E3005

CHAPTER 1: DIAGNOSIS TECHNIQUE AND EQUIPMENT TESTING

MULTIMETER

OSCILLOSCOPE

CLIP LOGIC

TYPE OF TESTING EQUIPMENT

LOGIC PROBE

CURRENT TRACER

LOGIC ANALYZER

Isyarat boleh diubah dengan melaraskan masa.INTRODUCTION    Fungsi: memaparkan isyarat pengukuran dalam bentuk gelombang & isyarat. Maklumat yang boleh diperolehi: • Voltan AU & AT (Vp-p) • Bentuk gelombang • Fasa • Frekuensi • masa Amplitude (voltage) Time (second) .

Hantar tugasan pada 21/12/2010 sebelum pukul 5 ptg. label dan huraikan fungsi setiap komponen dalam gambarajah blok utama sebuah osiloskop. Terangkan prinsip asas osiloskop. 2. Lukis.ASSIGMENT 1 1. .

CONT… .

ini menyebabkan pergerakkan elektron akan mengikut plate ini. elektron akan bergerak secara menegak . . ini menyebabkan elektron akan bergerak dari kiri ke kanan pada paksi X. Plate V pula disambungkan kepada satu isyarat ujian. Hasil dari voltan yang dibekalkan pada plate H dan V secara berterusan menyebabkan ia dapat menghasilkan satu lengkok atau gelombang yang tajam pada skrin menyamai gelombang ujian isyarat yang dipaparkan pada skrin adalah sangat laju dan mungkin gelombang tersebut tidak dapat dilihat Bagi membantu proses memaparkan isyarat terdapat satu litar istimewa iaitu “trigger circuit” untuk memastikan elektron tadi dilakarkan pada skrin seperti isyarat asal.• • • • • • Apabila voltan diberikan pada horizontal plate. elektron akan bergerak secara mendatar dan apabila voltan diberikan pada vertical plate. Biasanya plate H disambungkan kepada satu isyarat Mata Gergaji (Saw Tooth Signal).

s f = 1/t (Hz) Example: t = 1ms f = 1/1ms f = 1000 Hz How to find the frequency? To use an oscilloscope. Just follow these simple steps … . then you're going to need to know how to calibrate it.SPECTRUM ANALYSIS Amplitude (Vp-p) Time .

isyarat dipaparkan satu demi satu oleh senapang elektron tetapi dalam jangka masa yang amat pendek pengukuran tambahan dengan ketepatan yang tinggi dan mudah digunakan.Type Of Oscilloscope Storan oscilloscope Digital oscilloscope Multichannel oscilloscope Ia berkeupayaan untuk mengingati isyarat ujian melalui ingatan yang ada padanya memaparkan 2 atau lebih isyarat ujian dalam satu masa Isyarat ujian akan ditukarkan kepada digital yang diproses oleh litar digital memaparkan isyarat ujian secara jelas tanpa memerlukan isyarat persekalaan. .

arus.t). diod.MULTIMETER • • Fungsi: untuk mengukur voltan (a. rintangan (Ω). & transistor Langkah-langkah pengukuran: – Tentu ukur multimeter – Pilih skala yang betul (cth:volt) – Letakkan probe mengikut polariti. – Dapatkan bacaan .u & a. kapasitor.

UJI MINDA Rajah 1 Rajah 2 • Berpandukan gambarajah 1 dan 2. pilih cara yang betul untuk mengukur arus dalam litar? .

– Laraskan multimeter kepada skala ohm (Ω). – Kapasitor dalam keadaan baik jika bacaan multimeter = ∞ – Kapasitor perlu digantikan jika bacaan multimeter = 0Ω . Langkah keselamatan: – Kapasitor perlu discharge dahulu.Sambungan…MULTIMETER MENGUJI KAPASITOR • • Fungsi: untuk mengetahui kapasitor itu dalam keadaan baik atau tidak. dengan menggunakan metal.

(mengikut jenis diod) Keputusan ujian: – Forward bias (diod biasa) = (ada bacaan) a) Diod jenis biasa = 200 – 700Ω b) Diod isyarat kecil = 200Ω c) Diod penerus = 600Ω – Reverse bias = ∞ .Sambungan…MULTIMETER MENGUJI DIOD • • • Laraskan multimeter pada ohm (Ω) (x1 atau x10) Lihat bacaan.

(base.Sambungan…MULTIMETER MENGUJI TRANSISTOR • • • • Komponen ini mempunyai 3 terminal. Arus pemungut mak (Ic max) Gandaan arus IB dan IC Rajah 1 Rajah 2 . collector & emitter) Pengujian dilakukan untuk mengetahui jenis transistor (npn & pnp). Uji minda: berdasarkan rajah 1 & 2. manakah simbol yang betul untuk transistor pnp? Nilai transistor bergantung kadaran yang mengandungi – – – – Kuasa resapan max Voltan max antara C – E.

probe hitam = NPN Mengetahui kaki emitter dan collector • laraskan multimeter = 10 KΩ •Letak probe pada 2 kaki yg tidak diketahui. . •Tengok pada bacaan meter dan warna probe yang statik (merah/ hitam) •Keputusan: probe merah = PNP. •Bacaan kaki collector lebih tinggi dari bacaan emitter.Sambungan…MULTIMETER CARA MENGUJI TRANSISTOR Mengetahui jenis pnp & npn • Tentu ukur multimeter •Laraskan pada 10Ω •Letak salah satu probe (hitam/merah) pada satu kaki transistor.

• Pengujian: 1. Pastikan logic probe dibumikan. • Digunakan pada litar digital • Kelebihan: berupaya mengukur siayarat yang mempunyai kadar perubahan yang tinggi. Ada 3 LED yang berlainan warna  Red = high state  Green = low state  Yellow = pulse . 2.Logic Probe • Fungsi: untuk menguji paras logik pada litar digital seperti paras “0”. “1” dan pulse.

Logic Clip • Fungsi:digunakan untuk menunjukkan paras logik pada semua kaki IC • Perubahan input dan output dapat diperhatikan serentak. .

• • • .Current Tracer (Penyurih Arus) • Fungsi: untuk mengesan aktiviti arus dalam litar logik. Perlu melaraskan kepekaan pada penyurih arus Surihan arus dapat dibuat dengan memerhatikan kecerahan pada lampu penyurih arus Perlu diguna bersama-sama dengan osiloskop.

Laraskan sensitiviti penyurih – lampu menyala Multiple get input Lalukan penyurih arus dalam litar Bila di titik Z.CARA MENGGUNAKAN PENYURIH ARUS Stuck wired end circuit Letak penyurih arus pada sebelah pull up perintang. penyurih atus akan sama terang Sepatutnya lampu tersebut semakin malap Maka berlaku litar pintas Lalukan penyurih sepanjang laluan Bila sampai di bahagian X. kecerahan bertambah = rosak .

Terdapat pelbagai jenis pendenyut logik.Logic Pulser (Pendenyut logik) • • Fungsi: Untuk menyuntik denyut terkawal ke dalam litar logik. • • . Contoh Digital Pulser jenis DP-1 Pendenyut logik boleh menyebabkan litar berfungsi. Denyut yang dihasilkan mempunyai lebar denyut dan frekuensi yang tetap dan amplitud bergantung kepada bekalan kuasa yang digunakan.

(5 markah) .QUIZ 1 Terangkan teknik ukuran voltan yang dilakukan dengan menggunakan multimeter.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful