You are on page 1of 42

Prekršajni sud u Starom Gradu

s privremenim sjedištem u Hvaru

Prekršajni postupak PP I-J-94/10
Tužiteljica: Diana Vranković Zoričić, odvjetnica

Tuženik: Ante Vranković, likovni kritičar

Sutkinje: Maja Matković, Hvar
Branka Žigante Živković, Zagreb

Cjelokupna dokumentacija
Sadržaj:
Potvrda o slanju faxa kojim je moja odvjetnica
obavijestila Dianu Vranković Zoričić da sam
zbog dvomjesečnog štrajka glađu
u teškom stanju prevezen u bolnicu……………………….str. 2
Policijski pozivi na obavijesni razgovor radi prijave
Diane Vranković Zoričić u kojoj je ona moj štrajk glađu
na koji mi pravo jamči čl. 42 Ustava RH,
prijavila kao „nasilje u obitelji“……………….......………str. 3
Optužni prijedlog…………………………..……str. 5
Rješenje od 20. 9. 2010. ………………………..str. 7
Poziv od 24. 8. 2011. …………………...………str. 9
Očitovanje na optužni prijedlog …..…………...str. 10
Zapisnik o glavnoj raspravi……………..…..…str. 16
Presuda…………………………….………...…str. 19
Žalba okrivljenika (nije poslano)………………str. 25
Žalba okrivljenikova punomoćnika...………….str. 28
Presuda Visokog prekršajnog suda…………….str. 31
Ustavna tužba…………………………….……str. 35
Naknadni iskaz svjedokinje Gagić koji pobija presude
sutkinja Matković i Žigante Živković………..……38
Rješenje Ustavnog suda……………………………40
Ružica Cigler – Večernji list: komentar presude…..42

„…sestra se očigledno poslužila utjecajem u odvjetničkim, ali i
sudačkim krugovima i bratu osigurala 45 dana zatvora.“
Ružica Cigler
(donedavna glavna urednica „Večernjeg lista“)
o ovoj presudi sutkinja Maje Matković i Branke Žigante Živković,
„Večernji list“, 10. lipnja 2012.

2

3

4

5 .

6 .

7 .

8 .

9 .

no ona je tužbu predala sudu do kojeg mi je u mojoj teškoj financijskoj situaciji uzrokovanoj njezinim oduzimanjem sredstava za život najdalje i najskuplje doći. odvjetnice Diane Vranković Zoričić predstavlja kazneno djelo klevete (KZ. ili prekršajnom sudu u Sv. tužiteljica oduzela sredstva za život. s boravkom u Zelini. 17. sin Dinka i Anice. bez djece. koje oduzimanje je ona javno priznala u Slobodnoj Dalmaciji od 12. 2: pod: C. Bartolići 59 zastupane po odvjetnici Eleonori Katić. 2. državljanin RH. s prebivalištem u Jelsi. o čemu vidjeti ovdje str. Ivanu Zelini u kojoj ja stanujem. optužni prijedlog odvjetnice Diane Vranković Zoričić je zasnovan isključivo na činjenično neistinitim tvrdnjama. iz Sv. za što ovaj sud po Zakonu o sudovima. Ivan Dolac bb. godine u Zagrebu. To iznošenje neistinitih tvrdnji od strane ovlaštene tužiteljice. rujna 2011. st. br. st. obzirom da su po čl. Obrazloženje I. ali i kazneno djelo širenja lažnih i uznemirujućih glasina (KZ. Ivana Zeline moram putovati na Hvar. a što bi meni bilo izuzetno teško činiti jer mi je ovl. OIB 89927368564. Ivanu Zelini 10380 Sveti Ivan Zelina Vatrogasna 1 10380 Sveti Ivan Zelina Na Posl. iz Zagreba. svi postupci pokrenuti po tom prekršajnom zakonu hitni. osim za lakše prometne prekršaje uzrokovane oduzimanjem sredstava za život od strane ovlaštene tužiteljice u ovom predmetu (inače moje biološke sestre. temeljem kojeg zakona je ovlaštena tužiteljica podnijela gore navedeni opružni prijedlog. optužni prijedlog je procesno maliciozan i pravno neutemeljen II. Pom-328/11 Sv. jer se njime od ovog prekršajnog suda traži da sudi o navodnom kaznenom djelu. kako ju nažalost zovem jer roditeljima nije pružila nužnu pomoć). 1 nije nadležan. prosinca 2009. 7. Dragutina Domjanića 15. Ivan Zelina. kolovoza 1972. 10 . samostalni umjetnik – likovni kritičar bez primanja. 2010. 322.Ante Vranković Prekršajni sud u Vrbovcu Domjanićeva 15 Stalna služba u Sv. A) Optužni prijedlog kojeg je ovlaštena tužiteljica prvotno Prekršajnom sudu u Starom Gradu na Hvaru je procesno maliciozan jer se njime od mene traži da ukoliko želim nazočiti ročištima. čl. 2). koji živi od socijalne pomoći. što držim izrazito malicioznim. iz Zagreba. ovl. glede navedenog optužnog prijedloga želim kazati sljedeće: I. čl. Markušić. 5. prekršajno nekažnjavan. neoženjen. OČITOVANJE NA OPTUŽNI PRIJEDLOG od 28. Drašlovićeva 30 2x Ja. 200). VSS. st. rođen 21. Valja istaknuti da je obzirom na sadržaj inkriminiranih optužbi. Ante Vranković. B) Optužni prijedlog ovlaštene tužiteljice je pravno neutemeljen. ovlaštene tužiteljice odvjetnice Diane Vranković Zoričić. čl.: 1.. 2 Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji. što je ona i sama priznala u novina. rođ. tužiteljica svoju tužbu mogla predati i prekršajnom sudu u Zagrebu. Hrvat.

11. u članku „Hvarani. Zelini. – 2002. lažno prijavila u Sv. jasno je da je svojom navedenom 11 . C) Optužni prijedlog je pravno neutemeljen. svibnja 2006. počinila teško kazneno djelo utaje poreza i drugih davanja (za koje kazneno djelo KZ. a sumarno iznesen u njegovu naslovu. a koji naslov glasi: „Vranković: Sestra mi je uz pomoć sutkinje uzela sredstva za život“ (Dokaz 119). 127. čime ju je navela samoubojstvo sljedećega dana. naveo sam činjenicu da je ona svojom pisanom izjavom predanom na Centru za Socijalnu skrb u Zelini kojom se odrekla majke Anice s obrazloženjem da je ona njoj bila „loša majka“. Ukoliko se tek i letimično pogleda te tekstove (Dokazi 119. a ne prekršajni sud. a ne prekršaje nasilja u obitelji.na način opisan u tom članku (Dokaz 119). upisala šestogodišnji tečaj francuskog jezika. Večernjem listu. kako bi time izbjegla plaćanje zagrebačkog gradskog prireza od 18 % na svoju odvjetničku kancelariju. obzirom da je opće poznato da se zaposlenjem stječu sredstva za život. kako ih je ona okarakterizirala. na str. svoje prebivalište lažno u preiodu 1996. oduzela sredstva za život. brojeva tih dnevnika i mjesečnih glasila u kojima su inkriminirane izjave objavljene. čl. 12. 7. čl. jer je iz optužnog prijedloga razvidno da ona te novinske članke posjeduje. o čemu će niže u ovom podnesku još detaljno biti govora. 365). 2009. uglavnom bez navođenja nadnevaka tj. 2011. da je dakle s tom izjavom u rukama majci došla čestitati rođendan (premda je znala da je mama psihički izrazito iscrpljena i da je radi toge nedugo ranije prerezala žile). I. Nakon toga je – iako sam u to vrijeme i ja bio na školovanju – prisvojila cjelokupne iznose majčinih mirovina. čovjek Vam umire pred očima“ (Dokaz 123) to čak javno priznala rekavši o meni: „Mislim da je vrijeme da sa 37 godina nađe zaposlenje“ (Dokaz 123/c). a u smislu čl. te je s tim novcem u samo 4 godine kupila 2 bunde. Večernjem listu. jer da ju je kao dijete silila da jede i tome slično. nakon smrti oba roditelja 1996. Slobodnoj Dalmaciji i Jutarnjem listu. onog objavljenog u Večernjem listu od 5. To je kazala premda me je upravo ona (iz zavisti jer je sama bila loš student). te da je u razdoblju 1996. bilo obećano (a što sam još 21. Lenjingrad. 6. iako je u tom razdoblju prebivala u Zagrebu. Tekst optužnog prijedloga naime samo sumarno navodi moje navodne izjave u Prigorskom glasniku. 2009. To je vrlo neobično. na kojem sam bio nagrađen Rektorovom nagradom (Dokaz 149/a i 151/a). a kamoli da je riječ o „napadima“. svjesno spriječila u dovršetku studija i dobivanju obećanog posla asistenta na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Optužnim se prijedlogom naime okrivljeniku tj.“ --. jer je. 286 danas propisuje 3-10 godina zatvora). istog Kodeksa koji glasi: „Odvjetnik je dužan savjesno ispunjavati dužnosti koje proizlaze iz odvjetničkog poziva i čuvati ugled i dostojanstvo odvjetništva pri obavljanju poziva i u privatnom životu. Stoga bi o optužbama ovlaštene tužiteljice navedenim u optužnom prijedlogu po Zakonu bio nadležan odlučivati kazneni. kojem je navedeni optužni prijedlog podnesen.“. – 2002/03. kako se to u optužnom prijedlogu netočno tvrdi. nego je u svojoj izjavi objavljenoj u Slobodnoj Dalmaciji od 12. Ovlaštena tužiteljica uz svoj optužni prijedlog nije priložila niti preslike novinskih članaka u kojima sam iznio izjave koje mi ona stavlja na teret. pa se samo po sebi nameće pitanje zbog čega ih onda nije priložila uz svoj optužni prijedlog. te bi moje tvrdnje. bio detaljno opisao u svojem podnesku Općinskom sudu u Starom Gradu – ovdje: Dokaz 8-9). jer u njemu ovlaštena tužiteljica doslovno ničim nije dokazala da sam ja navedene izjave uopće iznio. Slobodnoj Dalmaciji i Jutarnjem listu iznosio navodno „neistinite tvrdnje“ o ovlaštenoj tužiteljici.izravno kršeći time Kodeks odvjetničke etike. pod naslovom: „Vranković: Sestra mi je uz pomoć sutkinje uzela sredstva za život“ (Dokaz 119) nije negirala. poštovanja ljudskog dostojanstva i progresivnih nastojanja u priznavanju i ostvarivanju temeljnih ljudskih prava i sloboda. koji glasi: „Svojim ponašanjem odvjetnik mora služiti kao primjer humanosti./03. meni stavlja na teret da sam u Prigorskom glasniku. 12. predstavljale kaznena djela klevete (KZ. Obzirom da je iz sadržaja tih mojih tvrdnji razvidno da je riječ o tvrdnjama koje „mogu štetiti časti ili ugledu“ ovlaštene tužiteljice. Den Haag i Prag. u slučaju da su doista bile neistinite.. 200). Naime. putovala u London. ovlaštena tužiteljica Diana Vranković Zoričić (inače imućna zagrebačka odvjetnica) mi je podjelom vikendice od iznajmljivanja koje sam skromno živio oduzela i sama sredstva za život. čl. Naime već iz naslova prvog teksta. što ona u članku objavljenom u Večernjem listu od 5. 125. koje mi je nakon uručenja Rektorove nagrade 1995. čime mi je de iure i de facto javno drsko poništila pravo na život. 11. 126. [primjerice. profitiravši tako iz očeve smrti koju je nepružanjem nužne pomoći uzrokovala. odmah postaje jasan razlog takvog neobičnog postupanja ovlaštene tužiteljice. o čemu će niže u ovom podnesku još biti govora]. Naime. 123. nakon što mi je ovlaštena tužiteljica prethodno onemogućila da završim fakultet i na njemu dobijem mjesto asistenta. te na otplatu kupila luksuznu knjigu o masaži. postaje jesno da su medijske izjave koje mi ovlaštena tužiteljica stavlja na teret zapravo bile dane iz razloga što mi je ovlaštena tužiteljica --.

za istinitost tog navoda postoje. koje mi je ovlaštena tužiteljica. nažalost. provesti postupak za kazneno djelo klevete (vidjeti gore pod I. što je lako utvrditi uvidom u priložene Dokaze 119. boreći se za svoje pravo na život. Kako bih dokazao istinitost te svoje tvrdnje. II. koje sam priložio ovom podnesku. . 123. (Dokaz 310). poslala u smrt. te da je ovlaštena tužiteljica potom s tom izjavom u rukama posjetila majku u stanu u Domjanićevoj 15 u Zelini i istu izjavu joj uručila. 11. također je. mamu Anicu svjesno navela na samoubojstvo. što je majku Anicu teško potreslo. predlažem da ovaj prekršajni sud – ukoliko odluči protiv mene. da je ona time „počinila kaznena djela“. – B uskoro vidjeti – razvidno je da je ovlaštena tužiteljica pok. zagarantiranog Općom deklaracijom o ljudskim pravima. kako slijedi: Prije svega. 21. B) Tvrdnja ovlaštene tužiteljice da je moja izjava da je ona „odgovorna za samoubojstvo njihove majke Anice navodnim pismenim odricanjem od majke danim pred Centrom za socijalnu skrb čime je uzrokovala maminu smrt“ – neistinita. Da je tome doista tako svjedoči i činjenica da sam zbog oduzimanja sredstava za život od strane imućne zagrebačke odvjetnice Diane Vranković Zoričić (ovlaštene tužiteljice u ovom predmetu) od 10. 127 i 365. a koje mi je ona pred više godina kazala. Sveti Ivan Zelina.broj: 238/30-04-10-2). 127. a bilježnički ovjerenu kopiju kojeg pisma posjedujem (Dokaz 369-370). čl. Optužni prijedlog odvjetnice Diane Vranković Zoričić je zasnovan isključivo na činjenično neistinitim tvrdnjama.. Ja sam naime. iz razloga koristoljublja pok. ali u tome nije uspjela. odvjetnica Diana Vranković Zoričić javno oduzela. činjenično netočna. brojni dokazi. Naime iz svih mojih opisa tog postupka ovlaštene tužiteljice protiv svoje majke – kako ćemo i dolje pod: II. 365).izjavom (Dokaz 123/c) ovlaštena tužiteljica zapravo priznala da privatni tužitelj sada. a što je sljedećeg dana i učinila – predlažem da ovaj sud sasluša kao svjedokinju gđu Maricu Gagić. Napominjem da je ovlaštena tužiteljica pokušala utjecati na svjedokinju gđu Gagić najprije službeno iz svoje kancelarije pismom u kojem me je na čak 7 mjesta oklevetala (Dokazi 369/a-g). o čemu nepobitno svjedoči preslik rukom pisane stranice iz majčina bolničkog dnevnika. medicinsku sestra u mirovini. Kada joj njezino pismeno klevetanje nije urodilo plodom. 1981. valja istaći da je ovlaštena tužiteljica u trenutku kada joj je došla čestitati rođendan sa svojom službenom izjavom da je ona njoj bila „loša majka“ znala da je mama psihički iscrpljena i da je nedugo ranije prerezala žile te da je stoga bila u bolnici. 12. Što se pak istinitosti mojeg navoda da je ovlaštena tužiteljica svojim postupanjem u najmanju ruku svjesno. 3 i Ustavom RH.B) . te da je tvrdnja ovlaštene tužiteljice da se radilo o mojim „verbalnim napadima“ neistinita i klevetnička. 123. 125. majku Anicu navela na samoubojstvo tj. Iz svega navedenog je pak jasno da su moje izjave u medijima bile iznesene u svrhu obrane mojeg temeljnog ljudskog prava na život.C vidjeli i sama u novinama priznala (Dokaz 123/c). A) Najbolji primjer činjenice da je optužni prijedlog ovlaštene tužiteljice zasnovan isključivo na činjenično neistinitim tvrdnjama je njezin navod da sam ja u svojim izjavama za medije tvrdio da je ona „počinila kaznena djela navođenja druge osobe na samoubojstvo“. i gđa Gagić je i danas voljna posvjedočiti činjenice koje sam ovdje naveo. 12 . pa je s tom izjavom u rukama išla plakati kod susjede Marice Gagić. 125. Stoga je i njezina tvrdnja da sam ja u svojim izjavama za medije tvrdio da je ona „počinila kaznena djela navođenja druge osobe na samoubojstvo“. pa čak niti mislio. obzirom da okrivljena smatra da je vrijeme da ih nađe. No ja nikad nisam kazao (Dokazi 119. s nadnevkom 7. nakon njezina u Dokazu 119 ukratko opisanog postupanja uz pomoć korumpiranog državnog službenika tih sredstava više nema. 126. čl. javnim odricanjem i etiketiranjem: „loša majka“ pok. nažalost. usprkos svojoj nenadležnosti. 126. ovlaštena tužiteljica je pokušala telefonskim prijetnjama zaplašiti gđu Gagić. zlonamjerna izmišljotina. od Grada Sveti Ivan Zelina primam socijalnu pomoć (Zaključak Grada pod istim nadnevkom. majku navela na samoubojstvo na perfidan način – neizravno . što je.za istinitost mojih navoda da se ovlaštena tužiteljice doista pismeno odrekla majke Anice tvrdnjom da je ona njoj bila „loša majka“. Klasa: 551-06/10-01/38 Ur. s riječima da „kako joj je Diana to mogla učiniti“ i „da će radi te izjave ona ubiti“.te da zbog toga za takvo svoje postupanje ne može biti kazneno odgovorna. Vatrogasna 8. 2010. kako smo to gore pod: I. u više navrata kazao da je navedena ovlaštena tužiteljica svojim postupcima tj.

i suprotno činjenici da sam i ja u razdoblju 1982. njezini su mi kolege odvjetnici. Novac prigrabljen tim perfidnim slanjem majke u smrt. a i jedna sutkinja koju poznajem. do 1990. po Zakonu zapravo u cijelosti). suprotno Rješenju o nasljeđivanju po kojem je dobila pola. – C. pa je zbilja teško i pomisliti da okrivljena moju i svoju mamu na suicid nije navela svjesno . ovlaštena tužiteljica je trošila na izlaske (dugogodišnju plesnu školu). 2009. 350).). te koja sam u prijavi Komori nepobitno dokazao s čak 95 dokaza: Dokazi 251-346). Dokaz 351-352) – suprotno činjenici da se majke pismeno službeno odrekla (uzrokujući time majčin suicid).: Dokaz 354). predstavlja njezino izravno kršenje čl./: Dokaz 353/b). do 1990. jer da je ona „odgovorna za samoubojstvo njihove majke Anice navodnim pismenim odricanjem od majke danim pred Centrom za socijalnu skrb čime je uzrokovala maminu smrt…“ itd. kako je i bilo (od listopada 1991. savjetovali da iz tog razloga navedenu odvjetnicu prijavim Hrvatskoj odvjetničkoj komori. jer da navedeno postupanje. bio na školovanju (Dokazi 358-364). – 1991./: Dokaz 353/a. lažno nakon njegove smrti prijavivši svoje prebivalište u očevu stanu u Domjanićevoj 15 u Zelini. i da će na koncu doći do nagodbe između mene i njihove članice Diane Vranković Zoričić (koja se „osvojenim“ većim dijelom vikendice već 20 godina. koje je ona priznala u novinama. Prag. kako izrazito drskim korištenjem CJELOKUPNIH IZNOSA majčinih mirovina. ali i naslijeđenom polovicom kuće u Vinogradskoj ulici 7 u Zelini. 6 i 7 Kodeksa odvjetničke etike. kako bi na taj način izbjegla plaćanje prireza na svoju odvjetničku kancelariju u Zagrebu u kojem je zapravo prebivala (takvo joj kazneno djelo naš čestit otac za života nije odobravao). u članku „Hvarani. Obzirom da je ovlaštena tužiteljica nikada nije negirala moj novinski navod: „Vranković: Sestra mi je uz pomoć sutkinje uzela sredstva za život“ (Dokaz 119). pa iza nje po Zakonu nje nije trebala naslijediti ništa. majku svojim službenim javnim odricanjem navela na samoubojstvo. ali ne i mamine imovine. uopće ne služi . C) Tvrdnja ovlaštene tužiteljice da sam je ja prijavio Hrvatskoj odvjetničkoj komori. rekavši o meni: „Mislim da je vrijeme da sa 37 godina nađe zaposlenje“ (Dokaz 123/c).) tečaj francuskoga jezika u Vodnikovoj ulici (za god. Na koncu upozoravam da je vrlo znakovito da se tužiteljica odrekla mame. na međunarodno natjecanje mladih pravnika. i na u ono doba ekstravagantna putovanja u London (Dokaz 348.što i ne čudi jer je navikla ljetovati u mnogo komotnijim aranžnamima). ali tek nakon što me dana 15. nego je u svojoj izjavi objavljenoj u Slobodnoj Dalmaciji od 12. (Dokaz 148/2 i 230) ovlaštena tužiteljica. 13 . No. HOK-u sam također prijavio i njezina teška kaznena djela utaje poreza i drugih davanja u razdoblju 1996. isto kao i ona. – 1989. u SSSR (Lenjingrad).iz najbezobzirnijeg koristoljublja. pa čak niti nakon nezakonite sudske odluke 2009. što joj je na Pravnom fakultetu 1987. kako iz to ovog podneska jasno vidimo. a ne cijeli dio od sve majčine imovine (Dokaz 356). bilo priznato za diplomski rad. i duga bundu /1987. trebao koristiti majčinim mirovinama barem po pola (a obzirom da se tužiteljica odrekla majke. 1989. 349. Boreći se za svoj goli život i naivno se nadajući da će mi Hrvatska odvjetnička komora u toj stravičnoj borbi pomoći. izvukla za ono vrijeme (sredina i kraj 1980-tih) veliku materijalnu korist. tj. nakon što je 12. – 2002. ovlaštena tužiteljica.. – B. 1991. – B. lažno prijavila za „nasilje u obitelji“. višegodišnji (1983./1. te u Den Haag. koja sam spomenuo gore u ovom podnesku pod: I. Na te opetovane savjete ja sam to i učinio 18. Dokaz 182. na čak 2 bunde u samo 4 godine (sic!!! – kratka bundu /1983. čovjek Vam umire pred očima“ (Dokaz 123) ona čak javno priznala da je to učinila. Glavna činjenica koja dokazuje da je ovlaštena tužiteljica na gore navedeni način mamu Anicu navela na samoubojstvo. Svoje služenje cijelim majčinim mirovinama tužiteljica je obrazložila time da ću se onda ja u cijelosti služiti istim mirovinama nakon 1990./03. siječnja 2010. kao profesionalna odvjetnica i iz smrti oca Dinka na nezakonit način izvukla veliku materijalnu korist. siječnja 2010. o čemu je već bilo riječi gore pod: I. koristila CIJELIM majčinim mirovinama (Dokaz 141/h. siječnja 2010. je također činjenično netočna. a obzirom da tome nije bilo tako. tako i kasnijom prodajom po majci naslijeđenih nekretnina (usporediti Dokaz 217 – istu sumu je dobila i Diana Vrankocić Zoričić). zapravo sam se i ja s okrivljenom i u razdoblju 1982. od moje odvjetnice (Dokaz 375) doznala da sam nakon oko 2 mjeseca štrajka glađu završio u bolnici (Dokaz 159) gdje sam bio zadržan na liječenju. 12. te da je to po svemu sudeći učinila iz razloga koristoljublja je činjenica da se ona u razdoblju od 1982. osobito stoga što je okrivljena slično i kasnije. Način na koji je ovlaštena tužiteljica utajivala porez i druga davanja je temeljem navedenih 95 dokumenata ukratko opisan u Dokazu 365/d. a o čemu je bilo već govora gore pod: I. (Dokaz 204-210). odvjetnica Diana Vranković Zoričić je iz činjenice da je pok.

te obzirom da sam temeljem 95 ovdje priloženih dokaza (Dokazi 251-346) pred HOK-om nepobitno dokazao njezino teško kazneno djelo utaje poreza i drugih davanja. te njezino teško kazneno djelo utaje poreza i drugih davanja (KZ./03. te apologiranjem njezine sedmogodišnje teške utaje poreza i drugih davanja za koju KZ propisuje 3-10 godina zatvora navodom da oni u Hrvatskoj odvjetničkoj komori u tom njezinom činu „ne nalaze težu niti lakšu povredu dužnosti i ugleda odvjetništva“ (Dokaz 368). iz čega se može zaključiti da u Odvjetničkoj komori postoje dvostruki kriteriji: jedni implicitno kazneno-poticajni prema svome članstvu. što posve nepobitno dokazuje upravo ovaj optužni prijedlog. čl. imućnu zagrebačku odvjetnicu Dianu Vranković Zoričić na nova kršenja istog Kodeksa i na nova javna gaženja ljudskih prava Kako je to gore pod: II. kojeg je ona podnijela 28. odvjetnica Diana Vranković 14 . njihova članica Diana Vranković Zoričić i sama javno priznala (Dokaz 123/c. 7 Kodeksa odvjetničke etike i mojih ljudskih prava. te da na taj način ovaj sud. o državnom trošku obavi njezin prljav posao daljnjeg pritiska na mene. čime je priznala i svoje kršenje čl. u Hrvatskoj odvjetničkoj komori nisu mogli zanegirati ta kažnjiva i kaznena djela. zapravo potakla svoju članicu Diana Vranković Zoričić na nova kršenja čl.. 10).trenirajući strogoću . 5. na slobodu izražavanja i širenja informacija (Europska konvencija o zaštiti ljudskih prava.) . – C). činjenice o njezinu svjesnom navođenju majke ne samoubojstvo iz kojeg je D.C). Traženjem pak da me ovaj sud kazni zbog toga što sam njezino gaženje Kodeksa odvjetničke etike i mojih ljudskih prava (koje gaženje je ona i sama javno priznala). a drugi galamđijsko-bahati i drsko rigorozni prema svima ostalima. Iz toga je posve jasno da odvjetnica Vranković Zoričić zapravo traži da me ovaj sud u ime Republike Hrvatske kazni za činjenicu da sam se ja koristio svojim ljudskim pravom na slobodu govora tj. niti da su dužni štititi temeljno ljudsko pravo na život. već su jednostavno ustvrdili: „…u postupanju prijavljene odvjetnice nismo našli težu niti lakšu povredu dužnosti i ugleda odvjetništva…“ pa da je iz tog razloga moja prijava odbačena (Dokaz 368). vidjeti gore i: I. 2009. Kako je Hrvatska odvjetnička komora svojim stavom da teško kazneno djelo dugogodišnje utaje poreza i drugih davanja te javno priznato oduzimanje ljudskog prava na život vlastitome bratu ne predstavljaju kršenja Kodeksa odvjetničke etike potakla svoju članicu. Hrvatska odvjetnička komora je svojim rješenjem od 10. Vranković Zoričić izvukla veliku materijalnu korist i istinu tj. Svojim pak traženjem da me ovaj sud prekršajno kazni zbog toga što sam se pokušao izboriti za svoje pravo na život štrajkajući glađu – o čemu sam preko svoje odvjetnice uredno unaprijed bio obavijestio Ministarstvo pravosuđa i nadležne policijske postaje (Dokaz 202 i 371) – odvjetnica Diana Vranković Zoričić de iure i de facto traži da sudski budem kažnjen zato što sam se služio svojim pravom na miran prosvjed. (Vidjeti gore pod: I.težu niti lakšu povredu dužnosti i ugleda odvjetništva…“ iz čega nedvojbeno proizlazi da je službeni stav Hrvatske odvjetničke komore da odvjetnici nisu dužni plaćati porez i druga davanja. ona u sličnim okolnostima pokojnu majku navela na samoubojstvo. 6 i 7 Kodeksa odvjetničke etike. 286) prijavio Odvjetničkoj komori. 12. 7 Kodeksa odvjetničke etike i temeljnog ljudskog prava na život koje kršenje ljudskog prava je svojom novinskom izjavom u Slobodnoj Dalmaciji od 12.. tim optužnim prijedlogom odvjetnica Diana Vranković Zoričić zapravo traži da me ovaj prekršajni sud kazni zbog toga što sam govorio istinu koju je vrlo lako utvrditi temeljem 375 ovdje priloženih dokaza (konkretno istinu tj. čl 42. zagarantiranim Ustavom RH.-C i II. 2010. 7. za koje je njihova članica u novinama javno priznala da ga je vlastitome bratu pogazila. 2010. S druge pak strane HOK se u isto to vrijeme (svibanj 2010. za koje se smatra da nije dužno plaćati porez. Hrvatska odvjetnička komora je propuštanjem sankcioniranja svoje članice za kršenje čl. – 2002. kako smo to gore vidjeli. za koje KZ danas propisuje 3-10 godina zatvora. Kako to nepobitno proizlazi iz svega gore navedenog. činjenice o njezinoj utaji prireza na svoju odvjetničku kancelariju u Zagrebu u razdoblju 1996.grozio tužbom protiv predsjednika RH Ive Josipovića. I sada dolazimo do prijelomnog dijela cijele ove tragedije: obzirom da je njihova članica Diana Vranković Zoričić priznala da mi je oduzela sredstva za život (Dokaz 123/c). pritiska kakvim je. čl.). Time je Hrvatska odvjetnička komora zapravo službeno pismeno ustvrdila kako smatra da gaženje ljudskih prava i teški kriminal njihovih članova uopće ne predstavlja „.-C temeljem preslika priloženih dokumenata dokazano.

4) Medijima 15 . 46 Ustava RH. majku . kako je to gore dokazano. 1. Odvjetnica Diana Vranković Zoričić me također već i ranije lažno prijavljivala. protiv nje pokrenuo kazneni postupak zbog klevete. niti u njezinom temeljem 95 dokaza dokazanom teškom kriminalu „ne nalaze težu niti lakšu povredu dužnosti i ugleda odvjetništva…“ (Dokaz 368). Jedan noviji primjer toga zbio se 27. ista odvjetnica pokojnu majku iz koristoljublja poslala u smrt. Branimir Besak. 2010.kako je gore dokazano . te međunarodnih konvencija o ljudskim pravima. 2002. kada me ona zajedno sa svojim mužem Goranom Zoričićem napala na vratima stana u Domjanićevoj 15 u Zelini. te istinitost navoda u svojoj prijavi protiv mene dokazuje (braneći se) – šutnjom (Dokaz 373/a)! Usprkos tome što za svoje neistinite navode nema dokaza. paležom kuće i mojim uništenjem (Dokaz 50) i kojom prigodom me Goran Zoričić u više navrata grubo odgurivao od čega su mi ostale masnice (Dokaz 51). 2010. u svojstvu ovlaštene tužiteljice i ovdje u optužnom prijedlogu ponavlja. protiv mene pokrenula ovaj prekršajni postupak. jer bi svako daljnje trajanje ovog postupka predstavljalo kršenje Ustava i gore navedenih zakona RH..uspjela navesti na samoubojstvo.“ Valja napomenuti da me ovlaštena tužiteljica. U dosadašnjem tijeku postupka okrivljena nije iznijela niti jedan jedini dokaz da su navodi njezine prijave policiji činjenično točni (Dokazi 372-374). davati prijedloga državnim i drugim javnim tijelima. U prilogu: Dokazi 1-365 (1*) i 366-375 (2*) Podnesak i glavni dokazi se dostavljaju na znanje: 1) Hrvatskom helsinškom odboru. podršku od strane Hrvatske odvjetničke komore. g. i dobiti na njih odgovor. vidjeti Dokaz 366 i 367). kakvim je pok. 3. te tako javno sramotiti Komoru. slijedom svega navedenog predlažem da u najkraćem roku odbaci optužni prijedlog kao pravno neutemeljen i činjenično neosnovan. odvjetnica Diana Vrankovć Zorič fizički zlostavlja i proganja od kad ja znam za sebe (7 godina i 2 mjeseca je starija od mene). da će ona nastaviti surovo me proganjati i gaziti kao i do sada. Što se tiče navoda o mojem navodnom „nasilju u obitelji“ radi čega me odvjetnica Diana Vranković Zoričić 15. u kojem izrijekom stoji da „Svatko ima pravo slati predstavke i pritužbe. radi tih navoda sam 8. *** Stoga ovom prekršajnom sudu. koji je vidio cijeli taj napad s udaljenosti od svega nekoliko metara. kao i svjesno pomaganje odvjetnici Diani Vranković Zoričić u njezinom nastavljanju nečovječnog. ne priloživši uz svoj optužni prijedlog niti jednog dokaza. Sveti Ivan Zelina.ima iz razloga što u Hrvatskoj odvjetničkoj komori radi njezina bivša pripravnica). 3) Delegaciji Europske komisije u RH. a koje navode ista odvjetnica. Kako smo to vidjeli. obzirom da u Komori – kako smo to gore vidjeli – niti u javno priznatom gaženju Kodeksa odvjetničke etike i ljudskih prava od strane svoje navedene članice. ali su sve te njezine prijave odbačene (za odbacivanje prijave iz 2004. 2) Uredu Predsjednika RH. kojom prigodom su mi njih dvoje prijetili smrću. Stoga je jasno da sve dok odvjetnica Diana Vranković Zoričić bude imala ovakvu sramotnu službenu podršku Hrvatske odvjetničke komore u svojem kriminalu i zlodjelima (a koju podršku – kako mi je rečeno . nakon što je njezina prekršajna prijava protiv mene odbačena.Zoričić zapravo traži da me ovaj sud kazni zbog toga što sam se služio pravom koje mi zajamčuje čl. no nastavivši tako svojim klevetama vršiti na mene psihički pritisak. odvjetnica Diana Vranković Zoričić je. navedena odvjetnica za svoje opisano šikanozno postupanje prema meni ima pismeni implicitni blagoslov tj. nastavnik u mirovini. kakvim pritiskom je. S poštovanjem. (Dokaz 148/2 i 230) lažno prijavila policiji. Krklecova 1. 8. što je sve u slučaju potrebe voljan posvjedočiti prvi susjed. nezakonitog i neetičnog pritiska na mene.

16 .

17 .

18 .

19 .

20 .

21 .

22 .

23 .

24 .

25 .

26 .

27 .

28 .

29 .

30 .

31 .

32 .

33 .

34 .

35 .

36 .

37 .

38 .

39 .

40 .

41 .

Vrankovića: “Nije vrijedno zdravlja” Gospodine Vrankoviću. neiskusna je novinarka nasjela na priču koja ne drži vodu. a trošio je vrlo malo energije i svoje salo dok ga je bilo. Objasnili su da je Šveđanin preživio zato što je snijegom gasio žeđ. predsjednik HHO-a. Malo prekasno u tekstu doznajem podatak da je ona odvjetnica. prekinite štrajk glađu. a evo i preko novina. kaže. Kako sam išla kroz članak tako su se mijenjale moje emocije i stavovi.hr/zastupnica-citatelja/svada-je-svada-i-bez-71-dana-strajka-gladu-497 42 . ali Čičkom. Čitam dalje i doznajem da se brat žali kako je zapustio školovanje ne bi li bolje zarađivali od turizma na Hvaru. To ipak nema smisla. ali sudačkim krugovima i bratu osigurala 45 dana zatvora. ali dobro. Sjećam se da sam ove zime pročitala kako je u Švedskoj pronađen čovjek koji je bez hrane u svom autu zatrpanim snijegom uspio preživjeti dva mjeseca i da su tom prilikom liječnici rekli da čovjek bez hrane može živjeti mjesec dana. a smiješila mu se. jer niti Leu Andreisu. ali u cijeloj priči ipak nešto smrdi Ne znam što bih zapravo mislila o događaju opisanom u Večernjaku ispod naslova „Štrajka glađu 71 dan: Ne odustajem dok HOK ne sankcionira moju sestru“. Unatoč opasnosti da budem proglašena posve bešćutnom pitam se kako to Ante Vranković već 71 dan štrajka glađu? Možda živi na zašećerenim čajevima i raznim sokovima? Štošta se pitam i u vezi sa sestrom Dijanom Vranković i u vezi Andreisom. taj je odvjetnik predsjednik HOK-a (Hrvatska odvjetnička komora) i ipak bi imao što reći jer u slučaj je upletena odvjetnica Dijana Vranković. no ubrzo mi je postalo jasno da je Andreisova adresa simbolična. a ne Odvjetničke komore. Leo Andreis se „ne bi štel mešati“ jer je neovisna disciplinska komisija odbacila Vrankovićevu žalbu.Svađa je svađa i bez 71 dana štrajka glađu PIŠE:Ružica Cigler OBJAVA: 10. a odvjetnici bi trebali poštovati zakone – fiktivno prijavila u gradu u kojem zapravo nije živjela. znanstvena karijera. a sestra se očigledno poslužila utjecajem u odvjetničkim.vecernji. Cijeloj priči priključio se Ivan Zvonimir Čičak. pa to je tvoj problem. Mislim si. Sestra Vranković ne želi reći ni a. jer se skriva disciplinski postupak protiv sestre Dijnane Vranković.6. Onda si opet mislim kakvi su to brat i sestra (možda idealiziram taj odnos jer nemam ni brata ni sestru) kad obiteljske probleme rješavaju na sudu.2012 Svađa oko nasljedstva između sestre i brata dospio na navinske stupce zbog nevjerojatno dugog bratovog štrajka glađu. Od 2010. Prije ćete umrijeti od gladi…“ Link: http://blog. jer. Brat štrajka glađu pred Andreisovim vratima jer tvrdi da je žrtva pravosuđa i neetičkih postupaka HOK-a. a dva mjeseca su veliko čudo. sam si odabrao u što ćeš ulagati svoje vrijeme. sestra Ante Vrankovića. a spor brata i sestre je stvar suda. godine brat plače jer ga je sestra ostavila bez sredstava za život. No nije samo ona nego i čitatelj koji mi je poslao pismo za A. a sve da bi izbjegla prirez na svoju zagrebačku odvjetničku kancelariju. Prvo sam pomislila što to treba Anti Vrankoviću da štrajka glađu pred vratima odvjetničkog ureda Lea Andreisa. bez sumnje. doznajem da se sestra – odvjetnica. Dalje. niti njegovom “neovisnom tijelu” uopće nije bitno što će biti s Vama. to ništa ne mijenja na stvari.