Ονοματεπώνυμο

:
Ημερομηνία:
Διαγώνισμα 2ου τριμήνου στη Μαθηματικά της Β’ Γυμνασίου
Θέμα 1ο

(Mονάδες 7)

Θέμα 2ο
Να βρεθεί η απόσταση (AB) των σημείων Α(5,4) και Β(-2,1)
(Mονάδες 5)

Θέμα 3

ο

(Mονάδες 8)
Καλή Επιτυχία!!!
Απαντήσεις :

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful