You are on page 1of 1

Op de markt is uw gulden een daalder waard!

Met deze kreet werden de Hollanders jarenlang naar de markt gelokt. Een nieuwe kleine markt op de zaterdag in El Bale, biedt een nieuwe bron van inkomsten voor de arme Panamesen. Via een zaden fabrikant die wereldwijd vestigingen heeft, hebben wij voor de tweede maal zaden gekregen, die in Panama door Pater Roberto worden uitgereikt aan de allerarmste om op te kweken voor eigen gebruik. Doordat niet alles door de mensen zelf kan worden geconsumeerd, wordt elke zaterdag een kleine markt georganiseerd om het teveel geproduceerde op de markt te verkopen. Op deze manier vergaren deze arme mensen een klein inkomen.

Ook hierin maakt Pater Roberto weer het verschil!