Суперкомпютърни приложения в природните науки

дата и час
18.02.2012 г. (събота)

място
Български супер-

тема
Използване на системната и приложната среда на Blue

лектор
д-р Валентин Павлов

10.00 – 12.30

компютърен център

Gene/P за компилиране на софтуер

13.30 – 16.00
19.02.2012 г. (неделя)

ул. Ген. Гурко 6
Физически факултет

Лекция и упражнение
Моделиране на взаимодействия на биомолекули – I част

доц. д-р Леандър

10.00 – 12.30

ул. Джеймс Баучер 5

Лекция

Литов

13.30 – 16.00
25.02.2012 г. (събота)

стаи А315 и А503
Физически факултет

Упражнение
Моделиране на взаимодействия на биомолекули – II част

д-р Пейчо Петков
доц. д-р Леандър

10.00 – 12.30

ул. Джеймс Баучер 5

Лекция

Литов

13.30 – 16.00
26.02.2012 г. (неделя)

стаи А315 и А503
Физически факултет

Упражнение
Моделиране на взаимодействия на биомолекули – III част

д-р Пейчо Петков
доц. д-р Леандър

10.00 – 12.30

ул. Джеймс Баучер 5

Лекция

Литов

13.30 – 16.00
10.03.2012 г. (събота)

стаи А315 и А503
Химически факултет

Упражнение
Практическо приложение на квантово-химичните методи

д-р Пейчо Петков
проф. дхн Георги

10.00 – 12.30

ул. Джеймс Баучер 1

Лекция

Вайсилов, гл. ас. д-р

13.30 – 16.00
11.03.2012 г. (неделя)

стая 214
Химически факултет

Упражнение
Особености на моделиране на химични системи

Петко Петков
проф. дхн Георги

10.00 – 12.30

ул. Джеймс Баучер 1

Лекция

Вайсилов, гл. ас. д-р

13.30 – 16.00
17.03.2012 г. (събота)

стая 214
Химически факултет

Упражнение
Симулиране на спектрални и електронни характеристики

Петко Петков
проф. дхн Георги

10.00 – 12.30

ул. Джеймс Баучер 1

Лекция

Вайсилов, гл. ас. д-р

13.30 – 16.00
18.03.2012 г. (неделя)

стая 214
Упражнение
Институт по молекулярна Геномика и протеомика

Петко Петков
чл.кор. проф. Иван

10.00 – 12.30

биология, ул. Акад. Г.

Лекция

Иванов

13.30 – 16.00

Бончев, бл. 21

Упражнение

Кирил Кирилов
1

Левски) Лекция Дойчинова. (неделя) Бончев. Г.30 ул. Андрей 10.2012 г. дхн Ирини 10.30 – 16.30 биология. Лекция Кършиков 13. Дунав 2 (пам. ас. Дунав 2 (пам.30 ул. докторант 13. (събота) Институт по молекулярна Нековалентни взаимодействия в протеини проф. гл. Левски) Лекция Дойчинова.2012 г. дхн Ирини 10.24. Дунав 2 (пам.00 25.00 – 12.03. (събота) стая 208 Фармацевтичен факултет Упражнение Лекарствен дизайн – II част Иван Димитров проф.30 – 16. бл. 21 Фармацевтичен факултет Упражнение Лекарствен дизайн – I част проф. ул.30 ул.00 01. гл. Ива 13.30 – 16.04. д-р 13.00 – 12.00 стая 208 Упражнение Атанас Патронов 2 .03. ас.03.30 – 16.00 – 12.00 – 12. Акад.00 31.2012 г. дхн Ирини 10.2012 г. (неделя) стая 208 Фармацевтичен факултет Упражнение Лекарствен дизайн – III част Вълкова проф. Левски) Лекция Дойчинова.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful