PENGURUSAN BILIK DARJAH

KONSEP BILIK DARJAH

Tempat murid menghabiskan sebahagian masa persekolahannya.
Suasana b.darjah menentukan keberkesanan p/p. Suasana b.darjah mungkin mjd ‘kawan’ atau ‘lawan’ dlm pembelajaran (Marland, 1975) Susunan b.darjah mengawal pembelajaran, perhubungan guru- murid, murid-murid dan keseronokan berkerjasama.

Nordin Tahir, IPG KAMPUS IPOH

Jenis-Jenis Bilik Darjah

 


 

Biasa (Tradisi) Bercantum KBSR/KBSM Mata Pelajaran Khas Multimedia Bestari Terbuka

Nordin Tahir, IPG KAMPUS IPOH

IPG KAMPUS IPOH . Inc. Open Education And The American School. Nordin Tahir. mengeluarkan rasa hati yg jujur G-M murid-murid. idea-idea baru. penggunaan ruang.darjah R.S Barth (1972). New York : Agathon Press. kurikulum.Lahir drp konsep pendidikan terbuka iaitu pendekatan pendidikan yg terbuka kepada : Perubahan.. ms 55 – 56. penglibatan murid bebas. perubahan jadual. membuat ketetapan dlm b.

Ciri-ciri Bilik Darjah Terbuka (Stephens) #  #  #  #  #  #  #  # Pelajaran ke seluruh kelas minimum. Pelbagai aktiviti dijalankan serentak Jadual anjal (mudah diubah) Banyak ABM/BBM digunakan Murid berpeluang membuat keputusan Murid bebas bergerak / berkerjasama Murid bebas mengkaji mengikut minat Penyerapan dan pengabungjalinan Nordin Tahir. kaedah kumpulan / perbincangan biasa digunakan. IPG KAMPUS IPOH .

IPG KAMPUS IPOH . Keperluan intelek. emosi dan sosial diutamakan untuk pembentukan sikap +ve Pemberian markah / gred minima Perhubungan guru-murid. murid-murid adalah jujur dan terbuka. Nordin Tahir.Ciri-ciri Bilik Darjah Terbuka (Stephens)  #  #  #  #  # Kaedah dapatan / ujikaji diutamakan Kumpulan pembelajar mudah bentuk berdasarkan minat dan akademik.

IPG KAMPUS IPOH .Peranan Guru Dalam Bilik Darjah  @  @  @          @ @ @ @ @ @ @ @ @ Memberi panduan dan galakan / ahli kaedah Pengajar / pakar mata pelajaran Pengantara masyarakat dan kebudayaan / wakil masyarakat Menentukan peraturan Melaksanakan aturan biasa Penghubung di antara sek dg masyarakat. Contoh dan teladan kpd murid Pengadil tingkahlaku Pendisplin / penyelia Pengganti ibu bapa Kerani Kaunselor Nordin Tahir.

IPG KAMPUS IPOH .PERANAN GURU SECARA UMUM  PERANCANG / PENGURUS / PENYELARAS / PELAPOR / PENILAI / PEMBUAT KEPUTUSAN / PENGARAH / PENGAJAR / MOTIVATOR / AHLI KAEDAH / ROLE MODEL / PENDISIPLIN / PENGADIL TINGKAH LAKU / PENYELIA / KAUNSELOR / PENGGANTI IBU BAPA / WAKIL MASYARAKAT / PAKAR MATA PELAJARAN / PENASIHAT AKTIVITI KOKURIKULUM / PEMBENTUK PERATURAN Nordin Tahir.

IPG KAMPUS IPOH . MM menjalankan tugas ikut jadual bertugas  Mengurus BD menjd lebih kondusif utk aktiviti P&P  Mengurus Sukatan Pelajaran supaya dpt digunakan dgn lebih berkesan.GURU SEBAGAI PENGURUS BILIK DARJAH  Guru memainkan peranan sbg pengurus  Mengurus rutin bilik darjah.  Peranan guru sbg pengurus BD adalah berasaskan elemen-elemen pengurusan iaitu:  MERANCANG / MENGELOLA / MENGARAH / MENGAWAL Nordin Tahir.

 Kejayaan guru sbg pengajar bergantung kpd perancangan mengajarnya  Kemahiran merancang merupakan prasyarat utk mencapai objektif P&P.  Perancangan yg baik menjamin kejayaan P&P Nordin Tahir.GURU SEBAGAI PERANCANG ELEMEN KEMAHIRAN MERANCANG. IPG KAMPUS IPOH .

PERKAITAN ELEMEN PENGURUSAN MERANCANG DGN RANCANGAN AKTIVITI P&P DALAM BILIK DARJAH Merancang Objektif Pelajaran Merancang Aktiviti Penilaian Merancang Bahan Pelajaran Merancang Kemudahan & Susunan Fizikal BD ELEMEN PENGURUSAN (merancang) Merancang Aktiviti Kumpulan Merancang Pemeringkatan Isi pelajaran Merancang Aktiviti P&P Nordin Tahir. IPG KAMPUS IPOH Merancang Strategi Kaedah Pengajaran .

Kemahiran merancang boleh di kenalpasti drp ciri-ciri perancangan berikut :  Pengajaran efektif mempunyai objektif pelajaran eksplisit yg ditentu berdasarkan SP serta kebolehan MM  Isi pelajaran dlm rancangan mengajar (RM) disusun dr mudah ke kompleks.  RM harus memasukkan penggunaan ABM  Utamakan pendekatan berpusatkan MM  RM harus disusun mengikut langkah yg lengkap  Strategi / kaedah mengajar harus dpt tingkatkan keberkesanan P&P Nordin Tahir. IPG KAMPUS IPOH .CIRI-CIRI KEMAHIRAN MERANCANG. relevan dan menarik.. bermakna.

IPG KAMPUS IPOH .  Tujuan utama mengajar ialah wujudkan aktiviti pembelajaran  Keberkesanan pengajaran bergantung kpd kebolehan menggunakan kemahiran mengajar yg berjaya dan memudahkan aktiviti pembelajaran MM. Nordin Tahir.GURU SEBAGAI PENGELOLA ELEMEN KEMAHIRAN MENGELOLA (mengurus).

 2 fungsi utama pengajaran iaitu :  Merangsang pembelajaran  Mewujudkan situasi pembelajaran yg berkesan  Pbj hanya berlaku atas usaha sendiri. IPG KAMPUS IPOH MOTIVASI PEMBELAJARAN . ikut motif atau motivasi  Dlm BD tugas pengajar membekalkan motivasi utk merangsang / menimbulkan / mengerak MM belajar. PENGAJARAN Nordin Tahir. Aktiviti pengajaran digunakan utk merangsang MM / menggalakkan mereka belajar.

PERKAITAN ELEMEN PENGURUSAN MENGELOLA DGN PELBAGAI AKTIVITI PENGURUSAN BILIK DARJAH Mengurus Rutin Bilik Darjah Mengurus Aktiviti Penilaian Mengurus Aktiviti Murid-Murid ELEMEN PENGURUSAN (merancang) Mengurus Keadaan Fizikal dan Kemudahan Mengurus Bahan Pelajaran Mengurus Disiplin Bilik Darjah Mengurus Aktiviti Kumpulan Nordin Tahir. IPG KAMPUS IPOH .

Nordin Tahir.PENGURUSAN PERSEKITARAN P&P  Menyediakan ruang utk aktiviti kumpulan / simulasi di samping aktiviti pembelajaran secara kelas. selamat. IPG KAMPUS IPOH . teratur.  Pastikan sudut & ruang itu dikelola dlm keadaan yang kemas. kondusif dan dilengkapkan dengan bahan-bahan yang sesuai.

IPG KAMPUS IPOH . Nordin Tahir.PENGURUSAN BILIK DARJAH  Mengurus rutin bilik darjah  Mengurus MM supaya menjalankan tugas mengikut jadual bertugas  Mengurus MM supaya mematuhi segala peraturan bilik darjah  Menguruskan keadaan fizikal blik darjah supaya menjadi lebih kondusif utk aktiviti P&P  Mengurus aktiviti kumpulan supaya dapat dilaksanakan mengikut rancangan.

Pentafsiran dan Penyimpanan Rekod Rekod pendaftaran Murid  Buku Jadual Kedatangan  Buku Kemajuan Murid  Kad Himpunan 001 dan 002  Rekod Kutipan Yuran  Nordin Tahir. Penyediaan.PENGURUSAN RUTIN BILIK DARJAH  Tugas guru meliputi 3 bidang utama  1. IPG KAMPUS IPOH .

IPG KAMPUS IPOH . 2. Penyediaan Perlaksanaan Rutin Bilik Darjah  Rutin BD merujuk kpd aktiviti pengurusan BD yg hendak dilakukan setiap hari persekolahan  Rutin BD meliputi aktiviti:  Menanda jadual kedatangan  Menyemak keadaan fizikal BD  Menyusun kerusi meja  Mengutip yuran  Memungut buku latihan  Menguruskan jadual kerjamurid & memastikan peraturan yg ditentukan dipatuhi Nordin Tahir.

Nordin Tahir. IPG KAMPUS IPOH . 3. Skim Amalan Makanan & Pemakanan serta Projek Susu Sekolah. Perlaksanaan Tugas-tugas Lain  Pengurusan Skim Bantuan Buku Teks bagi MM  Menguruskan biasiswa.

ruang sudut bacaan dan P&P serta kebersihan BD  Tujuan pengurusannya utk mewujudkan suasana pbj yg selesa serta keadaan fizikal BD yg kemas .PENGURUSAN KEADAAN FIZIKAL BILIK DARJAH  Berkaitan dgnpenyusunan kerusi meja murid. alat-alat. IPG KAMPUS IPOH . Nordin Tahir. bersih dan teratur.

Nordin Tahir. IPG KAMPUS IPOH . Diantara kerja-kerja yg boleh dilakukan oleh MM ialah :  menyapu lantai & beranda  membersihkan papan tulis / menyusun kerusi meja  mengemas ruang & sudut pembelajaran  susun bahan bacaan di sudut bacaan  menghias & menjaga alat yg dipamerkan  menjaga penggunaan kipas & lampu  mengelap cermin tingkap dan menghias meja guru.

IPG KAMPUS IPOH . Pembahagian kerja kpd MM utk menjaga kebersihan BD menghasilkan faedah spt : MM dpt dilatih utk berkerjasama & bertanggungjawab terhadap kekemasan dan kebersihan BD  Menanam sikap rasa bangga terhadap tugas mereka menjaga kebersihan BD  Kebersihan BD dpt menjamin kebersihan MM  BD yg bersih mengwujudkan suasana pbj yg sesuai dgn murid & interaksi antara murid dgn murid dpt dipermudahkan dgn susunan kerusi meja yg teratur  Nordin Tahir.

IPG KAMPUS IPOH . Pengurusan BD yg berkaitan dgn disiplin yg baik adalah spt berikut: (a) : mengawal peraturan-peraturan BD  (b) : Mengawal aktiviti kumpulan  (c) : Mengawal murid bermasalah  Nordin Tahir.

disiplin BD dan sebagainya  Nordin Tahir. IPG KAMPUS IPOH . membaca.GURU SEBAGAI PENGARAH ELEMEN KEMAHIRAN MENGARAH  Mengarah MM menjawab seoalan guru  mendengar. menulis & mengira  membentuk kumpulan  menguruskan tugas harian BD  menjalankan aktiviti pembelajaran  mematuhi peraturan.

PERKAITAN ELEMEN MENGARAH DGN ELEMEN-ELEMEN MEMBIMBING. MENGAJAR. PEMUDAHCARA & KOMUNIKASI DALAM BILIK DARJAH MENGAJAR MEMBIMBING ELEMEN PENGURUSAN MENGARAH PEMUDAHCARAAN KOMUNIKASI Nordin Tahir. IPG KAMPUS IPOH .

IPG KAMPUS IPOH . disiplin kelas yg baik dan keadaan kelas yg kondusif & sesuai utk meningkatkan keberkesanan P&P  Mewujudkan suasana & keadaan yg membolehkan MM mengikut pelajaran tanpa sebarang gangguan Nordin Tahir.GURU SEBAGAI PENGAWAL ELEMEN KEMAHIRAN MENGAWAL.  Kecekapan guru menjalankan tugas sbg pengurus mewujudkan suasana sosioemosi yg selesa.

IPG KAMPUS IPOH .PERKAITAN PENGURUSAN BILIK DARJAH DGN DISIPLIN Kecekapan Pengurusan Bilik Darjah Mewujudkan Suasana & Keadaan BD yg Kondusif Mengurangkan Masalah Disiplin Nordin Tahir.

PERKAITAN ELEMEN BD DGN AKTIVITI PENILAIAN  Aktiviti penilaian merupakan salah satu aktiviti dlm proses P&P  Meliputi usaha menilai keberkesanan P&P serta penggunaan bahan-bahan pengajaran Nordin Tahir. IPG KAMPUS IPOH .

IPG KAMPUS IPOH . Keberkesanan Pengajaran : dinilai berdasarkan penggunaan strategi.  3. Keberkesanan penilaian boleh ditinjau dr 3 segi iaitu : 1. kaedah dan teknik mengajar  2. Keberkesanan Pembelajaran : dinilai berlandaskan prestasi MM dlm aktiviti pembelajaran. Keberkesanan Bahan-bahan Pengajaran : dinilai dr segi penggunaan dlm aktiviti P&P  Nordin Tahir.

IPG KAMPUS IPOH . Dapatan penilaian akan membolehkan guru :  Merancang pengubahsuaian yg perlu utk membaiki pengajarannya Merangka strategi baru utk membantu murid yg menghadapi masalah pembelajaran.   Nordin Tahir. khasnya murid yg gagal menguasai kemahiran yg diajarkannya Mengubahsuai atau menukar bahan-bahan pelajaran supaya lebih sesuai digunakan.

CIRI-CIRI KEMAHIRAN MENILAI. IPG KAMPUS IPOH . Boleh dikenalpasti drp ciri-ciri penilaian yg tepat dlm proses pengajaran spt berikut :  Aktiviti soal jawab sering digunakan utk membuat penilaian  Guru boleh menggunakan hasil penilaian utk membantu murid membetulkan kesalahan yg berlaku dgn serta merta  Hasil penilaian pula dapat membantu guru mengesan pencapaian objektif pelajaran serta membaiki pengajaran guru. Nordin Tahir.

PERKAITAN ELEMEN PENGURUSAN DENGAN PELBAGAI JENIS PENILAIAN Penilaian Pengajaran Penilaian Objektif Pengajaran ELEMEN PENGURUSAN Merancang. Mengelola. Mengarah Mengawal Penilaian Bahan-bahan Pengajaran Penilaian Pembelajaran Nordin Tahir. IPG KAMPUS IPOH .

PENGELOLA DAN PENILAI.  PERLAKUAN MENGAJAR DR SEGI PERANCANGAN  PERLAKUAN MENGAJAR GURU DARI SEGI PERLAKSANAAN  PERLAKUAN MENGAJAR GURU DARI SEGI PENILAIAN Nordin Tahir. IPG KAMPUS IPOH .PERKAITAN ELEMEN PENGURUSAN DGN PERANAN GURU SBG PERANCANG.

PERLAKSANAAN & PENILAIAN DENGAN ELEMEN PENGURUSAN PERANCANGAN Menentu objektif pelajaran Memilih isi pelajaran Memilih strategi.PERLAKUAN MENGAJAR GURU DLM PERANCANGAN. kaedah & teknik Merancang aktiviti P&P Merancang Memilih & sediakan bahan (ABM) Sedia & uruskan kemudahan P&P M A K L U M B A L A S Mengelola Mengarah Mengawal Memotivasikan MM Menyampaikan isi pelajaran Membimbing MM Mengurus disiplin kelas PERLAKSANAAN Ujudkan gerak balas / interaksi Memberi peneguhan Merancang Mengelola Mengarah Mengawal Menutup pelajaran Menilai pencapaian objektif pel Menilai keberkesanan pengajaran Menilai keberkesanan pbj PENILAIAN Nordin Tahir. IPG KAMPUS IPOH Menilai keberkesanan bahan .

PERANAN GURU DLM & LUAR BD  Merancang aktiviti pengajaran berdasarkan sukatan pelajaran & melaksanakannya dlm BD mengikut strategi yg sesuai. Membantu MM menyesuaikan diri dlm sekolah sbg sebahagian drp keluarga mereka. IPG KAMPUS IPOH . menjaga keselamatan & kebajikan. Nordin Tahir. berusaha belajar secara ind atau kumpulan mewujudkan suasana P&P yg sesuai  Penggerak pbj dgn membimbing murid supaya  Pengurusan BD spt rutin BD & peralatan  Sebagai ibu bapa kpd MM.

kelab. Membantu pentadbir sekmenjalankan tugas yg diagihkan oleh Guru Besar / Pengetua. Nilai murni yg ditonjolkan oleh guru di sekolah dpt diterapkan dlm jiwa MM Pembimbing & kaunselor dgn memberi nasihat & bantuan kpd MM yg menghadapi masalah dlm proses pbj atau masalah peribadi Penasihat dlm aktiviti kokurikulum dgn membimbing menjalankan aktiviti persatuan. permainan atau unit beruniform mengikut rancangan sekolah. Tingkah laku guru menjd contoh (model) teladan kpd MM. IPG KAMPUS IPOH . Bertanggungjawab menjaga disiplin MM serta     membantu membentuk sahsiah dan kelakuan yg sejajar dgn nilai & norma mkt. Nordin Tahir.

kertas ujian dan peperiksaan. berdasarkan hasil pemeriksaan menilai prestasi murid. Mengenalpasti kelemahan & merancang aktiviti pemulihan. mengisi keputusan peperiksaan dlm buku kemajuan  Mengikuti kursus peningkatan keilmuan profesionalisme keguruan utk meningkatkan mutu pengajaran  Pegawai perhubungan di antara Guru Besar / pengetua dgn MM dan diantara pihak sekolah dengan ibu bapa. IPG KAMPUS IPOH . merekod markah ujian.  Menyediakan kertas soalan. Nordin Tahir. Memeriksa buku kerja murid.

KESIMPULAN  Peranan guru sebagai pengurus bilik darjah tdk dpt dipisahkan drp elemen pengurusan asas. mengarah dan mengawal. iaitu merancang.  Guru sbg pengurus BD yg berkesan hendaklah menguasai semua kemahiran tersebut dan segala aktiviti P&P dpt dilaksanakan secara sistematik. IPG KAMPUS IPOH . mengelola. Nordin Tahir. licin dan lancar serta mencapai objektif.

IPG KAMPUS IPOH .Sekian Terima Kasih Nordin Tahir.

V Sheriakov F. kursus pengajian yg sistematik. kawalan dari luar. IPG KAMPUS IPOH P.Redl (1956) : perihal ketenteraman dan peraturan dlm sesuatu kumpulan. cara menetapkan peraturan atau hukuman  G. Nordin Tahir.DARJAH KONSEP DISIPLIN  autoriti.F Oliva (1956) : kawalan diri. keadaan BD yg teratur. termasuk cara-cara mendapatkan ketenteraman dan peraturan itu serta hukuman  Sauper (1976) : disiplin berasal drp perkataan ‘discere’ iaitu mempelajari atau penyerahan kpd peraturan yg menstrukturkan apa yg perlu dipelajari drp ind tertentu.DISIPLIN DALAM B. patuh kpd .

 Laporan Jawatankuasa Kabinet undang-undang sama ada disiplin itu dikenakan dr luar atau dengan kerelaan sendiri Kesanggupan seseorg menghormati hak ind lain Kesanggupan seseorg bekerja atau membuat sesuatu dengan tartib Kesanggupan seseorg mengamalkan tingkah laku yg baik dan tidak menganggu orang lain Kesanggupan seseorg hormat menghormati antara satu sama lain dan bersemangat tolong-menolong Kesanggupan membaiki keadaan yg sedia ada menerusi usaha yg membina Kesanggupan berkhidmat kpd masyarakat  Kesanggupan seseorang menghormati dan mematuhi       Nordin Tahir. IPG KAMPUS IPOH .

IPG KAMPUS IPOH . Kamus Dewan mengawal diri sendiri Peraturan yg ditetapkan utk melatih seseorang supaya berkelakuan baik Kepatuhan kepada peraturan yg telah ditetapkan Hukuman atau denda kerana melanggar sesuatu peraturan yg telah ditetapkan PERANCANGAN Satu cabang ilmu pengetahuan. Nordin Tahir.  Latihan terutamanya pemikiran dan kawalan supaya boleh      Konteks masyarakat : peraturan yg dipersetujui bersama oleh ahli-ahli utk mewujudkan tingkah laku yg sesuai demi menjamin kesempurnaan kehidupan mereka dlm mkt itu.

 Individu : Tingkah laku yg mulia. Nordin Tahir. IPG KAMPUS IPOH . Disiplin BD yg baik mewujudkan suasana sosioemosi BD yg harmonis dan P&P dilaksanakan tanpa gangguan. fikiran yg tersusun.  Sekolah : peraturan kpd pelajar utk kawal tingkah laku melalui hukuman dan ganjaran PERANCANGAN  Bilik Darjah : peraturan dikenakan kpd pelajar supaya berkelakuan baik / mendisplinkan diri semasa aktiviti P&P dijalankan. rasional serta berkeyakinan dan ditakrifkan sbg latihan utk mengembangkan potensi ind (JERIS) utk menjadi ahli mkt yg baik.

menghukum MM yg melanggar didiplin  Dua ciri DAG  Autokratik – guru berkuasa mutlak mengawal. IPG KAMPUS IPOH . penguasaan dan menghukum berdasarkan peraturan. Nordin Tahir. MM wajib mematuhi peraturan (dihukum jk melanggar peraturan)  Menghukum – guru berkuasa mendenda MM yg melanggar peraturan. Displin Arahan Guru  Cara guru mewujudkan struktur serta mewajibkan MM mematuhi peraturan  Menentukan peraturan. mengawal MM mematuhi peraturan BD.JENIS – JENIS DISIPLIN  1. mengarah.

Nordin Tahir. IPG KAMPUS IPOH . Kawalan guru harus :  Dapat wujudkan sosioemosi P&P pd peringkat remaja  Dilonggarkan bila MM bertambah matang / menjadi lebih bertanggungjawab atas t.laku mereka.  Guru harus :  Membenarkan kebebasan MM berkembang secara semulajadi / sepontan  Kenakan batasan (kawalan) pada tingkah laku yang tidak diingini.

mengekalkan standard  Pertimbangan – t. IPG KAMPUS IPOH .laku memberi simpati serta kefahaman. mengadakan kompromi.  Kadar inisiatif struktur & pertimbangan bergantung kpd :  Kematangan murid / jenis aktiviti yg dijalankan  Suasana rasa hati sekolah / harapan guru dan murid / sahsiah guru. mengawal. Masalah kepimpinan sering menyebabkan guru menghadapi masalah mengurus kes-kes disiplin. pengelolaan. menghukum. Nordin Tahir. meletakkan batasan. sedia memberi sokongan. memberi ganjaran. menggalakkan penyertaan ahli kumpulan. menolong. menyusun jadual kerja. Dua aspek penting kepimpinan guru :  Inisiatif mengadakan struktur – aktiviti mengarah.

IPG KAMPUS IPOH .Seward “hukuman tdk boleh disingkirkan terus dlm proses P&P ttp pengunaannya menimbulkan kelemahan : Jika diberi diawal pbj akan menghalang interaksi mesra G-MM  Hukuman menyebabkan MM takut mencuba   PENDAPAT II : Pdd berdasarkan hukuman mungkin membantu MM belajar apa yg seharusnya ia telah buat tanpa membantunya belajar apa yg seharusnya dia buat  PENDAPAT III : Percival M. John P. Nordin Tahir. kesabaran dan perhatian drp guru. PENDAPAT I : Guru cenderung menghukum untuk mendisplinkan kelasnya.Symonds : KK yg banyak terima hukuman biasanya lebih langsung dan perlu ketabahan.

Displin Arahan Kerja  Tugasan yg perlu diselesaikan oleh MM dlm masa yg ditetapkan / tugasan kerja harus diselesaikan  Mampu membtk kesedaran. 2. keperluan. tanggungjawab dan kebaikan kpd MM mematuhi arahan atau selesaikan tugasan ikut jadual. IPG KAMPUS IPOH .  Nordin Tahir.  Ciri-ciri DAK  Motivasi yg positif : Galakkan MM selesai tugasan utk kepentingan / kebaikan diri sendiri  Anggap tugasan itu bermakna / penting untuk dirinya.

Semakin matang MM semakin mudah menyelesaikan tugasan / memenuhi harapan sesuatu tugasan. sesuai dgn umur dan keupayaan MM)   Kesimpulan – tugasan yg menarik. bermakna. Nordin Tahir. t.jawab keperluan).  Kematangan MM berbeza – MM yg matang dpt selesaikan tugasan dlm masa yg ditetapkan dan menjd contoh kpd MM yg kurang matang  Jenis tugasan (menarik. sesuai dan mencukupi akan mengwujudkan disiplin di dalam bilik darjah. boleh disempurnakan mengikut masa. menjdkan MM putus asa atau kecewa. Kurang matang – sukar penuhi harapan. Kepatuhan MM pd DAK bergantung kpd : Kematangan MM (kesedaran. tugasan. bermakna. IPG KAMPUS IPOH .

berguna dgn disiplin dlm BD  Adakan aktiviti kumpulan dgn melantik ketua kumpulan sbg ketua aktiviti kumpulan tsbt. kepercayaan kumpulan  Tingkah laku murid di kawal semasa interaksi antara rakan. norma. Nordin Tahir. nilai.  Dua proses DAKumpulan Penyesuaian : mengikut norma kumpulan menghasilkan kawalan disiplin antara ahli  Penyingkiran : tdk patuhi norma kumpulan disingkir   Peranan Guru  Memberi bimbingan kpd ketua kumpulan supaya norma / nilai yg diamalkan sesuai. Displin Arahan Kumpulan  Wujud kawalan dr ahli-ahli dlm dinamika kumpulan  Disingkirkan drp kumpulan jk ahli melanggar peraturan. 3. sihat. IPG KAMPUS IPOH .

 4. IPG KAMPUS IPOH . Displin Arahan Diri  Keadaan yg membuat MM mematuhi peraturan yg sudah      ditentukan tanpa dikenakan denda atau diberi ganjaran. Patuh kpd peraturan secara sukarela atas kesedaran sendiri utk kebaikan diri sendiri Wujud secara tdk sedar (melalui proses kematangan) Sedar peraturan adalah untuk kebaikan individu Boleh dipupuk / dibimbing (terap nilai-nilai murni kepentingan mematuhi peraturan) Paling berkesan dlm pengurusan disiplin BD (kesedaran diri tentang pentingnya disiplin dpt kurangkan masalah disiplin) Nordin Tahir.

Guru  Guna pendekatan / strategi. IPG KAMPUS IPOH .PUNCA-PUNCA MASALAH DISIPLIN  1. BBM yg tdk sesuai / membosan  Sahsiah guru kurang menyenangkan / kurang tegas  Kualiti guru : tdk berpengalaman. kurang     pengetahuan pedagogi Gaya kepimpinan autokratik (MM tertekan) / lesser fair (MM terlalu bebas / sukar di kawal) Hubungan G-MM tdk mesra & penampilan guru tdk menarik Sikap & harapan guru terhadap MM tinggi & sukar dicapai. ‘Lebeling’. tdk berbakat. Lacey (1970) : MM pd mulanya berminat / bermotivasi tinggi akan menunjukkan minat bertentangan setelah dilebel guru sbg pemalas. bodoh Nordin Tahir.

 2. Sekolah / Persekitaran
 Keadaan BD yg tdk kondusif (terlalu sesak, tdk teratur,  

    

panas, kurang cahaya, bising, busuk dll) Aspirasi sek terlalu tinggi – utamakan pencapaian akademik sahaja, menyebabkan MM lemah diabaikan / langgar disiplin Marimuthu (1980) : Organisasi & struktur belajar di sek sptpengaliran MM mengikut pencapaian,pihak berkuasa yg amat menekankan peperiksaan, btk dan struktur ganjaran & hukuman, sikap dan harapan guru menggalakkan masalah disiplin. Bilangan MM yg terlalu ramai dlm BD / tdk cukup kemudahan Persekitaran sekolah yg kurang selamat / tdk selesa Pengaruh drp mkt persekitaran sek, setempat, tempat tinggal Pengaruh budaya yg kuat Pengaruh media massa yg menjurus kpd sikap yg negatif

Nordin Tahir, IPG KAMPUS IPOH

 3. Murid
 Kesihatan murid terganggu  Kurang kesedaran pentingnya mematuhi peraturan / tdk ada     


kesungguhan, kesedaran utk belajar Kurang matang / lambat mencapai kematangan Pengaruh negatif drp rakan sebaya / media massa / persekitaran Pandangan negatif terhadap guru Utamakan keseronokan / tdk mahu belajar / membosankan Kurang mengamalkan nilai-nilai murni Sikap suka mencabar peraturan / melanggar disiplin Sosioemosi terganggu (sedih, stress, bermasalah)

Nordin Tahir, IPG KAMPUS IPOH

 3. Keluarga
 Pengabaian tanggungjawab terhadap anak-anak /kurang      

tumpuan pd anak-anak Masalah rumah tangga / penceraian / pergaduhan memberi tekanan kpd anak-anak Ahli keluarga terlalu ramai / SES yg rendah / kurang kemudahan / miskin Gaya kepimpinan ibu bapa / sikap ibu bapa Hubungan ibu bapa dengan anak-anak renggang Kurang penekanan kpd aspek pembelajaran anak-anak Ibu bapa yang terlalu sibuk / pentingkan kebendaan

Nordin Tahir, IPG KAMPUS IPOH

CARA MENGURANGKAN MASALAH DISIPLIN DALAM BILIK DARJAH  1. IPG KAMPUS IPOH . sesuai & menarik minat MM Nordin Tahir. menyeronokkan. Pengajaran & Pembelajaran  Rancang P&P secara sistematik dan bermakna kpd MM  Pelbagaikan teknik / kaedah / aktiviti yg sesuai menarik minat MM  Guna teknik berpusatkan MM / teknik penyoalan (soal MM yg sedang berhayal) / teknik virasi rangsangan utk kekalkan minat MM  Rancang aktiviti yg bermakna.

mudah difahami. sesuai dgn gabungkan dgn non verbal Libatkan MM dlm aktiviti pembelajaran secara aktif serta sesuai dgn kebolehan MM Jangan mengajar sebelum seluruh kelas memberi tumpuan perhatian / MM berbual / tdk memberi perhatian. berintonasi. jelas. Nordin Tahir. menarik     dan memenuhi keperluan & mewujudkan sosioemosi yg positif Rancang aktiviti pemulihan utk MM yg belum menguasai kemahiran & aktiviti pengayaan utk MM yg telah menguasai kemahiran. Guna BBM / ABM yg sesuai dgn kebolehan MM. tepat. IPG KAMPUS IPOH . Mengajar dgn suara yg lantang.

IPG KAMPUS IPOH . Berkeyakinan tinggi supaya MM berasa yakin dgn kebolehan guru mengajar Nordin Tahir. Hubungan Guru-Murid  Menghormati dan melayan MM dgn baik  Menghargai / memuji MM yg berkelakuan baik  Bersifat adil / tegas terhadap hukuman / ganjaran yg      diberikan Mengajar MM mengikut kebolehan / mementingkan perbezaan individu. Mengamalkan nilai-nilai murni Amalkan gaya kepimpinan demokratik / bersifat terbuka / melayan soalan drp MM Ingat nama setiap murid & kenali MM & keluarga mereka. 2.

Elakkan amalan ugutan / hukuman dera tetapi beri bimbingan pd MM yg bermasalah Pupuk nilai-nilai murni yg baik dlm jiwa MM Dengar masalah MM dan bimbing mereka utk selesaikan masalah. matang. IPG KAMPUS IPOH . Bermesra dgn MM ttp tegas / berjenaka (guna unsur humor dlm pengajaran) Tunjukkan kpd MM bahawa guru amat menyenangi mereka / senang berinteraksi dengan mereka Nordin Tahir. Penampilan menarik. positif dan meyakinkan  Mengajar menggunakan tempat yg sesuai dan perhatikan      tingkah laku MM semasa mengajar.

Sekolah / Bilik Darjah  Kurangkan bilangan MM dlm BD (30 org sahaja)  Sediakan kemudahan asas yg mencukupi di sekolah atau dalam BD  Aspirasi sekolah perlu relevan. cahaya. realistik dgn kebolehan MM  Menetapkan peraturan kelas dgn jelas utk dipatuhi oleh MM  Keadaan fizikal BD perlu kondusif / selesa (cukup udara. IPG KAMPUS IPOH . teratur. 3. bersih) Nordin Tahir.

Murid  Kesedaran pentingnya ilmu pengetahuan  Kesediaan belajar yg tinggi  Amalkan nilai-nilai murni (patuh kepada arahan. 4. peraturan. penghargaan)  Aras aspirasi bg murid perlu realistik.  Sihat (kesihatan yg baik) Nordin Tahir. IPG KAMPUS IPOH . hormat-menghormati.

laku diulang @.laku yg positif / menggalakkan t. Menggalakkan sikap yg salah (hadiah – menyebabkan MM lakukan aktiviti) #. Murid pandai sahaja dpt ganjaran sedangkan mereka tdk perlu motivasi kuat utk belajar. Sebagai pencegah %. Bersifat ekstrinsik mengerakkan MM melakukan aktiviti (hadiah) bukan krn MM suka pd aktiviti itu #.laku yg tdk diingini Nordin Tahir. Menggalakkan minat terhadap pelajaran. Menggalakkan / mengekalkan moral yg tinggi #. Sbg satu btk disiplin & berguna sekiranya : * merupakan satu akibat semula jd disbbkan t. IPG KAMPUS IPOHbkn dirinya dihukum .laku yg salah (tdk berhati-hati – jatuh longkang) * diguna bersama ganjaran * KK sedar yg didenda ialah t. KELEMAHAN DENDAAN %.GANJARAN DAN DENDAAN KELEBIHAN GANJARAN @. Mewujudkan kaitan yg seronok dgn t. @. Menggalakkan MM menipu #.

Manakala peneguhan t.laku yg tdk diingini sama ada kekal atau sementara dan memerlukan pengukuhan  Glarizio (1971) : hukuman adalah utk memperingatkan MM supaya jgn melakukan sesuatu kesalahan. oleh org yg beroteriti ke atas seseorang yg melanggar peraturan.laku yg baik perlu dilakukan utk memberi tahu MM apa yg mereka patut lakukan  Richard Peters (1966) : Ethies and Education. Atau sesuatu yg tidak menyenangkan’ Nordin Tahir. Hukuman harus digunakan dgn berhati-hati utk menghindar t. IPG KAMPUS IPOH . denda perlu ada 3 syarat iaitu mengenakan kesakitan dgn sengaja. Syarat pertama ditambah ‘….

GARIS PANDUAN MENJALANKAN DENDAAN  Jangan jadikan kerja kelas (menulis / mengira) sbg denda  Elakkan mendenda secara beramai-ramai akibat kesalahan     seorg murid / timbul dendam pd pelajar yg tidak bersalah. dendam akan menghalang P&P Jangan menghina merendahkan hormat diri murid dan penghormatan kepada guru Nordin Tahir. IPG KAMPUS IPOH . bimbang. tertekan. Jauhi hukuman mendera Kaji penyebab masalah disiplin sebelum mendenda Denda yg kejam timbul perasaan takut.

jgn beremosi / marah      (MM berasa guru mendenda kerana menghukum bukan memulih / mencegah). menghina  Lakukan denda secara impersonal. MM perlu memahami denda sbg adil / berpatutan & tahu sebab seseorang M didenda Maafkan kesalahan MM selepas mendenda dan jangan sebutkannya lagi Denda harus diikuti dgn ganjaran supaya MM sedar ia dpt sesuatu drp denda Denda perlu konsisten utk dianggap adil Nordin Tahir. Nilai kesan denda sebelum dan selepas. ada suka didenda utk dpt perhatian. sindiran. Elakkan denda mental spt mengkritik. Sikap KK terhadap denda berbeza. IPG KAMPUS IPOH .

 Lakukan denda secepat mungkin selepas berlakunya      kesalahan (M dpt kaitkan denda dgn kesalahannya) Lakukan denda utk kesalahan besar dlm bilik khas Kadar denda perlu selaras dgn kesalahan. Denda harus selaras dgn kesalahan Guru perlu bertanggungjawab terhadap hukuman yg diberi dan disiplin Menghantar murid kpd Guru Disiplin utk didenda menunjukkan kelemahan guru mengawal disiplin. Tujuan murid melakukan kesalahan perlu diambil kira sebelum mendenda. IPG KAMPUS IPOH . Nordin Tahir. tegas pd tindakan supaya MM tdk menganggap guru lemah.

IPG KAMPUS IPOH .Sekian Terima Kasih Nordin Tahir.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful