P. 1
Konsep Tadika Dan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Kumpulan 2

Konsep Tadika Dan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Kumpulan 2

|Views: 4|Likes:
Published by Vilo-1402

More info:

Published by: Vilo-1402 on Mar 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

Pendidikan prasekolah bertujuan untuk memperkembangkan potensi kanak-kanak

yang berumur empat hingga enam tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam

aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran

yang selamat, menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan, kreatif dan

keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri kanak-kanak agar

mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada dan bersedia untuk menangani

cabaran dan tanggungjawab di sekolah rendah kelak.

Hal ini bertepatan dengan kehendak Kurikulum Prasekolah Kebangsaan

2008 yang telah digubal berlandaskan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan

yang ingin melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan,

berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri

serta member sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan

negara.

Melalui Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan, pendidikan Prasekolah

lebih berfokus kepada usaha untuk menyediakan peluang pembelajaran yang

menyeronokkan dan bermakna kepada kanak-kanak berumur empat hingga enam

tahun. Pendekatan dan kandungan pembelajaran yang digunakan perlulah sesuai

dengan peringkat perkembangan kanak-kanak mengikut individu. Hal ini kerana,

setiap kanak-kanak mempunyai peringkat penerimaan pembelajaran yang berbeza.

Kejayaan dan keberkesanan pelaksanaan sesuatu kurikulum adalah

bergantung kepada kefahaman dan penghayatan pelaksana di bilik darjah. Guru

boleh menyesuaikan kandungan kurikulum dengan keadaan dan situasi. Selain itu,

guru juga perlu mempunyai pengetahuan tentang psikologi kanak-kanak, prihatin

kepada perbezaan kanak-kanak dari segi keupayaan, minat dan latar belakang serta

peka terhadap perubahan dan perkembangan pendidikan terkini. Oleh itu, sekiranya

pelajar dapat menghayati dan menerima isi pembelajaran di bilik darjah dengan

berkesan, ini bermakna guru dapat melaksanakan pengajaran dan pembelajaran

berdasarkan amalan yang bersesuaian dengan perkembangan murid. Melalui

proses pengajaran dan pembelajaran yang fleksibel dan bersepadu, murid dapat

menguasai dan memperolehi ciri-ciri seperti kecekapan berbahasa dan

berkomunikasi, kemahiran berfikir, berakhlak mulia, beretika, berkeyakinan dan

berdisiplin.

Dalam organisasi Dokumen Kurikulum Standard terbahagi kepada dua bahagi

kepada dua bahagian iaitu bahagian A yang menyenaraikan Standard Kandungan

dan Standard Pembelajaran mtngikut tunjang manakala bahagian B pula merupakan

cadangan aktiviti untuk modul bertema. Dokumen Kurikulum Standard ini lebih

menekankan kepada nilai insan seimbang dari segi komunikasi, kerohanian, sikap

dan nilai, kemanusiaan, sains dan teknologi, perkembangan fizikal dan estetika serta

perkembangan ketrampilan diri.

Kurikulum berbentuk modular pula merupakan satu kurikulum yang

kandungannya diorganisasikan serta disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit

yang dinamakan modul. Kurikulum Berbentuk Modular ini dibahagikan kepada dua

jenis modul iaitu Modul Teras Asas dan Modul Bertema. Modul Teras Asas

merangkumi Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Bahasa Cina (untuk prasekolah

aliran bahasa Cina), Bahasa Tamil (untuk prasekolah aliran Tamil), Pendidikan

Islam, Pendidikan Moral, Matematik dan Permainan Luar. Manakala modul Bertema

merupakan modul bersepadu yang merangkumi unsur-unsur dalam keenam-enam

Tunjang dan juga unsur kreatif, kritis dan inovatif. Modul Bertema dibina

menggunakan isu kehidupan/peristiwa seharian kanak-kanak.

Cadangan peruntukan waktu dalam prasekolah juga dikemukan mengikut

peringkat umur pelajar. Peruntukan waktu tersebut diagihkan berdasarkan kepada

modul asas dan modul bertema yang dilaksanakan. Walau bagaimanapun, ianya

perlulah fleksibel dan guru boleh mengubahsuai jadual waktu tersebut mengikut

kesesuaian setempat dan keperluan murid.

Penguasaan literasi asas 4M (membaca, menulis, mengira dan menaakul)

juga merupakan salah satu fokus utama dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan.

Oleh itu, bagi memastikan pelajar dapat menguasai literasi asas 4M ini, cadangan

masa yang diperuntukan untuk modul asas adalah lebih pada awal tahun.

Bagi mengetahui tahap penerimaan pelajar terhadap pembelajaran yang

diajar, penilaian akan dilakukan secara berterusan mengenai perkembangan dan

kemajuan murid dalam domain kognitif, afektif dan psikomotor. Penilaian ini

dilakukan melalui pemerhatian yang dijalankan terhadap tingkah laku, perbualan,

interaksi serta hasil kerja murid. Segala maklumat yang diperolehi akan disimpan di

dalam portfolio yang mengandungi rekod peribadi murid, rekod perkembangan murid

dan hasil kerja murid.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->