READY

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

8
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

7
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

6 >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> .

5 >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> .

4 >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> .

3 >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> .

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> .

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> .

START >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> .

.

KONVENSYEN PROSTAR PERINGKAT NEGERI 2010 EDMUND LANG STEVEN LANG LORRENCE AREN MOSES KAMPIT .

KONVENSYEN PROSTAR PERINGKAT NEGERI 2010 EDMUND LANG Maklumat Am Profil Kampung Perancangan STEVEN LANG LORRENCE AREN Perlaksanaan Penilaian Implikasi Kewangan MOSES KAMPIT .

KEKAL SIHAT ALA MALAYSIA MAKLUMAT AM PROJEK + Tajuk Projek Bidang Perlaksanaan projek .

KEKAL SIHAT ALA MALAYSIA MAKLUMAT AM PROJEK Tajuk Projek + + Bidang ¤Pendidikan Pencegahan Rokok/Dadah/AIDS/HIV ¤ Isu-isu Remaja Kini Perlaksanaan projek .

Perlaksanaan projek .KEKAL SIHAT ALA MALAYSIA MAKLUMAT AM PROJEK TARIKH :24 APRIL 2010 [SABTU] Tajuk Projek + MASA : 8:00am – 02:00pm Bidang + LOKASI :Rumah Dakun Nanga Matob. Julau.

Jarak : 22 km dari sekolah 3. 2. Ketua : En. 96600 Julau. Dakun Nanga Matob. Dakun Anak Jenang 4. Kaum : Iban 6.KEKAL SIHAT ALA MALAYSIA PROFIL KAMPUNG 1. Bilik : 26 buah 5. Nama : Rh. Pekerjaan : Petani .

Masyarakat Luar Masyarakat Sekolah Keberterusanan Kesesuaian .KEKAL SIHAT ALA MALAYSIA PERANCANGAN •Kumpulan sasaran Keperluan dibahagikan kepada 2 kumpulan iaitu.

+ Keperluan Keberterusanan Kesesuaian Tingkatkan pengetahuan & kesedaran. 3. Sebagai satu aktiviti riadah. Semai semangat kejiranan & tolongmenolong. 6. 5. Bimbing kanak-kanak memilih cara hidup yang sihat. 4. Galakkan proses pembelajaran & pendidikan bersepadu. 2. Beri maklumat atau input. .KEKAL SIHAT ALA MALAYSIA PERANCANGAN 1.

PERANCANGAN 2.KEKAL SIHAT ALA MALAYSIA 1. + Keperluan 3. Tingkatkan pengetahuan dan kesedaran tentang amalan kesihatan Dedahkan pengetahuan pelajar dalam proses merancang. etika & ciri-ciri keperibadian ahli PROSTAR Mencungkil bakat serta potensi pelajar Menyemarakkan nilai-nilai moral Kesesuaian . Keberterusanan 4. 5. melaksana. dan menilai projek Memupuk nilai.

KEKAL SIHAT ALA MALAYSIA PERANCANGAN • Keperluan + • Keberterusanan Kesesuaian Diadakan siri ke-4 dan seterusnya di Rumah Dakun Nanga Matob. . Dijalankan di rumah panjang yang lain sama ada di Daerah Julau atau Bahagian Sarikei yang lain.

KEKAL SIHAT ALA MALAYSIA PERANCANGAN Kumpulan sasaran : – Kanak-kanak yang berumur kurang daripada 13 tahun Para remaja Warga emas Kaum-kaum ibu dan bapa Keperluan Keberterusanan + Kesesuaian – – – .

KEKAL SIHAT ALA MALAYSIA PERANCANGAN • • Ceramah Kesihatan Keperluan Sudut pameran Gotong-royong Sukaneka Keberterusanan + Kesesuaian .

KEKAL SIHAT ALA MALAYSIA PERLAKSANAAN PENGLIBATAN Ahli Kelab PROSTARIAN telah melibatkan diri secara aktif dari awal hingga akhir projek melalui 3 tahap berikut: 1. Sebelum Projek [Perancangan] 2. Selepas Projek [Penilaian] . Semasa Projek [Pelaksanaan] 3.

Warga Sekolah . Antara agensi lain yang terlibat adalah seperti berikut: 1. Jawatankuasa Kemajuan Dan Keselamatan Kampung (JKKK) 3.KEKAL SIHAT ALA MALAYSIA PERLAKSANAAN PENGLIBATAN Agensi lain memberi kerjasama yang baik dalam projek ini. Jabatan Kesihatan Bahagian Sarikei [Unit Promosi] Agensi lain 2.

KEKEL SIHAT ALA MALAYSIA PERLAKSANAAN GURU • Bimbingan dan sokongan • Kemudahan & peralatan PIBG • Sumber kewangan • Penginapan PENGLIBATAN Guru & PIBG .

Jenis penilaian .Aktiviti yang dirancang dapat dilaksanakan dengan jayanya .PROSTARIAN gembira dan puas dengan apa yang dilakukan.Objektif projek tercapai .Penilaian Impak .Penggunaan bahan : risalah/poster/pamplet 2.Banyak pengetahuan berfaedah diperolehi . Penilaian Proses .KEKAL SIHAT ALA MALAYSIA PENILAIAN 1.Kehadiran kumpulan sasaran : 90 orang .

KEKAL SIHAT ALA MALSYSIA PENILAIAN Penglibatan kumpulan sasaran dapat dinilai daripada penglibatan aktiviti berikut: 1. 4. 3. 2. Ceramah dan promosi kesihatan Sudut pameran kesihatan Sukaneka Gotong-royong Penyertaan .

Masyarakat dalam sekolah – – – Memberi kesedaran kepada warga sekolah bahawa kelab PROSTAR masih aktif menarik minat pelajar sekolah untuk menjadi ahli Kelab PROSTAR Memberi kesedaran tentang peranan & fungsi Kelab PROSTAR dalam usaha menyebarkan dan mempromosikan maklumat kesihatan. Memberi semangat & motivasi kepada ahli PROSTAR dari segi penglibatan mereka dalam projek sedemikian kerana ia dapat melatih kepimpinan ahli PROSTAR. Impak – .KEKAL SIHAT ALA MALAYSIA PENILAIAN 1.

KEKAL SIHAT ALA MALAYSIA PENILAIAN 2. Memberi peluang kepada masyarakt luar untuk melibatkan diri dengan aktiviti yang dianjurkan oleh agensi luar seperti pihak sekolah dan Jabatan Kesihatan. – – Masyarakat luar sekolah Memperkenalkan & mempromosikan kewujudan Kelab PROSTAR Memberi kesedaran akan peranan & fungsi Kelab PROSTAR dalam usaha menyebarkan maklumat kesihatan kepada penduduk setempat Menunjukkan bakat & potensi diri dalam setiap ahli PROSTAR . – Impak – .

KEKAL SIHAT ALA MALAYSIA IMPLIKASI KEWANGAN Sumber Kewangan 1.Kelab PROSTAR 3.Jabatan Kesihatan Bahagian Sarikei 4.PIBG . Pihak Sekolah 2.

KEKAL SIHAT ALA MALAYSIA IMPLIKASI KEWANGAN • Banyak perkara tidak dapat dibeli kerana kekurangan kewangan Kewangan yang diluluskan agak lambat dikeluarkan kerana banyak birokrasinya Limitasi • .

DAN KEJAYAAN HANYA TERCIPTA JIKA KITA BESATU MENENTANG HIV & AIDS YANG MENJADI PEROSAK BANGSA DAN PENGOYAH DUNIA.PERJUANGAN ADALAH USAHA MENCIPTA KEJAYAAN. HIDUP SIHAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. DALAM BERKORBAN PERLU BERJUANG. PERTAHANKANLAH MARUAH BANGSA DAN NEGARA! HIDUP SIHAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT! .KEKAL SIHAT ALA MALAYSIA konklusi BISA BERDURI MENUSUK PARAH. TERASA PILU TANGAN TERLUKA. NEGARA MAJU RAKYAT CERIA UNTUK HIDUP PERLU BERKORBAN.MAKA.

DIBENTANGKAN OLEH. EDMUND ANAK LANG STEVEN ANAK LANG LORRENCE ANAK AREN MOSES ANAK KAMPIT (Ahli PROSTAR SMK JULAU) Sekian sahaja pembentangan kami Kami memohon maaf jika terdapat sebarang salah dan silap .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.