რეგისტრაცია lemill.

net-ზე

რეგისტრაციის
დაწყება
ქართული ენა

1

არ გამოიყენოთ წერტილი, მძიმე და სხვა ნიშნები,
პრობლემებს შეგიქმნით.

თქვენი ელ. ფოსტის (gmail-ის)
მიეამართი
გაიმეორეთ თქვენი ელ. ფოსტის
(gmail-ის) მიეამართი
პაროლი არა ნაკლებ 5 სიმბოლოსი

ზუსტად გაიმეორეთ პაროლი

ზუსტად გადაწერეთ თქვენს
ფგანჯარაში გამოტანილი
სიმბოლოები. თუ ვერ ხედავთ,
დააჭირეთ ხელი

2

შეცდომის შემთხვევაში
დაგაბრუნებთ უკან და გამოყოფს
შეცდომას

გამოიტანს სხვა კოდს

რეგისტრაციის
დასრულების
შემთხვევაში, გამოდის
შემდეგი ფანჯარა.

3

დააჭირეთ ხელი

ეს არის თქვენი პორტფოლიო

მუშაობის
დასრულების
შემდეგ, დააჭირეთ
ხელი - სისტემიდან
გამოსვლა

4

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful