Một số lời dạy của Bác Hồ về đạo đức lối sống

- Đối với mình - Phải siêng nǎng, không được lười biếng, ai lười biếng không làm được việc. Phải tiết kiệm, không xa xỉ, vì xa xỉ hoá ra tham lam, nhất là đối với tiền bạc của đoàn thể phải rất phân minh. Con đường giải phóng. Tháng 12 nǎm 1940. Tư liệu Bảo tàng Hồ Chí Minh

Người làm việc trong hang đá ở Việt Bắc

.- Học cái tốt thì khó, ví như người ta leo núi, phải vất vả, khó nhọc mới lên đến đỉnh.
Học cái xấu thì dễ, như ở trên đỉnh núi trượt chân một cái là nhào xuống vực sâu. Mấy nǎm kháng chiến, các cô, các chú đã học được nhiều đức tính tốt. Về xuôi nhất là về thành thị, sẽ có nhiều người phức tạp, nhiều thứ quyến rũ mình vào thói xấu. Bài nói chuyện với bộ đội, công an và cán bộ trước khi vào tiếp quản Thủ đô. Ngày 5 tháng 9 nǎm 1954.T.7, Tr.346

- Trong giáo dục không những phải có tri thức phổ thông mà phải có đạo đức cách mạng. Có tài phải có đức. Có tài không có đức, tham ô hủ hoá có hại cho nước. Có đức không có tài như ông bụt ngồi trong chùa, không giúp ích gì được ai Bài nói chuyện tại lớp đào tạo hướng dẫn viên các trại hè cấp I. Ngày 12 tháng 6 nǎm 1956. T.8, Tr.184.

Chính là nền tảng của Đời sống mới. Thiếu một phương. . . Cần mà không Kiệm. Nam. Bắc Người có bốn đức: Cần. Đông. nước đổ vào chừng nào. Lê Duẩn.. Cũng như cái thùng chỉ đựng một ít nước.. cao cấp của Bộ Quốc phòng và các lớp trung cấp của các tổng cục. không phát triển được. Hạ. Trời có bốn mùa: Xuân. Khiêm tốn và rộng lượng.391.8. Tây. Liêm. nền tảng của Thi đua ái quốc. không tiếp tục đổ thêm vào. Vì vậy người có công trạng không nên tự kiêu mà cần khiêm tốn. "thì làm chừng nào xào chừng ấy".. Liêm. Mà vật gì đã không tiến tức phải thoái. thì không thành đất Thiếu một đức. . thì không thành trời. Thiếu một mùa. . Hồ Chủ tịch trong phòng làm việc của Người ở Phủ Chủ tịch nǎm 1946 Cần với Kiệm. Liêm. Kiệm mà không Cần.Cần... cho đến khi khô kiệt. Cũng như một cái thùng không có đáy.. phải đi đôi với nhau. thì không tǎng thêm. lâu ngày chắc nước đó sẽ hao bớt dần. lá. Kiệm. chảy ra hết chừng ấy. không lại hoàn không.. Cần. Kiệm. thì không thành người.. là gốc rễ của Chính.Công trạng của cá nhân chủ yếu là nhờ tập thể mà có. Tr. lại cần có ngành. Trường Chinh . . Chính. Kiệm. Nhưng một cây cần có gốc rễ.Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí Tôn Đức Thắng. như hai chân của con người. Thu.. Đất có bốn phương: Đông. Tháng 5 nǎm 1957. T. đó là hai đức tính mà người cách mạng nào cũng phải có Nói chuyện tại lớp chỉnh huấn trung..

không giữ kỷ luật. chủ nghĩa địa phương. Không chịu lùi một phân. để phát triển điều hay của mình.hoa. nhưng từ nay. Đồng thời phải hoan nghênh người khác phê bình mình .Trong cuộc đấu tranh to lớn. Kết quả là mình thoái bộ. Mình cố gắng tiến bộ. Tr. ít nhiều đảng viên. Trong lúc nhân dân ta còn thiếu thốn mà một người nào đó muốn riêng hưởng ǎn ngon mặc đẹp. ít nhiều nơi không tránh khỏi những khuyết điểm như: chủ quan. Liêm.391 . cao cấp của Bộ Quốc phòng và các lớp trung cấp của các tổng cục. .. xa quần chúng. Cần Kiệm Liêm Chính. Tr.5 . Tư liệu Bảo tàng Hồ Chí Minh . làm việc luộm thuộm. Vì nếu không trị cho khỏi hết. T. thì nó có thể lây ra mà trở nên rất nguy hiểm cho Đảng. tự kiêu. mới giúp được người khác chính. nhưng muốn phải cho đúng thời. T.Dù đó là những chứng bệnh thành niên. mạo hiểm.387 . Luôn luôn tự kiểm điểm. Tháng 1 nǎm 1949. gay go..3.v. Tự mình phải chính trước. Không tiến bộ thì là ngừng lại. Mình không chính. lâu dài. Tháng 5 nǎm 1957. tự phê bình những lời mình đã nói. Nǎm 1942-1943. những việc mình đã làm. sửa đổi khuyết điểm của mình. Nhật ký trong tù. như vậy là không có đạo đức. Nói chuyện tại lớp chỉnh huấn trung. Kiểm điểm công việc của Đảng. T.Luôn luôn cầu tiến bộ. Một người phải Cần.. đúng hoàn cảnh. hủ hoá. Tháng 6 nǎm 1949. . đãi ngộ. mà muốn người khác chính là vô lý. Kiệm. tự mãn v..8. Vật chất tuy đau khổ Không nao núng tinh thần. Tiến bộ không giới hạn. lạc hậu. Trong khi mình ngừng lại thì người ta cứ tiến bộ. Kiên trì và nhẫn nại. Đảng đòi hỏi các đảng viên phải kiên quyết tẩy cho kỳ sạch những bệnh ấy. Từ chiếc máy chữ này của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra đời nhiều vǎn kiện quan hệ đến vận mệnh của Tổ quốc Bốn tháng rồi. quả mới là hoàn toàn. Người ta ai cũng muốn ǎn ngon mặc đẹp. nhưng còn phải Chính mới là người hoàn toàn. hẹp hòi. thì chắc tiến bộ mãi..Do chủ nghĩa cá nhân mà sinh ra đòi hỏi hưởng thụ.

+ Phải thật thà thực hành phê bình và tự phê bình. Chủ tịch Hồ Chí Minh. Báo Sự thật.90 . mới sắc.Phải thật sự mở rộng dân chủ trong cơ quan. Phải luôn luôn dùng cách thật thà tự phê bình và thẳng thắn phê bình.5. Phải tẩy sạch bệnh quan liêu.6. T. Liêm. mới tiến bộ. trước hết. Tr. ngày 2 tháng 9 nǎm 1950. + Phải làm kiểu mẫu: Cần. học hỏi dân. Người có tự phê bình. . Tr. ngǎn cản quần chúng phê bình. Kiệm. Tháng 6 nǎm 1949. mới trong. Tr. Nước có lọc. Báo Nhân dân. vị Tổng tư lệnh tối cao Tự phê bình. số 140.Cần kiệm liêm chính.6.209 . số 9. 644 .Thang thuốc chữa bệnh quan liêu: + Phải đặt lợi ích dân chúng lên trên hết. + Phải gần gũi dân. hiểu biết dân. mới sạch.Dao có mài. nhất là phê bình từ dưới lên. Chính. ngày 20 tháng 5 nǎm 1951. Phải kiên quyết chống cái thói "cả vú lấp miệng em". T. Vàng có thui. T. Chí công vô tư.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful