S.C. ................................... S.R.L.

Departament: Persoana care solicită
(nume, prenume):

Data avansului: Suma primită în avans (dacă e cazul) - RON

FORMULAR DE DECONT
Nr Descriere cheltuială crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total cheltuit (RON) Din care avans (RON) Rest de plată (RON)
Nume, prenume Semnatura şi data solicitării, Nr. document fiscal/Data emiterii doc. fiscal

Notă: Toate documentele fiscale doveditoare se vor ataşa.

00 lei Aprobat Departament Contabil.Formular intern Suma (RON) 0. (nume şi prenume) Data aprobării: .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful