PENDAHULUAN 1.

0 Pengenalan Seperti yang kita ketahui bahawa muzium merupakan satu badan atau sebuah organisasi yang dibuka kepada orang awam, tidak dikenakan bayaran, merupakan sebuah organisasi yang tetap, muzium juga merupakan salah satu tempat penyelidikan dan kajian para pelajar IPT, serta muzium merupakan organisasi yang memelihara dan memulihara monumen dan artifak yang berusia ratusan tahun. Muzium seni ialah sebuah badan atau organisasi yang mempamerkan barangan seni terutamnaya seni visual yang mana setiap pameran yang dilakukan akan mempamerkan barangan yang bersifat objek seperti arca, lukisan, perabot dan sebagainya. Muzium seni boleh dikategorikan sebagai sebuah organisasi swasta barangan yang akan dipamerkan. Muzium seni biasanya akan mempamerkan produk yang telah dihasilkan oleh pengkarya yang terkenal dan juga produk yang unik. Contohnya pada bulan Oktober yang lepas Muzium Seni Sarawak telah mengadakan pameran berkaitan kesenian dan keunikan yang terdapat pada jenis-jenis kayu yang terdapat di Malaysia. Dalam pameran berkenaan banyak didedahkan dengan jalinan yang terdapat pada jenis-jenis kayu. Contohnya kayu belian yang banyak digunakan bagi seni ukiran kayu mempunyai jalinan kayu yang berbeza mengikut jenis-jenisnya. Selain itu, dalam muzium seni terdapat galeri-galeri seni kontempopari merupakan sebuah galeri milik persendirian yang dibuka untuk keuntungan komersial. Galeri ini biasanya akan dibuka kepada orang awam. Kebiasannya akan dikenakan bayaran bagi menampung kos penyelenggaraan. Berdasarkan latihan kumpulan yang diberi ialah mengenai peranan muzium kepada masyarakat , sekolah , dan IPT. atau awam bergantung kepada

1

Muzium awam pula ditadbir oleh kerajaan tempatan. 2 . Muzium seni dibina untuk memelihara dan memaparkan objek-objek yang mempunyai nilai estetika. muzium am yang memaparkan hasil karya dari zaman awal sehingga zaman sekarang.Definisi Definisi muzium adalah liberal. dan berfungsi untuk menjalankan penyelidikan tentang sejarah seni. Muzium seni boleh di klasifikasikan kepada dua kategori iaitu muzium swasta dan muzium awam. Muzium swasta di bawah kuasa lembaga pemegang amanah yang terdiri daripada orang persendirian dan ditadbir oleh pengarah yang dipilih oleh ahli lembaga. Muzium merupakan institusi yang mempunyai sebahagian koleksi tetap yang di pamerkan. dan muzium khusus yang mempamerkan hasil karya dalam satu era. Muzium kesenian terbahagi kepada dua jenis yang asas iaitu. artis. memberi pendidikan tentang kesenian kepada masyarakat umum. Muzium kesenian mempunyai pelbagai fungsi seperti memperoleh maklumat. memulihara dan mempamerkan karya seni. wilayah atau jenis keseniaan tertentu.

memelihara. Koleksi yang dihimpunkan oleh pihak sesebuah muzium adalah untuk tujuan keseronokan dan kesedaran melalui pendidikan.2. Pendidikan secara formal biasanya berlaku di sekolah semasa pengajaran oleh guru-guru. sebagai rekod kepada masa lampau dan perbezaan budaya (Keene: 1996). melalui pengalaman lepas dan sebagainya (Stone & Mackenzie: 1990). peranan muzium adalah untuk menyelamatkan warisan sejarah dan budaya dengan cara memungut. 3 . 2. bagaimana pengajaran tersebut mempengaruhi mereka.menyimpan dan mempamerkan barang-barang lama dan baru yang mempunyai nilai-nilai sejarah dan budaya tradisi. Pendidikan juga boleh berlaku melalui dua cara iaitu secara formal dan tidak formal. kajian serta hubungan dengan faktor persekitaran. Koleksi muzium sebagai tambahan kepada sistem pembelajaran koleksi muzium yang dihimpunkan adalah menjadi kepercayaan kepada semua. Pendidikan tidak formal boleh berlaku di luar waktu peesekolahan apabila kita berada di rumah semasa berkomunikasi dengan ibu bapa. Ahli psikologi menjelaskan bahawa melalui pendidikan kanak-kanak mula berfikir dan merasai tentang sesuatu yang mereka pelajari bagaimana proses pembelajaran berlaku. kesungguhan dan pengajaran secara langsung dan aktif (Shuell: 1996).  Pendidikan Pendidikan ialah suatu proses pembelajaran yang dilakukan berdasarkan pengalaman yang dilalui pembacaan.1 Peranan Muzium Kepada Institusi Pendidikan (Sekolah) Muzium memberi sumbangan yang besar untuk menarik pengunjung-pengunjung luar. Perkara lain ialah mengenai pengetahuan. Sekolah juga membuat lawatan ke muzium sebagai tambahan kepada system pembelajaran.0 Peranan muzium Jika kita sentuh peranan muzium secara umumnya. mereka mula mencari apakah pengaruh yang terdapat dapat motivasi. kejelasan. Proses pembelajaran teori-asas sains.

Sesuatu fakta itu akan dinyatakan kebenarannya melalui hasil penyelidikan yang dilakukan oleh para pengkaji. atau yang digabungkan dengan kawasan persekitaran bersama pembangunan dan lanskap budaya tempatan (Stone: 1992). Pendidikan muzium juga dapat menjamin pengekalan identiti budaya untuk terus dihayati oleh masyarakat. 4 . Muzium bukan lagi sebuah rumah stor atau agen untuk penyimpanan barangbarang bersejarah.  Tujuan Pendidikan Muzium Tujuan pendidikan muzium adalah untuk memberi dan memastikan setiap maklumat yang dibekalkan tentang sesuatu fakta atau kebenaran adalah benar. Maklumat mengenai perkara-perkara atau koleksi lepas seperti artifak dapat dipelajari di muzium. pameran yang dijalankan dan aktiviti ilmu yang berkaitan dengan artifak. Aktiviti pendidikan di muzium pada hari ini telah ditemui hasil kerja oleh Kenneth Hudson (1976).Sumber warisan sejarah berpotensi sebagai aset yang mempunyai kepentingan dan dinamik dalam skop aset pendidikan.  Pendidikan Muzium Pendidikan muzium ialah suatu pembelajaran dengan yang dapat dilakukan cara melihat bahan pameran. mendengar penjelasan yang diberikan tentang koleksi artifak yang dipamerkan. Ini mungkin dipelajari dan telah ditetapkan secara formal dalam sistem pembelajaran dan juga berlaku dalam situasi tidak formal dan yang mana sesuatu yang ditemui semasa di muzium atau semasa berada di kawasan sejarah (heritage). Ini akan memberi faedah kepada pemahaman yang lebih baik mengenai perkara lepas yang telah berlaku (Stone & Molyneaux: 1994). Beliau meringkaskan pembangunan muzium pada masa kini dapat dibangunkan dengan perkenalkan muzium melalui pendidikan di serata dunia untuk memastikan mereka mendapat lebih banyak maklumat yang benar dan berasas. menyentuh koleksi artifak yang dipamerkan dan merasai kekukuhannya . memegang bahan koleksi yang dipertontonkan (pengalaman) melalui himpunan koleksi atau artifak yang dipamerkan di sesebuah muzium (Condit: 1976).

Antara peranan muzium kepada masyarakat ialah muzium sebagai gedung khazanah sejarah dan budaya negara. monumen dan artifak. muzium dapat dilihat sebagai pencari dan pengumpul maklumat untuk orang ramai. Dipetik dari laman web http://museum. pelawat yang melihat bahan-bahan pameran dapat bertukar-tukar pendapat. Aktiviti menyelamatkan dan memulihara disusuli dengan perlengkapan maklumat dan dokumentasi sebelum dibuku dan diterbitkan untuk sebaran kepada umum. Produk ini termasuk Rumah Merdeka di Alor Star.gov. 2.php?cid=43&aid=2708. Sumbangan serta peranan yang dizahirkan melalui aktiviti-aktiviti dijalankan dapat dilihat daripada beberapa aspek. Sehubungan dengan itu.my/maxc2020/agensi/article.terengganu. 63 monumen dan 25 tempat bersejarah dipelihara. terutamanya yang mempunyai kepentingan sejarah. Kedah iaitu rumah asal Perdana Menteri pertama yang telah dibaik pulih menjadi sebahagian daripada Memorial Tunku Abdul Rahman (Rancangan Malaysia Kesembilan 2006-2010). memberi peluang yang professional untuk melihat koleksi-koleksi yang dihimpun. pelbagai usaha telah dilakukan bukan sahaja dalam institusi pemuziuman sahaja malah ia dilakukan dengan memelihara dan memulihara produk kebudayaan seperti tapak warisan.2 Peranan muzium kepada masyarakat Muzium memainkan peranan penting dalam pembangunan masyarakat dan negara. Sehubungan ini. Bagi memperkukuh dan memupuk penghayatan melalui pendidikan kepada budaya dan warisan di kalangan rakyat Malaysia. tujuan pendidikan muzium dijalankan adalah untuk memastikan keadaan sesuatu maklumat berada pada aliran yang betul.Menurut Olofsson (1979). dipulihara dan dinaik taraf untuk manfaat negara serta sebagai tarikan pelancong. cadangan sesama mereka dan memberi sokongan kepada rakan sekerja yang berada di muzium kerana pada masa tersebut prioriti pendidikan mengenai pemuziuman masih di peringkat yang rendah. Muzium mempunyai komitmen dan rasa tanggungjawab yang tinggi menyelamatkan dan memelihara warisan manusia dan persekitarannya. Penyebaran 5 . Muzium sebagai penyebar maklumat dan mendidik masyarakat.

maklumat dan mendidik masyarakat mengenai bidang-bidang tertentu adalah salah satu fungsi utama Muzium. Ini kerana Muzium berpegang kepada konsep " Jika mereka tidak dapat datang ke Muzium. Para pelawat juga berpeluang mengambil iktibar daripada sejarah lampau. Selain itu. ceramah. Selain itu Muzium secara tidak langsung juga menonjolkan peranan dalam membentuk masyarakat peka dan mempunyai kesedaran yang tinggi dengan menanam semangat. Dalam usaha penyebaran maklumat. Keadaan ini secara tidak langsung dapat memupuk semangat negarawan terutama di kalangan generasi muda. seminar dan lain-lain lagi. Serentak itu. monograf. Pameran-pameran dirancang dan diadakan beberapa kali sepanjang tahun merupakan satu cara penting menarik orang ramai ke Muzium sekaligus menyampaikan maklumat kepada masyarakat. journal dan lain-lain lagi untuk diedar disalurkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat keseluruhannya. Muzium Negeri turut merangka program pameran bergerak seperti ke sekolah-sekolah. 6 . Justeru itu. oleh itu Muzium perlu pergi kepada mereka ". mengenai tokoh-tokoh dan pahlawan negara malah perkembangan teknologi. Aktiviti-aktiviti Muzium seringkali selari dengan matlamat mengenai semangat kesedaran dan kecintaan masyarakat terhadap budaya warisan sendiri. Memupuk semangat kesedaran masyarakat terhadap sejarah dan budaya sendiri. hasil penyelidikan dan kajian ilmiah yang dijalankan diterbitkan dalam bentuk buku. Cara ini diharapkan dapat melahirkan masyarakat yang cintakan ilmu pengetahuan dan peka terhadap sejarah dan budaya sendiri. Usaha-usaha pemuliharaan dan penyelidikan yang dijalankan dapat membuka mata masyarakat betapa perlunya budaya warisan dipelihara. memberi ceramah. Muzium Negeri mengambilkira semua golongan peringkat masyarakat. seminar serta bengkel turut diadakan bagi mengajar dan mendidik masyarakat tentang cara dan kepentingan memelihara budaya warisan.

alternatif pembelajaran dan pemahaman melalui ceramah dan bengkel. Kita boleh melihat dari segi beberapa program tertentu yang disediakan oleh pihak muzium bertujuan untuk 7 . Ini dapat dilihat muzium boleh dijadikan medium penyebar maklumat dan mendidik masyarakat terutama institusi pengajian tinggi. hasil penyelidikan dan kajian ilmiah yang dijalankan dapat diterbitkan dalam bentuk buku. Pelajar diberi penerangan dan digalakkan untuk menggunakan artifak muzium sebagai alat bantu pembelajaran disamping pelajar dapat menggunakan bahan-bahan rujukan dimuzium. jurnal dan lain-lain lagi untuk diedar disalurkan ilmu pengetahuan kepada pelajar IPT dan masyarakat secara keseluruhannya. Cara ini diharapkan dapat melahirkan pelajar yang cintakan ilmu pengetahuan dan peka terhadap sejarah. Penyebaran maklumat mengenai bidang-bidang tertentu adalah salah satu fungsi utama muzium. Pameran-pameran dirancang dan diadakan beberapa kali sepanjang tahun merupakan satu cara penting menarik orang ramai ke Muzium sekaligus menyampaikan maklumat kepada masyarakat. Muzium dapat dijadikan sebagai pusat institusi pendidikan dan pembelajaran kerana muzium menyediakan beberapa program tertentu bagi memenuhi aspek ini seperti mpelajar melakukan kajian dan penambahan pengetahuan melalui lawatan berpandu. pelajar Ipt juga dapat mempelajari untuk mengenali diri sendiri dan orang lain.Pelajar dan penyelidik institusi pengajian tinggi dapat menggunakan manfaat daripada ilmu dan pengetahuan di dalam muzium untuk digunakan sebagai alat kajian dan penyelidikan. Para pelajar Ipt juga berpeluang mengambil iktibar daripada sejarah lampau.' Be proud of your Heritage' . Justeru itu. Melalui aktiviti yang dijalankan di muzium. Sebagai ‘ universiti terbuka ’ bahan pameran yang dipertontonkan memberi peluang kepada setiap pelajar Ipt untuk mengenali budaya keturunan atau bangsa lain. Pihak Muzium menyediakan pegawai serta kakitangan yang berpengalaman untuk memberi maklumat dan penerangan kepada para pengunjung terutama pelajar sekolah dan pelajar institusi pengajian tinggi.‘ Present guiding the future ’ . Selain itu. monograf.‘ Culture Heritage – Wealth of a nation ’ dan ‘ Museum source of your Roots ’ Muzium memainkan peranan kepada institusi pendidikan tinggi.Disamping itu. Muzium perlu merangka program pameran bergerak seperti ke institusi pengajian tinggi dalam memberi pengetahuan ilmu melalui memberi ceramah.3 peranan muzium kepada IPT Muzium memainkan peranan penting dalam pembangunan pendidikan dan negara. Hal ini kerana pendekatan ini turut diberikan kepada umum mengenai kemudahan yang ada di muzium.2.Selain itu juga.budaya dan warisan sendiri. mengenai tokoh-tokoh dan pahlawan negara malah perkembangan teknologi. Hal ini dapat memupuk semangat kekitaan. Keadaan ini secara tidak langsung dapat memupuk semangat negarawan terutama di kalangan generasi muda iaitu pelajar di sekolah mahupun Pelajar Institusi Pengajian Tinggi dan dapat juga menonjolkan peranan dalam membentuk menjadi pelajar yang peka dan mempunyai kesedaran yang tinggi dengan menanam semangat. ' Past teaching the present' . seminar dan lain-lain lagi.

terengganu. peranan muzium kepada IPT juga adalah sebagai Penerbitan Promosi Sebagai agen penyebar maklumat. bengkel pemuliharaan dan lain-lain lagi. Buletin dan poskad sebagai hidangan ringan yang menyediakan maklumat ringkas sesuatu perkara seperti pameran. Sebagai ‘ universiti terbuka ’ bahan pameran yang dipertontonkan memberi peluang kepada setiap anggota masyarakat untuk mengenali budaya keturunan atau bangsa lain.gov. Dipetik dari laman web http://museum. Antaranya pihak Muzium menyusun program dengan mengadakan bengkel untuk melatih pelajar IPT seperti bengkel penyediaan pameran. Pihak muzium secara langsung terlibat dalam aktiviti ceramah yang diadakan dimuzium. 8 . Hal ini dapat memupuk semangat kekitaan. seseorang itu dapat belajar untuk mengenali diri sendiri dan orang lain. Muzium Negeri mengedarkan pamphlet. Selain itu. Menyemai Semangat Kekitaan dan Negarawan Melalui aktiviti Muzium.php?cid=43&aid=2708 Antara ativiti yang boleh dianjurkan kepda istiusi pendidikan tinggi ialah melalui lawatan berpandu. Ceramah dan penjelasan turut diberikan kepada umum mengenai kemudahan yang ada di Muzium. Peranan pihak muzium kepada istitusi pendidikan tinggi ialah menyediakan bengkel.tempatbersejarah. Pihak Muzium menyediakan pegawai serta kakitangan yang berpengalaman untuk memberi maklumat dan penerangan kepada para pengunjung. Guru-guru diberi penerangan dan digalakkan untuk menggunakan artifek Muzium sebagai alat bantu mengajar disamping memaklumkan kepada pelajar penggunaan bahan-bahan rujukan di perpustakaan Muzium.memberi ilmu dan pengetahuan berkaitan muzium.danlain-lain .my/maxc2020/agensi/article.

Sentiasa berusaha menjalankan penyelidikan dan seterusnya menyebarkan maklumat terkini kepada orang ramai. Bersedia memberi ceramah dan penerangan berhubung persejarahan dan budaya negeri kepada pihak luar yang memerlukan. muzium mempunyai piagam pelanggan. Bersedia memberi kerjasama dengan penuh mesra kepada para pengkaji dan penyelidik termasuk pelajar sekolah. KESIMPULAN Secara amnya.3. Antaranya ialah sentiasa berusaha mengumpul dan memulihara khazanah warisan sejarah dan budaya negeri termasuk fauna. flora dan batu-batan. Berusaha menjadikan muzium sebagai satu tempat yang harmoni dan selesa kepada semua peringkat masyarakat dalam dan luar negeri. 9 .

     Malaysia. Keene. Rancangan Malaysia Kesembilan 2006-2010.1973. Shuell.The museum in the service of man: today and tomorrow. Ulla K. 1992.J 1996.Marshall (2009). Monographs on Education. Paris: UNESCO. John. The Magnificent Seven: reason for teaching about prehistory. Managing Conservation in Museums. Art Museums Cultural Excursions in New England. New York: Macmillan. London: Routledge 11 New Fetter Lane. Calfee. Museum and their Bisitor. R. Blythe Camenson (2003). OH: Charles E Merill Publishing Co   Read.Pengenalan.terengganu. Butts. J. Dilayari pada 26 Oktober 2011 dari http://museum. 1972. Second edition-Great Jobs for Art Majors.. Berliner&R.4. Television and the museum Paris:Unesco. 491-499. Malaysia. Museums and Children. Paris: International Council of Museums. & Bybee. Handbook of educational psychology. 1979. 1996. Peterson. Teaching and Learning in a classroom context D.gov.T. 2007. R. Science and society: A source book for elementary and junior high school teachers. The McGrawhill Companies. Muzium Negara Malaysia. Suzanne. Olofsson.  Traut M.    Stone. Bowyer.my/maxc2020/agensi/article. RUJUKAN     Eilean Hooper (1994). 2006. D. Comlumbus. 1984. ICOM. Peter. Teaching HistoryOktober: 13-18. University Press: New England Laman web side  MUZIUM TERENGGANU.php?cid=43&aid=2708 10 . Inc: USA. Jordan Hill: Butterworth Heinemann.

11 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful