PERBEZAAN INDIVIDU

PERKARA Baka Persekitaran Peneguhan Positif Peneguhan Negatif DEFINISI • penurunan ciri melalui gen daripada generasi ke generasi. • segala rangsangan disekeliling yang mempengaruhi perkembangan individu. • meningkatkan berlakunya sesuatu bentuk tingkah laku dengan adanya rangsangan tertentu. • meningkatkan tingkah laku melalui penarikan keluar sesuatu rangsangan (terutama yang tidak menyenangkan). • apabila manusia berkelakuan untuk mengelakkan sesuatu. • peneguh yang memenuhi keperluan asas fisiologi (kita tidak perlu belajar mengenainya) • makanan, air, oksigen. • rangsangan yang tidak memenuhi keperluan fisiologi, tetapi menjadi peneguh setelah dikaitkan dengan pemberian aiskrim daripada ibu. • kebolehan am untuk belajar yang diukur dengan kebolehan berfikir secara abstrak dan menyelesaikan masalah. • satu aktiviti kompleks yang melibatkan tingkah laku khusus yang dilaksanakan secara individu atau digabungkan untuk mempengaruhi tindakan anak • konstruk untuk menerangkan variasi normal dalam percubaan ibubapa mengawal dan mensosialisasikan anak. (Baumrind,2000) • tiada definisi yang tepat. • corak tingkah laku yang konsisten dan proses intrapersonal yang berasal daripada individu itu sendiri. • konsisten bermaksud tingkah laku tidak berubah pada situasi yang berlainan. • proses intrapersonal bermaksud proses motivasi emosi dan
1

Peneguh Primer

Peneguh Sekunder Kecerdasan Am

Stail Asuhan Ibubapa

Sahsiah (Personaliti)

• •

Kreativiti

Kreativiti Kanak-Kanak

• • • •

Kaunseling Berpusat Individu (Carl Rogers)

Motivasi

• •

Locus of Control

kognitif yang member kesan kepada tindakan dan persoalan individu. merekacipta sesuatu yang baru. satu proses mental yang melibatkan pengeluaran idea dan konsep baru atau perhubungan antara idea dan konsep sedia ada. kebolehan memberi respons ‘novel’ yang bersesuaian dengan konteks dan dihargai oleh orang lain. proses – interpersonal dan intrapersonal. produk – asli, berkualiti tinggi dan signifikan dicipta. individu – penyelesaian masalah dengan mencari pelbagai cara penyelesaian. mengembangkan dan menghasilkan idea asli satu pendekatan teoretikal dalam kaunseling yang menekankan memahami dan meneliti perasaan individu dan bagaimana boleh mengarah kehidupannya. o kaunselor adalah pendengar yang aktif. o strategi kaunseling adalah untuk mengubah tingkah laku klien. o kaunseling adalah proses psikologi. o tujuan kaunseling adalah untuk klien mengawal kehidupan. proses dalaman yang menggerakkan, mengawal dan mengekalkan tingkah laku sepanjang masa. pengaruh keperluan dan hasrat ke atas intensity dan arah tingkah laku. is what gets you going, keeps you going and determines where you are trying to go. satu ciri personality/sahsiah yang mana individu menyatakan tanggungjawab kegagalan atau kejayaan peribadi bergantung kepada faktor dalaman atau luaran. individu yang mempunyai ‘internal LOC’ atau ‘self-efficiency’ mempercayai kejayaan atau kegagalan adalah akibat usaha dan
2

• Learned Helplessness • • • Pelajar Istimewa • • •

Individuals with disabilities education act, 1897

• • •

Pintar Cerdas

keupayaan sendiri. individu yang mempunyai ‘external LOC’ mempercayai nasib, kesukaran tugas atau tindakan orang lain mengakibatkan kejayaan atau kegagalan. Ekspektasi yang berdasarkan kepada pengalaman bahawa aksi seseorang akan membawa akhirnya kepada kegagalan. diakibatkan oleh asuhan kanak-kanak, penggunaan ganjaran dan hukuman yang tidak konsisten. dikurangkan melalui focus kepada tujuan pembelajaran berbanding dengan tujuan prestasi. pelajar yang memerlukan pendidikan khas dan perkhidmatan berkaitan untuk merealisasikan potensi. 2 konsep penting (kepelbagaian ciri-ciri dan keperluan untuk pendidikan khas). ciri-ciri keistimewaan termasuk sensori, fizikal, kognitif, emosi dan komunikasi. satu ‘disorder’ dalam satu atau lebih proses psikologikal yang melibatkan pemahaman atau penggunaan bahasa lisan dan tulisan yang mana masalah ini memanifestasikan dalam bentuk kurang upaya untuk mendengar, berfikir, bercakap, membaca, mengeja atau mengira. ‘disorder’ melibatkan masalah persepsi, kecederaan otak, disleksia dan aphrasia. ‘disorder’ tidak melibatkan masalah pembelajaran berpunca daripada masalah visual, pendengaran, motor, kognitif, emosi atau kekurangan ekonomi. kanak-kanak yang dikenal pasti menunjukkan kebolehan atau potensi prestasi pencapaian yang tinggi dalam bidang intelek, kreatif akademik, kepimpinan dan kesenian. memerlukan aktiviti yang lazimnya tidak disediakan di sekolah biasa.
3

Pengaruh Sosial & Budaya

• •

Tingkah Laku ‘Attachment’ • • • • •

Pembelajaran

Ahli-ahli psikologi tingkah laku terkemuka

Teori Kognitif Gestalt Teori pembelajaran sosial

• • • • • • • •
• •

pengetahuan, pengalaman, peranan, kepercayaan, konsep, nilai, sikap dan hubungan yang komunikatif diperolehi oleh sekumpulan manusia dari satu generasi ke generasi yang lain. apa jua tingkah laku yang mengakibatkan individu dapat mengekalkan hubungan dengan individu yang dikenal pasti berkebolehan hidup di dunia. apabila seseorang berasa takut, penat atau sakit disebabkan lebih selesa apabila dijaga (care-giving) pakar-pakar tidak mempunyai kata sepakat mengenai definisi pembelajaran. perubahan tingkah laku yang agak kekal, akibat pengalaman yang diperolehi oleh seseorang atau akibat latihan yang dijalaninya (morgan & king) melambangkan konsep atau idea yang menerangkan perubahan tingkah laku yang diperlihatkan oleh seseorang (Henry & Donn) perubahan atau kemampuan seseorang yang dapat dikekalkan, bukan hanya perubahan yang disebabkan oleh proses pertumbuhan (Gagne) perubahan tingkah laku yang kekal hasil daripada pengalaman (Hilgard) Watson – Bayi dan Tikus Putih (pelaziman klasik). Pavlov – Anjing mengeluarkan air liur (pelaziman klasik) Thorndike - kucing menekan tuil (pelaziman operan). Skinner – tikus menekan tuil (pelaziman operan). Kohler, Wertheimer dan Koffka (german). Cimpanze menyelesaikan masalah mengambil pisang. anjing mengelilingi pagar untuk mendapatkan makanan. diasaskan oleh Bandura (peniruan). kanak-kanak meniru corak tingkah laku (melihat filem ganas). kanak-kanak memerhatikan kelakuan orang lain (membentuk konsep mencuri itu salah kerana melihat orang yang mencuri
4

dihukum). kanak-kanak memerhatikan tingkah laku orang lain (memadankan tingkah laku orang lain dengan yang sedia ada padanya – jika sama dengan tingkah lakunya akan mengukuhkan tapi jika berlainan kanak-kanak akan berusaha mengubah tingkah lakunya menyamai orang yang disanjungnya.

Perbezaan Individu
Implikasi Kpd Pengajaran & Pembelajaran  diversity – guru perlu memahami isu kepelbagaian.

Pengenalan  semua manusia mempunyai ciri-ciri unik

Kepentingan Mempelajari  satu isu menarik. 

Bagaimana Memahami membezakan tingkah laku lazim & bilazim. 5

PI dan Stail Pembelajaran  pelajar memilih/guru memperkenalk an kemahiran

individu.

  

mengkaji tingkah laku. membuat spekulasi. menggunakan teori sahsiah implisif (theory of behavior)

pelajar mampu berjaya ttp dgn stail pembelajaran berbeza. kejayaan pelajar bergantung kesesuaian kaedah pengajaran guru. guru perlu faham teoriteori penting.

pembelajaran yang pelbagai. proses pembelajaran adalah proses pengalaman hidup – generalization – maintenance – application. pembelajaran mengikut kadar individu ttp boleh ditambah.

Kecerdasan
Pengenalan pelajar dtg ke sekolah dgn pelbagai tahap kecerdasan. Definisi Am kebolehan untuk belajar yg diukur dgn kebolehan Pelbagai Definisi satu entiti. bergantung kpd konteks kepercayaan. 6 Kontroversi Definisi  samada ditentukan biologi atau keadaan Latar Belakang Sejarah Pengukuran IQ  1904 – Alfred Binet.  untuk mengenal

 

guru perlu faham konsep kecerdasan untuk menyediakan pengajaran yang sesuai. Ujian IQ skornya antara 100-110.

berfikir secara abstrak dalam menyelesaikan masalah.

bergantung kpd pengukuran melalui ujian..

sosial.

pasti pelajar memerlukan bantuan khas di sekolah. uni-dimensi

Pendapat Spearman    kecerdasan adalah lebih dari satu. konsep kecerdasan am ‘g’. ‘g’ – pengukuran stastikal prestasi individu. individu yg sama berjaya dlm ujian mental krn menggunakan bhgian otak disebut sbg ‘g’.

Teori Kepelbagaian Kecerdasan Gardner  mengenalkan kecerdasan pelbagai ‘multi-dimensional’.  logik/matematik.  linguistik.  musikal.  naturalist.  ruang (spatial).  kinesthetic.  interpersonal.  intrapersonal.

Asas Kecerdasan  diwarisi dan dibentuk oleh ibubapa sejak sblum lahir. dibentuk oleh faktor persekitaran sosial. berkembang.

 

Kenapa Kecerdasan Penting  faktor mempengaruhi kadar pembelajaran kanak-kanak.  isu kritikal utk mengenal pasti kanak-kanak berkeperluan khas.  prestasi sebenar adalah lebih penting drpd ujian IQ.

Kreativiti
 Pengenalan merekacipta sesuatu  Definisi kebolehan melihat 7 Pemikiran Divergent  asli & bersesuaian. Pemikiran Convergent  melibatkan jawapan

yang baru. kreativiti melibatkan pemikiran divergent.

sesuatu dgn cara baru dan melihat masalah yang tidak dilihat oleh orang lain dan seterusnya menyelesaikan masalah tersebut dgn cara yang unik dan berkesan.

menghasilkan idea kpd masalah yg tidak mempunyai satu jawapan yang tepat. mula dengan rangsangan dan menghasilkan pelbagai idea dan penyelesaian. pemikiran tidak terbatas.

terbaik untuk menyelesaikan satu masalah.

J.P Guilford (1897-1988)  ‘structure of intellect’ ada 5 operasi – 6 produk – 5 isi kandungan = 150 komponen kecerdasan. merekacipta ujian psikometrik untuk menguji kebolehan sama atau tidak.

Tujuan Mempelajari Kreativiti Kanak-Kanak  kreativiti kanakkanak adalah berbeza.  dapat dilihat sejak kecil.  penyelesaian untuk masalah yg tiada jawapan mudah.  melibatkan adaptasi dan fleksibiliti pemikiran. Mengekspres Kreativiti  mesti digalakkan dalam suasana tiada penilaian atau label seperti jawapan 8

Maksud Kreativiti Kanak-Kanak  Proses – interpersonal dan intrapersonal.  Produk – asli, berkualiti tinggi dan signifikan dicipta.  Individu – pelbagai cara penyelesaian.  mengembangkan dan menghasilkan idea asli.
Peranan Guru Menggalakkan Kreativiti

Istilah  kecerdasan dan kreativiti adalah saling bebas. bakat merujuk kpd kemahiran teknikal yang mendalam untuk satu kebolehan spesifik.

Mengukur Kreativiti  Tugas ‘Ideational Fixing’ yg memerlukan kanakkanak menghasilkan pelbagai respons kpd

Sediakan persekitaran yang sesuai. menerima pemikiran

Contoh Aktiviti Divergent  menyoal secara kreatif.  What?How?  main peranan.

satu rangsangan : brainstorming.

yang tepat. intrinsik bukan ekstrinsik.

‘divergent’ kanakkanak.

teknik bercerita

Sahsiah
Sahsiah Individu  individu memberi reaksi berbeza pada satu-satu situasi.   Definisi tiada definisi yang tepat. corak tingkah laku yang konsisten (tidak berubah pada satu situasi berlainan). proses interpersonal yang berasal drpd individu itu sendiri (proses motivasi emosi dan kognitif yg memberi kesan kpd tindakan dan persoalan individu. Sahsiah & Kebudayaan  kebudayaan individualistic – menekankan keperluan dan kejayaan individu.  kebudayaan berkumpulan – menekankan kerjasama dalam kumpulan spt keluarga, kaum atau negara lebih daripada persaingan. Kajian Sahsiah  bergantung kpd kebudayaan.  kadangkala seragam/kadangkala tidak seragam.

Teori Psikoanalitik(Pemikiran) Freud
 berdasarkan kepercayaan bahawa TL manusia dipengaruhi oleh proses psikologi yang tidak sedar, yang kita sendiri tidak sedar. manusia dilahirkan dgn

Defence Mechanism  Repression – menghalang memori yg beremosi daripada disedari dan berkemungkinan dilupakan. Projection – fantasi 9

Kaunseling Berpusat Individu
  KBI dipelopori Carl Rogers. membuat andaian mengenai TL dan punca TL berkenaan. 4 aspek : o kaunselor sbg pendengar aktif.

 

naluri semulajadi. Ego – pemikiran yg sedar yang bersifat logikal dan rasional. Id – Instinct seperti seks dan keganasan. Superego – mengandungi nilai moral individu.

dan sifat impulsive yg tidak sesuai dilepaskan kpd individu, objek atau haiwan. Reaction Formation – TL yg kurang sesuai diganti dgn TL yang bermanfaat.

o

o o

strategi ialah untuk mengubah TL klien. kaunseling adalah proses psikologi. tujuan untuk klien mengawal kehidupan.

Jenis Asuhan Ibu Bapa dan Guru
Struktur Keluarga Hari Ini  ibu bekerja.  lebih masa di tempat kerja.  ibu/bapa tunggal.  peningkatan perceraian.  peningkatan anak luar nikah.  kadar kesuburan menurun.  anak dijaga oleh bukan ibu bapa biologikal – penjaga asuhan, nenek. Kesan     cara asuhan yg berbeza-beza. stail asuhan tidak konsisten. persekitaran asuhan tidak stabil. masa ibu bapa tertumpu kpd memperbaiki stail asuhan yg kurang sesuai. Definisi Stail Asuhan Ibu Bapa  satu aktiviti yang melibatkan tingkah laku khusus.  dilaksanakan secara individu atau digabungkan.  untuk mempengaruhi tindakan anak.  konstruk untuk menerangkan variasi normal dlm percubaan ibubapa mengawal dan mensosialisasi anak (Baumrind, 2000) Elemen Penting Asuhan  Parent responsiveness – setakat mana ibubapa menumpukan perhatian kpd keperluan anak. Parent Demandingness – tingkah laku mengawal anak. Psychological Control – percubaan mengawal yang intrusif pada emosi anak spt perasaan salah;menarik kembali kasih saying;memalukan anak.

10

Kesan Stail Asuhan Kpd Anak  satu proses yg dinamik melibatkan dua pihak.  sikap anak mempengaruhi stail asuhan.

Stail Asuhan Baumrind     Authoritarian. Authoritative. Permissive. Uninvolved. 

Authoritarian tegas dan menggunakan hukuman. membentuk sahsiah melalui peraturan. kebebasan tdk digalakkan. tuntutan tinggi tanpa sifat responsif.       

Kesan tidak mesra dgn ibubapa. kurang kecekapan sosial. perasaan kendiri yang rendah. gelisah. kurang inisiatif. cepat marah. menentang peraturan.

  

Authoritative
    menggunakan perbincangan. memberi tanggungjawab. menggalakkan kebebasan. tuntutan ibu bapa manasabah.   

Kesan
kecekapan sosial tinggi. matang pada moral, kawalan diri. aktif dalam pembelajaran.

Kesan Asuhan Kpd Pembelajaran
 mempengaruhi perkembangan dan pembelajaran. menentukan bagaimana kanak-kanak menyesuaikan diri dengan kaedah pengajaran.

Motivasi
Definisi
 proses dalaman yang menggerak, mengawal, mengekalkan TL sepanjang masa. What gets and keeps u going, and determines where u r trying to go.

Hierarki Keperluan Maslow
    keperluan fisiologikal. keselamatan. kasih sayang. self esteem (penghargaan kendiri). penyempurnaan diri. keperluan mengetahui.

Attribution Theory
 teori motivasi berfokus kpd bagaimana manusia menerangkan punca kejayaan dan kegagalan mereka. berjaya kerana usaha, kerja kuat. gagal kerana nasib kurang baik, sikap peribadi yang inferior.

Locus Of Control  Internal LOC – kejayaan/kegagalan kerana usaha dan keupayaan sendiri. External LOC – kejayaan/kegagalan kerana nasib tidak

 


11

keperluan estetik.

baik, kesukaran tugas atau tindakan orang lain. Mengatasi Learned Helplessness
    tekankan yang positif. singkirkan negative. mula dengan biasa kepada yg baru. cipta cabaran – murid mencipta/menyelesaik an masalah secara aktif menggunakan pengetahuan/kemahira n sendiri.

Expentancy Theory
 usaha mencapai kejayaan bergantung kpd ekspektasi & ganjaran yang akan diperolehi.

Learned Helplessness
 ekspektasi berdasarkan pengalaman bahawa aksi seseorang itu akhirnya akan membawa kpd kegagalan. contoh : disekolah selalu dikatakan budak yang malas – lama kelamaan budak tersebut akan terus menerus malas.

Jenis Motivasi  Intrinsik – kepuasan untuk diri sendiri; tidak mengharapkan ganjaran. Ekstrinsik – mengharapkan ganjaran bagi kejayaan.

Ciri-Ciri Keistimewaan
Pengenalan
 Pendidikan Khas mengkaji 

Idea Itard
Pengajaran secara

Kesilapan Konsep Ttg P Khas
 Keadaan KU diketahui

Definisi Pelajar Istimewa  memerlukan

12

keperluan unik individu kanak-kanak berkeperluan khas. Dipelopori oleh pakar perubatan spt Jean Grospord Itard.

   

Individu. Tugas pendidikan disusun mengikut hierarki teratur. Tekanan kpd deria dan stimulasi. Ganjaran untuk prestasi yg baik. Ajar kemahiran berfungsi. Percaya kanak-kanak istimewa dpt diajar ke tahap yg maksimum.

 

ttp cara mengatasi tdk diketahui. Individu KU sama dgn individu KU yg lain. KU sama dgn kecacatan.

pendidikan khas dan perkhidmatan berkaitan untuk merealisasikan potensi. konsep penting – kepelbagaian ciri dan keperluan. ciri-ciri istimewa – sensori, fizikal, kognitif, emosi dan komunikasi.

13

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.