INDRUMATOR PENTRU PRINDEREA ~I MONTAJUL TABLELOR METAUCE PROFILATE LA EXECUTAREA INVELITORIWR ~I A PERETILOR

INDICATIV C.172-14

1m, precum

Iii.i Ia exeeutarea

panourilor

de inchidere

preeon-

fec1ionate. . In parte, prevederile acestui indrumator la toate tipurile de constructii metalice, 2. MATERIALE

pot fi aplicate

1. PREVEDERI

GENERALE

. Pentru executarea invelitorilor !?i peretilor din tabla profilata se folosese table ondulate zineate sau table eutate zincate si . organe de asamblare .

1.1. Obiect Prezentul indrumator se refera la mijloacele de prindere si la procedeele .tehnologice recomandate pentru prinderea si montarea tablelor metalice profilate la executarea Invelitorrlorsi a peretilor. Prin mijloacele de prindere, in cadrul acestui indrumator se Inteleg atit organele de asamblare (suruburi, niturI, bolturi etc.), cit si uneltele cu care se executa operatiile de montare .a acestor organe (masini de gaurit, masini de filetat, rnasini de insurubat, nituitcare etc.). Tablele metalice profilate, la care se refera in principal indrumatorul sint tablele ondulate si cutate care se obtin din tabla zincata plana, prescriptiile fiind insa in general valabile pentru orice table metalice. 1.2. Domeniul de aphcare Aeest indrumator se aplica Ia prinderea si montarea tablelor metalice profilate pe pane sau pe scheletul de rezistenta, la constructiile metalice dID. profile cu pereti subElaborat de INSTITUTVL DE 'CERCETARI IN CONSTRUCTII 051 ECONOMIA CONSTRUC'l'IILOR INCERC -

.

2.1. Tabla ondulata
X 2000 mm (STAS - 2028-71) sau din foi de tabla zincata cu liitimea de 1 000 mm ~i lungirni fixe de 5 600, 5 800 mm

Se realizeaza

din foi de tabla plana zincata de 1000 x

(~ig. 1).

Aprobat de M. C. Ind eu decizia nr. 126 din J9 noiembrie 1974 Fig. 1. Tabla ondulata,

44

45

Dupa inaltimea ondulei, conform STAS 2029-68, se executa trei tipuri de table ondulate. In constructii, se folosesc tipurile eu inaltimea ondulei de 30 mm ~i de 40 mm (anexa 1). 2.2. Tabla cutata Se executa conform norrnei departamen tale M.l.M. NJ.D. 98-1968 din foi de tabla plana zincata cu latimea de 1 000 mm si lungimi fixe de 5 600, 5 800 si 6 000 mm, (fig. 2 sl anexa 2). Pentru invelitori se folosesc tablele cutate care au Inaltimea cutelor de 35 rom si respectiv de 60 mm. 2.3. Organe de asamblare Se prezinta lntr-o mare diversitate de tipuri, forme 1)1 dimensiuni, iar alegerea celor mai potrivite se face de catre proiectantul constructiei, functie de Ielul asamblarii, de natura solicitarilor, de costul asamblarii, precum si de posibilttatile de achizitionare. 2.3.1. Nituri obi~nuite

Se pot folosi aut pentru asamblarea tablelor profilate pe pane sau pe scheletul de rezistenta, cit si pentru asamblarea acestor table intre ele. Deoarece trebuie sa reziste la coroziune, iar montarea trebuie sa se poata face la rece, se folosesc nituri de aluminiu. executate din sirma de aluminiu Al 99 (STAS 5049-71). Pentru prinderea tablelor profilate pe pane sau pe scheletul de rezistenta se recomanda sa se foloseasca nituri de aluminiu de 0 8 rnm, iar pentru prinderea tablelor profilate Intre ele, nituri de alurniniu de 121 rum (STAS 4020-53). 6 2.3.2. $uTuburi obisnuite fara. piulite
Fig. 2. Profile din tabla cutata

Se folosesc la executarea peretilor interiori, pentru prinderea tablelor profilate pe scheletul de rezistenta (STAS 4845-70, 6219-69 si 2117-69). 46

47

. Se recQ(l1anda surubur ile cu cap hexagonal Mo, filetate pinA sub cap) Lungimea tijei suruburilor trebuie sa fie ell cca 5 rnrn mai mare dectt grosimea pieselor care se asambleaza, La prinderea tablelor ondulate pe scheletul de rezistenta este necesar ca intre fata de asezare a capului surubului ~i Iundul ondulei sa se introduca 0 saiba cilindrica (fig. 3).

L

3

La asamblarea tablelor profilate pe pane, se vor Iolosi daca prinderea se face pe virful ondulei suruburi eu eap hexagonal (STAS 4272-70, 6220-69, 920-69), iar daca prinderea se face pe fundul ondulei suruburi cu cap hexagonal filetate pina sub cap (STAS 4845-70, 6219-69 si 2117-69). De asernenea, se vor folosi suruburi filetate pina sub eap !?i pentru prinderea tablelor lntre ele. Intre fat a de asezare a surubului si fundul ondulei se va folosi 0 !j:aiM cilindrtca (fig. 3). Lungimea tijei suruburilor. va fi eu cca 10 mm mai mare decit distanta dintre fetele exterioare ale pieselorextrase care se asambleaza, inclusiv grosimea saibelor. Atit la executarea invelitorilor, cit si la executarea pereti19r exteriori, asamblarea se va face astfel Inclt capul suru. bului sa fie pe partea exterioara, iar piulita pe partea inte-

rioara.

OL 37 - Z incat

Se vor folosi piulite hexagonale (STAS 4071-69, 6218-61} si 922-69) eu grad de prelucrare similar cu al surubur ilor. 2.3.4. Suruburi
R 1.
{

obisnuite

ctz piuUte

ttumospire

simple

¢

23
36
(
;'

25
3IJ

/s $,3:6,4;8,420 5.3,' Cit-; 8/,.

Spira MS.

Pentru asamblarea tablelor profilate pe pane sau pe schelewl de rezistenta se recomanda suruburile eu cap hexagonal M6, cu piulite monospira M6, iar pentru prinderea tablelor lAire ele suruburile cu cap hexagonal M5, ou piulita mono-

asezare cilirudrica R 23X53
Fig. 3. Saiba eu fa~a de asezare
CU

Exemplu

de notare : Saiba eu fata de cilindrtca,

Piulitele rnonospira simple (fig. 4) se executa conform nonnei de tipizare N Tp 1710-71 elaborate de M.I.C.M. I.c.T.C.M. 2.3.5. $uruburi obisnuite

eu piuUte monospire captive

2.3.3, $uruburi obisnuite

piulite obisnuite

Se folosesc atit pentru asamblarea tablelor profilate pe pane sau pe seheletul de r€zistenta, cit si pentru asamblarea tablelor profilate intre ele. Pentru asamblarea tablelor profilate pe pane sau pe scheletul de rezistenta se recomanda suruburile M6, iar pentru prinderea tablelor Intre ele, suruburile MS. 48

Se Iolosesc numai pentru prinderea tablelor intre ele, atit la executarea invelitor-ilor, cit si la executarea peretilor, Se recomanda suruburile M5 cu cap hexagonal filetate pinl sub cap, precise sau serniprecise (STAS 4845-70 si respectiv STAS 6219-69). Piulitele rnonospira captive (fig. 5 si fig. 6) se executa GODfonnnormei de tipizare N T 1711-71 elaborata de catre .,(,C.M.LC.T.C.M.

srAS 61f65 L I 0/._.5 .9) ~5 1..5 3. --- 1.:I h.S IJ..-f-- U 29 -- --!14 -f- -- --- ---.8 6. » I T i-~ _. ('90 ".. PI 9. oS f)(IrrI II. _ /'151 M ~ J'16 .7 " ----r.) '1..6 _. U»- ~-<IiI. --1--.8.5 .. .----------- ---(3. 5.. 1. .5 1. as? ~'-- 6 7 7..8' 0..05 0( ~..--.3 -.----0.5 {-2~ {3 T1 0( 6.5 6. pos N3 D.1. h.61 12 (if ---~. 0..5 2.00 ~~I~ •.s es .81 3.--- M .4 -- - -----f--.".2 --- 6.70 2.£r_ fORV8 _iET.8 1.gourd (1.fJoff NTpl87/J·7f (ISO) s x eco r/s: .75 116 Fig.8 22 2 8..S s 8.28 dwml pas •.5 .5 6.- --(5." M ~8 ~-. CXJ7iiK. _ ~ d nom.50 (5.--f-.t. /S 3.-' . nom max. nom "" 10 lrihm 6 6 c#sb D /'1OSO' e'1<<<:{jJ> 110S(7 ex.5 9 I{ iM.---------- -16 Ie -. se produce pinli In anul 19T.> i4 22 ftJ ar (7.80 R2 30 o. J.9) f.' .5 7. I'1cT!?IC ~ ! 0.5 10 10 (0 0.6 O~ -"----'- ---fO 12 12 If o -- l. Piulite monospira captive pentru tabla executie Nu sint prevazute U }> ~i J !t> a se produce pins in anul 1975 51 . ma« I Q._.P STAs6kJ._ "" 5.3 1.W .. I---.27 .5 ---~- 5.5.5 1M .53 0.-- pentru '*2 _ 6. .5 2.8 2 3.S _. f.---.!j) 6.9 .f 2/j .81 - 12 --..Ji.5 8 {J. ". .J I::.27 -- to 0.i-------- I --_. 4.:~~~.6.50 (. J". L l---.--1'1 ---- " ----f--- D.55 ---__ • c ••• ~ 1._- 15 as (.5 030 2. Tije cu doc Se folosesc pentru prinderea tablelor profilate pe pane (fig.'I'::..~ 1----..--~- n'l.- h s to." (.. FiLal'1emk (2 - 15 0.6 (..• _ F/£ET 1t1IfVB AV10FllETANT7/050) FILET FIUT ffE'f1/II(. 230 /..3. fIOrm_ mh_ M'S 1.z~ u.5 tabla 2 M (8 2() 1.0 2.1 r- ~f 1l:I! - I I T1--.5 f..5 0.1.5 /(Q so /iJoowt.3 /.~ 9 7._.70 f.~_I__-_4-__l_ 12 /).f .3 9.W __ .3 1---- ---_.3 8. Piulite monospira simple lit 18 0.JJ '~1 0) 0-.H 1.I. -- 2. ~ ~K.8 c --_. h.--(J.._-_. -~ --- d) contropiesa D.5 3 5...6 2 dl10m pas -_.----- /15 0._.5 -- 1. 26)._- f--- 3..~ -- 8 f--. I [=W1i1[~} b) 6 9 -~I-- 0.5 O/f f-- 28 M 8 - (.S Fig.3 10..'U!5 "" ---.-------.to 7f!Jf ~~t~ ~L1J .----- ._3 1--. nom L 2f --- dl m n lj inform aB-~5 O. Se executa din otel rotund OL 37 de 0 8 mm.70 " _ .0 ---'..- Nu sint prevazute a. --- .5 9.~ ---- -- f----- 0.6 ~2 ---- B !'O.2 2.

_.7 _.- . f~ _-- -.'<) I-... .6 .. (f~ a se produce ptnli 1n anul 1975 53 .- .-- . se face pe creasta ondulei Iolosindu-se din material plastic.O - Tija se executa clerna din otel lat OL Prinderea tablei piulite M8 si capacele din otel rotund OL 37 de 0 8 rnm..-.. -- _.5 = Kg j---- ttoza . pe partea Inferioara a tablei.a2 f'm - A :5 h 81 82 83 g !TDX 10. 1-- 6.5 7 (8 q 16 . 9 Z -'- f2 0. prinderea tablelor ~ DAcon!~PE. --_ - . . - (5 J2 0.3_8_ Agrafe ~ .1---'-1---- t--- .5._. FILeT /'1i£TRIC Fig.- -0...27 -_ B II L s wn h df m n q mo.K Dcp 7 I-- 3. t--- 8 14 1. Piulite monosplra captive pentru tabla executie . r---'2.. -- -j- 1-. /4 0..-r'! Prinderea tablei pepane se face pe creasta ondulei eu aju1lorul piulitelor hexagonale M8. Inrm to.7. Asamblarea agrafelor cu tabla se face pe creasta ondulei._ . iar 37 de 30 X 3 mm. Tije eu cleme Se folosesc ca si tijele cu cioc.0 fO 20 II 18 Fig.1--.-_..tJ M-:: I~ 7 1.5 5. 7.3 '5 M -.4 (..' ". I--. 4.-- r·-~..1--.S - ---- 2~ 0. .2 6. de asimillirt) dnom pas - - --- .. Surubur] autofiletante etanse...-co (5 9 20 10 18 <:::" r. tSe executa din otel lat OL 37 de ~30 X 3 mm . tal max t03 3.. .8 6 16 8 (4 1-.7 /t..3.- .6 _.3 12 5./J:::r NTp 16/D-71 'jjSO) d{JOm EXECUrlC O!f p~ EX£CU!f£ < Q'P pas !{}._. -~ 0..53 I~ 8" 0. pentru profilate pe pane (fig. It 07 .5 II -._..52 Nu s1nt prevlirute <P .3. ::...8 " 10 1-.81 16 (.. 83('..1---5 b - as -. - 9 .5 --I-. II 12 28 1.i--t~ . cu suruburt obisnuita filetate ptna sub cap ~i piulite hexagon ale sau cu nituri din aluminiu.- .. "..5 .--_.- ~1.3 1.• 2. ~i «Q V Se folosesc pen tru prinderea tablelor profilate pe pane 28)..8 f. 2. .2 lid __ --- r- 3 0.3 -0.' a&. (Nu s1nt prevazuto in plianuJ. '-.t--- oj:.-- -..?4 CUI .8 ..-~.. 6...1 -- Ibf~ f'hsc.2 If - - 1'1 . f- 8 ..--_. srAJo~85 Kg.'id .2 !0.1. 27). Pentru etansarea asamblarii se folosesc ciipacele din material plastic..5 .Iare !16~ro/ ~Jmfl!ei 2.

conform normei de tipizare NT 1711-71.3. iar portiunea care ramine se fixeaza in capul de inchidere al nitului. i ' Pentru 0 etansare superioara se folosesc nituri oarbe etan . Pentru prinderea tablelor ondulate intre ele se VOl' Iolosi piulite monospira captive si in executie "Q". 8) nu realizeaza etansarea asamblarii si de aceea se recomanda sa fie folosite la executarea peretilor interiori. l Se recomanda sa se roloseasca suruburi autofiletante de 4.capu1uiprelucra~ special si sint prevazute cu cite 0 i?aiba din material plastic Ilexibil (fig. conform STAS 8795-72 si STAS 9344-73. $uruburi autofiletante Se folosesc la executarea invelitorilor si peretilor atit pentru prinderea tablelor profilate Intre e~e. pe fundul cutiei.4 mm. 10). 2. 12). Niturile oarbe eu capul tijei retinut (fig. Se VOl' folosi piulite monospira pentru suruburi autofiletante (fig. $uruburi autofiletante eu piulite Se recomanda Iolosirea $uruburilor autofiletante cu cap hexagonal. 13) sint formate dintr-o bucsa metalica. Se pot fo1osi si 55 o 2.. Aeeste .4 mm si 0 6.3.10. citw~ipentru prinderea tablelor profilate pe scheletul de rezlsten~a.8 mm eu cap hexagonal si piulite monospira captive (fig. o etansare mai sigura se realizeaza eu ajutorul niturilor oarbe etanse eu caput de mandr inare acoperit (fig. $uruburi autofiletate cu piulite monospira captive Se folosesc pentru asamb1area tablelor profilate intre ele. 2..8 rom pentru prinderea tablelor intre ~le si wde0 6.. iar pentru prinderea table lor eutate intre ele se pot folosi toate tipurile ("U". la intreprinderea de suruburi Brasov..3. au diametrul exterior al bucsei cuprins Intre 0 2.12. a celor exteriori.4 mm.. Aceste nituri pot fi folosite atit 1a executarea peretilor exteriori cit :. i fig..3. In acest caz. pot fi Iolosite nu numai la prinderea tablelor profilate intre ele ci si la prinderea tablelor pe scheletul de rezistenta.. Se Iabrica.8 mm pentru prinderea tablelor intre ele si de 0 63 mm pentru prinderea tablelor pe pane. I.. Niturile oarbe.. Nituri1e oarbe ell capul tijei neretinut (fig. Fa~a de niturile oarbe cu tije. P .9. e dup~ ce se realizeaza capul de inchidere.3.i la executarea invelitorilor. Bolturi pentru asamblare prin impuscare S~ Iolosesc pentru prinderea tablelor. cu capul de mandrinare liber (fig.11. sau au fata de. uruburi au Iata de a~ezarewa . 7). cutate pe seheletul de rezistenta la executarea peretilor interiori.li Q). ~ezare. Niturile oarbe fara tije (Chobert) (fig. precum si pentru prinderea tablelor cutate pe pane si pe scheletul de rezistenta. pentru 0 mai buna etan . 54 .!.13. $uruburi autofiletante etan$e Se folosesc la executarea invelitorilor si peretilor extedod pentru prinderea tablelor profilate Intre ele. 4).. Cele eu diametrul de 0 6....3. gaura nitului se astupa cu un dop din material are plastic (fig. tija nu se rupe in sectiunea de sub capat.2. avind exteriorul cilindric iar interiorul in forma de trunchi de con.. niturile fara tije prezinta avantajul ea ocupa un volum mult mai mic la depozitare. de 0 4. 9) realizeaza 0 etansare mai buna si pot Ii Iolosite atit la executarea peretilor interiori cit . 11).dr~apt~ si sint.3 mm pentru prinderea tablelor pe scheletul de rezistenta.. Se recomanda Iolosirea !?uruburilor autofiletante de 4.. 2. pe linga saiba din material plastic.. 5 .14. aibei din material plastic sa fie ega1 cu diametrul fundului filclului surubului autofi1etant. . cu CIte 0 ~~lba dm otel. 2. cu locas conic (STAS 8461-69) s~u eu l?cal? sierI? P~n~ tru a se realiza a eta~are buna trebuie ca diametrul interior al . Nituri oarbe Se folosesc pentru prinderea tablelor curate intre e1e la executarea peretilor si invelitortlor. 6). La aceste nituri.P!ev?zute. transport si manipulare. a1l1ta executarea invelitorilor cit si a pere~ilor...

. . .il) b) Fig. 9. _ Exeeutarea operatlet de nituire cu ajutorul niturilor oarbe eu eapul tijei neretinut: a) inceperea nituirii . c) vederea asambliirii. 8. e) vederea asamblarit. ~ilari) eapului nitulm ~1 ruperea tIlel .Executarea operatiei 'de nituire cu ajutorul niturilor oarbe eu capul tijel reV'nut: a) inceperea nituirii . (Sint b) rormarea sint p['evizute in planul de.' in curs de asimflare) 56 c) 57 . (NU Fig. b) fonnarea capului nitului ~i ruperea tijei .

" Stabilirea sistemului de protectie a tablelor profilate se .P. a) b) Nituri P. etanse cu capul de mandrin arc acoperit. (Nu sint prevazute in pLanul de asimilil.~ face in Iunctie de natura si de agresivitatea mediului in ~re lucreazaeonstructia respectiva. i) r Ia executarea peretilor exteriori daca nu se pun conditii de etansare.D. . Atit tabla profilatii cit si organele de asamblare trebule protejate impotriva coroziunii. in medii cu . 10.D. pe baza instruetiunilor '. Bolturile pentru asamblare prin impuscare au capul filetat sau nefiletat. precum ~i bolturi ell cap nefiletat eu rondela de ghidare fixata la baza ogivei (fig. dupa montarea dopulU!. Nitul P. .Fig.4n vigoare ("Instructiuni tehniee pentru protectia construe.D. 14).P. (Nu sint prevazut e in phanul de asimrla ri) 59 58 . PROTEC'fIA ANTICOROSIV A 0) b) Fie. 12.cu rondela Libera si coafa de ghidare (fig. Este necesar ea profilul in care se lmpusca boltul ~a aiba grosimea de eel putin 4 rom.instructiuni tehnice pentru proiectarea constructiilor meta''lice din profile cu pereti subtiri P 54-64" etc. (Nu sin~ prevazute Nituri Chobert : in plranul de asimuart) Fig. . etansate cu dopuri din material plastic.P.. 11. 13. - Nituri P. 15).. In domeniul constructiilor metalice din profile cupereti subtiri se folosesc bolturi cu cap nefiletat de 0 6 rnm. 3. Dopuri din material plastic.. (Nu slut prevazute in planul de asimi:lari) Fig.). otanse eu capul de mandrinure liber.~ilor metalice din profile eu pereti subtiri.P.Umiditate sub 75% si fara agresivitate chimica C 139-71".O. - Nituri P.

'25 (Nu sint prevl:izute in pLanuI de asimilari) ~l N~FILETA de ghidare) planul de astrnnart) T eonstructia.75 3.75 3.Tlje g) 3. 4J !iJ iiJ It} (10 ~ 10 ~ . 81· fUnctioneze In cazul in care pentru mediul corosiv in care urmeaza bilirea 60 61 .75 ~ 1 I :1. 15.75 3.fifi!ii:--'0 3. 14.50' 3.75 3.75 3. Fig.Tip ~-met 111 l~t=!A'6 20 If) lungimea l(je.5O !Jot $.75 I \ 3.15 3. de ghidare fixata la ~~L FIg.75 I . j I I I I BOLt ~.L - 1.75 3. 4.50 3.50 CI) cap jSmm 3. Boltur! ell cap nefiletat ell rondeja baza ogivei.75 .50 III 3. staslsternului de protectis se va face de catre un institut de 8pecialitate.7.'J:j i /5"'1». BOLl'URI CU CAP FI~ET A~ (eu rondela Iibera !?l coata (Nu stnt prevazure In •~ .50 ~ ~ 3.5 3J5 3. nu s-au elaborat instructiuni. II I ! I 1 3.50 3.50 ~.75 3.

cit 9i la executarea peretilor. iar cele actionate pneumatic sint mai scumpe in exploatare deoarece aerul comprimat. r eu iametru] maxim de 0 6 mm. 16) poate fi Iolosita pentru executarea gaurilor cu diametrul maxim 0 13 mm in 62 " 1- ~~tr~~~~~--~~--~ Fig. 16. atit la executarea Invelitorilor. pe .S.pan~ sau pe scheautofiletante sauicu nituri tubular ". adica sa nu aiba pori sau alte defeete care sa creeze posibilitatea de contact intre suprafata care se protejeaza si mediul corosiv . carcass y . n reaza mal bme r?l sint mai rezistente Ia inco- Rp. Electroarges. ~a e 1 Iolosita pentru . UNELTE ~I SCULE PENTRU EXECUTAREA OPERA'fIlLOR DE ASAMBLARE 4. de g~~~~teflshc1.(Cu. Se prouuce la EleotrO-AJrgeo.1. iar pen t ru executareae. (Curtea de Arges) se fabrics rnasinile de gaurit electrice tip MG 1 si tip MG 2. pe santierele de constructii. care pot fi actionate manual.3_ sma : 4 ed pa or . :. pentru montarea suruburilor si niturilor obisnuite. rar pentru prinderea pe creasta ondulei ote~or f~o~ burghie elicoidale 1ungi cu coada cilindrica din mite rapi p STvASv 574-67.. eoarece voiere.2 4. foloseasca ma~ina de gaurit tip MG-2. sa fie estetica. Dintre uneltele de gaurit.. otel.98 -/..u:uburi cu o 5-6 mm'. pneumatic sau electric. se reeomanda sa se Ioloseasca burghie scurte d acestea se ce t ~ " '. precum si pentru montarea suruburilor autofiletante si niturilor oarbe.miner 'cu intreru"t . in otel.Masina electrica de gaurit tip MG-l: cordon el. . este de 5-10 ori mai scump decit energia electrica). . 1 gaUrI e necesare sint de .sa fie stabila din punct de vedere chimic fata de agentii corosivi specifici rnediului in care se afla constructia . 2 .Ie ieC~i:e principale ale celor doua masin] ~ care se a rica In tara Se prezinta in anexa 3 Daca montarea tablelor profilate . Unelte 'ii scule pentru gaUrlt Uneltele si sculele pentru gaurit se folosesc.Pentru orice sistem de protectie prin vopsire.a e cu coada. La Ll. Masina electrica tip MG-1 (fig. pelicula care se realizeaza trebuie sa aiba urrnatoarele calitat] principale: . se 63 . or se recornanda sa se v v 3. ob:1!. Nu se protejeaza niturile obisnuite din aluminiu si nici niturile oarbe din monel. din otel rapid .ec_tric. letuI de rezistenta se face cu surubu .~ executarea gauriIo di . . .rtea de Arg~) ma- fOl'O'Sre~~~~hI?rint:r~~iablei pe fundul cutei (onduleij se VOl' STAS ~~ e lCO! . sa aiba 0 buna aderenta 1a suprafata care se prote[eaza : sa fie rezistenta la actiuni mecanice si la intemperii . 59-61. se recomanda folosirea celor actionatc electric (cele actionate manual au productivitate midi. r uctor : 5 motor electric. Daca procesul tehnologic' per. . cilindrica. . Toate organele de asamb1are utilizate trebuie sa fie protejate din fabricatie impotriva coroziunii prin zincare electroUtica sau prin cadmiere electrolitica.sa fie continua. iar masma tip MG-2 (fig 17) t Ii .inUlte.

18. S~lJiu) 65 . Electro~Arge!.·---'l _ I 2 Fig. S. pentru executarea operatiei de nituire cu ajutorul ciocanului pneumatic CD-4. - Masina electrtca de giiurit tip MG-2: :3carcasa .reductor. 1- 17.! (Curtea de Arg~) 4. S. Ciocan pneumatic de nituit I 64 (Se produce ta I. La uzina "Independenta" .motor. Unelte ~i scule pentru nituit cu nituri obisnuite Pentru executarea operatiei de nituire cu nituri obisnuite cele mai folosite unelte sint ciocanele de nituit pneumatiee._'" _2_32 ~i 5 . "I'ndependenta". fi~a eu cordon.Sibiu se fabrica mai multe tipuri de ciocane pneumatice. Caracteristicile tehnice principale ale ciocanului pneumatic CD-4 se prezinta in anexa 4. iar dintre acestea se recomanda ciocanul pneumatic CD-4 (fig. I.2.miner cu tntrerupator 4 . se folosesc 0 buterola Fig. I. 18). Ca scule. In curs de astmnarc la I. 5 . 2 .

tratate termic Iii reetificate. Mecanismul de filetare care serveste la schimbarea sensului de rotatie a axului principal al uneltei.inirerupatorul. In (mrs de asimk·re Maliina electrica de filetat. Prin reglarea tensiunii arcului cuplajului cu. subansamblul insurubat si acce- t rll. 66 Dintre acestea.urubat lli anurne: fUrubelnita electrrca dinamometricii M6 (fig. ELeotro-Arg~ ~urtea de ArgE:~) In afara de mecanismul de filetare. Ia 1.' de forma si dimensiunile capului surubului care trebuie . pe linga 0 protivitate marita. 1. urubarea manuala se face cu 0 coarba in mandrina :ia se fixeaza 0 surubelnita sau 0 cheie tubulara in func. reductorul. poate constitui un subansamblu separat sau poate intra in components reductorului. Unelte . Pentru mecanizarea operatiei de filetare pe santierele principale se prezinta de in tat M 10. reductorul. Uneltele si sculele pentru Insurubat se folosesc atlt la p. Pentru santierele de constructii.bat electrice care sInt in CUrs de asimilare se prezinta 11.. cuplajul • ghiare si dispozitivul de fixare a sculei. ale carei caracteristici .(capuitor) Iii 0 eontrabuterola (contracapuitor). 20) Iii 0 unealta ~ Insurubat electrica M 10. Operatia de insurubare se poate executa manual sau meanizat. partea specificii 0 forrneaza subansamblul lJUfurubator care este compus din: cuplajul cu bile. ClOnstructii. 19. cablul si fisa de alirnentare. anexa 6. Caracteristicile tehnice principale ale uneltelor de Insup. folosirea uneltei de Insurubat asigura 0 'tate superioara operatiei de tnsurubare. se alia in curs de asimie doua tipuri de unelte electrice de in. bile se realiaza reglarea cuplului de Insurubare astfel ca. mecanismul de filetare. Unele surubelnite trice se pot roti in ambele sensuri. 4. Atit buterola cit si contrabuterola au la unul din capete cite un locas care are forma si dimensiunile capului nitului.i scule pentru filetat Uneltele electrice de filetat (fig.ntarea suruburilor obisnuite.i scule pentru tusurubat de ~. Principalele parti componente ale acestor unelte slnt : I:~~~l electric. Ca scule pentru filetarea gaurilor se folosesc tarozij ~8!iina pentru filet metric normal STAS 7447-66. executate din otel aliat de scule. S. mandrina.• 67 .4. toate celelalte parti componente ale uneltelor de filetat electrice sint similare cu ale uneltelor de gaurit electrice.3.5 Fig. 4. cit Iii la montarea suruburilor lllutofiletan te. Unelte . urubat. schimbarea sensului rotatie facindu-se prin sehimbarea curentului electric in r. 19) se compune din urmatoarele IJAlii principale : motorul electric. este in curs de asimilare unealta electridi de fileanexa 5.

P. Electro-Arg es (Curtea de Arges) Pentru executarea operatiei de nituire cu nituri oarbe folosind nituitorul tip cleste. Nituitorul tip arrnonica (fig. Uneltele pentru nituit eu nituri oarbe Dupa modul in care sint actionate. se introduce tija nitului intre bacurile mecanismului de prindere. sa fie perpendiculara pe supraIata piesei care se nituieste. 21) se compune din corpul nituitorului in care se aila mecanismul de prindere a tijei nitului si din doua pirghii. 22) si se apropie pirghia mobila de pirghia fixa. Nituitorul de tip cleste (fig. La introducerea nitului in gaura trebuie ca pirghia fixa. se deschid ce1e doua pirghli.4. (Nu este prevazut in planu:l de aslmdlaef) Fig. S. . $urubelnit<1 electrica dinamometri:cii en moment reglabiltn curs de asiIDiJare ia 1. ambele prevazute eu rnansoane din matertal plastic. 23) are un miner. 20. una mobila si una fixa. hidropneumatic si manual. Nituitorul tip arrnonica este mai comod in 68 69 . un sistem de pirghii articulate care oonstituie mecanismul de ampli-ficare ~i de transmitere a fortei si un mecanism de prIndere a tijei nitului.5.. - Nituitor tip clesti pcntru nituire eu nituri P. Uneltele pneumatice si hidropneumatice se folosesc cu rezultate bune numai in atelierele care dispun de 0 retea de ·aer comprirnat si in speeialla Iucru pe bandit Uneltele manu ale sint de tip cleste si de tip armonica (foarfece de Nurenberg). se introduce nitul in gaura (fig. 1. se string putin cele doua pirghii pentru astringe tija nitului intre bacuri1e rnecanismului de prindere. 21. Fig.O.care se tine cu rnina stinga. uneltele pentru rrituit cu nituri oarbe sint de tip pneumatic.

70 Pistoalele cu care se executa Impuscarea bolturilor difera attt ca forma. Dupa modul in care gazele rezultate din arderea incarciturii pirotehnice transmit boltului energia necesara patrundedi. La intreprinderea .pistoale la care boltul patrunde atit datorita energiei cinetice proprii.pistoale la care boltul patrunde datorita cfocnirii (percutiei) unui piston eulisant . iar cu mina ~pta ~e.. dimensiuni qi mod de lucru.oara) 4.Timiq?~a. cu acest nituitor. . In timpul Iuerului.P. cit si oa principiu de functionare. . Pistoale ~i cartuse pentru impuscat bolturi Fig. _ Executarea operatiei de nituire cu ntturl P. . . cit ~i datorlta energiei cinetice a unui piston culisan t .P. 23. se clasifica astfel : .6. se e::cecuta un nituitor tip arrnonica ale carui caracteristici tehmce se prezintii in anexa 7. Nu este permis sa se tina nituitorul numai de 0 parte (de corp sau de miner) si sase dea drumul celeilalte parti sa Fig. 22.6 Martie" . mlOer: . - Nituitor tip armonica (foarfece de Niirnberg) pentru nituire eu nituri P.6 Martie" (Timl!..na stinga de corpul randalinat. miner. .O. S-a asimitSJt Ia Intreprlnderea . folosind nituitorul cleste. Pen tru tn troducerea tiJ'ei nitului intre bacurlle nttuitorulut it . aslt pe se trage de miner. iar pentru executarea m uirn se apa .intinda sistemul de pirghii. se tine cu ~i.pistoale la care boltul patrunde datorita energiei cinetice proprii .. timpul lucrului si se recomanda Sa fie folosit la montarea tablelor profilate.pistoale la care boltul patrunde datorita fortei de peesiune a gazelor.O.

3. Dulapii se vor aseza la capetele pachetelor la 1/4 din lungimea acestora. . Pistolul PIB-2 (fig.:ra~ta i? exploatare. Cartusul este format dintr-un tub. zincate se Iivreaza DEPOZITARE :. . Pachetele de tabla se pot transports pe calea ferata en vagoane inchise sau eu remorci joase.c~rc~turii de pulbere fara fum.. 5. dulapii se vor aseza la 1. 25.. Astfel. . AUt la transport..de lucru eu pistolul PIB-2. peste alta. TRANSPORT.Pentru fixaroa tablei cutate pe scheletul de rezistenta eu bolturi impuscate (in conditiile aratate la punctul 2.5 m de capetele respective. Tablele profilate Paehetele sint formate din mai multe table profilate de acelasi fel asezate orizontal.. - Modul . precum. Intrucit profilele (ondulele sau cutele) intra unele in altele. Intrucrt viteza initiala a boltului este nula.inc~rca~rll pirotehnice faclndu-se prm 10Vl tun de ClOcan este mai incomod ca mod de lueru (fig: 25) decit pistoalele d_: i_?lp~cat 001turi Ia care amorsarea inearcaturu se face prin tragaci (fig. . 0 capsa de amorsare:. 30). m~arc~t:-rra de pulbere este mai mare ~u atl~ ffi:na cartusului este mai mare iar adincimea de patrunderea boltului impill?catcu cartusul respectiv este mai mru::e' . se realizeaza paohete eompacte si rigide care pot fi transportate si manipulate eu mijloacele obisnuite. . Fig. Cu CIt.17) se recomanda sa se foloseasca pistoalele 1a care boltul patrunde datorita Iortei de presiune a gazelor.!?i pist~=lele la care boltul patrunde atit datortta encrglei cinetice proprii cit si da~rita energiei cinetice a unui piston cuhsant: Celelalte pistoale de impu~at bo1tw'~ nu dau rezultate bune 1a fixarea tablei cutate pe scheletul de rezistenta si n~cesita masuri deosebite pentru proteetia muncii..i ~ i. amo~area . 73 . pachetele vor fi . face parte din clasa pistoalelor la ca~e boltul patrunde datorita Iortei de presiune a gazelor.i se transportii in pacbete.zate unul peste altul distantate intre ele eu cite doi dulapi fe Iemn. 24. 24) ale carei caracteristici principale se prezinta in anexa 8. pistolul PIB-2 prezinta sig. totusi.Alege~e~ cartusului potrivit se face prm mcercari. una. Fig. lntre pachetele de tabla cutata Ie 6 m lungime. - Pistol PIB-2.?. cit si la depozitare. MANIPULARE.

pot desfaee in eleorganelor de asampot desface numai componente in re- La executarea constructiilor metaliee de hale industriale ' se prefera asamblariIe dezmembrabile deoarece aceste asamblari permite sa se realizeze simplu si repede modificarea eonstructiiloj. f1 Pentru agatarea pachetului in cirligul . Executarea inveJitorilor :'ii . Manipularea tablelor tr~bUl~ f~euta cu atentie pentru ea aeestea sa nu se zgirie ~l sa nu se deformeze. sculele ~l organele ~e amblare se pastreaza in ambalaje.e pe. Acolo unde nu exista podea din beton sau din Iemn. . . uneltele. tableJe profilate zincate vor fi asezate pe grinzi. iar d~pozItarea aeestora se face in magazn. Pe timpul transportului. 6. deschise sau in aer liber se prefera ea pachetele sa fie inclinate in sensul ondulelor (cutelor) eu 0 panta de 7-10%. .2.:car ei~ se 0 0sese cabluri prevazute eu ocheti sau grmzr yrevazut_: cu cabluri I?i drlig. . tnsa nu mal mult de. Asambtanle dezmembrabile se pot desface simplu :. dar se pot depozita si in soproane sau in depozite desehise. Este indicat ea tablele cutate sa se aseze cu virful eutelor spre in sus. Uneltele si sculele pentru montarea organelor ~e . tra~sporta I? ~goane inehise sau in au~?Camioane acoperite. asamblarile se c1asifica in : . precum si de felul asambUirilor care trebuie sa se obtina.asamblarl nedezmembrabile. ~ Este de preferat ea tablele profilate zincate sa se d~ziteze in magazii sau in depozite inchise. se r~s~ rta se manipuleaza ~i se depoziteaza conform instructiunilor elaborate de furmzor. I.5 m. aceasta iniHtime nu trebuie sa depaseasca l. al . 5-10 zile. Totus] asamblarile usor dezmembrabile preeum ~i eele nedezmembrabile -trebuie sa se ia in considerare ~i sa se anaHzeze oportunitatea folosirii lor in special la executarea acelor parti din eonstructta care nu se prevad sa se modifice. . de uneltele ~i de dispozitivele care se folosesc. Este interzisa sa se depoziteze tablele direct.respective atunci cind se rnodifiea procesul de productie sau este necesar sa se extinda productia. totusi. la executarea invelitorilor. Dupa usurinta cu care se pot desface in elementele componento. sint detenninate de felul organelor de asamblare. tablele trebuie asezate in pach:t. de ~UX1 ~i de descareari electrice.lnaltim~a stivei de pachete este Iunctie de c?paeitatea mijloeului de transport. 74 75 .asamblarl dezmembrabile. padel: plane si se va avea in vedere ea ondulele tablei inferioare sa nu se deformeze. iar pe tIm~ul depozise pastreaza atit in ambalaje cit ~i in rafturi compartimentate. Inainte de a se incepe montarea propriu-zisa a tablelor pe pene este neeesar sa se execute 0 serie de operatil care slnt comune acestor precedes tehnologice. In depozit.asarnbla-t usor dezmembrabile. d t ti Tablele libere se manipuleaza de doi muncitorr 0 a) ell elesti pentru tabla sau eel putin eu palma:e. de sculele. .oi repede fara a deteriora elementele componente sau organele de asamblare. a se asigura ~ buna stabilitate. GeneraIiti(i Prin asezarea ~i prinderea tablei profilata pe pane sau de rezistenta se reallzeaaa 0 asamblare. In toate situatiile cartusele se vor fen de foe. pe pamtnt. 6. Asambliirile nedezmembrabile se prin deteriorarea unuia dintre elementele giunea asamblant. t Cartusele pentru pistoalele de tmpusoat bo turl. . In eazul in care depozitarea se face in ~op!o~ne. TEHNOLOGIA DE MONTARE 6. pentru.m. pe scheletul Asambliirile usor dezmembrabile se mentele componente nurnal prin distrugerea blare. Procedeele tehnologice prin care se realizeaza montarea tablelor pe pane.1.asamblare precum ~i organele de asamblare se.

~eav:pe pane s~u pe scheletul de rezistenth. am are pentru prinderea unei a a ~ pane sau pe scheletul de rezistentii precum i rntr. Constructiv ·t1~I'pnnd.capat a foilor de tabla Pilnta accpertsutut (em/rn) Petrccerea minimli (ern) Se va verifica daca panele satisfac urrnatoarele conditii : . atit la exe. . cit ~i Ia executarea peretilo-.. Aee~te petreceri .bUie sa ure Im~ iat pr~nderea ei ell marginea tablei peste care se tabl ~I numai dupa aceea sa se treaca la asezarea unei e pe pane. In cazul in care se prevede 0 protectie anticoroziva suplirnentara a tablei. tabla se vor petrece atit la capete cit i lateral . Transportul tablelor pe acoperis. ~laJe pe !lecare pana.) . r ~la Vin u. ~" A?ica~l'dupa _prinderea unei table pe pane tre. . suprafetele de contact dintre table si pane. preeurn si suprafetele marginilor care se suprapun se vor proteja Inainte de montare.sa nu fie deforrnata ca urmare a transportului si manipularilor necorespunzatoare . . . ~Tldndereatt a b lela: pane trebuie sa se execute in paralel pe 1 rm erea a b e1or mtre ele. t ) domi t t bui v' . gusee etc. se executa manual. Foile de tabla profilate vor fi dispuse cu ondulele (eutele) dupa ·linia de cea mai mare panta a acoperisului.31 pe creasta ondlliei foaia de tabla din di ecti <.pe suprafata de rezemare sa nu se aile corpuri iesite in relief (capete de nituri sau suruburi. Se vor controla tablele pentru ca : . foaia : . zgirieturi sau discontinuitati alepeliculei protectoare de zinc.u pnnder:a. . Montarea foilor de tabla se incepe de la poala acoperisului. ea mvehtonlor. Petrecerils de capat sint functie de v.se vor face pe a jumatate de oridula cuta urn.?~a se lucreze pe timp ploios si nu se va epe lu:rul daca viteza vintulul depa$~te 7 rn/s.6. . Agatarea pachetelor de tabla. cit mai aproape de locul de montare respectind sarcina admisa pe acoperis.1. . conTabelul I. La alegerea sistemului de agatare la cirligul macaralei trebuie sa se tina seama de dimensiunile foilor de tabla precum si de masa paehetului. "?~t:eeferile . de la locul de asezare a paehetelor pina la locul de montare.lungimea panourilor si inaltimea profilului sa corespunda proiectului .distanta dintre reazeme precum si latimea acestora sii corespunda proiectului .2. la prinderea tablelor Intre ele.se va eVlt. . ~ . Se VlOT rjdica pachetele de tabla pe acoperis si se vor aseza pe pane. sin m unctie de marrmea pantei acoperisulut. Greutatea paehetului si modul de asezare pe pane se vor stabili de acord cu proiectantul.~em~ne~. nan e re uie sa acopere Ioaia urmatoare.tenta de la capetele foii. respecttv pe fiecare prom al scheui e rezls. Operaiii comune Foile de. . abaterea totala raportata la lungimea pantei nu va depa~i 3 mm/m.~ aMontarea t?blei vpe acoperis se va face nurnai pe vreme .. Petrecerea d~. iar pe cele intermeeu eel putm Un organ de asamblare. fata de care. form tabelulut 1.sa nu prezinte pete de rugina. distanta 77 76 .lateral:: ~in Iungu] pantei) ale failor de tabla ~'. care fac transportul table lor pe acoperis. Pentru ridicarea tablelor pe acoperis se pot folosi macaralele cu care s-au montat panele sau se vor folosi macarale usoare care sint mai economice. . ' " Numarul de organe de as bl de t br . tablelor intre ele se stabile~te' prin calc~l ~nctl: de solieitarea asambJiirii respective. 4(J 30 9 10 15 :. se va face pe scar! sau pe podine de lemn. manmea pantei. ~. la cirligul macaralei se va faee ell ajutorul cablurilor ell ocheti sau ell ajutorul grinzilor cu cabluri.protectia anticoroziva a panelor sa fie asigurata. Deplasarea muncitorilor. din parte a opusa vinturilor dominante. ftarDe .1 rnai midi 11 ..a pro 1 ?ta se va prmde cu cel putin doua organe de .

daca se 1010.ta tija montata anterior).este compusa din doi mU. Pentru fieeare muncitor va fi dotat eu cite un eleste pentru ~anl~ul~~ tablei sau eel putin cu palmare. 6. pentru Insurubarea piulijei M8. intre pane si tabla se realizeaza 0 asamblare dezrnembrabila (fig. un dorn ascutit .?i un ciocan de . lei. Se va da ~tentle orien arn cutelor ~i realizarii petrecerilor indicate in protect . Primele trei tipuei de organe de asamblar~ sint ~al voluminoase !}i au masa proprie mai mare. te 0 cheie fixii. prinderea tablelor profilate pe pane se face fara sa se gaureasca panele. ! Ulita trebuie strlnsa bine dar fara sa provoaee deform area . . suruburilor obisnuite eu piulite . esezat pe schela suspendata.l!}nulte. 26.: .nt 0. Prin folosirea tijelor eu cioc. tijelor cu cleme. asezat pe acoperis. Insuruoeaea piultta strlngind-o cu 0 cheie fixa sau o maslna de insurubat si fixeaza eapacelul din polietilena.aut~filetante eu piulite rnanopera simple.tijelor cu cioc.I. Prinderea tablelor profilate pe pane • Pentru aceasta se va folosi 0 sfood lungS. forta care se aplica la capatul ei va fi de • 5 daN. Astfel. ·ae Prinderea tablelor profilate pe pane se realizeaza prin Iolosirea : b '1 . agrafelor. pe partea laterala a talpii superioare a J. monteaza gartura. un . La folosirea celorlalte organe de asamblare ~ntru ~ evita gaurirea panelor care ar duce la miesorarea rezl~ten'tel aces: tora. ~uru. Gaurile se le'xecuta pe creasta ondulelor (cutelor) . niturilor obisnuite.montarea tijelor. pe pane eu ajutorul =s=.lUncltor.gaurirea eu ajutorul unei maslnl eleetrice de gaurit iIe tip MG-I pentru gauri eu diametrul mai mare de 0 6 mm $au cu ajutorul unei masinl eleetrice de gaurit de tip MG-2 pentru gaur! eu diametrul mai rnic de 0 6 mm. iar tablele montate trebuie sa fie asamblate definitiv.. Formatia de lucru . .lanel se sudeaza un adaos care se gaureste si de care se prmde organul de asamblare respeetiv. introduce tija de jos in iar celalalt muneitor. 26).asezarea foii de tabla pe pane.ob.500 kg. .ncitori. .2. ". suruburilor obi~r:ui~ sau . - Prinderea foUor din tabla ondulata tijelor eu doc. dar prm folo~lrea lor. iar operatiile principale sint urmatoarele . . un. La tenninarea zilei de Iueru se vaavea grijA sa nu ramJna pachete sau foi libere pe acoperis. .2. ~n zonele in care nu este posibil sa se faea asamblarea definitlva (capetele foilor de tabla de pe ultin:a pana) Se va face 0 asamblare provizorie pentru ca toate foile de tabla sa fie asigurate impotriva vintului. Operatia de trasare poate fi eliminata daea pentru pozi~onarea gaurilor se Ioloseste un sablon .• J 79 78 . " .trasarea gaurUor.5 m (prevazuta la unul din capete cu un ochete pentru a se aga. Pentru executarea aeestei operatii. a) Folosirea tijelor ell cioc. or autofiletante. ! . •• .maxima intre doua organe de asamblare nu va fi mai mare de 40 mm. de cca 1. Gaurile se vor trasa astfe~ melt tijele eare intra in aoeste gaur! sa fie tangente la pana (fig.. . iar daca se foloseste 0 masina de in~urubat euiluI la care se regleaza va fi de cca 70 daNcm. 26).

folosirea tijelor eu cioc ar Ii neeconomica. .. ~Mi . operatiile principale slnt urmatoarele : . sint similare ell cele prezentate la punctul 6. . precum si modul in care se executa aceste operatii. .asezarea foii de tabla pe pane. Prinderea foilor din tabla ondulata pe pane cu ajutorul Forrnatia de lucru este compusa din doi muncitori.2.gaurirea 1lablei. Aceste operatii se vor executa in acelasi fel ca la punctul 6. a1Ic1'(//oldr.~//el/ AQIr7/q o"_pl: fiKort'(J /tti/I)' q. Prin folosirea tijelor eu cleme.(~ Fi~. Cind se foloseste schela suspendata toate operatiile se executa de pe aeoperis si de pe schela suspendata. 28) se poate executa cu 0 schela suspendata sau fara schela suspendata.2. Prinderea loilor din tabla ondulata pe pane cu ajutocul tijelor cu cleme. a: 80 81 . Tijele ell cleme se Iolosesc atit in cazul in care profilul panelor nu permite sa se foloseasca tijele eu cioc. agrafelor.rINg. 27.2. cit ~iin cazul in care. Prinderea tablelor profilate pe pane ell ajutorul agrafelor (fig.b) Folosirea tijelor cu cleme. trasarea gaurilor . Formatia de lucru. 28. a. datorita distantei mari dintre talpa inferioara si talpa superioara a panei. succesiunea operatiilor. 27). iar- Fig. intre pane ~i tabla se realizeaza 0 asarnblare dezmembrabila (fig.' »". c) Folosirea agrafelor.J7m.2.

_ asamblarea agrafelor eu tabla. monteaza garnitura pe surub si introduce surubul in gauri. cit si de grosimea materialului in care se face i~urubarea (anexa 9). In prima faza se W18Zi'i tabla pe pane astfel Ineit sa se asigure petreeerea laterala.. Dupa asamblarea agrafelor se ridica tablele pe acoperl bucata eu bueata sau in paehete ~i se asaza cit mai aproap de Iooul de montare. Cind nu se foloseste 0 schema suspendata asamblarea agrafelor eu tabla se face la sol. 'ic.? t'. un muncitor.tabla se rnai poate face eu : _ suruburi autofiletante . dol muncitori monteaza tabla pe pane. 29). tftil. fieeare agrafa este fixata eu doua suruburi. In afara de suruburile eu piulite obi~nuite. asezat pe schela suspendata. 83' .PriDderea tablelor . asarnblarea agrafelor eu .inia capetele tablelor laterale montate anterior (fig.?~ ctJo//Jo- It u •u ] . gaurile din tabla vor fi gauri de trecere. controlindu-se ca linia oapatului inferior al acestei table sa se suprapuna peste 1. Pentru aeeasta. _ nituri obisnuite (de 0 8 nun din aluminiu). Pentru executarea acestei operatii. precum ~i la folosirea niturilor obisnuite atit gaurile din tabla cit si gaurile din agrafe vor fi gauri de trecere. La folosirea ~uruburilor autofiletante. la trasarea si executarea gaurilor trebuie sa se tina seama de distants reala dintre pane. 29.? //. Diarnetrul gaurilor pentru formareafiletului conjugat prin autofiletare este in Iunctie atit de diametrul surubului autofiletant. - Invelttoare din tabla ondulatii exeeutata eu agrafe pentru pe pane ~i eu niturl sau suruburi pentru prlnderea tablelor intre ele. ~ezat pe acoperis. tine agrafa eu gaurile in dreptul gaurilor din tabla. eapatul inferior sa se suprapune peste rindul montat. iar celalalt muncitor.. _ suruburi obisnuite sau suruburi autofiletante cu piulite monospira simple. iar gaurile din agrafe vor avea diametrul mai mie deeit diametrul ~uruburilor autofiletante. In faza a doua se impinge tabla catre in [os plna ce agrafele se sprijina pe pane. avindu-se gdja ea in timpul aceste operatii sa nU se deformeze agrafele. W7/t" . Pe acoperis. La folosirea ~uruburilor obi~nuite sau a ~uruburilor autofiletante cu piulite monospira simple.. Muncitorul de pe schela suspendata monteaea piulitele cu mlna I'/i apoi le stringe cu 0 cheie tubulara sau ell 0 masina electriea de in~urubat. Aceasta operatie se executa in doua faze. iar virfurile agrafelor sa ajunga sub talpa panei respective.

e) ii piulita pe surub eu mina libera si apoi 0 tine sa nu se easca eu ajutorul unei chei fixe sau eu 0 cheie tubulara in p ce muneitorul de pe acoperis executa insurubarea COlUta cu ajutorul unei rnasini electrice de insurubat.montarea suruburilor si piulitelor. r. . Prinderea tablei se numai pe fundul ondulei (cutiei). Folosirea suruburilor eu piulite obi$nuite. Atit gaurile din tabla cit si gaurile din pana (adaos) vor fi gaud pentru formarea filetului conjugat (anexa 9) . . . . Operatiile principale stnt urmatoarele: . at al nitului se va monta 0 ~ba eu fata de asezare cilinilia (fig. d Operatiile principals sint urmiitoarele : . Pentru asigurarea etanseitatii.asezarea foii de tabla pe pane. Muncitorul de pe schela suspendata uce in tija nitului in gaura si apasa pe capul format eu trabuterola in timp ce muncitorul de pe acoperis executa de inchidere cu ajutorul unui ciocan pneumatic.niu (STAS 4020-53) se zeaza 0 asamblare nedezmembrabila. 3). Formatia de lucru este compusa din doi muncitorf si -este nevoie de 0 schela suspendata.gaurfrea . Muncitorul de pe .gaurirea.asezarea foii de tabla pe pane. : f) Eolosirea $uruburilor ~te monospirii simple. surubul autofiletant va fi introdus eu tija in miniu de plumb. fara a avea nevoie de schela suspendata. dupa care 'insurubarea se executa cu ajutorul unei masini electriee de Insurubat. .ibei si tabla se asterne un strut din acelasi material. Prinderea tablei profilate cu ajutorul suruburilor autofiletante se face pe funduI cutiei (ondulei). . intre fundul ondulei ~i capul lIP. Operatiile prlncipalesint urmatoarele : . 3).d) Folosirea suruburilor autofiletante.84 E La prinderea tablei profilate pe pane cu ajutorul niturilor nuitecare sint de regula din alumi. Prin Iolosirea suruburilor obisnuite sau autofiletante eu ite monospira simple se obtine 0 economie de manopera si realizeaza 0 asamblare mai rezistenta la vibratii. Se monteaza saiba corespunzatoare pe surub. g) Folosirea niturilor obisnuite.asezarea foii de tabla pe pane . realizindu-se de asemenea 0 asamblare dezmerniHi.La prinderea tablei ondulate. . . . Pentru realizarea unei bune etanseitati. . La prinderea tablelor ondulate se vor folosi saibe cu fata de asezare cilindrica (fig..trasarea gaurilor .acoperis monteazape surub saiba corespunzatoare si introduce surubul in gaura.rnontarea suruburilor autofiletante. obisnuite sau autofiletante eu Atit forrnatia de lucru cit si modul de lucru sint similare cele aratate la folosirea suruburilor obisnuite cu piulite nuite. iar intre Iata de asezare al1a.autofiletante. piulita monospirii nu se roteste pe surub ci se apasa fortii paralela cu axa surubului. realizindu-seo asamblare dezrnembrabila. Formatia de lucru este oompusa din doi muncitori si este lIIWoie e 0 schela suspendata.montarea niturilor. in grund reactiv G 4'04-50 sau intr-un alt material anticoroziv. Prinderea tablei profilate cu ajutorul suruburilor obisnuite -cu piulite obisnuite se face pe fundul ondulei (cutiei). atit cit este posibil cu mina Iibera. Muncitorul de pe schela suspendata rnon.trasarea gaurilor . Pentru tare. realizindu-se 0 asamblare dezmembrabila.. se procedeaza asa cum Ita aratat Ia folosirea suruburilor .gaurirea.trasarea gaurHor . inainte de executarea insurubarii. . se introduce surubul in gaura ~i se insurubeaza. . . Atit in tabla cit si in pana se executa gauri -de trecere . I 85 . Formatia de Iucru este compusa din doi muncitori care Iucreaza pe acoperis. :.

niturilor obisnuite.trasarea gaurilor . .niturilor oarbe . grund G. Prinderea tablelor intre ele. Prin folosirea piulitelor monospira simple se obtine 0 lFonomie de manopera ~i se realizeaza 0 asamblare mal rezisleota la vibratii. In timp ee muncitorul de pe schela suspendata tine plulita sa nu se roteasca. muncitorul de pe accperis stringe surubul cu 0 masina electrica de iOl?urubat. a) Folosirea §'UTuburilorobi$nuite cu piuUte obi$nuite.3. 30). Se executa gauri pentru formarea filetului ~njugat prin autofiletare (anexa 9). amblarea realizata ell suruburi autofiletante in gaurt adincite te rnai rezistenta ~i mal sigura. _ gaurirea.gaurirea. 6. asa cum s-a aratat. _ l?uruburilor obifinuite sau autofiletante ell piulite monospira captive. .montarea suruburilor autofiletante. . _ mont area suruburilor cu piulite. toate operatiile se reeuta depe acoperis. si sa se aplice pe peretii gau.2. I cu piu- Formatia de lucru este cornpusa din doi muncitori si este nevoie de 0 sehela suspendata. se cepe insurubarea sa se asigure ca cele doua table sa fie in . ntact strins una eu cealalta.bile. grundul G 404-50 sau un alt mastic anticorosiv. miniu de plumb. . cit si prinderea. . la executarea invelitorilor. La alegerea organelor de asamblare trebuie sa se alba in vedere cii pentru a se realiza o asamblare dezrnembrabila este necesar ca atit prinderea tablei pe pane. 3). . Pentru prinderea tablelor ondulate. . c) Eolosirea suruburilor obisnuite sau autojiletante lite monospirii simple. tablelor intre ele sa se faea cu organe de asarnblare dezmembrabile. or adincite miniu de plumb. M. muncitorul de pe sehela suspendata foloseste saiba eu Iata de 8$€'zare cilindrica (fig.:ncitorul. l4e tnonospirii captive. N~ este nevoie de schela suspendata. In aeest eaz se recomanda sa se execute mai intii prinmerea tablei pe marginea laterala.b) Folosirea $uruburilor autofiletante. CU primele patru tipuri de organe de asamblare se .reall~ zeaza asemblart d~embrabi1e. . Pentru asigurarea unei mai bune etanl?eitatl se Ioloseste.cire g. Surubul autofiletant se introduce in gaura.. . Adincirea gaurilor se face cu ajutorul unui dorn. Este necesar ea inainte de a. _ ~uruburilor tautofiletante . folosirea suruburilor obisluite eu piulite obisnuite. Formatia de lucru este compusii din doi muncitori si este Ilevoie de 0 schela suspendata. _ ~uruburilor obi/?nuite sau autoftletante cu piulite monospira simple .-: Gauril~ se executa prin burghiere eu ajutorul unei Bl?ml electrice de gaurtt sau prin burghiere ~i adin. Prinderea tablelor intre ele la executarea invelitorilor Prinderea tablelor intre ele. . cu niturile oarbe se realizeaza asarnblarf usor dezmembrabile. Se executa gaur! de trecere . iar cu niturile obisnuite se realizeaza asamblari nedezmembra. Operatiile principale sint urrnatoarele : . Formatia de lucru este compusa din doi rnuncitori. . pe marginile laterale. se stringe t cit este posibil cu mina libera l?i apoi se insurubeaza eu asina electrica de insurubat. d~ pe acoperis monteaza pe $urub saiba corespunzatoore $1 m:roouce surubul in gaura. d) Folosirea ~uruburilor obisnuiie sau outoiiletanie cu piu. de tabla montata anterior IIflosind suruburtle obisnuite sau autofiletante eu piulit~ 87 86 .a. Operatiile principale sint urrnatoarele : . 404-50 sau un alt tic antieorosiv. la exeeutarea invelitorilor se realizeaza prin folosirea : _ l?uruburilor obifinuite eu piuljte obi!pluite .trasarea gaurilor . Muncitorul de pe schela suspendata monteaza saiba si piulita. se face numai pe creasta ondulei. Succesiunea operatiilor si modul in care se executa acestea ~t similare cu cele prezentate l.

Montarea piulitelor monospira captive precum $i gaurfle se ~xecuta la sol urmind ca pe acoperis sa se execute urrnatoarele loperatu : . Acest avantaj este Iructificat numai daca .:. 86 F'orrnatia de lucru este compusa din dei muncitori .som61tlretl Fig. La executarea invelitorilor se vor folosi niturl POP etanse capul de mandrin are acoperit sau nituri POP etanse cu lapul de mandrinare liber (fig.· po"v! FiletliLt/i. 11)..s/mplo (lmilolerq(o)/h ta6ta grosime t:tt. . folosind unul dintre mijloacele fpentru asamblarea dezrnembrabila.fi nevoie de schela suspendata. 30. se introduce surubul in gaura. _ C(J jJiu!tja mO/J{}-¥'iro. 5 ~i 6) ~i apoi sa se execute prinderea blei respective pe pane. Dezmembrarea acestei asamblarl se face prin urirea niturilor POP cu ajutorul unei masini electrice de urit.n.montarea suruburilor. Se va petrece marginea tJoii . Avantajul principal al folosirii suruburilor obisnuite sau utofiletanteeu piulite monospira captive consta in aceea ca rinderea tablelor intre ele sepoate face de pe aeoperis fara .niturilor POP se realizeaza asamblare usor :zmembrabila. .l teb! e s(l!4m C'vii7d S if P ctvolii{biloieroLo)/fl Asom/iorec pr.. . Prin Iolosirea . £ l ! e) Folosirea niturilor POP.!?i prinderea ta"lelor e pane se face tot printr-un procedeu care nu necesita p "schela suspendata.trasarea gaurilor . ru l ° 89 . . A.!of!!eto~· in goudi co cre.tQLVfY). Asomb!oreo prif1q'-(. 10 si fig.oqfofile/_are gouro . Operatiile se executa de pe acoperis astfel : .asezarea foii de tabla pe pane.ra. .de tabla peste tabla montata anterior astfel incit gaurile !telor doua table sa se suprapuna . insuruindu-I cu mina libera in piulita captiva si apoi se insurubeaza U masina electrica de insurubat. bnonospira captive (fig. a ~i Asom6lareo prin QVwhtelare . Iolosind un burghiu cu diarnetrul ega! cu diametrul urilor in care sint montate niturile respective. Pe tija surubului se monteaza 'ba corespunzatoare.JXise~te • OdihC"l!a "l!eI1Crl.gaurirea. Realizarea asamblarilor dezmembrabile cu ajutorul suruburilor autofiletante pentru tabla. Pentru a se realiza 0 asamblare buna este near ca diametrul gaurii sa fie cu eel muIt 0.1 mm mai mare t diametrul nitului POP iar lungimea nitului POP trebuie ie cu eel putin 3 mm mai mare decit grosimea totals a taor care se asambleaza (anexa 10).!?i nu Iste nevoie de sehela suspendata.

agrafelor . transportunecorespunzatoare .sa E E sa 90 .suruburilorobisnuite eu piulite obisnuite . unel~le si di~po~tivele pentru prinderea tablelor intre ele cu ajutorul niturilor oblsnuite sint similare cu cele prezentate la punctul 6. _ forma Iii dimensiunile foilor de tabla profila1A sa corespunda protectului . Montarea foilor de tabla pe seheletul de rezistenta se tnFJ>e de jos in sU'Sastfel incit foaia superioara sa se petreaea lleste foaia inferloara. 2) sa . 6. Prinderea tablelor intre ele se face pe creasta ondulei (cutei).2. Prinderea tablelor profilate pe scheletul de rezistenta se _ pe suprafata de rezemare sa nu se aile corpuri Iesite lealizeaza prin folosirea : in relief (eapete de nituri sau suruburl. Executarea peretllor Montarea tablelor profilate pe scheletul de rezistenta pen tru executarea peretilor se face printr-o serie de procedee teh nologiee din care parte sint deosebite de cele folosite la montarea tablelor pe pane pentru executarea invelitorilor. fie asigurata . "li sau manipularilor Formatia de lucru.fie catre . dura etc. Dezmembrarea asamblariirealizata cu nituri POP este usura1A de faptul ca burghiul se osntreaza chiar in gaura de mandrinare a nitului respectiv. ..Gaurirea se face de pe parte a capului format a1 nitulul.suruburilor obisnuite fara piulite .sa nu . Se vor aduee pachetele de tabla la piciorul obieotului cit .) .suruburilor autofiletante .mi aproape de verticala Iocului de rnontare. 2) astfel Ineit partite late (portiunile "e" fig. 91 I nu fie deformat ca urmare a depozitiirii. . .prezinte pete de rugina. Petrecerile laterale ale foilor de a vor fi de minimum 0 [urnatate de ondula (cuta) si numai fundul ondulei (cutei). .suruburilor obisnuite sau autofiletante cu piulite mono_ protectia anticorosiva a scheletului de rezistenta sa lJira simple. modul de lucru.nta. cu partile inguste (virfurile cutelor "b" . zgirieturi sau discontiIluitati ale peliculei de protectie .3.niturilor obisnuite . ' I.forma si dimensiunile profilelor pe care urmeaza sa se . Din considerente de estetica. cordoane de su. Attt prinderea tablelor pe scheletul de rezistenta cit si Il'inderea tablelor intre ele (petrecerile laterale) se executa pe ~nduI ondulelor (cutelor). . Se vor controla tablele pentru ea : . punda celor 1Prevazute in proiect . g privind folosirea niturilor obisnuite pentru prinderea tablelor profilate Jpe pane. Operaiii comune sa Se va verifiea daca scheletul de rezistenta peeare urmeaza se monteze tabla profilata satisfaee urmatoarele conditii : _ tiilpile tuturor profilelor unui perete fie in aeelasi -6. .3.gusee.1. executtndu-se cu turatie mare si avans mic.2. f) Folosirea niturilor obi~nuite. tabla cutata se aseaza pe eletul de reziste.2. . In cazul in care se prevede 0 protectie antieorosiva suplintara a tablei. suprafetele de contact dintre table Iii schelede rezlstenta precum si suprafetele marginilor care se supun se vor proteja lnainte de montare. Petrecerile de capat vor fi de cca 9 em. prinda tabla precum Iii distants dintre aceste profile sa cores. terior. Prinderea tablelor projilate pe scheleiul de rezistenui plan. La executarea peretilor exteriori montarea tablelor se va epe de . .pe latura opusa vinturllor dominante astfel incit marea tablei din spre vinturile dominante sa fie acoperitii de ginea tablei urmatoare. 6.folosirea bolturilor rmpuscate.3.

[s. Formatia de lucru este compusa din doi muncitori si este nevoie de 0 schela montata in Iata peretelui. : Pentru a se asigura impotriva desurubarii. . Montarea agrafelor pe Ioaia de tabla se face la sol dUpa care. una montata In Iata peretelm iar cea.!?i fixarea ei i~ poSint necesare doua schele. Operatiile principale sint urrnatoarele : conjugat (anexa 9) . una in fata iar cealalta in spazitia respectiva. c) Folosirea suruburilor obisnuite tara piulite.montarea suruburilor. Fixarea tablei se face. Pentru aceasta trebuie ca: profilul. outojiletante. muncitori care Iucreaza pe 0 schela montata in fata peretelui.osesc. Se executa gaud pentru Iormarea Iiletului normal atit in tabla cit ~i in profil dupa care gaurile din tabla 'Be largesc pina la diarnetrul gaurilor de trecere . in regiunea gaurii.filetarea gaurilor. lalte doua tipuri de organe de asamblare se reahzeaza asarn. Surubul autofilejPOzitiarespectiva . Sa se asigure un contact strins lntre tabla si profilul pe care aceasta se monteaza. . inainte de rnonitare. Operatiile principale sint urrnatoarele : _ asezarea tablei pe locul de montare . zitive de tip menghina cu care se prinde margmea tablei (tv Forrnatia de Iucru este compusa din trei muncitori.gaurirea.~ p~n~ tru montarea tablelor profilate pe s<:heletul de reZls~~ta Slut neeesare doua sehele.acelor.asezarea tablei pe Iocul de montare si fixarea ei in _ montarea suruburilor autofiletante.trasarea gaurilor .Joctite" (0 solutie care 'lipeste prin polimerizare si care se gaseste pe plata mondiala).asezarea tablei pe locul de montare si fixarea ei in pozitia respectiva . sa aiba 0 aripa paralela CU planul peretelui iar aceasta aripa sa aiba marginea libera in parte') de sus. Se foloseste rnasina electrica de fi- letat . . lalta in spate Ie peretelui sau este suficienta 0 singura schelii montata in f'ata pereteluL a) Folosirea agrafelor.Prin folosirea primelor cindtipuri de organe de asamblars se realizeaza asamblari dezmembrabile iar prin fo~osire.creazape schela din fata iar celalalt Iucreaza pe schela din . doi scheletul de rezistenta . tant se introduce' in gaura si se Insurubeeza atit cit este 93 92 . Prinderea foilor de tabla pe scheletul de rezistenta cu aju. scheletului de rezistents de care se agata agraiele. . b) Folosirea $uruburilor Suruburlle obisnuite fara piulite pot fi folosite . Operatiile principale sint urrnatoarele : . posibil cu mina Iibera dupa care se insurubeaza cornplet cu masina electrica de Insurubat. foaia de tabla se asaza in pozitie verticals ~i se agata de . tija surubului va fi acoperita cu un strat subtire de miniu de plumb sau eu 0 pelicula de . Formatia de lucru este cornpusa din doi. Se monteaza saiba corespunzatoare pe tija surubului si se introduce in gaura filetata. .trasarea gaurilor . cu aJutor~l unor dl~IX.pentru prinderea tablei profilate pescheletul de rezistenta numai daca grosimea aripii profilului respectiv este eel putin egala cu 80% din diametrul surubului care se Ioloseste. torul agrafelor se foloseste in special Ia executarea peretilor interiori.: tele peretelui. Forrnatia de lucru este compusa din doi muncitori si este nevoie de 0 singura schela montata in Iata peretelui. Se executa gauri pentru Iormarea ffletului . IDste necesar ea inainte de a se Incepe insurubarea. Se Insurubeaza cu masina electrica de insurubat. _ gaurirea.. blari nedezmembrabile. In functie de organele de asamblare care se fol. UlJ. . d) Folosirea suruburilor obisnuite eu piulite obisnuite.scheletul de rezistenta.patele peretelui.

.Spira . Se ioIose!?'te un pistol de Impusv Pri? Iolosirea bolturrlor imp~cate se realizea-x 0 m eeonorrne de man d L. e) Folosirea *uruburilor - La prinderea tablei ondulate intre fundul ondul' .interiori.suruburilor autofiletante .tarea peretilo. . Unul dintre cei doi muncitori de pe schela din fata monteaza saiba corespunzatoare pe tija surubului si n introduce in gaura. .montarea suruburilor eu piulite. ~~tu~a capului nitului se monte~za 0 satba eu Iata deel f}l recilindrica (fig. Se executa gaur! de trecere . Operatiile principale sint urmatoarele : . Este nevoie 'de doua schele. pe marginile laterale la exe9"tarea peretllor se realizeaza prln folosirea: ' .3.. eu niturile POP ecum si ~ realizeaza asambliiri usor d~embr!~~~ oblsnuits se realizeazii asamblart nedezmem. y ee - obi~nuite sau autofiletante cu piulite monospire ~imple.trasarea gaurilor . Se executa de pe fa~a peretelui. In timp ce muncitorul din . . Y asezare g) Folosirea bolpurilor impu~eate.trasarea gAwilor.montarea niturilor. la care nu se pune eonditia d a etanxe ~ltate. Se executa gaur] de trecere eu aautoru1 unei masini electriee de gaurit .3. 'cat bOlt~~~~ea boiturilor.. 3). Muncitorul de pe scheia din fa1a peretelui introduce nitul in gaud! ~i tine contrabuterola ia£ muncitorul de pe schela din spatele peretelui folosind un ciocan .a de. asambla-! . . Formatia de lucru este cornpusa din trei muncitori.U-iloroblsnuite sau autofiletante niturilor niturilor niturilor Cu primel~ ~. 3). niturils - 94 POP. doi luereaza pe schela din fata iar celalalt Iucreaza pe sehela din . Prin Iolosirea piulitelor monospira simple se obtine 0 economie de man opera !?i Be realizeaza 0 asamblare rezisten ta la vibratii. cite una pe fiecare parte a peretelui. 95 .~f:eb. Formatia de lueru. ~te. .asezarea tablei pe locul de montare si fixarea ei In pozitia respectiva . muncitorul din fata peretelui executa insurubarea eu ajutorul unei masini electrlce de insurubat. Operatule principals sint urmatoarele : .spatele peretelui tine piulita sa nu se roteasca cu ajutorul unei chei fixe. oblsnurte.trasarea gaurilor . Se executa de pe fata peretelui cu ajutorul unei masini electrice de gaurit. 6. lucru este compusa din doi muncitori. patru tip uri de organs de asamblare se realide:mnembrabile. Muncitorul din spatele peretelui monteaza pe tija surubului 0 !laibii elastica si piulite. .pneumatic executa eapul de Inchidere al nitulul. .turlle ~h0?ert brab~~. 'ut P~ndberea ~able!or proiilate pe scheletul de rezistenta cu BJ Or olt~!"llor Impuf}cate se folosests mal mult 1 cu. .gaurirea.ca:. La prinderea tablei ondu1ate se folosesc saibe eu fata de asezare cilindrica (fig. Prinderea tablelor projilate intre ele la exeeutarea peretilor Prindere. f) Folosirea niturilor Este n~voie de 0 singura schela montata in Iata peretelui. giiurirea. Se folo-sesc nituri din aluminiu. modul de lucru preeum si sculelejsi dispozitivele necesare sint similare cu cele prezentate la folosirea suruburilor obisnuite cu piulite obisnuite. Forma~l. :spira~~~~~urllor obisnuite sau ~utofiletante cu piulite rnonoeu piuUte mono- obi~nuite.~urubur~lor obi~nuite cu piulrte obisnuite .CI are dezmemb bila opera ar asamblarea care se obtine este nera 1 <1. Chobert .: tablelor intre ele.

Muncitorul din spatele . Forrnatia de lucru este compusa din trei muncitori si sint n~are doua schele.nuite eu piulite obisnuite. . F.Prinderea tablelor intre ele. Fixarea tablei pe Zl la e mon tare se face 't cu. Se introduce surubul in gaura. La prinderea tablelor ondulate se vor Iolosi :.(fig. La alegerea organelor de asamblare trebuie sa se aiba in vedere di pentru a se realiza 0 asamblare dezmembrabila a peretelui este necesar ca atlt prinderea tablei pe scheletul de rezisienp. tablei pe locul de montare si fix area ei in Z1.or. Operatiile principale slnt urmatoarele : .la respechva Trebuie s·· ' n t bl ' a se aslgure suprapunerea gaurilor te a a care. aceea se executa prinderea ~e 5cheletul d e rezis t enta.matia de lucru este compusa din doi muncitori si este .?inielectrice de gaurit..l1~ea Ijllr~burilor obisnuite sau autofiletante cu piue t ~fnosPlrta ~aptJve..vOl€ ae 0 schela . se executa mai Intii prinderea tablei a a mon ata anter-ior si dupa • .e: Formatin de lucru. Se executa gauri de trecere cu ajutorul unei mB. cca. Se executacu lentru montarea .panoului monteaza pe tija 0 saiba elastica 1?i piulita. Inljurubarea lDlel masmr de lnsurubat '. Operatiile principale sint urmatoarele : ~ trasarea gaurilor . 0. Se executa gauri de trecere cu diametrul mai t~re.gaurirea. . .'or. . iar cealalta in spatele peretelui. La folos. captive pe marginea tablei se executa 0. .trasarea gaurilor ..suruburilor autofiletante. 96 . Se executa de pe fata peretelui . a) folosirea ~uruburilor c) Folo~in~a §l!ruburilor ell obisnuite pzulzte uumospuii Simple.. . lucrindu-se pe schela montata in Iata peretelui . eu J1Jlulltemonospira obiJnuite captive..ormatia de lucru Oeste compusa din d . se face ell ajutorul . aju orul unor dispozitive de tip ~ enghina ...montareasuruburilor autofiletante . . in a e.~o~tar~a li>urUburilor. b) Folosirea I1a s ~~ntar~~ piulitel.lere specializato pentru acest scop. se monte~za peste gaurile piulitelor captive fiitiped margmea tablei mont(lta anterior. se face Pe fundul ondulei. ·0 d) FOlo~ir~a .trasarea gaurilor.niturilor POP.montarea suruburilor cu piulite. Unul dintrernuncitorii din fata peretelui monteaza saiba pe tija surubului si it introduce in gaura.. ~ gaurirea. 01 muncitori si este d Klevo1e e 0 schela rnontata in Iata pereteluL Operatiile principale sint urmatoarele : 'i 'i $uruburilor obisnuiie eu piuliie obisnuite. Gaurile se executa prin burghiere sau prin burghiere!?i adincire . . Se executa gaud pentru Iormarea filetului conjugat (anexa 9). sau autofiletante F'ormatia de lucru este compusa din doi muncitori si este nevoie numai de 0 schela montata in fata p€retelui. ajutorul nituit lui 1 1 oru Ul 97 . apoi tine piulita sa nu se roteasca eu ajutorul unei chei fixe. in timp ce muncitorul din Iata peretelui executa insurubarea eu ajutorul unei rnasinielectrice de insurubat. 3). ltia af?ezar~a. F.. cit si jn-inderea table lor intre eIe sa se fad\ ell organe de asarnblare dezrnembrabile.aibe ell Iata de asezare cilindrica (fig. .ntarea niturilor. una in fata.. dispozitivele necesare sint similare cu lP m!?1 sculele Ijl b '1' ce e prezentate 1a folosirea suru un or obH. la executarea peretilor.. sau autofiletante . e) Folosirea niturilor POP. modul de lucru recu' .1 mrn decit diametrul niturilor POP (anexa 10) osm rnasma electrica de gaunt .mQ. asigurindu-se un contact strins tntre cele doua table si se executa insurubarea cu ajutoru] unei masini electrice de gaurit. . operatu1e principals sint urrnatoarele : . 30) . c.montata in fata peretelui.gaunrea.

R.'. se va suspenda de . . . 56611968 si gene.e ubat. Sub traveea care se afla in rnontaj. se vor respecta prevederile din: ~ .rme si pane 0 plasa de siguranta care sa reziste la eventuala iidere a unui om. 182 Formatia de lucru este cornpusa din trei mU?Clton in re [m 1 septembrie 1966 .are. ~izate in sectoarele de activit ate ale Ministerului Construe_ gaurirea. Deplasarea muncitorilor pe acoperis se va face pe podine e lemn bine ancoratc pentru evitarea alunecarilor . • Modul de lucru este similar cu cel prczentat I? folosirea niturilor POP.cu~a de ) eiUre muncitorul din spatele peretelui c:-r a~~t~rul UnUI La executarea invelltorilor trebuie sa se urrnareasca in pneumatic in timp ce unul dintre rnuncitoru din Iata panou ui ~od deosebit ca muncitorii sa fie asigurati cu centuri de si!Uranta si sa poarte incaltarninte care sa impiedice alunecarea. MASURI PRIVIND TEHNICA SECURITAl'I1 MUNCII : La executarea operatiilor pentru prinderea si montajul tablelor profilate din otel zincat.' Masinile elcctrice portabile de gaurit. _ rnontarea niturilor.' d' t ~e Comitetul de Stat pentru Protectia Muncii cu ordinul nr. ~te periodic pentru 11 se verif'ica starea izolatiei. la executarea constructiilor metalice de hale industriale. se Vol' respecta eu strictrug protectia anticorosiva. g) Folosirea niiurilor Folosind sudarea ca procedeu tehnologic de asamblare."Normele de pr otectie a muncii" (constructii si instaOperatiile LPrincipale sint ui-matoarele : ~tii) aprobate de M. la depozitare $1 transport este mai mic decit Ia niturile POP.trasarea gaurilor . ClOCt~ r' ?l~a 98 99 .Iipire eu adezivi.tulu~ ~l {~nd~l ondulei se monteaza 0 ~aiba cu Iata de asezare cilindrica (fIg. ~~ 'Hor Industriale cu ordinul or. de rezisterita se poate executa si npotriva electrocutarii. intre capul r. Montarea niturilor Chobert se face cu productl. protectie si pe pane sau pe scheletul. .lJtate mat mare. . prm : Cablurile de alirnentare ell energie electrica vor fi centro_ sudare prin puncte .C. . cu care se lucreaza la mon tarea tablelor profilate. vor de asamblare dar prinderea tablelor profilate atit intre ele Cl! . cor) care nu au nevoie de protectie antIcoroSlva.I.3).a:l care La Iolosirea boltur ilor impuscate. de insuProeedeele tehnologice prezentate Iolosesc diferite orgfll1. Niturile Chobert se folosesc In special la executarea peretilor interiori. tine contrabuterola. pe~tru aSlg~rarea etanseitatii se realizeaza cu dopuri din material plastic.ramine deschls~. La prinderea tablelor ondulate.f) Folosirea niturilor Chobert. fara organe de asarnblare. Lipirea este un procedeu relativ nou sl nu esteexperimentat inca suficient pentru a putea Ii folosit pe santiere. cite una pe fie care parte a obisnuite. . sudarea po~te ~l fo}oslta ~umal ~ ~e instructiunile de manipulare.prevazute cu izolatie dubla sau cu alte sistema de. iar volumul pe care-l ocupa. Capul de inchidere se exe. cu ordinul or.~ La niturile Chobert gaura de mandrinare . 7. Intrucit in tirnpul sudar'ii apar tempera~ul'l m. care unul lucreaza pe schela din spatele peretelUl. iar cabhrrile ..i. *** ."Normele republicans de protectie a muncii" aprobate peretelui... . 7 N11970. . Am prin sudare cit ~i prin lipire se realizeaza asamblari nedezmembrabile.~ !fecte VOl' fi inlocuite. Este nevoie de doua schele. Se folosesc nituri din aluminiu. . pe Unga importante economii de manopera se realizeaza si importante economii de materiale. transport si depozitare a prinderea intre ele a tablelor din ~tel m~xlda~ll ~(de tip Rom stoalelor sl cartuselor eu care se Iucreaza.C. Se executa gaud de trecere . . de filetat. . Astuparea gaurilor de man?rir.

75' [4.1 kgim' I 30 100 23 0..~ikg Pcntru 1 m lilUme I I I I pcntrne aIoa 1---.Hoare de protectie a muncii. ANEXA 1 CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE ONDULATA ln mm FOILOR DE TABLA Dirnensiuni Ondulatie 1--------------.-l 24 I 12.3 -~------ ~tit In valorlle masei unitare cit si in valortlc masol pentru o Ioaie de 2 m lungime. de la locul de depozitare a pachetului la locul de montare.:__. /18 9 12 15 I 6.5 -13.__ _:__ __ '--_----'-' 'Mas" unltaru Masa de sm lu::. Astfel. cm' ern:!- Utjl~ . avindu-se in vedere ca.-----Inal· pabsul Raza G~~S~" time I_.--i I Uilime Total" I j Aria se~l\u. in acest caz se vor lua masuri corespunzi. Se vor lua masuri corespunzatoare de organizare a lucrului la sol.7 [6.3 8.OG I 9. pachetele VOl' fi ancorate pentru a nu fi aruncate de vint.25.c._1 __.4 I I t . paehetele de tabla care se ridica pe acoperis cu macaraua vor fi legate ell fringhii si vor fi conduse de la sol de muncitori instruiti special. 101 .Montarea tablelor pe acoperis se va face numai pe vreme linistita.25 Circa 7.54 I'. nu este inc. Se va da oatentie deosebita transportului tablelor pe acoperis. pachetele de tabla supuse vintului nu vor cadea pe verticala. In caz de nscesitate.00 1. lucrul poate continua si pe vint dad! viteza acestuia nu depaseste 7 m/s. conform STAS 5202'8~71 estc de minim 350 g/m2 pc ambele feie ale tablei plane.50 Circa ~--~--~~~~~OTA: II~ 825 I 750 14. la desprinderea accidentala din cirligul macaralei. __ _.12 1._B_.usa masa stratului de zinc care. [.40 I 850 t-_~I _ _~I _I_~I _ _ I~ 40 [SO I 36 I I 800 I 12 IG 20 24 ._-=---'..3 10.!. insa.4 i [4'51' 17.75 1. Fe acoperis.. J I ---.

8 S5.6 23.T_ Galati.5 56 40 35 0.2 29.50 0. _f_o_tl_' __ 1_2_0_00 ?_Io La putcrca 1.m lim cm4 Denumire3 M.0 26.t MG--~ 3 de ~ilu- Observa Iii ---------------~--.50 8 10.75 1.721~ IO."'nurnar tic NOTA: NOTA: Foi le de tablii outata. iot CARACTERISTICILE TEHNICE PRINCIPALE ALE .5.75 1.00 1.L.3al 15.00 I I I 1 58 78 97 12. cure sc preztnta in accst tabel.00 11.0 75 19.66 13.50 24.8 22U 50 13 18 35 )'\1a~ina I ----GO/2iO --630 ---210 50 --_ --.25 ____________________ GO/125 500 125 40 30 GO 1.75 1.d"d.--------1 32.861 13.0016. se pot executa la U.--30 60 0.°1100 1125 rnentare norninalii ------.3 74.0 :.MA!.50 15. in incapert in care se afla substante volatile usor inflamabilc si nici in incapcr i in care temperatura med iul u i ambiant este mai marc de 40GC.1 34.33 16.2 1 7 I Rcductorul i cstc format din roji dintate cil indr icc cxecutatc din ole! Masirrile de giiurit MG-l st MG-2 nu sint destinate sfl lucreze in medii corosive.00 1.~illa rit clectrtca MG-! 2 de g~U-IA\a~ina 1 I I I rit e lectric.5 40..75 1.00 9.25 20.iINILOR DE GAURIT ELECTRICE MG-I ~i MG-2 w/m Cri13 Tip La timea paSUIUil rnm I Di rnensi unt le cute.14 19.---- i I (i 8 10 este limandrina 13 STAS 1657G(j iar mastna MG-2 este Iivrata ell mandrina 10 STAS 1657·66 vrata ell MG-I -----1 60/200 600 I.25 1.7 15.ANEXA 2 ANEXA3 CARACTERISTICILE PRINCIP ALE ALE FOILOR DE TABLA CUTATA Latlmca .3 16.00 12.0 ([--------------i Fara ---------I cor donul de al i- 1. 102 103 .5 750 187.R.70 17.25 1.151 10.0 20.~~ 13.raport de reduc- 2 I : 26. Ia lungimi fixe de 5600 mm.50 ---.3 92.50 10..5 23. de trep te . in medii ell praf metalic sau abraziv.0 ISO . 5800 rnm ~i 6000 mm (submultiplii egnli sau subdiviziuni inegalc care Sit dea Iungirnea fixii).5 7.7 19. I 220 50 I 200 1 40 30 GO 0.__ 35/187.Tura \ia mo_t_o_ru_I_U_i m_i_n _1_3_IO_0_:l_"_1_5_% ! _b_r. mm B Grasi-I mea tablei h mm I b I mm I Masa kg. 1.5 i 20~~1~~! 12.

. mm t~ Nm 90 1(30 ~.10 10 l1..rnin .75 1. de aer. W ~ tenslunea curentului de alimentare. rot/min ~ turatia sculei Ia retragerc.. _ lungime.CD 4 ALE CIOCANULUI CARACTERISTICILE TEHNICE PRINCIPALE ALE DE FILETAT M-IO ELECTRICE Unealta de filetat M-JO are electric urmatoarele caracteristici UNELTEI princlpale universal cu colcctor 450 260 220 50 16000 400 860 16 2.5. puterea absorbita. 2 315 3/4 :- tipul motorului racordului interior diametrul prestunea consurn enersta mm 16 4.cm .. toli al furtunului. mm . ~ masa netd a uneltei (fare! scul a).10 3. mm ambreiaj rcgJabil (eu bile) Nm rt .mandrin pentru filetarea giillrilor.25 _ rrecventa Ioviturllcr. kg f..33 1000 5. V \. . ~. rot/min ~ valoarea limitii a momentului de f iletaro. turutia scule] Ia filetare. a fixa (eu doua falci).. Nm3/min daN/m loy/min 0.Iungime. daN.10 3"). rnrn ~ Inal t irnea...10 6 .. ~ mandr ina cu schirnbare r-apldri..630 . mm .. pentru aer. 105 104 .frecventa curentului de alirncntare. ~OTA: Arnbreiajul cu bile se foloseste In special pentru Iiletarea g{!Urilor nestrapunse. kg . loviturii. W puterea utila.. rnasa neta. .. _ _ _ _ _ filetul mm .. mm mandrIna pentru prezoanc.. L tarozi Completul uneltei este format din: 3.'.. .6 i- de lucru.5". rot. Hz ~ turatia motorului..ANEXA 4 ANEXA 5 CARACTERISTICILE TEHNICE PRINCIPALE pNEUMATIC . La aceasta unealta mccanismul pentru schlmbarea sensului de rotatie la retraaerea sculei intra in componenta reductorulul.

max ima.O."'! din exterioarii alumi- 890 365 190 105 51} 90 Ni-6 M-IO che i pcntru loca~e hexagona le i11ter ioare la suruburi M 3. . fabricat de intreprinderea . mm .IAtime.5.. de Arges.M5 ~i M 6 Acest nituitor se poate folosi cu intreaga ~are se aWl in prezent pe piata mondialiL surubelnite obisnuite si surubelnile In cruce .O.UNELTELOR DE IN~URUBAT ELECTRICE M-6 !ii M-IO Denumirea Sur ube lnl tu e lectricf di namomatr ica M-6 I CARACTERISTICILE TEHNICE PRINCIPALE ALE NITUITORULUI TIP ARMONICA PENTRU NITUIRE CU NITURI P. pentru surubur i M 3.6 Martie" .M 10 NOTA: • b t • t dublu Ambele unelte de msuru al Stln t"n·l.ANEXA 6 ANEXA 1 CARACTERISTICILE TEHNICE PRINCIP ALE ALE . Curtea .5. exterioa!'. mm Masa proprie. izolate pentru a se a51"I· vor intra in Iabrica- . Hz _. cu carcass din otel. kg masa proprie. fortoi : Care se fabrica de tnsurubat M-l0 Unca1ta e lectrtca Dimensiuni de gabarit: ... rnm minima. Diarnetrul maxim al suru bului.5 .Timi~. . niu..6 Martie" (fig. cheie de 3 mrn pentru surubur i ell locas hexagonal interior.7 1 : 25 50· 640 2 160 220 mrn mm mm .M4.. maxima. 105 107 .850 P. surubelnite obisnuite.P.170 65 75 eu colec- 330 160 3.200 90 co- - pentru amplificarea si transmiterea pentru prinderea tijei nUuluL Universal tor Universa I cu lector 230 220 450 Caracteristicile tehnice prinCipale ale nituitorului tip armonic. Nituitorul de intreprinderea tip armonic.. M 10.lungime. V Frecven]a. teet" tmpotrrva e ec rocu a fi~r~aP~~trepl~nderea "Electro-Arge!i". nije in cruce ~1 ehei tubulare pentru surubur i M3. mm cu carcasa . masu propr ie. mm .P. 50 450 3 : 33. kg Tipul motorului electric Puterea absorb itA.tnaltirue. daNcm .. rot/min Nurnarul de trepte la reductor Raportul de reduccre Cuplui de insurubare. minima..000 2.. Turatia axului principal. mm Completul de acccsor ii cste format din: minerul pentru mecanismul mecanismuj 360 2. 39) se compune din: aetionare . W Tensiunea curentului de alirnentare. kg gami\ de niturt 2. surubel..lOara sint urmatoarele: lungimea Iunzlmea Iatimea latimea grosimea. max..'i (foarfece de Nurnbergj .

75 2. 109 . 0. .8 3. : 3.5 3.56 0.75 2 3..8 . r 4.95 3 3.56 0..6 - - 1.9 Pistolul PIB-2 are calibrul 6.56 0.5 2.7 1.38 1.3 !?i se livreaza Intr-o cutie metalica prevazut cu incuietoare.CAT BOL'fURI Pistolul _ _ _ PlB-2 este format din urmatoarele parti principale: .5 I 1. .1 1.- .25 2.75 - 2.2 -2.3 2.75 1.7 1.38 2. Trebuie luate masuri ca in timpul [ucrulul.56 1 1. (3.3 3. culoare alba. care se executa in trei variante percu torul .25 1.6 1. 0 cheie spectala .5 0.5 I 1.5 10 3. tija port-cartus eu capul de batore capul fii tnchtzatcrde ghidare . .5 3 3 3 - - 3 3 -- 0.2 3.- '.5 3.2 2._-.9 3 3 ! 2.5 3 - I I 2.8 -- - cartuselor rateu : ( 2.9 2.75 1.25 1. culoare albastra tari. 108 I 0.5 I 1. normale.5 3.5 3.5 0.semifab rlcate tn ve derea autofl le tarf i (mm) Autoh letarea sirnpla gaurii burghiaHi SBU perioral" la Tabla 0(e1 nejeroase 4 corpul pistolului care este de forma cilindrica .5 .5 2.8 2. Pentru amcrsarea loviturl i.2 3. astfel : _ cartuse _ cartuse _ cartuse _ cartuse slabe.ANEXA a DlAMETRUL GAURILOR PENTRU FORMAREA CONJUGAT PRIN AUTOFILETARE ANEXA 9 FILETULVI CARACTERISTICILE TEHNICE PRINCIPALE ALE PISTOLULUI PI B-2 DE IMPU::.2 - .75 2 -. ~urub Iileta nt pentru tab ls (rnm) auloGrosimea tab lei (mm) Di a rne tr ul gaurii lise . ..4 2. foarte tari.85 1. Membrii echipei de lucru care-I ajuta pe tragiitor VOl' sta in spate si nu in dreapta acestuia.5 - -3.25 1.2 3. un djspozitiv pentru extragerea un set de percutoare.9 I - . capul de ghidare.8 1.5 3 6 0.38 2.75 2.2 2.- -- -.2 ~ l. Odata cu pistolul - se foloseste se livreaza I prevazut ~i acccsorri : piese de schimb 2.2 2.6 2.2 I I _ _ - un set de rondele amortizoare .2 3.8 -- 2.6 1.5 3.7 2.5 .. doua pcrfi de sirma .25 1. culoare galbena . " t~ f' -: ~' 0.95 2. culoare rosie .6 1.75 1.9 2.5 0.2 2.2 2.7 2.5 3.'i eu un I Auton lelarea dub la gaura adinct ta Tabla ate 1 neferoase fj Marimea nominal" 1 Peste . I I Alegerea tariei cartusului se face prin tncercarl astfel incH boltul sa patrunda in material pina ce se reazcma cu rezematoarea capului pe rondela metaltca fara s-o deformeze.56 0.5 - -- -2.88 1. tragiitorul va folosi un ciocan a carui masa va fi de eel putin 1.9 3 3. Cartusele care se folosesc cu pistolul PIB-2 sint ser-tizate la gura sl vopsite in roglunea ser tizata cu 0 vopsea a carei culoare indica taria cartusului. 2 - PIna 3 a l umrntu 5 Tabla Tabla a l um ini u 7 I I Pentru constructii protector.300 kg.1 1.5 0.88 1.56 1 1..38 0.95 3 3.5 3.8 2.4 2.5 I I 2. 0.75 1. --- -- 3.9 3.9) 0. pe directia axului pistolului sa nu se afle nici 0 persoana. ~.75 2.5 3.

8 3.75 2.4 4.8 6.1 4.6 6.9 4 4.'JE':l 00 ut ! !ln~:lI j!111aWB!O rn]nllU In1law"ra ~I 111 110 . 0l gJ ~2.8 7. 1 I 2 I 3 0.75 5 -- I -e<0 M 6 0l '" - - II ! lJ") <:5 -uow os jnllU lrza~l .7 4 4.5 4.4 ~ ~ 3.2 4.75 3 4 4.8 0.1 2.38 1.75 3.38 1.4 5. lJ") CD.75 3..8 5.75 5 - 1.38 2.5 4.7 I 6.2 4.2 - ~ ---- 4 M ~ M . 0l ~ .8 5.75 5 [0 4.75 3 4 4.D~rx)0' M M_ 0.3 ~·I ~ ~I ~-1.25 3 4 4.9 5 5. "'.75 3 4 4.75 10 I 4 I 5 I 6 4 4 I 7 - q01 t!: 0 '-D"i".3 4.38 1.6 5.~Sco 0l tOt"--rx) ~ - 4.4 - M 0.D '" ~ "i" rx) 00..4 4. 0 <D ~ -- ---- 6..5 7 7. 6.2 7.75 0- ~ 4.5 6.5 1.(Continuare) I ANEXA 9 o .75 2.5 6.6 4..7 4.38 1..1~I co t--:' ~.:----'-- "~ ~ .D 0' ::l 00 0l - ~ (5.4 6.75 10 1.7 5 5.5 5.3 5.2 1.25 3 4 4.2 [.75 - I ~ 3.:- co 00 0) - I (8) 1.5 - ~ 5 5.5) 1.2 1.75 3 4 4.5 1.6 4..75 5 10 [.0 4.9 ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ---- ~ ~ ~ ~ ~ --- I~2.3 4.2 5.

..84 17..G 7.7 1. 8.8 13..1 .15 -- --- 6.. 8..05 I 7 4.3 ..43 6.8 3.65 5..40 10.2 7...78 -6..6 I 4 9.3 I - 10 [0.91 12.9 ._-- ! NOTA: Datele prezentate in tabelul de mai sus se refera la niturile POP din model (67% Ni. 4.0 10.0 4... 5..10 7... . 5.4 . 7. 5.9 5..2 7.7 --_-- 9.R.6 .. 9. 6.6 6. ...2 .7 13.5 .4 7... 5.8 . 280/0 Cu : 2. 6....0 4... 10. 6.0 .5 16.14 I 5 5.4 ...4 8.10 7.39 11. 15.8 4..2 9...51 19..8 ...0 3.07 17.0 ..5 --- 20..6. 2. 13.57 19. 9.8 3.4.4 6.6 .5% Mn..6 6.4 . 3.9 5...51 19.4 . 7.1...5 I 8 10..76 10. 7. .9 .4 6. 8.24 8.2 8.62 9.2 . 1.28 11......19 _.2 . 7.16 11.6 6..6 . 5.1 3.9 ---- 10..2 ..40 10.4 .4 9..28 I 9 5. 16..1. 5.4 .[ I 6 9.2 .03 12..9 .3 . 6..70 ---- 8..6 .4 -6.8 4..S. 13.7 0.5 ------ 12.5 . 7.62 9...05 13.70 16.3 .6 4.(Continuare) I 1 4. 9.7 ...6 ...19 13.. 6..91 12.8 ....42 7..5% Fe.8 .16 11.15 12. .1..2 13..3 2.65 20.28 11.5 ..3 ..1 5.14 9.[ . 3....[ 2 ANEXA 10 I 3 4.9 0..05 13.8 .3 4.. 1% diverse) care se giisesc pe piata mondiala ~i care se folosesc ~i pe santierele de constructn din R..42 7.9 5. 7.. 15. 8.1 ---- 12..39 11.. 13.. 12.84 17. 15.9 .9 5.6 .9 . 13. 3.1.. 12.4 7..43 6.4 1. 3. 8.24 8.76 ----- 3.3 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful