii români cu domiciliul în străinătate.
7.COPIE DUPĂ CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE ( când a avut loc o
schimbare a numelui ).

edu.31. seria______nr.75.MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII INSPECTORATUL ŞCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI Str. ______________________ Profilul _________________________________________________________________ Eliberată de______________________________________________________________ Diploma de___________________________.84. 19._______ DOAMNĂ INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL. .ro Nr. _____________________ Profilul ________________________________________________________________ Eliberată de_____________________________________________________________ Diploma de___________________________. 211.Tel. seria______nr.www.sectorul 2 .41. Fax: 10.________ Din.85.88. seria______nr. _____________________ Foaia matricolă nr. Subsemnatul(a)___________________________________________________________ domiciliat (ă) în___________________________________________________________ vă rog să binevoiţi a aproba vizarea următoarelor acte de studii: Diploma de___________________________._____________________________anexă la)____________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ Menţionez că actele vizate sunt necesare pentru (ţara)_____________________________ ________________________________________________________________________ Am primit_________acte vizate Semnătura Semnătura.ismb. Icoanei nr.211._____________________________(anexă la)___________________ Foaia matricolă nr.

Icoanei nr. Fax: 10.Tel.211.MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII INSPECTORATUL ŞCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI Str. 211. 1300-1500: avizarea diplomelor.ro PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL PENTRU AVIZAREA ACTELOR DE STUDII În zilele de : LUNI MIERCURI JOI Între orele : 1100-1300: pentru verificare.www.ismb.sectorul 2 .31. 19.41.88.75.edu.84. .85.

211.75.Tel.88.www. Icoanei nr.84. ordine) (Birou Acte de Studii) Depunere documente Camera 11 (Birou Acte de Studii) Ridicare documente (1400-1500) . 19.85.31. Fax: 10.sectorul 2 .MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII INSPECTORATUL ŞCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI Str. 211.edu.ro TRASEU ACTE Verificare (1100-1300) Registratură Verificare Camera 11 (Nr.ismb.41.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful