P. 1
HNK2008

HNK2008

|Views: 148|Likes:
Published by bp20_user

More info:

Published by: bp20_user on Mar 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/18/2013

pdf

text

original

Sections

 • ÚTMUTATÓ A KÖTET HASZNÁLATÁHOZ
 • GUIDANCE FOR THE USER
 • KÓDJEGYZÉK
 • CODE LIST
 • 1. A helységek száma a helység jogállása szerint
 • 3. A települési önkormányzatok főbb adatai
 • 4. Körjegyzőségek a székhely jogállása szerint
 • District notarities by legal status of the seat district notarity
 • 5. A települési kisebbségi önkormányzatok nemzetiségek szerint
 • Local minority self-governments by nationalities
 • A város, község neve szerint, amelyb l a község alakult
 • By the name of the town or village from which the village was formed
 • 2. A településazonosító törzsszámok növekv sorrendjében
 • According to their increasing order of identification registry numbers
 • V. A KÖRJEGYZ SÉGEK JEGYZÉKE MEGYÉNKÉNT
 • LIST OF DISTRICT NOTARITIES BY COUNTIES
 • VI. A TELEPÜLÉSI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK JEGYZÉKE MEGYÉNKÉNT
 • LIST OF LOCAL MINORITY SELF-GOVERNMENTS BY COUNTIES
 • VIII. A HELYSÉGEK BETŰRENDES NÉVSORA

A Magyar Köztársaság helységnévkönyve 2008. január 1.

Gazetteer of the Republic of Hungary 1st January, 2008

Központi Statisztikai Hivatal
Hungarian Central Statistical Office

Budapest, 2008

© Központi Statisztikai Hivatal, 2008 © Hungarian Central Statistical Office, 2008

ISSN 1217-2952

Felel s szerkeszt – Responsible editor: Waffenschmidt Jánosné f osztályvezet – head of department További információ – Contact person: Kígyósi Attila szerkeszt – editor (tel: 345-6276, e-mail: attila.kigyosi@ksh.hu)

Internet: http://www.ksh.hu informacioszolgalat@ksh.hu 345-6789 (telefon), 345-6788 (fax) Borítóterv – Cover design: Vargas Print Stúdió Kft. Nyomdai kivitelezés – Printed by: Xerox Magyarország Kft. – 2008. 153

TARTALOM
ÚTMUTATÓ A KÖTET HASZNÁLATÁHOZ ................................................................................................................ 5 KÓDJEGYZÉK ..................................................................................................................................................................... 11 I. ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK
1. A helységek száma a helység jogállása szerint ...................................................................................................................................................... 2. A f város és a megyék területe, lakónépessége és a lakások száma ...................................................................................................................... 3. A települési önkormányzatok f bb adatai ............................................................................................................................................................. 4. Körjegyz ségek a székhely jogállása szerint ........................................................................................................................................................ 5. A települési kisebbségi önkormányzatok nemzetiségek szerint ............................................................................................................................ 6. A f városi kerületek, a megyei jogú városok, a városok területe, lakónépessége és a lakások száma .................................................................. 17 18 19 20 21 22

II. A HELYSÉGEK RÉSZLETES ADATAI
Budapest f város.......................................................................................................................................................................................................... Bács-Kiskun megye ..................................................................................................................................................................................................... Baranya megye............................................................................................................................................................................................................. Békés megye ................................................................................................................................................................................................................ Borsod-Abaúj-Zemplén megye.................................................................................................................................................................................... Csongrád megye........................................................................................................................................................................................................... Fejér megye .................................................................................................................................................................................................................. Gy r-Moson-Sopron megye......................................................................................................................................................................................... Hajdú-Bihar megye...................................................................................................................................................................................................... Heves megye ................................................................................................................................................................................................................ Jász-Nagykun-Szolnok megye..................................................................................................................................................................................... Komárom-Esztergom megye ....................................................................................................................................................................................... Nógrád megye .............................................................................................................................................................................................................. Pest megye.................................................................................................................................................................................................................... Somogy megye............................................................................................................................................................................................................. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye................................................................................................................................................................................... Tolna megye................................................................................................................................................................................................................. Vas megye.................................................................................................................................................................................................................... Veszprém megye.......................................................................................................................................................................................................... Zala megye ................................................................................................................................................................................................................... 29 30 33 39 41 48 50 52 56 58 61 63 65 68 72 77 81 83 87 91

III. F BB TERÜLETSZERVEZÉSI VÁLTOZÁSOK
(1990. január 2. és 2008. január 1. között) 1. Megyei jogú várossá nyilvánítások......................................................................................................................................................................... 97 2. Várossá nyilvánítások .............................................................................................................................................................................................. 97 3. Községgé alakítások – A megalakult község neve szerint.............................................................................................................................................................. 99 – A város, község neve szerint, amelyb l a község alakult ......................................................................................................................... 101 4. Helységek megyék közötti átcsatolása................................................................................................................................................................... 103 5. Névváltozások ........................................................................................................................................................................................................ 104

IV. A KSH ÁLTAL KIBOCSÁTOTT TELEPÜLÉSAZONOSÍTÓ TÖRZSSZÁMOK
1. A helységek bet rendes névsorában ...................................................................................................................................................................... 105 2. A településazonosító törzsszámok növekv sorrendjében..................................................................................................................................... 124

V. A KÖRJEGYZ SÉGEK JEGYZÉKE MEGYÉNKÉNT .................................................................................... 143 VI. A TELEPÜLÉSI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK JEGYZÉKE MEGYÉNKÉNT............................. 159 VII. A STATISZTIKAI KISTÉRSÉGEKHEZ TARTOZÓ HELYSÉGEK JEGYZÉKE MEGYÉNKÉNT......................................................................................................................................................... 183 VIII. A HELYSÉGEK BET RENDES NÉVSORA....................................................................................................... 203 IX. FÜGGELÉK................................................................................................................................................................ 227

3

CONTENTS
GUIDANCE FOR THE USERS ................................................................................................................................................................................. 8 CODE LIST ........................................................................................................................................................................................................................ 14 I. SUMMARY DATA
1. Number of localities by legal status ....................................................................................................................................................................... 2. The area of the capital and of the counties, resident population and number of dwellings ................................................................................. 3. Main data of local municipalities by counties........................................................................................................................................................ 4. District notarities by legal status of the seat district notarity..................................................................................................................... 5. Local minority self-governments by nationalities................................................................................................................................................... 6. The area of districts of the capital, of the towns with county’s rights, resident population and number of dwellings........................................ 17 18 19 20 21 22

II. DETAILED DATA OF LOCALITIES
Budapest Capital ......................................................................................................................................................................................................... Bács-Kiskun county ..................................................................................................................................................................................................... Baranya county............................................................................................................................................................................................................ Békés county................................................................................................................................................................................................................. Borsod-Abaúj-Zemplén county.................................................................................................................................................................................... Csongrád county.......................................................................................................................................................................................................... Fejér county ................................................................................................................................................................................................................. Gy r-Moson-Sopron county........................................................................................................................................................................................ Hajdú-Bihar county ..................................................................................................................................................................................................... Heves county ................................................................................................................................................................................................................ Jász-Nagykun-Szolnok county ..................................................................................................................................................................................... Komárom-Esztergom county ....................................................................................................................................................................................... Nógrád county ............................................................................................................................................................................................................. Pest county ................................................................................................................................................................................................................... Somogy county ............................................................................................................................................................................................................. Szabolcs-Szatmár-Bereg county.................................................................................................................................................................................. Tolna county ................................................................................................................................................................................................................ Vas county.................................................................................................................................................................................................................... Veszprém county .......................................................................................................................................................................................................... Zala county................................................................................................................................................................................................................... 29 30 33 39 41 48 50 52 56 58 61 63 65 68 72 77 81 83 87 91

III. IMPORTANT CHANGES IN REGIONAL STRUCTURING
(Between January 2, 1990 and January 1, 2008) 1. Promotions to the status of towns with county’s rights .......................................................................................................................................... 97 2. Promotions to the status of towns ........................................................................................................................................................................... 97 3. Formation of villages – By the name of the newly formed village ........................................................................................................................................................ 99 – By the name of the town or village from which the village was formed ...................................................................................................... 101 4. Annexations between counties............................................................................................................................................................................... 103 5. Changes of names.................................................................................................................................................................................................. 104

IV. IDENTIFICATION REGISTRY NUMBER OF LOCALITIES ISSUED BY THE CENTRAL STATISTICAL OFFICE
1. According to the alphabetical list of localities.................................................................................................................................................... 105 2. According to their increasing order of identification registry numbers.............................................................................................................. 124

V. LIST OF DISTRICT NOTARITIES BY COUNTIES .................................................................................................................... 143 VI. LIST OF LOCAL MINORITY SELF-GOVERNMENTS BY COUNTIE S ........................................................................ 159 VII. THE LIST OF LOCALITIES BELONGING TO THE STATISTICAL SUBREGIONS BY COUNTIES .................................................................................................................................................................................................. 183 VIII. ALPHABETICAL LIST OF LOCALITIE S ...................................................................................................................................... 203 IX. APPENDIX .......................................................................................................................................................................................................... 227

4

a nagyközségi és a községi – önkormányzatok kerültek. város. a nagyközségek és a községek hivatalos megnevezése és írásmódja szerepel. hanem annak egy. A következ rovatokban pedig a körjegyz séghez való tartozás figyelembevételével kialakított kódszámok szerint szerepelnek a települési önkormányzatok. A lakónépesség az adott területen lakóhellyel (állandó bejelentett lakással) bíró és másutt tartózkodási hellyel (ideiglenes bejelentett lakással) nem rendelkez . A 2006. táblázat a települési kisebbségi önkormányzatok nemzetiségek szerinti megoszlását tartalmazza megyénként. a városi. illetve a belföldi és nemzetközi vándorlás adatainak felhasználásával továbbszámított népességszámok. egészségügyi) helyiségek egymással általában m szakilag (építészetileg) is összefügg egységét értjük. sz. I. így a helység jogállásán belüli utolsó sorszám megegyezik a megyében lév megyei jogú város(ok). február 1-jei népszámlálás adatainak – az évenkénti építés. a lakónépesség és a lakások számát a f városra vonatkozóan kerületenként. A 2. A 6. a f városi kerületi. a második oszlopban pedig a helység jogállása szerint 1-gyel kezd dik. január 1-jei állapot szerint nyilvántartott adatokkal egyez en. sz. egy-egy megyén belül pedig megyei jogú város. a körjegyz ség. Hét körjegyz ség hivatala nem a körjegyz ség székhelyén m ködik. táblázat külön csoportosítva – azon belül bet rendbe szedve – sorolja fel a f városi kerületeket.ÚTMUTATÓ A KÖTET HASZNÁLATÁHOZ A Magyar Köztársaság Helységnévkönyve a Központi Statisztikai Hivatal 1992 óta évente megjelen kiadványa. a megyei jogú városokat. meghatározott rendeltetés (lakó-. hektárban szerepelnek. megsz nés egyenlegével – továbbszámított adata. a körjegyz séghez nem csatlakozott helység biztosít helyet. a városok. A helységnévkönyvben a megyék. sz. sz. városok. nagyközség és község – szerinti bontásban. Néhány – területváltozásban érintett – helységnél a *-gal jelzett területnagyság a területszervezési változáskor felterjesztett tájékoztató adatok alapján becsült adat. A 3. lakónépességér l és a lakások számáról nyújt áttekintést. A területre vonatkozó adatok a Földm velésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és térinformatikai f osztályán a 2008. táblázat a helységek számát mutatja be a helység jogállása (korábban: igazgatási rang) – f város. a várost. sz. lakónépességét és lakásainak számát a 2008. A lakások száma a lakott és a nem lakott lakások mellett azokat az üdül ket is tartalmazza. amelyekben a népszámlálás során legalább egy személyt összeírtak. nagyközség és község bontásban részletezi. A kódszámok és a kódszám jelentése a kódjegyzékben található. A helység fogalma a közigazgatási egységet alkotó települést – a f várost. október 1-jén hatályba lépett területszervezési változásban – községgé nyilvánításban – érintett helységek népesség. megyei jogú város. a körjegyz i hivatal székhelyének megnevezését. A sorszámozás az els oszlopban folyamatos. a helységek települési önkormányzatának körjegyz ségi kódját. A közölt népességadatok a 2001. január 1-jén m köd körjegyz ségek számát tartalmazza a körjegyz ség székhelyének. a második oszlopban a helység jogállása szerint 1-gyel kezd dik. a megyei jogú városi. tartózkodás céljára épített. Megyén belül a sorszámozás az els oszlopban folyamatos. és jelenleg is lakás céljára alkalmas. január 1-jei id pontra vonatkozik. a f városi kerületek. január 1-jei id pontra vonatkozóan. február 1-jei népszámlálás bázisán a természetes népmozgalmi (élveszületési.és lakásszámai a települési önkormányzatok el zetes jelentése alapján megállapított területre számított adatok. A helységek területnagysága. Az 5. a megyei jogú várost. Lakáson az eredetileg emberi szállás. nagyközségek. A helységek közigazgatási beosztása a 2008. illetve a körjegyz i hivatal székhelyének jogállása szerint. megyénként. A 4. fejezet: Összefoglaló adatok Az 1. f z -. megyénként. 5 . halálozási) statisztika. illetve községek számával. január 1-jei állapotnak felel meg. azok területét. fejezet: A helységek részletes adatai E fejezet a helységek statisztikai kistérségi kódját. a nagyközséget és a községet – foglalja magába. majd a városokat. táblázat els rovatába a települési – a f városi. táblázat a 2008. lakónépessége és lakásainak száma a 2008. a helységek területét. város. valamint az adott területen tartózkodási hellyel rendelkez személyek együttes száma. táblázat a f város és a megyék területér l. II. a megyei jogú városok. A lakások száma a 2001. A táblázat „Körjegyz i hivatal székhelye” oszlopa ennek a hét körjegyz ségnek a besorolását tartalmazza. sz. vagy lakássá átalakított. A megyék minden táblázatban a tervezési statisztikai régiók szerint csoportosítva kerültek felsorolásra.

bejegyzés lehet: 1 2. Valamennyi táblázat tartalmazza a változásban érintett helységnek – a hatálybalépés id pontjában érvényes – megyei beosztását. sz. majd annak a megyének a neve. lakónépessége és a lakások száma – következnek. és 2008. (a helység körjegyz ség székhelye vagy körjegyz ség székhelye és más önkormányzat körjegyz i hivatalának is helyet biztosít. városból történ kiválás az egykori községegyesítés megszüntetésével. sorszám jelleg egyedi azonosító. A táblázatok második oszlopában kódszám jelzi a községgé alakítás módját. és annak megsz nése után sem használható fel más helység azonosítására.A sorszámok után a helység statisztikai kistérséghez tartozásának kódja. a körjegyz i hivatal székhelye rovatban – a települési önkormányzat körjegyz ségi kódjától függ en – az alábbi jelzés. 5 = „–” = „Helyben” (nem körjegyz ségi székhely. táblázatban a megyei jogú várossá. de kétezernél kevesebb lakosú község is részt vehet a körjegyz ségben. ha a képesítési követelményeknek megfelel jegyz t nevez ki. 6 A körjegyz ségek jegyzékét – a körjegyz ség székhelyének kiemelésével és a körjegyz séghez tartozó községek felsorolásával – megyénként csoportosítva az V. vagy nem körjegyz ség székhelye. január 1. A települési önkormányzat körjegyz ségi kódja után a körjegyz ség. A településazonosító törzsszám 5 jegyb l áll. sz. Az 1. valamint a változás hatálybalépésének id pontját. amelyb l a község alakult. fejezet tartalmazza. a helység neve után annak a megyének a neve következik. megyén belül egymással határos községek igazgatási feladataik ellátására körjegyz séget alakítanak és tartanak fenn. községnek a neve szerinti bet rendben. a „kistérségi kód” következik. városok és községek névváltozásának felsorolása található el ször az új. fejezet: F bb területszervezési változások Ez a fejezet az 1990. A 3. a 2. els részében a megalakult község nevének bet rendjében. 3. amely a helység alakulásától megsz néséig változatlan. helységek megyék közötti átcsatolása. községegyesítés megszüntetése városi cím egyidej adományozásával. a helységben önálló hivatal m ködik). második részében pedig annak a városnak. A jegyzék a törzsszám helységnév alapján történ keresését teszi lehet vé. községgé alakítás. a helység jogállása szerint csoportosítva. táblázatban a várossá nyilvánítások kerültek felsorolásra. A fejezet második része a településazonosító törzsszámok növekv sorrendjével a törzsszám alapján történ visszakeresés célját szolgálja. ahonnan. Az 5. A 4. 6 . A fejezet els része a helységek bet rendjében tartalmazza a településazonosító törzsszámokat. törvény értelmében az ezernél kevesebb lakosú. 4. évi LXV. Ezernél több. táblázat a helységek megyék között történt átcsatolását tartalmazza az átcsatolt helység neve szerinti bet rendben. fejezet: A KSH által kibocsátott településazonosító törzsszámok A Központi Statisztikai Hivatal által kibocsátott településazonosító törzsszám a helység egyedi meghatározására szolgáló. névváltozás – tartalmazza. városhoz csatolás megszüntetése. majd a korábbi név szerinti bet rendben. között bekövetkezett f bb területszervezési változásokat – megyei jogú várossá nyilvánítás. 1 pedig az automatikus számítógépes ellen rzést szolgálja. városból. táblázatban a megyék. ahol a körjegyz ség székhelye vagy a körjegyz i hivatal található. ebb l 4 azonosítja a helységet. = annak a helységnek a megnevezése. IV. január 2. A községgé alakítás módjának kódszámai a következ k: 1 2 3 4 5 = = = = = községegyesítés megszüntetése. Az ezernél kevesebb lakosú község képvisel -testülete is létrehozhat önálló hivatalt. fejezet: A körjegyz ségek jegyzéke megyénként A helyi önkormányzatokról szóló 1990. A települési önkormányzatokra vonatkozó információk után a helység f bb adatai – területnagysága. Ezt követi a helységek hivatalos megnevezése. ahová csatolták a helységet. sz. sz. V. azon belül pedig a helységek neve szerinti bet rendben. III. várossá nyilvánítás. illetve községb l történ kiválás. csak más önkormányzat körjegyz i hivatalának biztosít helyet). sz. táblázat a községgé alakításokat tartalmazza.

fejezet: Függelék A függelék tájékoztató jelleggel tartalmazza a városi cím adományozásáról és a kihirdetést követ önkormányzati általános választás napjával hatályba lép községgé nyilvánításról szóló köztársasági elnöki határozatok – a Magyar Közlönyben megjelent – szövegét. amelyekben 2008. A helység neve alatt a kisebbségi önkormányzatok nemzetiségek szerinti felsorolása következik. Az Országgy lés – a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. vastag bet vel szedett helységnév a körjegyz ség székhelye. A jegyzék megyénként – megyén belül a kistérségi kódok emelked sorrendjében – tartalmazza a statisztikai kistérségek kódját és nevét. január 1-jén m köd körjegyz ségeket. Erre vonatkozó utalás a körjegyz séghez csatlakozott községek felsorolása után. a nemzetiségek megnevezésének bet rendjében. ahol társult képvisel -testületet alakítottak és ennek közös hivatala van. a megjegyzésben található. alatta bekezdéssel felsorolva a körjegyz séghez tartozó községek neve található. továbbá – a helység jogállásának jelölésével megkülönböztetve – azt is. fejezet: A helységek bet rendes névsora A Magyar Köztársaság helységneveinek bet rendes névsorával és a helység megyei beosztásának feltüntetésével kívánjuk segíteni a megyénként közölt adatokban történ keresést. évi felülvizsgálatnál hosszabb id alatt lehetett elvégezni. napjától 174 kistérséget állapított meg. A sorszám után els helyen. az Európai Unió statisztikai területi egységeire vonatkozó szabályozásra tekintettel. fejezet: A statisztikai kistérségekhez tartozó helységek jegyzéke megyénként A kistérség területfejlesztési-statisztikai területi egység. IX. VIII. hanem annak egy. évi CVII. a körjegyz séghez nem csatlakozott helység biztosít helyet. január 1-jét l – a kistérségnek mint területi egységnek a területfejlesztés. majd a kistérséghez tartozó helységek bet rend szerinti felsorolását. továbbá a megyében és a f városban területi kisebbségi önkormányzatot. A döntést a kiválásról és a csatlakozásról legalább hat hónappal korábban kell meghozni. augusztus 1-jei hatállyal kialakította a 150 kistérségb l álló statisztikai kistérségi rendszert. évi LXXVII. A fejezet megyénként sorolja fel – és azon belül 1-gyel kezdve sorszámozza – a 2008. fejezet: A települési kisebbségi önkormányzatok jegyzéke megyénként A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. amit 1997 els felében – a megyei önkormányzatokkal és a megyei területfejlesztési tanácsokkal együttm ködve – a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztériummal egyetértésben felülvizsgált. törvény értelmében az egyes kisebbségek a községben. január 1-jét l vezette be. városban és a f város kerületeiben települési. a közigazgatás és a statisztika jöv beli igényeihez igazítása. abból kiválni a naptári év els napjával lehet. Az Országos Területfejlesztési Tanács 2001 decemberében az FVM−KSH közös el terjesztése alapján elfogadta a kistérségi rendszer felülvizsgálati programját. szeptember 25. város. VI. A jegyzék a Miniszterelnöki Hivatal Nemzeti és etnikai kisebbségi f osztályán – a közigazgatási hivatalok jelentései alapján – nyilvántartott adatok és a települési önkormányzatok Központi Statisztikai Hivatalnak küldött éves jelentésének felhasználásával készült. a települési önkormányzatok területi besorolásukra vonatkozó igényeinek figyelembevétele. törvény módosítása kapcsán – 2007.A körjegyz séghez csatlakozni. A jegyzék az Önkormányzati Minisztérium Önkormányzati f osztályán – a megyei közigazgatási hivatalok jelentései alapján – nyilvántartott adatok és a települési önkormányzatok – a Központi Statisztikai Hivatalnak küldött – éves jelentésének felhasználásával készült. amit a népszámlálási eredmények alapján és a területbeosztási rendszerrel szemben megfogalmazott újabb igények vizsgálatával az 1997. VII. 7 . ahol a megyei jogú város. Hét körjegyz ség hivatala nem a körjegyz ség székhelyén m ködik. valamint országos kisebbségi önkormányzatot hozhatnak létre. A kormány 2004. 1997. amely a közigazgatás területi feladatainak ellátásához szükséges illetékességi területek megállapításának is alapja. A jegyzék a körjegyz ségek között szerepelteti azokat a helységeket is. valamint a kistérségi lehatárolások hosszú távú stabilizálása érdekében. e szabályozás elveit alapul véve – 168 kistérséget állapított meg. január 1-jén települési kisebbségi önkormányzat m ködik. alatta els helyen – vastag bet vel szedve – a kistérség székhelyét. A Központi Statisztikai Hivatal a – 138 egységb l álló – statisztikai kistérségi rendszert 1994. nagyközség jegyz je látja el a körjegyz i feladatokat. A fejezet megyénként – azon belül a helységek megnevezése szerinti bet rendben – tartalmazza azoknak a helységeknek a felsorolását.

towns. large villages and villages are their official names in the official way of writing. towns with county’s rights. The numbering is continuous in the first column and begins with 1 in the second column by legal status of the locality. The number of dwellings is calculated on the respective data of 1st February 2001. internal and international migration.). For some localities concerned in changes the published data marked with asterisk are estimated on the basis of the information material submitted at the date of the changes in territorial reorganisation. resident population and number of dwellings correspond to the date of the 1st of January 2008. Table 5 contains the distribution of local minority self-governments by nationalities and counties. of people having registered temporary residence there. built originally for human accommodation. large village and village – by counties. The resident population figure is the total number of people in a given area on the census reference day which have usual residence (permanent registered address) there and have no temporary residence (registered address) elsewhere. while in the second column it begins with 1. large villages and villages for the counties. the resident population and number of dwellings by counties. The concept of locality covers all settlements forming a public administration unit: capital (city). town. sanitary places etc. districts of the capital city. and is corrected yearly by the balance of the newly built and liquidated dwellings. In this way the last number within a legal status of the locality is the number of towns with county’s rights. towns with county’s rights. the resident population and number of dwellings on the 1st of January 2008. The number of dwellings – besides the occupied and not inhabited dwellings – includes also the number of holiday houses in which at least one person have been enumerated by the census. and by towns with county’s rights. 8 . The population figures have been calculated on the basis of the final results of the February 2001 Population Census. In the first column of Table 3 are the numbers of local municipalities – capital. large villages and villages. Chapter II: Detailed data of localities This chapter sets out the following data: the code of the district notarity. In the table the column “Körjegyz i hivatal székhelye (Seat of the office of district notarity)”contains the classification of these seven district notarities. have their population and dwelling data calculated by the area stated in the preliminary reports of local selfgovernments. adjusted by means of definite data on live births. Chapter I: Summary data Table 1 shows the number of localities by legal status (formerly: administrative rank) – capital.GUIDANCE FOR THE USER The Gazetteer of the Republic of Hungary extended with data on changes in territorial arrangements is a yearly publication of the Central Statistical Office since 1992. stay (home) or transformed into dwelling and also suitable for living at present. towns. town. capital district. Table 6 lists in separate groups and in alphabetic order the capital districts. towns. In the further columns local municipalities are classified by the codes created according to the belonging to district notarities. Table 4 contains the number of district notarities active on the 1st of January 2008 by legal status of the seat of district notarity or the office of district notarity. town with county’s rights. the name of the seat of district notarity and of office of district notarity. town with county’s rights. the dwelling is a unit of places and rooms of specified functions (living rooms. large villages and villages in a given county. towns. Seven offices are working not in the seat but in a municipality not joined to the district notarity. as enumerated at the last census. resident population and number of dwellings by capital districts for the capital. The area data are in line with the data registered by the Department of Land Administration and Geoinformation of the Ministry of Agriculture and Regional Development at 1st of January 2008 and are given in hectare. Table 2 summarises the area of the capital and the counties. In the Gazetteer the names of the counties. 2006. area of the locality. cooking places. towns with county’s rights and towns as well as their area. generally connected with each other technically (architecturally). The area data. Codes with their meaning are presented in the Code List. large village and village – by counties. In each table containing county data the counties are grouped by statistical regions. According to the concept of the census. Localities concerned in the territorial reorganisation – formation of villages – that come into force on October the 1st. deaths. After the serial numbers follow the codes of subregion to which the locality belongs. It is followed by the names of locality by legal status and within that in alphabetical order. The administrative division of the localities corresponds to the state of the 1st of January 2008. Within a county the numbering is continuous in the first column.

= “Helyben (In the place)” – the locality is the seat of the district notarity or district notarity accomodating the office of district notarity of another municipality. The first part of the chapter contains the identifiers in alphabetic order of the localities.In the column of the seat of district notarity or of the office of district notarity after the code of district notarity of local municipality the following codes can be found: 1 2. Each table contains the name of the county to which the locality concerned in change belongs and the effective date of the change. including size of area. It helps in searching the identifier by name of locality. or not a district notarity though accommodating the office of district notarity of another municipality. These codes are the following: 1 2 3 4 5 = = = = = cessation of unification of villages cessation of unification of villages with conferment of town title separation from a town with the cessation of former unification of villages cessation of annexation to a town separation from a town or village Table 4 contains the annexations of localities between counties by the name of the annexed locality in alphabetic order. 1990 and the 1st of January 2008 such as promotions to the status of towns with county’s rights. or the office of district notarity is located. Table 5 is a list of changes of names of counties. A village having more than thousand but less than two thousand inhabitants can be a member of a district notari-ty. changes of names. = the name of the locality where the seat of the district notarity. promotions to status of towns. annexations between counties. After the serial number the bolded locality name is the seat of the district notarity and below it with indent the names of villages belonging to the district notarity are listed. Chapter III: Important changes in regional structuring This chapter contains the major territorial and organisational changes occurred between the 2nd of January. while in Table 2 the localities promoted to towns are listed. Chapter IV: Identification registry number of localities issued by the Central Statistical Office The identification number issued by the Central Statistical Office is a unique number. In Table 1 the localities promoted to towns with county’s rights. Chapter V: List of district notarities by counties According to the LXV law of 1990 on the self-government bodies. The chapter lists the district notarities existing on 1st of January 2008 by counties and the numbering begins with “1” within a county. The second part contains the locality names in ascending order of the identifiers and it is used for searching names by identifiers. In the second column of the tables a code shows the way of formation of village. 3. while in the second part those names of town or village are listed also in alphabetic order. 9 . instead of there is an independent mayor’s office in the locality. A village having less than thousand inhabitants can have an independent mayor’s house if it appoints a notary to the post requiring qualification. number of resident population and dwellings. and then the name is followed by the name of the counties from where and to where it was annexed. which must not change from the creation to the cessation of a locality and must be given again to any other locality. After the information concerning the local municipalities follow the major data of the localities. This number consists of 5 digits. formation of villages. adjacent with each other within a county establish and maintain a district notarity to carry out their tasks. 5 = “–” there is no seat of district notarity. 6 The list of district notarities with setting off the seat of district notarity and a sub-list of villages belonging to that district notarity is contained by Chapter V broken down by counties. the villages having less than thousand inhabitants. of which a given village was formed. 4. Table 3 contains the formations of villages. towns and villages in alphabetic order. in its first part the newly formed villages are listed in alphabetic order. of which the first 4 identify the locality and the 5th one is a check digit. The date of joining or separation from a district notarity is the first day of a calendar year and the respective decision must be made at least six months before.

by taking into account the wishes of the self-governing bodies of the settlements related to their subdivision.in co-operation with the county’s self-governments and the regional development councils of the respective counties – had approved the project. in alphabetic order. as well as with the indication of the legal status those localities. minorities have the right to form local minority self-governments in villages. Chapter VII: The list of localities belonging to the statistical subregions by counties The subregion is the territorial unit of the regional development and statistics serving also as a base for the determination of the competence on rendering the regional administrative duties. of 2004 on multipurpose subregional association of local authorities.The Gazetteer lists among the district notarities also the localities where an associated body of representatives with a common office is in function. a town or a large village carries out the district notarity tasks. the administration and future statistical accounting. The list was compiled by using the registration data of the Ministry of Local Government and the yearly reports of the local governments. Under the name of the locality there is a list of the minority governments in alphabetic order The list is based on data compiled by the Department for National and Ethnic Minorities of Prime Minister’s Office and data from the reports of the local governments yearly sent to CSO. where the notary of a town with county’s rights. 10 . as well as by taking into account the regulations of the European Union as regards the statistical territorial units. Chapter VI: List of local minority self-governments by counties According to the LXXVII law of 1993 on national and etchnic minorities. services. 2004 – by adjusting the subregion as a regional unit from the point of view of the regional development. The office of district notarity in the case of seven district notarities is outside the localities joining the district notarity. as well as to form national minority self-governments. Chapter VIII: Alphabetical list of localities The alphabetic list of the localities of the Republic of Hungary and their belonging to a county help the reader in searching. in 1997. With effect from the 1st of August. In December 2001 the State Regional Development Council – based on a joint proposal of the Ministry of Agriculture and Urban Development as well as the Central Statistical Office – approved the program on the revision of the system of subregions. The list contains the names of subregion by counties in ascending order of the codes within a county and then follows there the names of locality belonging to the respective subregion. 2007 by modification of the Law CVII. As from September 25. towns and in the districts of the capital. In the first half of 1997 the Ministry of Environment Protection and Regional Development . The Hungarian Government as from January 1. Chapter IX: Appendix The Appendix contains with informative purpose the text – published in the Hungarian Gazette – of the decisions enacted by the President of Republic on conferment of town title and formation of village that come into force on the day of the next local general election after enactment. moreover they are entitled to form territorial minority self-governments in counties and in the capital. The reference to such cases can be found in the comment column after the list of the member villages. The chapter contains – by counties and within county in alphabetic order – the list of those localities in which there was minority self-government on the 1st of January 2008. The Hungarian Central Statistical Office introduced the system consisting of 138 units from the 1st of January 1994. The execution of the program – based on the results of the 2001 population census . 1997 it established a new system of statistical subregions. In such cases a non-member locality provides place for the district notarity. and as such to ensure a relatively long-term stability of the subregional classification – defined 168 subregions. which consists of 150 subregions and is planned.has taken into account the new requirements towards the regional system and it could be closed only after a longer period than in the case of the previous one. the Hungarian National Assembly stated 174 subregions.

a körjegyzőség székhelye más helységben van II.KÓDJEGYZÉK I. nagyközség önkormányzata. város. fejezethez A kistérség kódja neve székhelye kódja A kistérség neve székhelye 3101 3201 3202 3203 3204 3205 3206 3207 3208 3209 3301 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3308 3309 3310 3401 3402 3403 3404 3405 3406 3407 3408 Budapesti Komlói Mohácsi Sásdi Sellyei Siklósi Szigetvári Pécsi Pécsváradi Szentlőrinci Bajai Bácsalmási Kalocsai Kecskeméti Kiskőrösi Kiskunfélegyházai Kiskunhalasi Kiskunmajsai Kunszentmiklósi Jánoshalmai Békéscsabai Mezőkovácsházai Orosházai Sarkadi Szarvasi Szeghalomi Békési Gyulai Budapest Komló Mohács Sásd Sellye Siklós Szigetvár Pécs Pécsvárad Szentlőrinc Baja Bácsalmás Kalocsa Kecskemét Kiskőrös Kiskunfélegyháza Kiskunhalas Kiskunmajsa Kunszentmiklós Jánoshalma Békéscsaba Mezőkovácsháza Orosháza Sarkad Szarvas Szeghalom Békés Gyula 3501 3502 3503 3504 3505 3506 3507 3508 3509 3510 3511 3512 3513 3514 3515 3601 3602 3603 3604 3605 3606 3607 3701 3702 3703 3704 3705 3706 3707 Miskolci Edelényi Encsi Kazincbarcikai Mezőkövesdi Ózdi Sárospataki Sátoraljaújhelyi Szerencsi Szikszói Tiszaújvárosi Abaúj–Hegyközi Bodrogközi Mezőcsáti Tokaji Csongrádi Hódmezővásárhelyi Kisteleki Makói Mórahalomi Szegedi Szentesi Bicskei Dunaújvárosi Enyingi Gárdonyi Móri Sárbogárdi Székesfehérvári Miskolc Edelény Encs Kazincbarcika Mezőkövesd Ózd Sárospatak Sátoraljaújhely Szerencs Szikszó Tiszaújváros Gönc Cigánd Mezőcsát Tokaj Csongrád Hódmezővásárhely Kistelek Makó Mórahalom Szeged Szentes Bicske Dunaújváros Enying Gárdony Mór Sárbogárd Székesfehérvár 11 . ezenkívül más önkormányzatok körjegyzői hivatalának is helyet biztosít körjegyzőséghez csatlakozott község önkormányzata. amely egyben a körjegyzőség székhelye körjegyzőséghez csatlakozott község önkormányzata. ahol a városi. amely egyben a körjegyzőség székhelye. nagyközségi jegyző látja el a körjegyzői feladatokat körjegyzőséghez csatlakozott község önkormányzata. fejezethez A települési önkormányzat körjegyzőségi kódja 1 2 3 4 5 6 A kód jelentése önálló polgármesteri hivatalt működtető önkormányzat önálló polgármesteri hivatalt működtető önkormányzat. és II. amely más önkormányzatok körjegyzői hivatalának is helyet biztosít önálló polgármesteri hivatalt működtető és körjegyzőségi székhely megyei jogú város.

A kistérség kódja 3708 3709 3710 3801 3802 3803 3804 3805 3806 3807 3901 3902 3903 3904 3905 3906 3907 3908 3909 4001 4002 4003 4004 4005 4006 4007 4101 4102 4103 4104 4105 4106 4107 4201 4202 4203 4204 4205 4206 4301 4302 4303 4304 4305 4306 4307 4308 4309 4310 4311 Abai Adonyi Ercsi Csornai Győri Kapuvár–Beledi Mosonmagyaróvári Sopron–Fertődi Téti Pannonhalmai Balmazújvárosi Berettyóújfalui Debreceni Hajdúböszörményi Hajdúszoboszlói Polgári Püspökladányi Derecske–Létavértesi Hajdúhadházi Egri Hevesi Füzesabonyi Gyöngyösi Hatvani Pétervásárai Bélapátfalvai Dorogi Esztergomi Kisbéri Komáromi Oroszlányi Tatai Tatabányai Balassagyarmati Bátonyterenyei Pásztói Rétsági Salgótarjáni Szécsényi Aszódi Ceglédi Dabasi Gödöllői Monori Nagykátai Ráckevei Szobi Váci Budaörsi Dunakeszi neve Aba Adony Ercsi Csorna Győr Kapuvár Mosonmagyaróvár Sopron Tét Pannonhalma Balmazújváros Berettyóújfalu Debrecen Hajdúböszörmény Hajdúszoboszló Polgár Püspökladány Létavértes Hajdúhadház Eger Heves Füzesabony Gyöngyös Hatvan Pétervására Bélapátfalva Dorog Esztergom Kisbér Komárom Oroszlány Tata Tatabánya Balassagyarmat Bátonyterenye Pásztó Rétság Salgótarján Szécsény Aszód Cegléd Dabas Gödöllő Monor Nagykáta Ráckeve Szob Vác Budaörs Dunakeszi székhelye kódja 4312 4313 4314 4315 4316 4401 4402 4403 4404 4405 4406 4407 4408 4409 4410 4411 4501 4502 4503 4504 4505 4506 4507 4508 4509 4510 4511 4512 4601 4602 4603 4604 4605 4606 4607 4701 4702 4703 4704 4705 4801 4802 4803 4804 4805 4806 4807 4808 4809 A kistérség neve Gyáli Pilisvörösvári Szentendrei Veresegyházi Érdi Barcsi Csurgói Fonyódi Kaposvári Lengyeltóti Marcali Nagyatádi Siófoki Tabi Balatonföldvári Kadarkúti Baktalórántházai Csengeri Fehérgyarmati Kisvárdai Mátészalkai Nagykállói Nyírbátori Nyíregyházai Tiszavasvári Vásárosnaményi Ibrány–Nagyhalászi Záhonyi Jászberényi Karcagi Kunszentmártoni Szolnoki Tiszafüredi Törökszentmiklósi Mezőtúri Bonyhádi Dombóvári Paksi Szekszárdi Tamási Celldömölki Csepregi Körmendi Kőszegi Őriszentpéteri Sárvári Szentgotthárdi Szombathelyi Vasvári székhelye Gyál Pilisvörösvár Szentendre Veresegyház Érd Barcs Csurgó Fonyód Kaposvár Lengyeltóti Marcali Nagyatád Siófok Tab Balatonföldvár Kadarkút Baktalórántháza Csenger Fehérgyarmat Kisvárda Mátészalka Nagykálló Nyírbátor Nyíregyháza Tiszavasvári Vásárosnamény Ibrány Záhony Jászberény Karcag Kunszentmárton Szolnok Tiszafüred Törökszentmiklós Mezőtúr Bonyhád Dombóvár Paks Szekszárd Tamási Celldömölk Csepreg Körmend Kőszeg Őriszentpéter Sárvár Szentgotthárd Szombathely Vasvár 12 .

A kistérség kódja 4901 4902 4903 4904 4905 4906 4907 4908 4909 neve Ajkai Balatonalmádi Balatonfüredi Pápai Sümegi Tapolcai Várpalotai Veszprémi Zirci székhelye Ajka Balatonalmádi Balatonfüred Pápa Sümeg Tapolca Várpalota Veszprém Zirc kódja 5001 5002 5003 5004 5005 5006 5007 5008 5009 A kistérség neve Keszthelyi Lenti Letenyei Nagykanizsai Zalaegerszegi Zalaszentgróti Hévízi Pacsai Zalakarosi székhelye Keszthely Lenti Letenye Nagykanizsa Zalaegerszeg Zalaszentgrót Hévíz Pacsa Zalakaros III. fejezethez A községgé alakítás módjának kódja 1 2 3 4 5 A kód jelentése községegyesítés megszüntetése községegyesítés megszüntetése városi cím egyidejű adományozásával városból történő kiválás az egykori községegyesítés megszüntetésével városhoz csatolás megszüntetése városból. illetve községből történő kiválás 13 .

and it provides place for the office of district notarity of other self-government bodies self-government body of village joined a district notarity. independent mayors's office which provides place for the office of district notarity of other selfgoverning bodies town with county's rights. town or large village with independent mayor's office and seat of district notarity at the same time.CODE LIST CHAPTER I and CHAPTER II Code of district notarity of local municipality 1 2 3 4 5 6 independent mayor's office. where the notarity tasks are carried out by the town or large village district notary self-government body of village joined a district nota rity and the seat of district notarity at the same time self-government body of village joined a district notarity and the seat of the district notarity at the same time. but the seat of district notarity is in an other locality Description CHAPTER II Subregion code 3101 3201 3202 3203 3204 3205 3206 3207 3208 3209 3301 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3308 3309 3310 3401 3402 3403 3404 3405 3406 3407 name Subregion of Budapest Subregion of Komló Subregion of Mohács Subregion of Sásd Subregion of Sellye Subregion of Siklós Subregion of Szigetvár Subregion of Pécs Subregion of Pécsvárad Subregion of Szentlőrinc Subregion of Baja Subregion of Bácsalmás Subregion of Kalocsa Subregion of Kecskemét Subregion of Kiskőrös Subregion of Kiskunfélegyháza Subregion of Kiskunhalas Subregion of Kiskunmajsa Subregion of Kunszentmiklós Subregion of Jánoshalma Subregion of Békéscsaba Subregion of Mezőkovácsháza Subregion of Orosháza Subregion of Sarkad Subregion of Szarvas Subregion of Szeghalom Subregion of Békés Budapest Komló Mohács Sásd Sellye Siklós Szigetvár Pécs Pécsvárad Szentlőrinc Baja Bácsalmás Kalocsa Kecskemét Kiskőrös Kiskunfélegyháza Kiskunhalas Kiskunmajsa Kunszentmiklós Jánoshalma Békéscsaba Mezőkovácsháza Orosháza Sarkad Szarvas Szeghalom Békés seat code 3408 3501 3502 3503 3504 3505 3506 3507 3508 3509 3510 3511 3512 3513 3514 3515 3601 3602 3603 3604 3605 3606 3607 3701 3702 3703 Subregion name Subregion of Gyula Subregion of Miskolc Subregion of Edelény Subregion of Encs Subregion of Kazincbarcika Subregion of Mezőkövesd Subregion of Ózd Subregion of Sárospatak Subregion of Sátoraljaújhely Subregion of Szerencs Subregion of Szikszó Subregion of Tiszaújváros Subregion of Abaúj–Hegyköz Subregion of Bodrogköz Subregion of Mezőcsát Subregion of Tokaj Subregion of Csongrád Subregion of Hódmezővásárhely Subregion of Kistelek Subregion of Makó Subregion of Mórahalom Subregion of Szeged Subregion of Szentes Subregion of Bicske Subregion of Dunaújváros Subregion of Enying Gyula Miskolc Edelény Encs Kazincbarcika Mezőkövesd Ózd Sárospatak Sátoraljaújhely Szerencs Szikszó Tiszaújváros Gönc Cigánd Mezőcsát Tokaj Csongrád Hódmezővásárhely Kistelek Makó Mórahalom Szeged Szentes Bicske Dunaújváros Enying seat 14 .

Subregion name 3704 3705 3706 3707 3708 3709 3710 3801 3802 3803 3804 3805 3806 3807 3901 3902 3903 3904 3905 3906 3907 3908 3909 4001 4002 4003 4004 4005 4006 4007 4101 4102 4103 4104 4105 4106 4107 4201 4202 4203 4204 4205 4206 4301 4302 4303 4304 4305 Subregion of Gárdony Subregion of Mór Subregion of Sárbogárd Subregion of Székesfehérvár Subregion of Aba Subregion of Adony Subregion of Ercsi Subregion of Csorna Subregion of Győr Subregion of Kapuvár–Beled Subregion of Mosonmagyaróvár Subregion of Sopron–Fertőd Subregion of Tét Subregion of Pannonhalma Subregion of Balmazújváros Subregion of Berettyóújfalu Subregion of Debrecen Subregion of Hajdúböszörmény Subregion of Hajdúszoboszló Subregion of Polgár Subregion of Püspökladány Subregion of Derecske– Létavértes Subregion of Hajdúhadház Subregion of Eger Subregion of Heves Subregion of Füzesabony Subregion of Gyöngyös Subregion of Hatvan Subregion of Pétervására Subregion of Bélapátfalva Subregion of Dorog Subregion of Esztergom Subregion of Kisbér Subregion of Komárom Subregion of Oroszlány Subregion of Tata Subregion of Tatabánya Subregion of Balassagyarmat Subregion of Bátonyterenye Subregion of Pásztó Subregion of Rétság Subregion of Salgótarján Subregion of Szécsény Subregion of Aszód Subregion of Cegléd Subregion of Dabas Subregion of Gödöllő Subregion of Monor seat Gárdony Mór Sárbogárd Székesfehérvár Aba Adony Ercsi Csorna Győr Kapuvár Mosonmagyaróvár Sopron Tét Pannonhalma Balmazújváros Berettyóújfalu Debrecen Hajdúböszörmény Hajdúszoboszló Polgár Püspökladány Létavértes Hajdúhadház Eger Heves Füzesabony Gyöngyös Hatvan Pétervására Bélapátfalva Dorog Esztergom Kisbér Komárom Oroszlány Tata Tatabánya Balassagyarmat Bátonyterenye Pásztó Rétság Salgótarján Szécsény Aszód Cegléd Dabas Gödöllő Monor code 4306 4307 4308 4309 4310 4311 4312 4313 4314 4315 4316 4401 4402 4403 4404 4405 4406 4407 4408 4409 4410 4411 4501 4502 4503 4504 4505 4506 4507 4508 4509 4510 4511 4512 4601 4602 4603 4604 4605 4606 4607 4701 4702 4703 4704 4705 4801 4802 4803 4804 name Subregion seat Nagykáta Ráckeve Szob Vác Budaörs Dunakeszi Gyál Pilisvörösvár Szentendre Veresegyház Érd Barcs Csurgó Fonyód Kaposvár Lengyeltóti Marcali Nagyatád Siófok Tab Balatonföldvár Kadarkút Baktalórántháza Csenger Fehérgyarmat Kisvárda Mátészalka Nagykálló Nyírbátor Nyíregyháza Tiszavasvári Vásárosnamény Ibrány Záhony Jászberény Karcag Kunszentmárton Szolnok Tiszafüred Törökszentmiklós Mezőtúr Bonyhád Dombóvár Paks Szekszárd Tamási Celldömölk Csepreg Körmend Kőszeg Subregion of Nagykáta Subregion of Ráckeve Subregion of Szob Subregion of Vác Subregion of Budaörs Subregion of Dunakeszi Subregion of Gyál Subregion of Pilisvörösvár Subregion of Szentendre Subregion of Veresegyház Subregion of Érd Subregion of Barcs Subregion of Csurgó Subregion of Fonyód Subregion of Kaposvár Subregion of Lengyeltóti Subregion of Marcali Subregion of Nagyatád Subregion of Siófok Subregion of Tab Subregion of Balatonföldvár Subregion of Kadarkút Subregion of Baktalórántháza Subregion of Csenger Subregion of Fehérgyarmat Subregion of Kisvárda Subregion of Mátészalka Subregion of Nagykálló Subregion of Nyírbátor Subregion of Nyíregyháza Subregion of Tiszavasvári Subregion of Vásárosnamény Subregion of Ibrány– Nagyhalász Subregion of Záhony Subregion of Jászberény Subregion of Karcag Subregion of Kunszentmárton Subregion of Szolnok Subregion of Tiszafüred Subregion of Törökszentmiklós Subregion of Mezőtúr Subregion of Bonyhád Subregion of Dombóvár Subregion of Paks Subregion of Szekszárd Subregion of Tamási Subregion of Celldömölk Subregion of Csepreg Subregion of Körmend Subregion of Kőszeg 15 .

cessation of unification of villages with conferment of town title separation from a town with the cessation of former unification of villages cessation of annexation to a town separation from a town or village 16 .Subregion name 4805 4806 4807 4808 4809 4901 4902 4903 4904 4905 4906 4907 4908 Subregion of Őriszentpéter Subregion of Sárvár Subregion of Szentgotthárd Subregion of Szombathely Subregion of Vasvár Subregion of Ajka Subregion of Balatonalmádi Subregion of Balatonfüred Subregion of Pápa Subregion of Sümeg Subregion of Tapolca Subregion of Várpalota Subregion of Veszprém seat Őriszentpéter Sárvár Szentgotthárd Szombathely Vasvár Ajka Balatonalmádi Balatonfüred Pápa Sümeg Tapolca Várpalota Veszprém code 4909 5001 5002 5003 5004 5005 5006 5007 5008 5009 name Subregion seat Zirc Keszthely Lenti Letenye Nagykanizsa Zalaegerszeg Zalaszentgrót Hévíz Pacsa Zalakaros Subregion of Zirc Subregion of Keszthely Subregion of Lenti Subregion of Letenye Subregion of Nagykanizsa Subregion of Zalaegerszeg Subregion of Zalaszentgrót Subregion of Hévíz Subregion of Pacsa Subregion of Zalakaros CHAPTER III Code of way of formation of villages 1 2 3 4 5 Description cessation of unification of villages.

megye. ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK SUMMARY DATA 1. county. A helységek száma a helység jogállása szerint Number of localities by legal status Főváros.I. régió megnevezése Name of capital. region Főváros Capital Megyei jogú város Town with county's rights Város Town Nagyközség Large village Község Village Helységek száma összesen Total number of localities Budapest Pest Közép-Magyarország Central Hungary Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Közép-Dunántúl Central Transdanubia Győr-Moson-Sopron Vas Zala Nyugat-Dunántúl Western Transdanubia Baranya Somogy Tolna Dél-Dunántúl Southern Transdanubia Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Magyarország Northern Hungary Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Észak-Alföld Northern Great Plain Bács-Kiskun Békés Csongrád Dél-Alföld Southern Great Plain Magyarország összesen – Hungary total 1 – 1 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 1 – 1 1 2 1 1 4 2 1 2 5 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2 4 23 – 42 42 10 10 13 33 7 10 7 24 12 13 8 33 24 8 5 37 20 17 24 61 19 18 7 44 274 – 25 25 15 3 3 21 7 2 3 12 4 4 7 15 12 4 – 16 10 7 18 35 9 11 4 24 148 – 119 119 81 62 200 343 166 203 245 614 284 227 93 604 321 108 125 554 51 53 186 290 90 45 47 182 2 706 1 187 188 108 76 217 401 182 216 257 655 301 245 109 655 358 121 131 610 82 78 229 389 119 75 60 254 3 152 17 .

megye. 2008 A lakások száma Number of dwellings Budapest Pest Közép-Magyarország Central Hungary Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Közép-Dunántúl Central Transdanubia Győr-Moson-Sopron Vas Zala Nyugat-Dunántúl Western Transdanubia Baranya Somogy Tolna Dél-Dunántúl Southern Transdanubia Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Magyarország Northern Hungary Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Észak-Alföld Northern Great Plain Bács-Kiskun Békés Csongrád Dél-Alföld Southern Great Plain Magyarország összesen – Hungary total 52 512 639 066 691 578 435 846 226 467 449 282 1 111 595 420 825 333 611 378 401 1 132 837 442 961 603 586 370 327 1 416 874 725 000 363 725 254 551 1 343 276 621 056 558 170 593 655 1 772 881 844 472 562 969 426 277 1 833 718 9 302 759 1 702 297 1 195 020 2 897 317 428 572 314 649 361 620 1 104 841 444 384 261 877 291 678 997 939 396 633 325 024 238 431 960 088 709 634 316 874 210 182 1 236 690 543 802 399 200 571 018 1 514 020 533 710 376 657 424 139 1 334 506 10 045 401 872 177 435 455 1 307 632 167 322 123 826 147 573 438 721 179 189 108 599 124 390 412 178 163 706 136 991 98 286 398 983 285 521 133 693 89 742 508 956 222 488 171 436 218 010 611 934 236 875 167 239 187 979 592 093 4 270 497 18 . régió megnevezése Name of capital. A főváros és a megyék területe. region Area (hectare) A lakónépesség száma Resident population 2008. lakónépessége és a lakások száma The area of the capital and of the counties. január 1-jén on January 1st.2. resident population and number of dwellings Terület (hektár) Főváros. county.

p 14). county. region körjegyzőséghez csatlakozott és a körjegyzőség székhelye 3 4 körjegyzőséghez csatlakozott. 19 . régió megnevezése Name of capital. oldal).3. a körjegyzőség székhelye és más körjegyzői hivatalnak is helyet biztosít 5 körjegyzőséghez csatlakozott (a körjegyzőség székhelye más helységben van) 6 Budapest ebből – of which: fővárosi – capital fővárosi kerületi – capital district 24 1 23 24 1 23 – – – – – – – – – – – – – – – Pest Közép-Magyarország Central Hungary 187 211 108 76 217 401 182 216 257 655 301 245 109 655 358 121 131 610 82 78 229 389 119 75 60 254 3 175 159 183 73 53 36 162 61 32 21 114 16 37 25 78 115 66 30 211 60 61 116 237 74 49 42 165 1 150 – – – – 1 1 – – – – 3 – – 3 1 – – 1 – – – – – – – – 5 3 3 3 1 3 7 3 7 4 14 12 9 6 27 8 4 2 14 6 5 9 20 6 2 3 11 96 10 10 14 10 67 91 45 58 72 175 72 62 28 162 83 20 39 142 3 3 40 46 16 9 6 31 657 – – – – – – – – 1 1 – 1 – 1 – – – – – – – – – – – – 2 15 15 18 12 110 140 73 119 159 351 198 136 50 384 151 31 60 242 13 9 64 86 23 15 9 47 1 265 Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Közép-Dunántúl Central Transdanubia Győr-Moson-Sopron Vas Zala Nyugat-Dunántúl Western Transdanubia Baranya Somogy Tolna Dél-Dunántúl Southern Transdanubia Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Magyarország Northern Hungary Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Észak-Alföld Northern Great Plain Bács-Kiskun Békés Csongrád Dél-Alföld Southern Great Plain Magyarország összesen – Hungary total 1) Az 1–6 rovat angol megnevezése a kódjegyzékben található (14. A települési önkormányzatok főbb adatai Main data of local municipalities by counties Ebből – Of which Települési önkormányzatok száma összesen Total number of local municipa– lities 1 önálló polgármesteri hivatalt működtet önálló polgármesteri hivatalt működtet és más körjegyzői hivatalnak helyet biztosít 2 önálló polgármesteri hivatalt működtet és körjegyzőségi székhely 1) Főváros. megye. – The text of columns 1–6 of the heading is identical with that of the codes of district notarities of local municipalities (see: Code list.

region Number of district notarity Körjegyzőségek száma Seat of district notarity megyei jogú város Town with county's rights város nagyközség Large village község Körjegyzői hivatal székhelye Seat of the office of district notarity megyei jogú város Town with county's rights város nagyközség Large village község Town Village Town Village Budapest Pest Közép-Magyarország Central Hungary Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Közép-Dunántúl Central Transdanubia Győr-Moson-Sopron Vas Zala Nyugat-Dunántúl Western Transdanubia Baranya Somogy Tolna Dél-Dunántúl Southern Transdanubia Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Magyarország Northern Hungary Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Észak-Alföld Northern Great Plain Bács-Kiskun Békés Csongrád Dél-Alföld Southern Great Plain Magyarország összesen Hungary total – 13 13 17 11 71 99 48 65 78 191 87 73 34 194 92 24 41 157 9 8 49 66 22 11 9 42 762 – – – – – – – – – – – – – 1 1 – 1 – 1 – – – – – – – – 2 – 1 1 – – 2 2 – 5 3 8 9 8 2 19 7 2 2 11 4 3 5 12 4 1 1 6 59 – 2 2 3 1 1 5 3 2 1 6 3 1 3 7 1 1 – 2 2 2 4 8 2 1 2 5 35 – 10 10 14 10 67 91 45 58 73 176 72 63 28 163 83 20 39 142 3 3 40 46 16 9 6 31 659 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 1 1 – – – – 2 – – 2 1 – – 1 – – – – – – – – 4 – – – – – – – – – – – 1 – – 1 – – – – – – – – – – – – 1 – – – – – – – – – 1 1 – 1 – 1 – – – – – – – – – – – – 2 20 . Körjegyzőségek a székhely jogállása szerint District notarities by legal status of the seat district notarity Körjegyzőség székhelye Főváros.4. county. régió megnevezése Name of capital. megye.

megye. régió megnevezése Name of capital. Romany Görög Greek Horvát Croatian Lengyel Polish Német German Örmény Armenian Román Roumanian Ruszin Ruthenian Szerb Szlovák Slovak Szlovén Slovenian Ukrán Ukrainian Főváros. A települési kisebbségi önkormányzatok nemzetiségek szerint Local minority self-governments by nationalities Kisebbségi önkormányzatok Minority selfgovernments Bolgár Bulgarian Cigány Gipsy.5. county. region Serb kisebbségi önkormányzatok number of minority self-governments Budapest Pest Közép-Magyarország Central Hungary Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Közép-Dunántúl Central Transdanubia Győr-Moson-Sopron Vas Zala Nyugat-Dunántúl Western Transdanubia Baranya Somogy Tolna Dél-Dunántúl Southern Transdanubia Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Magyarország Northern Hungary Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Észak-Alföld Northern Great Plain Bács-Kiskun Békés Csongrád Dél-Alföld Southern Great Plain Magyarország összesen Hungary total 202 180 382 48 56 90 194 48 47 73 168 271 94 93 458 200 68 103 371 65 41 134 240 86 70 37 193 2 006 21 10 31 – 1 – 1 1 – – 1 1 – – 1 2 – – 2 1 – – 1 – – 1 1 20 65 85 17 15 36 68 19 17 57 93 131 77 55 263 136 59 79 274 50 40 118 208 43 30 16 89 20 5 25 2 1 – 3 – – – – 2 – 17 4 21 3 – – 3 10 11 12 33 33 10 – 43 1 – – 1 – – – – 13 – 1 14 115 16 4 20 2 3 1 6 1 1 – 2 22 44 66 15 22 48 85 15 10 4 29 20 1 21 1 1 2 4 1 – – 1 – – – – 2 – – 2 1 – 1 2 – – 1 1 31 15 1 16 – – – – – – – – – – – – 1 – – 1 11 – – 11 – 13 5 18 46 16 6 22 1 2 – 3 – – – – 1 – – 1 17 3 1 21 – – 4 4 – – – – 51 14 11 25 3 – – 3 – – – – 4 – 1 5 – – – – – – – – 2 1 4 7 40 14 28 42 2 10 2 14 – – – – – – – – 13 2 21 36 – – 1 1 3 17 3 23 116 1 – 1 1 – – 1 1 8 – 9 – – – – – – – – – – – – – – – – 11 6 1 7 1 1 1 3 – – – – 2 – – 2 5 – – 5 – – 1 1 – – 1 1 19 – 2 1 1 – 2 – – – – – – 2 2 34 1 96 1 6 – 37 2 139 12 1 – 13 – 1 1 2 – 1 1 2 10 2 2 14 2 – 8 10 25 8 2 35 38 1 080 47 378 21 .

resident population and number of dwellings Jogálláson belüli sorszám Serial number within legal status A fővárosi kerület. III. 34. 2. town Terület (hektár) Area (hectare) A lakónépesség száma Resident population A lakások száma Number of dwellings Sorszám Serial number megnevezése name megyei beosztása the county it belongs to 2008. a megyei jogú városok. XIX. 16. VII. XVI. 26. 36. 21. 11. town with county's rights. I. 30. január 1-jén on January 1st. 15. 19. 35. X. IX. 8. 18. 23. 9. 25. 5. Budapest 1. 8. 18. 14. 41. 10. 22. 17. 13. 17. 14. lakónépessége és a lakások száma The area of districts of the capital. kerület – district kerület – district kerület – district kerület – district kerület – district kerület – district kerület – district kerület – district kerület – district kerület – district kerület – district kerület – district kerület – district kerület – district kerület – district kerület – district kerület – district kerület – district kerület – district kerület – district kerület – district kerület – district kerület – district – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Együtt – Total: 341 3 634 3 970 1 882 259 238 209 685 1 253 3 249 3 347 2 668 1 344 1 813 2 694 3 351 5 482 3 860 938 1 218 2 575 3 425 4 077 52 512 24 665 88 187 123 737 98 381 27 023 41 784 62 034 81 447 60 892 78 484 137 426 56 257 111 681 118 435 80 533 68 298 77 775 93 239 61 453 63 315 76 320 50 468 20 463 1 702 297 16 556 47 560 60 683 46 750 19 212 25 781 36 039 41 207 38 197 36 552 73 338 33 170 69 152 69 548 38 044 29 026 30 367 41 594 27 216 30 188 32 588 20 941 8 468 872 177 Megyei jogú városok – Towns with county's rights 24. 21. 14. 2008 Főváros – Capital 1. 28. II. 39. 12. 16. 19. 12. XVIII. 3. XI. of the towns with county's rights. 15. 4. 32. 4. 37. 38. 8. 1. 17. 7. 5. 6. 9. V. 22. 12. 9. XIV. 5. 3. 7. XV. 15. 20. 11. XXIII. XXII. 31. XXI. a városok területe. 2. 23. IV. XX. 13. XII. 10. 4.6. XIII. 10. 2. 40. Békéscsaba Debrecen Dunaújváros Eger Érd Győr Hódmezővásárhely Kaposvár Kecskemét Miskolc Nagykanizsa Nyíregyháza Pécs Salgótarján Sopron Szeged Székesfehérvár Szekszárd Békés Hajdú-Bihar Fejér Heves Pest Győr-Moson-Sopron Csongrád Somogy Bács-Kiskun Borsod-Abaúj-Zemplén Zala Szabolcs-Szatmár-Bereg Baranya Nógrád Győr-Moson-Sopron Csongrád Fejér Tolna 19 393 46 165 5 267 9 224 6 054 17 462 48 798 11 359 32 136 23 668 14 840 27 451 16 275 * 10 080 16 905 28 100 17 089 9 629 64 852 205 084 49 183 56 082 63 077 128 808 47 296 67 464 110 316 171 096 50 744 116 874 156 664 38 683 57 895 167 039 101 755 34 004 28 926 88 944 22 700 25 110 21 781 55 164 19 560 27 824 46 048 75 429 21 323 49 515 69 082 18 271 24 684 74 917 42 848 14 842 22 . 27. 18. 6. 7. 13. 16. XVII. 20. 33. A fővárosi kerületek. 29. a megyei jogú város és a város Capital district. VI. VIII. 11. 3. 6.

39. 66. 21. 68. 28. 45. 22. 5. 75. 8. 41. 11. 78. 83. 74. 21. 81. 43. 20. 19. 38. 18. a megyei jogú város és a város Capital district. 36. 17. 70. 15. 58. 6. 46. 53. 90. 84. 26. 76. január 1-jén on January 1st. 9. 65. 13. 40. 12. 25. 3. 64. 4. 2. 49. 32. 62. 60. 29. 22. of the towns with county's rights. a megyei jogú városok. 89. 85. 19. 27. 55. 1. 72. 48. 61. 14. 24. 63. 59. 44. 54. 23. 44. 23. 77. 82. 30. 7. 34. 88. 69. Szolnok Szombathely Tatabánya Veszprém Zalaegerszeg Jász-Nagykun-Szolnok Vas Komárom-Esztergom Veszprém Zala Együtt – Total: Városok – Towns 18 724 9 750 9 144 12 690 9 985 420 188 75 008 79 300 70 388 62 286 61 717 33 353 33 423 29 901 25 891 25 309 874 845 2 035 615 47. 79. town Sorszám Serial number megnevezése name megyei beosztása the county it belongs to 2008. 10. 56. 20. resident population and number of dwellings Jogálláson belüli sorszám Serial number within legal status Terület (hektár) Area (hectare) A lakónépesség száma Resident population A lakások száma Number of dwellings A fővárosi kerület. town with county's rights. 43.A fővárosi kerületek. 31. 86. 73. 35. 80. 51. 50. 37. 57. 33. a városok területe. Abádszalók Abaújszántó Abony Ács Adony Ajka Albertirsa Alsózsolca Aszód Bábolna Bácsalmás Badacsonytomaj Baja Baktalórántháza Balassagyarmat Balatonalmádi Balatonboglár Balatonföldvár Balatonfüred Balatonfűzfő Balatonlelle Balkány Balmazújváros Barcs Bátaszék Bátonyterenye Battonya Békés Bélapátfalva Berettyóújfalu Berhida Biatorbágy Bicske Biharkeresztes Bóly Bonyhád Borsodnádasd Budakeszi Budaörs Bük Cegléd Celldömölk Cigánd Csenger Jász-Nagykun-Szolnok Borsod-Abaúj-Zemplén Pest Komárom-Esztergom Fejér Veszprém Pest Borsod-Abaúj-Zemplén Pest Komárom-Esztergom Bács-Kiskun Veszprém Bács-Kiskun Szabolcs-Szatmár-Bereg Nógrád Veszprém Somogy Somogy Veszprém Veszprém Somogy Szabolcs-Szatmár-Bereg Hajdú-Bihar Somogy Tolna Nógrád Békés Békés Heves Hajdú-Bihar Veszprém Pest Fejér Hajdú-Bihar Baranya Tolna Borsod-Abaúj-Zemplén Pest Pest Vas Pest Vas Borsod-Abaúj-Zemplén Szabolcs-Szatmár-Bereg 13 223 4 736 12 797 10 383 6 105 9 505 7 296 2 602 1 620 3 359 10 832 3 270 17 761 3 525 * 2 374 4 988 3 204 1 532 4 645 925 4 323 8 999 20 545 12 290 6 354 7 892 14 571 12 723 3 663 17 098 4 273 4 380 7 708 4 926 2 538 7 214 2 807 3 711 2 359 2 086 24 487 5 239 5 676 3 616 4 389 3 202 15 681 7 232 3 831 29 998 12 217 6 148 6 199 3 763 7 190 2 220 37 573 4 299 16 592 8 795 5 949 2 040 13 279 4 245 4 924 6 563 17 645 11 792 6 626 13 555 6 131 20 647 3 275 15 490 6 024 11 307 11 430 3 939 3 954 13 968 3 231 13 779 27 665 3 360 38 315 11 257 2 925 4 913 2 093 1 306 6 119 2 665 1 457 12 544 4 728 1 832 2 355 1 361 3 288 1 062 15 914 1 197 6 727 4 140 2 752 1 150 5 587 1 895 2 246 2 483 6 638 4 498 2 554 5 797 3 099 8 263 1 145 6 255 2 016 3 994 3 928 1 652 1 491 5 576 1 382 5 357 9 800 1 607 15 546 4 663 1 167 1 921 23 . 67. lakónépessége és a lakások száma – The area of districts of the capital. 42. 52. 71. 2008 42. 16. 87.

106. 69. 121. 92. 98. 85. 93. 124. 89. 82. a megyei jogú város és a város Capital district. 45. 101. 77. 62. 63. town with county's rights. 2008 91. 65. 110. 122. 92. 95. 94. 55. 96. 114. 103. 79. 116. 123. 93. 97. 130. 87. 72. 107. 111. 49. 95. 78. 113. 131. 98. 81. 53. 104. 118. 71.A fővárosi kerületek. 137. 60. 102. 74. 125. 135. január 1-jén on January 1st. town Sorszám Serial number megnevezése name megyei beosztása the county it belongs to 2008. a megyei jogú városok. 143. 119. 86. 99. 70. Csepreg Csongrád Csorna Csorvás Csurgó Dabas Demecser Derecske Dévaványa Devecser Dombóvár Dombrád Dorog Dunaföldvár Dunaharaszti Dunakeszi Dunavarsány Dunavecse Edelény Elek Emőd Encs Enying Ercsi Esztergom Fehérgyarmat Felsőzsolca Fertőd Fonyód Fót Füzesabony Füzesgyarmat Gárdony Göd Gödöllő Gönc Gyál Gyomaendrőd Gyömrő Gyöngyös Gyula Hajdúböszörmény Hajdúdorog Hajdúhadház Hajdúnánás Hajdúsámson Hajdúszoboszló Harkány Hatvan Herend Heves Hévíz Ibrány Izsák Vas Csongrád Győr-Moson-Sopron Békés Somogy Pest Szabolcs-Szatmár-Bereg Hajdú-Bihar Békés Veszprém Tolna Szabolcs-Szatmár-Bereg Komárom-Esztergom Tolna Pest Pest Pest Bács-Kiskun Borsod-Abaúj-Zemplén Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Borsod-Abaúj-Zemplén Fejér Fejér Komárom-Esztergom Szabolcs-Szatmár-Bereg Borsod-Abaúj-Zemplén Győr-Moson-Sopron Somogy Pest Heves Békés Fejér Pest Pest Borsod-Abaúj-Zemplén Pest Békés Pest Heves Békés Hajdú-Bihar Hajdú-Bihar Hajdú-Bihar Hajdú-Bihar Hajdú-Bihar Hajdú-Bihar Baranya Heves Veszprém Heves Zala Szabolcs-Szatmár-Bereg Bács-Kiskun 4 954 17 389 9 173 9 018 5 942 16 599 3 699 10 358 21 655 6 411 7 848 5 184 1 154 11 142 2 917 3 106 2 252 6 677 5 684 5 491 4 943 2 580 8 278 6 531 10 036 5 246 1 625 4 855 5 355 3 740 4 634 12 734 6 350 2 224 6 197 3 730 2 493 30 394 2 651 5 531 25 580 37 078 10 065 8 780 25 962 6 947 23 870 2 569 * 6 617 1 958 9 931 831 6 048 11 376 3 454 17 906 10 738 5 441 5 382 16 595 4 440 9 160 8 273 4 875 20 186 4 136 12 353 9 175 18 889 34 936 6 872 4 079 10 598 5 173 5 253 6 441 7 035 8 563 30 523 8 274 7 084 3 442 5 041 17 994 8 088 6 133 8 917 17 271 32 907 2 097 22 979 14 680 15 290 32 733 32 016 31 748 9 164 12 735 17 648 12 576 23 349 3 831 21 140 3 533 10 959 4 370 6 979 6 054 1 266 8 500 4 245 2 393 2 129 5 950 1 522 3 315 3 296 1 879 8 310 1 478 4 944 4 003 7 336 13 846 2 333 1 710 3 560 1 997 1 977 2 258 2 600 3 118 11 749 3 240 2 223 1 431 2 576 5 968 3 074 2 416 3 678 6 402 11 878 947 8 023 6 473 5 355 14 443 13 597 12 178 3 525 4 177 6 974 4 030 10 301 1 803 8 885 1 281 4 175 3 424 2 348 2 903 24 . 73. 91. 115. 109. 139. 142. 47. 64. 120. 97. 105. 56. 144. 66. a városok területe. 68. lakónépessége és a lakások száma – The area of districts of the capital. 46. 127. 80. 138. 52. 96. 76. 129. 59. 140. 132. 61. 67. 112. 94. 75. 88. 84. 100. 108. 134. 58. resident population and number of dwellings Jogálláson belüli sorszám Serial number within legal status Terület (hektár) Area (hectare) A lakónépesség száma Resident population A lakások száma Number of dwellings A fővárosi kerület. 141. 51. 50. 54. 126. 90. 136. 57. of the towns with county's rights. 117. 128. 83. 48. 133.

164. 154. 114. 134. 186. 104. 172. 120. 158. 183. 188. 177. 109. 192. 182. 138. 123. 176. 102. 125. 166. 128. 117. 116. 184. 153. 110. 129. 126. 194. of the towns with county's rights. 140. 180. 163. 132. 136. 190. a megyei jogú város és a város Capital district. 148. 151. 170. 193. 127. 171. 106. 150. 143. 111. 185. 156. 137. 2008 145. 112. 150. 122. lakónépessége és a lakások száma – The area of districts of the capital. 148. 149. 118. 161. 149. 115. 181. 178. 155. 152.A fővárosi kerületek. 99. 167. 100. 119. 103. január 1-jén on January 1st. 113. 124. 130. 151. 147. 179. 139. 145. 121. 108. 157. 147. 135. 197. 165. Jánoshalma Jánossomorja Jászapáti Jászárokszállás Jászberény Jászfényszaru Kaba Kadarkút Kalocsa Kapuvár Karcag Kazincbarcika Kecel Kemecse Kenderes Kerekegyháza Keszthely Kisbér Kisköre Kiskőrös Kiskunfélegyháza Kiskunhalas Kiskunmajsa Kistarcsa Kistelek Kisújszállás Kisvárda Komádi Komárom Komló Kozármisleny Körmend Körösladány Kőszeg Kunhegyes Kunszentmárton Kunszentmiklós Lábatlan Lajosmizse Lengyeltóti Lenti Létavértes Letenye Lőrinci Maglód Makó Mándok Marcali Máriapócs Martfű Martonvásár Mátészalka Mezőberény Bács-Kiskun Győr-Moson-Sopron Jász-Nagykun-Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok Hajdú-Bihar Somogy Bács-Kiskun Győr-Moson-Sopron Jász-Nagykun-Szolnok Borsod-Abaúj-Zemplén Bács-Kiskun Szabolcs-Szatmár-Bereg Jász-Nagykun-Szolnok Bács-Kiskun Zala Komárom-Esztergom Heves Bács-Kiskun Bács-Kiskun Bács-Kiskun Bács-Kiskun Pest Csongrád Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Hajdú-Bihar Komárom-Esztergom Baranya Baranya Vas Békés Vas Jász-Nagykun-Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok Bács-Kiskun Komárom-Esztergom Bács-Kiskun Somogy Zala Hajdú-Bihar Zala Heves Pest Csongrád Szabolcs-Szatmár-Bereg Somogy Szabolcs-Szatmár-Bereg Jász-Nagykun-Szolnok Fejér Szabolcs-Szatmár-Bereg Békés 13 221 14 898 7 816 7 717 22 135 7 616 9 503 3 974 5 318 9 605 36 863 * 3 667 11 448 3 894 11 124 8 128 7 598 5 219 6 842 10 223 25 630 22 758 22 199 1 102 6 919 20 527 3 591 14 465 7 019 4 655 1 445 5 279 12 379 5 466 14 894 14 365 17 211 2 635 16 466 3 957 7 380 11 662 4 172 2 353 2 236 22 923 2 891 10 440 2 209 2 308 3 125 4 140 11 853 9 433 5 848 9 297 8 064 27 218 5 779 6 211 2 684 17 676 10 523 21 128 30 185 8 892 4 900 5 048 6 180 21 201 5 569 2 964 14 615 30 730 29 168 11 815 10 557 7 312 11 906 17 246 5 529 19 563 26 210 5 684 12 128 4 829 12 021 7 977 9 013 8 793 5 165 11 163 3 365 8 383 7 193 4 243 6 175 11 062 24 658 4 449 11 977 2 175 6 838 5 650 17 557 11 274 4 472 2 149 3 662 3 731 11 705 2 607 2 368 973 7 713 4 284 8 229 12 579 3 782 1 662 2 012 2 723 9 785 2 179 1 225 6 729 14 567 12 131 5 416 3 531 3 391 4 761 6 863 2 595 8 115 11 160 1 887 5 012 2 029 4 548 3 391 3 969 3 541 2 063 4 860 1 234 3 378 2 717 1 617 2 313 3 717 11 401 1 477 4 965 723 2 914 1 919 7 013 4 612 25 . 101. 141. 105. resident population and number of dwellings Jogálláson belüli sorszám Serial number within legal status Terület (hektár) Area (hectare) A lakónépesség száma Resident population A lakások száma Number of dwellings A fővárosi kerület. 133. 160. 146. a megyei jogú városok. 189. 142. 168. 107. 187. 169. 195. 174. town Sorszám Serial number megnevezése name megyei beosztása the county it belongs to 2008. 173. 191. 196. 175. 159. town with county's rights. 146. 162. 131. 144. a városok területe.

203. 202. 200. 158. 236. 200. 235. 193. 183. 251. 171. 204. 232. 201. 246. 227. 153. 245. 154. a megyei jogú városok. of the towns with county's rights. 166. 2008 198. 176. 213. 233. 178. 249. január 1-jén on January 1st. 212. 195. 194. 198. Mezőcsát Mezőhegyes Mezőkovácsháza Mezőkövesd Mezőtúr Mindszent Mohács Monor Mór Mórahalom Mosonmagyaróvár Nádudvar Nagyatád Nagybajom Nagyecsed Nagyhalász Nagykálló Nagykáta Nagykőrös Nagymaros Nyékládháza Nyergesújfalu Nyíradony Nyírbátor Nyírlugos Nyírtelek Ócsa Orosháza Oroszlány Ózd Őriszentpéter Örkény Paks Pálháza Pannonhalma Pápa Pásztó Pécel Pécsvárad Pétervására Pilis Pilisvörösvár Polgár Polgárdi Pomáz Putnok Püspökladány Ráckeve Rakamaz Répcelak Rétság Sajószentpéter Sándorfalva Sárbogárd Borsod-Abaúj-Zemplén Békés Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Jász-Nagykun-Szolnok Csongrád Baranya Pest Fejér Csongrád Győr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Somogy Somogy Szabolcs-Szatmár-Bereg Szabolcs-Szatmár-Bereg Szabolcs-Szatmár-Bereg Pest Pest Pest Borsod-Abaúj-Zemplén Komárom-Esztergom Hajdú-Bihar Szabolcs-Szatmár-Bereg Szabolcs-Szatmár-Bereg Szabolcs-Szatmár-Bereg Pest Békés Komárom-Esztergom Borsod-Abaúj-Zemplén Vas Pest Tolna Borsod-Abaúj-Zemplén Győr-Moson-Sopron Veszprém Nógrád Pest Baranya Heves Pest Pest Hajdú-Bihar Fejér Pest Borsod-Abaúj-Zemplén Hajdú-Bihar Pest Szabolcs-Szatmár-Bereg Vas Nógrád Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Fejér 10 309 15 544 6 259 10 056 28 972 5 935 11 223 * 4 829 10 861 8 315 8 535 22 591 7 060 10 806 4 387 4 431 6 855 8 161 22 794 3 437 2 468 3 951 9 659 6 673 5 838 6 792 8 166 20 222 7 587 * 9 170 3 356 3 644 15 408 676 2 958 9 168 7 260 4 364 3 603 3 387 4 730 2 430 9 746 7 216 4 903 3 473 18 695 6 409 4 264 1 382 1 978 3 485 5 577 18 934 6 305 5 578 6 454 17 009 18 436 7 031 19 035 18 388 14 466 5 966 31 799 9 115 11 275 3 534 6 442 5 770 10 232 12 819 25 127 4 629 4 939 7 603 7 964 12 674 2 873 7 005 8 974 30 356 19 133 36 377 1 226 4 972 19 957 1 085 3 974 32 617 9 951 14 678 4 063 2 557 11 429 13 307 8 202 6 840 16 408 7 229 15 296 9 726 5 015 2 492 3 009 12 513 8 094 13 146 2 489 2 899 2 968 7 523 7 749 3 191 8 661 6 313 5 637 2 485 12 369 3 728 5 058 1 151 2 389 1 954 3 642 4 976 10 324 1 800 1 752 2 888 2 784 4 753 1 217 2 532 3 212 14 049 7 894 14 941 523 1 728 8 253 416 1 272 13 126 4 084 4 756 1 469 925 4 016 4 517 3 360 2 028 5 602 2 594 5 958 3 636 1 895 1 048 1 146 4 525 3 057 5 076 26 . 197. 168. resident population and number of dwellings Jogálláson belüli sorszám Serial number within legal status Terület (hektár) Area (hectare) A lakónépesség száma Resident population A lakások száma Number of dwellings A fővárosi kerület. 204. 218. 175. 247. 192. 156.A fővárosi kerületek. 199. 159. 189. 160. 250. 170. 182. 224. 184. 169. 164. 243. town with county's rights. 205. 196. 241. 242. 177. 190. 180. 187. 157. 203. a megyei jogú város és a város Capital district. 209. 239. 210. 162. 205. town Sorszám Serial number megnevezése name megyei beosztása the county it belongs to 2008. 221. 186. 248. 211. 199. 216. 231. 179. 163. 201. 244. 237. 173. 207. 215. 152. 219. 228. 167. 202. a városok területe. 217. 225. 208. 155. 234. 214. 240. 220. 223. 226. 191. 185. 174. lakónépessége és a lakások száma – The area of districts of the capital. 188. 161. 165. 238. 230. 172. 181. 222. 229. 206.

239. 277. 236. 294. 210. 295. 207. 254. 238. 292. 213. Sarkad Sárospatak Sárvár Sásd Sátoraljaújhely Sellye Siklós Simontornya Siófok Solt Soltvadkert Sümeg Szabadszállás Szarvas Százhalombatta Szécsény Szeghalom Szendrő Szentendre Szentes Szentgotthárd Szentlőrinc Szerencs Szigethalom Szigetszentmiklós Szigetvár Szikszó Szob Tab Tamási Tapolca Tata Téglás Tét Tiszacsege Tiszaföldvár Tiszafüred Tiszakécske Tiszalök Tiszaújváros Tiszavasvári Tokaj Tolna Tompa Tótkomlós Tököl Törökbálint Törökszentmiklós Tura Túrkeve Újfehértó Újszász Üllő Vác Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Vas Baranya Borsod-Abaúj-Zemplén Baranya Baranya Tolna Somogy Bács-Kiskun Bács-Kiskun Veszprém Bács-Kiskun Békés Pest Nógrád Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Pest Csongrád Vas Baranya Borsod-Abaúj-Zemplén Pest Pest Baranya Borsod-Abaúj-Zemplén Pest Somogy Tolna Veszprém Komárom-Esztergom Hajdú-Bihar Győr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok Bács-Kiskun Szabolcs-Szatmár-Bereg Borsod-Abaúj-Zemplén Szabolcs-Szatmár-Bereg Borsod-Abaúj-Zemplén Tolna Bács-Kiskun Békés Pest Pest Jász-Nagykun-Szolnok Pest Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Jász-Nagykun-Szolnok Pest Pest 12 557 13 919 6 464 1 488 7 347 2 518 5 092 3 383 12 466 13 267 10 886 6 413 16 462 16 157 2 806 4 583 21 713 5 357 4 382 35 325 6 773 2 781 3 668 912 4 565 3 951 3 623 1 797 2 586 11 196 6 346 7 817 3 833 5 635 13 640 8 034 16 218 13 327 5 872 4 604 * 12 659 2 820 7 108 8 157 12 536 3 849 2 939 18 516 5 592 23 652 14 088 5 820 4 810 6 160 10 619 13 477 15 099 3 360 16 518 2 911 9 964 4 306 24 031 6 721 7 597 6 467 6 330 17 731 17 793 6 009 9 465 4 183 24 938 29 444 8 979 7 060 9 587 15 970 30 646 10 948 5 729 2 971 4 624 8 665 16 513 24 751 6 585 4 009 4 741 11 719 11 347 11 581 5 883 16 719 13 151 4 644 11 704 4 770 6 164 9 991 12 886 22 084 7 972 9 394 13 450 6 642 10 631 33 223 4 320 5 318 6 158 1 394 6 854 1 160 3 988 1 883 11 517 2 992 3 362 2 527 3 077 7 509 7 109 2 529 3 887 1 437 9 396 12 703 3 296 2 513 3 861 5 074 10 548 4 286 2 211 1 094 1 919 3 707 6 838 9 458 2 297 1 462 2 099 4 715 5 197 5 191 2 270 7 010 4 546 1 694 4 488 2 078 2 948 3 623 4 453 8 988 2 962 3 985 4 945 2 552 3 807 14 073 27 . 290. 253. 241. 212. 302. 258. 211. 244. 297. 230. 216. 254. 301. 225. 276. 270. 279. 228. 214. 208. 269. 264. 258. 263. 247. 251. január 1-jén on January 1st. 248. 256. 235. 242. 245. 289. resident population and number of dwellings Jogálláson belüli sorszám Serial number within legal status Terület (hektár) Area (hectare) A lakónépesség száma Resident population A lakások száma Number of dwellings A fővárosi kerület. 268. 220. 260. 271. 219. 234. 255. 253. 221. 209. 287. 255. 231. 257. 266. 250. 259. 232. 252. 222. town Sorszám Serial number megnevezése name megyei beosztása the county it belongs to 2008. 243. 261.A fővárosi kerületek. 259. a városok területe. 284. 273. 275. 256. 299. 274. a megyei jogú város és a város Capital district. 293. town with county's rights. 291. 300. 262. 2008 252. 223. 282. 304. lakónépessége és a lakások száma – The area of districts of the capital. 305. 296. 288. 285. 215. 249. 267. 237. 246. 281. 233. 240. 257. 227. of the towns with county's rights. 224. 278. 272. 218. 217. 303. 226. 280. 283. 265. 229. 298. 206. a megyei jogú városok. 286.

264. a megyei jogú városok. 319. town with county's rights. 274. 262. 272. 317. 269. 314. Vámospércs Várpalota Vásárosnamény Vasvár Vecsés Velence Veresegyház Vésztő Villány Visegrád Záhony Zalakaros Zalalövő Zalaszentgrót Zirc Hajdú-Bihar Veszprém Szabolcs-Szatmár-Bereg Vas Pest Fejér Pest Békés Baranya Pest Szabolcs-Szatmár-Bereg Zala Zala Zala Veszprém Együtt – Total: 5 820 7 726 6 566 5 510 3 616 3 337 2 856 12 570 2 202 3 327 687 1 717 5 264 8 162 3 740 2 266 516 2 739 216 5 428 20 835 8 964 4 466 20 135 5 019 15 079 7 259 2 517 1 840 4 384 1 786 3 087 7 493 7 157 2 120 8 488 3 316 1 921 7 480 2 012 4 934 3 088 1 010 717 1 798 913 1 262 3 033 2 653 1 227 482 2 974 504 3 065 527 6 803 439 Főváros. 267. 270. 260. 308. 266. 2008 306. lakónépessége és a lakások száma – The area of districts of the capital. 310. 307. 312. towns total 28 . 265. a városok területe. 311. resident population and number of dwellings Jogálláson belüli sorszám Serial number within legal status Terület (hektár) Area (hectare) A lakónépesség száma Resident population A lakások száma Number of dwellings A fővárosi kerület. town Sorszám Serial number megnevezése name megyei beosztása the county it belongs to 2008. a megyei jogú város és a város Capital district. 268. 313. 273. 318. 271.A fővárosi kerületek. megyei jogú városok. 315. január 1-jén on January 1st. 261. 316. 263. 320. of the towns with county's rights. towns with county's rights. 309. városok összesen Capital.

19. január 1-jén on January 1st. 16. 7. notarity seat seat of the office of district of selfnotarity government body Sorszám Kistérségi kód Code of subregions Terület hektár) Area (hectare A lakónépesség száma Resident population A lakások száma Number of dwellings Serial Serial number number within legal status 2008. V. 8. XXIII. 12. XV. XVI. 13. XIV. 3. 16. VII. 2008 1. 10. 5. 17. 23. 14. XX. XII.II. II. IV. 21. 5. X. 3101 3101 3101 3101 3101 3101 3101 3101 3101 3101 3101 3101 3101 3101 3101 3101 3101 3101 3101 3101 3101 3101 3101 I. 4. 23. 22. XIX. 9. XI. 9. 10. 3. XVIII. 17. 6. VIII. 20. 2. 19. 21. XVII. 18. 15. 11. a körjegyzői A fővárosi kerület megnevezése kódja hivatal székhelye Code of Name of capital district district Seat of district notarity. 8. 4. XXII. 2. 11. 7. XXI. kerület – district kerület – district kerület – district kerület – district kerület – district kerület – district kerület – district kerület – district kerület – district kerület – district kerület – district kerület – district kerület – district kerület – district kerület – district kerület – district kerület – district kerület – district kerület – district kerület – district kerület – district kerület – district kerület – district 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 341 3 634 3 970 1 882 259 238 209 685 1 253 3 249 3 347 2 668 1 344 1 813 2 694 3 351 5 482 3 860 938 1 218 2 575 3 425 4 077 52 512 24 665 88 187 123 737 98 381 27 023 41 784 62 034 81 447 60 892 78 484 137 426 56 257 111 681 118 435 80 533 68 298 77 775 93 239 61 453 63 315 76 320 50 468 20 463 1 702 297 16 556 47 560 60 683 46 750 19 212 25 781 36 039 41 207 38 197 36 552 73 338 33 170 69 152 69 548 38 044 29 026 30 367 41 594 27 216 30 188 32 588 20 941 8 468 872 177 Budapest főváros összesen – Budapest capital total 29 . 1. 13. 14. 15. 6. 22. IX. 18. 20. XIII. VI. A HELYSÉGEK RÉSZLETES ADATAI DETAILED DATA OF LOCALITIES BUDAPEST FŐVÁROS – BUDAPEST CAPITAL Jogálláson belüli sorszám A települési önkormányzat körjegyzőségi A körjegyzőség. 12. III.

3304 Kecskemét Városok – Towns 2. 22. 23. 17. 3302 3301 3309 3305 3310 3303 3305 3304 3305 3306 3307 3308 3309 3304 3303 3305 3309 3304 3307 Bácsalmás Baja Dunavecse Izsák Jánoshalma Kalocsa Kecel Kerekegyháza Kiskőrös Kiskunfélegyháza Kiskunhalas Kiskunmajsa Kunszentmiklós Lajosmizse Solt Soltvadkert Szabadszállás Tiszakécske Tompa 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 Helyben – In the place – – – – – Helyben – In the place – – – – – – Helyben – In the place Helyben – In the place – – – – 10 832 17 761 6 677 11 376 13 221 5 318 11 448 8 128 10 223 25 630 22 758 22 199 17 211 16 466 13 267 10 886 16 462 13 327 8 157 7 190 37 573 4 079 6 054 9 433 17 676 8 892 6 180 14 615 30 730 29 168 11 815 8 793 11 163 6 721 7 597 6 330 11 581 4 770 3 288 15 914 1 710 2 903 4 472 7 713 3 782 2 723 6 729 14 567 12 131 5 416 3 541 4 860 2 992 3 362 3 077 5 191 2 078 1 – 32 136 110 316 46 048 Nagyközségek – Large villages 21. 16. 18. 17. 5. 3. 14. 10. 3304 3305 3309 3301 3301 3302 3304 3307 3301 3303 3305 3310 3306 3305 3301 3301 3305 Ágasegyháza Akasztó Apostag Bácsborsód Bácsszentgyörgy Bácsszőlős Ballószög Balotaszállás Bátmonostor Bátya Bócsa Borota Bugacpusztaháza Császártöltés Csátalja Csávoly Csengőd 4 1 1 4 6 6 1 1 6 1 1 4 6 1 1 1 1 Helyben – In the place – – Helyben – In the place Gara Csikéria – – Vaskút – – Helyben – In the place Bugac – – – – 5 587 6 488 3 194 7 752 1 473 3 883 3 500 10 494 3 795 3 386 9 704 8 180 4 300 8 206 3 905 4 742 4 889 1 947 3 385 2 053 1 245 173 397 3 300 1 558 1 629 2 163 1 811 1 404 322 2 474 1 600 1 941 2 201 898 1 550 968 428 98 272 1 037 820 697 968 943 738 143 1 055 668 824 1 178 1 3 1 1 3 1 1 1 1 – Helyben – In the place – – Helyben – In the place – – – – 6 393 13 111 9 047 8 992 12 968 5 466 12 346 9 418 9 113 2 870 2 891 3 458 3 305 3 484 4 498 5 483 3 908 5 106 1 250 1 474 1 657 1 414 1 668 1 957 2 917 1 547 2 312 30 . 3. 42. 9. 34. 36. 20. 5. január 1-jén on January 1st. 25. 15. 15. 28. 33. 8. 3301 3306 3303 3303 3303 3304 3310 3301 3306 Bácsbokod Bugac Dunapataj Hajós Harta Lakitelek Mélykút Sükösd Tiszaalpár Községek – Villages 30. 19. 15. 14. 37. 45. 40. 7. 9. 38. 10. 5. 11. 39. 14. 17. 9. 8. 4. 11. 7. 24. 11. 8. 5. 12. 1. 1. notarity seat seat of the office of district of selfnotarity government body Terület hektár) Area (hectare A lakónépesség A lakások száma száma Number of Resident dwellings population 2008. 32. 2. 12. a zőségi kódja körjegyzői hivatal székhelye Code of district Seat of district notarity. 43. 46. megnevezése Name of level of administration of locality Megyei jogú város – Town with county's rights 1. 41. 4. 13. 1. 44. 7. 4. 3. 27. 2. 9. 35. 26. 13. 6. 2008 A helység jogállása. 19.BÁCS-KISKUN MEGYE – BÁCS-KISKUN COUNTY Székhelye – County capital: Kecskemét Sorszám Serial number Jogálláson belüli sorszám Serial number within legal status Kistérségi kód Code of subregions A települési önkormányzat körjegyA körjegyzőség. 16. 12. 6. 18. 29. 16. 6. 3. 6. 4. 7. 10. 13. 31. 1. 2. 8.

74. 66. 60. 47. 78. 97. 40. 32. 21. 71. 49. 19. 25. 58. 43. 42. 67. 104. körjegyA körjegyzőség. 102. 30. 108. 77. 61. 50. 37. 78. 84. 91. 105. 88. 106. 48. 70. 79. 92. 45. 28. 103. 27. 89. 57. 80. 59. 93. 3302 3308 3301 3303 3309 3301 3303 3303 3303 3301 3301 3303 3304 3301 3303 3304 3306 3305 3301 3306 3303 3307 3304 3301 3303 3305 3304 3308 3305 3302 3307 3310 3307 3308 3309 3302 3304 3307 3309 3306 3304 3302 3302 3303 3308 3301 3301 3304 3303 3304 3303 3305 3306 3306 3307 3301 3305 3303 3309 3308 3304 3301 31 . 66. 70. 98. 75. 55. a dwellings Area (hectare population megnevezése zőségi kódja körjegyzői hivatal székhelye Code of Name of level of district Seat of district notarity. 44. 57. 99. 107. 87. 54. 94. 79. 75. 63. 67. 74. 69. 54. 96. 72. 76. 62. 65. 22. 65. 90. 61. 76. 41. 18. 52. 62. 63. 29. 64. 58. 33. 56. 69. 48. 100. 26. 60. január 1-jén administration of locality notarity seat seat of the office of district on Januaryr 1st. 23. 72. 24. 35. 83. 64. 77. 49. 56. 73. 38. 55. 86.Sorszám Serial number Jogálláson belüli sorszám Serial number within legal status Kistérségi kód Code of subregions Bács-Kiskun megye – Bács-Kiskun county A települési A lakónépesség Terület A lakások száma önkorszáma hektár) mányzat Number of Resident A helység jogállása. 36. 39. 34. 59. 53. 51. 31. 81. 52. 2008. 51. 85. 46. 53. 2008 of selfnotarity government body Csikéria Csólyospálos Dávod Drágszél Dunaegyháza Dunafalva Dunaszentbenedek Dunatetétlen Dusnok Érsekcsanád Érsekhalma Fajsz Felsőlajos Felsőszentiván Foktő Fülöpháza Fülöpjakab Fülöpszállás Gara Gátér Géderlak Harkakötöny Helvécia Hercegszántó Homokmégy Imrehegy Jakabszállás Jászszentlászló Kaskantyú Katymár Kelebia Kéleshalom Kisszállás Kömpöc Kunadacs Kunbaja Kunbaracs Kunfehértó Kunpeszér Kunszállás Ladánybene Madaras Mátételke Miske Móricgát Nagybaracska Nemesnádudvar Nyárlőrinc Ordas Orgovány Öregcsertő Páhi Pálmonostora Petőfiszállás Pirtó Rém Soltszentimre Szakmár Szalkszentmárton Szank Szentkirály Szeremle 4 4 1 6 1 6 6 6 1 1 6 1 6 4 4 6 1 1 4 1 4 1 1 1 4 6 1 4 1 6 1 6 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 6 4 6 1 4 1 6 1 6 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 4 Helyben – In the place Helyben – In the place – Miske – Szeremle Foktő Harta – – Nemesnádudvar – Lajosmizse Helyben – In the place Helyben – In the place Ágasegyháza – – Helyben – In the place – Helyben – In the place – – – Helyben – In the place Kecel – Helyben – In the place – Bácsborsód – Borota – Csólyospálos – – – – – – – – Bácsalmás Helyben – In the place Jászszentlászló – Helyben – In the place – Géderlak – Homokmégy – – – – – – Helyben – In the place – – – Helyben – In the place 2 581 6 510 6 921 1 259 1 012 5 789 2 324 4 319 5 747 5 830 2 756 3 199 1 141 5 354 3 153 4 706 2 316 9 132 5 996 3 089 1 872 5 270 5 647 6 855 7 032 7 031 7 086 6 034 5 828 7 108 6 670 6 163 9 206 3 000 8 990 3 372 5 511 7 837 7 755 2 085 4 074 4 930 2 793 4 227 3 289 3 795 5 878 6 636 1 631 9 916 4 306 3 896 5 328 6 779 3 448 3 993 4 449 7 464 8 210 7 483 10 189 3 464 948 1 728 2 046 359 1 525 893 860 555 3 107 2 871 667 1 794 1 014 2 023 1 654 893 1 166 2 386 2 596 1 027 1 058 946 4 300 2 086 1 420 762 2 664 2 570 952 2 297 2 845 485 2 619 772 1 634 1 650 668 2 119 640 1 672 1 694 3 126 557 1 828 499 2 361 1 921 2 410 452 3 313 912 1 209 1 865 1 521 989 1 396 1 357 1 291 2 979 2 514 1 960 1 548 501 1 086 1 080 173 728 581 434 282 1 245 976 293 884 406 879 757 478 491 1 287 953 493 480 395 1 557 1 150 760 354 1 229 1 297 559 991 1 320 336 1 210 396 770 759 327 908 304 737 802 1 558 298 756 377 1 029 723 1 009 265 1 648 423 687 1 092 913 440 575 665 618 1 275 1 165 912 626 47. 101. 71. 50. 95. 20. 68. 68. 73. 82.

118. 85. 113. 87. a dwellings Area (hectare population megnevezése zőségi kódja körjegyzői hivatal székhelye Code of Name of level of district Seat of district notarity. 111. 116. 88. 117. 89. 119. 3305 3309 3302 3305 3304 3309 3303 3303 3304 3301 3307 Bács-Kiskun megye összesen – Bács-Kiskun county total 32 . 84.Sorszám Serial number Jogálláson belüli sorszám Serial number within legal status Kistérségi kód Code of subregions Bács-Kiskun megye – Bács-Kiskun county A települési A lakónépesség Terület A lakások száma önkorszáma hektár) mányzat Number of Resident A helység jogállása. 82. 2008 of selfnotarity government body Tabdi Tass Tataháza Tázlár Tiszaug Újsolt Újtelek Uszód Városföld Vaskút Zsana 1 1 6 1 1 6 6 6 1 4 1 – – Felsőszentiván – – Solt Szakmár Géderlak – Helyben – In the place – 2 139 7 472 2 610 7 338 2 504 3 298 956 2 446 6 287 7 149 8 794 844 472 1 142 2 984 1 341 1 814 927 152 430 1 064 2 203 3 578 819 533 710 549 1 141 688 908 432 127 253 487 802 1 361 447 236 875 109. 81. 110. 2008. 112. 114. 86. körjegyA körjegyzőség. 80. 115. 90. január 1-jén administration of locality notarity seat seat of the office of district on Januaryr 1st. 83.

27. 3207 Pécs Városok – Towns 2. 6. 10. 41. 9. 12. 20. 16. 8. 10. notarity seat seat of the office of district of selfnotarity government body Terület hektár) Area (hectare A lakónépesség A lakások száma száma Number of Resident dwellings population 2008. 7. 30. 1. a zőségi kódja körjegyzői hivatal székhelye Code of district Seat of district notarity. 17. 13. 14. 4. 12. 3. 25. 28. 3202 3205 3201 3207 3202 3208 3203 3204 3205 3209 3206 3205 Bóly Harkány Komló Kozármisleny Mohács Pécsvárad Sásd Sellye Siklós Szentlőrinc Szigetvár Villány 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 Helyben – In the place Helyben – In the place – Helyben – In the place Helyben – In the place Helyben – In the place Helyben – In the place Helyben – In the place Helyben – In the place Helyben – In the place Helyben – In the place Helyben – In the place 2 538 2 569 4 655 1 445 11 223 3 603 1 488 2 518 5 092 2 781 3 951 2 202 3 954 3 831 26 210 5 684 19 035 4 063 3 360 2 911 9 964 7 060 10 948 2 517 1 491 1 803 11 160 1 887 8 661 1 469 1 394 1 160 3 988 2 513 4 286 1 010 1 – 16 275 156 664 69 082 Nagyközségek – Large villages 14. 4. 42. 35. 21. 8. 13. 40. 28. 31. 32. 2. 3205 3203 3201 3204 Beremend Mágocs Szászvár Vajszló Községek – Villages 18. 22. 15. 7. 1. 11. 5. 24. 3. 5. 1. 23. 4. 26. 34. 5. 2. 18. 2. 6. 16. megnevezése Name of level of administration of locality Megyei jogú város – Town with county's rights 1. 11. 46. 21. 23. január 1-jén on January 1st. 20. 15. 26. 37.BARANYA MEGYE – BARANYA COUNTY Székhelye – County capital: Pécs Sorszám Serial number Jogálláson belüli sorszám Serial number within legal status Kistérségi kód Code of subregions A települési önkormányzat körjegyA körjegyzőség. 3. 38. 17. 29. 39. 2008 A helység jogállása. 29. 44. 25. 8. 24. 45. 9. 9. 43. 19. 27. 33. 19. 22. 12. 3. 3207 3204 3203 3206 3206 3203 3205 3208 3207 3207 3202 3205 3203 3207 3207 3206 3202 3204 3203 3203 3206 3202 3208 3204 3202 3209 3203 3207 3205 Abaliget Adorjás Ág Almamellék Almáskeresztúr Alsómocsolád Alsószentmárton Apátvarasd Aranyosgadány Áta Babarc Babarcszőlős Bakóca Bakonya Baksa Bánfa Bár Baranyahídvég Baranyajenő Baranyaszentgyörgy Basal Belvárdgyula Berkesd Besence Bezedek Bicsérd Bikal Birján Bisse 6 6 6 4 6 4 1 6 6 6 4 6 6 6 4 6 6 6 4 6 6 1 4 6 6 4 6 6 6 Orfű Sámod Vásárosdombó Helyben – In the place Mozsgó Helyben – In the place – Pécsvárad Pellérd Egerág Helyben – In the place Szalánta Mindszentgodisa Cserkút Helyben – In the place Rózsafa Dunaszekcső Sámod Helyben – In the place Baranyajenő Somogyapáti – Helyben – In the place Csányoszró Lippó Helyben – In the place Egyházaskozár Kozármisleny Szalánta 1 609 810 1 203 4 433 1 303 1 300 1 361 814 826 809 1 885 425 1 065 1 507 1 382 1 206 900 849 1 555 727 404 1 723 1 904 958 1 136 1 975 1 703 907 1 380 632 194 185 472 83 346 1 151 129 368 194 782 130 279 389 792 211 557 224 520 141 209 415 881 128 253 1 066 774 483 250 230 65 66 162 55 141 304 42 132 92 327 66 160 143 269 80 218 86 169 76 71 183 289 48 108 346 336 186 116 3 3 3 2 Helyben – In the place Helyben – In the place Helyben – In the place Helyben – In the place 4 826 4 254 2 117 1 771 2 690 2 545 2 466 1 827 1 029 975 1 036 707 33 . 11. 4. 7. 36. 10. 6. 1.

45. 76. 60. 32. 42. 58. 39. 43. 87. 30. 61. 31. 82. 92. 91. 90. 63. 52. 73. 67. 36. a zőségi kódja körjegyzői hivatal székhelye Code of district Seat of district notarity. 105. 84. 75. megnevezése Name of level of administration of locality Baranya megye – Baranya county A települési önkormányzat körjegyA körjegyzőség. 93. 86. 99. 54. január 1-jén on January 1st. 55. 80. 63. 50. 85. 81. 58. 54. 57. 75. 48. 72. 70. 2008 47. 44. 46. 49. 79. 85. 78. 51. 65. 47. 64. 41. 66. 98. 79. 69. 101. 33. 64. 56. 35. 70. 95. 107. 59. 60. 34. 48. 68. 102. notarity seat seat of the office of district of selfnotarity government body 1 6 6 4 6 6 4 6 6 1 6 6 4 6 6 6 4 6 6 4 6 4 6 6 4 6 6 6 6 4 6 6 4 4 4 4 6 6 6 6 4 6 6 6 4 6 6 6 4 6 6 1 4 6 6 6 6 6 6 6 4 4 – Magyarhertelend Romonya Helyben – In the place Drávafok Szentlászló Helyben – In the place Szalánta Nagypeterd – Kétújfalu Kémes Helyben – In the place Túrony Almamellék Helesfa Helyben – In the place Szigetvár Szentlőrinc Helyben – In the place Helesfa Helyben – In the place Drávaszabolcs Kovácshida Helyben – In the place Sellye Felsőszentmárton Drávaszabolcs Kémes Helyben – In the place Kovácshida Sellye Helyben – In the place Helyben – In the place Helyben – In the place Helyben – In the place Berkesd Teklafalu Himesháza Pécsvárad Helyben – In the place Nagypall Véménd Sásd Helyben – In the place Túrony Szabadszentkirály Alsómocsolád Helyben – In the place Magyarmecske Drávaszabolcs – Helyben – In the place Somberek Keszü Királyegyháza Kétújfalu Olasz Egyházaskozár Bogádmindszent Helyben – In the place Helyben – In the place Terület hektár) Area (hectare A lakónépesség A lakások száma száma Number of Resident dwellings population 2008. 69. 77. 89. 73. 97. 59. 38. 55. 74. 65. 52. 83. 77. 83. 104. 103. 68. 82. 66. 81. 89. 57. 53. 40. 88. 71. 108. 50. 87. 86. 88. 78. 72. 84. 62. 56. 53. 76. 91. 90. 62. 96. 51. 49. 74.Sorszám Serial number Jogálláson belüli sorszám Serial number within legal status Kistérségi kód Code of subregions A helység jogállása. 80. 106. 61. 37. 71. 100. 94. 67. 3209 3201 3207 3204 3204 3206 3202 3207 3206 3209 3206 3205 3204 3205 3206 3209 3207 3206 3209 3206 3209 3205 3205 3205 3204 3204 3204 3205 3205 3205 3205 3204 3202 3207 3205 3201 3207 3206 3202 3208 3208 3208 3202 3203 3204 3205 3209 3203 3202 3204 3205 3203 3207 3202 3207 3209 3206 3202 3201 3204 3209 3209 Boda Bodolyabér Bogád Bogádmindszent Bogdása Boldogasszonyfa Borjád Bosta Botykapeterd Bükkösd Bürüs Cún Csányoszró Csarnóta Csebény Cserdi Cserkút Csertő Csonkamindszent Dencsháza Dinnyeberki Diósviszló Drávacsehi Drávacsepely Drávafok Drávaiványi Drávakeresztúr Drávapalkonya Drávapiski Drávaszabolcs Drávaszerdahely Drávasztára Dunaszekcső Egerág Egyházasharaszti Egyházaskozár Ellend Endrőc Erdősmárok Erdősmecske Erzsébet Fazekasboda Feked Felsőegerszeg Felsőszentmárton Garé Gerde Gerényes Geresdlak Gilvánfa Gordisa Gödre Görcsöny Görcsönydoboka Gyód Gyöngyfa Gyöngyösmellék Hásságy Hegyhátmaróc Hegyszentmárton Helesfa Hetvehely 1 542 909 784 1 158 2 099 1 722 1 559 595 1 743 3 015 1 630 1 843 2 856 533 376 647 667 1 426 553 1 398 855 1 581 740 660 2 390 1 101 1 297 1 013 491 1 122 624 1 818 3 675 1 301 1 099 2 431 799 1 133 814 2 644 975 702 1 933 484 1 946 853 1 276 1 234 2 528 1 543 1 088 3 993 1 852 951 325 878 1 002 800 759 1 878 987 2 138 433 246 1 076 420 313 457 435 142 345 1 179 100 251 731 133 104 386 543 398 175 611 91 737 219 222 545 211 146 275 96 690 201 444 2 014 1 009 313 814 243 396 85 397 332 192 188 151 969 324 589 265 833 397 309 951 1 736 415 680 126 305 264 158 444 551 467 167 115 319 135 128 212 159 54 134 449 44 94 267 57 42 147 166 173 58 211 65 247 79 89 215 100 103 111 43 285 78 240 954 338 134 348 97 130 63 187 128 99 117 62 510 113 186 99 414 99 103 403 533 186 222 51 108 144 86 166 145 161 34 .

147. 121. 110. 130. 115. 146. 105. 158. 98. 140. 111. 120. 117. 113. 153. 136. 137. 141. 104. 124. 150. 145. 128. 127. 167. 96. 126. 147. 142. megnevezése Name of level of administration of locality Baranya megye – Baranya county A települési önkormányzat körjegyA körjegyzőség. 153. 2008 109. 143. 139. 141. 125. 139. 138. 112. 163. 119. a zőségi kódja körjegyzői hivatal székhelye Code of district Seat of district notarity. 107. január 1-jén on January 1st. 128. 118. 123. 169. 135. 121. 132. 160. 114. 109. 133. 159. 127. 145. 118. 152. 113. 164. 102. 131. 106. 111. 161. 136. 116. 146. 132. 3208 3202 3204 3206 3202 3206 3201 3207 3206 3205 3205 3205 3202 3209 3204 3201 3205 3206 3208 3208 3205 3204 3207 3206 3209 3204 3203 3202 3205 3206 3203 3205 3207 3205 3205 3205 3202 3204 3206 3205 3205 3203 3204 3205 3207 3201 3207 3202 3207 3207 3202 3205 3201 3202 3202 3207 3208 3204 3205 3201 3201 3206 Hidas Himesháza Hirics Hobol Homorúd Horváthertelend Hosszúhetény Husztót Ibafa Illocska Ipacsfa Ivánbattyán Ivándárda Kacsóta Kákics Kárász Kásád Katádfa Kátoly Kékesd Kémes Kemse Keszü Kétújfalu Királyegyháza Kisasszonyfa Kisbeszterce Kisbudmér Kisdér Kisdobsza Kishajmás Kisharsány Kisherend Kisjakabfalva Kiskassa Kislippó Kisnyárád Kisszentmárton Kistamási Kistapolca Kistótfalu Kisvaszar Kórós Kovácshida Kovácsszénája Köblény Kökény Kölked Kővágószőlős Kővágótöttös Lánycsók Lapáncsa Liget Lippó Liptód Lothárd Lovászhetény Lúzsok Magyarbóly Magyaregregy Magyarhertelend Magyarlukafa 1 906 1 754 1 468 1 827 4 473 536 4 527 675 2 930 1 510 601 613 767 951 1 489 802 1 329 439 875 811 689 896 731 1 630 2 291 887 747 572 437 995 1 176 1 293 692 662 1 333 837 903 1 486 438 357 1 050 2 035 1 512 809 783 804 492 6 194 1 825 1 394 2 540 436 1 207 1 453 1 499 1 046 895 652 1 722 2 681 1 616 1 297 2 152 1 144 237 994 616 89 3 419 51 239 236 216 144 250 270 203 343 325 177 325 198 517 68 1 310 694 978 209 79 131 120 260 207 561 190 125 273 286 210 272 136 204 332 337 234 268 47 267 601 1 137 1 356 314 2 671 205 445 484 218 272 281 258 1 020 768 669 88 815 452 78 335 400 30 1 146 37 93 99 86 70 107 95 95 144 138 69 146 96 190 37 391 254 321 74 49 46 54 102 108 194 80 84 112 123 108 111 44 72 133 120 85 95 30 106 211 410 500 117 877 77 142 212 145 110 117 67 376 341 259 49 35 . 114. 95. 162. 170. 148. 151. 152. 148. 155. 93. 149. 142. 125. 133. 151. 103. 120. 122. 112. 157. 108. 99. 115. 134. 94. 156. 124. 154. 138. 144. 135. 129. 150. 101. 137. 166. 131. notarity seat seat of the office of district of selfnotarity government body 1 4 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 1 1 6 4 6 6 4 6 6 6 6 4 1 4 6 – Helyben – In the place Vajszló Dencsháza Mohács Almamellék – Orfű Almamellék Magyarbóly Kovácshida Villány Lippó Szentlőrinc Sellye Szászvár Beremend Rózsafa Erzsébet Erzsébet Helyben – In the place Zaláta Helyben – In the place Helyben – In the place Helyben – In the place Magyarmecske Mindszentgodisa Borjád Baksa Nagydobsza Mindszentgodisa Nagyharsány Egerág Villány Újpetre Magyarbóly Lánycsók Sámod Tótszentgyörgy Beremend Vokány Alsómocsolád Vajszló Helyben – In the place Orfű Alsómocsolád Pogány – – Cserkút Helyben – In the place Magyarbóly Magyarszék Helyben – In the place Babarc Kozármisleny Pécsvárad Vajszló Helyben – In the place – Helyben – In the place Somogyhárságy Terület hektár) Area (hectare A lakónépesség A lakások száma száma Number of Resident dwellings population 2008. 123. 149. 134. 129. 97. 140. 116. 126. 143. 110. 119. 130. 117. 92. 144.Sorszám Serial number Jogálláson belüli sorszám Serial number within legal status Kistérségi kód Code of subregions A helység jogállása. 168. 100. 122. 165.

192. 201. 172. 224. 202. 192. 206. 175. 226. 174. január 1-jén on January 1st. notarity seat seat of the office of district of selfnotarity government body 4 6 4 6 4 1 6 6 6 6 6 6 6 6 1 4 6 6 6 6 4 6 6 4 6 6 4 6 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 1 6 6 4 6 4 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 4 Helyben – In the place Nagykozár Helyben – In the place Magyarmecske Helyben – In the place – Geresdlak Diósviszló Versend Drávafok Sellye Villány Pécsvárad Siklós – Helyben – In the place Magyarszék Mágocs Nagydobsza Sásd Helyben – In the place Tótszentgyörgy Szederkény Helyben – In the place Borjád Csányoszró Helyben – In the place Mágocs Helyben – In the place Helyben – In the place Helyben – In the place Helyben – In the place Helyben – In the place Nagyharsány Nagypeterd Tótszentgyörgy Nagypeterd Mecseknádasd Görcsöny – Sellye Hetvehely Helyben – In the place Egyházasharaszti Helyben – In the place Magyarhertelend Bogádmindszent Sásd Villány Helyben – In the place Vajszló Somogyapáti Szabadszentkirály Újpetre Kozármisleny Helyben – In the place Romonya Újpetre Tótszentgyörgy Zaláta Borjád Helyben – In the place Terület hektár) Area (hectare A lakónépesség A lakások száma száma Number of Resident dwellings population 2008. 205. 214. 221. 222. 212. 181. 231. 199. 194. 193. 185. 180. 171. 189. 228. 176. 195. 157. 196. 215. 197. 204. 209. 164. 225. 229. 188. 173. 220. 165. 202. 230. 195. 214. 173. 154. 197. 201. 198. 191. 186. 211.Sorszám Serial number Jogálláson belüli sorszám Serial number within legal status Kistérségi kód Code of subregions A helység jogállása. 170. 206. 216. 2008 171. 187. 207. 213. 187. 162. 179. 198. 172. 155. 177. 177. 182. 184. 190. 167. megnevezése Name of level of administration of locality Baranya megye – Baranya county A települési önkormányzat körjegyA körjegyzőség. 205. 232. 208. 178. 160. 182. 159. 184. 175. 183. 163. 186. 176. 203. 210. 200. 196. 189. 180. 191. 188. 212. 161. 158. 183. 223. 156. 207. 200. 227. 179. 215. 199. 194. 190. 218. 204. 203. 178. 210. 168. a zőségi kódja körjegyzői hivatal székhelye Code of district Seat of district notarity. 181. 208. 3204 3207 3201 3204 3202 3201 3202 3205 3202 3204 3204 3205 3208 3205 3201 3208 3201 3203 3206 3203 3203 3206 3202 3206 3202 3204 3206 3203 3205 3207 3202 3208 3206 3205 3206 3206 3206 3208 3207 3208 3204 3209 3202 3205 3207 3203 3204 3203 3205 3202 3204 3206 3209 3205 3207 3207 3208 3205 3206 3204 3202 3207 Magyarmecske Magyarsarlós Magyarszék Magyartelek Majs Mánfa Maráza Márfa Máriakéménd Markóc Marócsa Márok Martonfa Matty Máza Mecseknádasd Mecsekpölöske Mekényes Merenye Meződ Mindszentgodisa Molvány Monyoród Mozsgó Nagybudmér Nagycsány Nagydobsza Nagyhajmás Nagyharsány Nagykozár Nagynyárád Nagypall Nagypeterd Nagytótfalu Nagyváty Nemeske Nyugotszenterzsébet Óbánya Ócsárd Ófalu Okorág Okorvölgy Olasz Old Orfű Oroszló Ózdfalu Palé Palkonya Palotabozsok Páprád Patapoklosi Pécsbagota Pécsdevecser Pécsudvard Pellérd Pereked Peterd Pettend Piskó Pócsa Pogány 1 195 803 1 386 684 3 206 2 770 970 409 1 578 579 1 138 1 593 569 1 690 1 069 3 608 731 1 777 1 447 1 041 2 297 1 376 712 2 176 1 022 565 1 323 1 801 2 601 1 146 2 434 713 1 163 1 117 1 267 1 057 923 749 1 266 985 1 185 311 1 029 1 407 3 215 612 800 215 1 000 2 019 1 211 1 265 607 474 843 2 093 674 1 060 598 1 155 805 1 155 327 311 1 092 228 1 025 896 199 222 569 61 95 468 202 359 1 280 1 588 454 280 287 129 935 202 192 1 067 240 163 697 388 1 599 1 758 755 431 655 399 351 283 243 138 412 325 165 93 635 366 846 328 188 113 301 992 175 359 123 114 685 2 089 174 202 150 262 199 1 110 113 112 378 73 394 329 108 68 212 36 57 191 82 147 484 630 153 145 125 75 383 78 99 350 86 53 223 148 577 566 330 156 225 128 126 109 80 90 145 142 86 47 249 151 313 119 70 36 128 429 77 122 39 49 271 647 75 95 50 84 73 369 36 . 209. 174. 193. 213. 211. 166. 219. 169. 217. 185.

290. 241. 261. 292. 256. 270. 3205 3207 3207 3206 3204 3202 3202 3205 3205 3202 3206 3206 3206 3206 3204 3209 3209 3203 3202 3207 3201 3205 3201 3205 3202 3202 3202 3208 3207 3206 3206 3209 3206 3208 3207 3207 3207 3206 3206 3202 3203 3203 3206 3207 3205 3207 3201 3203 3206 3202 3205 3202 3205 3206 3203 3206 3203 3203 3204 3201 3209 3202 Rádfalva Regenye Romonya Rózsafa Sámod Sárok Sátorhely Siklósbodony Siklósnagyfalu Somberek Somogyapáti Somogyhárságy Somogyhatvan Somogyviszló Sósvertike Sumony Szabadszentkirály Szágy Szajk Szalánta Szalatnak Szaporca Szárász Szava Szebény Szederkény Székelyszabar Szellő Szemely Szentdénes Szentegát Szentkatalin Szentlászló Szilágy Szilvás Szőke Szőkéd Szörény Szulimán Szűr Tarrós Tékes Teklafalu Tengeri Tésenfa Téseny Tófű Tormás Tótszentgyörgy Töttös Túrony Udvar Újpetre Várad Varga Vásárosbéc Vásárosdombó Vázsnok Vejti Vékény Velény Véménd 1 288 615 707 1 664 620 462 1 760 433 909 3 142 1 007 3 097 1 352 1 263 660 2 021 1 269 940 1 136 1 708 1 028 965 598 1 264 1 437 1 433 1 548 596 947 1 215 2 778 1 331 1 406 1 155 604 648 958 441 1 049 783 529 1 256 1 676 446 840 1 208 434 2 470 750 2 299 940 440 1 671 793 836 2 464 1 174 475 976 936 709 3 181 208 150 431 393 226 133 678 136 413 1 483 562 452 385 257 180 455 801 148 848 1 240 357 227 36 345 463 1 830 631 160 487 341 418 100 839 305 169 132 403 71 226 289 116 269 351 58 191 345 116 306 182 578 252 159 1 118 109 118 186 1 159 127 168 159 162 1 539 90 62 159 141 80 62 242 46 132 532 220 213 147 111 81 174 296 62 307 413 171 98 37 127 215 632 263 74 173 134 179 73 282 132 59 55 138 33 117 125 52 99 134 30 86 110 58 130 80 262 97 67 384 48 51 97 395 62 72 66 61 600 37 . 253. 260. 249. 285. 266. 275. 236. 289. 250. 217. 221. 286. 219. 216. 294. 249. 263. 280. 218. 258. 246. 220. 228. 291. a zőségi kódja körjegyzői hivatal székhelye Code of district Seat of district notarity. 237. 260. 272. 242. 223. 293. 240. 239. 245. 224. 262. 234. 278. 279. 269. 277. 252. 271. 226. 254. 239. 241. 261. 264. 287. 269. 259. 265. 240. 244. 246. 236. 272. január 1-jén on January 1st. 276. 243. 268. 265. 268. 274. notarity seat seat of the office of district of selfnotarity government body 6 6 4 4 4 6 6 6 6 4 4 4 6 6 6 6 4 6 1 4 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 4 4 6 4 6 4 6 6 6 4 6 6 6 6 4 Diósviszló Görcsöny Helyben – In the place Helyben – In the place Helyben – In the place Lippó Nagynyárád Baksa Egyházasharaszti Helyben – In the place Helyben – In the place Helyben – In the place Somogyapáti Somogyapáti Sellye Királyegyháza Helyben – In the place Tormás – Helyben – In the place Alsómocsolád Kémes Egyházaskozár Harkány Palotabozsok Helyben – In the place Himesháza Erzsébet Kozármisleny Rózsafa Dencsháza Hetvehely Helyben – In the place Berkesd Szalánta Görcsöny Kozármisleny Kétújfalu Mozsgó Himesháza Vásárosdombó Vásárosdombó Helyben – In the place Baksa Kémes Baksa Egyházaskozár Helyben – In the place Helyben – In the place Bóly Helyben – In the place Majs Helyben – In the place Kétújfalu Sásd Somogyhárságy Helyben – In the place Sásd Vajszló Szászvár Szabadszentkirály Helyben – In the place Terület hektár) Area (hectare A lakónépesség A lakások száma száma Number of Resident dwellings population 2008. 284. 222. 231. 275. 251. 273. 283. 245. 264. 251. 257. 230. 225.Sorszám Serial number Jogálláson belüli sorszám Serial number within legal status Kistérségi kód Code of subregions A helység jogállása. 235. 248. 253. 271. 281. 255. 255. 266. 2008 233. 263. 227. 273. 238. 250. 276. 274. megnevezése Name of level of administration of locality Baranya megye – Baranya county A települési önkormányzat körjegyA körjegyzőség. 252. 238. 248. 258. 254. 267. 288. 242. 237. 233. 282. 229. 277. 243. 257. 247. 234. 256. 270. 232. 259. 244. 235. 267. 247. 262.

296. megnevezése Name of level of administration of locality Baranya megye – Baranya county A települési önkormányzat körjegyA körjegyzőség. 284. 278. 281. 279. 298. 2008 295. január 1-jén on January 1st. 301. notarity seat seat of the office of district of selfnotarity government body 4 6 4 6 4 6 6 Helyben – In the place Villány Helyben – In the place Kétújfalu Helyben – In the place Pécsvárad Bicsérd Terület hektár) Area (hectare A lakónépesség A lakások száma száma Number of Resident dwellings population 2008. a zőségi kódja körjegyzői hivatal székhelye Code of district Seat of district notarity. 300. 283.Sorszám Serial number Jogálláson belüli sorszám Serial number within legal status Kistérségi kód Code of subregions A helység jogállása. 297. 3202 3205 3205 3206 3204 3208 3209 Versend Villánykövesd Vokány Zádor Zaláta Zengővárkony Zók 1 413 749 1 709 1 522 2 183 1 671 893 442 961 937 293 899 372 295 416 302 396 633 299 128 355 147 132 171 108 163 706 Baranya megye összesen – Baranya county total 38 . 299. 282. 280.

15. 7. 6. 6. 45. a zőségi kódja körjegyzői hivatal székhelye Code of district Seat of district notarity. 8. 37. 8. 16. 3. 7. 5. 9. 3402 3407 3403 3406 3408 3406 3405 3408 3406 3407 3402 3402 3403 3404 3405 3406 3403 3406 Battonya Békés Csorvás Dévaványa Elek Füzesgyarmat Gyomaendrőd Gyula Körösladány Mezőberény Mezőhegyes Mezőkovácsháza Orosháza Sarkad Szarvas Szeghalom Tótkomlós Vésztő 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 – – – – – – – – – – – – – – – – – Helyben – In the place 14 571 12 723 9 018 21 655 5 491 12 734 30 394 25 580 12 379 11 853 15 544 6 259 20 222 12 557 16 157 21 713 12 536 12 570 6 131 20 647 5 441 8 273 5 173 6 133 14 680 32 016 4 829 11 274 5 578 6 454 30 356 10 619 17 731 9 465 6 164 7 259 3 099 8 263 2 393 3 296 1 997 2 416 6 473 13 597 2 029 4 612 2 899 2 968 14 049 4 320 7 509 3 887 2 948 3 088 1 – 19 393 64 852 28 926 Nagyközségek – Large villages 20. 24. 2. 3. 13. 6. 46. 2. 1. 38. 35. 23. 44. 10. 19. 1. január 1-jén on January 1st. 16. 15. 2. 9. 5. 12. 25. notarity seat seat of the office of district of selfnotarity government body Terület hektár) Area (hectare A lakónépesség A lakások száma száma Number of Resident dwellings population 2008. 28. 12. 11. 34. 22. 3. 42. 40. 18. 4. 11. 10. 14. 1. 2008 A helység jogállása. 15. 4. 7. 26. 18. 17. 3405 3405 3407 3402 3403 3408 3402 3405 3402 3403 3401 Békésszentandrás Csabacsűd Doboz Dombegyház Gádoros Kétegyháza Kevermes Kondoros Medgyesegyháza Nagyszénás Újkígyós Községek – Villages 31. 43. 21. 5. 9. 14. 29. 17. 3. 12. 16. 8. 3401 Békéscsaba Városok – Towns 2. 10. 13. 9. 32. 10. 7. 3402 3403 3407 3404 3406 3401 3403 3407 3402 3406 3403 3404 3405 3407 3405 3403 Almáskamarás Békéssámson Bélmegyer Biharugra Bucsa Csabaszabadi Csanádapáca Csárdaszállás Dombiratos Ecsegfalva Gerendás Geszt Hunya Kamut Kardos Kardoskút 6 1 4 4 4 4 1 6 6 6 1 6 6 1 6 1 Kunágota – Helyben – In the place Helyben – In the place Helyben – In the place Helyben – In the place – Bélmegyer Kunágota Bucsa – Zsadány Örménykút – Kondoros – 1 475 7 121 6 305 5 284 5 582 3 271 5 130 5 416 1 830 7 899 4 078 5 139 3 257 6 048 4 279 7 658 880 2 488 1 087 932 2 356 366 2 783 484 614 1 272 1 418 780 711 1 078 682 931 467 1 132 575 579 994 186 1 389 244 407 556 720 365 424 530 390 428 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 – – – – – – – Helyben – In the place – – – 7 745 6 685 5 447 5 794 3 813 5 049 4 334 8 184 6 429 9 556 5 492 3 960 1 902 4 419 2 232 3 881 4 261 2 187 5 465 3 891 5 370 5 537 1 926 855 1 887 1 083 1 881 1 743 1 167 2 531 1 873 2 366 2 246 39 . megnevezése Name of level of administration of locality Megyei jogú város – Town with county's rights 1. 27.BÉKÉS MEGYE – BÉKÉS COUNTY Székhelye – County capital: Békéscsaba Sorszám Serial number Jogálláson belüli sorszám Serial number within legal status Kistérségi kód Code of subregions A települési önkormányzat körjegyA körjegyzőség. 36. 5. 14. 8. 39. 6. 11. 1. 33. 4. 41. 13. 30. 11. 4.

19. január 1-jén on January 1st. 23. 58. 20. 3402 3406 3401 3402 3404 3407 3406 3404 3402 3408 3402 3402 3402 3404 3404 3407 3402 3402 3404 3405 3403 3402 3404 3401 3407 3401 3404 3402 3404 Kaszaper Kertészsziget Kétsoprony Kisdombegyház Körösnagyharsány Köröstarcsa Körösújfalu Kötegyán Kunágota Lőkösháza Magyarbánhegyes Magyardombegyház Medgyesbodzás Méhkerék Mezőgyán Murony Nagybánhegyes Nagykamarás Okány Örménykút Pusztaföldvár Pusztaottlaka Sarkadkeresztúr Szabadkígyós Tarhos Telekgerendás Újszalonta Végegyháza Zsadány 3 327 3 911 5 124 1 261 1 991 6 280 2 530 4 295 6 396 5 202 3 656 765 3 167 2 585 5 986 3 568 4 224 4 305 7 062 5 456 5 713 1 887 3 530 4 556 5 745 7 237 2 083 2 894 6 584 562 969 2 028 417 1 520 509 584 2 676 638 1 446 2 768 1 920 2 478 266 1 140 2 160 1 146 1 326 1 269 1 534 2 743 446 1 776 387 1 647 2 857 1 005 1 626 114 1 497 1 692 376 657 893 189 598 279 351 1 246 281 740 1 390 831 1 101 168 595 877 549 575 796 862 1 267 218 905 241 800 1 086 378 702 75 765 768 167 239 Békés megye összesen – Békés county total 40 . 33. 35. 61. 36. 75. megnevezése Name of level of administration of locality Békés megye – Békés county A települési önkormányzat körjegyA körjegyzőség. 22. 56. 51. 70. 55. 62. 25. 26. 68. 52. 27. 66. 48. 73. 2008 47. 71. 42. 38. 43. 69. 64. 28. 17. 40. 39. 31. 65. 74. 72. 32. 49. a zőségi kódja körjegyzői hivatal székhelye Code of district Seat of district notarity. 18. 63. 44. notarity seat seat of the office of district of selfnotarity government body 1 6 1 4 6 1 6 6 4 1 1 6 1 4 1 1 1 1 1 4 1 6 1 1 6 1 6 1 4 – Bucsa – Helyben – In the place Biharugra – Vésztő Méhkerék Helyben – In the place – – Kisdombegyház – Helyben – In the place – – – – – Helyben – In the place – Csabaszabadi – – Bélmegyer – Méhkerék – Helyben – In the place Terület hektár) Area (hectare A lakónépesség A lakások száma száma Number of Resident dwellings population 2008. 57. 45. 41. 24. 37. 54. 60. 29. 50. 34. 30. 67. 59.Sorszám Serial number Jogálláson belüli sorszám Serial number within legal status Kistérségi kód Code of subregions A helység jogállása. 53. 21.

4. 29. 7. 11. január 1-jén on January 1st. 13. 8. 5. 15. 6. 18. 19. 21. 21. 6. 6. 12. 6. 17. 1. 14. 20. 3. 9. 8. 28. 3506 3504 3505 3504 3501 3513 3504 3501 3505 3501 3509 3509 Arló Izsófalva Mezőkeresztes Múcsony Onga Ricse Rudabánya Sajóbábony Szentistván Szirmabesenyő Taktaharkány Tiszalúc Községek – Villages 38. 41. 10. 11. 10. 23. 24. 3. 4. 34. 5. 5. 24. 3512 3501 3506 3513 3502 3501 3503 3501 3512 3504 3514 3505 3501 3506 3508 3506 3501 3507 3508 3502 3509 3510 3511 3515 Abaújszántó Alsózsolca Borsodnádasd Cigánd Edelény Emőd Encs Felsőzsolca Gönc Kazincbarcika Mezőcsát Mezőkövesd Nyékládháza Ózd Pálháza Putnok Sajószentpéter Sárospatak Sátoraljaújhely Szendrő Szerencs Szikszó Tiszaújváros Tokaj 3 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 3 3 1 2 3 1 1 1 3 1 1 1 1 Helyben – In the place – – – Helyben – In the place – – Helyben – In the place – – – Helyben – In the place Helyben – In the place – Helyben – In the place Helyben – In the place – – – Helyben – In the place – – – – 4 736 2 602 2 807 5 676 5 684 4 943 2 580 1 625 3 730 * 3 667 10 309 10 056 2 468 * 9 170 676 3 473 3 485 13 919 7 347 5 357 3 668 3 623 4 604 2 820 3 202 6 148 3 231 2 925 10 598 5 253 6 441 7 084 2 097 30 185 6 305 17 009 4 939 36 377 1 085 7 229 12 513 13 477 16 518 4 183 9 587 5 729 16 719 4 644 1 306 1 832 1 382 1 167 3 560 1 977 2 258 2 223 947 12 579 2 489 7 523 1 752 14 941 416 2 594 4 525 5 318 6 854 1 437 3 861 2 211 7 010 1 694 1 – 23 668 171 096 75 429 Nagyközségek – Large villages 26. 9. 2. 16. 9. 35. 25. 8. 43. 32. 1. 27. 4. 13. 22. megnevezése Name of level of administration of locality Megyei jogú város – Town with county's rights 1. 20. 7. 7. 10. 44. 47. 10. 39. 16. 46. 12. 8. 30. 15. 2. 2008 A helység jogállása. 11. 33. 2. 5. 3. 12. 7. 4. 37. 1. 19. 45. 14. 1. 42. 3501 Miskolc Városok – Towns 2. 36. 18.BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE – BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN COUNTY Székhelye – County capital: Miskolc Sorszám Serial number Jogálláson belüli sorszám Serial number within legal status Kistérségi kód Code of subregions A települési önkormányzat körjegyA körjegyzőség. 31. 17. a zőségi kódja körjegyzői hivatal székhelye Code of district Seat of district notarity. 40. 3503 3503 3510 3510 3512 3502 3502 3501 3513 3509 Abaújalpár Abaújkér Abaújlak Abaújszolnok Abaújvár Abod Aggtelek Alacska Alsóberecki Alsódobsza 6 4 6 6 4 6 4 1 4 4 Abaújkér Helyben – In the place Selyeb Selyeb Helyben – In the place Ládbesenyő Helyben – In the place – Helyben – In the place Helyben – In the place 848 1 727 706 866 736 3 117 4 382 855 686 1 069 77 694 121 169 269 231 582 829 820 372 61 294 86 70 159 126 248 281 288 163 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 – – – – – – Helyben – In the place – – – – – 4 687 941 * 7 426 1 754 3 145 2 476 1 646 1 343 5 129 1 575 3 913 4 488 3 834 1 784 4 131 3 292 4 871 1 786 2 721 2 978 2 477 4 535 3 924 5 534 1 171 613 1 762 1 207 1 507 660 1 162 1 144 1 137 1 605 1 343 1 925 41 . 9. 23. notarity seat seat of the office of district of selfnotarity government body Terület hektár) Area (hectare A lakónépesség A lakások száma száma Number of Resident dwellings population 2008. 3. 22.

58. 48. 69. 13. 76. 77. 11. 87. 19. 79. 97. 33. 47. 82. 17. 86. 62. 91. 46. 81. 73. 39. 58. 64. 93. 66. 35. 71. 41. 85. 67. 95. 38. 2008. 92. 109. 98. 20. 22. 18. 54. 89. 51. 3503 3508 3504 3504 3510 3512 3501 3514 3510 3503 3502 3504 3506 3512 3502 3509 3504 3503 3501 3513 3515 3515 3507 3502 3502 3502 3505 3512 3512 3502 3506 3505 3505 3506 3502 3508 3501 3505 3501 3506 3501 3505 3503 3503 3505 3505 3506 3505 3503 3515 3506 3502 3513 3502 3504 3503 3506 3504 3506 3505 3502 3515 42 . 72. 63. 64. 44. 68. 53. 104. 105. 71. 59. 16. 61. 2008 of selfnotarity government body Alsógagy Alsóregmec Alsószuha Alsótelekes Alsóvadász Arka Arnót Ároktő Aszaló Baktakék Balajt Bánhorváti Bánréve Baskó Becskeháza Bekecs Berente Beret Berzék Bodroghalom Bodrogkeresztúr Bodrogkisfalud Bodrogolaszi Bódvalenke Bódvarákó Bódvaszilas Bogács Boldogkőújfalu Boldogkőváralja Boldva Borsodbóta Borsodgeszt Borsodivánka Borsodszentgyörgy Borsodszirák Bózsva Bőcs Bükkábrány Bükkaranyos Bükkmogyorósd Bükkszentkereszt Bükkzsérc Büttös Csenyéte Cserépfalu Cserépváralja Csernely Csincse Csobád Csobaj Csokvaomány Damak Dámóc Debréte Dédestapolcsány Detek Domaháza Dövény Dubicsány Egerlövő Égerszög Erdőbénye 6 6 6 6 1 6 1 1 1 4 6 1 1 6 6 1 1 6 4 1 1 4 4 6 6 4 1 6 4 4 4 1 4 1 1 6 1 1 1 6 4 6 6 6 4 6 4 1 4 6 4 6 6 6 4 6 1 6 6 6 6 1 Felsőgagy Mikóháza Zádorfalva Rudabánya – Boldogkőváralja – – – Helyben – In the place Ládbesenyő – – Abaújszántó Hidvégardó – – Baktakék Helyben – In the place – – Helyben – In the place Helyben – In the place Hidvégardó Bódvaszilas Helyben – In the place – Boldogkőváralja Helyben – In the place Helyben – In the place Helyben – In the place – Helyben – In the place – – Füzérkomlós – – – Csernely Helyben – In the place Cserépfalu Krasznokvajda Felsőgagy Helyben – In the place Cserépfalu Helyben – In the place – Helyben – In the place Tiszaladány Helyben – In the place Edelény Lácacséke Rakaca Helyben – In the place Baktakék – Felsőnyárád Putnok Mezőkövesd Szőlősardó – 628 1 539 2 242 644 2 291 953 1 754 4 641 2 540 1 885 903 2 848 663 2 964 500 2 572 * 920 682 1 059 2 687 2 987 1 468 2 061 663 922 1 922 2 470 1 102 2 203 2 834 814 1 508 1 591 2 152 1 101 1 639 2 432 1 803 2 620 990 2 697 3 725 1 822 1 001 4 466 1 462 2 062 * 1 134 1 186 1 959 1 500 752 1 599 962 2 944 970 2 883 1 165 1 300 1 984 1 077 4 580 94 224 475 159 1 562 88 2 624 1 165 1 980 708 456 1 451 1 370 191 40 2 505 1 032 287 1 095 1 411 1 165 908 942 181 114 1 098 2 010 555 1 184 2 393 904 275 780 1 226 1 223 194 2 816 1 596 1 506 152 1 209 1 019 206 468 1 054 481 845 580 679 799 880 271 407 22 1 500 276 903 289 328 586 53 1 127 56 92 184 93 456 64 798 529 643 295 149 589 555 116 40 924 426 90 345 561 558 429 396 62 82 482 971 214 434 793 357 180 240 484 390 124 952 694 521 107 508 493 108 83 553 213 459 212 263 345 450 103 200 28 767 135 345 114 119 294 46 698 48. 57. 94. 80. 70. 84. 101. 50. 69. 21. 67. 24. 28. 70. a dwellings Area (hectare population megnevezése zőségi kódja körjegyzői hivatal székhelye Code of Name of level of district Seat of district notarity. 90. 88. 45. 108. 53. 75. 43. 62. 30. 106. 54. 103.Sorszám Serial number Jogálláson belüli sorszám Serial number within legal status Kistérségi kód Code of subregions Borsod-Abaúj-Zemplén megye – Borsod-Abaúj-Zemplén county A települési A lakónépesség Terület A lakások száma önkorszáma hektár) mányzat Number of Resident A helység jogállása. 100. 42. 52. 65. 83. 66. 32. 78. 63. 107. 23. 49. 56. 36. 96. 59. 14. 15. 74. 12. 55. január 1-jén administration of locality notarity seat seat of the office of district on January 1st. 65. 31. 26. 29. 52. 50. 25. 68. 57. 51. 72. körjegyA körjegyzőség. 60. 49. 102. 27. 37. 61. 60. 55. 99. 34. 40. 56.

120. 105. 121. 135. 102. 136. 116. 84. 110. 77. 78. 129. 157. 143. 106. 146. 126. 130. 121. 88. 126. 128. 125. 130. 122. 122. 83. 85. 109. 149. 145. 167. 118. 116. 140. 142. 104. 118. 123. 112. 154. 119. 2008 of selfnotarity government body Erdőhorváti Fáj Fancsal Farkaslyuk Felsőberecki Felsődobsza Felsőgagy Felsőkelecsény Felsőnyárád Felsőregmec Felsőtelekes Felsővadász Filkeháza Fony Forró Fulókércs Füzér Füzérkajata Füzérkomlós Füzérradvány Gadna Gagyapáti Gagybátor Gagyvendégi Galvács Garadna Gelej Gesztely Gibárt Girincs Golop Gömörszőlős Göncruszka Györgytarló Halmaj Hangács Hangony Háromhuta Harsány Hegymeg Hejce Hejőbába Hejőkeresztúr Hejőkürt Hejőpapi Hejőszalonta Hercegkút Hernádbűd Hernádcéce Hernádkak Hernádkércs Hernádnémeti Hernádpetri Hernádszentandrás Hernádszurdok Hernádvécse Hét Hidasnémeti Hidvégardó Hollóháza Homrogd Igrici 4 6 6 1 6 1 4 6 4 6 6 4 6 4 4 4 4 6 4 6 6 6 6 4 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 4 4 4 6 1 6 6 1 4 6 1 6 4 6 6 1 4 1 6 6 6 4 6 4 4 1 4 1 Helyben – In the place Fulókércs Forró – Alsóberecki – Helyben – In the place Felsőnyárád Helyben – In the place Mikóháza Szuhogy Helyben – In the place Pálháza Helyben – In the place Helyben – In the place Helyben – In the place Helyben – In the place Pálháza Helyben – In the place Pálháza Felsővadász Baktakék Gagyvendégi Helyben – In the place Szendrő Novajidrány Mezőnagymihály – Abaújszántó Kesznyéten Tállya Kelemér Vilmány Viss Helyben – In the place Helyben – In the place Helyben – In the place Erdőhorváti – Tomor Fony – Helyben – In the place Nemesbikk – Hejőkeresztúr Helyben – In the place Abaújkér Vizsoly – Helyben – In the place – Hernádvécse Csobád Hidasnémeti Helyben – In the place Sajónémeti Helyben – In the place Helyben – In the place – Helyben – In the place – 5 012 1 932 981 * 564 353 1 527 1 447 799 1 167 1 075 845 1 865 441 4 059 1 903 1 863 3 750 1 145 587 986 809 326 1 877 1 232 1 504 974 3 211 2 882 533 1 120 943 877 1 673 3 019 1 264 2 253 3 915 3 780 3 653 570 954 1 872 1 028 1 490 1 702 1 097 782 591 994 1 090 741 2 876 1 711 704 448 1 694 371 1 612 1 699 236 1 346 1 947 616 351 325 1 810 301 978 161 420 1 058 293 773 550 99 374 2 459 393 508 122 356 403 253 24 240 198 95 472 647 2 851 381 834 612 72 633 583 1 885 645 1 677 142 2 084 110 274 1 986 1 002 347 1 209 844 665 138 209 1 637 299 3 652 245 510 202 976 540 1 147 596 917 989 1 291 319 99 148 651 117 342 89 145 393 103 284 185 42 210 856 120 228 77 139 209 83 14 118 109 79 194 303 951 158 290 301 47 318 225 597 256 615 88 792 57 112 550 404 151 424 244 258 77 122 484 151 1 191 91 165 97 289 214 442 298 429 327 478 110. 97. 134. 103.Sorszám Serial number Jogálláson belüli sorszám Serial number within legal status Kistérségi kód Code of subregions Borsod-Abaúj-Zemplén megye – Borsod-Abaúj-Zemplén county A települési A lakónépesség Terület A lakások száma önkorszáma hektár) mányzat Number of Resident A helység jogállása. 93. 156. 96. 132. 159. január 1-jén administration of locality notarity seat seat of the office of district on January 1st. 148. 134. 115. 164. 112. 166. 133. 138. 133. 111. 79. 90. 86. 131. 153. 2008. 98. 89. 141. 108. 169. 82. 80. 99. 87. 75. 76. 107. 113. 124. 152. 95. 155. 123. 170. 111. 147. 120. 165. 161. 92. 151. 132. 117. 115. 125. 94. 160. 74. 168. 73. 3507 3503 3503 3506 3513 3510 3503 3504 3504 3508 3504 3510 3508 3512 3503 3503 3508 3508 3508 3508 3510 3503 3510 3510 3502 3503 3514 3501 3503 3511 3509 3506 3512 3507 3510 3502 3506 3507 3501 3502 3512 3511 3511 3511 3511 3511 3507 3503 3512 3501 3510 3501 3503 3503 3512 3503 3506 3512 3502 3508 3510 3514 43 . 127. a dwellings Area (hectare population megnevezése zőségi kódja körjegyzői hivatal székhelye Code of Name of level of district Seat of district notarity. 113. 158. 117. 128. 114. 163. 124. 101. 114. 171. 81. 144. 127. 129. 131. 139. 100. 119. 150. 162. 91. körjegyA körjegyzőség. 137.

173. 2008 of selfnotarity government body Imola Ináncs Irota Jákfalva Járdánháza Jósvafő Kács Kánó Kány Karcsa Karos Kázsmárk Kéked Kelemér Kenézlő Keresztéte Kesznyéten Királd Kiscsécs Kisgyőr Kishuta Kiskinizs Kisrozvágy Kissikátor Kistokaj Komjáti Komlóska Kondó Korlát Kovácsvágás Köröm Krasznokvajda Kupa Kurityán Lácacséke Ládbesenyő Lak Legyesbénye Léh Lénárddaróc Litka Mád Makkoshotyka Mályi Mályinka Martonyi Megyaszó Méra Meszes Mezőnagymihály Mezőnyárád Mezőzombor Mikóháza Mogyoróska Monaj Monok Muhi Nagybarca Nagycsécs Nagyhuta Nagykinizs Nagyrozvágy 6 1 6 6 1 6 1 6 6 1 6 4 6 4 1 6 4 6 6 1 6 6 6 6 1 4 6 6 6 4 4 4 6 1 4 4 4 1 6 6 6 1 1 1 6 6 1 1 6 4 1 1 4 6 6 1 6 1 6 6 6 4 Ragály – Lak Felsőnyárád – Aggtelek – Rudabánya Krasznokvajda – Alsóberecki Helyben – In the place Telkibánya Helyben – In the place – Gagyvendégi Helyben – In the place Sajóvelezd Kesznyéten – Pálháza Halmaj Nagyrozvágy Hangony – Helyben – In the place Hercegkút Varbó Vizsoly Helyben – In the place Helyben – In the place Helyben – In the place Felsővadász – Helyben – In the place Helyben – In the place Helyben – In the place – Kázsmárk Csokvaomány Fulókércs – – – Dédestapolcsány Szalonna – – Szalonna Helyben – In the place – – Helyben – In the place Fony Homrogd – Nyékládháza – Köröm Pálháza Hernádkércs Helyben – In the place 1 812 1 098 1 234 906 1 125 2 155 1 670 1 377 925 4 370 1 532 1 252 1 305 1 881 2 296 401 3 640 788 413 7 113 518 718 834 1 038 976 1 108 2 986 1 963 795 2 113 834 1 144 784 754 1 637 1 040 1 976 2 031 845 516 670 3 186 1 041 1 129 2 420 1 757 5 338 1 511 1 140 6 188 1 407 3 878 1 692 1 917 1 155 4 198 962 1 439 983 3 506 662 2 682 107 1 275 83 510 1 891 268 550 165 63 1 833 525 998 212 549 1 309 31 1 916 913 192 1 692 302 343 154 338 2 014 301 270 619 290 642 1 364 531 163 1 744 323 289 604 1 633 478 313 61 2 325 947 4 241 502 450 2 917 1 825 183 1 081 1 628 2 501 584 77 288 1 656 555 1 086 848 74 351 673 69 437 64 147 655 176 334 95 57 662 205 263 139 181 567 27 654 413 54 634 133 129 87 128 664 143 179 222 140 238 353 202 79 599 208 127 209 629 153 170 48 1 211 307 1 366 236 182 919 595 117 539 688 902 227 69 107 804 208 352 291 80 138 292 172. 199. 179. a dwellings Area (hectare population megnevezése zőségi kódja körjegyzői hivatal székhelye Code of Name of level of district Seat of district notarity. 223. 205. 182. 158. 174. 172. 188. 192. 175. 203. 191. 141. 219. 221. 192. 231. 225. 202. 140. 212. 200. 162. 210. 195. 214. 189. 152. 189. 163. 179. 226. 157. 190. 194. 173. 177. 182. 196. 154. 188. 207. 160. 174. 187. 164. 228. 139. 165. 187. 211. 171. 145. 185. 175. 222. 135. 168. 149. 178. 213. 227. 184. 2008. 217. 191. 161. 176. 3504 3503 3502 3504 3506 3502 3505 3504 3503 3513 3513 3510 3512 3506 3507 3503 3511 3506 3511 3501 3508 3510 3513 3506 3501 3502 3507 3501 3512 3508 3501 3503 3510 3504 3513 3502 3502 3509 3510 3506 3503 3509 3507 3501 3504 3502 3509 3503 3502 3505 3505 3509 3508 3512 3510 3509 3501 3504 3511 3508 3510 3513 44 . 201. 229. 137. 180. 230. 194. 183. 159. 144. 136. 220. 155. 232. 147. 181. 218. 216. 148. 167. 180. 198. 186. 177. 146. 197. 209. 143. 166. 185. 204. 178. január 1-jén administration of locality notarity seat seat of the office of district on January 1st. 183. 142. 190. 156. 138. 195. 184. 233.Sorszám Serial number Jogálláson belüli sorszám Serial number within legal status Kistérségi kód Code of subregions Borsod-Abaúj-Zemplén megye – Borsod-Abaúj-Zemplén county A települési A lakónépesség Terület A lakások száma önkorszáma hektár) mányzat Number of Resident A helység jogállása. 206. 193. 196. 153. körjegyA körjegyzőség. 208. 181. 169. 186. 215. 176. 150. 151. 193. 170. 224.

258. 220. 242. 224. 243. 228. 251. 231. 268. 233. 234. 277. 236. 240. 254. 257. 219. 221. 205. 291. 283. 237. 235. 209. 202. 252. 199. 266. 223. 249. 245. körjegyA körjegyzőség. 289. 249. 270. 265. 230. 253. 238. 262. 215. 211. 256. 285. 287. 248. 212. 246. 255. 253. 254. 2008. 210. 247. 232. 263. 227. 264. 201. 239. 239. 284. 217. 244. 282. 251. 273. 3505 3506 3511 3503 3510 3508 3502 3507 3501 3504 3511 3513 3503 3512 3501 3503 3503 3502 3509 3508 3503 3501 3504 3502 3502 3510 3509 3512 3501 3513 3504 3501 3504 3501 3504 3501 3504 3501 3501 3501 3506 3506 3511 3501 3501 3506 3501 3511 3501 3506 3505 3507 3506 3510 3513 3506 3512 3509 3502 3511 3503 45 . 241. január 1-jén administration of locality notarity seat seat of the office of district on January 1st. 235. 267. 271.Sorszám Serial number Jogálláson belüli sorszám Serial number within legal status Kistérségi kód Code of subregions Borsod-Abaúj-Zemplén megye – Borsod-Abaúj-Zemplén county A települési A lakónépesség Terület A lakások száma önkorszáma hektár) mányzat Number of Resident A helység jogállása. 244. 225. 286. 197. 294. 293. 226. 218. 261. 292. 272. 255. 208. 247. 206. 222. a dwellings Area (hectare population megnevezése zőségi kódja körjegyzői hivatal székhelye Code of Name of level of district Seat of district notarity. 236. 2008 of selfnotarity government body Négyes Nekézseny Nemesbikk Novajidrány Nyésta Nyíri Nyomár Olaszliszka Ónod Ormosbánya Oszlár Pácin Pamlény Pányok Parasznya Pere Perecse Perkupa Prügy Pusztafalu Pusztaradvány Radostyán Ragály Rakaca Rakacaszend Rásonysápberencs Rátka Regéc Répáshuta Révleányvár Rudolftelep Sajóecseg Sajógalgóc Sajóhídvég Sajóivánka Sajókápolna Sajókaza Sajókeresztúr Sajólád Sajólászlófalva Sajómercse Sajónémeti Sajóörös Sajópálfala Sajópetri Sajópüspöki Sajósenye Sajószöged Sajóvámos Sajóvelezd Sály Sárazsadány Sáta Selyeb Semjén Serényfalva Sima Sóstófalva Szakácsi Szakáld Szalaszend 6 1 4 4 6 6 6 4 1 4 6 1 6 6 4 6 6 4 1 6 6 6 4 4 6 6 1 6 6 6 6 1 6 6 6 4 1 1 1 6 6 4 1 6 1 6 6 1 4 4 1 6 1 4 6 1 6 6 6 1 1 Borsodivánka – Helyben – In the place Helyben – In the place Homrogd Füzérkomlós Hangács Helyben – In the place – Helyben – In the place Tiszapalkonya – Gagyvendégi Abaújvár Helyben – In the place Abaújkér Krasznokvajda Helyben – In the place – Füzér Hernádvécse Parasznya Helyben – In the place Helyben – In the place Rakaca Kázsmárk – Fony Bükkszentkereszt Zemplénagárd Ormosbánya – Vadna Berzék Vadna Helyben – In the place – – – Sajókápolna Sajóvelezd Helyben – In the place – Felsőzsolca – Sajónémeti Sajóvámos – Helyben – In the place Helyben – In the place – Bodrogolaszi – Helyben – In the place Nagyrozvágy – Abaújszántó Alsódobsza Lak – – 1 734 1 410 2 410 1 435 693 1 647 1 046 3 949 1 773 755 571 3 394 1 243 850 1 676 956 1 257 1 940 3 139 700 718 810 1 555 1 900 1 571 916 1 178 2 721 1 679 1 649 439 794 1 012 1 344 1 023 1 051 3 072 1 639 1 268 662 1 118 738 844 711 928 945 847 1 362 3 122 2 302 2 558 1 533 1 651 1 668 784 1 964 488 728 862 1 140 1 826 259 840 1 058 1 429 57 432 331 1 715 2 579 1 824 448 1 452 61 57 1 229 381 35 875 2 564 224 232 642 664 776 368 601 996 102 480 537 743 1 061 387 1 088 578 431 3 572 1 569 3 132 441 229 544 1 277 812 1 562 564 474 2 350 2 256 865 2 186 261 1 216 500 434 1 014 25 283 151 591 1 117 217 343 379 461 36 176 133 791 830 701 183 618 55 81 438 181 38 357 837 106 64 222 252 261 166 197 431 62 181 318 294 430 137 346 213 165 1 050 567 996 164 130 249 460 283 488 205 135 889 776 317 736 180 544 186 168 368 16 112 80 227 380 234. 257. 248. 200. 260. 237. 259. 245. 243. 213. 207. 281. 242. 198. 246. 214. 203. 229. 290. 275. 241. 276. 278. 250. 280. 216. 240. 204. 288. 250. 279. 238. 274. 256. 269. 252.

307. 312. 270. 316. 283. 336. 301. 263. 309. 276. 310. 302. 259. 329. 294. 313. 297. 311. 314. 330. 308. 308. 261. 298. 306. 281. 324. 322. 317. 2008 of selfnotarity government body Szalonna Szászfa Szegi Szegilong Szemere Szendrőlád Szentistvánbaksa Szin Szinpetri Szomolya Szögliget Szőlősardó Szuhafő Szuhakálló Szuhogy Taktabáj Taktakenéz Taktaszada Tállya Tarcal Tard Tardona Telkibánya Teresztenye Tibolddaróc Tiszabábolna Tiszacsermely Tiszadorogma Tiszakarád Tiszakeszi Tiszaladány Tiszapalkonya Tiszatardos Tiszatarján Tiszavalk Tolcsva Tomor Tornabarakony Tornakápolna Tornanádaska Tornaszentandrás Tornaszentjakab Tornyosnémeti Trizs Újcsanálos Uppony Vadna Vágáshuta Vajdácska Vámosújfalu Varbó Varbóc Vatta Vilmány Vilyvitány Viss Viszló Vizsoly Zádorfalva Zalkod Zemplénagárd 4 6 6 6 1 1 6 4 6 1 6 4 6 1 4 1 1 1 4 1 1 1 4 6 1 4 1 6 1 1 4 4 6 1 6 1 4 6 6 6 6 6 1 6 6 6 4 6 1 6 4 6 1 4 6 4 6 4 4 1 4 Helyben – In the place Gagyvendégi Bodrogkisfalud Bodrogkisfalud – – Hernádkércs Helyben – In the place Szin – Perkupa Helyben – In the place Zádorfalva – Helyben – In the place – – – Helyben – In the place – – – Helyben – In the place Aggtelek – Helyben – In the place – Tiszabábolna – – Helyben – In the place Helyben – In the place Tiszaladány – Tiszabábolna – Helyben – In the place Bódvaszilas Szin Komjáti Komjáti Hidvégardó – Ragály Alsódobsza Borsodbóta Helyben – In the place Kovácsvágás – Olaszliszka Helyben – In the place Perkupa – Helyben – In the place Mikóháza Helyben – In the place Rakaca Helyben – In the place Helyben – In the place – Helyben – In the place 2 007 1 213 905 694 2 630 1 770 656 1 809 971 2 269 3 474 1 066 1 604 696 1 700 1 682 1 974 2 574 3 796 5 373 4 051 1 223 4 686 869 3 034 3 271 2 028 4 664 4 757 4 618 2 221 1 349 893 4 039 1 155 1 649 1 289 820 402 783 1 565 2 822 1 404 1 025 1 218 1 281 782 200 2 278 1 065 2 588 1 010 2 334 1 257 1 313 1 392 1 110 1 841 1 375 1 022 2 911 1 048 161 338 239 380 1 923 283 762 233 1 635 661 118 160 1 038 1 261 613 1 265 2 009 2 078 3 081 1 365 1 079 642 29 1 500 405 657 408 2 369 2 560 722 1 496 239 1 430 338 1 807 243 15 27 616 233 221 541 237 901 330 619 97 1 397 883 1 129 55 926 1 395 262 699 77 896 479 251 812 364 85 137 119 158 440 140 255 99 707 395 84 91 393 448 239 437 683 1 019 1 351 579 431 342 23 664 265 252 258 923 1 055 330 630 146 532 179 805 124 29 34 134 135 135 273 113 335 190 213 68 467 331 404 60 376 454 176 354 58 353 179 215 429 295. 299. 280. 323. 348. 3502 3503 3515 3515 3503 3502 3510 3502 3502 3505 3502 3502 3504 3504 3502 3515 3509 3509 3509 3515 3505 3504 3512 3502 3505 3514 3513 3514 3513 3514 3515 3511 3515 3514 3514 3507 3502 3502 3502 3502 3502 3502 3512 3504 3509 3506 3504 3508 3507 3507 3501 3502 3505 3512 3508 3507 3502 3512 3504 3507 3513 46 . 354. 350. 344. 321. 265. 338. 258. 296. 353. 318. 304. 332. 315. 284. 274. 268. 297. 289. 295. 292. 312. 290. 346. 298. 319. 300. 342. 347. 271. 279. 316. 334. 340. 320. 352. 262. 296. 335. 345. 266. 341. 303. 2008. 349. 300.Sorszám Serial number Jogálláson belüli sorszám Serial number within legal status Kistérségi kód Code of subregions Borsod-Abaúj-Zemplén megye – Borsod-Abaúj-Zemplén county A települési A lakónépesség Terület A lakások száma önkorszáma hektár) mányzat Number of Resident A helység jogállása. 302. 310. 264. a dwellings Area (hectare population megnevezése zőségi kódja körjegyzői hivatal székhelye Code of Name of level of district Seat of district notarity. 327. 314. 260. 306. 333. 304. 288. 287. körjegyA körjegyzőség. 275. 301. 315. 269. 309. 313. 305. 291. 331. 343. 311. 318. 326. 273. 286. 299. 277. 307. 351. 317. 293. 272. január 1-jén administration of locality notarity seat seat of the office of district on January 1st. 267. 282. 328. 303. 305. 337. 278. 285. 325. 339. 355.

357. 321. 319. január 1-jén administration of locality notarity seat seat of the office of district on January 1st. körjegyA körjegyzőség. 3502 3504 3512 Borsod-Abaúj-Zemplén megye összesen – Borsod-Abaúj-Zemplén county total 47 . 2008. 2008 of selfnotarity government body Ziliz Zubogy Zsujta 6 1 6 Boldva – Abaújvár 925 1 143 677 725 000 383 605 173 709 634 136 234 88 285 521 356.Sorszám Serial number Jogálláson belüli sorszám Serial number within legal status Kistérségi kód Code of subregions Borsod-Abaúj-Zemplén megye – Borsod-Abaúj-Zemplén county A települési A lakónépesség Terület A lakások száma önkorszáma hektár) mányzat Number of Resident A helység jogállása. a dwellings Area (hectare population megnevezése zőségi kódja körjegyzői hivatal székhelye Code of Name of level of district Seat of district notarity. 358. 320.

29. 5. 20. 17. 26. 19. 31. 1. 19. 28. 32. 41. 11. 25.CSONGRÁD MEGYE – CSONGRÁD COUNTY Székhelye – County capital: Szeged Sorszám Serial number Jogálláson belüli sorszám Serial number within legal status Kistérségi kód Code of subregions A települési önkormányzat körjegyA körjegyzőség. 24. 25. 4. 42. 14. 23. 21. 3606 3604 3607 3607 Algyő Csanádpalota Nagymágocs Szegvár Községek – Villages 14. 22. 9. 22. 17. 39. 7. 40. 27. 38. 9. 6. 2. 45. 5. 30. 43. 3. 2. 36. 13. 8. 35. 33. 33. 1. 29. a zőségi kódja körjegyzői hivatal székhelye Code of district Seat of district notarity. 32. 28. 34. 10. 15. 8. 15. 2. 44. 11. 4. 20. 7. 37. 1. 1. 3602 3606 Hódmezővásárhely Szeged Városok – Towns 3. 2008 A helység jogállása. 5. 7. 27. 4. 18. 46. 6. 3. 2. 13. 2. 12. 21. 6. 26. 16. 24. 16. 3604 3604 3607 3605 3603 3603 3605 3604 3601 3603 3607 3606 3606 3606 3607 3607 3601 3604 3605 3604 3604 3604 3604 3604 3606 3604 3604 3602 3604 3604 3607 3604 3603 Ambrózfalva Apátfalva Árpádhalom Ásotthalom Baks Balástya Bordány Csanádalberti Csanytelek Csengele Derekegyház Deszk Dóc Domaszék Eperjes Fábiánsebestyén Felgyő Ferencszállás Forráskút Földeák Királyhegyes Kiszombor Klárafalva Kövegy Kübekháza Magyarcsanád Maroslele Mártély Nagyér Nagylak Nagytőke Óföldeák Ópusztaszer 4 1 6 1 1 1 1 6 1 1 6 1 6 1 4 1 1 4 1 4 4 1 6 6 1 1 1 1 1 6 1 6 1 Helyben – In the place – Eperjes – – – – Ambrózfalva – – Szegvár – Sándorfalva – Helyben – In the place – – Helyben – In the place – Helyben – In the place Helyben – In the place – Ferencszállás Királyhegyes – – – – – Csanádpalota – Földeák – 1 122 5 377 4 520 12 254 6 192 11 000 3 648 1 532 3 471 6 066 5 378 5 205 4 943 5 215 7 389 7 173 7 673 579 3 667 3 637 2 980 6 581 910 971 2 731 4 819 4 656 3 645 1 229 470 5 468 3 509 5 950 524 3 112 547 4 093 2 173 3 457 3 187 449 2 899 1 998 1 708 3 537 794 4 803 567 2 177 1 358 629 2 361 3 237 670 4 051 516 438 1 577 1 538 2 107 1 388 548 520 473 477 2 259 247 1 598 259 1 982 881 1 928 1 409 261 1 407 991 678 1 219 325 1 883 349 894 616 271 1 038 1 478 373 1 649 199 254 590 752 937 566 269 295 233 192 939 1 3 1 3 – Helyben – In the place – Helyben – In the place 7 577 7 776 7 509 8 622 5 254 3 117 3 237 4 735 2 008 1 680 1 250 2 091 48 . 3. 18. 3601 3603 3604 3602 3605 3606 3607 Csongrád Kistelek Makó Mindszent Mórahalom Sándorfalva Szentes 1 1 1 1 1 3 1 – – – – – Helyben – In the place – 17 389 6 919 22 923 5 935 8 315 5 577 35 325 17 906 7 312 24 658 7 031 5 966 8 094 29 444 8 500 3 391 11 401 3 191 2 485 3 057 12 703 1 1 – – 48 798 28 100 47 296 167 039 19 560 74 917 Nagyközségek – Large villages 10. 30. 23. notarity seat seat of the office of district of selfnotarity government body Terület hektár) Area (hectare A lakónépesség A lakások száma száma Number of Resident dwellings population 2008. 4. január 1-jén on January1st. 31. 12. megnevezése Name of level of administration of locality Megyei jogú városok – Towns with county's rights 1.

Sorszám Serial number

Jogálláson belüli sorszám Serial number within legal status

Kistérségi kód Code of subregions

A helység jogállása, megnevezése Name of level of administration of locality

Csongrád megye – Csongrád county A települési önkormányzat körjegyA körjegyzőség, a zőségi kódja körjegyzői hivatal székhelye Code of district Seat of district notarity, notarity seat seat of the office of district of selfnotarity government body 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 4 1 1 1 – – – – – – – – Újszentiván – Helyben – In the place – – –

Terület hektár) Area (hectare

A lakónépesség A lakások száma száma Number of Resident dwellings population 2008. január 1-jén on January 1st, 2008

47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.

34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

3605 3604 3605 3603 3606 3605 3606 3602 3606 3601 3606 3605 3605 3606

Öttömös Pitvaros Pusztamérges Pusztaszer Röszke Ruzsa Szatymaz Székkutas Tiszasziget Tömörkény Újszentiván Üllés Zákányszék Zsombó

3 091 1 314 2 439 4 893 3 663 8 468 5 372 12 399 2 689 5 391 1 549 4 988 6 607 2 689 426 277

769 1 454 1 268 1 569 3 364 2 612 4 551 2 448 1 771 1 861 1 649 3 217 2 841 3 504 424 139

425 677 611 784 1 399 1 436 1 922 1 080 611 1 033 539 1 504 1 433 1 329 187 979

Csongrád megye összesen – Csongrád county total

49

FEJÉR MEGYE – FEJÉR COUNTY Székhelye – County capital: Székesfehérvár
Sorszám Serial number Jogálláson belüli sorszám Serial number within legal status Kistérségi kód Code of subregions A települési önkormányzat körjegyA körjegyzőség, a zőségi kódja körjegyzői hivatal székhelye Code of district Seat of district notarity, notarity seat seat of the office of district of selfnotarity government body Terület hektár) Area (hectare A lakónépesség A lakások száma száma Number of Resident dwellings population 2008. január 1-jén on January 1st, 2008

A helység jogállása, megnevezése Name of level of administration of locality

Megyei jogú városok – Towns with county's rights 1. 2. 1. 2. 3702 3707 Dunaújváros Székesfehérvár Városok – Towns 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 3709 3701 3703 3710 3704 3710 3705 3707 3706 3704 Adony Bicske Enying Ercsi Gárdony Martonvásár Mór Polgárdi Sárbogárd Velence 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – – – – – – – – – – 6 105 7 708 8 278 6 531 6 350 3 125 10 861 7 216 18 934 3 337 3 831 11 430 7 035 8 563 8 917 5 650 14 466 6 840 13 146 5 019 1 457 3 928 2 600 3 118 3 678 1 919 5 637 2 028 5 076 2 012 1 1 – – 5 267 17 089 49 183 101 755 22 700 42 848

Nagyközségek – Large villages 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 3708 3705 3706 3701 3702 3703 3703 3702 3709 3709 3702 3708 3708 3708 3707 Aba Bodajk Cece Csákvár Előszállás Lajoskomárom Lepsény Mezőfalva Perkáta Pusztaszabolcs Rácalmás Sárosd Seregélyes Soponya Szabadbattyán Községek – Villages 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 3706 3701 3706 3705 3707 3705 3702 3710 3709 3709 3701 3701 3705 3705 3707 3708 3702 3703 3701 3705 3701 3707 3701 Alap Alcsútdoboz Alsószentiván Bakonycsernye Bakonykúti Balinka Baracs Baracska Beloiannisz Besnyő Bodmér Csabdi Csákberény Csókakő Csór Csősz Daruszentmiklós Dég Etyek Fehérvárcsurgó Felcsút Füle Gánt 1 1 1 1 6 4 1 4 1 1 6 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 4 6 – – – – Iszkaszentgyörgy Helyben – In the place – Helyben – In the place – – Csákvár – – Helyben – In the place – – – – – – – Helyben – In the place Zámoly 4 829 5 071 3 965 3 813 1 245 1 862 5 518 3 968 454 4 464 717 1 702 4 137 1 092 4 149 1 711 1 912 4 686 5 327 2 964 2 202 3 032 5 815 2 032 1 478 653 3 137 124 1 001 3 577 2 711 1 175 1 818 214 1 185 1 212 1 244 1 773 1 072 1 643 2 179 4 211 1 863 1 732 865 848 902 598 289 1 213 68 379 1 286 970 436 657 118 432 512 496 622 381 573 861 1 451 704 650 398 271 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 – – Helyben – In the place Helyben – In the place – – – – – – – Helyben – In the place – – – 8 805 2 898 5 885 11 876 3 998 7 567 3 908 8 042 7 452 5 167 4 064 4 812 7 819 4 996 3 366 4 630 4 142 2 686 5 258 2 235 2 270 3 203 4 972 4 068 6 223 4 425 3 442 4 705 2 064 4 553 1 524 1 475 1 135 1 898 954 892 1 180 1 713 1 555 2 213 1 417 1 124 1 590 686 1 546

50

Sorszám Serial number

Jogálláson belüli sorszám Serial number within legal status

Kistérségi kód Code of subregions

A helység jogállása, megnevezése Name of level of administration of locality

Fejér megye – Fejér county A települési önkormányzat körjegyA körjegyzőség, a zőségi kódja körjegyzői hivatal székhelye Code of district Seat of district notarity, notarity seat seat of the office of district of selfnotarity government body 4 6 1 4 4 1 6 6 1 4 6 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 6 6 4 1 1 6 1 1 1 1 4 1 1 1 4 1 6 1 1 6 1 1 6 4 1 1 6 6 1 6 1 6 1 6 4 1 Helyben – In the place Sárosd – Helyben – In the place Helyben – In the place – Füle Baracska – Helyben – In the place Isztimér – – – – – – – – Helyben – In the place – – Sárkeresztes Kápolnásnyék Helyben – In the place – – Balinka – – – – Helyben – In the place – – – Helyben – In the place – Nádasdladány – – Csókakő – – Mezőkomárom Helyben – In the place – – Gyúró Szár – Cece – Pázmánd – Szár Helyben – In the place –

Terület hektár) Area (hectare

A lakónépesség A lakások száma száma Number of Resident dwellings population 2008. január 1-jén on January 1st, 2008

51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108.

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81.

3710 3706 3706 3707 3705 3709 3707 3701 3708 3704 3705 3702 3703 3707 3709 3707 3705 3701 3703 3703 3703 3706 3707 3704 3707 3702 3706 3705 3702 3701 3704 3707 3704 3705 3710 3706 3707 3708 3707 3708 3707 3705 3704 3709 3703 3701 3701 3708 3710 3701 3707 3706 3701 3704 3701 3701 3707 3704

Gyúró Hantos Igar Iszkaszentgyörgy Isztimér Iváncsa Jenő Kajászó Káloz Kápolnásnyék Kincsesbánya Kisapostag Kisláng Kőszárhegy Kulcs Lovasberény Magyaralmás Mány Mátyásdomb Mezőkomárom Mezőszentgyörgy Mezőszilas Moha Nadap Nádasdladány Nagykarácsony Nagylók Nagyveleg Nagyvenyim Óbarok Pákozd Pátka Pázmánd Pusztavám Ráckeresztúr Sáregres Sárkeresztes Sárkeresztúr Sárkeszi Sárszentágota Sárszentmihály Söréd Sukoró Szabadegyháza Szabadhídvég Szár Tabajd Tác Tordas Újbarok Úrhida Vajta Vál Vereb Vértesacsa Vértesboglár Zámoly Zichyújfalu

2 437 3 696 4 119 2 627 5 388 2 517 556 2 398 4 779 4 150 1 087 958 5 306 590 1 673 6 062 2 242 4 472 3 539 2 905 2 712 6 497 988 693 2 635 3 046 3 244 1 317 4 368 1 926 4 330 4 038 2 714 3 469 3 530 2 616 2 327 4 675 1 479 4 550 3 740 625 1 627 4 164 4 410 2 263 2 657 4 569 1 676 149 725 2 343 4 048 2 232 3 619 2 321 4 850 1 082 435 846

1 276 960 1 064 1 970 959 2 927 1 337 1 065 2 530 3 465 1 506 1 419 2 491 1 599 2 369 2 749 1 485 2 348 770 985 1 373 2 207 490 500 1 841 1 456 1 103 685 4 157 800 3 006 1 637 2 042 2 539 3 288 829 1 516 2 646 617 1 359 2 998 480 1 169 2 241 887 1 681 985 1 672 1 931 402 2 081 1 007 2 504 805 1 741 920 2 284 961 428 572

439 369 526 661 367 1 004 504 390 915 1 414 572 503 1 018 565 775 1 097 558 768 282 411 468 838 174 233 633 589 459 283 1 453 309 968 621 878 983 1 242 356 545 771 205 506 1 036 193 443 781 407 577 390 560 592 142 700 370 884 309 686 358 799 273 167 322

Fejér megye összesen – Fejér county total

51

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE – GYŐR-MOSON-SOPRON COUNTY Székhelye – County capital: Győr
Sorszám Serial number Jogálláson belüli sorszám Serial number within legal status Kistérségi kód Code of subregions A települési önkormányzat körjegyA körjegyzőség, a zőségi kódja körjegyzői hivatal székhelye Code of district Seat of district notarity, notarity seat seat of the office of district of selfnotarity government body Terület hektár) Area (hectare A lakónépesség A lakások száma száma Number of Resident dwellings population 2008. január 1-jén on January 1st, 2008

A helység jogállása, megnevezése Name of level of administration of locality

Megyei jogú városok – Towns with county's rights 1. 2. 1. 2. 3802 3805 Győr Sopron Városok – Towns 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 3801 3805 3804 3803 3804 3807 3806 Csorna Fertőd Jánossomorja Kapuvár Mosonmagyaróvár Pannonhalma Tét 1 1 1 1 1 1 1 – – – – – – – 9 173 4 855 14 898 9 605 8 535 2 958 5 635 10 738 3 442 5 848 10 523 31 799 3 974 4 009 4 245 1 431 2 149 4 284 12 369 1 272 1 462 1 1 – – 17 462 16 905 128 808 57 895 55 164 24 684

Nagyközségek – Large villages 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 3803 3801 3805 3804 3804 3805 3801 Beled Bősárkány Fertőszentmiklós Hegyeshalom Lébény Nagycenk Szany Községek – Villages 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 3802 3801 3805 3805 3806 3804 3803 3801 3807 3807 3807 3801 3804 3801 3806 3801 3802 3802 3801 3803 3805 3805 3805 3806 3804 3803 3801 3804 3804 3802 3802 3804 3805 3807 Abda Acsalag Ágfalva Agyagosszergény Árpás Ásványráró Babót Bágyogszovát Bakonygyirót Bakonypéterd Bakonyszentlászló Barbacs Bezenye Bezi Bodonhely Bogyoszló Bőny Börcs Cakóháza Cirák Csáfordjánosfa Csapod Csér Csikvánd Darnózseli Dénesfa Dör Dunakiliti Dunaremete Dunaszeg Dunaszentpál Dunasziget Ebergőc Écs 4 6 1 4 6 1 1 4 6 6 4 4 1 6 6 6 1 6 6 4 6 6 6 6 4 6 6 4 6 4 6 1 6 4 Helyben – In the place Barbacs – Helyben – In the place Mórichida – – Helyben – In the place Bakonyszentlászló Tarjánpuszta Helyben – In the place Helyben – In the place – Rábacsécsény Bágyogszovát Szilsárkány – Abda Markotabödöge Helyben – In the place Iván Himod Iván Felpéc Helyben – In the place Beled Rábapordány Helyben – In the place Darnózseli Helyben – In the place Dunaszeg – Röjtökmuzsaj Helyben – In the place 1 902 1 041 1 308 1 989 1 427 3 917 2 167 2 406 685 1 002 3 851 1 365 3 004 1 122 1 110 2 621 5 042 1 278 288 1 176 528 2 918 294 1 453 1 961 1 754 1 101 3 366 436 1 726 981 3 590 502 1 984 3 126 454 2 065 910 249 1 940 1 122 1 315 155 277 1 837 755 1 470 451 314 612 2 222 1 214 49 599 225 532 25 494 1 601 351 629 1 855 248 1 930 712 1 478 158 1 854 1 093 225 613 368 127 809 472 549 117 124 773 308 539 191 133 314 775 404 31 269 105 273 28 227 588 174 229 658 103 661 253 580 98 701 3 3 1 1 1 1 3 Helyben – In the place Helyben – In the place – – – – Helyben – In the place 2 647 2 332 3 939 5 266 8 137 1 945 3 413 2 722 2 171 3 815 3 529 3 215 1 829 2 171 1 102 776 1 448 1 390 1 225 704 1 000

52

104. 84. 95. 66. 86. 71. 83. 78. 74. 69. 67. 91. 87. 93. 71. 53. 80. 77. a dwellings Area (hectare population megnevezése zőségi kódja körjegyzői hivatal székhelye Code of Name of level of district Seat of district notarity. 42. 89. 64. 79. 88. 94. 95. 59. 97. 105. 90. 59. 70. 51. 50. 43. 78. 103. 41. 112. 57. 111. 102. 92. körjegyA körjegyzőség. 40. 36. 35. 73. 81. 60. 94. 86. 58. 56. 89. 76. 101. 63. 82. 85. 57. 91. 61. 62. 66. 65. 46. 77. 93. 96. 83. 55. január 1-jén administration of locality notarity seat seat of the office of district on January 1st. 81. 44. 60. 37. 45. 107. 2008.Sorszám Serial number Jogálláson belüli sorszám Serial number within legal status Kistérségi kód Code of subregions Győr-Moson-Sopron megye – Győr-Moson-Sopron county A települési A lakónépesség Terület A lakások száma önkorszáma hektár) mányzat Number of Resident A helység jogállása. 85. 49. 48. 75. 98. 61. 54. 54. 70. 106. 108. 68. 72. 74. 92. 87. 53. 62. 79. 67. 109. 63. 96. 90. 84. 110. 72. 52. 56. 73. 38. 47. 68. 99. 80. 64. 88. 2008 of selfnotarity government body Edve Egyed Egyházasfalu Enese Farád Fehértó Feketeerdő Felpéc Fenyőfő Fertőboz Fertőendréd Fertőhomok Fertőrákos Fertőszéplak Gönyű Gyalóka Gyarmat Gyóró Gyömöre Győrasszonyfa Győrladamér Győrság Győrsövényház Győrszemere Győrújbarát Győrújfalu Győrzámoly Halászi Harka Hédervár Hegykő Hidegség Himod Hövej Ikrény Iván Jobaháza Kajárpéc Károlyháza Kimle Kisbabot Kisbajcs Kisbodak Kisfalud Kóny Kópháza Koroncó Kunsziget Lázi Levél Lipót Lövő Maglóca Magyarkeresztúr Máriakálnok Markotabödöge Mecsér Mérges Mezőörs Mihályi Mórichida Mosonszentmiklós 6 4 6 4 4 6 6 4 6 6 6 6 1 1 1 6 1 6 4 6 1 1 6 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 6 1 4 6 6 6 4 6 4 6 4 4 1 1 1 6 1 6 4 6 6 1 4 6 6 4 4 4 1 Beled Helyben – In the place Újkér Helyben – In the place Helyben – In the place Enese Dunakiliti Helyben – In the place Bakonyszentlászló Hidegség Agyagosszergény Hegykő – – – Szakony – Cirák Helyben – In the place Tarjánpuszta – – Kóny – – – – – – Helyben – In the place Helyben – In the place Helyben – In the place Helyben – In the place Kisfalud – Helyben – In the place Rábatamási Gyömöre Kimle Helyben – In the place Enese Helyben – In the place Darnózseli Helyben – In the place Helyben – In the place – – – Tápszentmiklós – Hédervár Helyben – In the place Bősárkány Mihályi – Helyben – In the place Hédervár Rábacsécsény Helyben – In the place Helyben – In the place Helyben – In the place – 505 1 343 2 164 1 989 2 902 1 138 674 2 247 2 965 1 363 1 509 1 262 2 190 2 178 2 163 393 2 245 1 164 2 049 648 860 820 2 421 3 311 3 361 737 2 638 3 645 1 100 1 428 2 684 1 691 2 270 852 1 558 5 473 806 3 189 1 125 3 727 610 874 904 1 510 2 888 873 2 691 1 788 1 679 2 491 1 609 1 747 577 1 674 1 548 1 629 2 111 651 4 848 1 628 3 230 3 071 130 578 881 1 778 1 968 468 496 897 122 250 619 577 2 216 1 254 3 152 72 1 239 430 1 325 515 1 450 1 480 787 3 081 5 810 1 330 2 187 2 896 1 703 1 150 1 308 343 647 327 1 805 1 331 556 1 338 666 2 173 214 820 356 776 2 685 1 952 1 970 1 228 564 1 815 678 1 477 86 453 1 642 454 602 87 1 011 1 120 858 2 339 72 248 351 601 732 219 152 374 78 105 241 221 856 474 1 125 50 549 170 505 208 485 571 318 1 104 2 043 457 703 1 028 522 448 505 151 393 158 562 465 179 577 152 844 112 273 163 312 1 045 662 669 430 239 631 245 508 68 226 550 242 295 53 330 468 361 948 51. 100. 82. 58. 3803 3801 3805 3802 3801 3801 3804 3806 3807 3805 3805 3805 3805 3805 3802 3805 3806 3803 3806 3807 3802 3807 3801 3806 3802 3802 3802 3804 3805 3804 3805 3805 3803 3803 3802 3805 3801 3806 3804 3804 3806 3802 3804 3803 3801 3805 3802 3802 3807 3804 3804 3805 3801 3801 3804 3801 3804 3806 3802 3803 3806 3804 53 . 69. 75. 55. 76. 52. 65. 39.

123. 150. 146. január 1-jén administration of locality notarity seat seat of the office of district on January 1st. 168. 127. 118. 134. 122. 104. 147. 142. 152. 147. 124. 129. 157. 125. 158. 117. 123. 132. 99. 116. 150. 170. 2008 of selfnotarity government body Mosonszolnok Nagybajcs Nagylózs Nagyszentjános Nemeskér Nyalka Nyúl Osli Öttevény Páli Pásztori Pázmándfalu Pér Pereszteg Petőháza Pinnye Potyond Pusztacsalád Püski Rábacsanak Rábacsécsény Rábakecöl Rábapatona Rábapordány Rábasebes Rábaszentandrás Rábaszentmihály Rábaszentmiklós Rábatamási Rábcakapi Rajka Ravazd Répceszemere Répcevis Rétalap Románd Röjtökmuzsaj Sarród Sikátor Sobor Sokorópátka Sopronhorpács Sopronkövesd Sopronnémeti Szakony Szárföld Szerecseny Szil Szilsárkány Táp Tápszentmiklós Tarjánpuszta Tárnokréti Tényő Töltéstava Újkér Újrónafő Und Vadosfa Vág Vámosszabadi Várbalog 1 1 1 1 6 6 1 1 1 6 6 4 1 1 1 1 6 6 1 6 4 6 1 4 6 6 6 6 4 6 1 6 6 6 6 6 4 1 6 6 1 4 1 6 4 1 6 4 4 6 4 4 6 1 1 4 4 6 6 4 1 6 – – – – Lövő Pázmándfalu – – – Vág Szil Helyben – In the place – – – – Szilsárkány Iván – Szany Helyben – In the place Beled – Helyben – In the place Vág Szany Enese Mórichida Helyben – In the place Markotabödöge – Écs Himod Zsira Mezőörs Tápszentmiklós Helyben – In the place – Veszprémvarsány Egyed – Helyben – In the place – Farád Helyben – In the place – Gyömöre Helyben – In the place Helyben – In the place Pázmándfalu Helyben – In the place Helyben – In the place Bősárkány – – Helyben – In the place Helyben – In the place Sopronhorpács Mihályi Helyben – In the place – Újrónafő 4 393 765 1 925 3 030 642 1 286 2 514 1 880 2 367 1 958 852 1 939 3 148 2 256 264 865 284 2 406 839 1 385 1 568 2 303 3 974 2 189 539 1 160 1 097 501 2 176 787 5 263 2 854 942 609 1 320 985 1 586 4 007 1 374 1 672 1 686 2 069 2 681 709 1 350 1 712 1 239 3 103 1 668 1 988 2 078 844 954 2 638 2 317 3 238 4 863 679 419 1 403 2 237 2 270 1 615 924 926 1 840 223 432 4 137 900 2 871 354 381 990 2 382 1 388 1 067 348 102 266 653 525 610 730 2 468 1 083 102 527 512 129 994 178 2 486 1 193 291 374 570 304 468 1 112 306 301 1 093 842 1 165 279 462 900 834 1 262 662 712 942 371 200 1 552 2 168 1 003 814 341 75 529 1 536 425 535 365 262 615 96 193 1 502 373 1 017 211 128 367 948 489 421 144 50 132 246 273 239 353 922 448 82 209 200 62 433 89 936 483 144 161 222 143 206 425 143 151 477 322 454 126 239 397 375 628 309 278 336 138 107 673 581 431 303 144 44 297 506 245 113. 166. 159. 125. 129. 158. 153. 128. 152. 157. 165. 131. 141. 144. 108. 122. a dwellings Area (hectare population megnevezése zőségi kódja körjegyzői hivatal székhelye Code of Name of level of district Seat of district notarity. 148. 172. 3804 3802 3805 3802 3805 3807 3802 3803 3802 3801 3801 3807 3802 3805 3805 3805 3801 3805 3804 3801 3806 3803 3802 3801 3801 3801 3806 3806 3801 3801 3804 3807 3805 3805 3802 3807 3805 3805 3807 3806 3806 3805 3805 3801 3805 3803 3806 3801 3801 3807 3807 3807 3801 3806 3802 3805 3804 3805 3803 3801 3802 3804 54 . 102. 142. 141. 162. 115. 100. 143. 109. 120. 143. 114. 149. 119. 148. 140. 171. 126. 139. 139. 118. 115. 138. 174. 135. 107. 120. 161. körjegyA körjegyzőség. 145. 131. 149. 146. 112. 133. 117. 136. 163. 119. 153. 151. 134. 135. 140. 145. 164. 98. 154. 155. 137. 105. 111. 167. 126. 127. 144. 169. 113. 136. 116. 137. 103. 97. 130. 156. 132. 110. 121. 130. 114. 133. 151. 124. 2008. 160. 156. 101. 154. 128.Sorszám Serial number Jogálláson belüli sorszám Serial number within legal status Kistérségi kód Code of subregions Győr-Moson-Sopron megye – Győr-Moson-Sopron county A települési A lakónépesség Terület A lakások száma önkorszáma hektár) mányzat Number of Resident A helység jogállása. 155. 173. 121. 138. 106.

160. körjegyA körjegyzőség. 2008 of selfnotarity government body Vásárosfalu Vének Veszkény Veszprémvarsány Vitnyéd Völcsej Zsebeháza Zsira 6 6 1 4 1 6 6 4 Beled Kisbajcs – Helyben – In the place – Lövő Szil Helyben – In the place 420 689 1 035 2 119 3 225 932 465 1 473 420 825 160 183 917 1 026 1 380 395 128 728 444 384 69 80 377 420 504 166 72 230 179 189 175. január 1-jén administration of locality notarity seat seat of the office of district on January 1st. a dwellings Area (hectare population megnevezése zőségi kódja körjegyzői hivatal székhelye Code of Name of level of district Seat of district notarity. 179. 164. 177. 181. 166. 165. 178. 3803 3802 3803 3807 3803 3805 3801 3805 Győr-Moson-Sopron megye összesen – Győr-Moson-Sopron county total 55 . 161. 2008. 180.Sorszám Serial number Jogálláson belüli sorszám Serial number within legal status Kistérségi kód Code of subregions Győr-Moson-Sopron megye – Győr-Moson-Sopron county A települési A lakónépesség Terület A lakások száma önkorszáma hektár) mányzat Number of Resident A helység jogállása. 182. 159. 162. 176. 163.

15. 14. 38. 14. 15. 43. 11. 12. 1. 3. 1. 36. 20. 13. 7. 8. megnevezése Name of level of administration of locality Megyei jogú város – Town with county's rights 1. 39. 29. 19. 9. 3. 37. 8. 5. 27. 3908 3902 3902 3907 3902 3902 3907 3907 3907 3909 3902 3902 3905 3902 3906 Álmosd Ártánd Bakonszeg Báránd Bedő Berekböszörmény Bihardancsháza Biharnagybajom Bihartorda Bocskaikert Bojt Darvas Ebes Esztár Folyás 1 6 1 1 6 1 6 1 1 1 6 1 1 1 6 – Biharkeresztes – – Biharkeresztes – Nagyrábé – – – Biharkeresztes – – – Polgár 3 413 1 982 3 502 4 256 1 020 4 284 831 6 135 2 238 1 089 2 688 4 231 7 727 3 171 5 392 1 627 530 1 199 2 675 261 1 777 192 2 829 924 2 946 503 604 4 418 1 374 368 719 241 581 1 176 144 784 105 1 142 435 1 047 246 284 1 542 525 154 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 – – – – – Helyben – In the place – – – Helyben – In the place 4 702 6 897 10 479 6 524 7 918 8 542 5 562 4 955 5 442 7 881 2 606 1 930 5 213 4 184 5 834 2 162 3 928 2 620 2 909 1 679 1 022 915 2 395 1 747 2 030 962 1 537 1 033 1 247 762 56 . 9. 8. 46. 44. 12. 18. 8. 21. 6. 14. 34. 6. 31. 4. 16. 6. 12. 7. 40. 33. 13. 35. 10. 10. 42. 3. 26. 1. a zőségi kódja körjegyzői hivatal székhelye Code of district Seat of district notarity. 2008 A helység jogállása. 24. 3. 16. 9. 5. 9. 4. 5. 3908 3902 3901 3907 3908 3907 3909 3902 3907 3902 Bagamér Csökmő Egyek Földes Hosszúpályi Nagyrábé Nyírábrány Pocsaj Sárrétudvari Zsáka Községek – Villages 32.HAJDÚ-BIHAR MEGYE – HAJDÚ-BIHAR COUNTY Székhelye – County capital: Debrecen Sorszám Serial number Jogálláson belüli sorszám Serial number within legal status Kistérségi kód Code of subregions A települési önkormányzat körjegyA körjegyzőség. 15. 7. 11. 10. 3901 3902 3902 3908 3904 3904 3909 3904 3909 3905 3907 3902 3908 3907 3909 3906 3907 3909 3901 3909 Balmazújváros Berettyóújfalu Biharkeresztes Derecske Hajdúböszörmény Hajdúdorog Hajdúhadház Hajdúnánás Hajdúsámson Hajdúszoboszló Kaba Komádi Létavértes Nádudvar Nyíradony Polgár Püspökladány Téglás Tiszacsege Vámospércs 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 3 1 1 1 1 – – Helyben – In the place – – – – – – – – Helyben – In the place Helyben – In the place – – Helyben – In the place – – – – 20 545 17 098 4 926 10 358 37 078 10 065 8 780 25 962 6 947 23 870 9 503 14 465 11 662 22 591 9 659 9 746 18 695 3 833 13 640 5 820 17 645 15 490 3 939 9 160 31 748 9 164 12 735 17 648 12 576 23 349 6 211 5 529 7 193 9 115 7 964 8 202 15 296 6 585 4 741 5 428 6 638 6 255 1 652 3 315 12 178 3 525 4 177 6 974 4 030 10 301 2 368 2 595 2 717 3 728 2 784 3 360 5 958 2 297 2 099 2 120 1 – 46 165 205 084 88 944 Nagyközségek – Large villages 22. 11. 30. 28. 45. 13. 20. 1. 2. 7. 4. 23. 41. 17. 2. január 1-jén on January 1st. 10. 4. 18. notarity seat seat of the office of district of selfnotarity government body Terület hektár) Area (hectare A lakónépesség A lakások száma száma Number of Resident dwellings population 2008. 25. 3903 Debrecen Városok – Towns 2. 5. 2. 17. 19. 6.

79. 68. 49. 34. 2008. 28. 70. 37. 57. 80. 56. 21. a dwellings Area (hectare population megnevezése z ségi kódja körjegyz i hivatal székhelye Code of Name of level of district Seat of district notarity. 81. 19. 23. 36. 73. 44. 61. 47. 50. 66. 49. 52. 76.Sorszám Serial number Jogálláson belüli sorszám Kistérségi kód Code Serial of number subwithin regions legal status Hajdú-Bihar megye – Hajdú-Bihar county A települési A lakónépesség Terület A lakások száma önkorszáma hektár) mányzat Number of Resident A helység jogállása. 51. 45. 71. 20. 72. 24. 51. 62. 42. 48. 39. 40. 43. 26. körjegyA körjegyz ség. 55. 35. 3902 3909 3902 3906 3908 3905 3902 3901 3902 3908 3908 3902 3902 3902 3902 3902 3903 3908 3905 3902 3909 3909 3907 3908 3902 3907 3902 3907 3906 3902 3902 3909 3906 3906 3902 3902 Hajdú-Bihar megye összesen – Hajdú-Bihar county total 57 . 22. 75. 29. 65. 30. 33. 74. 58. 64. 82. 25. január 1-jén administration of locality notarity seat seat of the office of district on January 1st. 18. 53. 60. 16. 54. 59. 63. 48. 2008 of selfnotarity government body Furta Fülöp Gáborján Görbeháza Hajdúbagos Hajdúszovát Hencida Hortobágy Kismarja Kokad Konyár Körösszakál Körösszegapáti Magyarhomorog Mez peterd Mez sas Mikepércs Monostorpályi Nagyhegyes Nagykereki Nyíracsád Nyírmártonfalva Sáp Sáránd Szentpéterszeg Szerep Tépe Tetétlen Tiszagyulaháza Told Újiráz Újléta Újszentmargita Újtikos Váncsod Vekerd 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 1 6 1 1 6 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 6 6 6 1 1 4 1 6 – – Szentpéterszeg – – – – – – Létavértes – Komádi – – Mez sas Helyben – In the place – – – – – – – – Helyben – In the place – – – Újtikos Biharkeresztes Komádi – – Helyben – In the place – Zsáka 4 285 5 595 2 646 8 020 3 744 5 801 3 479 28 458 4 716 1 610 4 170 1 502 4 585 3 956 1 823 2 639 3 693 4 444 13 276 3 727 7 500 5 748 1 922 2 268 2 551 5 604 2 322 3 211 2 078 1 491 1 547 3 041 9 622 3 529 3 443 741 621 056 1 143 1 808 923 2 514 2 029 3 093 1 282 1 594 1 281 600 2 156 856 910 897 518 646 4 052 2 229 2 749 1 275 3 938 2 112 978 2 323 1 131 1 654 1 131 1 423 754 329 553 1 062 1 452 930 1 252 131 543 802 599 786 387 1 063 854 1 102 480 650 535 301 857 391 500 453 268 310 1 216 950 981 531 1 475 814 410 831 474 570 420 555 372 150 274 444 652 386 543 114 222 488 47. 46. 27. 67. 38. 32. 31. 17. 41. 77. 69. 78. 50.

7. 2. 36. 8. 30. 41. 1. 26. 8. 1. 45. 15. 5. 26. 20. 8. 17.HEVES MEGYE – HEVES COUNTY Székhelye – County capital: Eger Sorszám Serial number Jogálláson belüli sorszám Serial number within legal status Kistérségi kód Code of subregions A települési önkormányzat körjegyA körjegyzőség. 28. 39. 44. 23. 3. 21. 28. 18. 38. 33. 5. 32. 9. 25. 11. 42. 2008 A helység jogállása. 27. 3. 3. 35. 6. megnevezése Name of level of administration of locality Megyei jogú város – Town with county's rights 1. 43. notarity seat seat of the office of district of selfnotarity government body Terület hektár) Area (hectare A lakónépesség A lakások száma száma Number of Resident dwellings population 2008. 32. 40. 1. 37. 31. 6. 3. január 1-jén on January 1st. 19. 24. 46. 12. a zőségi kódja körjegyzői hivatal székhelye Code of district Seat of district notarity. 21. 4. 20. 7. 22. 24. 15. 19. 29. 4001 Eger Városok – Towns 2. 4. 9. 16. 30. 4007 4003 4004 4005 4002 4002 4005 4006 Bélapátfalva Füzesabony Gyöngyös Hatvan Heves Kisköre Lőrinci Pétervására 3 1 1 1 1 1 1 3 Helyben – In the place – – – – – – Helyben – In the place 3 663 4 634 5 531 * 6 617 9 931 6 842 2 353 3 387 3 275 8 088 32 733 21 140 10 959 2 964 6 175 2 557 1 145 3 074 14 443 8 885 4 175 1 225 2 313 925 3 Helyben – In the place 9 224 56 082 25 110 Nagyközségek – Large villages 10. 4003 4006 4006 4001 Kál Parád Recsk Verpelét Községek – Villages 14. 27. 1. 7. 33. 13. 2. 4. 16. 18. 6. 14. 29. 5. 4. 2. 13. 31. 12. 34. 22. 23. 11. 17. 10. 4004 4004 4003 4001 4005 4002 4004 4007 4007 4007 4003 4002 4006 4005 4006 4006 4007 4005 4001 4004 4004 4003 4005 4001 4007 4007 4003 4001 4001 4006 4002 4002 4006 Abasár Adács Aldebrő Andornaktálya Apc Átány Atkár Balaton Bátor Bekölce Besenyőtelek Boconád Bodony Boldog Bükkszék Bükkszenterzsébet Bükkszentmárton Csány Demjén Detk Domoszló Dormánd Ecséd Egerbakta Egerbocs Egercsehi Egerfarmos Egerszalók Egerszólát Erdőkövesd Erdőtelek Erk Fedémes 1 1 4 1 1 4 1 4 6 6 1 1 1 1 6 1 6 1 6 1 1 1 1 1 4 4 6 4 6 6 1 1 6 – – Helyben – In the place – – Helyben – In the place – Helyben – In the place Egerbocs Balaton – – – – Sirok – Bélapátfalva – Kerecsend – – – – – Helyben – In the place Helyben – In the place Mezőszemere Helyben – In the place Egerszalók Pétervására – – Tarnalelesz 2 082 3 794 2 178 1 675 2 046 5 044 3 376 1 320 2 732 1 377 4 910 2 956 2 897 2 674 1 530 2 486 826 4 789 2 508 2 808 4 022 2 006 4 160 3 237 1 595 1 039 2 380 2 311 2 610 1 718 4 490 2 168 862 2 593 2 868 721 2 757 2 669 1 450 1 719 1 182 439 721 2 770 1 327 810 3 052 785 1 134 330 2 292 624 1 210 2 150 1 062 3 387 1 503 572 1 500 738 1 906 1 115 636 3 357 888 327 1 148 1 215 351 996 1 106 589 721 456 194 368 1 106 628 458 1 172 404 490 131 986 304 522 960 382 1 447 498 269 648 338 789 436 304 1 378 372 175 1 1 1 3 – – – Helyben – In the place 3 481 3 720 4 537 5 318 3 660 1 974 2 829 3 983 1 352 1 008 1 316 1 599 58 . 25.

99. 106. 103. 100. 81. megnevezése Name of level of administration of locality Heves megye – Heves county A települési önkormányzat körjegyA körjegyzőség. 85. 84. 57. 62. 63. 86. 91. 40. 102.Sorszám Serial number Jogálláson belüli sorszám Serial number within legal status Kistérségi kód Code of subregions A helység jogállása. 60. 52. 104. 48. 55. 88. 69. 72. 58. notarity seat seat of the office of district of selfnotarity government body 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 6 1 1 6 1 1 4 1 6 4 4 1 1 4 1 6 4 1 4 1 6 6 1 6 1 6 6 6 1 1 1 1 1 1 1 4 1 6 4 1 6 6 1 4 6 1 1 4 4 4 6 1 – – – – – – – – Helyben – In the place – Átány – – Pétervására – – Helyben – In the place – Pétervására Helyben – In the place Helyben – In the place – – Helyben – In the place – Mátraderecske Helyben – In the place – Helyben – In the place – Balaton Bélapátfalva – Heréd – Maklár Kompolt Szilvásvárad – – – – – – – Helyben – In the place – Tiszanána Helyben – In the place – Eger Tarnalelesz – Helyben – In the place Egercsehi – – Helyben – In the place Helyben – In the place Helyben – In the place Verpelét – Terület hektár) Area (hectare A lakónépesség A lakások száma száma Number of Resident dwellings population 2008. 53. 72. 87. 78. 43. 54. 92. 44. 63. 39. 79. január 1-jén on January 1st. 55. 69. 4001 4001 4004 4004 4004 4004 4004 4004 4005 4007 4002 4005 4006 4006 4003 4004 4001 4005 4006 4004 4003 4002 4004 4001 4004 4006 4006 4004 4003 4003 4007 4007 4004 4005 4004 4001 4003 4007 4001 4001 4001 4004 4006 4002 4005 4003 4005 4003 4006 4006 4001 4006 4003 4007 4007 4004 4002 4006 4002 4002 4001 4002 Feldebrő Felsőtárkány Gyöngyöshalász Gyöngyösoroszi Gyöngyöspata Gyöngyössolymos Gyöngyöstarján Halmajugra Heréd Hevesaranyos Hevesvezekény Hort Istenmezeje Ivád Kápolna Karácsond Kerecsend Kerekharaszt Kisfüzes Kisnána Kompolt Kömlő Ludas Maklár Markaz Mátraballa Mátraderecske Mátraszentimre Mezőszemere Mezőtárkány Mikófalva Mónosbél Nagyfüged Nagykökényes Nagyréde Nagytálya Nagyút Nagyvisnyó Noszvaj Novaj Ostoros Pálosvörösmart Parádsasvár Pély Petőfibánya Poroszló Rózsaszentmárton Sarud Sirok Szajla Szarvaskő Szentdomonkos Szihalom Szilvásvárad Szúcs Szűcsi Tarnabod Tarnalelesz Tarnaméra Tarnaörs Tarnaszentmária Tarnaszentmiklós 2 652 7 732 2 713 2 139 6 075 6 485 4 639 2 168 1 396 1 702 1 978 4 309 3 279 1 194 2 151 3 160 2 458 * 1 450 481 2 260 2 273 4 922 1 079 2 801 2 561 2 636 1 399 2 129 2 148 4 064 1 441 1 378 2 751 1 728 3 434 1 319 1 894 4 302 1 884 1 852 2 351 584 1 694 9 030 1 111 10 904 1 631 5 162 6 339 870 1 259 1 840 3 417 3 782 849 1 738 1 033 3 713 2 826 3 028 1 100 3 500 1 137 3 457 2 625 1 525 2 616 3 114 2 505 1 310 2 075 667 646 3 835 1 648 373 1 619 3 170 2 295 766 138 1 049 2 249 1 870 848 2 436 1 832 775 2 017 509 1 397 1 660 783 427 1 940 620 3 276 845 734 1 021 1 805 1 491 2 694 669 433 1 493 2 906 2 842 2 044 1 241 1 911 675 375 483 2 094 1 749 439 1 625 721 1 752 1 672 1 840 255 920 555 1 213 1 031 576 1 068 1 289 981 443 776 280 313 1 596 720 202 556 1 266 734 314 89 521 784 678 382 962 797 423 989 264 612 739 317 148 749 258 1 237 336 337 489 690 557 935 281 237 666 1 357 1 355 890 554 954 272 153 224 964 739 158 663 279 693 705 756 183 446 59 . 95. 66. 83. 56. 90. 38. 75. 101. 56. 108. 94. 65. 96. 51. 46. 82. 53. 65. 64. 78. 83. 73. 97. 59. 77. 89. 91. 50. 37. 105. 67. 81. 64. 66. 74. 76. 75. 70. 48. 80. 42. 61. 107. 52. 71. 76. 57. 95. 70. 92. 73. 85. 86. 98. 51. 60. 74. 34. 47. 88. 50. 94. 89. 49. 45. 2008 47. 67. 68. 54. 35. 59. 71. 90. 68. 77. 58. 36. 82. 61. 80. 93. 84. 93. 79. 87. 41. 49. 62. a zőségi kódja körjegyzői hivatal székhelye Code of district Seat of district notarity.

106. 100. 96. 111. 117. 103. 98. notarity seat seat of the office of district of selfnotarity government body 1 1 6 4 6 6 1 6 6 1 6 1 6 – – Sirok Helyben – In the place Aldebrő Poroszló – Pétervására Kisnána – Tarnaörs – Tarnaméra Terület hektár) Area (hectare A lakónépesség A lakások száma száma Number of Resident dwellings population 2008. 112. megnevezése Name of level of administration of locality Heves megye – Heves county A települési önkormányzat körjegyA körjegyzőség. 101. 105. 97. a zőségi kódja körjegyzői hivatal székhelye Code of district Seat of district notarity. 121. 99. 2008 109.Sorszám Serial number Jogálláson belüli sorszám Serial number within legal status Kistérségi kód Code of subregions A helység jogállása. 113. 4002 4002 4006 4002 4003 4003 4004 4006 4004 4004 4004 4005 4002 Tarnazsadány Tenk Terpes Tiszanána Tófalu Újlőrincfalva Vámosgyörk Váraszó Vécs Visonta Visznek Zagyvaszántó Zaránk 2 519 1 234 220 6 814 1 448 4 809 2 182 2 705 2 566 2 529 2 273 952 1 453 363 725 1 226 1 200 206 2 475 582 276 2 032 547 659 1 078 1 159 2 024 459 316 874 513 451 103 1 016 284 149 781 257 385 491 535 777 305 133 693 Heves megye összesen – Heves county total 60 . 119. 114. 102. 110. január 1-jén on January 1st. 118. 104. 108. 116. 115. 107. 120.

5. 9. 37. 1. 4604 Szolnok Városok – Towns 2. 6. 9. 13. 38. 28. 14. 1. 39. 6. 12. 17. 25. 24. 20. notarity seat seat of the office of district of selfnotarity government body Terület hektár) Area (hectare A lakónépesség A lakások száma száma Number of Resident dwellings population 2008. 4. 20. 41. 27. 15. 1. 14. 7. 16. 8. 42. 11. 17. 40. 12. 5. 10. megnevezése Name of level of administration of locality Megyei jogú város – Town with county's rights 1. 22. 17. 18. 11. 5. a zőségi kódja körjegyzői hivatal székhelye Code of district Seat of district notarity. 3. 10. 6. 8. 3. 4. 14. 7. 2008 A helység jogállása. 9. 12.JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE – JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK COUNTY Székhelye – County capital: Szolnok Sorszám Serial number Jogálláson belüli sorszám Serial number within legal status Kistérségi kód Code of subregions A települési önkormányzat körjegyA körjegyzőség. 32. 7. 11. 30. 34. 7. 44. január 1-jén on January 1st. 31. 19. 6. 45. 8. 1. 2. 3. 21. 21. 35. 15. 10. 18. 16. 3. 4605 4601 4601 4601 4601 4602 4602 4602 4605 4603 4604 4607 4603 4605 4606 4607 4604 Abádszalók Jászapáti Jászárokszállás Jászberény Jászfényszaru Karcag Kenderes Kisújszállás Kunhegyes Kunszentmárton Martfű Mezőtúr Tiszaföldvár Tiszafüred Törökszentmiklós Túrkeve Újszász 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 3 1 1 – – – – – – – – – – Helyben – In the place Helyben – In the place – – Helyben – In the place – – 13 223 7 816 7 717 22 135 7 616 36 863 11 124 20 527 14 894 14 365 2 308 28 972 8 034 16 218 18 516 23 652 5 820 4 389 9 297 8 064 27 218 5 779 21 128 5 048 11 906 7 977 9 013 6 838 18 436 11 719 11 347 22 084 9 394 6 642 2 093 3 662 3 731 11 705 2 607 8 229 2 012 4 761 3 391 3 969 2 914 7 749 4 715 5 197 8 988 3 985 2 552 1 – 18 724 75 008 33 353 Nagyközségek – Large villages 19. 4. 29. 15. 4601 4602 4604 4604 4603 4603 4604 4601 4601 4601 4601 4601 4601 4601 4601 4601 4601 4606 4607 4604 4606 Alattyán Berekfürdő Besenyszög Csataszög Csépa Cserkeszőlő Hunyadfalva Jánoshida Jászágó Jászalsószentgyörgy Jászboldogháza Jászdózsa Jászfelsőszentgyörgy Jászivány Jászjákóhalma Jászszentandrás Jásztelek Kengyel Kétpó Kőtelek Kuncsorba 1 1 1 6 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 1 4 1 1 1 4 6 – – – Nagykörű – – Kőtelek – – – – – – Jászszentandrás – Helyben – In the place – – – Helyben – In the place Törökszentmiklós 3 429 1 857 13 808 1 121 2 967 3 070 535 3 479 3 693 4 767 5 531 4 286 3 928 3 951 4 504 4 433 4 115 7 914 6 676 4 514 3 363 2 141 961 3 472 330 1 684 2 139 190 2 653 735 3 714 1 698 2 201 1 877 398 3 127 2 526 1 690 4 105 725 1 645 656 918 474 1 417 132 907 1 261 106 1 153 420 1 577 821 1 149 783 212 1 372 1 565 736 1 410 324 866 305 3 3 1 1 1 1 1 Helyben – In the place Helyben – In the place – – – – – 3 821 7 148 13 011 9 273 15 364 10 366 3 594 4 547 6 703 5 559 5 977 5 565 3 479 5 446 1 923 2 678 2 253 2 408 2 084 1 766 2 157 61 . 33. 5. 4603 4606 4601 4601 4602 4603 4604 Cibakháza Fegyvernek Jászkisér Jászladány Kunmadaras Öcsöd Rákóczifalva Községek – Villages 26. 13. 2. 43. 36. 16. 2. 23. 46. 13. 4.

33. 52. 38. 71. január 1-jén administration of locality notarity seat seat of the office of district on January 1st. 22. 77. 51. 24. 68. 28. 63. 49. 2008 of selfnotarity government body Mesterszállás Mezőhék Nagyiván Nagykörű Nagyrév Örményes Pusztamonostor Rákócziújfalu Szajol Szászberek Szelevény Tiszabő Tiszabura Tiszaderzs Tiszagyenda Tiszaigar Tiszainoka Tiszajenő Tiszakürt Tiszaörs Tiszapüspöki Tiszaroff Tiszasas Tiszasüly Tiszaszentimre Tiszaszőlős Tiszatenyő Tiszavárkony Tomajmonostora Tószeg Vezseny Zagyvarékas 6 6 1 4 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Mezőtúr Martfű – Helyben – In the place Cibakháza Fegyvernek – – – – – – – – – – Cibakháza – – – – – – – – – – – – – – – 4 292 8 982 4 316 4 281 2 979 3 413 2 462 1 961 3 697 3 922 4 539 3 504 4 520 2 719 3 693 3 402 1 792 2 819 2 837 3 710 3 745 5 249 2 879 9 177 6 561 4 779 2 355 3 562 1 376 5 917 2 517 3 171 558 170 715 337 1 197 1 667 733 1 117 1 642 2 044 3 938 1 007 1 137 1 985 2 750 1 165 1 005 818 423 1 648 1 511 1 329 2 106 1 739 1 069 1 517 2 195 1 966 1 755 1 614 712 4 649 696 3 784 399 200 393 203 517 919 433 460 735 714 1 544 408 588 572 830 642 542 409 220 790 784 672 837 975 587 789 1 040 738 661 688 361 1 782 321 1 492 171 436 47. 29. 76. 67. 54. 42. 65. 59. 50. 35. 57. 27. 75. 45. 40. 53. 69. 56.Sorszám Serial number Jogálláson belüli sorszám Serial number within legal status Kistérségi kód Code of subregions Jász-Nagykun-Szolnok megye – Jász-Nagykun-Szolnok county A települési A lakónépesség Terület A lakások száma önkorszáma hektár) mányzat Number of Resident A helység jogállása. 55. 43. 48. 73. 41. 61. 48. 78. 26. 66. 74. 39. 30. 51. 23. 72. 62. 47. 53. 34. 25. 37. 31. 50. a dwellings Area (hectare population megnevezése zőségi kódja körjegyzői hivatal székhelye Code of Name of level of district Seat of district notarity. 36. 58. 70. 46. körjegyA körjegyzőség. 32. 44. 2008. 52. 49. 60. 64. 4607 4607 4605 4604 4603 4606 4601 4604 4604 4604 4603 4606 4605 4605 4605 4605 4603 4604 4603 4605 4606 4605 4603 4604 4605 4605 4606 4604 4605 4604 4604 4604 Jász-Nagykun-Szolnok megye összesen – Jász-Nagykun-Szolnok county total 62 .

8. 7. 26. 2. 35. 4104 4102 4101 Nagyigmánd Tát Tokod Községek – Villages 15. 31. 25. 1. 24. 30. 4. 15. 2008 A helység jogállása. 31. 9. 16. notarity seat seat of the office of district of selfnotarity government body Terület hektár) Area (hectare A lakónépesség A lakások száma száma Number of Resident dwellings population 2008. 18. 17. 22. 5. január 1-jén on January 1st. 27. 17. 11. 39. 6. 9. 4103 4103 4104 4101 4103 4106 4101 4102 4103 4103 4103 4104 4103 4105 4103 4103 4104 4103 4101 4105 4101 4102 4106 4106 4101 4103 4107 4107 4105 4103 4101 4104 Ácsteszér Aka Almásfüzitő Annavölgy Ászár Baj Bajna Bajót Bakonybánk Bakonysárkány Bakonyszombathely Bana Bársonyos Bokod Császár Csatka Csém Csép Csolnok Dad Dág Dömös Dunaalmás Dunaszentmiklós Epöl Ete Gyermely Héreg Kecskéd Kerékteleki Kesztölc Kisigmánd 4 6 1 1 1 1 1 4 6 4 1 1 4 1 1 6 6 6 1 1 4 1 1 6 1 1 4 4 1 6 1 4 Helyben – In the place Ácsteszér – – – – – Helyben – In the place Réde Helyben – In the place – – Helyben – In the place – – Ácsteszér Nagyigmánd Kisigmánd – – Helyben – In the place – – Szomód – – Helyben – In the place Helyben – In the place – Bársonyos – Helyben – In the place 1 773 1 811 819 * 460 1 868 2 113 3 721 1 644 1 507 1 413 3 654 2 514 1 687 2 992 6 782 1 777 629 2 006 1 871 2 374 1 189 2 398 1 477 777 1 253 2 062 4 545 2 713 1 108 2 946 2 200 1 314 735 274 2 259 972 1 930 2 803 1 976 1 593 482 953 1 462 1 717 807 2 290 1 798 274 484 368 3 405 1 045 981 1 203 1 653 445 606 593 1 390 1 022 2 008 677 2 659 532 286 132 1 146 401 699 1 040 751 536 219 389 606 562 302 801 714 171 168 157 1 231 389 384 482 599 178 257 248 512 441 659 280 981 203 3 1 1 Helyben – In the place – – 5 139 1 177 1 491 3 064 5 479 4 315 1 172 2 004 1 587 63 . 37. 3. 13. 4104 4104 4101 4102 4103 4104 4102 4102 4105 4106 Ács Bábolna Dorog Esztergom Kisbér Komárom Lábatlan Nyergesújfalu Oroszlány Tata 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – – – – – – – – – – 10 383 3 359 1 154 10 036 5 219 7 019 2 635 3 951 7 587 7 817 7 232 3 763 12 353 30 523 5 569 19 563 5 165 7 603 19 133 24 751 2 665 1 361 4 944 11 749 2 179 8 115 2 063 2 888 7 894 9 458 1 – 9 144 70 388 29 901 Nagyközségek – Large villages 12. 14. 21. 20. 27. 5. 20. 2. 43. 40. 1. 4. 19. 23. 45. megnevezése Name of level of administration of locality Megyei jogú város – Town with county's rights 1. 46. 10. 8. 9. 6. 34. 1. 38. 29. 13. 3. 1. 32. 16. 19. 36. 28. 12. 4107 Tatabánya Városok – Towns 2. a zőségi kódja körjegyzői hivatal székhelye Code of district Seat of district notarity. 11. 22. 18. 23. 25. 3. 4. 8. 24. 10. 3. 29. 5. 26. 7. 14. 28. 32. 33. 2. 30.KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE – KOMÁROM-ESZTERGOM COUNTY Székhelye – County capital: Tatabánya Sorszám Serial number Jogálláson belüli sorszám Serial number within legal status Kistérségi kód Code of subregions A települési önkormányzat körjegyA körjegyzőség. 7. 42. 44. 10. 6. 21. 41.

49. 2008 of selfnotarity government body Kocs Kömlőd Környe Leányvár Máriahalom Mocsa Mogyorósbánya Nagysáp Naszály Neszmély Piliscsév Pilismarót Réde Sárisáp Súr Süttő Szákszend Szárliget Szomód Szomor Tardos Tarján Tárkány Tokodaltáró Úny Várgesztes Vérteskethely Vértessomló Vértesszőlős Vértestolna 1 1 1 1 6 1 6 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 6 1 6 1 1 6 – – – – Gyermely – Bajót – – – – – Helyben – In the place – – – – – Helyben – In the place – – – – – Dág – Bakonysárkány – – Héreg 5 826 2 284 4 535 725 1 085 6 722 732 2 477 3 023 2 776 2 490 4 459 4 589 * 1 449 3 737 3 436 3 593 1 456 2 835 1 319 2 332 4 307 6 499 527 1 158 1 204 1 747 2 229 1 713 1 695 226 467 2 633 1 241 4 433 1 707 672 2 298 862 1 565 2 335 1 391 2 397 2 107 1 447 2 919 1 277 2 024 1 538 2 337 2 084 1 125 1 627 2 773 1 618 3 140 714 573 596 1 356 3 019 544 314 649 956 377 1 624 641 235 830 310 512 830 567 917 735 566 1 094 514 791 643 795 717 389 675 1 071 627 1 052 309 248 234 497 949 217 123 826 47. 57. 52. 39. 58. 54. január 1-jén administration of locality notarity seat seat of the office of district on January 1st. 52. 60. 71. 62. 48. 55. 53. 56. 38.Sorszám Serial number Jogálláson belüli sorszám Serial number within legal status Kistérségi kód Code of subregions Komárom-Esztergom megye – Komárom-Esztergom county A települési A lakónépesség Terület A lakások száma önkorszáma hektár) mányzat Number of Resident A helység jogállása. 54. 58. 55. 70. körjegyA körjegyzőség. 37. a dwellings Area (hectare population megnevezése zőségi kódja körjegyzői hivatal székhelye Code of Name of level of district Seat of district notarity. 34. 61. 45. 50. 66. 36. 43. 62. 72. 50. 59. 42. 44. 51. 35. 68. 63. 61. 67. 46. 48. 76. 56. 47. 65. 59. 73. 51. 40. 57. 69. 53. 41. 60. 2008. 33. 49. 74. 4106 4105 4107 4101 4101 4104 4102 4101 4106 4106 4101 4102 4103 4101 4103 4102 4105 4107 4106 4107 4106 4107 4103 4101 4101 4107 4103 4107 4107 4106 Komárom-Esztergom megye összesen – Komárom-Esztergom county total 64 . 64. 75.

26. 37. 18. 45. 12. 35. 4204 4203 4204 4205 4201 4203 4201 4204 4203 4204 4203 4205 4203 4201 4201 4203 4201 4201 4201 4201 4204 4202 4201 4203 4203 4205 4206 4203 4203 4201 4205 4204 4203 4201 4203 4203 4201 4206 4201 4204 4201 4201 4201 4205 4201 Alsópetény Alsótold Bánk Bárna Becske Bér Bercel Berkenye Bokor Borsosberény Buják Cered Csécse Cserháthaláp Cserhátsurány Cserhátszentiván Csesztve Csitár Debercsény Dejtár Diósjenő Dorogháza Drégelypalánk Ecseg Egyházasdengeleg Egyházasgerge Endrefalva Erdőkürt Erdőtarcsa Érsekvadkert Etes Felsőpetény Felsőtold Galgaguta Garáb Héhalom Herencsény Hollókő Hont Horpács Hugyag Iliny Ipolyszög Ipolytarnóc Ipolyvece 6 4 4 6 6 6 4 4 6 1 4 4 4 6 4 6 6 6 6 4 1 4 1 4 6 6 4 1 6 1 1 6 6 6 6 4 6 4 6 6 6 6 6 6 6 Romhány Helyben – In the place Helyben – In the place Mátranovák Bercel Szirák Helyben – In the place Helyben – In the place Alsótold – Helyben – In the place Helyben – In the place Helyben – In the place Magyarnándor Helyben – In the place Alsótold Szügy Őrhalom Magyarnándor Helyben – In the place – Helyben – In the place – Helyben – In the place Héhalom Mihálygerge Helyben – In the place – Kálló – – Nőtincs Alsótold Bercel Alsótold Helyben – In the place Cserhátsurány Helyben – In the place Patak Nagyoroszi Szécsény Őrhalom Balassagyarmat Mihálygerge Dejtár 1 968 786 990 1 539 1 566 2 549 3 588 1 346 675 2 026 5 304 3 858 2 173 1 047 1 880 1 066 1 625 1 685 543 2 174 5 750 1 768 2 218 2 410 1 575 1 537 1 323 2 172 1 507 5 537 1 580 1 450 1 083 1 589 820 1 867 3 318 518 2 413 672 1 090 646 * 611 1 366 1 390 732 260 704 1 136 583 409 2 047 678 113 1 036 2 242 1 195 925 377 871 151 319 413 76 1 480 2 922 1 185 1 600 1 254 491 779 1 322 585 555 3 680 1 501 735 155 675 65 1 006 676 378 556 179 911 176 645 482 892 315 109 266 454 285 212 737 248 73 394 920 561 423 178 362 130 169 209 51 600 1 061 568 678 540 218 368 452 259 247 1 380 719 267 107 302 68 403 298 224 313 91 336 91 220 213 365 3 1 1 1 3 Helyben – In the place – – – Helyben – In the place * 2 374 7 892 7 260 1 978 4 583 16 592 13 555 9 951 3 009 6 009 6 727 5 797 4 084 1 146 2 529 1 – * 10 080 38 683 18 271 65 . 5. megnevezése Name of level of administration of locality Megyei jogú város – Town with county's rights 1. 6. 23. 34. 38. 4. 25. 36. 42. 7. 30. 13. 15. 39. 22. 51. 3. 31. 24. 11. 5. 25. 40. 8. 30. 20. 21. 31. 33. 34. 16. 21. 16. 32. 24. 4201 4202 4203 4204 4206 Balassagyarmat Bátonyterenye Pásztó Rétság Szécsény Községek – Villages 7. 5. notarity seat seat of the office of district of selfnotarity government body Terület hektár) Area (hectare A lakónépesség A lakások száma száma Number of Resident dwellings population 2008. 3. 2008 A helység jogállása. 44. 1. 26. 42. 35. 10. 1. 2. január 1-jén on January 1st. 19. 40. 12. 22. 9. 36.NÓGRÁD MEGYE – NÓGRÁD COUNTY Székhelye – County capital: Salgótarján Sorszám Serial number Jogálláson belüli sorszám Serial number within legal status Kistérségi kód Code of subregions A települési önkormányzat körjegyA körjegyzőség. 39. 44. 17. 41. 2. 47. 49. 15. 41. 6. 29. 28. 11. 27. 3. 37. 46. 29. 43. 43. 48. 9. 14. 4. 17. 20. 19. 33. 10. 32. a zőségi kódja körjegyzői hivatal székhelye Code of district Seat of district notarity. 1. 8. 27. 38. 28. 14. 18. 45. 4. 4205 Salgótarján Városok – Towns 2. 50. 23. 13.

97. 91. 51. 99. 65. 68. 55. 104. 71. 2008 52. 101. 63. 71. 66. 73. 60. 56. 85. 46. 57. 81. 87. 56. 55. 4203 4203 4205 4205 4205 4205 4205 4205 4204 4204 4203 4202 4204 4205 4203 4203 4204 4205 4202 4206 4206 4201 4202 4202 4202 4205 4203 4202 4202 4205 4201 4202 4202 4206 4204 4202 4204 4204 4201 4201 4206 4204 4206 4206 4204 4201 4204 4203 4201 4201 4206 4204 4205 4206 4204 4205 4202 4205 4205 4205 4201 4203 Jobbágyi Kálló Karancsalja Karancsberény Karancskeszi Karancslapujtő Karancsság Kazár Keszeg Kétbodony Kisbágyon Kisbárkány Kisecset Kishartyán Kozárd Kutasó Legénd Litke Lucfalva Ludányhalászi Magyargéc Magyarnándor Márkháza Mátramindszent Mátranovák Mátraszele Mátraszőlős Mátraterenye Mátraverebély Mihálygerge Mohora Nagybárkány Nagykeresztúr Nagylóc Nagyoroszi Nemti Nézsa Nógrád Nógrádkövesd Nógrádmarcal Nógrádmegyer Nógrádsáp Nógrádsipek Nógrádszakál Nőtincs Őrhalom Ősagárd Palotás Patak Patvarc Piliny Pusztaberki Rákóczibánya Rimóc Romhány Ságújfalu Sámsonháza Somoskőújfalu Sóshartyán Szalmatercs Szanda Szarvasgede 1 783 3 697 1 254 2 314 3 169 1 935 2 139 3 039 995 1 305 1 024 803 862 895 644 605 1 841 1 816 1 410 2 120 1 235 1 867 631 1 673 2 697 1 697 2 916 2 813 1 840 1 106 1 595 884 820 3 912 4 003 1 106 1 868 2 954 880 1 994 2 277 1 546 2 012 1 879 2 047 1 746 1 092 1 707 1 622 784 1 604 685 457 2 926 2 547 1 203 1 271 * 233 1 214 758 2 149 999 2 311 1 573 1 638 972 1 949 2 753 1 203 2 076 709 477 458 218 190 614 164 112 511 885 642 1 597 887 1 161 228 876 1 847 1 070 1 644 1 899 2 201 623 969 685 293 1 649 2 194 785 1 122 1 600 731 546 1 733 854 669 598 1 164 1 121 328 1 662 943 642 609 130 776 1 829 2 347 1 060 272 2 287 954 507 629 445 873 535 635 380 826 1 061 418 802 280 234 205 107 140 263 130 77 236 361 234 499 300 466 114 446 1 112 470 674 897 869 309 377 245 101 718 849 431 469 677 288 215 571 365 305 258 487 402 160 663 427 266 282 104 307 695 941 394 156 1 067 296 193 415 213 66 . 77. 106. 69. 67. 96. 86. 98. 60. 79. 61. 92. 92. 84. 64. 103. 95. 102. 75. 105. 76. 53. 63. 82. 88. 94. 100. 47. 57. 83. 90. 94. 111. 73. 69. 104. 102. 68. 88. 52. notarity seat seat of the office of district of selfnotarity government body 1 4 1 6 4 1 6 4 1 4 6 6 6 6 6 6 6 6 4 1 6 4 4 6 4 6 1 4 1 4 1 1 6 6 4 6 1 6 4 6 4 4 6 1 4 4 6 4 4 6 4 6 6 4 4 4 6 1 4 6 6 6 – Helyben – In the place – Karancskeszi Helyben – In the place – Ságújfalu Helyben – In the place – Helyben – In the place Palotás Márkháza Kétbodony Nógrádmegyer Ecseg Alsótold Nógrádsáp Piliny Helyben – In the place – Sóshartyán Helyben – In the place Helyben – In the place Dorogháza Helyben – In the place Mátraterenye – Helyben – In the place – Helyben – In the place – – Lucfalva Rimóc Helyben – In the place Mátraterenye – Berkenye Helyben – In the place Szügy Helyben – In the place Helyben – In the place Hollókő – Helyben – In the place Helyben – In the place Nőtincs Helyben – In the place Helyben – In the place Balassagyarmat Helyben – In the place Patak Kazár Helyben – In the place Helyben – In the place Helyben – In the place Márkháza – Helyben – In the place Endrefalva Buják Csécse Terület hektár) Area (hectare A lakónépesség A lakások száma száma Number of Resident dwellings population 2008. 81. 80. 50. 58. 87. 79. 74. 53. 70. 54. 108. 84. 99. 85. 75.Sorszám Serial number Jogálláson belüli sorszám Serial number within legal status Kistérségi kód Code of subregions A helység jogállása. 106. 62. 72. 65. 74. 93. január 1-jén on January 1st. 97. 86. 49. 48. 98. megnevezése Name of level of administration of locality Nógrád megye – Nógrád county A települési önkormányzat körjegyA körjegyzőség. 59. 105. 109. 82. 76. 107. 103. 70. 78. 112. 107. 95. 100. a zőségi kódja körjegyzői hivatal székhelye Code of district Seat of district notarity. 96. 78. 89. 64. 77. 72. 101. 67. 62. 91. 110. 89. 59. 61. 58. 93. 83. 90. 54. 80. 113. 66.

a zőségi kódja körjegyzői hivatal székhelye Code of district Seat of district notarity. 123. megnevezése Name of level of administration of locality Nógrád megye – Nógrád county A települési önkormányzat körjegyA körjegyzőség. 122. notarity seat seat of the office of district of selfnotarity government body 1 6 6 1 6 6 4 6 1 4 1 6 1 6 1 1 1 6 – Nógrádkövesd Endrefalva – Kétbodony Cered Helyben – In the place Dorogháza – Helyben – In the place – Buják – Bánk – – – Cered Terület hektár) Area (hectare A lakónépesség A lakások száma száma Number of Resident dwellings population 2008. 123. 125.Sorszám Serial number Jogálláson belüli sorszám Serial number within legal status Kistérségi kód Code of subregions A helység jogállása. 120. 131. 111. 118. 117. 112. 115. 126. 121. 130. 118. 110. 124. január 1-jén on January 1st. 122. 124. 108. 119. 2008 114. 116. 114. 127. 119. 116. 117. 121. 120. 109. 129. 4204 4201 4206 4204 4204 4205 4203 4202 4203 4201 4203 4201 4204 4204 4203 4206 4205 4205 Szátok Szécsénke Szécsényfelfalu Szendehely Szente Szilaspogony Szirák Szuha Szurdokpüspöki Szügy Tar Terény Tereske Tolmács Vanyarc Varsány Vizslás Zabar 895 978 822 1 004 753 1 440 1 909 1 756 2 671 1 951 2 734 2 435 1 703 1 224 3 222 2 558 1 015 1 817 254 551 591 225 462 1 588 346 350 1 152 680 1 940 1 484 1 946 447 717 725 1 326 1 711 1 362 558 210 182 166 125 226 621 158 177 451 357 894 530 862 252 319 334 504 637 544 257 89 742 Nógrád megye összesen – Nógrád county total 67 . 128. 113. 115. 125.

4302 4302 4301 4310 4310 4310 4302 4303 4307 4311 4307 4311 4311 4304 4312 4305 4304 4305 4305 4306 4302 4309 4312 4303 4304 4305 4313 4314 4307 4316 4314 4307 4307 4308 4307 4310 4301 4305 4309 4305 4315 4314 Abony Albertirsa Aszód Biatorbágy Budakeszi Budaörs Cegléd Dabas Dunaharaszti Dunakeszi Dunavarsány Fót Göd Gödöllő Gyál Gyömrő Kistarcsa Maglód Monor Nagykáta Nagykőrös Nagymaros Ócsa Örkény Pécel Pilis Pilisvörösvár Pomáz Ráckeve Százhalombatta Szentendre Szigethalom Szigetszentmiklós Szob Tököl Törökbálint Tura Üllő Vác Vecsés Veresegyház Visegrád 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – Helyben – In the place – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 12 797 7 296 1 620 4 380 3 711 2 359 24 487 16 599 2 917 3 106 2 252 3 740 2 224 6 197 2 493 2 651 1 102 2 236 * 4 829 8 161 22 794 3 437 8 166 3 644 4 364 4 730 2 430 4 903 6 409 2 806 4 382 912 4 565 1 797 3 849 2 939 5 592 4 810 6 160 3 616 2 856 3 327 15 681 12 217 6 199 11 307 13 779 27 665 38 315 16 595 18 889 34 936 6 872 17 994 17 271 32 907 22 979 15 290 10 557 11 062 18 388 12 819 25 127 4 629 8 974 4 972 14 678 11 429 13 307 16 408 9 726 17 793 24 938 15 970 30 646 2 971 9 991 12 886 7 972 10 631 33 223 20 135 15 079 1 840 6 119 4 728 2 355 3 994 5 357 9 800 15 546 5 950 7 336 13 846 2 333 5 968 6 402 11 878 8 023 5 355 3 531 3 717 6 313 4 976 10 324 1 800 3 212 1 728 4 756 4 016 4 517 5 602 3 636 7 109 9 396 5 074 10 548 1 094 3 623 4 453 2 962 3 807 14 073 7 480 4 934 717 1 – 6 054 63 077 21 781 Nagyközségek – Large villages 44. 21. 37. 8. 1. 29. 45. 14. 24. 14. 33. 41. a zőségi kódja körjegyzői hivatal székhelye Code of district Seat of district notarity. 4316 Érd Városok – Towns 2. 15. 32. 21. 3. 48. 11. 47. 43. 46. 6. 28. 25. 49. 1. 22. 39. 5. 30. 38. 2. 19. 12. 31. 7. 28. 26. 4. 40. 9. 51. 15. 42. 17. 10. 27. 11. 35. 32. 36. 8. 19. 5. 1. 39. január 1-jén on January 1st. 7. notarity seat seat of the office of district of selfnotarity government body Terület hektár) Area (hectare A lakónépesség A lakások száma száma Number of Resident dwellings population 2008. 38. 41. 22. 18. 23. 7. 33. 29. 31. 4312 4301 4314 4312 4304 4307 4307 4304 Alsónémedi Bag Budakalász Bugyi Csömör Dömsöd Halásztelek Isaszeg 1 1 1 1 1 3 1 1 – – – – – Helyben – In the place – – 4 907 2 355 1 517 11 555 2 268 7 242 864 5 483 4 911 3 969 10 134 5 310 8 723 5 784 8 413 11 151 2 007 1 310 3 625 2 002 2 960 2 322 3 033 3 608 68 . 13. 20. 35. 34. 37. 40. 26. 30. 34. 9. 5. 12. 16. 16. 36. 4. 23. 6. 3. 3. 17. 4. megnevezése Name of level of administration of locality Megyei jogú város – Town with county's rights 1. 13. 2008 A helység jogállása.PEST MEGYE – PEST COUNTY Székhelye – County capital: Budapest Sorszám Serial number Jogálláson belüli sorszám Serial number within legal status Kistérségi kód Code of subregions A települési önkormányzat körjegyA körjegyzőség. 24. 8. 27. 10. 18. 6. 42. 2. 20. 50. 25.

108. 26. 59. 84. 16. 27. 2. 18. 85. 86. 103. 13. 20. 21. 21. 23. 12. 15. 63. 66. 65. 71. 42. 38. 90. 18. 11. 28. 75. 105. 23. 73. 96. 106. notarity seat seat of the office of district of selfnotarity government body 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – – Helyben – In the place – – – – – – – – – – – – – – Terület hektár) Area (hectare A lakónépesség A lakások száma száma Number of Resident dwellings population 2008. 77. 5. 6. 16. 24. 35. 56. 61. 4309 4307 4307 4305 4308 4310 4302 4302 4305 4314 4315 4309 4309 4302 4304 4307 4316 4301 4314 4305 4315 4306 4312 4309 4301 4315 4305 4310 4303 4301 4301 4303 4308 4308 4302 4303 4305 4308 4309 4309 4314 4302 4306 Acsa Apaj Áporka Bénye Bernecebaráti Budajenő Ceglédbercel Csemő Csévharaszt Csobánka Csomád Csörög Csővár Dánszentmiklós Dány Délegyháza Diósd Domony Dunabogdány Ecser Erdőkertes Farmos Felsőpakony Galgagyörk Galgahévíz Galgamácsa Gomba Herceghalom Hernád Hévízgyörk Iklad Inárcs Ipolydamásd Ipolytölgyes Jászkarajenő Kakucs Káva Kemence Kismaros Kisnémedi Kisoroszi Kocsér Kóka 4 6 6 4 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 6 6 1 1 6 1 4 6 1 1 1 Helyben – In the place Dömsöd Kiskunlacháza Helyben – In the place – – – – – – – – Acsa – – – – – – – – – – – – Helyben – In the place – – – – – – Márianosztra Perőcsény – – Bénye – Helyben – In the place Vácduka – – – 2 694 7 104 1 747 1 652 3 769 1 242 2 815 7 944 4 921 2 276 1 239 504 1 717 3 801 4 301 2 542 575 2 180 2 550 1 310 575 4 012 1 533 1 471 3 118 4 331 3 971 734 2 706 2 285 1 121 2 253 1 160 1 366 6 515 2 180 1 131 4 275 1 211 1 383 1 094 6 728 4 436 1 528 1 257 1 142 1 265 869 1 680 4 516 4 315 1 930 3 099 1 313 2 116 675 2 883 4 302 2 994 8 302 2 084 3 105 3 534 7 244 3 709 3 351 1 095 2 512 1 981 3 011 1 796 4 010 3 097 2 138 4 452 353 458 2 912 2 731 623 1 036 1 911 673 921 1 994 4 508 468 436 475 496 455 556 1 653 1 863 685 978 467 573 253 1 053 1 462 1 050 3 052 617 1 113 1 371 2 525 1 535 1 151 343 978 738 1 015 589 1 385 1 085 667 1 514 210 129 1 426 960 275 552 671 302 408 1 010 1 694 69 . 68. 58. 41. 62. 55. 1. 100. 89. 11. január 1-jén on January 1st. 25. 102. 12. 99. 109. megnevezése Name of level of administration of locality Pest megye – Pest county A települési önkormányzat körjegyA körjegyzőség. 78. 4301 4304 4307 4314 4311 4313 4315 4313 4313 4306 4307 4306 4306 4306 4316 4304 4313 Kartal Kerepes Kiskunlacháza Leányfalu Mogyoród Nagykovácsi Őrbottyán Piliscsaba Solymár Sülysáp Taksony Tápiószecső Tápiószele Tápiószentmárton Tárnok Valkó Zsámbék Községek – Villages 2 911 2 408 9 350 1 537 3 448 * 3 001 2 737 2 557 1 786 4 719 2 085 3 838 3 699 10 445 2 360 3 759 3 366 5 937 9 903 9 004 3 329 5 887 6 092 6 826 7 692 9 983 8 277 6 339 6 463 6 256 5 502 8 903 2 529 5 192 1 865 3 280 3 331 1 119 1 902 2 142 2 317 2 414 3 612 2 862 2 052 2 311 2 388 2 432 3 243 820 1 614 69. 30. 34. 95. 22. 7. 36. 37. 13. 10. 98. 82. 40. 9. a zőségi kódja körjegyzői hivatal székhelye Code of district Seat of district notarity. 97. 107. 9. 110. 10. 15. 67. 24. 94. 104. 29. 17. 2008 52. 14. 20. 92. 8. 54. 83. 57. 17. 93. 39. 80. 70. 79. 25. 14. 101. 31. 72. 32. 43. 33. 76. 74. 19. 22. 88.Sorszám Serial number Jogálláson belüli sorszám Serial number within legal status Kistérségi kód Code of subregions A helység jogállása. 81. 91. 53. 111. 19. 60. 4. 87. 64. 3.

56. 79. 78. 45. 90. 153. 161. 68. 65. 149. 155. 157. 138. 74. 63. 162. 97. notarity seat seat of the office of district of selfnotarity government body 1 6 1 1 6 1 4 4 1 6 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 – Márianosztra – – Makád – Helyben – In the place Helyben – In the place – Albertirsa – – – – – – – Helyben – In the place – Helyben – In the place – – – – – – – – – – – Penc – – – – – – – – – – – Kismaros – – – – – – – – – – Vámosmikola – – – – – – – Terület hektár) Area (hectare A lakónépesség A lakások száma száma Number of Resident dwellings population 2008. 70. 104. 80. megnevezése Name of level of administration of locality Pest megye – Pest county A települési önkormányzat körjegyA körjegyzőség. 73. 141. 52. 117. 144. 85. 120. 53. 119. a zőségi kódja körjegyzői hivatal székhelye Code of district Seat of district notarity. 69. 147. 4309 4308 4302 4308 4307 4307 4307 4308 4306 4302 4305 4308 4304 4305 4302 4306 4310 4309 4313 4308 4305 4313 4313 4313 4313 4314 4314 4314 4303 4310 4309 4309 4309 4313 4310 4304 4306 4306 4307 4307 4314 4307 4307 4309 4309 4309 4303 4314 4306 4306 4306 4302 4303 4310 4308 4313 4306 4313 4302 4303 4303 4302 Kosd Kóspallag Kőröstetétlen Letkés Lórév Majosháza Makád Márianosztra Mende Mikebuda Monorierdő Nagybörzsöny Nagytarcsa Nyáregyháza Nyársapát Pánd Páty Penc Perbál Perőcsény Péteri Pilisborosjenő Pilisjászfalu Pilisszántó Pilisszentiván Pilisszentkereszt Pilisszentlászló Pócsmegyer Pusztavacs Pusztazámor Püspökhatvan Püspökszilágy Rád Remeteszőlős Sóskút Szada Szentlőrinckáta Szentmártonkáta Szigetbecse Szigetcsép Szigetmonostor Szigetszentmárton Szigetújfalu Szokolya Sződ Sződliget Táborfalva Tahitótfalu Tápióbicske Tápiógyörgye Tápióság Tápiószőlős Tatárszentgyörgy Telki Tésa Tinnye Tóalmás Tök Törtel Újhartyán Újlengyel Újszilvás 3 408 1 277 3 265 2 455 988 1 142 3 177 2 026 2 717 4 217 * 1 355 5 069 1 214 3 199 5 403 2 221 3 930 2 134 2 565 4 139 1 189 927 697 1 596 812 1 721 1 775 1 308 7 907 927 2 472 2 530 1 774 * 56 2 767 1 670 2 015 5 219 1 712 1 820 2 351 1 073 1 083 5 905 1 576 731 4 205 3 917 4 848 5 331 3 354 3 024 5 506 1 047 438 1 610 3 934 2 473 8 416 2 243 2 625 3 898 2 499 798 856 1 165 316 1 416 1 252 969 4 293 741 3 414 795 3 454 3 881 1 836 2 083 6 578 1 460 2 184 351 2 154 3 460 1 428 2 433 4 278 2 282 1 091 1 644 1 435 1 157 1 527 759 1 840 612 3 130 4 247 1 940 4 998 1 343 2 358 2 153 2 080 2 071 1 799 3 180 4 463 3 448 5 317 3 529 3 780 2 727 3 051 1 960 3 341 87 1 547 3 375 1 398 4 436 2 762 1 724 2 696 888 307 361 450 126 502 526 397 1 479 351 1 272 354 1 065 1 386 810 708 1 960 522 745 211 738 1 214 438 812 1 570 783 423 563 566 431 501 294 626 169 1 101 1 585 819 1 922 512 899 708 804 830 681 1 138 1 483 1 379 1 938 1 482 1 562 1 132 1 314 676 1 027 61 540 1 346 528 1 862 1 063 676 1 189 70 . 170. 81. 165. 172. 51. 171. 105. január 1-jén on January 1st. 50. 100. 137. 139. 84. 94. 122. 114. 82. 168. 128. 129. 152. 146. 143. 135. 127. 167. 156. 125. 132. 62. 64. 118. 164. 133. 59. 46. 71. 148. 76. 159. 103. 72. 102. 55. 47. 101. 126. 57. 60. 96. 145. 75. 66. 87. 158. 131. 134. 173. 121. 83. 166. 93. 49.Sorszám Serial number Jogálláson belüli sorszám Serial number within legal status Kistérségi kód Code of subregions A helység jogállása. 88. 115. 61. 44. 142. 98. 77. 140. 124. 2008 112. 95. 163. 169. 89. 99. 86. 54. 48. 91. 160. 150. 151. 116. 123. 113. 58. 136. 154. 130. 67. 92.

118. január 1-jén on January 1st. 178. 114. notarity seat seat of the office of district of selfnotarity government body 1 1 4 6 1 6 1 1 4 1 1 1 1 1 – – Helyben – In the place Galgamácsa – Galgamácsa – – Helyben – In the place – – – – – Terület hektár) Area (hectare A lakónépesség A lakások száma száma Number of Resident dwellings population 2008. 177. 180. 176. 116. 4306 4313 4309 4315 4309 4315 4315 4304 4308 4305 4309 4301 4308 4304 Úri Üröm Vácduka Vácegres Váchartyán Váckisújfalu Vácrátót Vácszentlászló Vámosmikola Vasad Verőce Verseg Zebegény Zsámbok 2 219 668 840 1 367 1 213 1 070 1 805 2 987 2 529 3 341 2 019 2 958 964 2 335 639 066 2 713 6 790 1 205 885 1 821 481 1 840 2 080 1 665 1 742 3 352 1 380 1 204 2 423 1 195 020 954 2 380 442 292 637 155 629 723 631 722 1 132 530 453 992 435 455 Pest megye összesen – Pest county total 71 . 179. 110. 187. 113. 119. 182. 111. 185. 117. 107. 109. 184. a zőségi kódja körjegyzői hivatal székhelye Code of district Seat of district notarity. 106. 2008 174.Sorszám Serial number Jogálláson belüli sorszám Serial number within legal status Kistérségi kód Code of subregions A helység jogállása. 186. 112. 181. 108. 115. 175. 183. megnevezése Name of level of administration of locality Pest megye – Pest county A települési önkormányzat körjegyA körjegyzőség.

23. 21. 10. 43. 38. 28. 22. január 1-jén on January 1st. 18. 6. 4. 35. 27. 5. 26. a zőségi kódja körjegyzői hivatal székhelye Code of district Seat of district notarity. 10. 29. 27. 7. 25. 14. 12. 20. 12. 11. 36. 13. 37. 20. 9. 24. 23. 1. 44. 5. 3. 4. 12. 30. 8. 31. 28. 4. 7. 24. 2. 10. 17. 11. 4410 4402 4404 4408 Balatonszárszó Berzence Igal Zamárdi Községek – Villages 19. 17. 9. 9. 14. 13. 1. 39. 25. 40.SOMOGY MEGYE – SOMOGY COUNTY Székhelye – County capital: Kaposvár Sorszám Serial number Jogálláson belüli sorszám Serial number within legal status Kistérségi kód Code of subregions A települési önkormányzat körjegyA körjegyzőség. 26. 4408 4404 4409 4401 4409 4407 4406 4408 4403 4406 4406 4410 4408 4410 4406 4406 4410 4411 4404 4409 4401 4407 4404 4407 4401 4409 4406 4404 Ádánd Alsóbogát Andocs Babócsa Bábonymegyer Bakháza Balatonberény Balatonendréd Balatonfenyves Balatonkeresztúr Balatonmáriafürdő Balatonőszöd Balatonszabadi Balatonszemes Balatonszentgyörgy Balatonújlak Bálványos Bárdudvarnok Baté Bedegkér Bélavár Beleg Bodrog Bolhás Bolhó Bonnya Böhönye Bőszénfa 1 6 1 4 6 6 1 1 1 4 6 1 4 1 4 6 6 1 4 4 1 6 6 6 4 6 4 6 – Somogyjád – Helyben – In the place Tab Háromfa – – – Helyben – In the place Balatonkeresztúr – Helyben – In the place – Helyben – In the place Kéthely Balatonföldvár – Helyben – In the place Helyben – In the place – Segesd Osztopán Somogyszob Helyben – In the place Kisbárapáti Helyben – In the place Simonfa 2 952 1 201 4 327 3 099 2 193 592 2 609 4 002 5 193 2 106 2 677 1 508 4 134 3 602 2 368 1 081 2 369 4 856 1 028 2 600 2 278 1 799 1 478 3 143 2 507 1 462 6 417 4 295 2 346 270 1 123 1 697 851 199 1 200 1 386 1 850 1 516 655 520 3 001 1 784 1 617 527 571 1 207 855 473 384 653 459 449 789 276 2 407 570 861 96 477 711 367 85 663 550 1 059 683 383 330 1 129 711 689 261 266 541 297 248 221 232 171 195 401 150 950 195 1 1 3 1 – – Helyben – In the place – 3 013 5 376 3 606 4 515 1 925 2 602 1 247 2 382 914 997 579 1 041 72 . 1. 46. 3. 11. notarity seat seat of the office of district of selfnotarity government body Terület hektár) Area (hectare A lakónépesség A lakások száma száma Number of Resident dwellings population 2008. megnevezése Name of level of administration of locality Megyei jogú város – Town with county's rights 1. 21. 8. 34. 32. 16. 4404 Kaposvár Városok – Towns 2. 5. 42. 4403 4410 4403 4401 4402 4403 4411 4405 4406 4407 4411 4408 4409 Balatonboglár Balatonföldvár Balatonlelle Barcs Csurgó Fonyód Kadarkút Lengyeltóti Marcali Nagyatád Nagybajom Siófok Tab 3 3 1 1 3 1 3 3 3 1 3 1 3 Helyben – In the place Helyben – In the place – – Helyben – In the place – Helyben – In the place Helyben – In the place Helyben – In the place – Helyben – In the place – Helyben – In the place 3 204 1 532 4 323 12 290 5 942 5 355 3 974 3 957 10 440 7 060 10 806 12 466 2 586 5 949 2 040 4 924 11 792 5 382 5 041 2 684 3 365 11 977 11 275 3 534 24 031 4 624 2 752 1 150 2 246 4 498 2 129 2 576 973 1 234 4 965 5 058 1 151 11 517 1 919 1 – 11 359 67 464 27 824 Nagyközségek – Large villages 15. 3. 22. 7. 41. 15. 16. 13. 8. 33. 4. 6. 19. 2. 3. 18. 2008 A helység jogállása. 2. 1. 6. 45.

67. 75. 83. 92. megnevezése Name of level of administration of locality Somogy megye – Somogy county A települési önkormányzat körjegyA körjegyzőség. 98. 96. 35. 79. 107. 78. 34. 32. 69. 72. 75. 54. 64. 94. 81. 79. 43. 82. 60. 103. 70. 89. 73. 100. 50. 106. 59. 55. 78. 86. 56. 76. 54. 51. 71. 95. 49. 53. 85. 51. 104. 99. 53. 64. 87. 48. 65. 30. 88. 74. 77. 101. 82. 70. 105. 60. 77. 39. 88. 68. 76. 84. 52. 58. 108. 41. 31. 73. 93. 66. 2008 47. 46. 36. 65. 63. 48. 68. 102. 56. 91. 29. 49. 84.Sorszám Serial number Jogálláson belüli sorszám Serial number within legal status Kistérségi kód Code of subregions A helység jogállása. 97. 83. 58. 40. 57. 90. 87. 37. 89. a zőségi kódja körjegyzői hivatal székhelye Code of district Seat of district notarity. 62. 61. 74. 33. 90. 52. 67. 55. 63. 62. 38. 59. 81. 80. 85. 72. 86. 71. 57. 69. 61. 45. 4405 4404 4406 4404 4401 4404 4404 4411 4406 4402 4401 4401 4401 4404 4404 4404 4409 4404 4406 4404 4406 4404 4403 4411 4404 4407 4402 4405 4405 4404 4407 4411 4411 4401 4404 4406 4401 4406 4402 4402 4402 4401 4411 4404 4401 4409 4409 4411 4404 4404 4404 4411 4411 4411 4409 4403 4401 4407 4404 4406 4404 4410 Buzsák Büssü Csákány Cserénfa Csokonyavisonta Csoma Csombárd Csököly Csömend Csurgónagymarton Darány Drávagárdony Drávatamási Ecseny Edde Felsőmocsolád Fiad Fonó Főnyed Gadács Gadány Gálosfa Gamás Gige Gölle Görgeteg Gyékényes Gyugy Hács Hajmás Háromfa Hedrehely Hencse Heresznye Hetes Hollád Homokszentgyörgy Hosszúvíz Iharos Iharosberény Inke Istvándi Jákó Juta Kálmáncsa Kánya Kapoly Kaposfő Kaposgyarmat Kaposhomok Kaposkeresztúr Kaposmérő Kaposszerdahely Kaposújlak Kára Karád Kastélyosdombó Kaszó Kazsok Kelevíz Kercseliget Kereki 5 968 1 719 1 609 1 775 8 129 843 899 2 984 866 1 482 2 810 627 845 1 292 851 1 651 1 491 1 061 573 386 1 970 1 976 4 292 1 319 4 469 3 350 3 376 1 531 2 128 1 111 4 214 2 551 711 990 2 663 820 4 964 710 2 268 4 966 5 176 3 030 1 669 1 923 4 885 1 452 2 237 2 726 1 107 1 148 1 980 1 398 885 893 537 5 238 1 308 2 248 1 071 491 1 947 1 443 1 359 349 291 208 1 674 433 290 1 171 311 188 971 150 387 220 216 454 170 329 78 106 377 315 773 379 1 022 1 202 1 025 279 389 252 828 436 379 286 1 168 251 1 179 48 489 1 305 1 300 619 636 1 257 675 449 713 1 734 111 496 349 2 499 1 003 744 56 1 607 270 133 345 360 408 572 705 160 191 90 644 184 114 432 131 85 354 63 109 178 98 253 79 155 53 63 161 118 387 136 436 449 469 139 193 84 331 194 150 158 379 161 509 35 208 477 446 190 249 409 248 224 345 589 35 153 137 845 342 269 46 845 108 58 123 128 182 214 73 . 80. notarity seat seat of the office of district of selfnotarity government body 1 6 6 6 4 6 6 4 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 4 4 1 6 6 6 4 6 6 6 4 6 1 6 6 4 1 6 6 1 6 4 4 4 6 6 6 4 1 6 6 1 6 6 6 6 6 6 – Gölle Somogyzsitfa Szentbalázs Helyben – In the place Nagyberki Hetes Helyben – In the place Nikla Csurgó Helyben – In the place Darány Darány Mernye Somogyjád Gamás Kisbárapáti Baté Sávoly Somogyszil Mesztegnyő Szentbalázs Helyben – In the place Kiskorpád Helyben – In the place Helyben – In the place – Lengyeltóti Lengyeltóti Szentbalázs Helyben – In the place Lad Kadarkút Bolhó Helyben – In the place Balatonszentgyörgy – Mesztegnyő Iharosberény Helyben – In the place – Darány Kiskorpád – Szulok Helyben – In the place Helyben – In the place Helyben – In the place Szentbalázs Taszár Baté Helyben – In the place – Kaposmérő Törökkoppány – Darány Somogyszob Igal Marcali Nagyberki Balatonföldvár Terület hektár) Area (hectare A lakónépesség A lakások száma száma Number of Resident dwellings population 2008. 47. 66. 44. 50. 42. január 1-jén on January 1st.

133. 125. 170. 113. 4406 4411 4407 4409 4405 4404 4411 4401 4411 4410 4410 4407 4407 4401 4401 4403 4406 4409 4404 4404 4404 4406 4404 4411 4409 4404 4409 4408 4404 4410 4407 4406 4406 4406 4406 4406 4408 4404 4403 4404 4405 4402 4407 4411 4405 4404 4411 4401 4401 4402 4404 4402 4402 4402 4401 4406 4410 4404 4407 4411 4407 4401 Kéthely Kisasszond Kisbajom Kisbárapáti Kisberény Kisgyalán Kiskorpád Komlósd Kőkút Kőröshegy Kötcse Kutas Lábod Lad Lakócsa Látrány Libickozma Lulla Magyaratád Magyaregres Mernye Mesztegnyő Mezőcsokonya Mike Miklósi Mosdós Nágocs Nagyberény Nagyberki Nagycsepely Nagykorpád Nagyszakácsi Nemesdéd Nemeskisfalud Nemesvid Nikla Nyim Orci Ordacsehi Osztopán Öreglak Őrtilos Ötvöskónyi Pálmajor Pamuk Patalom Patca Patosfa Péterhida Pogányszentpéter Polány Porrog Porrogszentkirály Porrogszentpál Potony Pusztakovácsi Pusztaszemes Ráksi Rinyabesenyő Rinyakovácsi Rinyaszentkirály Rinyaújlak 4 906 784 1 367 2 871 746 941 1 695 746 2 023 2 170 1 954 3 655 6 651 2 235 2 532 2 231 2 297 1 039 1 882 1 440 2 593 4 471 3 078 3 241 1 047 1 695 2 226 2 314 2 174 1 980 3 342 2 137 2 661 282 1 838 2 335 976 997 2 256 2 283 2 072 2 112 2 771 624 1 196 668 496 1 507 1 162 1 315 1 287 1 402 1 365 354 1 590 4 338 1 039 1 517 2 863 1 109 3 056 2 426 2 372 183 410 475 199 202 944 202 647 1 637 507 1 524 2 135 607 577 1 366 44 255 895 634 1 509 1 426 1 284 669 242 1 032 656 1 390 1 480 376 598 478 726 100 736 712 299 593 776 858 1 596 599 901 389 268 363 62 270 158 518 242 258 323 98 204 875 386 484 176 152 424 313 875 71 160 235 81 103 344 92 133 718 233 515 746 273 269 572 50 94 370 207 564 557 455 249 126 330 247 601 529 167 218 286 325 46 335 323 145 173 337 301 587 327 296 101 127 93 36 146 101 168 151 134 160 47 127 349 183 187 70 69 173 142 74 . 95. 144. 124. 165. 110. 150. január 1-jén on January 1st. 92. 168. 135. 100. 106. 111. 114. 112. 104. 150. 91. 109. 146. 118. 166. 152. 167. 102. 146. 148. 151. 131. 123.Sorszám Serial number Jogálláson belüli sorszám Serial number within legal status Kistérségi kód Code of subregions A helység jogállása. 153. 140. 138. 117. 134. 136. 117. 111. 129. 137. 126. 152. 97. 141. a zőségi kódja körjegyzői hivatal székhelye Code of district Seat of district notarity. 118. 144. 147. 113. 145. 130. 148. 93. 139. 127. 124. 120. 127. 164. 121. 137. 151. 112. 145. 122. 138. 107. 2008 109. 142. 140. 101. 135. 119. 98. 155. 139. 105. 110. 115. 141. 129. 122. 119. 143. 115. 96. 116. 134. 159. 94. 125. 136. 169. 123. 126. 143. 121. 99. 158. 128. 108. 114. 162. 163. 131. 130. 154. 160. 161. 128. 149. notarity seat seat of the office of district of selfnotarity government body 4 6 6 4 6 6 4 6 6 1 4 4 4 4 4 4 6 6 4 6 4 4 1 1 6 1 6 1 4 6 4 6 4 6 4 4 6 4 6 4 1 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 Helyben – In the place Kaposfő Kutas Helyben – In the place Lengyeltóti Gölle Helyben – In the place Babócsa Kadarkút – Helyben – In the place Helyben – In the place Helyben – In the place Helyben – In the place Helyben – In the place Helyben – In the place Pusztakovácsi Tab Helyben – In the place Somogyaszaló Helyben – In the place Helyben – In the place – – Bedegkér – Zics – Helyben – In the place Kötcse Helyben – In the place Tapsony Helyben – In the place Böhönye Helyben – In the place Helyben – In the place Ságvár Helyben – In the place Balatonboglár Helyben – In the place – Helyben – In the place Segesd Nagybajom Somogyvár Magyaratád Szenna Lad Babócsa Iharosberény Mernye Helyben – In the place Porrog Porrog Lakócsa Helyben – In the place Balatonföldvár Igal Lábod Csököly Görgeteg Csokonyavisonta Terület hektár) Area (hectare A lakónépesség A lakások száma száma Number of Resident dwellings population 2008. 103. 133. 132. 132. 142. 116. 149. megnevezése Name of level of administration of locality Somogy megye – Somogy county A települési önkormányzat körjegyA körjegyzőség. 147. 156. 157. 120.

201. 192. 199. 164. 189. 213. 198. 224. 194. 219. 207. 196. 182. 206. 187. 185. 179. 184. 158. 177. 154. 229. 202. 197. 169. 221. 161. 205. 155. 223. 183. 153. 159. 2008 171. 209. 210. 184. 209. 214. 228. 218. 168. 220. 215. 4401 4408 4404 4406 4407 4409 4404 4408 4408 4404 4409 4401 4404 4403 4402 4402 4409 4409 4406 4404 4404 4409 4406 4404 4406 4406 4404 4407 4403 4402 4405 4405 4406 4404 4407 4410 4406 4411 4402 4404 4401 4404 4406 4411 4410 4409 4406 4405 4401 4406 4407 4406 4404 4410 4409 4406 4409 4401 4409 4404 4406 4404 Rinyaújnép Ságvár Sántos Sávoly Segesd Sérsekszőlős Simonfa Siójut Som Somodor Somogyacsa Somogyaracs Somogyaszaló Somogybabod Somogybükkösd Somogycsicsó Somogydöröcske Somogyegres Somogyfajsz Somogygeszti Somogyjád Somogymeggyes Somogysámson Somogysárd Somogysimonyi Somogyszentpál Somogyszil Somogyszob Somogytúr Somogyudvarhely Somogyvámos Somogyvár Somogyzsitfa Szabadi Szabás Szántód Szegerdő Szenna Szenta Szentbalázs Szentborbás Szentgáloskér Szenyér Szilvásszentmárton Szólád Szorosad Szőkedencs Szőlősgyörök Szulok Tapsony Tarany Táska Taszár Teleki Tengőd Tikos Torvaj Tótújfalu Törökkoppány Újvárfalva Varászló Várda 828 3 844 1 138 2 684 7 309 665 1 100 1 073 2 335 1 991 2 446 770 2 212 1 058 1 180 1 238 1 083 1 081 1 826 2 171 2 506 1 565 2 177 3 636 1 582 2 896 3 846 4 008 3 530 4 042 2 502 5 299 2 722 823 1 811 760 546 2 698 6 447 1 214 747 2 725 2 019 708 1 998 648 1 869 1 863 2 791 3 161 5 468 2 598 1 729 805 3 021 335 1 142 1 327 2 580 1 222 1 276 1 036 48 1 910 546 528 2 612 157 380 594 685 425 169 219 726 518 92 172 162 199 537 520 1 586 544 803 1 294 91 779 783 1 664 431 1 118 759 1 911 663 296 652 352 233 762 414 340 135 541 305 200 597 96 292 1 231 637 765 1 222 411 2 033 225 525 126 284 209 494 342 156 510 51 691 186 228 913 71 141 232 265 177 183 86 285 239 79 98 102 132 219 209 560 242 284 509 37 374 369 644 195 455 322 724 311 127 196 254 107 246 172 118 64 246 147 70 299 59 185 482 296 402 465 191 800 86 273 54 150 147 239 137 80 197 75 . 206. 174. 163. 204. 214. 157. 188. 227. 186. 212. 187. 226. 167. 178. 193. 210.Sorszám Serial number Jogálláson belüli sorszám Serial number within legal status Kistérségi kód Code of subregions A helység jogállása. 200. 211. 208. 183. 176. 212. 198. 202. 211. 204. 172. 156. 195. 176. 194. 230. 173. 190. 171. 192. a zőségi kódja körjegyzői hivatal székhelye Code of district Seat of district notarity. 162. 193. 178. 205. 191. 208. 189. 201. 213. 179. 232. 203. 174. 203. 177. 166. 188. 222. 182. 196. január 1-jén on January 1st. 180. 186. 191. 200. notarity seat seat of the office of district of selfnotarity government body 6 4 6 4 4 6 4 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 4 6 4 6 1 1 6 1 4 4 6 4 6 4 4 6 6 6 6 4 6 4 6 4 6 6 6 6 6 1 4 4 1 6 4 6 6 6 6 6 4 6 6 6 Babócsa Helyben – In the place Taszár Helyben – In the place Helyben – In the place Tab Helyben – In the place Balatonszabadi Ságvár Szentgáloskér Törökkoppány Babócsa Helyben – In the place Látrány Porrog Csurgó Törökkoppány Kánya Helyben – In the place Somogyaszaló Helyben – In the place Kapoly – – Nemesvid – Helyben – In the place Helyben – In the place Látrány Helyben – In the place Somogyvár Helyben – In the place Helyben – In the place Nagyberki Nagykorpád Balatonföldvár Sávoly Helyben – In the place Csurgó Helyben – In the place Lakócsa Helyben – In the place Böhönye Szenna Balatonföldvár Törökkoppány Sávoly – Helyben – In the place Helyben – In the place – Pusztakovácsi Helyben – In the place Kötcse Kánya Balatonszentgyörgy Tab Lakócsa Helyben – In the place Somogyfajsz Nemesdéd Hetes Terület hektár) Area (hectare A lakónépesség A lakások száma száma Number of Resident dwellings population 2008. 199. 217. 173. 181. 181. 207. 195. 160. 225. 165. 216. 172. 175. 185. 170. 197. 190. 180. megnevezése Name of level of administration of locality Somogy megye – Somogy county A települési önkormányzat körjegyA körjegyzőség. 231. 175.

241. 2008 233. 222. 242. 243. 215. 234. 224. 219. 220. 244. 235. 238. 221. 240. 217. 218. 239. január 1-jén on January 1st. 225. notarity seat seat of the office of district of selfnotarity government body 6 6 6 6 6 1 6 6 4 6 6 6 6 Nemesdéd Kadarkút Látrány Somogyudvarhely Balatonszentgyörgy – Őrtilos Tab Helyben – In the place Orci Szenna Simonfa Simonfa Terület hektár) Area (hectare A lakónépesség A lakások száma száma Number of Resident dwellings population 2008. 245. 236. 216. 227. 4406 4411 4403 4401 4406 4402 4402 4409 4409 4404 4411 4404 4404 Vése Visnye Visz Vízvár Vörs Zákány Zákányfalu Zala Zics Zimány Zselickisfalud Zselickislak Zselicszentpál 4 292 2 438 602 3 224 2 265 909 670 924 1 501 1 297 2 608 1 039 1 035 603 586 780 211 199 610 460 1 112 646 251 372 638 246 331 398 325 024 337 116 103 349 276 590 244 132 193 198 114 113 150 136 991 Somogy megye összesen – Somogy county total 76 . megnevezése Name of level of administration of locality Somogy megye – Somogy county A települési önkormányzat körjegyA körjegyzőség.Sorszám Serial number Jogálláson belüli sorszám Serial number within legal status Kistérségi kód Code of subregions A helység jogállása. 226. a zőségi kódja körjegyzői hivatal székhelye Code of district Seat of district notarity. 237. 223.

17. 38. 18. 22. 41. 47. 5. 30. 50. 51. megnevezése Name of level of administration of locality Megyei jogú város – Town with county's rights 1. 8. 28. a zőségi kódja körjegyzői hivatal székhelye Code of district Seat of district notarity. 5. 20. 12. 3. 9. 11. 12. 2008 A helység jogállása. 13.SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE – SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG COUNTY Székhelye – County capital: Nyíregyháza Sorszám Serial number Jogálláson belüli sorszám Serial number within legal status Kistérségi kód Code of subregions A települési önkormányzat körjegyA körjegyzőség. 23. 7. 4504 4501 4510 4511 4510 4507 4512 4510 Anarcs Apagy Aranyosapáti Balsa Barabás Bátorliget Benk Beregdaróc 1 1 4 4 1 6 6 1 – – Helyben – In the place Helyben – In the place – Terem Mándok – 1 706 3 204 2 136 2 251 3 819 3 330 850 2 382 2 015 2 315 2 056 860 775 735 463 791 674 855 710 434 382 353 188 364 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 – – – – – Helyben – In the place – Helyben – In the place – – Helyben – In the place – – Helyben – In the place – – – – 2 476 6 683 2 649 5 452 2 824 2 573 2 508 6 217 5 536 3 882 3 342 3 110 4 972 1 714 8 261 1 551 6 222 2 861 3 763 3 686 3 399 3 861 1 319 2 917 2 224 2 899 3 318 4 885 1 846 2 663 2 170 1 007 3 083 3 357 1 972 3 636 1 292 1 662 1 136 1 566 558 942 817 1 118 1 283 1 565 685 1 000 902 414 1 231 1 008 926 1 167 77 . 37. 39. 4. 49. 34. 15. 22. 8. 42. 3. 7. 18. 24. 40. 3. 36. 14. 31. 21. 19. 33. 35. 9. 5. 4508 Nyíregyháza Városok – Towns 2. 46. 4. 14. 6. 5. 6. 18. 1. 19. 43. január 1-jén on January 1st. 4. 6. 17. 6. 45. 10. 4501 4506 4502 4511 4504 4503 4511 4511 4504 4512 4507 4505 4505 4511 4506 4507 4507 4508 4509 4509 4509 4506 4510 4512 Baktalórántháza Balkány Csenger Demecser Dombrád Fehérgyarmat Ibrány Kemecse Kisvárda Mándok Máriapócs Mátészalka Nagyecsed Nagyhalász Nagykálló Nyírbátor Nyírlugos Nyírtelek Rakamaz Tiszalök Tiszavasvári Újfehértó Vásárosnamény Záhony 1 1 3 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 – – Helyben – In the place Helyben – In the place – – – – – Helyben – In the place – – – – – – – – – – – – Helyben – In the place Helyben – In the place 3 525 8 999 3 616 3 699 5 184 5 246 6 048 3 894 3 591 2 891 2 209 4 140 4 387 4 431 6 855 6 673 5 838 6 792 4 264 5 872 * 12 659 14 088 6 566 687 4 299 6 563 4 913 4 440 4 136 8 274 6 979 4 900 17 246 4 449 2 175 17 557 6 442 5 770 10 232 12 674 2 873 7 005 5 015 5 883 13 151 13 450 8 964 4 384 1 197 2 483 1 921 1 522 1 478 3 240 2 348 1 662 6 863 1 477 723 7 013 2 389 1 954 3 642 4 753 1 217 2 532 1 895 2 270 4 546 4 945 3 316 1 798 1 – 27 451 116 874 49 515 Nagyközségek – Large villages 26. 4504 4511 4505 4506 4503 4501 4505 4507 4507 4501 4505 4502 4510 4503 4509 4512 4502 4505 Ajak Gávavencsellő Hodász Kállósemjén Kölcse Levelek Mérk Nyírbéltek Nyírbogát Nyírmada Ököritófülpös Porcsalma Tarpa Tiszabecs Tiszadob Tuzsér Tyukod Vaja Községek – Villages 44. 1. 13. 16. 16. 24. 9. 2. 15. 8. 2. 11. 1. 7. 8. 16. 48. 10. 11. 7. notarity seat seat of the office of district of selfnotarity government body Terület hektár) Area (hectare A lakónépesség A lakások száma száma Number of Resident dwellings population 2008. 13. 4. 32. 23. 1. 2. 20. 17. 14. 21. 29. 3. 15. 27. 12. 25. 10.

45. 96. 23. 42. 64. január 1-jén administration of locality notarity seat seat of the office of district on January 1st. 111. körjegyA körjegyzőség. 74. 108. 2008. 81. 9. 78. 11.Sorszám Serial number Jogálláson belüli sorszám Serial number within legal status Kistérségi kód Code of subregions Szabolcs-Szatmár-Bereg megye – Szabolcs-Szatmár-Bereg county A települési A lakónépesség Terület A lakások száma önkorszáma hektár) mányzat Number of Resident A helység jogállása. 19. 68. 27. 89. 26. 87. 58. 73. 59. 109. 38. 54. 85. 48. 22. 100. 90. 36. 69. 13. 98. 39. 97. 57. 62. 24. 49. 16. 68. 31. 67. 46. 63. 55. 54. 44. 12. 75. 80. 52. 71. a dwellings Area (hectare population megnevezése zőségi kódja körjegyzői hivatal székhelye Code of Name of level of district Seat of district notarity. 70. 50. 61. 102. 61. 33. 20. 76. 92. 82. 4510 4501 4501 4511 4506 4503 4506 4511 4503 4503 4510 4503 4503 4502 4502 4503 4504 4507 4512 4506 4505 4504 4503 4505 4503 4503 4505 4511 4510 4510 4506 4510 4512 4505 4504 4503 4510 4503 4510 4510 4510 4503 4505 4504 4508 4505 4511 4504 4503 4503 4503 4507 4503 4503 4503 4510 4505 4502 4512 4508 4503 4501 78 . 91. 63. 104. 29. 34. 101. 40. 112. 93. 66. 94. 14. 64. 21. 70. 110. 58. 106. 15. 95. 65. 77. 113. 103. 69. 62. 30. 107. 10. 56. 84. 51. 53. 43. 25. 105. 60. 88. 53. 41. 67. 60. 18. 57. 37. 99. 2008 of selfnotarity government body Beregsurány Berkesz Besenyőd Beszterec Biri Botpalád Bököny Buj Cégénydányád Csaholc Csaroda Császló Csegöld Csengersima Csengerújfalu Darnó Döge Encsencs Eperjeske Érpatak Fábiánháza Fényeslitke Fülesd Fülpösdaróc Gacsály Garbolc Géberjén Gégény Gelénes Gemzse Geszteréd Gulács Győröcske Győrtelek Gyulaháza Gyügye Gyüre Hermánszeg Hetefejércse Ilk Jánd Jánkmajtis Jármi Jéke Kálmánháza Kántorjánosi Kék Kékcse Kérsemjén Kisar Kishódos Kisléta Kisnamény Kispalád Kisszekeres Kisvarsány Kocsord Komlódtótfalu Komoró Kótaj Kömörő Laskod 4 6 6 4 1 4 1 1 4 6 4 6 4 4 6 6 1 1 4 1 1 1 6 6 1 6 4 1 6 1 1 4 6 1 1 6 6 6 6 1 6 4 4 6 1 4 1 1 6 4 6 1 6 6 6 1 1 6 1 1 6 1 Helyben – In the place Demecser Levelek Helyben – In the place – Helyben – In the place – – Helyben – In the place Túrricse Helyben – In the place Csegöld Helyben – In the place Helyben – In the place Ura Jánkmajtis – – Helyben – In the place – – – Sonkád Géberjén – Méhtelek Helyben – In the place – Vámosatya – – Helyben – In the place Záhony – – Cégénydányád Aranyosapáti Szamossályi Csaroda – Gulács Helyben – In the place Helyben – In the place Pap – Helyben – In the place – – Nábrád Helyben – In the place Méhtelek – Jánkmajtis Botpalád Nagyszekeres – – Csengersima – – Túristvándi – 1 600 1 318 945 1 159 2 259 1 650 3 547 3 276 1 220 1 935 2 468 1 019 1 935 2 380 2 561 464 1 654 3 191 1 357 3 133 2 735 2 515 1 505 425 1 982 726 538 2 344 2 055 1 360 3 352 2 335 213 1 478 2 209 433 1 587 520 1 545 1 456 1 654 2 503 1 237 632 3 724 4 162 2 205 1 823 708 1 543 892 2 200 1 801 1 674 1 467 1 283 2 547 697 1 169 2 593 1 637 1 359 640 899 661 1 068 1 391 578 3 276 2 364 698 498 627 391 625 658 838 188 2 169 2 020 1 216 1 766 1 775 2 453 486 318 899 148 549 2 018 545 820 1 754 847 133 1 645 2 015 247 1 275 256 269 1 238 814 1 720 1 282 750 2 051 2 213 1 990 1 571 306 1 088 98 1 931 342 548 581 987 2 906 113 1 340 4 556 533 1 026 237 345 249 380 493 244 1 262 977 285 179 260 152 257 288 349 76 737 678 380 734 777 862 177 117 305 71 208 728 243 302 796 342 55 476 688 139 444 141 158 417 278 646 479 275 755 879 669 492 123 373 35 573 157 191 213 381 1 023 62 458 1 509 246 414 52. 28. 72. 47. 59. 79. 17. 35. 55. 56. 83. 65. 66. 32. 86.

132. 117. 162. 123. körjegyA körjegyzőség. 107. 119. 122. 163. 147. 85. 94. 156. 126. 170. 139. 158. 125. 86. 152. 146. 71. 143. 87. 171. 169. 128. 108. 165. 124. 111. 136. 144. 120. 153. 127. 97. 101. 117. 168. 145. 104. 155. 80. 75. 175. 124. 115. 96. 161. 112. a dwellings Area (hectare population megnevezése zőségi kódja körjegyzői hivatal székhelye Code of Name of level of district Seat of district notarity. 140. 79. 110. 93. 102. 88. 138. 129. 81. 128. 103. 89. 2008 of selfnotarity government body Lónya Lövőpetri Magosliget Magy Mánd Márokpapi Mátyus Méhtelek Mezőladány Milota Nábrád Nagyar Nagycserkesz Nagydobos Nagyhódos Nagyszekeres Nagyvarsány Napkor Nemesborzova Nyírbogdány Nyírcsaholy Nyírcsászári Nyírderzs Nyírgelse Nyírgyulaj Nyíribrony Nyírjákó Nyírkarász Nyírkáta Nyírkércs Nyírlövő Nyírmeggyes Nyírmihálydi Nyírparasznya Nyírpazony Nyírpilis Nyírtass Nyírtét Nyírtura Nyírvasvári Ófehértó Olcsva Olcsvaapáti Ópályi Ömböly Őr Panyola Pap Papos Paszab Pátroha Pátyod Penészlek Penyige Petneháza Piricse Pócspetri Pusztadobos Ramocsaháza Rápolt Rétközberencs Rohod 1 6 6 1 6 6 6 4 1 6 4 6 1 1 6 4 1 1 6 1 1 1 6 1 1 6 4 1 1 6 4 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 6 4 6 1 4 4 6 1 1 4 1 6 1 1 1 1 4 6 1 1 – Nyírlövő Tiszabecs – Vámosoroszi Beregsurány Tiszakerecseny Helyben – In the place – Tiszakóród Helyben – In the place Kisar – – Méhtelek Helyben – In the place – – Nagyszekeres – – – Kántorjánosi – – Ramocsaháza Helyben – In the place – – Nyírjákó Helyben – In the place – – Ópályi – – – – – – – Vásárosnamény Panyola Helyben – In the place Nyírbéltek – Helyben – In the place Helyben – In the place Jármi – – Helyben – In the place – Szatmárcseke – – – – Helyben – In the place Ököritófülpös – – 3 549 926 518 2 070 517 2 118 1 103 862 1 404 1 539 1 769 1 599 4 151 2 693 765 1 052 1 254 3 735 220 3 503 3 434 1 323 1 701 2 761 3 576 2 009 1 034 4 143 3 863 1 428 791 2 879 2 548 1 476 1 508 1 634 3 795 1 717 2 148 2 843 4 317 996 1 100 2 672 3 035 1 778 1 223 1 715 1 067 1 296 3 922 905 3 692 1 889 2 420 3 699 2 637 1 669 1 811 323 1 580 1 956 749 477 243 1 000 262 429 338 721 1 025 849 908 699 1 842 2 249 115 553 1 535 3 824 91 3 023 2 186 1 197 619 1 162 2 038 1 160 937 2 408 1 843 805 721 2 663 2 010 996 3 410 864 2 062 1 095 1 850 1 967 2 637 670 307 2 931 475 1 463 602 1 844 832 1 324 2 994 641 1 005 751 1 878 1 892 1 760 1 334 1 489 148 1 169 1 255 420 220 91 329 107 222 145 280 362 317 363 279 683 746 83 209 546 1 328 45 1 042 834 430 266 502 784 429 363 868 657 323 257 1 039 636 329 1 196 243 832 372 639 741 1 017 259 152 892 199 540 293 631 317 430 1 035 293 502 288 699 640 669 510 543 86 403 434 114. 141.Sorszám Serial number Jogálláson belüli sorszám Serial number within legal status Kistérségi kód Code of subregions Szabolcs-Szatmár-Bereg megye – Szabolcs-Szatmár-Bereg county A települési A lakónépesség Terület A lakások száma önkorszáma hektár) mányzat Number of Resident A helység jogállása. 132. 130. 131. 172. 150. január 1-jén administration of locality notarity seat seat of the office of district on January 1st. 118. 90. 149. 174. 95. 74. 173. 91. 83. 4510 4504 4503 4501 4503 4510 4510 4503 4504 4503 4503 4503 4508 4505 4503 4503 4510 4508 4503 4511 4505 4507 4507 4507 4507 4501 4501 4501 4505 4501 4504 4505 4507 4505 4508 4507 4501 4501 4508 4507 4501 4510 4503 4505 4507 4505 4503 4504 4505 4511 4504 4502 4507 4503 4501 4507 4507 4501 4501 4505 4504 4501 79 . 84. 154. 122. 119. 151. 157. 121. 134. 137. 135. 126. 167. 72. 116. 73. 92. 78. 118. 120. 123. 148. 105. 166. 99. 129. 77. 116. 82. 127. 142. 159. 160. 113. 125. 164. 76. 121. 133. 114. 2008. 98. 106. 115. 130. 109. 131. 100.

198. 229. 151. 183. 212. 202. 220. 217. 223. 189. 158. 188. 221. 191. 178. 201. 165. 180. 146. 186. 141. 135. 4503 4508 4503 4509 4504 4504 4506 4502 4502 4505 4503 4505 4502 4503 4503 4511 4509 4510 4507 4505 4509 4510 4511 4512 4503 4509 4509 4504 4510 4503 4512 4509 4511 4510 4512 4511 4510 4503 4510 4504 4503 4503 4503 4504 4504 4502 4503 4505 4510 4503 4511 4503 4503 4512 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összesen – Szabolcs-Szatmár-Bereg county total 80 . 187. 161. 154. 215. 203. 2008. 199. 177. 137. 185. 155. 153. 172. 157. 208. 182. 224. 181.Sorszám Serial number Jogálláson belüli sorszám Serial number within legal status Kistérségi kód Code of subregions Szabolcs-Szatmár-Bereg megye – Szabolcs-Szatmár-Bereg county A települési A lakónépesség Terület A lakások száma önkorszáma hektár) mányzat Number of Resident A helység jogállása. 138. 185. 195. 148. 160. 145. 168. 190. 184. 214. 192. 140. 222. 180. 210. 163. 219. 193. 150. 156. 213. 216. 181. 175. 206. 184. 144. 226. 147. 166. 197. 207. 174. 211. 179. 139. 167. 162. 134. 227. 194. 176. 196. 225. 136. 169. 142. 182. 159. 152. 200. a dwellings Area (hectare population megnevezése zőségi kódja körjegyzői hivatal székhelye Code of Name of level of district Seat of district notarity. 133. 177. körjegyA körjegyzőség. 143. 186. 171. 218. 170. 204. 209. 173. 178. 183. január 1-jén administration of locality notarity seat seat of the office of district on January 1st. 164. 205. 179. 2008 of selfnotarity government body Rozsály Sényő Sonkád Szabolcs Szabolcsbáka Szabolcsveresmart Szakoly Szamosangyalos Szamosbecs Szamoskér Szamossályi Szamosszeg Szamostatárfalva Szamosújlak Szatmárcseke Székely Szorgalmatos Tákos Terem Tiborszállás Timár Tiszaadony Tiszabercel Tiszabezdéd Tiszacsécse Tiszadada Tiszaeszlár Tiszakanyár Tiszakerecseny Tiszakóród Tiszamogyorós Tiszanagyfalu Tiszarád Tiszaszalka Tiszaszentmárton Tiszatelek Tiszavid Tisztaberek Tivadar Tornyospálca Tunyogmatolcs Túristvándi Túrricse Újdombrád Újkenéz Ura Uszka Vállaj Vámosatya Vámosoroszi Vasmegyer Zajta Zsarolyán Zsurk 4 1 4 6 1 1 1 6 6 6 4 4 6 6 4 1 1 6 4 1 1 6 1 1 6 1 1 1 4 4 6 1 6 4 1 1 6 6 6 1 1 4 4 6 1 4 6 1 4 4 1 6 6 6 Helyben – In the place – Helyben – In the place Balsa – – – Pátyod Csengersima Szamosszeg Helyben – In the place Helyben – In the place Csenger Cégénydányád Helyben – In the place – – Csaroda Helyben – In the place – – Tiszakerecseny – – Tiszakóród – – – Helyben – In the place Helyben – In the place Eperjeske – Beszterec Helyben – In the place – – Tiszaszalka Rozsály Kisar – – Helyben – In the place Helyben – In the place Beszterec – Helyben – In the place Tiszabecs – Helyben – In the place Helyben – In the place – Rozsály Nagyszekeres Záhony 1 487 1 830 1 981 588 1 984 2 295 4 144 809 671 971 1 157 3 530 450 527 3 631 1 608 * 1 038 1 082 4 951 2 552 2 182 1 563 3 138 1 860 482 4 877 5 460 1 551 2 387 1 669 1 025 2 705 923 1 495 1 455 3 378 1 075 1 822 480 4 366 2 628 1 522 1 299 1 078 969 3 234 736 2 227 2 429 1 316 2 273 917 639 1 539 593 655 782 1 430 716 432 1 247 1 711 2 830 523 362 430 693 1 953 326 433 1 448 1 068 1 039 379 681 1 014 1 428 659 1 975 1 993 237 2 385 2 758 1 668 922 779 709 1 930 603 871 1 211 1 527 476 623 202 2 610 2 563 726 635 700 1 028 665 356 933 565 535 1 710 413 388 742 571 018 259 459 247 203 463 577 1 024 206 167 190 342 733 132 197 601 360 330 163 305 373 533 264 754 670 118 976 1 096 552 407 321 252 704 205 369 413 540 197 213 88 959 934 258 232 219 382 279 105 456 259 179 580 177 154 275 218 010 176. 228. 149.

22. 4. 25. 28. 27. 20. 24. 26. 6. 45. 6. 28. 12. 7. 14. 2. 1. notarity seat seat of the office of district of selfnotarity government body Terület hektár) Area (hectare A lakónépesség A lakások száma száma Number of Resident dwellings population 2008. 31. 11. 15. 4704 Szekszárd Városok – Towns 2. 4704 4704 4705 4705 4703 4701 4705 Decs Fadd Gyönk Hőgyész Nagydorog Nagymányok Pincehely Községek – Villages 17. 50. 25. 35. január 1-jén on January 1st. 49. 34. 32. 18. 6. 4704 4701 4702 4703 4703 4705 4705 4704 Bátaszék Bonyhád Dombóvár Dunaföldvár Paks Simontornya Tamási Tolna 3 3 1 1 1 1 1 1 Helyben – In the place Helyben – In the place – – – – – – 6 354 7 214 7 848 11 142 15 408 3 383 11 196 7 108 6 626 13 968 20 186 9 175 19 957 4 306 8 665 11 704 2 554 5 576 8 310 4 003 8 253 1 883 3 707 4 488 3 Helyben – In the place 9 629 34 004 14 842 Nagyközségek – Large villages 10. 1. 21. 8. 14. 3. 1. 21. 20. 18. 3. 2. 16. 24. 9. 33. 17. 5. 32. 43. 1. 9. 42. 19. 36. 7. 13. 23. 12. 8. 44. 11. 3. 15. 7. 31. 34. 39. 51. 19. 5. megnevezése Name of level of administration of locality Megyei jogú város – Town with county's rights 1. 46. 22. 6. 16. 33. 2008 A helység jogállása. 4. 37. 4. 29. 3. 35. 2. 10. 7. 5. a zőségi kódja körjegyzői hivatal székhelye Code of district Seat of district notarity. 26. 8. 29.TOLNA MEGYE – TOLNA COUNTY Székhelye – County capital: Szekszárd Sorszám Serial number Jogálláson belüli sorszám Serial number within legal status Kistérségi kód Code of subregions A települési önkormányzat körjegyA körjegyzőség. 4704 4704 4701 4702 4704 4701 4705 4703 4704 4701 4703 4701 4702 4702 4702 4705 4702 4703 4705 4705 4704 4704 4705 4705 4703 4701 4701 4703 4702 4704 4705 4701 4702 4703 4701 Alsónána Alsónyék Aparhant Attala Báta Bátaapáti Belecska Bikács Bogyiszló Bonyhádvarasd Bölcske Cikó Csibrák Csikóstőttős Dalmand Diósberény Döbrököz Dunaszentgyörgy Dúzs Értény Fácánkert Felsőnána Felsőnyék Fürged Gerjen Grábóc Györe Györköny Gyulaj Harc Iregszemcse Izmény Jágónak Kajdacs Kakasd 4 6 4 6 1 6 6 6 1 6 1 6 6 6 4 6 1 4 6 4 6 6 1 4 6 6 4 6 4 6 1 6 6 1 1 Helyben – In the place Bátaszék Helyben – In the place Kapospula – Mórágy Miszla Nagydorog – Kisdorog – Bonyhád Kurd Kaposszekcső Helyben – In the place Szakadát – Helyben – In the place Szakály Helyben – In the place Sióagárd Kéty – Helyben – In the place Dunaszentgyörgy Mőcsény Helyben – In the place Pusztahencse Helyben – In the place Zomba – Bonyhád Kaposszekcső – – 1 313 3 205 1 796 2 064 6 617 2 044 1 439 3 467 5 593 1 045 5 878 1 986 1 462 1 770 4 877 1 775 4 313 3 763 1 127 2 995 1 070 1 890 3 202 2 676 3 628 1 373 1 131 3 160 7 082 1 586 5 833 1 373 1 540 3 773 2 079 708 786 1 088 866 1 767 427 443 450 2 274 424 2 904 900 358 886 1 357 368 2 064 2 585 276 780 673 641 1 049 725 1 244 180 704 947 1 027 914 2 700 537 262 1 301 1 683 278 306 379 377 822 137 142 219 912 159 1 265 349 156 371 519 179 983 1 018 119 277 292 243 504 252 532 92 253 469 367 314 1 074 204 118 551 604 1 1 3 1 3 3 1 – – Helyben – In the place – Helyben – In the place Helyben – In the place – 9 468 6 754 3 812 3 715 4 144 1 068 5 008 4 237 4 501 2 071 2 970 2 745 2 389 2 429 1 547 1 567 703 1 122 1 110 922 1 070 81 . 40. 27. 48. 30. 47. 4. 5. 13. 41. 23. 30. 38.

66. 40. 57. 74. 67. 81. 56. 52. 102. 89. 81. 65. notarity seat seat of the office of district of selfnotarity government body 6 4 4 6 4 4 6 6 6 6 6 6 4 4 6 6 1 1 6 4 4 4 6 6 6 4 6 6 6 6 6 1 1 1 6 6 4 4 6 6 4 4 4 4 6 6 1 1 4 4 6 6 6 4 6 6 6 4 Miszla Helyben – In the place Helyben – In the place Regöly Helyben – In the place Helyben – In the place Bonyhád Tolnanémedi Kölesd Bonyhád Dalmand Értény Helyben – In the place Helyben – In the place Szakcs Györe – – Zomba Helyben – In the place Helyben – In the place Helyben – In the place Aparhant Szakály Kéty Helyben – In the place Tolnanémedi Nagykónyi Aparhant Szakcs Dunaszentgyörgy – – – Gyulaj Várdomb Helyben – In the place Helyben – In the place Alsónána Nagydorog Helyben – In the place Helyben – In the place Helyben – In the place Helyben – In the place Szekszárd Regöly – – Helyben – In the place Helyben – In the place Szakadát Fürged Nagymányok Helyben – In the place Szakcs Gyönk Tevel Helyben – In the place Terület hektár) Area (hectare A lakónépesség A lakások száma száma Number of Resident dwellings population 2008. 88. 64. 86. 90. 45. 64. 86. 90. 72. 39. 82. 56. 71. 75. 93. 91. 46. 69. 96. 41. 97. 91. 80. 107. 76. 106. 71. 55. 68. 103. 73. 4705 4702 4702 4705 4704 4701 4701 4705 4704 4701 4702 4705 4704 4702 4702 4701 4703 4705 4704 4705 4701 4701 4701 4705 4704 4705 4705 4705 4701 4702 4703 4705 4704 4703 4705 4704 4703 4705 4704 4703 4704 4705 4705 4702 4704 4705 4704 4704 4701 4705 4705 4705 4701 4704 4702 4705 4701 4704 Kalaznó Kapospula Kaposszekcső Keszőhidegkút Kéty Kisdorog Kismányok Kisszékely Kistormás Kisvejke Kocsola Koppányszántó Kölesd Kurd Lápafő Lengyel Madocsa Magyarkeszi Medina Miszla Mórágy Mőcsény Mucsfa Mucsi Murga Nagykónyi Nagyszékely Nagyszokoly Nagyvejke Nak Németkér Ozora Őcsény Pálfa Pári Pörböly Pusztahencse Regöly Sárpilis Sárszentlőrinc Sióagárd Szakadát Szakály Szakcs Szálka Szárazd Szedres Tengelic Tevel Tolnanémedi Udvari Újireg Váralja Várdomb Várong Varsád Závod Zomba 1 835 1 980 1 562 1 033 1 657 2 000 543 2 830 1 135 1 133 3 334 2 255 3 813 3 119 931 2 003 4 333 3 816 2 224 3 471 1 762 1 215 1 275 2 476 659 4 788 3 670 2 799 777 2 778 6 497 5 958 7 261 3 474 1 306 1 111 3 171 6 267 2 170 3 845 2 440 1 070 4 101 5 579 1 708 778 4 631 7 093 2 527 2 195 2 765 1 090 2 114 955 663 2 156 1 291 5 729 370 327 187 936 1 560 226 693 794 364 349 350 435 1 284 349 1 548 1 272 167 559 1 923 1 294 863 293 736 388 400 499 74 1 179 448 892 162 603 1 793 1 705 2 481 1 639 667 560 1 037 1 212 711 988 1 344 268 1 592 954 587 236 2 368 2 441 1 575 1 167 458 306 942 1 229 165 416 319 2 213 238 431 111 351 622 117 265 287 134 222 128 141 528 220 615 510 84 241 841 643 351 185 282 148 150 219 56 545 232 433 80 299 754 764 946 669 273 244 409 546 218 460 517 146 626 487 256 136 795 1 000 571 534 216 126 371 437 91 182 140 839 98 286 Tolna megye összesen – Tolna county total 82 . 62. megnevezése Name of level of administration of locality Tolna megye – Tolna county A települési önkormányzat körjegyA körjegyzőség. 37. 49. a zőségi kódja körjegyzői hivatal székhelye Code of district Seat of district notarity. 77. 93. 92. 83. 62. 58. 59. 101. 89. 48. 69. 82. 65. 87. 79. 54. 53. 92. 83. 78. január 1-jén on January 1st. 77. 61. 58. 84. 105. 85. 108. 88. 50. 66. 104. 38. 43. 2008 52. 70. 36. 60. 59. 55. 94. 67. 47. 80. 61. 44. 87. 54. 60. 53. 78. 63. 85. 70. 42. 75. 99. 95. 76. 98. 109.Sorszám Serial number Jogálláson belüli sorszám Serial number within legal status Kistérségi kód Code of subregions A helység jogállása. 57. 73. 74. 100. 79. 63. 51. 68. 72. 84.

42. 23. 29. a zőségi kódja körjegyzői hivatal székhelye Code of district Seat of district notarity. 8. 25. 26. 6. 27. 17. 4808 4807 4809 4809 4807 4805 4808 4806 4809 4801 4801 4808 4804 4802 4806 4806 4808 4804 4802 4803 4806 4809 4809 4808 4806 4809 4801 4807 4803 4808 4803 4803 4801 Acsád Alsószölnök Alsóújlak Andrásfa Apátistvánfalva Bajánsenye Balogunyom Bejcgyertyános Bérbaltavár Boba Borgáta Bozzai Bozsok Bő Bögöt Bögöte Bucsu Cák Chernelházadamonya Csákánydoroszló Csánig Csehi Csehimindszent Csempeszkopács Csénye Csipkerek Csönge Csörötnek Daraboshegy Dozmat Döbörhegy Döröske Duka 4 4 1 6 4 4 4 6 4 1 6 6 6 4 4 4 1 6 6 1 6 4 4 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 Helyben – In the place Helyben – In the place – Győrvár Helyben – In the place Helyben – In the place Helyben – In the place Nyőgér Helyben – In the place – Káld Vép Velem Helyben – In the place Helyben – In the place Helyben – In the place – Kőszegszerdahely Bő – Répcelak Helyben – In the place Helyben – In the place Vasszécseny Ikervár Csehi Ostffyasszonyfa Helyben – In the place Nádasd Torony Szarvaskend Szarvaskend Bögöte 1 434 1 002 2 102 823 1 286 2 185 1 212 3 143 2 567 1 095 621 443 2 091 1 066 499 2 074 1 654 648 785 2 661 819 934 1 543 540 1 912 1 313 2 527 2 053 459 854 1 175 440 1 524 696 370 613 306 378 508 1 284 479 524 845 140 312 342 661 389 331 597 278 206 1 795 397 271 377 316 715 361 386 882 100 215 168 87 239 184 169 305 149 164 246 420 269 308 321 101 115 138 309 166 151 212 109 103 593 173 154 194 118 293 244 198 331 61 88 117 65 166 3 3 Helyben – In the place Helyben – In the place 2 341 3 289 2 572 3 481 1 095 1 157 83 . 9. 4. 36. 8. 32. 23. 24. 13. 3. 5. 16. 10. 25. 14. 13. 7. 1. 21. 33. 11. 19. 20. 22. 33. 4808 Szombathely Városok – Towns 2. 12. 18. 4802 4801 4802 4803 4804 4805 4806 4806 4807 4809 Bük Celldömölk Csepreg Körmend Kőszeg Őriszentpéter Répcelak Sárvár Szentgotthárd Vasvár 1 3 3 1 1 3 3 3 1 1 – Helyben – In the place Helyben – In the place – – Helyben – In the place Helyben – In the place Helyben – In the place – – 2 086 5 239 4 954 5 279 5 466 3 356 1 382 6 464 6 773 5 510 3 360 11 257 3 454 12 128 12 021 1 226 2 492 15 099 8 979 4 466 1 607 4 663 1 266 5 012 4 548 523 1 048 6 158 3 296 1 921 1 – 9 750 79 300 33 423 Nagyközségek – Large villages 12. 3. 8. 43. 1. 9. 26. 1. 2008 A helység jogállása. 7. 7. megnevezése Name of level of administration of locality Megyei jogú város – Town with county's rights 1. január 1-jén on January 1st. 2. 28. 38. 9. 1. 18. 15. 6. 30. 22. 37. notarity seat seat of the office of district of selfnotarity government body Terület hektár) Area (hectare A lakónépesség A lakások száma száma Number of Resident dwellings population 2008. 27. 32. 35. 21. 45. 4801 4808 Jánosháza Vép Községek – Villages 14. 11. 41. 5. 40. 20. 44. 17. 5. 29. 28. 4. 4. 31. 10.VAS MEGYE – VAS COUNTY Székhelye – County capital: Szombathely Sorszám Serial number Jogálláson belüli sorszám Serial number within legal status Kistérségi kód Code of subregions A települési önkormányzat körjegyA körjegyzőség. 3. 39. 15. 46. 24. 2. 31. 19. 30. 34. 2. 16. 10. 6.

60. 74. 100. 96. 87. 61. 43. 67. 79. 50. 101. 68. 77. 84. 49. 55. 87. 48. district notarity seat seat of the office of district of selfnotarity government body 6 4 6 4 4 6 6 6 1 1 4 4 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 4 1 4 6 6 4 1 1 4 4 6 6 6 6 4 1 6 1 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 4 Kám Helyben – In the place Egyházasrádóc Helyben – In the place Helyben – In the place Hegyhátszentjakab Ivánc Alsószölnök – – Helyben – In the place Helyben – In the place Bő Sorkifalud Lukácsháza Helyben – In the place Szarvaskend Nádasd Rádóckölked Vasegerszeg Nádasd Nádasd Helyben – In the place Ivánc Győrvár Pornóapáti Helyben – In the place – Helyben – In the place Sajtoskál Őriszentpéter Helyben – In the place – – Helyben – In the place Helyben – In the place Jánosháza Nádasd Jánosháza Mesteri Helyben – In the place – Egyházashetye – Vönöck Vasalja Pecöl Helyben – In the place Bajánsenye Bajánsenye Apátistvánfalva Pankasz Jánosháza Balogunyom Horvátzsidány Csörötnek Egyházashetye Kőszegszerdahely Lukácsháza Helyben – In the place Sajtoskál Helyben – In the place Terület hektár) Area (hectare A lakónépesség A lakások száma száma Number of Resident dwellings population 2008. 58. 89. 86. 93. 82. 85. 36. 78. 77. 51. 93. 60. 57. 38. 39. 80. 95. 94. 59. 90. 89. 105. 76. január 1-jén on January 1st. 58. 63. 80. 91. 83. 44. 56. 42. 40. 35. 56. 2008 47. 34. 94. 98. 95. 45. 67. 48. 106. 83. 103. 72. 55. 54. 69. 81. 73. 84. 71. 88. 81. 108. 53. 61. 65. 75. 57. 64. 76. 88. 37. 62. 50. 97. 53. 68. 104. 63. 69. 78. 91.Sorszám Serial number Jogálláson belüli sorszám Serial number within legal status Kistérségi kód Code of subregions A helység jogállása. 99. 59. 82. 102. 64. 79. 51. 74. 66. 73. 75. 52. 46. a zőségi kódja körjegyzői hivatal székhelye Code of Seat of district notarity. 85. 70. 65. 41. 52. 86. 49. 62. 71. 54. 4809 4801 4803 4803 4808 4805 4805 4807 4807 4808 4806 4809 4802 4808 4804 4809 4803 4803 4803 4806 4803 4803 4805 4805 4809 4808 4804 4806 4806 4802 4805 4805 4808 4806 4806 4809 4801 4803 4801 4801 4801 4801 4801 4801 4801 4803 4806 4801 4805 4805 4807 4805 4801 4808 4804 4805 4801 4804 4804 4804 4802 4804 Egervölgy Egyházashetye Egyházashollós Egyházasrádóc Felsőcsatár Felsőjánosfa Felsőmarác Felsőszölnök Gasztony Gencsapáti Gérce Gersekarát Gór Gyanógeregye Gyöngyösfalu Győrvár Halastó Halogy Harasztifalu Hegyfalu Hegyháthodász Hegyhátsál Hegyhátszentjakab Hegyhátszentmárton Hegyhátszentpéter Horvátlövő Horvátzsidány Hosszúpereszteg Ikervár Iklanberény Ispánk Ivánc Ják Jákfa Káld Kám Karakó Katafa Keléd Kemeneskápolna Kemenesmagasi Kemenesmihályfa Kemenespálfa Kemenessömjén Kemenesszentmárton Kemestaródfa Kenéz Kenyeri Kercaszomor Kerkáskápolna Kétvölgy Kisrákos Kissomlyó Kisunyom Kiszsidány Kondorfa Köcsk Kőszegdoroszló Kőszegpaty Kőszegszerdahely Lócs Lukácsháza 886 1 320 1 904 2 479 1 790 306 1 744 2 356 1 427 2 239 1 830 1 992 1 099 707 966 1 659 565 705 789 1 189 808 458 947 1 274 684 616 1 217 3 700 3 534 296 692 1 714 4 495 2 011 4 244 1 530 1 035 481 872 497 3 319 1 781 1 372 1 605 429 635 717 3 396 1 287 920 628 1 106 858 1 000 493 2 161 1 258 965 1 225 737 513 936 376 359 565 1 333 478 201 276 596 453 2 704 1 189 709 288 171 1 132 690 108 277 165 784 179 153 284 58 162 220 787 675 1 859 29 112 702 2 559 550 1 093 454 202 397 76 93 886 539 456 609 217 244 283 897 227 105 131 217 246 393 96 561 303 242 197 497 121 1 089 224 177 260 518 189 88 191 299 206 893 503 330 174 67 397 288 73 145 85 310 96 83 160 54 92 70 316 407 663 34 55 239 893 242 475 212 111 159 60 68 440 232 166 233 96 118 110 444 115 56 71 98 148 171 39 297 170 104 77 201 97 382 84 . 66. 90. 70. megnevezése Name of level of administration of locality Vas megye – Vas county A települési önkormányzat körjegyA körjegyzőség. 47. 107. 72. 92. 92.

123.Sorszám Serial number Jogálláson belüli sorszám Serial number within legal status Kistérségi kód Code of subregions A helység jogállása. 143. 121. 153. 140. 129. 157. 150. 111. 99. 2008 109. 148. 125. 156. 157. 104. 148. 155. 154. 137. 125. 124. 113. 145. 152. 112. 152. 136. 120. 130. 105. district notarity seat seat of the office of district of selfnotarity government body 6 6 6 4 6 1 6 6 4 6 6 4 4 6 6 6 6 4 6 1 6 1 6 6 6 6 6 6 6 1 4 6 6 6 4 4 1 6 6 4 6 4 1 6 6 6 4 6 6 6 1 6 1 1 6 4 4 6 4 4 4 6 Csörötnek Vasalja Molnaszecsőd Helyben – In the place Pecöl – Celldömölk Bő Helyben – In the place Acsád Csehimindszent Helyben – In the place Helyben – In the place Vasegerszeg Rádóckölked Szarvaskend Őriszentpéter Helyben – In the place Bérbaltavár – Felsőcsatár – Lukácsháza Jánosháza Egyházashetye Sorkifalud Simaság Rátót Egyházasrádóc – Helyben – In the place Oszkó Horvátzsidány Apátistvánfalva Helyben – In the place Helyben – In the place – Szőce Győrvár Helyben – In the place Kenyeri Helyben – In the place – Horvátzsidány Győrvár Vasalja Helyben – In the place Bögöt Szeleste Lukácsháza – Rátót – – Rum Helyben – In the place Helyben – In the place Bő Helyben – In the place Helyben – In the place Helyben – In the place Söpte Terület hektár) Area (hectare A lakónépesség A lakások száma száma Number of Resident dwellings population 2008. 140. 147. 138. 162. 115. 142. 103. 109. 128. január 1-jén on January 1st. 114. 151. 108. 159. 116. 124. 143. 126. 163. 166. 123. 129. 139. 130. 138. 126. 127. 132. 120. 137. 101. 111. 107. 134. 4807 4803 4803 4805 4806 4806 4801 4802 4801 4808 4809 4803 4803 4802 4803 4803 4805 4801 4809 4808 4808 4808 4804 4801 4801 4808 4802 4807 4803 4806 4806 4809 4804 4807 4801 4809 4806 4805 4809 4805 4801 4806 4808 4804 4809 4803 4808 4806 4806 4804 4809 4807 4809 4806 4808 4803 4807 4802 4807 4808 4802 4808 Magyarlak Magyarnádalja Magyarszecsőd Magyarszombatfa Megyehíd Meggyeskovácsi Mersevát Mesterháza Mesteri Meszlen Mikosszéplak Molnaszecsőd Nádasd Nagygeresd Nagykölked Nagymizdó Nagyrákos Nagysimonyi Nagytilaj Nárai Narda Nemesbőd Nemescsó Nemeskeresztúr Nemeskocs Nemeskolta Nemesládony Nemesmedves Nemesrempehollós Nick Nyőgér Olaszfa Ólmod Orfalu Ostffyasszonyfa Oszkó Ölbő Őrimagyarósd Pácsony Pankasz Pápoc Pecöl Perenye Peresznye Petőmihályfa Pinkamindszent Pornóapáti Porpác Pósfa Pusztacsó Püspökmolnári Rábagyarmat Rábahídvég Rábapaty Rábatöttös Rádóckölked Rátót Répceszentgyörgy Rönök Rum Sajtoskál Salköveskút 762 385 1 126 1 594 604 2 464 1 054 419 1 169 1 202 1 866 1 169 3 560 940 978 676 1 611 1 567 1 566 1 599 1 035 914 738 1 217 793 734 567 474 1 205 1 140 1 073 1 654 366 694 3 431 2 031 2 353 1 229 1 001 927 3 132 1 726 1 622 1 073 995 1 101 1 514 619 535 726 1 510 1 679 2 241 2 141 648 1 895 727 575 1 722 1 685 941 1 320 746 212 456 280 345 755 578 166 237 232 339 432 1 342 280 159 126 277 976 139 1 144 517 618 324 285 364 379 122 26 289 534 322 483 89 56 817 652 757 232 276 436 340 799 707 676 246 169 407 166 304 171 943 836 981 1 755 224 263 248 109 456 1 258 411 511 302 85 194 152 123 329 222 82 155 99 159 173 542 153 71 79 151 427 134 403 194 236 118 173 145 144 97 13 155 221 177 258 50 32 389 302 305 116 132 180 302 300 217 195 107 109 138 85 111 58 382 306 399 654 120 131 99 79 163 451 155 190 85 . 147. 170. 115. 161. 158. 98. megnevezése Name of level of administration of locality Vas megye – Vas county A települési önkormányzat körjegyA körjegyzőség. 155. 134. 144. 142. 110. 149. 141. 168. 145. 146. 151. 135. 102. 165. 131. 100. 113. 150. 96. 156. 117. 122. 139. 128. 106. 154. 112. 141. 164. 119. 118. 121. 122. 133. 131. 114. 133. 144. 153. 136. 135. 149. 132. 118. 119. 169. a zőségi kódja körjegyzői hivatal székhelye Code of Seat of district notarity. 167. 110. 117. 97. 116. 146. 160. 127.

190. 193. 199. 196. 179. 177. 192. 165. 199. 158. 178. 200. 180. 203. 214. 197. 167. 173. 191. 194. 209. 181. 193. 182. 173. 160. 166. 177. 2008 171. 189. január 1-jén on January 1st. 196. a zőségi kódja körjegyzői hivatal székhelye Code of Seat of district notarity. 4809 4808 4802 4806 4808 4808 4808 4806 4808 4805 4807 4805 4803 4805 4806 4809 4808 4801 4805 4808 4808 4809 4801 4802 4802 4808 4802 4806 4806 4803 4806 4808 4806 4806 4808 4808 4808 4807 4808 4808 4804 4805 4805 4801 4806 4808 Sárfimizdó Sé Simaság Sitke Sorkifalud Sorkikápolna Sorokpolány Sótony Söpte Szaknyér Szakonyfalu Szalafő Szarvaskend Szatta Szeleste Szemenye Szentpéterfa Szergény Szőce Tanakajd Táplánszentkereszt Telekes Tokorcs Tompaládony Tormásliget Torony Tömörd Uraiújfalu Vámoscsalád Vasalja Vásárosmiske Vasasszonyfa Vasegerszeg Vashosszúfalu Vaskeresztes Vassurány Vasszécseny Vasszentmihály Vasszilvágy Vát Velem Velemér Viszák Vönöck Zsédeny Zsennye 746 603 1 014 2 720 1 737 886 1 329 1 493 1 398 293 1 119 2 737 1 034 601 2 075 1 180 3 124 1 561 1 871 1 182 2 008 1 081 640 944 753 1 283 1 536 1 908 1 178 1 124 1 342 1 065 1 272 1 392 912 1 009 1 795 641 1 179 2 327 861 955 1 013 1 760 643 502 333 611 97 1 403 552 661 675 273 868 652 808 66 371 221 221 71 725 332 984 344 379 797 2 504 533 327 316 344 1 844 283 890 366 336 365 379 404 379 360 837 1 447 364 426 699 336 89 256 768 193 96 261 877 63 464 245 305 265 102 280 287 265 40 140 144 125 37 279 194 380 173 215 272 812 198 145 142 122 629 108 379 158 150 178 155 150 214 127 277 482 170 168 250 162 73 126 340 107 57 108 599 Vas megye összesen – Vas county total 86 . megnevezése Name of level of administration of locality Vas megye – Vas county A települési önkormányzat körjegyA körjegyzőség. 179. 169. 201. 172. 186. 211. 187. 180. 183. 203. 212. 187. 208.Sorszám Serial number Jogálláson belüli sorszám Serial number within legal status Kistérségi kód Code of subregions A helység jogállása. 189. 170. district notarity seat seat of the office of district of selfnotarity government body 6 1 4 6 4 4 6 6 4 6 6 6 4 6 4 6 1 6 4 6 1 6 6 6 6 4 6 4 6 4 6 6 4 6 6 6 4 6 1 1 4 6 6 4 1 6 Gersekarát – Helyben – In the place Sárvár Helyben – In the place Helyben – In the place Sorkikápolna Nyőgér Helyben – In the place Hegyhátszentjakab Alsószölnök Őriszentpéter Helyben – In the place Őriszentpéter Helyben – In the place Kám – Kemenesmagasi Helyben – In the place Vasszécseny – Gersekarát Nagysimonyi Simaság Csepreg Helyben – In the place Csepreg Helyben – In the place Uraiújfalu Helyben – In the place Gérce Söpte Helyben – In the place Bögöte Pornóapáti Söpte Helyben – In the place Rönök – – Helyben – In the place Magyarszombatfa Pankasz Helyben – In the place – Rum Terület hektár) Area (hectare A lakónépesség A lakások száma száma Number of Resident dwellings population 2008. 159. 188. 188. 162. 213. 176. 185. 164. 195. 191. 198. 215. 206. 186. 174. 185. 171. 195. 210. 216. 201. 192. 172. 207. 163. 184. 174. 181. 183. 161. 178. 168. 176. 182. 190. 202. 198. 204. 175. 200. 194. 202. 175. 184. 205. 197.

20. 43. 16. 1. 19. 16. 11. 34. 44. 3. 9. 9. 33. 39. 6. 4906 4904 4901 4902 4901 4903 4906 4909 4904 4904 4909 4909 4901 4904 4904 4909 4904 4904 4903 4903 4906 4902 4906 4906 4903 4903 4903 4902 4908 Ábrahámhegy Adásztevel Adorjánháza Alsóörs Apácatorna Aszófő Badacsonytördemic Bakonybél Bakonyjákó Bakonykoppány Bakonynána Bakonyoszlop Bakonypölöske Bakonyság Bakonyszentiván Bakonyszentkirály Bakonyszücs Bakonytamási Balatonakali Balatoncsicsó Balatonederics Balatonfőkajár Balatonhenye Balatonrendes Balatonszepezd Balatonszőlős Balatonudvari Balatonvilágos Bánd 4 6 6 1 6 1 1 4 4 6 6 6 6 6 6 4 6 6 1 6 4 1 6 6 1 4 1 1 6 Helyben – In the place Nagygyimót Csögle – Tüskevár – – Helyben – In the place Helyben – In the place Ugod Dudar Bakonyszentkirály Ganna Lovászpatona Gic Helyben – In the place Ugod Pápateszér – Szentantalfa Helyben – In the place – Köveskál Ábrahámhegy – Helyben – In the place – – Márkó 1 488 837 1 142 3 334 729 832 1 025 2 436 4 718 683 1 493 1 420 1 104 856 914 2 790 3 521 2 049 3 620 1 320 1 858 2 192 1 173 676 2 506 1 281 1 880 2 921 982 475 804 416 1 434 183 385 850 1 283 676 190 1 028 540 400 55 235 869 352 691 639 205 1 064 1 372 125 134 399 604 309 1 214 691 224 317 206 659 84 160 434 578 254 119 390 211 163 51 117 374 157 291 275 97 457 536 65 64 209 174 142 579 235 3 1 1 Helyben – In the place – – 6 557 1 732 1 036 3 311 4 772 1 141 1 651 1 896 538 87 . 12. 19. 37. 4908 Veszprém Városok – Towns 2. 2. 10. 23. 46. 7. 28. 15. 31. 8. 42. 22. 14. 11. 32. január 1-jén on January 1st. 13. 21. 1.VESZPRÉM MEGYE – VESZPRÉM COUNTY Székhelye – County capital: Veszprém Sorszám Serial number Jogálláson belüli sorszám Serial number within legal status Kistérségi kód Code of subregions A települési önkormányzat körjegyA körjegyzőség. 30. 18. 4901 4906 4902 4903 4902 4907 4901 4908 4904 4905 4906 4907 4909 Ajka Badacsonytomaj Balatonalmádi Balatonfüred Balatonfűzfő Berhida Devecser Herend Pápa Sümeg Tapolca Várpalota Zirc 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 3 – – – – – Helyben – In the place – – – – Helyben – In the place – Helyben – In the place 9 505 3 270 4 988 4 645 925 4 273 6 411 1 958 9 168 6 413 6 346 7 726 3 740 29 998 2 220 8 795 13 279 4 245 6 024 4 875 3 533 32 617 6 467 16 513 20 835 7 157 12 544 1 062 4 140 5 587 1 895 2 016 1 879 1 281 13 126 2 527 6 838 8 488 2 653 1 – 12 690 62 286 25 891 Nagyközségek – Large villages 15. 5. 6. 23. 7. 29. 26. 4. 22. 13. 12. megnevezése Name of level of administration of locality Megyei jogú város – Town with county's rights 1. 35. 45. 17. 21. 27. 9. 24. 3. 4. 28. notarity seat seat of the office of district of selfnotarity government body Terület hektár) Area (hectare A lakónépesség A lakások száma száma Number of Resident dwellings population 2008. 26. 1. 14. 11. 8. 2008 A helység jogállása. 10. 4902 4907 4906 Balatonkenese Pétfürdő Révfülöp Községek – Villages 18. 3. 25. 41. 10. 5. 8. 2. 1. 29. 27. 6. 40. 38. 25. 36. 2. 24. a zőségi kódja körjegyzői hivatal székhelye Code of district Seat of district notarity. 7. 5. 3. 20. 4. 17. 13. 12.

67. 64. 84. 75. 51. 66. 89. 86. 87. 83. 104. 57. 32. 91. 108. 48. 35. 63. 84. 82. 105. 72. 79. 91. 95. 79. 40. 72. 65. 59. 56. 88. 85. 60. 82.Sorszám Serial number Jogálláson belüli sorszám Serial number within legal status Kistérségi kód Code of subregions A helység jogállása. 86. 42. január 1-jén on January 1st. 59. 88. 76. 47. 74. 75. 77. 61. 80. 107. 92. 52. 98. 70. 33. 2008 47. a zőségi kódja körjegyzői hivatal székhelye Code of district Seat of district notarity. 96. 69. 66. 36. 39. 30. 64. megnevezése Name of level of administration of locality Veszprém megye – Veszprém county A települési önkormányzat körjegyA körjegyzőség. 55. 85. 90. 77. 37. 49. notarity seat seat of the office of district of selfnotarity government body 6 6 6 6 6 6 1 4 6 6 6 4 1 4 4 4 6 4 1 6 4 4 6 4 6 6 1 4 6 4 4 6 6 4 4 1 6 6 6 6 4 6 4 6 6 6 4 6 6 4 4 6 4 6 6 6 6 6 6 6 4 4 Nagyvázsony Sümegprága Csót Mezőlak Káptalanfa Kolontár – Helyben – In the place Balatonkenese Városlőd Bakonyszentkirály Helyben – In the place – Helyben – In the place Helyben – In the place Helyben – In the place Nagyalásony Helyben – In the place – Ganna Helyben – In the place Helyben – In the place Csögle Helyben – In the place Zirc Bakonyjákó – Helyben – In the place Vaszar Helyben – In the place Helyben – In the place Káptalanfa Tapolca Helyben – In the place Helyben – In the place – Monostorapáti Szigliget Dabronc Tótvázsony Helyben – In the place Csabrendek Helyben – In the place Tés Kerta Taliándörögd Helyben – In the place Nemesgulács Kerta Helyben – In the place Helyben – In the place Kemeneshőgyész Helyben – In the place Litér Tapolca Tüskevár Iszkáz Magyarpolány Nagypirit Somlószőlős Helyben – In the place Helyben – In the place Terület hektár) Area (hectare A lakónépesség A lakások száma száma Number of Resident dwellings population 2008. 54. 102. 62. 97. 34. 101. 89. 78. 58. 94. 54. 53. 74. 70. 60. 43. 45. 48. 71. 100. 49. 65. 67. 52. 44. 41. 62. 63. 4908 4905 4904 4904 4905 4901 4909 4905 4902 4901 4909 4909 4903 4904 4901 4905 4901 4904 4901 4904 4903 4909 4901 4904 4909 4904 4902 4904 4904 4904 4905 4905 4906 4908 4901 4908 4906 4906 4905 4908 4904 4905 4901 4907 4901 4906 4905 4906 4901 4906 4904 4904 4901 4908 4906 4901 4901 4901 4901 4901 4901 4906 Barnag Bazsi Béb Békás Bodorfa Borszörcsök Borzavár Csabrendek Csajág Csehbánya Csesznek Csetény Csopak Csót Csögle Dabronc Dabrony Dáka Doba Döbrönte Dörgicse Dudar Egeralja Egyházaskesző Eplény Farkasgyepű Felsőörs Ganna Gecse Gic Gógánfa Gyepükaján Gyulakeszi Hajmáskér Halimba Hárskút Hegyesd Hegymagas Hetyefő Hidegkút Homokbödöge Hosztót Iszkáz Jásd Kamond Kapolcs Káptalanfa Káptalantóti Karakószörcsök Kékkút Kemeneshőgyész Kemenesszentpéter Kerta Királyszentistván Kisapáti Kisberzseny Kiscsősz Kislőd Kispirit Kisszőlős Kolontár Kővágóörs 1 201 910 704 652 222 1 180 1 300 4 494 2 237 1 283 2 420 1 837 2 398 2 002 1 691 2 027 1 700 2 540 2 122 1 079 1 912 2 458 894 2 012 828 1 005 1 724 1 547 934 1 968 1 317 911 967 3 814 1 262 3 446 1 105 789 411 1 358 1 615 727 1 574 1 028 2 050 1 397 3 371 1 174 711 368 2 608 2 135 1 546 891 689 529 904 3 818 496 649 2 172 2 209 131 403 256 205 119 371 743 3 060 846 278 544 1 885 1 604 1 073 656 463 387 648 513 260 263 1 648 226 501 527 420 1 493 263 429 476 795 369 748 3 127 1 151 675 155 244 97 439 701 82 354 806 433 423 905 439 330 88 524 662 650 472 381 88 126 1 264 99 134 813 862 83 205 104 96 55 156 343 1 090 315 120 205 696 781 380 314 206 197 177 261 99 129 638 115 246 178 150 502 96 202 151 312 158 254 1 287 432 227 86 153 50 169 297 62 208 355 159 219 316 188 133 36 240 326 252 160 139 59 85 435 68 72 258 369 88 . 53. 55. 80. 78. 68. 73. 57. 58. 93. 83. 76. 103. 68. 87. 69. 90. 56. 50. 106. 50. 81. 81. 73. 46. 38. 61. 51. 99. 71. 31.

130. megnevezése Name of level of administration of locality Veszprém megye – Veszprém county A települési önkormányzat körjegyA körjegyzőség. 115. 135. 98. 121. 126. 148. 137. 134. 144. 144. 135. 152. 159. 147. 107. 102. 145. 111. 122. 147. 148. 95. 151. 123. 139. 125. 120. 142. 105. 93. 134. 124. 146. 170. 115. 137. 138. 143. 113. 121. 114. 136. 96. 119. 129. 164. 167. 154. 101. 116. 122. 141. 100. 157. 150. 106. 162. 123. 111. 143. 145. 127. 150. 131. 168. 118. 161. 153. 110. 126. 130. 120. 128. 129. 151. 108. 127. 132. 113. 103. 112. 133. 163. 149. 97. 165. 104. 128. 131. 141. január 1-jén on January 1st. 94. 99. 140. a zőségi kódja körjegyzői hivatal székhelye Code of district Seat of district notarity. 158. 117. 114. 136. 118. 152. 112. 116. 139. notarity seat seat of the office of district of selfnotarity government body 4 6 6 6 6 4 6 4 6 6 4 6 4 6 6 4 4 6 6 4 6 6 4 6 6 4 6 4 4 4 6 4 4 4 6 4 4 6 6 6 4 4 1 6 6 6 6 6 1 1 4 6 4 6 4 1 6 6 1 6 6 6 Helyben – In the place Pápakovácsi Csögle Balatonkenese Lesenceistvánd Helyben – In the place Lesenceistvánd Helyben – In the place Nagyesztergár Paloznak Helyben – In the place Nemesgörzsöny Helyben – In the place Marcaltő Nemesszalók Helyben – In the place Helyben – In the place Dabronc Nagyvázsony Helyben – In the place Kemeneshőgyész Kékkút Helyben – In the place Zánka Kemeneshőgyész Helyben – In the place Lovászpatona Helyben – In the place Helyben – In the place Helyben – In the place Homokbödöge Helyben – In the place Helyben – In the place Helyben – In the place Káptalanfa Helyben – In the place Helyben – In the place Balatonederics Bakonyjákó Pápakovácsi Helyben – In the place Helyben – In the place – Szentantalfa Nagyesztergár Noszlop Halimba Tihany – – Helyben – In the place Nyárád Helyben – In the place Dáka Helyben – In the place – Balatonszőlős Bakonybél – Nagyvázsony Kolontár Tapolca Terület hektár) Area (hectare A lakónépesség A lakások száma száma Number of Resident dwellings population 2008. 2008 109. 125. 155. 124.Sorszám Serial number Jogálláson belüli sorszám Serial number within legal status Kistérségi kód Code of subregions A helység jogállása. 117. 169. 149. 140. 109. 110. 132. 156. 166. 133. 92. 119. 142. 160. 153. 4906 4904 4904 4902 4906 4906 4906 4902 4909 4903 4904 4904 4901 4904 4904 4904 4908 4905 4908 4904 4904 4906 4906 4903 4904 4901 4904 4909 4904 4901 4904 4908 4904 4906 4905 4904 4908 4906 4904 4904 4901 4904 4901 4903 4909 4901 4901 4903 4907 4907 4903 4904 4904 4904 4904 4908 4903 4909 4909 4908 4901 4906 Köveskál Kup Külsővat Küngös Lesencefalu Lesenceistvánd Lesencetomaj Litér Lókút Lovas Lovászpatona Magyargencs Magyarpolány Malomsok Marcalgergelyi Marcaltő Márkó Megyer Mencshely Mezőlak Mihályháza Mindszentkálla Monostorapáti Monoszló Nagyacsád Nagyalásony Nagydém Nagyesztergár Nagygyimót Nagypirit Nagytevel Nagyvázsony Nemesgörzsöny Nemesgulács Nemeshany Nemesszalók Nemesvámos Nemesvita Németbánya Nóráp Noszlop Nyárád Nyirád Óbudavár Olaszfalu Oroszi Öcs Örvényes Ősi Öskü Paloznak Pápadereske Pápakovácsi Pápasalamon Pápateszér Papkeszi Pécsely Pénzesgyőr Porva Pula Pusztamiske Raposka 1 449 2 478 1 931 940 719 * 864 2 408 1 283 1 811 594 4 990 3 801 2 697 2 574 776 2 209 3 441 426 1 261 2 158 2 152 1 084 2 555 746 1 396 1 401 1 332 1 829 2 344 1 017 1 441 7 629 1 925 835 1 050 2 056 4 077 925 1 219 758 3 406 1 979 6 136 323 4 280 474 1 370 446 3 586 4 830 880 575 1 392 1 396 3 074 2 239 2 001 1 765 2 813 1 464 1 782 490 408 449 816 555 306 972 1 120 2 064 501 428 1 204 555 1 172 559 422 809 1 139 35 259 1 065 802 311 1 075 136 654 543 386 1 245 567 281 550 1 757 711 1 000 423 976 2 574 364 74 206 1 069 940 1 970 56 1 138 145 211 153 2 111 2 313 412 277 549 344 1 218 1 630 545 355 468 232 424 251 175 179 265 182 151 385 368 699 191 167 520 278 491 262 177 338 366 25 122 388 316 140 467 67 259 214 158 403 248 159 226 672 297 415 161 358 874 179 65 87 415 356 741 29 388 89 110 80 749 806 171 104 186 176 483 541 214 151 185 96 154 107 89 . 138. 146.

198. 196. 187. megnevezése Name of level of administration of locality Veszprém megye – Veszprém county A települési önkormányzat körjegyA körjegyzőség. a zőségi kódja körjegyzői hivatal székhelye Code of district Seat of district notarity. 155. 176. 191. 203. 182. 172. 175. 167. 185. 183. 177. 180. 178. 193. 175. 165. 4905 4906 4906 4908 4901 4901 4901 4901 4905 4909 4903 4906 4908 4905 4903 4902 4906 4901 4903 4904 4906 4907 4903 4908 4901 4904 4905 4901 4906 4904 4904 4901 4904 4903 4908 4905 4901 4906 4908 4904 4908 4905 4905 4906 4905 4905 4903 Rigács Salföld Sáska Sóly Somlójenő Somlószőlős Somlóvásárhely Somlóvecse Sümegprága Szápár Szentantalfa Szentbékkálla Szentgál Szentimrefalva Szentjakabfa Szentkirályszabadja Szigliget Szőc Tagyon Takácsi Taliándörögd Tés Tihany Tótvázsony Tüskevár Ugod Ukk Úrkút Uzsa Vanyola Várkesző Városlőd Vaszar Vászoly Veszprémfajsz Veszprémgalsa Vid Vigántpetend Vilonya Vinár Vöröstó Zalaerdőd Zalagyömörő Zalahaláp Zalameggyes Zalaszegvár Zánka 617 518 3 747 1 028 815 1 946 2 321 493 579 709 661 1 070 9 501 1 087 576 2 238 3 426 755 276 1 913 2 808 4 903 2 733 4 250 1 701 6 279 1 387 2 013 * 2 024 1 951 641 2 227 3 369 855 1 174 871 317 1 119 1 350 460 619 1 769 1 111 2 413 256 684 1 955 449 282 192 49 292 444 322 688 1 136 108 667 519 414 207 2 776 218 109 2 091 875 431 89 888 746 875 1 393 1 186 584 1 445 311 2 137 335 577 188 1 411 1 557 208 276 309 137 217 601 257 96 276 455 1 272 63 152 940 361 620 111 39 116 150 144 322 451 63 247 198 119 103 1 010 101 47 665 438 107 33 347 292 419 638 442 267 599 168 740 160 275 112 510 649 92 92 141 67 107 232 93 53 161 194 407 34 77 428 147 573 Veszprém megye összesen – Veszprém county total 90 . notarity seat seat of the office of district of selfnotarity government body 6 6 6 6 6 4 4 6 4 6 4 6 1 6 6 1 4 1 6 1 4 4 4 4 4 4 4 1 6 6 6 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 4 Ukk Kővágóörs Zalahaláp Hajmáskér Somlóvásárhely Helyben – In the place Helyben – In the place Nagyalásony Helyben – In the place Csetény Helyben – In the place Köveskál – Csabrendek Szentantalfa – Helyben – In the place – Szentantalfa – Helyben – In the place Helyben – In the place Helyben – In the place Helyben – In the place Helyben – In the place Helyben – In the place Helyben – In the place – Lesenceistvánd Gic Egyházaskesző Helyben – In the place Helyben – In the place Dörgicse Nemesvámos Csabrendek Nagyalásony Taliándörögd Berhida Nemesszalók Nagyvázsony Dabronc Gógánfa Helyben – In the place Ukk Csabrendek Helyben – In the place Terület hektár) Area (hectare A lakónépesség A lakások száma száma Number of Resident dwellings population 2008. 205. 199. 172. 161. 159. 186. 201. 186. 195. 174. 173. 216. 158. 206. 180. 177. 202. 184. 204. 192. 181. 179. 199. 181. 156. 163. 178. 207. 173. 183. 187. 157. 193. 190. 190. 189. 166. 184. 214. 196. 176. 209. 198. 171. 169. 194. 179. 189. 191. 154. 211. 164. 160. 185. 188. 208. 2008 171. 174. 170.Sorszám Serial number Jogálláson belüli sorszám Serial number within legal status Kistérségi kód Code of subregions A helység jogállása. 195. 197. január 1-jén on January 1st. 213. 168. 212. 188. 217. 192. 200. 200. 210. 182. 194. 162. 215. 197.

45. 38. notarity seat seat of the office of district of selfnotarity government body Terület hektár) Area (hectare A lakónépesség A lakások száma száma Number of Resident dwellings population 2008. 28. 43. 24. 34. 12. 34. 4. 37. a zőségi kódja körjegyzői hivatal székhelye Code of district Seat of district notarity. 5. 2. 6. 12. 32. 5005 5006 5005 5007 5008 5002 5005 5002 5005 5005 5005 5001 5009 5003 5002 5006 5003 5003 5005 5004 5002 5008 5005 5004 5001 5005 5003 5005 5002 5004 5008 5003 5004 5005 Alibánfa Almásháza Alsónemesapáti Alsópáhok Alsórajk Alsószenterzsébet Babosdöbréte Baglad Bagod Bak Baktüttös Balatongyörök Balatonmagyaród Bánokszentgyörgy Barlahida Batyk Bázakerettye Becsehely Becsvölgye Belezna Belsősárd Bezeréd Bocfölde Bocska Bókaháza Boncodfölde Borsfa Böde Bödeháza Börzönce Búcsúszentlászló Bucsuta Csapi Csatár 6 6 4 1 4 6 6 6 4 4 6 4 6 6 4 1 4 4 1 4 6 6 4 6 6 6 4 6 6 6 4 6 6 6 Zalaszentiván Zalacsány Helyben – In the place – Helyben – In the place Csesztreg Teskánd Rédics Helyben – In the place Helyben – In the place Tófej Helyben – In the place Zalavár Borsfa Helyben – In the place – Helyben – In the place Helyben – In the place – Helyben – In the place Rédics Nagykapornak Helyben – In the place Zalaszentbalázs Zalaapáti Teskánd Helyben – In the place Teskánd Rédics Zalaszentbalázs Helyben – In the place Pusztamagyaród Nagyrécse Bocfölde 584 498 1 451 1 802 845 963 1 252 486 1 637 2 305 971 3 759 3 153 3 254 610 809 803 3 607 2 140 3 093 979 1 214 873 738 670 590 1 183 917 667 560 154 1 619 1 011 779 477 61 755 1 338 371 76 539 39 1 362 1 731 348 1 012 499 697 141 419 858 2 174 832 854 111 158 1 118 378 313 332 749 307 71 65 881 235 181 562 164 23 287 591 176 40 216 43 468 608 142 431 258 298 86 192 391 752 353 287 44 156 396 145 145 126 287 128 58 35 287 111 86 207 1 3 1 – Helyben – In the place – 1 850 2 270 1 428 3 426 1 843 2 139 1 353 704 875 91 . 9. 5007 5001 5002 5003 5009 5005 5006 Hévíz Keszthely Lenti Letenye Zalakaros Zalalövő Zalaszentgrót 1 1 1 3 3 3 1 – – – Helyben – In the place Helyben – In the place Helyben – In the place – 831 7 598 7 380 4 172 1 717 5 264 8 162 4 370 21 201 8 383 4 243 1 786 3 087 7 493 3 424 9 785 3 378 1 617 913 1 262 3 033 1 1 – – 14 840 9 985 50 744 61 717 21 323 25 309 Nagyközségek – Large villages 10. 20. 4. 41. 20. 17. 31. 21. 36. 29. 2. 6. 16. 15. 1. 25. 46. 7. 1. 31. 2. 23. 35.ZALA MEGYE – ZALA COUNTY Székhelye – County capital: Zalaegerszeg Sorszám Serial number Jogálláson belüli sorszám Serial number within legal status Kistérségi kód Code of subregions A települési önkormányzat körjegyA körjegyzőség. 11. 2008 A helység jogállása. 14. 32. 21. 28. 7. 22. 24. 15. 11. 22. 3. megnevezése Name of level of administration of locality Megyei jogú városok – Towns with county's rights 1. 7. 29. 14. 27. 18. 17. 9. 18. 40. 2. január 1-jén on January 1st. 19. 30. 5. 13. 1. 25. 33. 1. 26. 16. 42. 39. 5001 5008 5001 Gyenesdiás Pacsa Vonyarcvashegy Községek – Villages 13. 26. 8. 8. 33. 27. 10. 30. 3. 4. 23. 5. 5004 5005 Nagykanizsa Zalaegerszeg Városok – Towns 3. 2. 6. 19. 44. 3.

90. 51. 89. 98. 53. 77. 49. 75. 69. 93. 52. 96. 76. 62. 48. 57. 54. 5007 5002 5002 5005 5005 5002 5003 5008 5002 5005 5006 5006 5008 5005 5004 5001 5007 5008 5002 5004 5004 5002 5009 5009 5005 5009 5004 5001 5005 5002 5005 5002 5005 5005 5004 5002 5004 5004 5005 5005 5002 5004 5006 5002 5002 5001 5005 5006 5005 5005 5009 5002 5002 5002 5003 5002 5009 5005 5003 5006 5005 5005 Cserszegtomaj Csertalakos Csesztreg Csonkahegyhát Csöde Csömödér Csörnyeföld Dióskál Dobri Dobronhegy Döbröce Dötk Egeraracsa Egervár Eszteregnye Esztergályhorváti Felsőpáhok Felsőrajk Felsőszenterzsébet Fityeház Fűzvölgy Gáborjánháza Galambok Garabonc Gellénháza Gelse Gelsesziget Gétye Gombosszeg Gosztola Gősfa Gutorfölde Gyűrűs Hagyárosbörönd Hahót Hernyék Homokkomárom Hosszúvölgy Hottó Iborfia Iklódbördőce Kacorlak Kallósd Kálócfa Kányavár Karmacs Kávás Kehidakustány Kemendollár Keménfa Kerecseny Kerkabarabás Kerkafalva Kerkakutas Kerkaszentkirály Kerkateskánd Kilimán Kisbucsa Kiscsehi Kisgörbő Kiskutas Kispáli 1 260 199 2 300 828 1 061 779 2 125 1 963 789 215 270 172 703 1 029 2 009 1 670 727 2 055 824 650 314 507 2 591 1 856 524 2 245 498 666 216 698 1 045 2 485 419 1 125 3 901 1 031 1 670 360 670 259 1 230 760 541 1 021 420 1 422 664 1 975 1 607 1 489 1 283 1 029 1 850 2 007 811 894 572 880 1 143 659 469 451 2 549 33 816 368 84 629 463 513 178 151 71 30 343 1 053 740 451 633 754 17 680 144 80 1 302 759 1 610 1 101 267 123 47 31 335 1 089 100 301 1 139 107 215 174 365 18 314 241 93 167 131 781 242 1 182 539 103 281 280 123 139 259 169 252 488 182 191 188 256 979 35 360 138 54 271 223 256 113 68 48 22 169 383 282 201 294 324 15 250 52 63 527 265 643 461 94 94 28 43 131 508 53 126 493 72 79 78 132 20 142 89 68 92 94 357 97 627 209 48 166 135 79 96 127 92 102 190 106 103 86 112 92 . 61. 48. 61. 101. 87. notarity seat seat of the office of district of selfnotarity government body 1 6 5 4 6 4 4 4 6 6 6 6 6 4 4 6 1 4 6 6 4 6 4 4 4 4 6 6 6 6 6 4 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 – Gutorfölde Helyben – In the place Helyben – In the place Zalalövő Helyben – In the place Helyben – In the place Helyben – In the place Tornyiszentmiklós Csonkahegyhát Sümegcsehi Pakod Dióskál Helyben – In the place Helyben – In the place Zalaapáti – Helyben – In the place Csesztreg Murakeresztúr Helyben – In the place Rédics Helyben – In the place Helyben – In the place Helyben – In the place Helyben – In the place Gelse Zalaapáti Gellénháza Rédics Egervár Helyben – In the place Pókaszepetk Bagod Helyben – In the place Csömödér Fűzvölgy Fűzvölgy Teskánd Gellénháza Csömödér Zalaszentbalázs Kehidakustány Zalabaksa Páka Helyben – In the place Zalaszentgyörgy Helyben – In the place Pókaszepetk Zalalövő Alsórajk Zalabaksa Csesztreg Csesztreg Csörnyeföld Lovászi Gelse Helyben – In the place Lispeszentadorján Óhíd Nagykutas Nagypáli Terület hektár) Area (hectare A lakónépesség A lakások száma száma Number of Resident dwellings population 2008. 82. 95. 59. 54. 70. 71. 2008 47. 51. 92. 71. 68. 80. 47. 35. 94. 96. 43. 58. 62. 60. 60. 70. 50. 38. megnevezése Name of level of administration of locality Zala megye – Zala county A települési önkormányzat körjegyA körjegyzőség. 85. 79. 39. 57. 92. 42. 78. 72. 56. 67. 105. 83. 82. 86. 59. 52. 103. 55. 84. 91. 81. 86. 56. 87. 55. 66. 88. 78. 81.Sorszám Serial number Jogálláson belüli sorszám Serial number within legal status Kistérségi kód Code of subregions A helység jogállása. 76. 50. 45. 74. 102. 83. 89. 73. január 1-jén on January 1st. 99. 91. 64. 90. 97. 93. 77. 74. 79. 53. 67. a zőségi kódja körjegyzői hivatal székhelye Code of district Seat of district notarity. 84. 104. 95. 94. 65. 37. 68. 85. 106. 69. 40. 63. 63. 75. 108. 72. 44. 65. 46. 64. 58. 66. 49. 36. 80. 41. 88. 100. 107. 73.

98. 128. 146. 120. 147. 119. 122. a zőségi kódja körjegyzői hivatal székhelye Code of district Seat of district notarity. 117. 112. 148. 120. 101. 116. 168. 122. 111. 105. 126. 115. 97. 136. 118. 164. 126. 103. 152. 153. 139. megnevezése Name of level of administration of locality Zala megye – Zala county A települési önkormányzat körjegyA körjegyzőség. 148. 106. 143. 114. 116. 169. 144. 144. 170. 112. 139. 124. 128. 151. 123. 110. 143. 166. 129. 162. 121. 125. 131. 124. 138. 158. 142. 114. 129. 167. 155. 165. 133. 154. 155. 117. 107. 146. 142. 150. 137. 133. 160. 141. 145. 141. 140. 131. 152. 132. 100. 147. 145. 2008 109. 157. 157. 115. 154. 110. 108. 137. 135. 99. 149. 156. 134. 104. 161. 121. 127. 136. 5009 5002 5003 5006 5002 5005 5002 5005 5003 5002 5002 5005 5006 5003 5004 5002 5002 5004 5004 5003 5002 5009 5006 5002 5005 5008 5003 5004 5003 5003 5004 5006 5008 5005 5005 5005 5009 5004 5005 5007 5005 5002 5004 5008 5008 5008 5005 5002 5006 5003 5008 5005 5009 5002 5005 5008 5002 5006 5005 5009 5005 5005 Kisrécse Kissziget Kistolmács Kisvásárhely Kozmadombja Kustánszeg Külsősárd Lakhegy Lasztonya Lendvadedes Lendvajakabfa Lickóvadamos Ligetfalva Lispeszentadorján Liszó Lovászi Magyarföld Magyarszentmiklós Magyarszerdahely Maróc Márokföld Miháld Mihályfa Mikekarácsonyfa Milejszeg Misefa Molnári Murakeresztúr Murarátka Muraszemenye Nagybakónak Nagygörbő Nagykapornak Nagykutas Nagylengyel Nagypáli Nagyrada Nagyrécse Nemesapáti Nemesbük Nemeshetés Nemesnép Nemespátró Nemesrádó Nemessándorháza Nemesszentandrás Németfalu Nova Óhíd Oltárc Orbányosfa Ormándlak Orosztony Ortaháza Ozmánbük Padár Páka Pakod Pálfiszeg Pat Pethőhenye Petrikeresztúr 342 707 1 220 435 763 1 142 152 858 877 402 618 669 473 914 2 591 967 889 419 1 622 516 744 2 164 1 207 850 908 651 1 286 1 171 1 204 1 615 1 794 745 2 441 845 1 024 634 1 285 2 699 1 037 998 661 972 1 225 1 402 1 116 547 867 3 929 1 248 2 953 568 575 1 845 703 669 1 069 2 318 1 255 559 833 1 142 877 193 153 171 55 54 535 86 497 115 36 23 202 56 306 437 1 253 27 271 542 90 45 850 383 284 369 302 727 1 829 275 664 413 198 913 463 517 378 497 1 081 532 625 312 126 322 320 253 302 186 839 604 270 144 118 480 131 194 144 1 153 989 181 224 418 403 94 95 98 38 33 212 36 204 59 26 45 127 35 177 166 589 25 103 170 70 40 372 181 147 161 118 272 683 134 297 225 115 393 178 200 156 204 372 216 342 195 93 166 210 175 136 70 363 249 148 62 51 228 63 93 76 533 355 69 134 192 182 93 . 149. 159. 134. 113. 140. 102. 151. január 1-jén on January 1st. notarity seat seat of the office of district of selfnotarity government body 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 4 6 6 6 6 6 4 4 6 6 6 6 4 6 6 6 6 4 4 6 4 6 4 6 4 6 6 6 6 6 6 6 1 4 6 6 6 6 6 6 6 4 4 6 6 6 6 Helyben – In the place Csömödér Letenye Mihályfa Zalabaksa Barlahida Rédics Egervár Bázakerettye Rédics Rédics Gellénháza Zalacsány Helyben – In the place Surd Helyben – In the place Csesztreg Újudvar Újudvar Lispeszentadorján Szentgyörgyvölgy Helyben – In the place Helyben – In the place Barlahida Csonkahegyhát Nagykapornak Semjénháza Helyben – In the place Letenye Csörnyeföld Kisrécse Óhíd Helyben – In the place Helyben – In the place Gellénháza Helyben – In the place Garabonc Helyben – In the place Alsónemesapáti Helyben – In the place Kisbucsa Csesztreg Belezna Pacsa Búcsúszentlászló Búcsúszentlászló Csonkahegyhát – Helyben – In the place Borsfa Nagykapornak Gellénháza Zalaszabar Páka Vaspör Nagykapornak Helyben – In the place Helyben – In the place Csonkahegyhát Miháld Zalaszentiván Gellénháza Terület hektár) Area (hectare A lakónépesség A lakások száma száma Number of Resident dwellings population 2008. 132. 130. 138. 150. 130. 127. 163. 119.Sorszám Serial number Jogálláson belüli sorszám Serial number within legal status Kistérségi kód Code of subregions A helység jogállása. 109. 123. 135. 125. 153. 158. 156. 118. 111. 113.

230. megnevezése Name of level of administration of locality Zala megye – Zala county A települési önkormányzat körjegyA körjegyzőség. 192. 175. 227. 209. 203. 209. 185. 182. 178. a zőségi kódja körjegyzői hivatal székhelye Code of district Seat of district notarity. 229. 182. 175. 193. 163. 173. 184. 231. 176. 214. 5003 5005 5002 5008 5004 5002 5008 5002 5005 5003 5005 5002 5002 5002 5007 5004 5005 5009 5005 5007 5003 5006 5004 5005 5004 5006 5006 5002 5001 5002 5005 5003 5003 5002 5008 5004 5002 5002 5005 5006 5005 5002 5002 5003 5003 5006 5004 5003 5001 5003 5001 5005 5005 5001 5001 5006 5005 5003 5001 5002 5006 5005 Petrivente Pókaszepetk Pórszombat Pölöske Pölöskefő Pördefölde Pötréte Pusztaapáti Pusztaederics Pusztamagyaród Pusztaszentlászló Ramocsa Rédics Resznek Rezi Rigyác Salomvár Sand Sárhida Sármellék Semjénháza Sénye Sormás Söjtör Surd Sümegcsehi Szalapa Szécsisziget Szentgyörgyvár Szentgyörgyvölgy Szentkozmadombja Szentliszló Szentmargitfalva Szentpéterfölde Szentpéterúr Szepetnek Szijártóháza Szilvágy Teskánd Tilaj Tófej Tormafölde Tornyiszentmiklós Tótszentmárton Tótszerdahely Türje Újudvar Valkonya Vállus Várfölde Várvölgy Vasboldogasszony Vaspör Vindornyafok Vindornyalak Vindornyaszőlős Vöckönd Zajk Zalaapáti Zalabaksa Zalabér Zalaboldogfa 765 1 869 1 552 4 523 1 232 1 912 1 412 1 059 955 1 603 1 034 273 2 532 1 842 2 978 1 536 1 611 748 509 3 537 470 304 1 637 3 616 2 194 1 744 452 620 1 166 2 958 508 689 312 1 212 1 596 3 039 378 2 427 485 816 1 532 1 886 1 852 1 017 1 230 3 823 1 631 755 2 180 1 487 2 504 1 175 1 345 350 449 1 055 279 1 239 2 342 1 610 1 278 1 147 402 997 331 917 384 68 274 32 188 579 651 45 995 324 1 195 453 628 423 818 1 814 661 46 895 1 549 630 629 220 226 328 439 88 326 100 142 1 052 1 705 29 224 1 103 198 699 393 681 877 1 225 1 774 960 64 129 219 1 095 615 390 135 83 395 84 216 1 635 619 706 362 136 370 140 327 161 42 147 24 97 277 274 21 381 155 502 155 256 197 277 764 218 33 318 650 246 239 93 104 161 241 72 141 73 84 444 552 29 99 361 97 292 209 305 332 443 688 368 46 60 106 462 214 204 71 50 172 49 95 604 284 332 140 94 . 183. 226. 193. 183. 185. 179. 162. 199. 208. 167. 186. 174. 180. 168. 186. 217. 214. 219. 187. 187. január 1-jén on January 1st. 210. 191. 219. 166. 202. 190. 2008 171. 199. 181. 198. 194. 161. 205. 220. 189. 216. 197. 159. 218. 173. 206. 196. 172. 228. 222. notarity seat seat of the office of district of selfnotarity government body 6 4 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 4 6 1 6 6 6 6 4 4 6 1 4 4 4 6 6 6 4 6 6 6 6 1 1 6 6 4 6 4 6 4 6 4 1 4 6 6 6 1 6 4 6 6 6 6 6 4 4 4 6 Semjénháza Helyben – In the place Zalabaksa Zalaszentmihály Hahót Páka Felsőrajk Zalabaksa Tófej Helyben – In the place Söjtör Csesztreg Helyben – In the place Rédics – Eszteregnye Zalacséb Kisrécse Bak Helyben – In the place Helyben – In the place Zalaszentlászló – Helyben – In the place Helyben – In the place Helyben – In the place Óhíd Lovászi Sármellék Helyben – In the place Zalatárnok Pusztamagyaród Csörnyeföld Gutorfölde – – Rédics Zalabaksa Helyben – In the place Zalacsány Helyben – In the place Lovászi Helyben – In the place Tótszerdahely Helyben – In the place – Helyben – In the place Becsehely Balatongyörök Borsfa – Egervár Helyben – In the place Karmacs Zalaszántó Karmacs Pókaszepetk Letenye Helyben – In the place Helyben – In the place Helyben – In the place Zalaszentgyörgy Terület hektár) Area (hectare A lakónépesség A lakások száma száma Number of Resident dwellings population 2008. 190. 220. 205. 195. 216. 210. 184. 225. 160. 217. 212. 164. 232. 202. 213. 195. 180. 177. 165. 211. 188. 179. 176. 178. 200. 169. 201. 215. 207. 172. 213. 170. 203. 189. 200. 207. 188. 212. 223. 174. 224. 215. 218. 194. 177. 192. 206. 201. 196. 181. 191. 221. 208.Sorszám Serial number Jogálláson belüli sorszám Serial number within legal status Kistérségi kód Code of subregions A helység jogállása. 197. 204. 211. 198. 204. 171.

233. megnevezése Name of level of administration of locality Zala megye – Zala county A települési önkormányzat körjegyA körjegyzőség. 236. 246. 241. 225. 236. 221. 244. 239. 242. 250. 243. 251. 231. 256. 239. 235. notarity seat seat of the office of district of selfnotarity government body 4 4 6 6 6 1 6 6 6 4 4 4 4 4 6 4 6 6 4 6 4 6 4 6 6 Helyben – In the place Helyben – In the place Zalacséb Pacsa Pókaszepetk – Nemesbük Zalakaros Kisrécse Helyben – In the place Helyben – In the place Helyben – In the place Helyben – In the place Helyben – In the place Galambok Helyben – In the place Zalaszentiván Dióskál Helyben – In the place Rédics Helyben – In the place Nagyrécse Helyben – In the place Zalabér Csömödér Terület hektár) Area (hectare A lakónépesség A lakások száma száma Number of Resident dwellings population 2008. 240. a zőségi kódja körjegyzői hivatal székhelye Code of district Seat of district notarity. 253. 241. 2008 233. 248. 228. 224. 252. 229. 5006 5005 5005 5008 5005 5009 5007 5009 5009 5009 5001 5004 5005 5005 5009 5006 5005 5008 5008 5002 5005 5009 5001 5006 5002 Zalacsány Zalacséb Zalaháshágy Zalaigrice Zalaistvánd Zalakomár Zalaköveskút Zalamerenye Zalasárszeg Zalaszabar Zalaszántó Zalaszentbalázs Zalaszentgyörgy Zalaszentiván Zalaszentjakab Zalaszentlászló Zalaszentlőrinc Zalaszentmárton Zalaszentmihály Zalaszombatfa Zalatárnok Zalaújlak Zalavár Zalavég Zebecke 1 607 963 1 213 773 1 080 5 488 227 1 399 304 1 695 3 773 2 099 983 1 310 701 1 967 489 498 2 082 589 2 595 964 3 106 1 211 445 378 401 997 560 378 118 380 3 090 26 170 117 568 976 841 431 1 075 378 866 310 77 1 022 51 747 112 917 433 74 291 678 378 189 172 63 161 1 048 19 142 43 270 544 348 157 405 141 324 129 39 472 39 340 81 414 228 52 124 390 Zala megye összesen – Zala county total 95 . 254. 237. 242. 245. 237. 230. 232. 234. 257. 255.Sorszám Serial number Jogálláson belüli sorszám Serial number within legal status Kistérségi kód Code of subregions A helység jogállása. 244. 243. 238. 247. 238. 245. 235. 226. 234. január 1-jén on January 1st. 227. 223. 222. 240. 249.

.

2004. 1990. július 1. december 1. 1990. július 1. 1990. 2006. 2007. december 1. január 1. 1990. 2000. 1991. 2. között) IMPORTANT CHANGES IN REGIONAL STRUCTURING (Between January 2. július 1. 2000. 2007. 1990. július 1. július 1. 2004. 2008) 1. december 1. 1990. 1991. december 1. 2004. 2003. december 1. december 1. 1990. 1994. 2007. 1997. december 1. július 1. december 1. 1990. október 1. 2007. július 1. január 2. 2004. október 30. január 1. október 30. 1993. 1995. december 1. 1990. 2004. 1990 and January 1. július 1. július 1. 1994. 1990. december 1. július 1. december 1. 1990. 1990. október 1. december 1. 1991. 1990. július 1. január 1. július 1. december 1. július 1. F BB TERÜLETSZERVEZÉSI VÁLTOZÁSOK (1990. 2004. 1990. Várossá nyilvánítások – Promotions to the status of towns A város – Town neve – name Abádszalók Abaújszántó Ács Abony Adony Albertirsa Alsózsolca Aszód Bábolna Badacsonytomaj Baktalórántháza Balatonboglár Balatonföldvár Balatonf zf Balatonlelle Balkány Bátaszék Bélapátfalva Berhida Biatorbágy Bóly Borsodnádasd Budakeszi Bük Cigánd megyei beosztása – the county it belongs to Jász-Nagykun-Szolnok Borsod-Abaúj-Zemplén Komárom-Esztergom Pest Fejér Pest Borsod-Abaúj-Zemplén Pest Komárom-Esztergom Veszprém Szabolcs-Szatmár-Bereg Somogy Somogy Veszprém Somogy Szabolcs-Szatmár-Bereg Tolna Heves Veszprém Pest Baranya Borsod-Abaúj-Zemplén Pest Vas Borsod-Abaúj-Zemplén A hatálybalépés id pontja Effective date 2005. július 1. december 1. 2003. július 1. december 1. december 1. 1990. 97 . július 1. 1990. december 1. 1990. 1993. december 1. július 11. május 1.III. Megyei jogú várossá nyilvánítások – Promotions to the status of towns with county's rights A megyei jogú város – Town with county's rights neve – name Békéscsaba Debrecen Dunaújváros Eger Érd Gy r Hódmez vásárhely Kaposvár Kecskemét Miskolc Nagykanizsa Nyíregyháza Pécs Salgótarján Sopron Szeged Székesfehérvár Szekszárd Szolnok Szombathely Tatabánya Veszprém Zalaegerszeg megyei beosztása – the county it belongs to Békés Hajdú-Bihar Fejér Heves Pest Gy r-Moson-Sopron Csongrád Somogy Bács-Kiskun Borsod-Abaúj-Zemplén Zala Szabolcs-Szatmár-Bereg Baranya Nógrád Gy r-Moson-Sopron Csongrád Fejér Tolna Jász-Nagykun-Szolnok Vas Komárom-Esztergom Veszprém Zala A hatálybalépés id pontja Effective date 1990. 2001. 1990. 1990. október 1. és 2008. 1992. december 1. július 1. 2004. július 1. július 1. december 1.

július 1. 1993. július 1. 2004. 2005.2. július 1. 2005. július 1. 2005. július 1. 1993. 1993. 1997. 2001. április 22. január 1. 2000. 1999. 1991. július 1. január 1. 1993. 2004. május 1. július 1. július 1. július 1. 2001. július 1. 2005. Várossá nyilvánítások (folytatás) – Promotions to the status of towns ( continuation) A város – Town neve – name Csepreg Csorvás Demecser Derecske Dévaványa Devecser Dombrád Dunaharaszti Dunavarsány Dunavecse Elek Em d Enying Ercsi Fels zsolca Fert d Fót Füzesgyarmat Göd Gönc Gyál Gyömr Hajdúhadház Hajdúsámson Harkány Herend Hévíz Ibrány Izsák Jánossomorja Jászárokszállás Jászfényszaru Kaba Kadarkút Kecel Kemecse Kenderes Kerekegyháza Kisköre Kistarcsa Kozármisleny Körösladány Komádi Lábatlan Lajosmizse Lengyeltóti Létavértes L rinci Maglód Mándok Máriapócs Martonvásár Mez csát Mindszent Nagybajom Nagyecsed Nagyhalász Nagymaros Nyékládháza Nyíradony Nyírlugos Nyírtelek Ócsa riszentpéter Örkény Pálháza Pannonhalma megyei beosztása – the county it belongs to Vas Békés Szabolcs-Szatmár-Bereg Hajdú-Bihar Békés Veszprém Szabolcs-Szatmár-Bereg Pest Pest Bács-Kiskun Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Fejér Fejér Borsod-Abaúj-Zemplén Gy r-Moson-Sopron Pest Békés Pest Borsod-Abaúj-Zemplén Pest Pest Hajdú-Bihar Hajdú-Bihar Baranya Veszprém Zala Szabolcs-Szatmár-Bereg Bács-Kiskun Gy r-Moson-Sopron Jász-Nagykun-Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok Hajdú-Bihar Somogy Bács-Kiskun Szabolcs-Szatmár-Bereg Jász-Nagykun-Szolnok Bács-Kiskun Heves Pest Baranya Békés Hajdú-Bihar Komárom-Esztergom Bács-Kiskun Somogy Hajdú-Bihar Heves Pest Szabolcs-Szatmár-Bereg Szabolcs-Szatmár-Bereg Fejér Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Somogy Szabolcs-Szatmár-Bereg Szabolcs-Szatmár-Bereg Pest Borsod-Abaúj-Zemplén Hajdú-Bihar Szabolcs-Szatmár-Bereg Szabolcs-Szatmár-Bereg Pest Vas Pest Borsod-Abaúj-Zemplén Gy r-Moson-Sopron A hatálybalépés id pontja Effective date 1995. július 1. december 1. 2005. 2007. 2007. július 1. július 1. július 1. 2005. 2005. 1992. 2005. 1995. július 1. július 1. május 1. 1997. július 1. november 1. július 1. 1992. 1993. július 1. 2000. 1997. 1999. július 1. 1996. január 1. 2004. július 1. 1992. július 1. 1996. 2004. 98 . július 1. 1997. 1992. 2000. december 1. 2004. július 1. szeptember 1. 2007. július 1. július 1. július 1. július 1. 1991. 1993. 2003. 1992. július 1. 2005. 2000. január 1. 2000. július 1. 2001. július 1. január 1. 2004. július 1. július 1. július 1. július 1. 2007. július 1. 2001. 2000. július 1. 2003. 1999. október 1. 2001. 2005. július 1. július 1. 1996. július 1. 2004. július 1. május 1. 2001. július 1 2005. július 1. 1997. 1993. 1991. július 1. január 1. július 1. július 1. 2004. július 1. 1991. május 1. július 1. 2001. július 1. július 1. július 1.

2000. július 1. 1999. július 1. július 1. január 1. 2000. 1995. 2005. Községgé alakítások –– Formation of villages A megalakult község neve szerint – By the name of the newly formed village A községgé alakítás módjának kódszáma Code of way of formation of villages 3 4 5 3 5 3 3 2 3 A város. 2002. 1991. július 1. október 1. január 1. 1993. július 1. 2001. 1991. 1992. július 1. július 1. május 1. 1997. 2001. július 1. július 1. 1993. augusztus 1. július 1. 1997. 2001. 2007. 1994. július 1. október 20. 1996. január 1. Várossá nyilvánítások (folytatás) – Promotions to the status of towns ( continuation) A város – Town neve – name Pécel Pécsvárad Pilis Pilisvörösvár Polgár Polgárdi Pomáz Rakamaz Répcelak Sándorfalva Sásd Sellye Simontornya Solt Soltvadkert Szabadszállás Szendr Szentl rinc Szigethalom Szob Téglás Tét Tiszacsege Tiszaföldvár Tiszalök Tompa Tótkomlós Tököl Törökbálint Tura Újfehértó Újszász Üll Vámospércs Vecsés Velence Veresegyház Vészt Villány Visegrád Zalakaros Zalalöv megyei beosztása – the county it belongs to Pest Baranya Pest Pest Hajdú-Bihar Fejér Pest Szabolcs-Szatmár-Bereg Vas Csongrád Baranya Baranya Tolna Bács-Kiskun Bács-Kiskun Bács-Kiskun Borsod-Abaúj-Zemplén Baranya Pest Pest Hajdú-Bihar Gy r-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Bács-Kiskun Békés Pest Pest Pest Szabolcs-Szatmár-Bereg Jász-Nagykun-Szolnok Pest Hajdú-Bihar Pest Fejér Pest Békés Baranya Pest Zala Zala A hatálybalépés id pontja Effective date 1996. november 1. 2004. 1992. 1997. július 1. július 1. július 1. község neve. 2001. július 1. 1993. szeptember 1. 1993. 1997. július 1. július 1. október 1. 1993. május 1. július 1. 1995. július 1. július 1. 2004. 1992. 1993. 2001. július 1. 1995. július 1. július 1. 1997. 2005. 2001. 2001. 1997. július 1. július 1. 2000. július 1. január 1. július 1. július 1. 2000. július 1. július 1. 1997. amelyb l a község alakult The name of the town or village from which the village was formed A megalakult község neve The name of the newly formed village Megyei beosztása The county it belongs to A hatálybalépés id pontja Effective date Abod Algy Alsóbogát Alsóújlak Annavölgy Ászár Balajt Balatonboglár Balatonfenyves Edelény Szeged Edde Vasvár Sárisáp Kisbér Edelény Boglárlelle Fonyód Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Somogy Vas Komárom-Esztergom Komárom-Esztergom Borsod-Abaúj-Zemplén Somogy Somogy 1992. 1997. 2000. 2000. január 1. 1994. 99 . 2004. január 1. január 1. december 11. július 1. 3. július 1. 1996. július 1. 2000.2. 2005. december 11. július 1.

január 1. 1992. 2006. 1991. 1993. 1993. 1999. december 11. 1991. október 1. 1993. október 1. 1991. 2002. 1994. október 20. 1992. 2000. 1991. május 1. január 1. 1991. 1993. május 1. 1993. január 1. január 1. 2002. január 1. január 1. amelyb l a község alakult The name of the town or village from which the village was formed A megalakult község neve The name of the newly formed village Megyei beosztása The county it belongs to A hatálybalépés id pontja Effective date Balatonlelle Balatonrendes Bánk Berekfürd Berente Bocskaikert Bodrogkisfalud B ny Budapest XXIII. 1993. kerület – district Csabaszabadi Csabdi Csataszög Csincse Csörnyeföld Csörög Damak Daruszentmiklós Dunaalmás Egeralja Eplény Farád Farkaslyuk Folyás Gibárt Gyüre Hajdúhadház Hobol Hunyadfalva Ipolyszög Károlyháza Kaszó Kemenesmihályfa Kemenessömjén Kerekharaszt Kerepes Kétbodony Kisdobsza Kistarcsa Kulcs Ládbeseny Lakhegy Lókút Mánfa Mátranovák Mátrasz l s Máza Monorierd Móricgát Muraszemenye Nagydobsza Nagyesztergár Nagykeresztúr Nagyvarsány Neszmély Óbarok Olaszfalu Ormosbánya Ötvöskónyi Pálmajor Boglárlelle Ábrahámhegy Rétság Karcag Kazincbarcika Hajdúhadház Bodrogszegi B nyrétalap Budapest XX. 1991. Községgé alakítások (folytatás) –– Formation of villages (continuation) A megalakult község neve szerint – By the name of the newly formed village A községgé alakítás módjának kódszáma Code of way of formation of villages 2 5 3 5 1 5 1 1 4 5 3 5 5 1 5 3 5 1 1 5 4 5 5 3 1 2 3 5 4 5 5 1 1 4 1 1 1 1 5 3 5 3 4 1 3 1 5 5 1 1 3 5 1 1 5 3 5 4 5 A város. szeptember 1. január 1. 1994. december 11. 1990. kerület – district Békéscsaba Bicske Nagykör Mez keresztes Szemenyecsörnye Sz d Edelény El szállás Almásneszmély Adorjánháza Zirc Csorna Ózd Polgár Encs Varsánygyüre Hajdúhadháztéglás Szigetvár K telek Balassagyarmat Kimle Somogyszob Sömjénmihályfa Sömjénmihályfa Hatvan Kerepestarcsa Romhány Dobsza Kerepestarcsa Rácalmás Edelény Egervár Zirc Komló Mátraterenye Pásztó Mázaszászvár Monor Jászszentlászló Szemenyecsörnye Dobsza Zirc Lucfalva Varsánygyüre Almásneszmély Bicske Zirc Izsófalva Nagyatád Nagybajom Somogy Veszprém Nógrád Jász-Nagykun-Szolnok Borsod-Abaúj-Zemplén Hajdú-Bihar Borsod-Abaúj-Zemplén Gy r-Moson-Sopron – Békés Fejér Jász-Nagykun-Szolnok Borsod-Abaúj-Zemplén Zala Pest Borsod-Abaúj-Zemplén Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Veszprém Gy r-Moson-Sopron Borsod-Abaúj-Zemplén Hajdú-Bihar Borsod-Abaúj-Zemplén Szabolcs-Szatmár-Bereg Hajdú-Bihar Baranya Jász-Nagykun-Szolnok Nógrád Gy r-Moson-Sopron Somogy Vas Vas Heves Pest Nógrád Baranya Pest Fejér Borsod-Abaúj-Zemplén Zala Veszprém Baranya Nógrád Nógrád Baranya Pest Bács-Kiskun Zala Baranya Veszprém Nógrád Szabolcs-Szatmár-Bereg Komárom-Esztergom Fejér Veszprém Borsod-Abaúj-Zemplén Somogy Somogy 1991. március 1. október 1. október 1. január 1. 1992. július 1. október 1. 100 . január 1. július 1. március 1. 1992. 1991. 1992. 1993. május 15. 1991. március 1. 1993. január 1. október 1. január 1. 1993. 1992. 1991. 1992. december 11. június 1. december 11. 1993. március 1. július 1. december 11. 1994. december 11. május 1. október 20. község neve. március 1. január 1. január 1. október 20. 1993. 1993. április 1. szeptember 23. január 1. 1994. 1991. 1991. 1993. október 15. július 1. 2006. január 1.3. 2006. 1994. 1991. január 1. december 11. július 1. 1992. november 1. május 1. május 15. 1999. december 11. 1992. 1999. január 1. 1994. 2002. 1992. május 1. 1991. 1994. 1994. január 1. 1992. 1992. 2006. január 1.

1991. 1992. 101 . 2002. december 15. 2002. 1991. 1991. 1992. május 1. december 1. 2006. október 20. december 11. január 1. 1991. október 20. október 1. október 20. amelyb l a község alakult By the name of the town or village from which the village was formed A város. október 20. 1993. 1997. 1992. 1990. január 1. 1992. 1991. október 20. december 11. október 1. 1992. 1997. január 1. 1991. Községgé alakítások (folytatás) –– Formation of villages (continuation) A megalakult község neve szerint – By the name of the newly formed village A községgé alakítás módjának kódszáma Code of way of formation of villages 1 3 4 5 5 5 5 1 5 4 5 1 4 1 1 3 5 5 2 3 5 3 5 5 5 5 A város. 1994. 3. 1993. 2002. 1995. amelyb l a község alakult The name of the town or village from which the village was formed A megalakult község neve The name of the newly formed village Megyei beosztása The county it belongs to A hatálybalépés id pontja Effective date Pálosvörösmart Pári Patvarc Pétfürd Pilisjászfalu Rákóczibánya Remetesz l s Rétalap Rudolftelep Somosk újfalu Szántód Szaporca Szarvask Szászvár Szegi Szelevény Szorgalmatos Tarjánpuszta Téglás Tiszasz l s Tokodaltáró Tolmács Tormásliget Uzsa Zákányfalu Zichyújfalu Abasár Tamási Balassagyarmat Várpalota Piliscsaba Bátonyterenye Nagykovácsi B nyrétalap Izsófalva Salgótarján Zamárdi Kémes Eger Mázaszászvár Bodrogszegi Kunszentmárton Tiszavasvári Ravazd Hajdúhadháztéglás Tiszafüred Tokod Rétság Csepreg Lesenceistvánd Zákány Gárdony Heves Tolna Nógrád Veszprém Pest Nógrád Pest Gy r-Moson-Sopron Borsod-Abaúj-Zemplén Nógrád Somogy Baranya Heves Baranya Borsod-Abaúj-Zemplén Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Gy r-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Komárom-Esztergom Nógrád Vas Veszprém Somogy Fejér 2006. október 1. szeptember 23. 2006. január 1. április 15. július 1. 1991. 2002. október 1. május 1. augusztus 20. 1992. 2000. 2002. október 1. község neve szerint. október 20. október 1. 2002. május 15. 2006. 2002. község neve. május 1. Községgé alakítások –– Formation of villages A város. 1997. november 1. október 1. 1994. 1993. község neve. december 11. 1991. október 1. október 20. július 1.3. január 1. január 1. amelyb l a község alakult The name of the town or village from which the village was formed A községgé alakítás módjának kódszáma Code of way of formation of villages 1 5 1 1 4 4 5 5 3 5 1 2 A megalakult község neve The name of the newly formed village Megyei beosztása The county it belongs to A hatálybalépés id pontja Effective date Abasár Ábrahámhegy Adorjánháza Almásneszmély Balassagyarmat Balassagyarmat Bátonyterenye Békéscsaba Bicske Bicske Bodrogszegi Boglárlelle Pálosvörösmart Balatonrendes Egeralja Dunaalmás Neszmély Patvarc Ipolyszög Rákóczibánya Csabaszabadi Csabdi Óbarok Bodrogkisfalud Szegi Balatonboglár Balatonlelle Heves Veszprém Veszprém Komárom-Esztergom Nógrád Nógrád Nógrád Békés Fejér Fejér Borsod-Abaúj-Zemplén Somogy 2006. január 1. január 1. 1994.

1994. 1999. 1992. október 15. 1994. január 1. 1993. 2002. 1999. január 1. 1994. 2002. január 1. 1999. 1993. december 15. 2002. 1994. 1992. amelyb l a község alakult The name of the town or village from which the village was formed A községgé alakítás módjának kódszáma Code of way of formation of villages 1 4 5 4 1 5 3 3 3 3 4 5 5 3 3 5 5 2 4 5 5 5 5 1 1 1 5 3 4 5 3 5 5 1 1 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 3 1 4 5 A megalakult község neve The name of the newly formed village Megyei beosztása The county it belongs to A hatálybalépés id pontja Effective date B nyrétalap Budapest XX. 1991. május 1. 1991. október 1. 2006. október 20. 2002. december 11. amelyb l a község alakult By the name of the town or village from which the village was formed A város. december 11. január 1. október 1. október 20. 1994. október 1. május 1. január 1. kerület – district Csepreg Csorna Dobsza Edde Edelény Edelény Edelény Edelény Eger Egervár El szállás Encs Fonyód Gárdony Hajdúhadház Hajdúhadháztéglás Hatvan Izsófalva Izsófalva Jászszentlászló Karcag Kazincbarcika Kémes Kerepestarcsa Kimle Kisbér Komló K telek Kunszentmárton Lesenceistvánd Lucfalva Mátraterenye Mázaszászvár Mez keresztes Monor Nagyatád Nagybajom Nagykovácsi Nagykör Ózd Pásztó Piliscsaba Polgár Rácalmás Ravazd Rétság Rétság Romhány Salgótarján Sárisáp B ny Rétalap Budapest XXIII. október 20. 1994. december 11. július 1. 102 . 1991. március 1. 1994. március 1. 2006. május 1. 1994. 1991. 1997. április 1. június 1. 1993. január 1. 1992. január 1. 1993. július 1. január 1. 1992. január 1. szeptember 1. május 1. július 1. december 11. 1992. december 11. 1992. 1993. Községgé alakítások (folytatás) –– Formation of villages (continuation) A város. július 1. 2002. 1994. 1992. július 1. 1992. december 11. kerület – district Tormásliget Farád Kisdobsza Nagydobsza Alsóbogát Damak Abod Ládbeseny Balajt Szarvask Lakhegy Daruszentmiklós Gibárt Balatonfenyves Zichyújfalu Bocskaikert Hajdúhadház Téglás Kerekharaszt Ormosbánya Rudolftelep Móricgát Berekfürd Berente Szaporca Kerepes Kistarcsa Károlyháza Ászár Mánfa Hunyadfalva Szelevény Uzsa Nagykeresztúr Mátranovák Máza Szászvár Csincse Monorierd Ötvöskónyi Pálmajor Remetesz l s Csataszög Farkaslyuk Mátrasz l s Pilisjászfalu Folyás Kulcs Tarjánpuszta Bánk Tolmács Kétbodony Somosk újfalu Annavölgy Gy r-Moson-Sopron – Vas Gy r-Moson-Sopron Baranya Somogy Borsod-Abaúj-Zemplén Borsod-Abaúj-Zemplén Borsod-Abaúj-Zemplén Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Zala Fejér Borsod-Abaúj-Zemplén Somogy Fejér Hajdú-Bihar Hajdú-Bihar Heves Borsod-Abaúj-Zemplén Borsod-Abaúj-Zemplén Bács-Kiskun Jász-Nagykun-Szolnok Borsod-Abaúj-Zemplén Baranya Pest Gy r-Moson-Sopron Komárom-Esztergom Baranya Jász-Nagykun-Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok Veszprém Nógrád Nógrád Baranya Borsod-Abaúj-Zemplén Pest Somogy Somogy Pest Jász-Nagykun-Szolnok Borsod-Abaúj-Zemplén Nógrád Pest Hajdú-Bihar Fejér Gy r-Moson-Sopron Nógrád Nógrád Nógrád Nógrád Komárom-Esztergom 1992. január 1. január 1. község neve szerint. január 1. 1993. október 1. október 20. 1993. 1992. 1993. 1991. december 11. 1994. 1991. december 11. község neve. 1992. 2006. augusztus 20. 1993. december 11. május 1. 1995. 1997.3. október 20. december 11. 1994. január 1. március 1. 2006. december 11.

1992. 2002. április 15. június 30. amelyb l a község alakult The name of the town or village from which the village was formed A községgé alakítás módjának kódszáma Code of way of formation of villages 5 1 4 1 3 5 3 3 5 5 5 1 3 5 5 5 3 A megalakult község neve The name of the newly formed village Megyei beosztása The county it belongs to A hatálybalépés id pontja Effective date Somogyszob Sömjénmihályfa Szeged Szemenyecsörnye Szigetvár Sz d Tamási Tiszafüred Tiszavasvári Tokod Várpalota Varsánygyüre Vasvár Zákány Zamárdi Zirc Zirc Kaszó Kemenesmihályfa Kemenessömjén Algy Csörnyeföld Muraszemenye Hobol Csörög Pári Tiszasz l s Szorgalmatos Tokodaltáró Pétfürd Gyüre Nagyvarsány Alsóújlak Zákányfalu Szántód Eplény Lókút Nagyesztergár Olaszfalu Somogy Vas Csongrád Zala Baranya Pest Tolna Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Komárom-Esztergom Veszprém Szabolcs-Szatmár-Bereg Vas Somogy Somogy Veszprém Veszprém 1994. október 1. október 20. október 20. 2006. 1992. 4. 1996. június 30. 1997. december 11. január 1. 1992. 2002. község neve. 1991. június 30. 2002. január 1. december 1. 1999. 1992. január 1. 1999. január 1. 1997. január 1. október 1. Községgé alakítások (folytatás) –– Formation of villages (continuation) A város. január 1. község neve szerint. 1993. 2002. 1993. 1999. Helységek megyék közötti átcsatolása – Annexations between counties A megye megnevezése Az átcsatolt helység neve Name of annexed locality Name of county ahonnan a helységet átcsatolták from where the locality was annexed Bakonygyirót Bakonypéterd Bakonyszentlászló Csikvánd Dunafalva Feny f Gyarmat Lázi Románd Sikátor Szárliget Szerecseny Tiszaug Veszprémvarsány Veszprém Veszprém Veszprém Veszprém Baranya Veszprém Veszprém Veszprém Veszprém Veszprém Fejér Veszprém Jász-Nagykun-Szolnok Veszprém ahová a helységet csatolták to where the locality was annexed Gy r-Moson-Sopron Gy r-Moson-Sopron Gy r-Moson-Sopron Gy r-Moson-Sopron Bács-Kiskun Gy r-Moson-Sopron Gy r-Moson-Sopron Gy r-Moson-Sopron Gy r-Moson-Sopron Gy r-Moson-Sopron Komárom-Esztergom Gy r-Moson-Sopron Bács-Kiskun Gy r-Moson-Sopron 2002. 2002. 1999. amelyb l a község alakult By the name of the town or village from which the village was formed A város. 1992. október 20. október 20. október 1. január 1. október 20. 1992. október 20. október 20. január 1. március 1. október 20. 1993. október 20.3. január 1. A hatálybalépés id pontja Effective date 103 . október 20. január 1. 2002. 1992. 2002. 2002. június 30. 2002. 1997.

január 1. január 1. január 1. január1. 1992. 2004. szeptember 30. január 1. Borsod-Abaúj-Zemplén 1991. január1. 2004. 2004. február 1. 2004. január 1. január 1. 2004. október 1. – 1990. Névváltozások – Changes of names Az új név szerint – By new name Új név New name Korábbi név Former name Megyei beosztás The county it belongs to A hatálybalépés id pontja Effective date Megye – County Gy r-Moson-Sopron Gy r-Sopron Város – Town Tiszaújváros Leninváros Község – Village Baranyahídvég Búcsúszentlászló F zvölgy Harka K vágótöttös Megyehíd Nemespátró Nemesrádó Óhíd Rábahídvég Rábatöttös Sajóhídvég Szabadhídvég Tardos Baranyahidvég Bucsuszentlászló Füzvölgy Magyarfalva K vágót tt s Megyehid Pátró Rádó Óhid Rábahidvég Gutat tt s Sajóhidvég Szabadhidvég Tardosbánya Baranya Zala Zala Gy r-Sopron Baranya Vas Zala Zala Zala Vas Vas Borsod-Abaúj-Zemplén Fejér Komárom-Esztergom 2004. február 1. január 1. január 1. 2004. – 1990. Borsod-Abaúj-Zemplén 1991. április 1. január 1. 5. 1990. 1991. január 1. 2004. 1991. január 1. 2004. 1990. 2004. 1993. január 1. január 1. 2004. január 1. 1991. január 1. 2004. 2004. 1993. 2004.5. Névváltozások (folytatás) – Changes of names (continuation) A korábbi név szerint – By former name Korábbi név Former name Új név New name Megyei beosztás The county it belongs to A hatálybalépés id pontja Effective date Megye – County Gy r-Sopron Gy r-Moson-Sopron Város – Town Leninváros Tiszaújváros Község – Village Baranyahidvég Bucsuszentlászló Füzvölgy Gutat tt s K vágót tt s Magyarfalva Megyehid Óhid Pátró Rábahidvég Rádó Sajóhidvég Szabadhidvég Tardosbánya Baranyahídvég Búcsúszentlászló F zvölgy Rábatöttös K vágótöttös Harka Megyehíd Óhíd Nemespátró Rábahídvég Nemesrádó Sajóhídvég Szabadhídvég Tardos Baranya Zala Zala Vas Baranya Gy r-Sopron Vas Zala Zala Vas Zala Borsod-Abaúj-Zemplén Fejér Komárom-Esztergom 2004. 1991. január 1. 2004. 104 . április 1. január 1. január 1. október 1. 2004. január 1. 2004. január 1. január 1. január 1. szeptember 30. 1992.

A helységek bet rendes névsorában – According to the alphabetical list of localities Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities 29595 20376 27641 20482 34184 19664 14429 17385 29665 23199 19512 11563 30526 32081 16425 18829 23223 08767 25283 33279 22549 28839 08217 07621 22725 29814 21032 16197 29975 28714 17987 12317 34227 28370 20303 33561 26125 14252 08873 27298 07241 10108 21148 09353 06886 26198 14331 Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities 03771 03823 19062 32249 03319 10339 26921 04233 23852 16188 07339 28583 06503 16090 32735 A helység neve Name of locality A helység neve Name of locality A helység neve Name of locality A–Á 17376 12441 12548 24554 15662 26718 02820 03595 26338 02273 11882 10357 27872 04561 04428 18573 07214 33385 18139 23241 06080 07302 08925 31307 06868 25812 17686 04880 09362 29407 08776 06673 06682 21944 33093 26824 25265 31653 15176 06345 34245 02644 13329 32346 23384 Aba Abádszalók Abaliget Abasár Abaújalpár Abaújkér Abaújlak Abaújszántó Abaújszolnok Abaújvár Abda Abod Abony Ábrahámhegy Ács Acsa Acsád Acsalag Ácsteszér Adács Ádánd Adásztevel Adony Adorjánháza Adorjás Ág Ágasegyháza Ágfalva Aggtelek Agyagosszergény Ajak Ajka Aka Akasztó Alacska Alap Alattyán Albertirsa Alcsútdoboz Aldebr Algy Alibánfa Almamellék Almásfüzit Almásháza Almáskamarás Almáskeresztúr Álmosd Alsóberecki Alsóbogát Alsódobsza Alsógagy Alsómocsolád Alsónána Alsónémedi Alsónemesapáti Alsónyék Alsóörs Alsópáhok Alsópetény Alsórajk Alsóregmec Alsószenterzsébet Alsószentiván Alsószentmárton Alsószölnök Alsószuha Alsótelekes Alsótold Alsóújlak Alsóvadász Alsózsolca Ambrózfalva Anarcs Andocs Andornaktálya Andrásfa Annavölgy Apácatorna Apagy Apaj Aparhant Apátfalva Apátistvánfalva Apátvarasd Apc Áporka Apostag Aranyosapáti Aranyosgadány Arka Arló Arnót Árokt Árpádhalom Árpás Ártánd Ásotthalom Ásványráró Aszaló Ászár Aszód Aszóf Áta Átány Atkár Attala B 05403 09663 30474 19363 28316 21263 15042 10719 10180 27234 08697 30155 22327 03267 09131 20011 11059 30368 28769 29212 03522 17020 16744 29355 04738 14395 22275 15167 08299 Babarc Babarcsz l s Babócsa Bábolna Bábonymegyer Babosdöbréte Babót Bácsalmás Bácsbokod Bácsborsód Bácsszentgyörgy Bácssz l s Badacsonytomaj Badacsonytördemic Bag Bagamér Baglad Bagod Bágyogszovát Baj Baja Bajánsenye Bajna Bajót Bak Bakháza Bakóca Bakonszeg Bakonya 105 .IV. A KSH ÁLTAL KIBOCSÁTOTT TELEPÜLÉSAZONOSÍTÓ TÖRZSSZÁMOK IDENTIFICATION REGISTRY NUMBER OF LOCALITIES ISSUED BY THE CENTRAL STATISTICAL OFFICE 1.

A helységek bet rendes névsorában – According to the alphabetical list of localities Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities 26958 13408 02918 05102 25937 15963 24457 31422 14173 07603 25159 24341 08439 21953 24378 26480 07047 08581 26693 20464 24749 05485 06196 32799 03735 27447 20048 15778 08624 15495 08846 11712 28909 08864 32337 03656 33534 24022 02990 18102 11961 24864 18698 07427 22901 23144 12016 27049 18360 20710 33446 10384 27058 06929 09760 15200 26189 02680 04400 Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities 33260 06910 28662 10588 17127 09168 19390 08466 20950 19008 25441 25098 32911 32124 02389 28246 20677 18467 34005 31927 34290 29674 12788 33127 09034 16461 07472 18777 26356 30119 30049 13639 27517 11305 16346 21227 14119 29805 12830 10560 08891 13310 10481 25256 19956 24828 29887 29610 11970 04899 02945 05139 24925 29203 17543 22354 08305 31291 34102 A helység neve Name of locality A helység neve Name of locality A helység neve Name of locality 24244 23746 08730 28936 29513 07287 23153 25991 30410 22062 06327 29902 25229 23922 22813 05944 22381 26417 24129 29106 03975 18184 02325 15097 22521 13657 23676 11527 25308 05838 27377 33853 03072 12238 19460 20729 29461 07117 21175 02219 17002 03638 05148 07375 33862 26462 14562 11916 33844 16601 24907 22822 21324 17154 28501 15565 16470 03559 31103 Bakonybánk Bakonybél Bakonycsernye Bakonygyirót Bakonyjákó Bakonykoppány Bakonykúti Bakonynána Bakonyoszlop Bakonypéterd Bakonypölöske Bakonyság Bakonysárkány Bakonyszentiván Bakonyszentkirály Bakonyszentlászló Bakonyszombathely Bakonyszücs Bakonytamási Baks Baksa Baktakék Baktalórántháza Baktüttös Balajt Balassagyarmat Balástya Balaton Balatonakali Balatonalmádi Balatonberény Balatonboglár Balatoncsicsó Balatonederics Balatonendréd Balatonfenyves Balatonf kajár Balatonföldvár Balatonfüred Balatonf zf Balatongyörök Balatonhenye Balatonkenese Balatonkeresztúr Balatonlelle Balatonmagyaród Balatonmáriafürd Balaton szöd Balatonrendes Balatonszabadi Balatonszárszó Balatonszemes Balatonszentgyörgy Balatonszepezd Balatonsz l s Balatonudvari Balatonújlak Balatonvilágos Balinka Balkány Ballószög Balmazújváros Balogunyom Balotaszállás Balsa Bálványos Bana Bánd Bánfa Bánhorváti Bánk Bánokszentgyörgy Bánréve Bár Barabás Baracs Baracska Báránd Baranyahídvég Baranyajen Baranyaszentgyörgy Barbacs Barcs Bárdudvarnok Barlahida Bárna Barnag Bársonyos Basal Baskó Báta Bátaapáti Bátaszék Baté Bátmonostor Bátonyterenye Bátor Bátorliget Battonya Bátya Batyk Bázakerettye Bazsi Béb Becsehely Becske Becskeháza Becsvölgye Bedegkér Bed Bejcgyertyános Békás Bekecs Békés Békéscsaba Békéssámson Békésszentandrás Bekölce Bélapátfalva Bélavár Belecska Beled Beleg Belezna Bélmegyer Beloiannisz Bels sárd Belvárdgyula Benk Bénye Bér Bérbaltavár Bercel Beregdaróc Beregsurány Berekböszörmény Berekfürd Beremend Berente Beret Berettyóújfalu Berhida Berkenye Berkesd Berkesz Bernecebaráti Berzék Berzence Besence Beseny d Beseny telek Besenyszög Besny Beszterec Bezedek Bezenye Bezeréd Bezi Biatorbágy Bicsérd Bicske Bihardancsháza Biharkeresztes Biharnagybajom Bihartorda Biharugra Bikács Bikal Biri Birján Bisse Boba Bocfölde Boconád Bócsa Bocska Bocskaikert 106 .

kerület – district Budapest X. kerület – district Budapest XXIII. kerület – district Budapest XXI. kerület – district Bugac Bugacpusztaháza Bugyi Buj Buják Buzsák Bük Bükkábrány Bükkaranyos Bükkmogyorósd Bükkösd Bükkszék Bükkszenterzsébet Bükkszentkereszt Bükkszentmárton Bükkzsérc Bürüs Büssü Büttös C 08271 27085 13152 09681 11341 20640 27094 03665 09876 22938 03939 19284 15954 11086 Cák Cakóháza Cece Cégénydányád Cegléd Ceglédbercel Celldömölk Cered Chernelházadamonya Cibakháza Cigánd Cikó Cirák Cún CS 31334 34078 30544 30924 10047 12928 16072 03799 03911 05360 20002 02121 Csabacs d Csabaszabadi Csabdi Csabrendek Csáfordjánosfa Csaholc Csajág Csákány Csákánydoroszló Csákberény Csákvár Csanádalberti 107 . kerület – district Budapest XV. kerület – district Budapest VI. kerület – district Budapest VII. kerület – district Budapest IV. kerület – district Budapest II. kerület – district Budapest XIII. kerület – district Budapest XI. kerület – district Budapest III. kerület – district Budapest XX. kerület – district Budapest XVII. kerület – district Budapest XVIII. kerület – district Budapest XIX.A helységek bet rendes névsorában – According to the alphabetical list of localities Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities 22877 04163 11651 07296 26532 11299 06558 33950 06619 21139 15501 26277 13471 32984 20613 07986 03407 23463 12052 23278 09566 03179 18069 05467 13392 16586 29744 25405 29586 10700 14216 24697 24299 16337 11314 08208 02112 29285 04011 Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities 06026 13189 10214 34139 32823 33631 32027 19707 14234 17358 02431 13596 27890 19406 23162 02963 10621 08022 22099 32887 07533 08703 23977 A helység neve Name of locality A helység neve Name of locality A helység neve Name of locality 20899 18254 11624 33002 06220 14933 04321 10506 23737 30784 33808 14401 27429 33303 05926 25195 32151 21892 10694 03425 04367 14137 19929 07311 03841 03452 13116 18944 14474 08396 13994 18120 33154 10782 06497 14818 22673 08192 03090 06725 19327 10056 30669 16124 06707 05315 30207 16799 09894 04765 30252 14368 22239 13365 06390 05023 31006 05476 05306 Boda Bodajk Bodmér Bodolyabér Bodonhely Bodony Bodorfa Bodrog Bodroghalom Bodrogkeresztúr Bodrogkisfalud Bodrogolaszi Bódvalenke Bódvarákó Bódvaszilas Bogács Bogád Bogádmindszent Bogdása Bogyiszló Bogyoszló Bojt Bókaháza Bokod Bokor Boldog Boldogasszonyfa Boldogk újfalu Boldogk váralja Boldva Bolhás Bolhó Bóly Boncodfölde Bonyhád Bonyhádvarasd Bonnya Bordány Borgáta Borjád Borota Borsfa Borsodbóta Borsodgeszt Borsodivánka Borsodnádasd Borsodszentgyörgy Borsodszirák Borsosberény Borszörcsök Borzavár Bosta Botpalád Botykapeterd Bozzai Bozsok Bózsva B B cs Böde Bödeháza Bögöt Bögöte Böhönye Bököny Bölcske B ny Börcs Börzönce B sárkány B szénfa Bucsa Bucsu Búcsúszentlászló Bucsuta Budajen Budakalász Budakeszi Budaörs Budapest I. kerület – district Budapest XXII. kerület – district Budapest IX. kerület – district Budapest XIV. kerület – district Budapest V. kerület – district Budapest VIII. kerület – district Budapest XVI. kerület – district Budapest XII.

A helységek bet rendes névsorában – According to the alphabetical list of localities Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities 30094 13505 34111 26064 05050 05333 20774 06822 21908 05971 14289 18926 12025 08040 33118 02477 05111 31149 22576 02185 09779 04039 26709 32878 27492 32814 12450 24314 27270 29364 22804 22390 33978 34333 04224 06734 26985 21315 10603 Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities 10533 07320 15130 31954 24989 04686 32753 12511 09973 17756 08660 07773 32595 05573 07834 24077 10524 09201 24819 32276 11952 11688 24013 06743 28778 32373 10870 33190 25885 32708 30535 25690 13383 24031 22132 07685 14508 04808 07515 30261 10490 24439 16151 20695 07782 02565 29470 03647 06594 29647 21917 06363 03036 16009 06123 07524 28617 28121 17419 A helység neve Name of locality A helység neve Name of locality A helység neve Name of locality 20455 05379 26772 16841 19901 22293 06132 08563 25502 30614 29416 16416 10472 09715 26471 23436 34175 33109 16373 21591 30270 26107 20251 19488 12724 33640 05184 23816 32285 30641 24095 26851 12344 09070 08493 18272 13170 12140 30191 26082 25681 06974 25575 21935 22594 32319 05795 03896 28459 07135 10649 13851 24642 02583 20145 31699 18476 11998 15699 Csanádapáca Csanádpalota Csánig Csány Csányoszró Csanytelek Csapi Csapod Csárdaszállás Csarnóta Csaroda Császár Császártöltés Császló Csátalja Csatár Csataszög Csatka Csávoly Csebény Csécse Csegöld Csehbánya Csehi Csehimindszent Csém Csem Csempeszkopács Csengele Csenger Csengersima Csengerújfalu Cseng d Csénye Csenyéte Csép Csépa Csepreg Csér Cserdi Cserénfa Cserépfalu Cserépváralja Cserháthaláp Cserhátsurány Cserhátszentiván Cserkesz l Cserkút Csernely Cserszegtomaj Csertalakos Csert Csesznek Csesztreg Csesztve Csetény Csévharaszt Csibrák Csikéria Csikóst tt s Csikvánd Csincse Csipkerek Csitár Csobád Csobaj Csobánka Csókak Csokonyavisonta Csokvaomány Csolnok Csólyospálos Csoma Csomád Csombárd Csongrád Csonkahegyhát Csonkamindszent Csopak Csór Csorna Csorvás Csót Csöde Csögle Csökm Csököly Csömend Csömödér Csömör Csönge Csörnyeföld Csörög Csörötnek Cs sz Cs vár Csurgó Csurgónagymarton D 09247 17172 28237 33163 22910 20154 29230 11350 07719 31811 18397 15990 31352 18795 21865 34342 14678 Dabas Dabronc Dabrony Dad Dág Dáka Dalmand Damak Dámóc Dánszentmiklós Dány Daraboshegy Darány Darnó Darnózseli Daruszentmiklós Darvas Dávod Debercsény Debrecen Debréte Decs Dédestapolcsány Dég Dejtár Délegyháza Demecser Demjén Dencsháza Dénesfa Derecske Derekegyház Deszk Detek Detk Dévaványa Devecser Dinnyeberki Diósberény Diósd Diósjen Dióskál Diósviszló Doba Doboz Dobri Dobronhegy Dóc Domaháza Domaszék Dombegyház Dombiratos Dombóvár Dombrád Domony Domoszló Dormánd Dorog Dorogháza Dozmat Döbörhegy Döbröce Döbrököz Döbrönte Döge Dömös Dömsöd Dör Dörgicse Döröske Dötk Dövény Drágszél Drávacsehi Drávacsepely Drávafok 108 .

A helységek bet rendes névsorában – According to the alphabetical list of localities Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities 24758 13648 13356 33428 28796 20288 15741 17659 15237 05980 16498 10232 30429 10445 27401 25946 32957 06099 20358 04677 33048 32328 25496 28273 15033 02802 22992 18528 33941 29638 23603 30988 25326 22503 13480 28556 22655 25821 18704 21795 24235 20118 10852 11864 33589 21582 08448 13499 25469 06178 15769 25131 06664 15370 02316 Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities F 23250 19974 24192 18980 02741 03230 12557 33996 10250 34272 09122 17835 12432 16647 18971 06956 32203 04543 32717 29939 20747 22646 33251 08174 13587 09742 13286 29708 08013 31723 33598 29841 13985 15820 32762 17914 24369 11642 06035 24323 21476 07588 30890 02954 08819 23287 16328 31671 33312 23533 02848 22415 30678 18999 11253 09885 09487 Fábiánháza Fábiánsebestyén Fácánkert Fadd Fáj Fajsz Fancsal Farád Farkasgyep Farkaslyuk Farmos Fazekasboda Fedémes Fegyvernek Fehérgyarmat Fehértó Fehérvárcsurgó Feked Feketeerd Felcsút Feldebr Felgy Felpéc Fels berecki Fels csatár Fels dobsza Fels egerszeg Fels gagy Fels jánosfa Fels kelecsény Fels lajos Fels marác Fels mocsolád Fels nána Fels nyárád Fels nyék Fels örs Fels páhok Fels pakony Fels petény Fels rajk Fels regmec Fels szenterzsébet Fels szentiván Fels szentmárton Fels szölnök Fels tárkány Fels telekes Fels told Fels vadász Fels zsolca Fényeslitke Feny f Ferencszállás Fert boz Fert d Fert endréd A helység neve Name of locality A helység neve Name of locality A helység neve Name of locality 13611 32391 09159 22734 12380 28608 30030 21698 15884 08156 27669 02936 02927 33835 25362 21069 12566 31501 09584 18616 27739 07861 02079 21078 09186 11606 09539 24101 15875 10454 14766 03115 20534 07612 04109 19202 Drávagárdony Drávaiványi Drávakeresztúr Drávapalkonya Drávapiski Drávaszabolcs Drávaszerdahely Drávasztára Drávatamási Drégelypalánk Dubicsány Dudar Duka Dunaalmás Dunabogdány Dunaegyháza Dunafalva Dunaföldvár Dunaharaszti Dunakeszi Dunakiliti Dunapataj Dunaremete Dunaszeg Dunaszekcs Dunaszentbenedek Dunaszentgyörgy Dunaszentmiklós Dunaszentpál Dunasziget Dunatetétlen Dunaújváros Dunavarsány Dunavecse Dusnok Dúzs E–É 26347 14614 16708 17181 04251 09432 10861 24518 03489 10728 22442 20491 28918 33871 24262 12821 26019 16610 02981 05865 Eberg c Ebes Écs Ecséd Ecseg Ecsegfalva Ecseny Ecser Edde Edelény Edve Eger Egerág Egeralja Egeraracsa Egerbakta Egerbocs Egercsehi Egerfarmos Egerlöv Egerszalók Egerszólát Égerszög Egervár Egervölgy Egyed Egyek Egyházasdengeleg Egyházasfalu Egyházasgerge Egyházasharaszti Egyházashetye Egyházashollós Egyházaskesz Egyházaskozár Egyházasrádóc Elek Ellend El szállás Em d Encs Encsencs Endrefalva Endr c Enese Enying Eperjes Eperjeske Eplény Epöl Ercsi Érd Erd bénye Erd horváti Erd kertes Erd kövesd Erd kürt Erd smárok Erd smecske Erd tarcsa Erd telek Erk Érpatak Érsekcsanád Érsekhalma Érsekvadkert Értény Erzsébet Esztár Eszteregnye Esztergályhorváti Esztergom Ete Etes Etyek 109 .

A helységek bet rendes névsorában – According to the alphabetical list of localities Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities 18494 12946 10904 04996 10296 07560 30906 26383 05801 03629 09292 03577 05670 23719 04613 08068 12089 09089 13000 24183 26152 12751 07393 13347 02857 05731 30942 17394 15608 28893 20039 20969 16717 09177 18333 21564 18193 13134 09441 17613 11156 33084 13569 23649 32559 33233 30571 09706 15936 18643 02060 16568 30438 09636 14599 29771 26727 29443 02097 Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities A helység neve Name of locality A helység neve Name of locality A helység neve Name of locality 10658 12414 15343 31440 31644 25238 19187 02149 34014 22026 17932 14632 33020 30483 32610 09210 03258 22707 22123 16993 06114 10791 22150 31468 33622 14058 14377 17950 17109 06460 11378 10366 03276 12256 16531 Fert homok Fert rákos Fert szentmiklós Fert széplak Fiad Filkeháza Fityeház Fokt Folyás Fonó Fony Fonyód Forráskút Forró Fót Földeák Földes F nyed Fulókércs Furta Füle Fülesd Fülöp Fülöpháza Fülöpjakab Fülöpszállás Fülpösdaróc Fürged Füzér Füzérkajata Füzérkomlós Füzérradvány Füzesabony Füzesgyarmat F zvölgy G 18175 17516 13727 28264 26222 05494 09511 28732 28307 03744 12991 25663 13295 19503 27128 06585 19293 06451 12742 15750 31848 Gáborján Gáborjánháza Gacsály Gadács Gadány Gadna Gádoros Gagyapáti Gagybátor Gagyvendégi Galambok Galgaguta Galgagyörk Galgahévíz Galgamácsa Gálosfa Galvács Gamás Ganna Gánt Gara Garáb Garabonc Garadna Garbolc Gárdony Garé Gasztony Gátér Gávavencsell Géberjén Gecse Géderlak Gégény Gelej Gelénes Gellénháza Gelse Gelsesziget Gemzse Gencsapáti Gérce Gerde Gerendás Gerényes Geresdlak Gerjen Gersekarát Geszt Gesztely Geszteréd Gétye Gibárt Gic Gige Gilvánfa Girincs Gógánfa Golop Gomba Gombosszeg Gór Gordisa Gosztola Göd Gödöll Gödre Gölle Gömörsz l s Gönc Göncruszka Göny Görbeháza Görcsöny Görcsönydoboka Görgeteg G sfa Grábóc Gulács Gutorfölde GY 25627 17969 27030 26860 30960 23302 28671 06521 18315 33455 23843 20400 29735 28404 05236 11943 17534 22664 13338 08323 19123 28088 30289 25584 08721 25539 05069 12326 13198 28945 31316 19309 15653 10126 07481 31787 09724 15228 23904 05032 07676 30359 09520 15918 19558 33774 12539 Gyál Gyalóka Gyanógeregye Gyarmat Gyékényes Gyenesdiás Gyepükaján Gyermely Gyód Gyomaendr d Gyóró Gyömöre Gyömr Gyöngyfa Gyöngyös Gyöngyösfalu Gyöngyöshalász Gyöngyösmellék Gyöngyösoroszi Gyöngyöspata Gyöngyössolymos Gyöngyöstarján Gyönk Gy r Gy rasszonyfa Györe Györgytarló Györköny Gy rladamér Gy röcske Gy rság Gy rsövényház Gy rszemere Gy rtelek Gy rújbarát Gy rújfalu Gy rvár Gy rzámoly Gyugy Gyula Gyulaháza Gyulaj Gyulakeszi Gyúró Gyügye Gyüre Gy r s H 18634 10931 10269 26170 03045 12803 10393 Hács Hagyárosbörönd Hahót Hajdúbagos Hajdúböszörmény Hajdúdorog Hajdúhadház 110 .

A helységek bet rendes névsorában – According to the alphabetical list of localities Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities 11891 05324 23658 24846 12061 09849 15839 09399 24165 21829 31200 24882 17136 24970 19840 19895 08004 05616 09928 07126 15088 14526 10241 04084 03814 13949 06798 11697 20756 23375 25672 27933 04020 03285 33932 13019 08314 06211 31167 33242 27818 24873 27845 19150 29966 21236 13204 13718 04145 04118 23074 12733 16887 30836 06266 20880 30775 11208 07250 Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities 28325 26055 10029 16878 33297 34050 31431 A helység neve Name of locality A helység neve Name of locality A helység neve Name of locality 22406 31097 05175 17473 25830 15361 18759 29452 26790 09690 07898 27942 11411 10676 11226 25104 23427 05713 14164 07649 08350 21528 08837 12706 05847 25566 18458 27881 22309 12308 16726 02422 17905 32188 14997 30951 30216 18032 21838 08226 18403 25803 02468 21023 03993 22187 06655 04604 02282 16780 12159 17190 04093 29391 09946 33552 30137 12937 20242 Hajdúnánás Hajdúsámson Hajdúszoboszló Hajdúszovát Hajmás Hajmáskér Hajós Halastó Halászi Halásztelek Halimba Halmaj Halmajugra Halogy Hangács Hangony Hantos Harasztifalu Harc Harka Harkakötöny Harkány Háromfa Háromhuta Harsány Hárskút Harta Hásságy Hatvan Hédervár Hedrehely Hegyesd Hegyeshalom Hegyfalu Hegyháthodász Hegyhátmaróc Hegyhátsál Hegyhátszentjakab Hegyhátszentmárton Hegyhátszentpéter Hegyk Hegymagas Hegymeg Hegyszentmárton Héhalom Hejce Hej bába Hej keresztúr Hej kürt Hej papi Hej szalonta Helesfa Helvécia Hencida Hencse Herceghalom Hercegkút Hercegszántó Heréd Héreg Herencsény Herend Heresznye Hermánszeg Hernád Hernádb d Hernádcéce Hernádkak Hernádkércs Hernádnémeti Hernádpetri Hernádszentandrás Hernádszurdok Hernádvécse Hernyék Hét Hetefejércse Hetes Hetvehely Hetyef Heves Hevesaranyos Hevesvezekény Hévíz Hévízgyörk Hidas Hidasnémeti Hidegkút Hidegség Hidvégardó Himesháza Himod Hirics Hobol Hodász Hódmez vásárhely Hollád Hollóháza Hollók Homokbödöge Homokkomárom Homokmégy Homokszentgyörgy Homorúd Homrogd Hont Horpács Hort Hortobágy Horváthertelend Horvátlöv Horvátzsidány Hosszúhetény Hosszúpályi Hosszúpereszteg Hosszúvíz Hosszúvölgy Hosztót Hottó H gyész Hövej Hugyag Hunya Hunyadfalva Husztót I 33066 03188 25636 11192 17738 25399 19619 27784 11387 03300 29504 13921 20604 26833 09654 31936 16577 08095 08086 32106 26301 29948 28097 01508 03328 04978 29319 04701 05005 07807 07977 10074 21333 32018 28015 02200 13879 31635 03337 31680 13462 03346 27711 21999 05591 Ibafa Iborfia Ibrány Igal Igar Igrici Iharos Iharosberény Ikervár Iklad Iklanberény Iklódbörd ce Ikrény Iliny Ilk Illocska Imola Imrehegy Ináncs Inárcs Inke Ipacsfa Ipolydamásd Ipolyszög Ipolytarnóc Ipolytölgyes Ipolyvece Iregszemcse Irota Isaszeg Ispánk Istenmezeje Istvándi Iszkaszentgyörgy Iszkáz Isztimér Ivád Iván Ivánbattyán Ivánc Iváncsa Ivándárda Izmény Izsák Izsófalva 111 .

A helységek bet rendes névsorában – According to the alphabetical list of localities Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities 31404 06105 27225 21500 06442 16683 04640 19141 04279 07764 02671 25742 05272 04473 14553 15307 21926 33394 09098 28811 25867 12663 18227 23296 18962 06424 15732 20473 14270 05634 28334 05351 05935 05263 10913 08749 18625 25548 08855 21041 26897 05999 04923 21218 24794 12177 18041 34351 30508 30696 17464 30605 08411 22752 34193 06965 26620 19132 11280 Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities 27827 32063 28389 06691 13374 26888 19789 04525 26684 32902 28431 14359 15264 16805 26037 27571 32036 12034 18166 17446 19992 22345 25353 19734 16911 12247 13426 20996 24484 20084 12478 06071 10542 22716 06789 17145 02574 05458 07418 09937 26596 14386 28079 31529 22530 34379 04598 10995 34166 17066 29489 15112 22080 19761 09575 32647 32869 25654 12618 A helység neve Name of locality A helység neve Name of locality A helység neve Name of locality J 09326 13958 17923 06406 20233 15927 17075 07843 09469 11679 22859 29221 26657 17589 17437 22929 30711 22202 22105 18209 15811 17978 23579 23339 24086 25186 11004 22798 21111 13514 08378 23135 13143 15972 06646 08712 15680 17279 Jágónak Ják Jakabszállás Jákfa Jákfalva Jákó Jánd Jánkmajtis Jánoshalma Jánosháza Jánoshida Jánossomorja Járdánháza Jármi Jásd Jászágó Jászalsószentgyörgy Jászapáti Jászárokszállás Jászberény Jászboldogháza Jászdózsa Jászfels szentgyörgy Jászfényszaru Jászivány Jászjákóhalma Jászkarajen Jászkisér Jászladány Jászszentandrás Jászszentlászló Jásztelek Jéke Jen Jobaháza Jobbágyi Jósvaf Juta K 02307 22965 32993 04297 26453 12113 21342 14100 02033 06415 32230 32179 23791 29957 08642 05537 Kaba Kacorlak Kács Kacsóta Kadarkút Kajárpéc Kajászó Kajdacs Kakasd Kákics Kakucs Kál Kalaznó Káld Kálló Kallósd Kállósemjén Kálmáncsa Kálmánháza Kálócfa Kalocsa Káloz Kám Kamond Kamut Kánó Kántorjánosi Kány Kánya Kányavár Kapolcs Kápolna Kápolnásnyék Kapoly Kaposf Kaposgyarmat Kaposhomok Kaposkeresztúr Kaposmér Kapospula Kaposszekcs Kaposszerdahely Kaposújlak Kaposvár Káptalanfa Káptalantóti Kapuvár Kára Karácsond Karád Karakó Karakószörcsök Karancsalja Karancsberény Karancskeszi Karancslapujt Karancsság Kárász Karcag Karcsa Kardos Kardoskút Karmacs Károlyháza Karos Kartal Kásád Kaskantyú Kastélyosdombó Kaszaper Kaszó Katádfa Katafa Kátoly Katymár Káva Kávás Kazár Kazincbarcika Kázsmárk Kazsok Kecel Kecskéd Kecskemét Kehidakustány Kék Kékcse Kéked Kékesd Kékkút Kelebia Keléd Kelemér Kéleshalom Kelevíz Kemecse Kemence Kemendollár Kemenesh gyész Kemeneskápolna Kemenesmagasi Kemenesmihályfa Kemenespálfa Kemenessömjén Kemenesszentmárton Kemenesszentpéter Keménfa Kémes Kemestaródfa Kemse Kenderes Kenéz Kenézl Kengyel Kenyeri Kercaszomor Kercseliget Kerecsend Kerecseny Kerekegyháza Kerekharaszt Kereki Kerékteleki Kerepes Keresztéte Kerkabarabás Kerkafalva Kerkakutas Kerkáskápolna Kerkaszentkirály Kerkateskánd Kérsemjén Kerta Kertészsziget 112 .

A helységek bet rendes névsorában – According to the alphabetical list of localities Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities 20923 12849 19910 03762 13781 18281 09344 20297 32434 10816 24396 20312 28990 28477 21616 30173 06512 15477 33738 16036 12502 05227 33215 29850 29300 16081 04288 11147 32726 11448 14702 05953 28158 27766 09751 08651 13055 23001 12353 03151 34157 31024 12399 20941 03869 10746 25919 02501 09265 12672 16364 09548 31185 26666 15486 08253 02510 32771 22433 Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities 07445 31361 17455 30182 02167 05449 10612 26408 22336 09858 16559 27146 23995 32498 13028 10287 11262 25964 06895 21184 22956 24633 08110 27687 24679 23728 24226 14517 28547 13842 06336 13082 25247 04190 03540 13745 16665 10463 17899 14535 07630 23612 13806 13532 30553 26602 15510 11615 10764 31130 08943 12900 32975 30164 30650 16832 05740 26046 20109 A helység neve Name of locality A helység neve Name of locality A helység neve Name of locality 31413 29249 17640 18421 29577 03832 11846 03461 11174 19813 03106 08572 19345 21731 31574 32267 14748 02343 32090 20552 13666 05421 07931 12636 19424 19053 18908 02413 27243 22886 24387 24493 26295 17330 30827 29072 05722 07816 21379 22868 17349 16249 23700 11183 33905 18838 17710 33206 33695 22460 09812 04826 22840 06831 27021 33400 16975 08509 28875 Keszeg Kesznyéten Kesz hidegkút Keszthely Kesztölc Keszü Kétbodony Kétegyháza Kéthely Kétpó Kétsoprony Kétújfalu Kétvölgy Kéty Kevermes Kilimán Kimle Kincsesbánya Királd Királyegyháza Királyhegyes Királyszentistván Kisapáti Kisapostag Kisar Kisasszond Kisasszonyfa Kisbabot Kisbágyon Kisbajcs Kisbajom Kisbárapáti Kisbárkány Kisbér Kisberény Kisberzseny Kisbeszterce Kisbodak Kisbucsa Kisbudmér Kiscsécs Kiscsehi Kiscs sz Kisdér Kisdobsza Kisdombegyház Kisdorog Kisecset Kisfalud Kisfüzes Kisgörb Kisgyalán Kisgy r Kishajmás Kisharsány Kishartyán Kisherend Kishódos Kishuta Kisigmánd Kisjakabfalva Kiskassa Kiskinizs Kiskorpád Kisköre Kisk rös Kiskunfélegyháza Kiskunhalas Kiskunlacháza Kiskunmajsa Kiskutas Kisláng Kisléta Kislippó Kisl d Kismányok Kismarja Kismaros Kisnamény Kisnána Kisnémedi Kisnyárád Kisoroszi Kispalád Kispáli Kispirit Kisrákos Kisrécse Kisrozvágy Kissikátor Kissomlyó Kisszállás Kisszékely Kisszekeres Kisszentmárton Kissziget Kissz l s Kistamási Kistapolca Kistarcsa Kistelek Kistokaj Kistolmács Kistormás Kistótfalu Kisújszállás Kisunyom Kisvárda Kisvarsány Kisvásárhely Kisvaszar Kisvejke Kiszombor Kiszsidány Klárafalva Kocs Kocsér Kocsola Kocsord Kóka Kokad Kolontár Komádi Komárom Komjáti Komló Komlódtótfalu Komlósd Komlóska Komoró Kompolt Kondó Kondorfa Kondoros Kóny Konyár Kópháza Koppányszántó Korlát Koroncó Kórós Kosd Kóspallag Kótaj Kovácshida Kovácsszénája Kovácsvágás Kozárd Kozármisleny Kozmadombja Köblény Köcsk Kökény K kút Kölcse Kölesd Kölked Köml Köml d Kömör Kömpöc Körmend Környe Köröm K röshegy Körösladány Körösnagyharsány Körösszakál Körösszegapáti Köröstarcsa K röstetétlen Körösújfalu K szárhegy K szeg K szegdoroszló K szegpaty K szegszerdahely 113 .

A helységek bet rendes névsorában – According to the alphabetical list of localities Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities 30395 11660 03531 07038 27483 11475 24411 26675 12575 07269 17570 21962 17871 05768 12122 22682 19239 30979 32355 03054 17604 28200 16221 22974 10038 10889 25025 04552 28219 04871 29081 18856 26091 09140 31389 05564 19114 24624 28167 05087 21209 30401 31194 07995 20190 02778 15796 14021 10010 18865 Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities 29984 16629 27678 10427 27906 25177 05962 11536 29753 25371 08916 26967 26374 05430 03683 13912 06017 03221 23542 05412 27289 32407 20437 27067 17288 22600 02909 13064 25423 04385 10755 27863 04394 19600 27696 07357 03610 27395 14915 02088 17826 33923 23490 29920 29294 18500 22220 09450 22637 12283 14483 04570 19655 16540 14641 32212 16443 06770 02103 A helység neve Name of locality A helység neve Name of locality A helység neve Name of locality 18148 06804 11235 23454 15538 06992 09955 25858 19576 34209 05856 16045 06044 07728 05254 29027 22567 23171 31918 31893 32504 28130 31626 26541 18722 20507 11819 19479 28857 19451 14410 32221 16142 04066 Kötcse Kötegyán K telek K vágóörs K vágósz l s K vágótöttös Kövegy Köveskál Krasznokvajda Kulcs Kunadacs Kunágota Kunbaja Kunbaracs Kuncsorba Kunfehértó Kunhegyes Kunmadaras Kunpeszér Kunszállás Kunszentmárton Kunszentmiklós Kunsziget Kup Kupa Kurd Kurityán Kustánszeg Kutas Kutasó Kübekháza Küls sárd Küls vat Küngös L 15255 28291 20844 16258 05786 26231 07506 17677 15857 33792 06202 11040 33330 14605 06479 21290 03434 14863 04376 30809 25487 33668 Lábatlan Lábod Lácacséke Lad Ladánybene Ládbeseny Lajoskomárom Lajosmizse Lak Lakhegy Lakitelek Lakócsa Lánycsók Lápaf Lapáncsa Laskod Lasztonya Látrány Lázi Leányfalu Leányvár Lébény Legénd Legyesbénye Léh Lénárddaróc Lendvadedes Lendvajakabfa Lengyel Lengyeltóti Lenti Lepsény Lesencefalu Lesenceistvánd Lesencetomaj Létavértes Letenye Letkés Levél Levelek Libickozma Lickóvadamos Liget Ligetfalva Lipót Lippó Liptód Lispeszentadorján Liszó Litér Litka Litke Lócs Lókút Lónya Lórév Lothárd Lovas Lovasberény Lovászhetény Lovászi Lovászpatona L kösháza L rinci Löv Löv petri Lucfalva Ludányhalászi Ludas Lukácsháza Lulla Lúzsok M 03902 23357 29337 26444 10922 06813 Mád Madaras Madocsa Maglóca Maglód Mágocs Magosliget Magy Magyaralmás Magyaratád Magyarbánhegyes Magyarbóly Magyarcsanád Magyardombegyház Magyaregregy Magyaregres Magyarföld Magyargéc Magyargencs Magyarhertelend Magyarhomorog Magyarkeresztúr Magyarkeszi Magyarlak Magyarlukafa Magyarmecske Magyarnádalja Magyarnándor Magyarpolány Magyarsarlós Magyarszecs d Magyarszék Magyarszentmiklós Magyarszerdahely Magyarszombatfa Magyartelek Majosháza Majs Makád Makkoshotyka Maklár Makó Malomsok Mályi Mályinka Mánd Mándok Mánfa Mány Maráza Marcalgergelyi Marcali Marcalt Márfa Máriahalom Máriakálnok Máriakéménd Márianosztra Máriapócs Markaz Márkháza Márkó Markóc Markotabödöge Maróc 114 .

A helységek bet rendes névsorában – According to the alphabetical list of localities Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities 11873 26286 11323 05689 30322 19433 32656 23560 18379 11749 12812 31033 18847 25089 06576 29036 31662 04260 03443 27526 02130 13222 04668 21980 20905 24466 22141 24217 33376 31282 24253 30599 02662 31750 21555 16285 04534 04756 30632 30456 02811 26930 17783 28255 10968 25715 23959 27915 21014 03294 29522 09016 07825 10551 34397 31565 24040 25894 22512 Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities 16027 18485 20701 04349 34096 02556 31343 04783 33677 28149 29540 33349 13620 07029 21546 02158 25210 07968 33987 18917 11989 A helység neve Name of locality A helység neve Name of locality A helység neve Name of locality 15219 20659 31981 33224 10515 25733 02626 02228 04659 02024 18874 27809 19965 14872 20075 19372 24332 29045 04330 33525 30100 16948 15051 20668 33756 13444 11402 27359 20765 30128 30562 21768 30872 04987 25760 23931 29799 30492 16018 27137 03692 25618 07737 20385 07463 23630 14809 31875 15723 30234 11758 32832 16106 19628 13833 30854 03470 17552 04206 Marócsa Márok Márokföld Márokpapi Maroslele Mártély Martf Martonfa Martonvásár Martonyi Mátészalka Mátételke Mátraballa Mátraderecske Mátramindszent Mátranovák Mátraszele Mátraszentimre Mátrasz l s Mátraterenye Mátraverebély Mátyásdomb Matty Mátyus Máza Mecseknádasd Mecsekpölöske Mecsér Medgyesbodzás Medgyesegyháza Medina Megyaszó Megyehíd Megyer Meggyeskovácsi Méhkerék Méhtelek Mekényes Mélykút Mencshely Mende Méra Merenye Mérges Mérk Mernye Mersevát Mesterháza Mesteri Mesterszállás Meszes Meszlen Mesztegny Mez berény Mez csát Mez csokonya Mez d Mez falva Mez gyán Mez hegyes Mez hék Mez keresztes Mez komárom Mez kovácsháza Mez kövesd Mez ladány Mez lak Mez nagymihály Mez nyárád Mez örs Mez peterd Mez sas Mez szemere Mez szentgyörgy Mez szilas Mez tárkány Mez túr Mez zombor Miháld Mihályfa Mihálygerge Mihályháza Mihályi Mike Mikebuda Mikekarácsonyfa Mikepércs Miklósi Mikófalva Mikóháza Mikosszéplak Milejszeg Milota Mindszent Mindszentgodisa Mindszentkálla Misefa Miske Miskolc Miszla Mocsa Mogyoród Mogyorósbánya Mogyoróska Moha Mohács Mohora Molnári Molnaszecs d Molvány Monaj Monok Monor Monorierd Mónosbél Monostorapáti Monostorpályi Monoszló Monyoród Mór Mórágy Mórahalom Móricgát Mórichida Mosdós Mosonmagyaróvár Mosonszentmiklós Mosonszolnok Mozsgó M csény Mucsfa Mucsi Múcsony Muhi Murakeresztúr Murarátka Muraszemenye Murga Murony N 19211 27599 06716 13903 28103 15909 23551 27979 04710 17941 02361 21652 12760 26028 25955 29188 16391 29063 21449 14775 03984 02495 18111 05582 20598 22743 10001 21485 33899 18388 06488 20914 23180 26879 09283 Nábrád Nadap Nádasd Nádasdladány Nádudvar Nágocs Nagyacsád Nagyalásony Nagyar Nagyatád Nagybajcs Nagybajom Nagybakónak Nagybánhegyes Nagybaracska Nagybarca Nagybárkány Nagyberény Nagyberki Nagybörzsöny Nagybudmér Nagycenk Nagycsány Nagycsécs Nagycsepely Nagycserkesz Nagydém Nagydobos Nagydobsza Nagydorog Nagyecsed Nagyér Nagyesztergár Nagyfüged Nagygeresd 115 .

A helységek bet rendes névsorában – According to the alphabetical list of localities Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities 23409 25201 24837 28927 29179 10418 33783 14191 19196 16452 23588 26134 28282 02796 08420 17367 02042 20163 24156 28033 06169 05245 27119 24509 32948 23320 07913 05652 02787 05555 07658 18236 29328 03674 25511 02839 24059 26240 31556 32540 32665 19859 18023 09672 25609 21759 08059 02194 17561 28422 10409 25414 15006 27580 33826 09797 10843 10959 04358 Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities 32300 29832 12131 08387 19497 27340 26523 14757 18810 03355 29276 27191 29425 A helység neve Name of locality A helység neve Name of locality A helység neve Name of locality 05218 08262 12858 27155 02653 09478 26976 15468 22372 21689 24785 04242 30933 20589 07001 13435 08907 34281 26505 27182 32805 09991 10940 24943 32920 19716 15574 22178 12779 04455 21102 32364 32939 17233 14030 31732 15060 14650 23986 28468 19877 27164 21403 06309 16513 29869 14979 31486 06318 33181 27076 26143 25520 06761 27988 08244 33543 13709 27605 Nagygörb Nagygyimót Nagyhajmás Nagyhalász Nagyharsány Nagyhegyes Nagyhódos Nagyhuta Nagyigmánd Nagyiván Nagykálló Nagykamarás Nagykanizsa Nagykapornak Nagykarácsony Nagykáta Nagykereki Nagykeresztúr Nagykinizs Nagykónyi Nagykorpád Nagykovácsi Nagykozár Nagykökényes Nagykölked Nagyk rös Nagykör Nagykutas Nagylak Nagylengyel Nagylóc Nagylók Nagylózs Nagymágocs Nagymányok Nagymaros Nagymizdó Nagynyárád Nagyoroszi Nagypáli Nagypall Nagypeterd Nagypirit Nagyrábé Nagyrada Nagyrákos Nagyrécse Nagyréde Nagyrév Nagyrozvágy Nagysáp Nagysimonyi Nagyszakácsi Nagyszékely Nagyszekeres Nagyszénás Nagyszentjános Nagyszokoly Nagytálya Nagytarcsa Nagytevel Nagytilaj Nagytótfalu Nagyt ke Nagyút Nagyvarsány Nagyváty Nagyvázsony Nagyvejke Nagyveleg Nagyvenyim Nagyvisnyó Nak Napkor Nárai Narda Naszály Négyes Nekézseny Nemesapáti Nemesbikk Nemesborzova Nemesb d Nemesbük Nemescsó Nemesdéd Nemesgörzsöny Nemesgulács Nemeshany Nemeshetés Nemeske Nemeskér Nemeskeresztúr Nemeskisfalud Nemeskocs Nemeskolta Nemesládony Nemesmedves Nemesnádudvar Nemesnép Nemespátró Nemesrádó Nemesrempehollós Nemessándorháza Nemesszalók Nemesszentandrás Nemesvámos Nemesvid Nemesvita Németbánya Németfalu Németkér Nemti Neszmély Nézsa Nick Nikla Nógrád Nógrádkövesd Nógrádmarcal Nógrádmegyer Nógrádsáp Nógrádsipek Nógrádszakál Nóráp Noszlop Noszvaj Nova Novaj Novajidrány N tincs NY 19752 29009 23038 23056 20066 12885 15352 04419 03203 32294 14003 24004 06187 14845 15802 31158 28802 07904 25973 05041 17206 28440 09238 26435 14696 31477 18290 32452 25928 11095 11271 12274 32382 23269 26365 10807 33145 03878 28060 13550 09256 12098 16522 Nyalka Nyárád Nyáregyháza Nyárl rinc Nyársapát Nyékládháza Nyergesújfalu Nyésta Nyim Nyírábrány Nyíracsád Nyirád Nyíradony Nyírbátor Nyírbéltek Nyírbogát Nyírbogdány Nyírcsaholy Nyírcsászári Nyírderzs Nyíregyháza Nyírgelse Nyírgyulaj Nyíri Nyíribrony Nyírjákó Nyírkarász Nyírkáta Nyírkércs Nyírlöv Nyírlugos Nyírmada Nyírmártonfalva Nyírmeggyes Nyírmihálydi Nyírparasznya Nyírpazony Nyírpilis Nyírtass Nyírtelek Nyírtét Nyírtura Nyírvasvári 116 .

A helységek bet rendes névsorában – According to the alphabetical list of localities Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities Ö– 28112 08961 28006 31769 12043 26550 09025 08545 08679 07056 03249 13453 10630 05281 29382 27438 14012 10092 19318 24068 25450 02635 31079 32115 Öcs csény Öcsöd Ököritófülpös Ölb Ömböly r rbottyán Öregcsert Öreglak rhalom rimagyarósd riszentpéter Örkény Örményes Örménykút rtilos Örvényes sagárd si Öskü Öttevény Öttömös Ötvöskónyi P 15893 31741 07162 24776 18670 29160 24271 25751 04862 23764 09371 14720 12362 19637 07153 34041 02705 34324 10135 05883 17011 12371 26392 22248 23108 24305 24730 29559 27748 31945 Pácin Pacsa Pácsony Padár Páhi Páka Pakod Pákozd Paks Palé Pálfa Pálfiszeg Pálháza Páli Palkonya Pálmajor Pálmonostora Pálosvörösmart Palotabozsok Palotás Paloznak Pamlény Pamuk Pánd Pankasz Pannonhalma Pányok Panyola Pap Pápa Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities 19868 11855 21607 31255 07348 14067 32577 07010 07436 20215 26745 09618 31972 07409 23481 29656 07199 06141 17792 12168 28848 15592 12186 33880 15024 23685 21786 12715 04057 14988 19415 21519 15389 22451 21096 10825 16115 19567 18689 17084 15547 32692 15529 28185 24420 32683 12867 13684 08882 23773 19354 33419 04181 32425 29197 21847 12070 34254 05704 A helység neve Name of locality A helység neve Name of locality A helység neve Name of locality 04215 22318 26329 12955 Nyomár Ny gér Nyugotszenterzsébet Nyúl O–Ó 12645 34306 23913 04075 03780 19646 22284 07755 27775 19257 20686 08341 18555 19743 26514 31778 11129 10834 21704 22044 25478 22558 22628 27924 12797 20835 24536 16823 16276 17093 11730 16939 22497 34069 23065 16595 30766 04482 25052 04950 15121 32629 27216 07667 02866 19770 14492 18661 18953 05661 Óbánya Óbarok Óbudavár Ócsa Ócsárd Ófalu Ófehértó Óföldeák Óhíd Okány Okorág Okorvölgy Olasz Olaszfa Olaszfalu Olaszliszka Olcsva Olcsvaapáti Old Ólmod Oltárc Onga Ónod Ópályi Ópusztaszer Orbányosfa Orci Ordacsehi Ordas Orfalu Orf Orgovány Ormándlak Ormosbánya Orosháza Oroszi Oroszlány Oroszló Orosztony Ortaháza Osli Ostffyasszonyfa Ostoros Oszkó Oszlár Osztopán Ózd Ózdfalu Ozmánbük Ozora Pápadereske Pápakovácsi Pápasalamon Pápateszér Papkeszi Pápoc Papos Páprád Parád Parádsasvár Parasznya Pári Paszab Pásztó Pásztori Pat Patak Patalom Patapoklosi Patca Pátka Patosfa Pátroha Patvarc Páty Pátyod Pázmánd Pázmándfalu Pécel Pecöl Pécs Pécsbagota Pécsdevecser Pécsely Pécsudvard Pécsvárad Pellérd Pély Penc Penészlek Pénzesgy r Penyige Pér Perbál Pere Perecse Pereked Perenye Peresznye Pereszteg Perkáta Perkupa Per csény Peterd Péterhida Péteri Pétervására Pétfürd Peth henye 117 .

A helységek bet rendes névsorában – According to the alphabetical list of localities Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities 31370 10311 13860 27465 17048 05397 19938 19026 06530 06354 28972 15246 19594 15413 29018 23311 26639 28592 23083 17774 15583 27410 12964 21388 10162 07278 04303 Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities 12423 30863 14298 31857 09061 03948 31909 12469 23861 21801 09609 30012 31592 08402 25292 15459 26310 34315 31884 30881 14438 28626 07746 17118 33969 21573 23825 05625 09317 23898 19220 25849 24138 28884 05078 32674 26754 20622 20321 24581 17507 12195 24855 04516 17428 27650 11068 26806 13161 23029 34120 10597 03966 A helység neve Name of locality A helység neve Name of locality A helység neve Name of locality 17224 33686 15431 22831 11572 19178 30757 29762 11590 09821 29601 07144 21874 34148 14669 05290 11396 18731 08457 14340 19585 06248 14687 03391 15398 23506 06284 22266 11837 04905 11244 17242 27553 21050 13790 23117 17525 06372 17215 20367 22196 29896 11828 13930 28510 16850 23515 15671 28361 27304 09867 31112 33570 32513 24660 21272 11420 16920 17862 Petneháza Pet fibánya Pet fiszállás Pet háza Pet mihályfa Petrikeresztúr Petrivente Pettend Piliny Pilis Pilisborosjen Piliscsaba Piliscsév Pilisjászfalu Pilismarót Pilisszántó Pilisszentiván Pilisszentkereszt Pilisszentlászló Pilisvörösvár Pincehely Pinkamindszent Pinnye Piricse Pirtó Piskó Pitvaros Pócsa Pocsaj Pócsmegyer Pócspetri Pogány Pogányszentpéter Pókaszepetk Polány Polgár Polgárdi Pomáz Porcsalma Pornóapáti Poroszló Porpác Porrog Porrogszentkirály Porrogszentpál Pórszombat Porva Pósfa Potony Potyond Pölöske Pölöskef Pörböly Pördefölde Pötréte Prügy Pula Pusztaapáti Pusztaberki Pusztacsalád Pusztacsó Pusztadobos Pusztaederics Pusztafalu Pusztaföldvár Pusztahencse Pusztakovácsi Pusztamagyaród Pusztamérges Pusztamiske Pusztamonostor Pusztaottlaka Pusztaradvány Pusztaszabolcs Pusztaszemes Pusztaszentlászló Pusztaszer Pusztavacs Pusztavám Pusztazámor Putnok Püski Püspökhatvan Püspökladány Püspökmolnári Püspökszilágy R 04792 33701 26736 03197 14793 25335 26073 24721 20136 15273 33710 17297 15422 17996 03753 09900 02015 17260 02370 11518 07551 21193 06053 26587 29717 16133 14739 34360 14207 Rábacsanak Rábacsécsény Rábagyarmat Rábahídvég Rábakecöl Rábapatona Rábapaty Rábapordány Rábasebes Rábaszentandrás Rábaszentmihály Rábaszentmiklós Rábatamási Rábatöttös Rábcakapi Rácalmás Ráckeresztúr Ráckeve Rád Rádfalva Rádóckölked Radostyán Ragály Rajka Rakaca Rakacaszend Rakamaz Rákóczibánya Rákóczifalva Rákócziújfalu Ráksi Ramocsa Ramocsaháza Rápolt Raposka Rásonysápberencs Rátka Rátót Ravazd Recsk Réde Rédics Regéc Regenye Regöly Rém Remetesz l s Répáshuta Répcelak Répceszemere Répceszentgyörgy Répcevis Resznek Rétalap Rétközberencs Rétság Révfülöp Révleányvár Rezi Ricse Rigács Rigyác Rimóc Rinyabeseny Rinyakovácsi Rinyaszentkirály Rinyaújlak Rinyaújnép Rohod Románd Romhány Romonya Rózsafa Rozsály Rózsaszentmárton Röjtökmuzsaj Rönök Röszke Rudabánya Rudolftelep Rum Ruzsa S 12520 14942 03504 Ságújfalu Ságvár Sajóbábony 118 .

A helységek bet rendes névsorában – According to the alphabetical list of localities Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities 05120 33482 02051 10278 27368 25380 28741 23755 30997 14085 04491 20206 32531 32133 08606 05519 23205 08800 23418 26763 32780 20783 25645 17631 23092 08527 30748 24208 12627 29115 18218 19983 03601 07384 04127 23472 05157 25779 26569 14243 13824 30580 23807 05500 31219 32470 25043 11484 15981 20057 18078 20330 29142 25070 28963 12876 15626 28723 27535 Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities 06600 03416 18546 32601 04853 21856 19442 21281 04835 01526 23889 33321 08518 29090 25724 02617 07171 27960 06567 29692 14881 06840 13268 31714 22983 19080 24800 02893 14951 02547 31990 02404 21245 21713 25593 21397 05388 08688 A helység neve Name of locality A helység neve Name of locality A helység neve Name of locality 27331 10171 03081 03212 21670 14313 26949 27173 22479 15945 11332 08129 18537 16638 23782 08970 16054 30340 20738 27757 10579 30793 25788 18883 27720 04729 18050 24572 15556 31705 31121 26116 25007 20516 23694 02723 09788 08101 26903 28565 25168 31802 25344 02699 14906 20862 25140 27474 04747 23940 30021 31538 20817 11776 07180 21306 32160 13772 02875 Sajóecseg Sajógalgóc Sajóhídvég Sajóivánka Sajókápolna Sajókaza Sajókeresztúr Sajólád Sajólászlófalva Sajómercse Sajónémeti Sajóörös Sajópálfala Sajópetri Sajópüspöki Sajósenye Sajószentpéter Sajószöged Sajóvámos Sajóvelezd Sajtoskál Salföld Salgótarján Salköveskút Salomvár Sály Sámod Sámsonháza Sand Sándorfalva Sántos Sáp Sáránd Sárazsadány Sárbogárd Sáregres Sárfimizdó Sárhida Sárisáp Sarkad Sarkadkeresztúr Sárkeresztes Sárkeresztúr Sárkeszi Sármellék Sárok Sárosd Sárospatak Sárpilis Sárrétudvari Sarród Sárszentágota Sárszentl rinc Sárszentmihály Sarud Sárvár Sásd Sáska Sáta Sátoraljaújhely Sátorhely Sávoly Sé Segesd Selyeb Sellye Semjén Semjénháza Sénye Sény Seregélyes Serényfalva Sérseksz l s Sikátor Siklós Siklósbodony Siklósnagyfalu Sima Simaság Simonfa Simontornya Sióagárd Siófok Siójut Sirok Sitke Sobor Sokorópátka Solt Soltszentimre Soltvadkert Sóly Solymár Som Somberek Somlójen Somlósz l s Somlóvásárhely Somlóvecse Somodor Somogyacsa Somogyapáti Somogyaracs Somogyaszaló Somogybabod Somogybükkösd Somogycsicsó Somogydöröcske Somogyegres Somogyfajsz Somogygeszti Somogyhárságy Somogyhatvan Somogyjád Somogymeggyes Somogysámson Somogysárd Somogysimonyi Somogyszentpál Somogyszil Somogyszob Somogytúr Somogyudvarhely Somogyvámos Somogyvár Somogyviszló Somogyzsitfa Somosk újfalu Sonkád Soponya Sopron Sopronhorpács Sopronkövesd Sopronnémeti Sorkifalud Sorkikápolna Sormás Sorokpolány Sóshartyán Sóskút Sóstófalva Sósvertike Sótony Söjtör Söpte Söréd Sukoró Sumony Súr Surd Sükösd Sülysáp Sümeg Sümegcsehi Sümegprága Sütt SZ 28705 13259 18740 14854 31325 25061 15079 28574 19169 22053 03586 21458 27508 08475 16063 05874 32258 15316 Szabadbattyán Szabadegyháza Szabadhídvég Szabadi Szabadkígyós Szabadszállás Szabadszentkirály Szabás Szabolcs Szabolcsbáka Szabolcsveresmart Szada Szágy Szajk Szajla Szajol Szakácsi Szakadát 119 .

A helységek bet rendes névsorában – According to the alphabetical list of localities
Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities 33817 31510 32489 31088 16771 14827 12265 22761 33172 20428 16984 09308 27997 09830 04507 08077 27456 15103 11509 03568 25706 07092 32841 32009 13231 09043 33613 15440 14456 07922 12973 31583 23126 18652 10065 22169 08484 11545 09803 21120 16267 03124 16355 08615 15866 07542 14225 28653 21254 30067 19099 11165 30146 07700 03887 28820 30739 33437 27793 Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities 26259 07870 13277 26213 15185 28954 22114 26578 24891 11013 26161 21351 19266 19831 07959 03364 17853 24712 32461 05643 20871 11493 21634 09496 24916 06947 15194 27854 03009 22619 18892 21421 34388 05193 16692 19521 12690 28866 16179 22211 07694 05810 07889 11101 05528 13523 28194 03160 11110 24606 15404 10986 19044 09982 18786 11217

A helység neve Name of locality

A helység neve Name of locality

A helység neve Name of locality

03805 04464 10083 19530 16504 04774 11369 20932 33516 10223 22257 20543 31015 09007 14711 19947 19798 16753 18005 22017 16300 10436 13046 30085 31273 13754 11794 34236 08536 16489 34032 19549 07366 18263 15714 33491 23870 10199 17729 03382 05777 08147 33765 31237 15325 02440 12007 31060 17312 03018 23047 06628 33011 11554 05607 16814 33367 18607 21883

Szakáld Szakály Szakcs Szakmár Szaknyér Szakoly Szakony Szakonyfalu Szákszend Szalaf Szalánta Szalapa Szalaszend Szalatnak Szálka Szalkszentmárton Szalmatercs Szalonna Szamosangyalos Szamosbecs Szamoskér Szamossályi Szamosszeg Szamostatárfalva Szamosújlak Szanda Szank Szántód Szany Szápár Szaporca Szár Szárász Szárazd Szárföld Szárliget Szarvas Szarvasgede Szarvaskend Szarvask Szászberek Szászfa Szászvár Szatmárcseke Szátok Szatta Szatymaz Szava Százhalombatta Szebény Szécsénke Szécsény Szécsényfelfalu Szécsisziget Szederkény Szedres Szeged Szegerd Szeghalom

Szegi Szegilong Szegvár Székely Székelyszabar Székesfehérvár Székkutas Szekszárd Szeleste Szelevény Szell Szemely Szemenye Szemere Szendehely Szendr Szendr lád Szenna Szenta Szentantalfa Szentbalázs Szentbékkálla Szentborbás Szentdénes Szentdomonkos Szente Szentegát Szentendre Szentes Szentgál Szentgáloskér Szentgotthárd Szentgyörgyvár Szentgyörgyvölgy Szentimrefalva Szentistván Szentistvánbaksa Szentjakabfa Szentkatalin Szentkirály Szentkirályszabadja Szentkozmadombja Szentlászló Szentliszló Szentl rinc Szentl rinckáta Szentmargitfalva Szentmártonkáta Szentpéterfa Szentpéterfölde Szentpéterszeg Szentpéterúr Szenyér Szepetnek Szerecseny Szeremle Szerencs Szerep Szergény

Szigetbecse Szigetcsép Szigethalom Szigetmonostor Szigetszentmárton Szigetszentmiklós Szigetújfalu Szigetvár Szigliget Szihalom Szijártóháza Szikszó Szil Szilágy Szilaspogony Szilsárkány Szilvágy Szilvás Szilvásszentmárton Szilvásvárad Szin Szinpetri Szirák Szirmabeseny Szob Szokolya Szólád Szolnok Szombathely Szomód Szomolya Szomor Szorgalmatos Szorosad Sz c Sz ce Sz d Sz dliget Szögliget Sz ke Sz kéd Sz kedencs Sz l sardó Sz l sgyörök Szörény Szúcs Szuha Szuhaf Szuhakálló Szuhogy Szulimán Szulok Szurdokpüspöki Sz csi Szügy Sz r

120

A helységek bet rendes névsorában – According to the alphabetical list of localities
Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities 14544 27386 24998 23214 27702 32072 29568 12681 23968 08280 13763 06901 13675 32416 14076 11457 31042 33358 04844 24174 28635 12229 20570 19248 32744 20978 08828 19035 19691 31459 30447 08952 30465 17844 27951 24475 07108 09423 24545 02291 17817 03850 20172 10773 22770 24448 15644 29133 06433 16230 12593 03717 09113 13815 29726 30304 30845 28699 20446 Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities 29346 08554 13976 30623 04446 13888 08794 30386 19381 23524 28398 11907 27252 07083 15787 08633 03373 10205 20181 21494 17695 13541 22789 27544 16966 07852 30298 30377 14447 09627 14094 28352 10977 31866 07597 33747 27261 20260 21467 09964 05342 04048 18306 14155 34023 09229 28051 25876 06381 25274 11031 09557 14890 28486 12335 21005 04969 22424 34087

A helység neve Name of locality

A helység neve Name of locality

A helység neve Name of locality

T 08590 14465 25432 08332 29267 17039 31963 13125 29911 30720 03708 18245 28787 03133 17321 12210 24563 16212 14261 15015 17303 09405 31796 14146 14571 02769 32045 29434 24615 21971 32896 16735 21740 08165 14784 30225 33075 18935 33914 20987 32966 13240 23348 14128 09052 16160 17163 04154 04172 04312 15635 13693 20525 04932 08758 20127 18157 Tab Tabajd Tabdi Táborfalva Tác Tagyon Tahitótfalu Takácsi Tákos Taksony Taktabáj Taktaharkány Taktakenéz Taktaszada Taliándörögd Tállya Tamási Tanakajd Táp Tápióbicske Tápiógyörgye Tápióság Tápiószecs Tápiószele Tápiószentmárton Tápiósz l s Táplánszentkereszt Tapolca Tapsony Tápszentmiklós Tar Tarany Tarcal Tard Tardona Tardos Tarhos Tarján Tarjánpuszta Tárkány Tarnabod Tarnalelesz Tarnaméra Tarnaörs Tarnaszentmária Tarnaszentmiklós Tarnazsadány Tárnok Tárnokréti Tarpa Tarrós Táska Tass Taszár Tát Tata Tatabánya

Tataháza Tatárszentgyörgy Tázlár Téglás Tékes Teklafalu Telekes Telekgerendás Teleki Telki Telkibánya Tengelic Tengeri Teng d Tenk Tény Tépe Terem Terény Tereske Teresztenye Terpes Tés Tésa Tésenfa Téseny Teskánd Tét Tetétlen Tevel Tibolddaróc Tiborszállás Tihany Tikos Tilaj Timár Tinnye Tiszaadony Tiszaalpár Tiszabábolna Tiszabecs Tiszabercel Tiszabezdéd Tiszab Tiszabura Tiszacsécse Tiszacsege Tiszacsermely Tiszadada Tiszaderzs Tiszadob Tiszadorogma Tiszaeszlár Tiszaföldvár Tiszafüred Tiszagyenda Tiszagyulaháza Tiszaigar Tiszainoka

Tiszajen Tiszakanyár Tiszakarád Tiszakécske Tiszakerecseny Tiszakeszi Tiszakóród Tiszakürt Tiszaladány Tiszalök Tiszalúc Tiszamogyorós Tiszanagyfalu Tiszanána Tiszaörs Tiszapalkonya Tiszapüspöki Tiszarád Tiszaroff Tiszasas Tiszasüly Tiszaszalka Tiszaszentimre Tiszaszentmárton Tiszasziget Tiszasz l s Tiszatardos Tiszatarján Tiszatelek Tiszateny Tiszaug Tiszaújváros Tiszavalk Tiszavárkony Tiszavasvári Tiszavid Tisztaberek Tivadar Tóalmás Tófalu Tófej Tóf Tokaj Tokod Tokodaltáró Tokorcs Tolcsva Told Tolmács Tolna Tolnanémedi Tomajmonostora Tomor Tompa Tompaládony Tordas Tormafölde Tormás Tormásliget

121

A helységek bet rendes névsorában – According to the alphabetical list of localities
Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities 27623 06062 31839 08785 24350 15291 14924 32568 17808 33604 11925 32197 07205 23010 20792 27632 18351 28981 21537 17622 28644 20853 31820 16294 34218 Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities 08989 12405 15149 16762 30915 21777 08138 32850 09274 27012 18412 21810 10144 26781 09414 02529 28529 17251 26204 29124 10667 07065 11439 06637 29498 14182 22585 02884 24952 02264 17880 09195 18324 20394 10302 15334 20349 30702 28343 27100 14322 25982 29373 11633 12104 04695 26648 16656 02246 30076 07074 05759 26815 31228 18519 24402 11138 26000 18430

A helység neve Name of locality

A helység neve Name of locality

A helység neve Name of locality

16902 10375 18801 27836 30517 32638 29054 16957 29878 10153 07490 16434 26994 16382 25113 16407 02714 24527 29823 16674 05166 25900 06859 20093 27313 22008 04136 04914 13213 09593 13602 28228 18582 08998 09919 12609 04631

Tornabarakony Tornakápolna Tornanádaska Tornaszentandrás Tornaszentjakab Tornyiszentmiklós Tornyosnémeti Tornyospálca Torony Torvaj Tószeg Tótkomlós Tótszentgyörgy Tótszentmárton Tótszerdahely Tótújfalu Tótvázsony Tök Tököl Töltéstava Tömörd Tömörkény Törökbálint Törökkoppány Törökszentmiklós Törtel Töttös Trizs Tunyogmatolcs Tura Túristvándi Túrkeve Túrony Túrricse Tuzsér Türje Tüskevár TY

Újl rincfalva Újpetre Újrónaf Újsolt Újszalonta Újszász Újszentiván Újszentmargita Újszilvás Újtelek Újtikos Újudvar Újvárfalva Ukk Und Úny Uppony Ura Uraiújfalu Úrhida Úri Úrkút Uszka Uszód Uzsa Ü–

21412 12894 11934

Üllés Üll Üröm V

31398

Tyukod U–Ú

04437 21360 24767 17482 12487 33659 26611 06293 23393 20561 10117 19673 02352 19682 20419

Udvar Udvari Ugod Újbarok Újcsanálos Újdombrád Újfehértó Újhartyán Újiráz Újireg Újkenéz Újkér Újkígyós Újlengyel Újléta

24934 05917 30331 19886 05698 17668 09104 07223 06239 02237 29151 18591 30003 28538 02459 05829 17598 26268 06938 10685 27322 31051 14580 10737 08934

Vác Vácduka Vácegres Váchartyán Váckisújfalu Vácrátót Vácszentlászló Vadna Vadosfa Vág Vágáshuta Vaja Vajdácska Vajszló Vajta Vál Valkó Valkonya Vállaj Vállus Vámosatya Vámoscsalád Vámosgyörk Vámosmikola Vámosoroszi

Vámospércs Vámosszabadi Vámosújfalu Váncsod Vanyarc Vanyola Várad Váralja Varászló Váraszó Várbalog Varbó Varbóc Várda Várdomb Várfölde Varga Várgesztes Várkesz Várong Városföld Városl d Várpalota Varsád Varsány Várvölgy Vasad Vasalja Vásárosbéc Vásárosdombó Vásárosfalu Vásárosmiske Vásárosnamény Vasasszonyfa Vasboldogasszony Vasegerszeg Vashosszúfalu Vaskeresztes Vaskút Vasmegyer Vaspör Vassurány Vasszécseny Vasszentmihály Vasszilvágy Vasvár Vaszar Vászoly Vát Vatta Vázsnok Vécs Vecsés Végegyháza Vejti Vékény Vekerd Velem Velemér

122

A helységek bet rendes névsorában – According to the alphabetical list of localities
Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities Z 21661 17747 03063 14836 21722 16203 24590 06275 14623 34403 05546 11466 17400 07579 24280 28495 04002 02486 32054 29993 27207 12654 23834 16896 12496 11785 10348 18768 30313 33039 31617 02972 22947 33288 23597 18564 32522 33136 02608 18096 07232 13301 13091 18449 27562 25122 29683 09380 13736 17057 15617 06008 30243 20826 23445 14304 03726 Zabar Zádor Zádorfalva Zagyvarékas Zagyvaszántó Záhony Zajk Zajta Zákány Zákányfalu Zákányszék Zala Zalaapáti Zalabaksa Zalabér Zalaboldogfa Zalacsány Zalacséb Zalaegerszeg Zalaerd d Zalagyömör Zalahaláp Zalaháshágy Zalaigrice Zalaistvánd Zalakaros Zalakomár Zalaköveskút Zalalöv Zalameggyes Zalamerenye Zalasárszeg Zalaszabar Zalaszántó Zalaszegvár Zalaszentbalázs Zalaszentgrót Zalaszentgyörgy Zalaszentiván Zalaszentjakab Zalaszentlászló Zalaszentl rinc Zalaszentmárton Zalaszentmihály Zalaszombatfa Zaláta Zalatárnok Zalaújlak Zalavár Zalavég Zalkod Zamárdi Zámoly Zánka Zaránk Závod Zebecke Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities 14960 31608 15848 34263 33057 19275 27614 26499 12201 21625 19105

A helység neve Name of locality

A helység neve Name of locality

A helység neve Name of locality

25016 22071 20279 05014 26426 03498 18342 33729 24147 22488 19725 02750 13897 32586 15282 31264 29629 08183 04589 11767 21430 19336 22691 29531 21157 09502 09733 28024 05209 11581 15705 12982 24651 32142 06549 11800 28413 19017 31246 05096 06877 07940 03957 03513 25797 29780 10320 21087 05892 12919 08369 16319 03142 11703 09645

Velence Velény Véménd Vének Vép Vereb Veresegyház Ver ce Verpelét Verseg Versend Vértesacsa Vértesboglár Vérteskethely Vértessomló Vértessz l s Vértestolna Vése Veszkény Veszprém Veszprémfajsz Veszprémgalsa Veszprémvarsány Vészt Vezseny Vid Vigántpetend Villány Villánykövesd Vilmány Vilonya Vilyvitány Vinár Vindornyafok Vindornyalak Vindornyasz l s Visegrád Visnye Visonta Viss Visz Viszák Viszló Visznek Vitnyéd Vízvár Vizslás Vizsoly Vokány Vonyarcvashegy Vöckönd Völcsej Vönöck Vöröstó Vörs

Zebegény Zemplénagárd Zeng várkony Zichyújfalu Zics Ziliz Zimány Zirc Zók Zomba Zubogy ZS

06257 04817 25034 22035 15158 28750 16869 21643 26842 24110 17491 12292 04622 17765 11022 13037

Zsadány Zsáka Zsámbék Zsámbok Zsana Zsarolyán Zsebeháza Zsédeny Zselickisfalud Zselickislak Zselicszentpál Zsennye Zsira Zsombó Zsujta Zsurk

123

kerület – district Iborfia Rábahídvég Nyim Sajóivánka Magyarlak Fajsz rhalom Földes Badacsonytördemic Füzesabony Hirics Molnaszecs d Iklad Ártánd Ipolytarnóc Ivánbattyán Ivándárda Nova Szilsárkány Tiszapüspöki Szarvask Piricse Budajen Somogyszil Bogyiszló Lasztonya Mez zombor Boldog Kétegyháza Mez d Edde Vereb Sajóbábony Visznek Baja Léh Kökény Balatonvilágos Szentantalfa Géderlak Szabolcsveresmart Abaújszántó Sóly Malomsok Géberjén Balatonhenye Döge Bátmonostor 124 .2. A településazonosító törzsszámok növekv sorrendjében According to their increasing order of identification registry numbers Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities 03115 03124 03133 03142 03151 03160 03179 03188 03197 03203 03212 03221 03230 03249 03258 03267 03276 03285 03294 03300 03319 03328 03337 03346 03355 03364 03373 03382 03391 03407 03416 03425 03434 03443 03452 03461 03470 03489 03498 03504 03513 03522 03531 03540 03559 03568 03577 03586 03595 03601 03610 03629 03638 03647 03656 A helység neve Name of locality A helység neve Name of locality A helység neve Name of locality 01 01508 01526 02 02015 02024 02033 02042 02051 02060 02079 02088 02097 02103 02112 02121 02130 02149 02158 02167 02185 02194 02200 02219 02228 02237 02246 02264 02273 02282 02291 02307 02316 02325 02343 02352 02361 02370 02389 02404 02413 02422 02431 02440 02459 02468 02477 02486 02495 02501 02510 02529 Ráckeresztúr Martonyi Kakasd Narda Sávoly Göny Dunaremete Mánd Gutorfölde Maróc Budapest XVII. kerület – district Csanádalberti Mihályfa Fokt Muhi Komádi Csopak Nemesvámos Isztimér Balatonf zf Martonfa Vág Vát Vásárosdombó Abaújvár Hej kürt Tiszabábolna Kaba Etyek Baktalórántháza Kincsesbánya Újkígyós Nagybajcs Rád Bercel Surd Kisbabot Hegyesd Bük Szatta Vajta Hegymeg Csombárd Zalacséb Nagycenk Kisunyom Kocs Várfölde Ipolyszög Somosk újfalu 02547 02556 02565 02574 02583 02608 02617 02626 02635 02644 02653 02662 02671 02680 02699 02705 02714 02723 02741 02750 02769 02778 02787 02796 02802 02811 02820 02839 02848 02857 02866 02875 02884 02893 02909 02918 02927 02936 02945 02954 02963 02972 02981 02990 03 03009 03018 03036 03045 03054 03063 03072 03081 03090 03106 Sumony Mórichida Döbrököz Kenéz Csesztreg Zalaszentiván Sopronnémeti Martf Öttevény Alibánfa Nagyharsány Milejszeg Kántorjánosi Békésszentandrás Sárkeszi Pálmonostora Tótvázsony Sáregres Fáj Vértesacsa Tápiósz l s Ludányhalászi Nemesgulács Nak Enying Miszla Abaújlak Nemeskocs Fels zsolca Geresdlak Oszlár Sáta Vasalja Söréd Magyarszentmiklós Balmazújváros Duka Dudar Biri Fels szentiván Bükkszék Zalasárszeg Egerfarmos Bátorliget Szombathely Szebény Döröske Hajdúböszörmény Lickóvadamos Zádorfalva Balatoncsicsó Sajóhídvég Borgáta Kétsoprony Dunaújváros Szentkozmadombja Taktaszada Vönöck Kistapolca Szuhaf Budapest II.

kerület – district Himod Csorna Tóf Pécel Küngös Ócsa Hevesvezekény Helvécia Dusnok Hortobágy Som Töttös Hort Tárnok Bödeháza Tárnokréti Per csény Köcsk Mez gyán Nyomár 04224 04233 04242 04251 04260 04279 04288 04297 04303 04312 04321 04330 04349 04358 04367 04376 04385 04394 04400 04419 04428 04437 04446 04455 04464 04473 04482 04491 04507 04516 04525 04534 04543 04552 04561 04570 04589 04598 04604 04613 04622 04631 04640 04659 04668 04677 04686 04695 04701 04710 04729 04738 04747 04756 04765 04774 04783 04792 Csörötnek Aszaló Nagykamarás Ecseg Mez túr Kamut Kispirit Kacsóta Püspökszilágy Tarpa Bodorfa Mátrasz l s Mórahalom Nógrád Bogyoszló Lázi Magyartelek Makád Bekölce Nyésta Ács Udvar Tiszakerecseny Nagylengyel Szakály Kányavár Oroszló Sény Szendehely Rózsafa Kecskéd Mindszentkálla Feked Litér Ábrahámhegy Márianosztra Veszkény Kereki Hej keresztúr Gelénes Zsira Tüskevár Kám Martonvásár Mihályháza Em d Dédestapolcsány Vasvár Iregszemcse Nagyar Sály Bak Sárpilis Misefa Borszörcsök Szakoly Mosonmagyaróvár Rábacsanak Domony Zsáka Kisgyalán Somogyzsitfa Terény Somogyudvarhely Paks Litke Ágfalva Bikal Pócsmegyer Trizs Karcag Taszár Ortaháza Tormafölde Ipolytölgyes Megyer Garbolc 125 .A településazonosító törzsszámok növekv sorrendjében According to their increasing order of identification registry numbers Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities 04808 04817 04826 04835 04844 04853 04862 04871 04880 04899 04905 04914 04923 04932 04950 04969 04978 04987 04996 05 05005 05014 05023 05032 05041 05050 05069 05078 05087 05096 05102 05111 05120 05139 05148 05157 05166 05175 05184 05193 05209 05218 05227 05236 05245 05254 05263 05272 05281 05290 05306 05315 05324 05333 05342 05351 05360 Irota Vének Bozsok Gyula Nyírderzs Csitár Györgytarló Rinyabeseny Lovászpatona Viss Balogunyom Csongrád Sátoraljaújhely Birján Balatonkenese Somlójen Tömörd Hajdúszoboszló Csem Szorosad Villánykövesd Nagygörb Kisnémedi Gyöngyös Nemesbikk Kuncsorba Karád Kánya Örkény Pilisszántó B cs Borsodnádasd Herencsény Csobád Tófej Kára Csákberény A helység neve Name of locality A helység neve Name of locality A helység neve Name of locality 03665 03674 03683 03692 03708 03717 03726 03735 03744 03753 03762 03771 03780 03799 03805 03814 03823 03832 03841 03850 03869 03878 03887 03896 03902 03911 03939 03948 03957 03966 03975 03984 03993 04 04002 04011 04020 04039 04048 04057 04066 04075 04084 04093 04109 04118 04127 04136 04145 04154 04163 04172 04181 04190 04206 04215 Cered Nemeskeresztúr Magyarhomorog Mende Taktabáj Tiszadorogma Zebecke Bárdudvarnok Gagyvendégi Rábcakapi Kiskinizs Arnót Ócsárd Csákány Szakáld Hévíz Árokt Keszü Bokor Tiszabercel Kistormás Nyírpilis Szerecseny Cserkút Mád Csákánydoroszló Cigánd Raposka Viszló Ruzsa Baksa Nagybudmér Héhalom Zalacsány Budapest XIX.

kerület – district Fels pakony Kunbaja Ragály Újpetre Keménfa Ádánd Ellend Kálmáncsa Füle Dövény Csapi Patalom Nemesapáti Eszteregnye Nyíradony Barbacs Lakitelek Hollád Bodonhely Vadosfa Pinkamindszent Zsadány Hosszúpályi Zajta Pitvaros Újhartyán Nagyrábé Nagyrév Bakonypölöske Kozármisleny Aldebr Pusztamérges Dörgicse Pomáz Tolmács Bozzai Jákfa Kákics Kaposszerdahely Tiszadada Kalocsa Gamás Füzérkajata Lapáncsa Nagyecsed Bonyhád Átány Kismányok Gyermely Pusztamagyaród Vindornyalak Bölcske Sormás Mez szentgyörgy Gálosfa Dömös Somogyszentpál Börcs Szécsény Varsád Jobaháza Hej bába Ete Ajka Aka Kazincbarcika Borsodivánka Nádasd Borjád Cs sz Diósjen Nagyszékely Markotabödöge Kemse Hidas Kötegyán Mágocs Csobánka Kishajmás Sóskút Törökbálint Adorjás Visz Aranyosgadány Kópháza Tengelic Bélavár Bekecs Vállaj Szokolya Fehértó Katádfa Cserépfalu K vágótöttös 126 .A településazonosító törzsszámok növekv sorrendjében According to their increasing order of identification registry numbers Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities 06503 06512 06521 06530 06549 06558 06567 06576 06585 06594 06600 06619 06628 06637 06646 06655 06664 06673 06682 06691 06707 06716 06725 06734 06743 06761 06770 06789 06798 06804 06813 06822 06831 06840 06859 06868 06877 06886 06895 06901 06910 06929 06938 06947 06956 06965 06974 06992 07 07001 07010 07029 07038 07047 07056 07065 Nagykarácsony Páprád Mucsi Lénárddaróc Baracs Öreglak Városl d A helység neve Name of locality A helység neve Name of locality A helység neve Name of locality 05379 05388 05397 05403 05412 05421 05430 05449 05458 05467 05476 05485 05494 05500 05519 05528 05537 05546 05555 05564 05573 05582 05591 05607 05616 05625 05634 05643 05652 05661 05670 05689 05698 05704 05713 05722 05731 05740 05759 05768 05777 05786 05795 05801 05810 05829 05838 05847 05856 05865 05874 05883 05892 05917 05926 05935 05944 Csanádpalota Sümegprága Pusztaföldvár Babarc Magyarmecske Királyszentistván Magyarhertelend Komárom Kenézl Budapest IV. kerület – district B Baranyaszentgyörgy Gadna Somogyaracs Siklós Szörény Kallósd Zákányszék Nemeshany Lovas Derecske Nagycsécs Izsófalva Szederkény Hetefejércse Révfülöp Káptalantóti Szilvásvárad Nemesgörzsöny Ozora Gégény Mez komárom Váckisújfalu Peth henye Harasztifalu Kisbeszterce Gerjen K szegdoroszló Vécs Létavértes Szászberek Ladánybene Cserkesz l Gávavencsell Sz kedencs Vál Balatonalmádi Harsány Kunadacs Egerlöv Szajol Palotás Vokány Vácduka Bódvaszilas Karácsond Bakonyszentlászló 05953 05962 05971 05980 05999 06 06008 06017 06026 06035 06044 06053 06062 06071 06080 06099 06105 06114 06123 06132 06141 06169 06178 06187 06196 06202 06211 06220 06239 06248 06257 06266 06275 06284 06293 06309 06318 06327 06336 06345 06354 06363 06372 06381 06390 06406 06415 06424 06433 06442 06451 06460 06479 06488 06497 Kissomlyó Magyarcsanád Csokonyavisonta Egyházasgerge Kárász Zamárdi Magyarkeszi Budapest XX.

A településazonosító törzsszámok növekv sorrendjében According to their increasing order of identification registry numbers Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities 08226 08244 08253 08262 08271 08280 08299 08305 08314 08323 08332 08341 08350 08369 08378 08387 08396 08402 08411 08420 08439 08448 08457 08466 08475 08484 08493 08509 08518 08527 08536 08545 08554 08563 08572 08581 08590 08606 08615 08624 08633 08642 08651 08660 08679 08688 08697 08703 08712 08721 08730 08749 08758 08767 08776 08785 08794 08800 A helység neve Name of locality A helység neve Name of locality A helység neve Name of locality 07074 07083 07092 07108 07117 07126 07135 07144 07153 07162 07171 07180 07199 07205 07214 07223 07232 07241 07250 07269 07278 07287 07296 07302 07311 07320 07339 07348 07357 07366 07375 07384 07393 07409 07418 07427 07436 07445 07463 07472 07481 07490 07506 07515 07524 07533 07542 07551 07560 07579 07588 07597 07603 07612 07621 07630 07649 07658 Vázsnok Tiszanána Szentbékkálla Tinnye Balatonföldvár Hetvehely Cserszegtomaj Piliscsaba Palkonya Pácsony Sorkifalud Sarud Patak Újvárfalva Acsád Vadna Zalaszentlászló Apc Hosztót Lepsény Püspökmolnári Bakonykoppány Bögöte Adásztevel Bokod Debercsény Aszóf Papkeszi Makó Szárász Balatonkeresztúr Solymár Gerendás Pásztó Kengyel Bazsi Parád Kocsord Mérk Berkesz Gy rújbarát Tószeg Lajoskomárom Domoszló Drágszél Bürüs Szentl rinckáta Rádóckölked Garé Zalabaksa Fels regmec Tiszavasvári Bánfa Dunavecse Alsótold Köml d Harka Nemeshetés 07667 07676 07685 07694 07700 07719 07728 07737 07746 07755 07764 07773 07782 07807 07816 07825 07834 07843 07852 07861 07870 07889 07898 07904 07913 07922 07931 07940 07959 07968 07977 07986 07995 08 08004 08013 08022 08040 08059 08068 08077 08086 08095 08101 08110 08129 08138 08147 08156 08165 08174 08183 08192 08208 08217 Oszkó Gyulaháza Dombóvár Sz kéd Szepetnek Dámóc Kunbaracs Merenye Répcevis Óföldeák Kánó Dencsháza Döbröce Isaszeg Kisbodak Monok Derekegyház Jánkmajtis Tiszasz l s Dunapataj Szigetcsép Sz l sardó Halimba Nyírcsaholy Nemesdéd Szentgál Kisapáti Viszák Szilaspogony Murarátka Ispánk Bucsuta Löv petri Hét Fels jánosfa Bükkszentkereszt Csoma Nemesszentandrás Gellénháza Szendr Ináncs Imrehegy Sárhida Kórós Sajóörös Várad Szászfa Drégelypalánk Tard Fels berecki Vése Bordány Budapest XVI. kerület – district Alsótelekes Hegyhátszentpéter Nagyszénás Klárafalva Nagygyimót Cák Telki Bakonya Bócsa Hódmez vásárhely Gyöngyöspata Táborfalva Okorvölgy Harkakötöny Vöckönd Jászszentlászló Nógrádsáp Boldva Regéc Kastélyosdombó Napkor Bánokszentgyörgy Értény Pilisszentlászló Beloiannisz Szajk Szentistvánbaksa Csenyéte Kishódos Sopron Sirok Szany rbottyán Tiszakanyár Csapod Kétújfalu Baracska Tab Sikátor Szentliszló Bársonyos Tiszapalkonya Kálló Kisszentmárton Demjén Öregcsert Sütt Bácsszentgyörgy Büssü Jobbágyi Gy rasszonyfa Bakonycsernye Karakószörcsök Tát Alsószenterzsébet Ajak Újsolt Tiszakóród Siklósnagyfalu 127 .

A településazonosító törzsszámok növekv sorrendjében According to their increasing order of identification registry numbers Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities 09946 09955 09964 09973 09982 09991 10 10001 10010 10029 10038 10047 10056 10065 10074 10083 10092 10108 10117 10126 10135 10144 10153 10162 10171 10180 10199 10205 10214 10223 10232 10241 10250 10269 10278 10287 10296 10302 10311 10320 10339 10348 10357 10366 10375 10384 10393 10409 10418 10427 10436 10445 10454 10463 10472 Nagydém Lulla Hövej Liptód Csáfordjánosfa Borsfa Szentimrefalva Istenmezeje Szakcs Örvényes Áporka Újkenéz Gy rtelek Palotabozsok Varbóc Torvaj Püspökladány Sajógalgóc Bácsbokod Szarvasgede Tiszarád Budapest XXII. kerület – district Kerkaszentkirály Dunaharaszti Tura Recsk Pári Tiszateny Görcsönydoboka Vörs Ilk Babarcsz l s Nemesrempehollós Cégénydányád Halásztelek Gömörsz l s Császló Gy rvár Vigántpetend Fels dobsza Kisszekeres Békés Csór Sárfimizdó Nézsa Szentkatalin Kisgörb Pilis Szemere Hernád Komlósd Pölöske Chernelházadamonya Fert d Borsosberény Rácalmás Tuzsér Hetes Kenyeri Hencse Kövegy Tófalu Délegyháza Sz csi Nagykovácsi 128 . kerület – district Szalaf Egyházashetye Hevesaranyos Farkasgyep Hahót Sé Kondoros Gárdony Vasboldogasszony Pusztacsó Vizslás Ásotthalom Zalakomár Abod Füzérradvány Tornakápolna Bejcgyertyános Hajdúhadház Németbánya Nagyút Magyaratád Szamossályi Egyházaskesz Dunasziget Kölesd Császártöltés A helység neve Name of locality A helység neve Name of locality A helység neve Name of locality 08819 08828 08837 08846 08855 08864 08873 08882 08891 08907 08916 08925 08934 08943 08952 08961 08970 08989 08998 09 09007 09016 09025 09034 09043 09052 09061 09070 09089 09098 09104 09113 09122 09131 09140 09159 09168 09177 09186 09195 09201 09210 09229 09238 09247 09256 09265 09274 09283 09292 09308 09317 09326 09344 09353 09362 Fels szentmárton Teskánd Háromfa Baskó Karancskeszi Bátaszék Apátistvánfalva Peresznye Biatorbágy Nagykereki Magyarföld Adony Vámosoroszi Körösszegapáti Tiborszállás csény Sajósenye Vámospércs Túrricse 09371 09380 09399 09405 09414 09423 09432 09441 09450 09469 09478 09487 09496 09502 09511 09520 09539 09548 09557 09566 09575 09584 09593 09609 09618 09627 09636 09645 09654 09663 09672 09681 09690 09706 09715 09724 09733 09742 09751 09760 09779 09788 09797 09803 09812 09821 09830 09849 09858 09867 09876 09885 09894 09900 09919 09928 09937 Szalatnak Monaj r Berkenye Szente Tarnaszentmária Rápolt Csénye Gelsesziget Kaposf Vácszentlászló Tiszaeszlár Farmos Bag Lórév Drávakeresztúr Belezna Gige Dunaszekcs Vásárosmiske Detk Földeák Tokorcs Nyírgyulaj Dabas Nyírtét Kisvárda Varászló Nagygeresd Gecse Szemely Révleányvár Jágónak Kisk rös Aranyosapáti Aggtelek Pálfa Zalaújlak Hernádcéce Tápióság Várdomb Tiszaadony Ecsegfalva Gomba Márfa Jánoshalma Nagyhegyes Fert endréd Szirmabeseny Vid Gádoros Gyulakeszi Dunaszentgyörgy Kisvaszar Tomajmonostora Budapest I.

kerület – district Bácsalmás Edelény Vámosmikola Kistótfalu Majosháza Körösnagyharsány Tiszab Boncodfölde Fülesd Nyírparasznya Kiskunlacháza Pécsvárad Olcsvaapáti Nick Érpatak Ecseny Doba Lispeszentadorján Garadna Karakó Maglód Hagyárosbörönd Nagykozár Nikla Mogyoróska Tiszavalk Szulok Kerékteleki 11031 11040 11059 11068 11086 11095 11101 11110 11129 11138 11147 11156 11165 11174 11183 11192 11208 11217 11226 11235 11244 11253 11262 11271 11280 11299 11305 11314 11323 11332 11341 11350 11369 11378 11387 11396 11402 11411 11420 11439 11448 11457 11466 11475 11484 11493 11509 11518 11527 11536 11545 11554 11563 11572 11581 11590 11606 Jászkarajen Szihalom Zsujta Tolnanémedi Lakócsa Baglad Röjtökmuzsaj Cún Nyírlöv Sz l sgyörök Szuhakálló Olcsva Vekerd Kisrákos Gór Szentpéterúr Kéthely Kisdér Igal Hosszúvölgy Sz r Hangács K telek Pócspetri Fert boz Kóny Nyírlugos Katymár Bököny Besenyszög Budapest XV.A településazonosító törzsszámok növekv sorrendjében According to their increasing order of identification registry numbers Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities 11615 11624 11633 11642 11651 11660 11679 11688 11697 11703 11712 11730 11749 11758 11767 11776 11785 11794 11800 11819 11828 11837 11846 11855 11864 11873 11882 11891 11907 11916 11925 11934 11943 11952 11961 11970 11989 11998 12 12007 12016 12025 12034 12043 12052 12061 12070 12089 12098 12104 12113 12122 12131 12140 12159 12168 Szatymaz Becske Csólyospálos Kelemér Ölb Budakeszi Hermánszeg Pétervására Gelse Nyírtura Vasszilvágy Kajárpéc Letenye Nógrádmegyer Csepreg Hej szalonta Patca A helység neve Name of locality A helység neve Name of locality A helység neve Name of locality 10481 10490 10506 10515 10524 10533 10542 10551 10560 10579 10588 10597 10603 10612 10621 10630 10649 10658 10667 10676 10685 10694 10700 10719 10728 10737 10746 10755 10764 10773 10782 10791 10807 10816 10825 10834 10843 10852 10861 10870 10889 10904 10913 10922 10931 10940 10959 10968 10977 10986 10995 11 11004 11013 11022 Bicske Dorog Bodrog Maroslele Detek Dávod Kémes Monor Bezi Sajtoskál Beled Rum Csurgónagymarton Komjáti Bükkszenterzsébet riszentpéter Csertalakos Fert homok Városföld Halogy Vállus Bogdása Budapest X. kerület – district Mez keresztes Sajónémeti Cegléd Damak Szakony Füzérkomlós Ikervár Pilisszentiván Mecsekpölöske Halmajugra Pula Várpalota Kisrozvágy Tény Zala Lendvajakabfa Somogycsicsó Szinpetri Szenta Rádfalva Balaton Magyardombegyház Szentjakabfa Szécsisziget Alsónyék Pet mihályfa Vilmány Piliny Dunaszentbenedek Körösladány Bodmér Vasszentmihály Fels páhok Bögöt Legyesbénye Jánosháza Diósberény Hidasnémeti Vöröstó Báta Orf Mez nyárád Meszes Veszprém Sárszentmihály Zalakaros Szank Vindornyasz l s Kurityán Porrog Pocsaj Kétbodony Pápakovácsi Érsekcsanád Mez hegyes Abda Héreg Tiszamogyorós Balaton szöd Újtikos Üröm Gyöngyösfalu Dinnyeberki Bátya Bikács Murony Csibrák 129 .

kerület – district Ballószög Kemenesmihályfa Nagykáta Mecseknádasd rimagyarósd Iváncsa Bucsa Erd kertes Erzsébet Csikvánd Jászszentandrás Szúcs Körmend Tiszaszalka Nyírtelek Gosztola Fels csatár Bükkábrány Túristvándi Drávagárdony Mucsfa Beseny d Egerszólát Balassagyarmat Királyhegyes Tengeri Perenye Táska Nagyszokoly Horpács Gacsály Zalavár K kút Szanda Telkibánya Sáska Kiskorpád Polány Kömpöc Tiszaföldvár Somodor Mez csát Kozárd Csert Pusztadobos Ivád Tiszakeszi Vértesboglár Nádasdladány 130 . kerület – district Gy rladamér Hont Tunyogmatolcs Mihálygerge Szentdomonkos Tarnalelesz Szabadegyháza Sóstófalva Szigethalom Fels egerszeg Galgagyörk Zalaszentl rinc Bicsérd Almamellék Gyöngyösoroszi Gerényes Égerszög Botykapeterd Kázsmárk Domaszék Budapest V.A településazonosító törzsszámok növekv sorrendjében According to their increasing order of identification registry numbers Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities 13329 13338 13347 13356 13365 13374 13383 13392 13408 13426 13435 13444 13453 13462 13471 13480 13499 13505 13514 13523 13532 13541 13550 13569 13587 13596 13602 13611 13620 13639 13648 13657 13666 13675 13684 13693 13709 13718 13727 13736 13745 13754 13763 13772 13781 13790 13806 13815 13824 13833 13842 13851 13860 13879 13888 13897 13903 A helység neve Name of locality A helység neve Name of locality A helység neve Name of locality 12177 12186 12195 12201 12210 12229 12238 12247 12256 12265 12274 12283 12292 12308 12317 12326 12335 12344 12353 12362 12371 12380 12399 12405 12414 12423 12432 12441 12450 12469 12478 12487 12496 12502 12511 12520 12539 12548 12557 12566 12575 12593 12609 12618 12627 12636 12645 12654 12663 12672 12681 12690 12706 12715 12724 12733 12742 12751 Kardoskút Pátroha Romhány Zók Tállya Terpes Balatonederics Kemenesmagasi Füzesgyarmat Székkutas Nyírmada Máriakálnok Zsennye Hédervár Andrásfa Györköny Tompaládony Cseng d Kistamási Pálháza Pamlény Drávapiski Kistokaj Vámosszabadi Fert rákos Rákócziújfalu Fedémes Abádszalók Csökm Rátka Kemenesszentpéter Újcsanálos Zalaistvánd Kisnána Dejtár Ságújfalu Gy r s Abaliget Fancsal Dunafalva Lenti Tiszadob Türje Kertészsziget Sokorópátka Kisapostag Óbánya Zalahaláp Kaposkeresztúr Kisvarsány Telekgerendás Sz d Háromhuta Pázmándfalu Csehimindszent Horvátlöv Ganna Gerde 12760 12779 12788 12797 12803 12812 12821 12830 12849 12858 12867 12876 12885 12894 12900 12919 12928 12937 12946 12955 12964 12973 12982 12991 13 13000 13019 13028 13037 13046 13055 13064 13082 13091 13116 13125 13134 13143 13152 13161 13170 13189 13198 13204 13213 13222 13231 13240 13259 13268 13277 13286 13295 13301 13310 Nagybakónak Nagylak Berettyóújfalu Ópusztaszer Hajdúdorog Mez örs Egerbakta Bezeréd Kisjakabfalva Nagyhajmás Pereked Somogymeggyes Nyékládháza Üll Köröstarcsa Vonyarcvashegy Csaholc Hercegszántó Garabonc Nyúl Püski Szentgáloskér Vilyvitány Galambok Gemzse Hodász Kondorfa Zsurk Szamosszeg Kissziget Magyarszerdahely Kozmadombja Zalaszentmárton Boldogasszonyfa Takácsi Golop Jéke Cece Röszke Csépa Budapest XXI.

A településazonosító törzsszámok növekv sorrendjében According to their increasing order of identification registry numbers Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities 15042 15051 15060 15079 15088 15097 15103 15112 15121 15130 15149 15158 15167 15176 15185 15194 15200 15219 15228 15237 15246 15255 15264 15273 15282 15291 15307 15316 15325 15334 15343 15352 15361 15370 15389 15398 15404 15413 15422 15431 15440 15459 15468 15477 15486 15495 15501 15510 15529 15538 15547 15556 15565 15574 15583 15592 15608 15617 15626 A helység neve Name of locality A helység neve Name of locality A helység neve Name of locality 13912 13921 13930 13949 13958 13976 13985 13994 14 14003 14012 14021 14030 14058 14067 14076 14085 14094 14100 14119 14128 14137 14146 14155 14164 14173 14182 14191 14207 14216 14225 14234 14243 14252 14261 14270 14289 14298 14304 14313 14322 14331 14340 14359 14368 14377 14386 14395 14401 14410 14429 14438 14447 14456 14465 14474 Magyarkeresztúr Iklódbörd ce Porrogszentkirály Hévízgyörk Ják Tiszakarád Fels mocsolád Bolhás Nyíracsád rtilos Lukácsháza Nagymányok Fülöpszállás Pápoc Tenk Sénye Tiszaug Kajdacs Bezedek Tarnaörs Bojt Tápiószele Tokod Harc Bánd Várvölgy Nagyváty Rákóczifalva Budapest XI. kerület – district Szentmargitfalva Buják Somlóvecse Apátfalva Táp Káptalanfa Csokvaomány Ramocsa Závod Sajókaza Vaspör Arló Pilisvörösvár Kékcse Bosta Fülpösdaróc Kercseliget Bakháza Bodrogolaszi Kübekháza Alsógagy Répceszemere Tiszatelek Szentes Tabajd Boldogk váralja 14483 14492 14508 14517 14526 14535 14544 14553 14562 14571 14580 14599 14605 14614 14623 14632 14641 14650 14669 14678 14687 14696 14702 14711 14720 14739 14748 14757 14766 14775 14784 14793 14809 14818 14827 14836 14845 14854 14863 14872 14881 14890 14906 14915 14924 14933 14942 14951 14960 14979 14988 14997 15 15006 15015 15024 15033 Máriakéménd Ózd Dombrád Kovácsszénája Heves Köml Tataháza Kapolcs Balatonmáriafürd Tápiószentmárton Vámosgyörk Görgeteg Lápaf Ebes Zákány Fonyód Márkháza Nagynyárád Pilismarót Darvas Pinnye Nyíribrony Kissikátor Szálka Pálfiszeg Rakamaz Kimle Noszlop Dunatetétlen Nagybörzsöny Tardona Rábakecöl Mersevát Bonyhádvarasd Székesfehérvár Zagyvarékas Nyírbátor Szabadi Látrány Mátraderecske Sóshartyán Tomor Sármellék Mályinka Újszentiván Bodony Ságvár Sukoró Zebegény Nagyrécse Pecöl Hegyháthodász Németkér Tápióbicske Páty Enese Babót Matty Nagymizdó Szabadszentkirály Hetyef Baktüttös Szenna Kerkafalva Osli Debrecen Vámosújfalu Zsana Bakonszeg Alcsútdoboz Szigetszentmárton Szólád Békéscsaba Marócsa Gy rzámoly Egyházasfalu Pusztamonostor Lábatlan Kéked Rábaszentandrás Vértessomló Újszász Kápolna Szakadát Szátok Vasegerszeg Fert szentmiklós Nyergesújfalu Hajmáskér Etes Pécsdevecser Pirtó Szulimán Pusztaradvány Rábatamási Pet fiszállás Szentendre Regöly Nagyhuta Kismarja Kiszsidány Basal B sárkány K röshegy Pér K vágósz l s Pénzesgy r Sand Balatonudvari Nagykör Pusztazámor Patosfa Gesztely Zalkod Somogysámson 131 .

kerület – district Oroszi Balatonszabadi Egercsehi Magy Sajópetri Fegyvernek Vászoly Kölcse Töltéstava Káloz Sz c Écs Gic Hedrehely Tarany Bajna Szalonna Váncsod Székelyszabar Hej papi Borsodszirák Kékesd Szedres Ordacsehi K szeg Csány Pórszombat Zsebeháza Hugyag Horvátzsidány Zalaigrice Tornabarakony Kemeneskápolna Pusztaapáti Orgovány Mátyásdomb Tornyospálca Tiszasziget Kisherend Szell Furta 132 . kerület – district Besny Szentlászló Kisvásárhely Csávoly Tótszentmárton Nagybárkány Tótújfalu Császár Alsópetény Tótkomlós Markóc Nagyvejke Berkesd Balatonújlak Szápár Egyházasharaszti Szaknyér Nagyrada Nyírvasvári F zvölgy Markaz Komlóska Görbeháza Imola Budapest VI.A településazonosító törzsszámok növekv sorrendjében According to their increasing order of identification registry numbers Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities 16744 16753 16762 16771 16780 16799 16805 16814 16823 16832 16841 16850 16869 16878 16887 16896 16902 16911 16920 16939 16948 16957 16966 16975 16984 16993 17 17002 17011 17020 17039 17048 17057 17066 17075 17084 17093 17109 17118 17127 17136 17145 17154 17163 17172 17181 17190 17206 17215 17224 17233 17242 17251 17260 17279 17288 Balatongyörök Paloznak Bajánsenye Tagyon Pusztafalu Zalavég Keresztéte Jánd Penészlek Orfalu Füzér Resznek Beleg Hernádszentandrás Kenderes Balatonszepezd Tarnazsadány Dabronc Ecséd Helesfa Nyíregyháza Porcsalma Petneháza Nagymágocs Pogány Várgesztes Ráckeve Juta Magyarszecs d A helység neve Name of locality A helység neve Name of locality A helység neve Name of locality 15635 15644 15653 15662 15671 15680 15699 15705 15714 15723 15732 15741 15750 15769 15778 15787 15796 15802 15811 15820 15839 15848 15857 15866 15875 15884 15893 15909 15918 15927 15936 15945 15954 15963 15972 15981 15990 16 16009 16018 16027 16036 16045 16054 16063 16072 16081 16090 16106 16115 16124 16133 16142 16151 16160 16179 Tarrós Tiszacsege Gy rszemere Abaújalpár Pósfa Jósvaf Csikéria Vilonya Szárföld Mesteri Kaposújlak Egyek Gánt Esztergályhorváti Barnag Tiszaörs Ludas Nyírbéltek Jászboldogháza Fels nána Hernádb d Zeng várkony Lak Szentl rinc Dunaszentpál Drávatamási Pácin Nágocs Gyúró Jákó Gönc Sajómercse Cirák Balsa Jen Somogydöröcske Daraboshegy 16188 16197 16203 16212 16221 16230 16249 16258 16267 16276 16285 16294 16300 16319 16328 16337 16346 16355 16364 16373 16382 16391 16407 16416 16425 16434 16443 16452 16461 16470 16489 16498 16504 16513 16522 16531 16540 16559 16568 16577 16586 16595 16601 16610 16629 16638 16647 16656 16665 16674 16683 16692 16708 16717 16726 16735 Dötk Mélykút Monyoród Kisnamény Kunágota Sajószentpéter Szajla Csajág Kispáli Atkár Mesztegny Pellérd Borsodgeszt Rakacaszend Küls vat Dozmat Tarnaszentmiklós Szögliget Aszód Ambrózfalva Záhony Tanakajd Lipót Tiszaderzs Kiscsehi Lad Szentkirályszabadja Ordas Mindszentgodisa Uszód Szamoskér Völcsej Fels tárkány Budapest XIV.

A településazonosító törzsszámok növekv sorrendjében According to their increasing order of identification registry numbers Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities 18449 18458 18467 18476 18485 18494 18500 18519 18528 18537 18546 18555 18564 18573 18582 18591 18607 18616 18625 18634 18643 18652 18661 18670 18689 18698 18704 18722 18731 18740 18759 18768 18777 18786 18795 18801 18810 18829 18838 18847 18856 18865 18874 18883 18892 18908 18917 18926 18935 18944 18953 18962 18971 18980 18999 A helység neve Name of locality A helység neve Name of locality A helység neve Name of locality 17297 17303 17312 17321 17330 17349 17358 17367 17376 17385 17394 17400 17419 17428 17437 17446 17455 17464 17473 17482 17491 17507 17516 17525 17534 17543 17552 17561 17570 17589 17598 17604 17613 17622 17631 17640 17659 17668 17677 17686 17695 17710 17729 17738 17747 17756 17765 17774 17783 17792 17808 17817 17826 17835 17844 17853 17862 17871 Rábaszentmiklós Tápiógyörgye Százhalombatta Taliándörögd Kisbér Kiscsécs Buzsák Nárai Aba Alsómocsolád Geszt Zalaapáti Drávafok Rozsály Jásd Kelevíz Kokad Kásád Hajdúszovát Újbarok Zselicszentpál Románd Gáborjánháza Polgárdi Gyöngyöshalász Bocfölde Mez falva Nemesvid Lesencefalu Jármi Valkó Liget Gombosszeg Úrhida Siófok Kesz hidegkút Egyházasdengeleg Vácrátót Lajosmizse Ágasegyháza Tiszasüly Kisdorog Szarvaskend Igar Zádor Demecser Zsombó Pusztavám Mogyoród Patapoklosi Újszilvás Tiszabecs Mándok Fazekasboda Tikos Szilvágy Pusztaberki Lesencetomaj 17880 17899 17905 17914 17923 17932 17941 17950 17969 17978 17987 17996 18 18005 18023 18032 18041 18050 18069 18078 18096 18102 18111 18120 18139 18148 18157 18166 18175 18184 18193 18209 18218 18227 18236 18245 18254 18263 18272 18281 18290 18306 18315 18324 18333 18342 18351 18360 18379 18388 18397 18403 18412 18421 18430 Vásárosfalu Kölked Hegyeshalom Fels nyék Jakabszállás Fony Nagyatád Fürged Gyalóka Jászdózsa Andornaktálya Rábatöttös Szamosangyalos Nemesrádó Hegyhátszentjakab Karmacs Sámod Budapest III. kerület – district Somogyfajsz Zalaszentjakab Battonya Nagycsány Bolhó Ácsteszér Kötcse Tatabánya Kéleshalom Gáborján Baktakék Gógánfa Jászberény Soltszentimre Kaposmér Nemeske Taktaharkány Bodajk Szárazd Csép Kisköre Nyírkarász Tokaj Gyód Vásárosnamény Gilvánfa Veresegyház Uppony Becsvölgye Mez nagymihály Nagydorog Dány Hegyk Várbalog Keszthely Velemér Zalaszentmihály Harta Berekböszörmény Csévharaszt Mór Garáb Marcali Vejti Eperjeske Sajópálfala Somogyszob Olasz Zalaszentbalázs Acsa Túrony Vaja Szegerd Dunakeszi Karancsalja Hács Göncruszka Szentgyörgyvölgy Ózdfalu Páhi Penc Bázakerettye Erd smecske Kupa Pilisszentkereszt Szabadhídvég Hajós Zalaköveskút Bernecebaráti Szügy Darnó Tornanádaska Noszvaj Alsórajk Kisdombegyház Mez sas Lókút Lúzsok Mátészalka Salköveskút Szomolya Kisasszonyfa Murga Csolnok Tarján Boldogk újfalu Ozmánbük Kaposszekcs Fehérgyarmat Fadd Ferencszállás 133 .

A településazonosító törzsszámok növekv sorrendjében According to their increasing order of identification registry numbers Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities 20172 20181 20190 20206 20215 20233 20242 20251 20260 20279 20288 20297 20303 20312 20321 20330 20349 20358 20367 20376 20385 20394 20400 20419 20428 20437 20446 20455 20464 20473 20482 20491 20507 20516 20525 20534 20543 20552 20561 20570 20589 20598 20604 20613 20622 20640 20659 20668 20677 20686 20695 20701 20710 20729 20738 20747 20756 20765 20774 A helység neve Name of locality A helység neve Name of locality A helység neve Name of locality 19 19008 19017 19026 19035 19044 19053 19062 19080 19099 19105 19114 19123 19132 19141 19150 19169 19178 19187 19196 19202 19211 19220 19239 19248 19257 19266 19275 19284 19293 19309 19318 19327 19336 19345 19354 19363 19372 19381 19390 19406 19415 19424 19433 19442 19451 19460 19479 19488 19497 19503 19512 19521 19530 19549 19558 19567 19576 Belvárdgyula Visnye Pusztakovácsi Tét Szurdokpüspöki Kisasszond Árpádhalom Söjtör Szentpéterszeg Zubogy Lovasberény Gyöngyössolymos Kátoly Kamond Homokszentgyörgy Szabolcs Petrikeresztúr Fityeház Nagyvázsony Dúzs Nábrád Ricse Levél Tésa Okány Szil Ziliz Cikó Galvács Gy rsövényház sagárd Borota Veszprémgalsa Kétvölgy Perkáta Bábolna Mátranovák Tiszaladány Bélmegyer Bükkmogyorósd Pécs Kisar Mez kövesd Somogyvár Kutasó Balatonendréd Kustánszeg Csehi Nógrádsipek Galgahévíz Alsónemesapáti Sz ce Szakmár Szár Gyügye Pély Krasznokvajda 19585 19594 19600 19619 19628 19637 19646 19655 19664 19673 19682 19691 19707 19716 19725 19734 19743 19752 19761 19770 19789 19798 19813 19831 19840 19859 19868 19877 19886 19895 19901 19910 19929 19938 19947 19956 19965 19974 19983 19992 20 20002 20011 20039 20048 20057 20066 20075 20084 20093 20109 20118 20127 20136 20145 20154 20163 Pincehely Pusztaottlaka Makkoshotyka Iharos Mez berény Páli Ófalu Máriapócs Alsódobsza Újkér Újlengyel Tetétlen Buj Nagyk rös Versend Kemenesh gyész Olaszfa Nyalka Kerkáskápolna Osztopán Kecel Szalmatercs Kétpó Szilágy Hernádvécse Nemespátró Pápadereske Nagypall Váchartyán Hernyék Csányoszró Kiskassa Bókaháza Pusztahencse Szalkszentmárton Biharkeresztes Mátraballa Fábiánsebestyén Soltvadkert Kemecse Csákvár Bagamér Gétye Bárna Somogyegres Nyársapát Mátramindszent Kemenesszentmárton Törökkoppány K szegszerdahely Erk Tata Rábasebes Csesztve Dáka Naszály Tiszabezdéd Tiszaroff Lucfalva Seregélyes Parádsasvár Jákfalva Heréd Csehbánya Tivadar Véménd Egyed Kiskunfélegyháza Apagy Kiskutas Rinyaújnép Somogygeszti Vashosszúfalu El szállás Pornóapáti Almáskeresztúr Mérges Vasasszonyfa Gyömöre Újléta Szelevény Magyarpolány Tiszainoka Csanádapáca Baranyahídvég Kaposvár Alsóberecki Eger Kurd Sárazsadány Tass Dunavarsány Szalapa Királyegyháza Újireg Tés Nagykapornak Nagycsepely Ikrény Búcsúszentlászló Rinyaújlak Ceglédbercel Márok Mátyus Beregsurány Okorág Döbörhegy Mórágy Bedegkér Balatonfenyves Sajóvámos Feldebr Hidegkút Medgyesbodzás Csobaj 134 .

A településazonosító törzsszámok növekv sorrendjében According to their increasing order of identification registry numbers Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities 21953 21962 21971 21980 21999 22 22008 22017 22026 22035 22044 22053 22062 22071 22080 22099 22105 22114 22123 22132 22141 22150 22169 22178 22187 22196 22202 22211 22220 22239 22248 22257 22266 22275 22284 22293 22309 22318 22327 22336 22345 22354 22372 22381 22390 22406 22415 22424 22433 22442 22451 22460 22479 22488 22497 22503 22512 Törtel Szamosbecs Fonó Zsámbok Ólmod Szabolcsbáka Bakonypéterd Velény Kerkakutas Bükkszentmárton Jászárokszállás Szigetújfalu Fulókércs Dombiratos Mikekarácsonyfa Fülöp Szentistván Nagykutas Hejce Poroszló Jászapáti Sz ke Marcalt Botpalád Pánd Szalánta Pócsa Bakóca Ófehértó Csanytelek Hatvan Ny gér Badacsonytomaj Komlódtótfalu Kemence Boconád Nagyigmánd Bakonyszombathely Csönge Hajdúnánás Fényeslitke Tormás Kocsola Edve Pécsely Kisfüzes Sajólászlófalva Verseg Ormándlak Erd horváti Monoszló A helység neve Name of locality A helység neve Name of locality A helység neve Name of locality 20783 20792 20817 20826 20835 20844 20853 20862 20871 20880 20899 20905 20914 20923 20932 20941 20950 20969 20978 20987 20996 21 21005 21014 21023 21032 21041 21050 21069 21078 21087 21096 21102 21111 21120 21139 21148 21157 21175 21184 21193 21209 21218 21227 21236 21245 21254 21263 21272 21281 21290 21306 21315 21324 21333 21342 21351 Simontornya Und Sárszentl rinc Zánka Orbányosfa Lácacséke Úrkút Sárok Szin Hosszúpereszteg Boda Mike Nagyér Kisigmánd Szakonyfalu Kistolmács Bels sárd Gibárt Téseny Tárkány Kemenespálfa Tordas Molnári Hegyszentmárton Alsózsolca Karancslapujt Pókaszepetk Dunaegyháza Dunaszeg Vizsoly Pécsudvard Nagylóc Jászladány Szentkirály Börzönce Apostag Vezseny Balatonfüred Koppányszántó Radostyán L kösháza Karcsa Beszterec Homrogd Sükösd Szentpéterfa Babosdöbréte Prügy Somogyviszló Laskod Sárvár Csurgó Balatonszentgyörgy Istvándi Kajászó Szikszó 21360 21379 21388 21397 21403 21412 21421 21430 21449 21458 21467 21476 21485 21494 21500 21519 21528 21537 21546 21555 21564 21573 21582 21591 21607 21616 21625 21634 21643 21652 21661 21670 21689 21698 21704 21713 21722 21731 21740 21759 21768 21777 21786 21795 21801 21810 21829 21838 21847 21856 21865 21874 21883 21892 21908 21917 21926 21935 21944 Udvari Kisbucsa Püspökhatvan Sümegcsehi Nagypirit Üllés Szomor Veszprémfajsz Nagyberki Szada Tóalmás Fels rajk Nagydobos Tiszasas Kálócfa Pécsbagota Harkány Uraiújfalu Múcsony Mindszent Girincs Rétközberencs Érsekvadkert Csebény Pápasalamon Kislippó Zomba Szirák Zsédeny Nagybajom Zabar Sajókápolna Nagyiván Drávasztára Old Sülysáp Zagyvaszántó Kéty Tarcal Nemesszalók Megyaszó Vanyola Pázmánd Erd tarcsa Ravazd Varbó Hernádkércs Hegyhátszentmárton Péteri Somogyvámos Darnózseli Piliscsév Szeghalom Bogádmindszent Csókak Dör Kápolnásnyék Cserháthaláp Akasztó Bánréve Lesenceistvánd Tápszentmiklós Mihályi Izsák 135 .

A településazonosító törzsszámok növekv sorrendjében According to their increasing order of identification registry numbers Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities 23700 23719 23728 23737 23746 23755 23764 23773 23782 23791 23807 23816 23825 23834 23843 23852 23861 23870 23889 23898 23904 23913 23922 23931 23940 23959 23968 23977 23986 23995 24 24004 24013 24022 24031 24040 24059 24068 24077 24086 24095 24101 24110 24129 24138 24147 24156 24165 24174 24183 24192 24208 24217 24226 24235 24244 24253 Nyirád Diósd Bátor Dombegyház Monostorapáti Nemeskolta si Deszk Jászivány Csengersima Dunaszentmiklós Zselickislak Bakonytamási Rigyác Verpelét Négyes Hernádkak Tereske Gencsapáti Fácánkert Sobor Mikepércs Kovácshida Erd telek Bakonybánk Mikóháza A helység neve Name of locality A helység neve Name of locality A helység neve Name of locality 22521 22530 22549 22558 22567 22576 22585 22594 22600 22619 22628 22637 22646 22655 22664 22673 22682 22691 22707 22716 22725 22734 22743 22752 22761 22770 22789 22798 22804 22813 22822 22831 22840 22859 22868 22877 22886 22901 22910 22929 22938 22947 22956 22965 22974 22983 22992 Balajt Kerekegyháza Alsószölnök Onga Kunhegyes Csonkamindszent Vasad Cserhátsurány Magyarszék Szomód Ónod Máriahalom Felgy Erd kürt Gyöngyösmellék Bonnya Letkés Veszprémvarsány F nyed Kemestaródfa Alsóújlak Drávapalkonya Nagycserkesz Kaszaper Szekszárd Tiszabura Tiszaszentimre Jászkisér Csömör Bakonyszentkirály Balatonszemes Pet háza Kisgy r Jánoshida Kisbudmér Böde Kisbajcs Béb Dág Jászágó Cibakháza Zalaszabar Korlát Kacorlak Lippó Sótony Eperjes 23 23001 23010 23029 23038 23047 23056 23065 Kissz l s Ukk Rudabánya Nyáregyháza Szécsénke Nyárl rinc Orosháza 23074 23083 23092 23108 23117 23126 23135 23144 23153 23162 23171 23180 23199 23205 23214 23223 23241 23250 23269 23278 23287 23296 23302 23311 23320 23339 23348 23357 23375 23384 23393 23409 23418 23427 23436 23445 23454 23463 23472 23481 23490 23506 23515 23524 23533 23542 23551 23560 23579 23588 23597 23603 23612 23630 23649 23658 23676 23685 23694 Horváthertelend Pusztavacs Siójut Pankasz Polgár Szentgyörgyvár Jásztelek Becsehely Bakonykúti Bükkösd Kunmadaras Nagyesztergár Alsónémedi Siklósbodony Téglás Alsóregmec Adács Fábiánháza Nyírmeggyes Budaörs Fels szölnök Kapospula Gyenesdiás Pusztaszemes Nemescsó Jászfényszaru Tarnaméra Madaras Hidegség Almásháza Újiráz Nagytarcsa Sima Hantos Csatár Zaránk K vágóörs Budakalász Somberek Pásztori Mány Piskó Porva Tiszalök Fels vadász Magyarlukafa Nagyacsád Mez lak Jászfels szentgyörgy Nagyveleg Zalaszegvár Ercsi Kömör Mernye Göd Herend Balástya Pátyod Sárbogárd Kiscs sz Gelej Kótaj Bodroghalom Bakonybél Semjén Palé Pereszteg Sajópüspöki Kalaznó Somogyapáti Csempeszkopács Rétság Zalaháshágy Gyóró Ászár Rátót Szarvas Sonkád Rezi Gyugy Óbudavár Bakonyszentiván Méhkerék Sárrétudvari Mohács Teleki Büttös Nagyoroszi Kompolt 136 .

kerület – district Pannonhalma Csököly Fels petény Mátraszele Bánk Újszalonta Fels örs Bár Kisbajom Kiskunmajsa Vékény Lengyel Pere Dorogháza Tiszacsécse Bálványos Mikebuda Timár Kemenessömjén Kisbárapáti Nemesb d Ecser Tök Orci Tiszaalpár Abasár Tamási Sámsonháza Rohod Zajk Szuhogy Tapsony Lovászhetény Koroncó Csesznek Vinár Pötréte Kóspallag Budapest XII. kerület – district Szilvás Rábapordány Pányok Baranyajen Egerszalók Ugod Padár Nagykálló Kardos Söpte Dévaványa Biharnagybajom Nagytilaj Heresznye 24855 24864 24873 24882 24891 24907 24916 24925 24934 24943 24952 24970 24989 24998 25 25007 25016 25025 25034 25043 25052 25061 25070 25089 25098 25104 25113 25122 25131 25140 25159 25168 25177 25186 25195 25201 25210 25229 25238 25247 25256 25265 25274 25283 25292 25308 25326 25335 25344 25353 25362 25371 25380 25399 25405 25414 Romonya Batyk Homokkomárom Hernádpetri Szigliget Balatonszárszó Szob Bisse Vác Nagykökényes Vásárosbéc Hernádszurdok Decs Tázlár Sáránd Velence Liszó Zsámbék Somogybükkösd Orosztony Szabadszállás Somogyhatvan Mez szemere Bénye Hangony Tótszerdahely Zaláta Esztergom Sárosd Bánhorváti Sarkadkeresztúr Magyarbóly Jászjákóhalma Bogács Nagytevel Murakeresztúr Bakonysárkány Filkeháza Köblény Bihardancsháza Alattyán Tolna Alsószentiván Regenye Balatonakali Erd bénye Rábapatona Sárkeresztúr Kemendollár Dunabogdány Magyaregres Selyeb Igrici Budapest VIII. kerület – district Németfalu Magyarszombatfa Tabdi Benk Öskü Esztár Oltárc Leányvár Endrefalva Csárdaszállás Nemeskisfalud Nagyszakácsi Györe Karancsberény Hárskút Cserépváralja Gy r Sümeg Nemessándorháza Méra Gyál Ibrány Sióagárd Kerta Galgaguta Hidvégardó Cserénfa Domaháza Szentbalázs Moha Sopronkövesd Mártély Kány Pákozd Meggyeskovácsi Somlósz l s Salgótarján Vitnyéd Hegymagas Ág Erd smárok Hajmás Rigács Köveskál Kaposhomok Told Dobri Monostorpályi Tömörkény Kisújszállás Nyírkércs Balotaszállás Egyházasrádóc Nagybaracska Konyár Nyírcsászári Vassurány Bakonynána 137 .A településazonosító törzsszámok növekv sorrendjében According to their increasing order of identification registry numbers Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities 25423 25432 25441 25450 25469 25478 25487 25496 25502 25511 25520 25539 25548 25566 25575 25584 25593 25609 25618 25627 25636 25645 25654 25663 25672 25681 25690 25706 25715 25724 25733 25742 25751 25760 25779 25788 25797 25803 25812 25821 25830 25849 25858 25867 25876 25885 25894 25900 25919 25928 25937 25946 25955 25964 25973 25982 25991 A helység neve Name of locality A helység neve Name of locality A helység neve Name of locality 24262 24271 24280 24299 24305 24314 24323 24332 24341 24350 24369 24378 24387 24396 24402 24411 24420 24439 24448 24457 24466 24475 24484 24493 24509 24518 24527 24536 24545 24554 24563 24572 24581 24590 24606 24615 24624 24633 24642 24651 24660 24679 24697 24712 24721 24730 24749 24758 24767 24776 24785 24794 24800 24819 24828 24837 24846 Egeraracsa Pakod Zalabér Budapest XIII.

A településazonosító törzsszámok növekv sorrendjében According to their increasing order of identification registry numbers
Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities 27137 27146 27155 27164 27173 27182 27191 27207 27216 27225 27234 27243 27252 27261 27270 27289 27298 27304 27313 27322 27331 27340 27359 27368 27377 27386 27395 27401 27410 27429 27438 27447 27456 27465 27474 27483 27492 27508 27517 27526 27535 27544 27553 27562 27571 27580 27599 27605 27614 27623 27632 27641 27650 27669 27678 27687 27696 27702

A helység neve Name of locality

A helység neve Name of locality

A helység neve Name of locality

26 26000 26019 26028 26037 26046 26055 26064 26073 26082 26091 26107 26116 26125 26134 26143 26152 26161 26170 26189 26198 26204 26213 26222 26231 26240 26259 26268 26277 26286 26295 26301 26310 26329 26338 26347 26356 26365 26374 26383 26392 26408 26417 26426 26435 26444 26453 26462 26471 26480 26499 26505 26514 26523 26532 26541 26550 Velem Egerbocs Nagybánhegyes Kékkút K szegpaty H gyész Csipkerek Rábapaty Cserdi Lónya Csegöld Sáp Aparhant Nagyvenyim Nagysimonyi Gérce Szijártóháza Hajdúbagos Békéssámson Arka Várkesz Szigetmonostor Gadány Ládbeseny Nemesládony Szigetbecse Valkonya B szénfa Mez hék Kisbárkány Inke Rém Nyugotszenterzsébet Abaújszolnok Eberg c Berzék Nyírmihálydi Magyargencs Gátér Pamuk Komló Bakonyszücs Vép Nyíri Maglóca Kadarkút Balatonmagyaród Csátalja Barabás Zirc Nagykinizs Olaszfalu Nóráp Böhönye Kup Ömböly

26569 26578 26587 26596 26602 26611 26620 26639 26648 26657 26666 26675 26684 26693 26709 26718 26727 26736 26745 26754 26763 26772 26781 26790 26806 26815 26824 26833 26842 26851 26860 26879 26888 26897 26903 26921 26930 26949 26958 26967 26976 26985 26994 27 27012 27021 27030 27049 27058 27067 27076 27085 27094 27100 27119 27128

Somlóvásárhely Szigetvár Rajka Kercaszomor Köröm Újfehértó Katafa Pusztaszentlászló Vaszar Járdánháza Kiszombor Lengyeltóti Kecskemét Báránd Csorvás Abaújkér Grábóc Rábagyarmat Parasznya Rinyaszentkirály Simaság Csánig Várda Halászi Rönök Vecsés Alap Iliny Zselickisfalud Csengerújfalu Gyarmat Nagyfüged Kazsok Karancsság Sárisáp Ásványráró Mocsa Sajókeresztúr Balkány Magyargéc Nagyhódos Cs vár Tótszentgyörgy

Váraszó Kisharsány Gyanógeregye Becskeháza Békás Magyarsarlós Nagysáp Cakóháza Celldömölk Vasmegyer Nemesborzova Galgamácsa

Mencshely Komoró Nagyhalász Nagypeterd Sajólád Nagykónyi Novajidrány Zalagyömör Ostoros Kálmánháza Bácsborsód Kisbágyon Tiszanagyfalu Tisztaberek Csömend Magyarnádalja Apátvarasd Potyond Törökszentmiklós Vámosatya Sajóecseg Nógrádszakál Mecsér Segesd Balatonberény Tatárszentgyörgy Mályi Egyházaskozár Putnok Bódvalenke Örménykút Barlahida Szendr lád Pusztaederics Sárospatak Lendvadedes Csöde Szágy Beseny telek Miháld Somogysimonyi Tiszaszentmárton Pogányszentpéter Zalaszombatfa Kelebia Nemti Nadap Nagytálya Zimány Újl rincfalva Úny Álmosd Rózsaszentmárton Dubicsány Magyaralmás Kosd Maklár Tékes

138

A településazonosító törzsszámok növekv sorrendjében According to their increasing order of identification registry numbers
Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities 28875 28884 28893 28909 28918 28927 28936 28945 28954 28963 28972 28981 28990 29 29009 29018 29027 29036 29045 29054 29063 29072 29081 29090 29106 29115 29124 29133 29142 29151 29160 29179 29188 29197 29203 29212 29221 29230 29249 29267 29276 29285 29294 29300 29319 29328 29337 29346 29355 29364 29373 29382 29391 29407 29416 Nyárád Pusztaszabolcs Kunfehértó Mez szilas Mátraszentimre Tornyosnémeti Nagyberény Kisberzseny Lócs Sopronhorpács Baks Solt Várong Tiszacsermely Somogyhárságy Vágáshuta Páka Nagyt ke Nagybarca Péterhida Boba Baj Jánossomorja Dalmand Kesznyéten Tác Novaj Budapest XVIII. kerület – district Marcalgergelyi Kispalád Ipolyvece Nemeskér Madocsa Tiszajen Bajót Csömödér Vasszécseny Örményes Hencida Agyagosszergény Csaroda

A helység neve Name of locality

A helység neve Name of locality

A helység neve Name of locality

27711 27720 27739 27748 27757 27766 27775 27784 27793 27809 27818 27827 27836 27845 27854 27863 27872 27881 27890 27906 27915 27924 27933 27942 27951 27960 27979 27988 27997 28 28006 28015 28024 28033 28051 28060 28079 28088 28097 28103 28112 28121 28130 28149 28158 28167 28185 28194 28200 28219 28228 28237 28246 28255 28264 28273

Izmény Salomvár Dunakiliti Pap Sajóvelezd Kisszékely Óhíd Iharosberény Szergény Mátételke Homokbödöge Káva Tornaszentandrás Homokmégy Szolnok Majs Abony Hásságy Bükkaranyos Magyarbánhegyes Mohora Ópályi Himesháza Halmaj Tilaj Sorkikápolna Nagyalásony Nagyszekeres Szemenye

Öcsöd Iszkáz Villány Nekézseny Tolcsva Nyírtass Kerecsend Gyöngyöstarján Ipolydamásd Nádudvar Öcs Drávacsepely Kunszentmiklós Mosonszolnok Kisszállás Lovászi Perbál Szuha Ligetfalva Litka Túrkeve Dabrony Beregdaróc Mogyorósbánya Gadács Endr c

28282 28291 28307 28316 28325 28334 28343 28352 28361 28370 28389 28398 28404 28413 28422 28431 28440 28459 28468 28477 28486 28495 28501 28510 28529 28538 28547 28556 28565 28574 28583 28592 28608 28617 28626 28635 28644 28653 28662 28671 28699 28705 28714 28723 28732 28741 28750 28769 28778 28787 28796 28802 28811 28820 28839 28848 28857 28866

Nagyvisnyó Lábod Gagybátor Bábonymegyer Hottó Kapuvár Vaskút Tiszaújváros Potony Apácatorna Kazár Tiszalúc Gyöngyfa Visegrád Nemesvita Kék Nyírgelse Csernely Nagypáli Kisléta Tompa Zalaboldogfa Balatonsz l s Porrogszentpál Varga Vajszló Kovácsvágás Erd kövesd Sarkad Szabás Áta Pusztaszer Drávaszabolcs Drávacsehi Répceszentgyörgy Teresztenye Úri Szentmártonkáta Belecska Gyepükaján Tiszaigar Szabadbattyán Andocs Somogysárd Gagyapáti Sellye Zsarolyán Bágyogszovát Dióskál Taktakenéz Egervölgy Nyírbogdány Kaposgyarmat Szeremle Alsószuha Pátka Kutas Sz dliget

Kishuta Rimóc Geszteréd Bátaapáti Egerág Nagytótfalu Bakonygyirót Gy röcske Szigetszentmiklós Somogyjád Pusztamiske Ura Kisláng

139

A településazonosító törzsszámok növekv sorrendjében According to their increasing order of identification registry numbers
Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities 30553 30562 30571 30580 30599 30605 30614 30623 30632 30641 30650 30669 30678 30696 30702 30711 30720 30739 30748 30757 30766 30775 30784 30793 30809 30827 30836 30845 30854 30863 30872 30881 30890 30906 30915 30924 30933 30942 30951 30960 30979 30988 30997 31 31006 31015 31024 31033 31042 31051 31060 31079 31088 31097 31103 31112 31121 Bózsva Szalaszend Kistelek Mez peterd Tépe Vámoscsalád Szava Öttömös Székely Hajdúsámson Balinka Pölöskef Sántos

A helység neve Name of locality

A helység neve Name of locality

A helység neve Name of locality

29425 29434 29443 29452 29461 29470 29489 29498 29504 29513 29522 29531 29540 29559 29568 29577 29586 29595 29601 29610 29629 29638 29647 29656 29665 29674 29683 29692 29708 29717 29726 29735 29744 29753 29762 29771 29780 29799 29805 29814 29823 29832 29841 29850 29869 29878 29887 29896 29902 29911 29920 29939 29948 29957 29966 29975

N tincs Tapolca Gulács Halastó Balatonf kajár Döbrönte Kerkabarabás Varsány Iklanberény Bakonyjákó Molvány Vészt Mozsgó Panyola Telekes Kesztölc Budapest IX. kerület – district Almáskamarás Pilisborosjen Biharugra Vértestolna Epöl Dömsöd Pat Alsónána Beret Zalatárnok Sorokpolány Fels gagy Rakaca Tiszafüred Gyömr Budapest VII. kerület – district Magyaregregy Pettend G sfa Vízvár Méhtelek Bezenye Alsóvadász Tököl Nógrádmarcal Fels marác Kisoroszi Nagyrákos Torony Bihartorda Porpác Bakonyság Tákos Maráza Felcsút Ipacsfa Káld Homorúd Anarcs

29984 29993 30 30003 30012 30021 30030 30049 30067 30076 30085 30094 30100 30119 30128 30137 30146 30155 30164 30173 30182 30191 30207 30216 30225 30234 30243 30252 30261 30270 30289 30298 30304 30313 30322 30331 30340 30359 30368 30377 30386 30395 30401 30410 30429 30438 30447 30456 30465 30474 30483 30492 30508 30517 30526 30535 30544

Magosliget Zalaerd d

Vajdácska Réde Sarród Drávaszerdahely Besence Szentpéterfölde Vatta Szamostatárfalva Csikóst tt s Mátraverebély Berzence Medgyesegyháza Hercegkút Szenyér Bácssz l s Körösújfalu Kisl d Kolontár Csér Borsodszentgyörgy Hegyhátsál Tardos Mesterszállás Zámoly Borzavár Dormánd Csécse Gyönk Tiszatardos Tiszagyenda Zalalöv Mez kovácsháza Vácegres Sajószöged Gyulaj Bagod Tiszatarján Tiszakürt Legénd L rinci Bakonyoszlop Egyházashollós Görcsöny Tibolddaróc Miskolc Tihany Babócsa Forró Mekényes Karos Tornaszentjakab Alsóörs Dóc Csabdi

Környe Medina Gölle Somogyacsa Mikosszéplak Kaskantyú Csarnóta Tiszakécske Miske Csenger K szárhegy Borsodbóta Feny f Kartal Vaskeresztes Jászalsószentgyörgy Taksony Szerencs Sitke Petrivente Oroszlány Hosszúvíz Bodrogkeresztúr Salföld Leányfalu Kisberény Hosszúhetény Tiszagyulaháza Mez csokonya Ráksi Megyehíd Répcelak Fels szenterzsébet Gasztony Vanyarc Csabrendek Nagykanizsa Gersekarát Hegyhátmaróc Gyékényes Levelek Érd Semjénháza

140

A településazonosító törzsszámok növekv sorrendjében According to their increasing order of identification registry numbers
Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities 32300 32319 32328 32337 32346 32355 32364 32373 32382 32391 32407 32416 32425 32434 32452 32461 32470 32489 32498 32504 32513 32522 32531 32540 32559 32568 32577 32586 32595 32601 32610 32629 32638 32647 32656 32665 32674 32683 32692 32708 32717 32726 32735 32744 32753 32762 32771 32780 32799 32805 32814 32823 32832 32841 32850 32869 32878 32887

A helység neve Name of locality

A helység neve Name of locality

A helység neve Name of locality

31130 31149 31158 31167 31185 31194 31200 31219 31228 31237 31246 31255 31264 31273 31282 31291 31307 31316 31325 31334 31343 31352 31361 31370 31389 31398 31404 31413 31422 31431 31440 31459 31468 31477 31486 31501 31510 31529 31538 31556 31565 31574 31583 31592 31608 31617 31626 31635 31644 31653 31662 31671 31680 31699 31705 31714 31723 31732

Körösszakál Csonkahegyhát Nyírbogát Hollóháza Kisvejke Löv Hernádnémeti Somogyaszaló Végegyháza Szatmárcseke Visonta Pápateszér Vértessz l s Szamosújlak Mikófalva Bocska Adorjánháza Gy rság Szabadkígyós Csabacs d Mosdós Darány Kóka Pusztacsalád Lothárd Tyukod Kállósemjén Keszeg Bana Husztót Fert széplak Tevel Fülöpháza Nyírjákó Nagyréde Dunaföldvár Szegilong Kerecseny Sárszentágota Nemesmedves Mónosbél Kevermes Szentgotthárd Rédics Zemplénagárd Zalamerenye Kunsziget Iván Fiad Albertirsa Mez tárkány Fels telekes Ivánc Csetény Sándorfalva Sósvertike Fels kelecsény Nagymaros

31741 31750 31769 31778 31787 31796 31802 31811 31820 31839 31848 31857 31866 31875 31884 31893 31909 31918 31927 31936 31945 31954 31963 31972 31981 31990 32 32009 32018 32027 32036 32045 32054 32063 32072 32081 32090 32106 32115 32124 32133 32142 32151 32160 32179 32188 32197 32203 32212 32221 32230 32249 32258 32267 32276 32285 32294

Pacsa Milota Ököritófülpös Olaszliszka Gy rújfalu Tápiószecs Sárkeresztes Dánszentmiklós Uszka Újrónaf Gara Ramocsaháza Tiszavárkony Mesterháza Répáshuta Kunszállás Rásonysápberencs Kunpeszér Beremend Illocska Pápa Debréte Tahitótfalu Paszab Márokföld Súr

Szentdénes Iszkaszentgyörgy Bugyi Keléd Táplánszentkereszt Zalaegerszeg Kávás Teklafalu Alsópáhok Királd Inárcs Ötvöskónyi Bérbaltavár Sérseksz l s Vindornyafok Bogád Sásd Kál Hegyfalu Újudvar Fehérvárcsurgó Márkó Küls sárd Kakucs Árpás Szakácsi Kilimán Devecser Csengele Nyírábrány

Nógrádkövesd Cserhátszentiván Encsencs Baté Almásfüzit Libickozma Nagylók Diósviszló Nyírmártonfalva Drávaiványi Magyarnándor Teng d Peterd Kiskunhalas Nyírkáta Szilvásszentmárton Somogybabod Szegvár Kondó Kunszentmárton Pördefölde Zalaszentgrót Serényfalva Nemesnádudvar Gödöll Újszentmargita Papos Vérteskethely Dénesfa Somogytúr Fót Ostffyasszonyfa Tornyiszentmiklós Kerkateskánd Mez ladány Nemesnép Rinyakovácsi Perecse Penyige Dobronhegy Feketeerd Kisrécse Attala Tésenfa Dég Fels nyárád Kocsér Simonfa Barcs Nagykorpád Csögle Bugac Meszlen Szentborbás Váralja Kérsemjén Csót Bükkzsérc

141

A településazonosító törzsszámok növekv sorrendjében According to their increasing order of identification registry numbers Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities Településazonosító törzsszám Identification registry number of localities 33941 33950 33969 33978 33987 33996 34 34005 34014 34023 34032 34041 34050 34069 34078 34087 34096 34102 34111 34120 34139 34148 34157 34166 34175 34184 34193 34209 34218 34227 34236 34245 34254 34263 34272 34281 34290 34306 34315 34324 34333 34342 34351 34360 34379 34388 34397 34403 Berekfürd Folyás Tokodaltáró Szaporca Pálmajor Hunyadfalva Ormosbánya Csabaszabadi Tormásliget Móricgát Bocskaikert Csincse Rudolftelep Budapest XXIII. kerület – district Pilisjászfalu Kistarcsa Kerepes Csataszög Alsóbogát Kaszó Kulcs Uzsa Annavölgy Szántód Algy Pétfürd Zichyújfalu Farkaslyuk Nagykeresztúr Berente Óbarok Remetesz l s Pálosvörösmart Csörög Daruszentmiklós Károlyháza Rákóczibánya Kerekharaszt Szorgalmatos Monorierd Zákányfalu A helység neve Name of locality A helység neve Name of locality A helység neve Name of locality 32896 32902 32911 32920 32939 32948 32957 32966 32975 32984 32993 33 33002 33011 33020 33039 33048 33057 33066 33075 33084 33093 33109 33118 33127 33136 33145 33154 33163 33172 33181 33190 33206 33215 33224 33233 33242 33251 33260 33279 33288 33297 33303 33312 33321 33330 33349 33358 33367 33376 33385 Tar Kehidakustány Bér Nagykölked Nagylózs Nemesbük Elek Tarnabod K röstetétlen Bucsu Kács Bodolyabér Szécsényfelfalu Forráskút Zalameggyes Encs Zics Ibafa Tarhos Gordisa Alacska Csatka Csomád Berhida Zalaszentgyörgy Nyírpazony Bóly Dad Szeleste Nagyrozvágy Doboz Kisecset Kisnyárád Márokpapi Gödre Hollók Felpéc Bélapátfalva Alsószentmárton Zalaszántó Hunya Bódvarákó Fels told Soponya Lánycsók M csény Terem Szeged Miklósi Acsalag 33394 33400 33419 33428 33437 33446 33455 33482 33491 33516 33525 33534 33543 33552 33561 33570 33589 33598 33604 33613 33622 33631 33640 33659 33668 33677 33686 33695 33701 33710 33729 33738 33747 33756 33765 33774 33783 33792 33808 33817 33826 33835 33844 33853 33862 33871 33880 33899 33905 33914 33923 33932 Kapoly Kishartyán Perkupa Egervár Szerep Bed Gyomaendr d Sátorhely Szárliget Szákszend Mátraterenye Bátonyterenye Nagyszentjános Herceghalom Apaj Pörböly Érsekhalma Fels lajos Újtelek Szentegát Fülöpjakab Bugacpusztaháza Csém Újdombrád Lébény Mosonszentmiklós Pet fibánya Kisfalud Rábacsécsény Rábaszentmihály Ver ce Kismaros Tiszavid Máza Szászvár Gyüre Nagyvarsány Lakhegy Bodrogkisfalud Szegi Neszmély Dunaalmás Balatonrendes Balatonboglár Balatonlelle Egeralja Patvarc Nagydobsza Kisdobsza Tarjánpuszta Mánfa Hobol Eplény B ny Rétalap Csörnyeföld Muraszemenye Farád 142 .

Görcsöny Ócsárd Regenye Sz ke 26. Borota Kéleshalom 5. A KÖRJEGYZ SÉGEK JEGYZÉKE MEGYÉNKÉNT LIST OF DISTRICT NOTARITIES BY COUNTIES BÁCS-KISKUN MEGYE – BÁCS-KISKUN COUNTY 1. Bácsalmás város – town Mátételke 3. Baksa Kisdér Siklósbodony Tengeri Téseny 5. Harkány város – town Szava 27. Kecel város – town Imrehegy 16. Miske Drágszél 18. Bugac nagyközség – large village Bugacpusztaháza 6. Bóly város – town Töttös 11. Drávaszabolcs Drávacsehi Drávapalkonya Gordisa 18. Himesháza Erd smárok Székelyszabar Sz r BARANYA MEGYE – BARANYA COUNTY 1. Csólyospálos Kömpöc 8. Baranyajen Baranyaszentgyörgy 6. Helesfa Cserdi Dinnyeberki 28. Almamellék Csebény Horváthertelend Ibafa 2. Csányoszró Besence Nagycsány 13. Géderlak Ordas Uszód 12. Szeremle Dunafalva 22. Gara Bácsszentgyörgy 11. Cserkút Bakonya K vágótöttös 143 . Berkesd Ellend Szilágy 8.V. Ágasegyháza Fülöpháza 2. Nemesnádudvar Érsekhalma 19. Csikéria Bácssz l s 7. Fels szentiván Tataháza 9. Dunaszekcs Bár 19. Egyházaskozár Bikal Hegyhátmaróc Szárász Tóf 22. Erzsébet Kátoly Kékesd Szell 23. Fels szentmárton Drávakeresztúr 24. Geresdlak Maráza 25. Fokt Dunaszentbenedek 10. Dencsháza Hobol Szentegát 15. Harta nagyközség – large village Dunatetétlen 13. Bácsborsód Katymár 4. Drávafok Bogdása Markóc 17. Jászszentlászló Móricgát 15. Bogádmindszent Hegyszentmárton Ózdfalu 10. Alsómocsolád Gerényes Kisvaszar Köblény Szalatnak 3. Egerág Áta Kisherend 20. Borjád Kisbudmér Nagybudmér Pócsa 12. Beremend nagyközség – large village Kásád Kistapolca 7. Babarc Liptód 4. Lajosmizse város – town Fels lajos 17. Homokmégy Öregcsert 14. Egyházasharaszti Old Siklósnagyfalu 21. Hetvehely Okorvölgy Szentkatalin 29. Vaskút Bátmonostor 14. Solt város – town Újsolt 20. Bicsérd Zók 9. Diósviszló Márfa Rádfalva 16. Szakmár Újtelek 21.

Somogyhárságy Magyarlukafa Vásárosbéc 69. Pogány Kökény 60. Somberek Görcsönydoboka 67. Magyarhertelend Bodolyabér Oroszló 41. Teklafalu Endr c 144 . Lippó Bezedek Ivándárda Sárok 38. Somogyapáti Basal Patapoklosi Somogyhatvan Somogyviszló 68. Mindszentgodisa Bakóca Kisbeszterce Kishajmás 46. Sámod Adorjás Baranyahídvég Kisszentmárton 63. Magyarmecske Gilvánfa Kisasszonyfa Magyartelek 42. Nagypeterd Botykapeterd Nagyváty Nyugotszenterzsébet 54. Pellérd Aranyosgadány 59. Nagyharsány Kisharsány Nagytótfalu 50. Nagykozár Magyarsarlós 51. Mágocs nagyközség – large village Mekényes Nagyhajmás 39. Keszü Gyód 32. Pécsudvard Birján Lothárd Szemely Sz kéd Megjegyzés: a körjegyz i hivatalnak Kozármisleny város biztosít helyet. Nagypall Fazekasboda 53. Romonya Bogád Pereked 61. Lánycsók Kisnyárád 37. Sellye város – town Drávaiványi Drávasztára Kákics Marócsa Okorág Sósvertike 65. Szászvár nagyközség – large village Kárász Vékény 72. Szentl rinc város – town Csonkamindszent Kacsóta 75. Palotabozsok Szebény 57. Szabadszentkirály Gerde Pécsbagota Velény 70. Magyarbóly Illocska Kislippó Lapáncsa 40. Kétújfalu Bürüs Gyöngyösmellék Szörény Várad Zádor 33. Kovácshida Drávacsepely Drávaszerdahely Ipacsfa 35. Comment: the office of district notarity is located in Kozármisleny town.A körjegyz ségek jegyzéke megyénként – List of district notarities by counties 30. Rózsafa Bánfa Katádfa Szentdénes 62. Magyarszék Liget Mecsekpölöske 43. Királyegyháza Gyöngyfa Sumony 34. Sásd város – town Fels egerszeg Mez d Palé Varga Vázsnok 64. Mecseknádasd Óbánya 45. Orf Abaliget Husztót Kovácsszénája 56. Siklós város – town Matty 66. Szentlászló Boldogasszonyfa 74. Mohács város – town Homorúd 47. Szigetvár város – town Csert 76. Majs Udvar 44. Szalánta Babarcsz l s Bisse Bosta Szilvás 71. Pécsvárad város – town Apátvarasd Erd smecske Lovászhetény Martonfa Zeng várkony 58. Mozsgó Almáskeresztúr Szulimán 48. Olasz Hásságy 55. Nagynyárád Sátorhely 52. 36. Nagydobsza Kisdobsza Merenye 49. Kémes Cún Drávapiski Szaporca Tésenfa 31. Szederkény Monyoród 73.

Csokvaomány Lénárddaróc 21. Comment: the office of district notarity is located in Vajszló large village. Túrony Csarnóta Garé 80. Vokány Kistótfalu 87. Kondoros nagyközség – large village Kardos 7. Bucsa Ecsegfalva Kertészsziget 4. Boldogk váralja Arka Boldogk újfalu 13. Borsodivánka Négyes 16. Fels vadász Gadna Kupa 27. Edelény város – town Damak 23. Bodrogkisfalud Szegi Szegilong 10. Baktakék Beret Detek Gagyapáti BÉKÉS MEGYE – BÉKÉS COUNTY 1. Csernely Bükkmogyorósd 19. Örménykút Hunya 10. 86. Méhkerék Kötegyán Újszalonta 9. Dédestapolcsány Mályinka 22. Abaújvár Pányok Zsujta 4. Újpetre Kiskassa Pécsdevecser Peterd 81. Zaláta Kemse Piskó 3. Hirics Kórós Lúzsok Páprád Vejti Megjegyzés: a körjegyz i hivatalnak Vajszló nagyközség biztosít helyet. Abaújkér Abaújalpár Hernádb d Pere 2. Ivánbattyán Kisjakabfalva Márok Palkonya Villánykövesd Megjegyzés: a körjegyz i hivatalnak Villány város biztosít helyet. Boldva Ziliz 14. Biharugra Körösnagyharsány 145 . Cserépfalu Bükkzsérc Cserépváralja 18. Vészt város – town Körösújfalu 11. Alsóberecki Fels berecki Karos 6. Vásárosdombó Ág Tarrós Tékes 83. 82. Tormás Szágy 78. Fels zsolca város – town Sajópálfala BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE – BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN COUNTY 1. Zsadány Geszt 8. Bodrogolaszi Sárazsadány 11. Csabaszabadi Pusztaottlaka 5. Aggtelek Jósvaf Teresztenye 5. Comment: the office of district notarity is located in Villány town. Alsódobsza Sóstófalva Újcsanálos 7. Berzék Sajóhídvég 9. Versend Máriakéménd 85. Abaújszántó város – town Baskó Gibárt Sima 3. Tótszentgyörgy Kistamási Molvány Nemeske Pettend 79. Véménd Feked 84. Kunágota Almáskamarás Dombiratos 8. Kisdombegyház Magyardombegyház 6. Borsodbóta Uppony 15. Bódvaszilas Bódvarákó Tornabarakony 12. Csobád Hernádszentandrás 20. Bélmegyer Csárdaszállás Tarhos 2.A körjegyz ségek jegyzéke megyénként – List of district notarities by counties 77. Fels nyárád Dövény Fels kelecsény Jákfalva 26. Erd horváti Háromhuta 24. Bükkszentkereszt Répáshuta 17. Fels gagy Alsógagy Csenyéte 25.

Hidvégardó Becskeháza Bódvalenke Tornaszentjakab 43. Tállya Golop 81. Olaszliszka Vámosújfalu 62. Tiszabábolna Tiszadorogma Tiszavalk 146 . Lácacséke Dámóc 52. Füzér Pusztafalu 32. Lak Irota Szakácsi 54. Sajókápolna Sajólászlófalva 71. Hernádvécse Hernádpetri Pusztaradvány 41. Mez nagymihály Gelej 56. Parasznya Radostyán 65. Sz l sardó Égerszög 79. Kelemér Gömörsz l s 46. Gagyvendégi Gagybátor Keresztéte Pamlény Szászfa 34. Sajónémeti Hét Sajópüspöki 72. Rakaca Debréte Rakacaszend Viszló 69. Nagyrozvágy Kisrozvágy Semjén 58. Fulókércs Fáj Litka 31. Füzérkomlós Bózsva Nyíri 33. Telkibánya Kéked 82. Szin Szinpetri Tornakápolna 78. Hangács Nyomár 36. Hernádkércs Nagykinizs Szentistvánbaksa 40. Ládbeseny Abod Balajt 53. Mikóháza Alsóregmec Fels regmec Vilyvitány 57. Nyékládháza város – town Muhi 61. Ormosbánya Rudolftelep 63. Ragály Imola Trizs 68. 64. Selyeb Abaújlak Abaújszolnok 75. Homrogd Monaj Nyésta 44. Hidasnémeti Hernádszurdok 42. Hercegkút Komlóska 39. Kovácsvágás Vágáshuta 49. Perkupa Szögliget Varbóc 66. Putnok város – town Dubicsány 67. Köröm Nagycsécs 50. Hej keresztúr Hej szalonta 38. Sajóvámos Sajósenye 73. Kesznyéten Girincs Kiscsécs 47. Szalonna Martonyi Meszes 76. Kázsmárk Léh Rásonysápberencs 45. Szendr város – town Galvács 77. Szuhogy Fels telekes 80. Mez kövesd város – town Egerlöv 55. Nemesbikk Hej kürt 59. Hangony Kissikátor 37. Komjáti Tornanádaska Tornaszentandrás 48. Forró Fancsal 30. Novajidrány Garadna 60. Kishuta Filkeháza Füzérkajata Füzérradvány Nagyhuta Megjegyzés: a körjegyz i hivatalnak Pálháza város biztosít helyet. Rudabánya nagyközség – large village Alsótelekes Kánó 70. Sajóvelezd Királd Sajómercse 74.A körjegyz ségek jegyzéke megyénként – List of district notarities by counties 28. Comment: the office of district notarity is located in Pálháza town. Fony Hejce Mogyoróska Regéc 29. Krasznokvajda Büttös Kány Perecse 51. Halmaj Kiskinizs 35.

Bakonyszentlászló Bakonygyirót Feny f 5. Varbó Kondó 88. Cirák Gyóró 9. Ambrózfalva Csanádalberti 2. Tiszaladány Csobaj Tiszatardos 84. Bágyogszovát Bodonhely 4. Szár Újbarok Vértesboglár 17. Écs Ravazd 13.A körjegyz ségek jegyzéke megyénként – List of district notarities by counties 83. Viss Györgytarló 90. Tomor Hegymeg 86. Sándorfalva város – town Dóc 8. Himod Csapod Répceszemere CSONGRÁD MEGYE – CSONGRÁD COUNTY 1. Vadna Sajógalgóc Sajóivánka 87. Zádorfalva Alsószuha Szuhaf 92. Tiszapalkonya Oszlár 85. Nádasdladány Sárkeszi 13. Csákvár nagyközség – large village Bodmér 5. Vizsoly Hernádcéce Korlát 91. Iszkaszentgyörgy Bakonykúti 9. Királyhegyes Kövegy 7. Ferencszállás Klárafalva 5. Csókak Söréd 6. Abda Börcs 2. Zámoly Gánt 3. Sárosd nagyközség – large village Hantos 16. Cece nagyközség – large village Vajta 4. Baracska Kajászó 3. Gyúró Tordas 8. Agyagosszergény Fert endréd 147 . Beled nagyközség – large village Dénesfa Edve Rábakecöl Vásárosfalu 7. Pázmánd Vereb 14. Sárkeresztes Moha 15. Eperjes Árpádhalom 4. Hidegség Fert boz 21. Csanádpalota nagyközség – large village Nagylak 3. Gyömöre Kajárpéc Szerecseny 18. Dunakiliti Feketeerd 11. Mez komárom Szabadhídvég 12. Zemplénagárd Révleányvár FEJÉR MEGYE – FEJÉR COUNTY 1. Enese Fehértó Kisbabot Rábaszentmihály 15. Barbacs Acsalag 6. Farád Sopronnémeti 16. B sárkány nagyközség – large village Maglóca Tárnokréti 8. Egyed Sobor 14. Szegvár nagyközség – large village Derekegyház 9. Isztimér Kiscsesbánya 10. Füle Jen 7. Vilmány Göncruszka 89. Kápolnásnyék Nadap 11. Balinka Nagyveleg 2. Darnózseli Dunaremete Kisbodak 10. Hegyk Fert homok 20. Földeák Óföldeák 6. Dunaszeg Dunaszentpál 12. Felpéc Csikvánd 17. Újszentiván Tiszasziget GY R-MOSON-SOPRON MEGYE – GY R-MOSON-SOPRON COUNTY 1. Hédervár Lipót Mecsér 19.

Tápszentmiklós Lázi Románd 43. Egercsehi Szúcs 8. Polgár város – town Folyás 7. Sopronhorpács Und 38. Eger megyei jogú város – town with county's rights Szarvask 6. Kerecsend Demjén 11. Újkér Egyházasfalu 45. Szakony Gyalóka 39. Bélapátfalva város – town Bükkszentmárton Mónosbél 5. Markotabödöge Cakóháza Rábcakapi 29. Egerszalók Egerszólát 9. Röjtökmuzsaj Eberg c 37. Biharkeresztes város – town Ártánd Bed Bojt Told 2. Pétervására város – town Erd kövesd Ivád Kisfüzes Váraszó 17. Egerbocs Bátor 7. Kóny Gy rsövényház 27. Tarjánpuszta Bakonypéterd Gy rasszonyfa 44. Mez örs Rétalap 30. Kisbajcs Vének 25. Komádi város – town Körösszakál Újiráz 3. Vág Páli Rábasebes 47. Kimle Károlyháza 24. Rábapordány Dör 35. Veszprémvarsány Sikátor 48. Heréd Nagykökényes 10. Szilvásvárad Nagyvisnyó 20. Szilsárkány Bogyoszló Potyond 42. Zsira Répcevis 2. Kisfalud Hövej 26. Kisnána Vécs 12. Zsáka nagyközség – large village Vekerd HEVES MEGYE – HEVES COUNTY 1. Mez sas Mez peterd 5. Mátraderecske Mátraballa 15. Poroszló Újl rincfalva 18. Pázmándfalu Nyalka Táp 33. Tarnaméra Zaránk HAJDÚ-BIHAR MEGYE – HAJDÚ-BIHAR COUNTY 1. Újtikos Tiszagyulaháza 9. Szany nagyközség – large village Rábacsanak Rábaszentandrás 40.A körjegyz ségek jegyzéke megyénként – List of district notarities by counties 22. Szil Pásztori Zsebeháza 41. Tarnalelesz Fedémes Szentdomonkos 21. Újrónaf Várbalog 46. Mihályi Magyarkeresztúr Vadosfa 31. Szentpéterszeg Gáborján 8. Mez szemere Egerfarmos 16. Kompolt Nagyút 13. Maklár Nagytálya 14. Nagyrábé nagyközség – large village Bihardancsháza 6. Löv Nemeskér Völcsej 28. Átány Hevesvezekény 3. Mórichida Árpás Rábaszentmiklós 32. Rábatamási Jobaháza 36. Iván Csáfordjánosfa Csér Pusztacsalád 23. Balaton Bekölce Mikófalva 4. Létavértes város – town Kokad 4. Aldebr Tófalu 148 . Sirok Bükkszék Terpes 19. Rábacsécsény Bezi Mérges 34.

A körjegyz ségek jegyzéke megyénként – List of district notarities by counties
22. Tarnaörs Visznek 23. Tiszanána Sarud 24. Verpelét nagyközség – large village Tarnaszentmária 7. Héreg Vértestolna 8. Kisigmánd Csép 9. Nagyigmánd nagyközség – large village Csém 10. Réde Bakonybánk 11. Szomód Dunaszentmiklós 14. Héhalom Egyházasdengeleg 15. Hollók Nógrádsipek 16. Kálló Erd tarcsa 17. Karancskeszi Karancsberény 18. Kazár Rákóczibánya 19. Kétbodony Kisecset Szente 20. Lucfalva Nagykeresztúr 21. Magyarnándor Cserháthaláp Debercsény 22. Márkháza Kisbárkány Sámsonháza 23. Mátranovák Bárna 24. Mátraterenye Mátraszele Nemti 25. Mihálygerge Egyházasgerge Ipolytarnóc 26. Nagyoroszi Horpács 27. Nógrádkövesd Szécsénke 28. Nógrádmegyer Kishartyán 29. Nógrádsáp Legénd 30. N tincs Fels petény sagárd 31. rhalom Csitár Iliny 32. Palotás Kisbágyon 33. Patak Hont Pusztaberki 34. Piliny Litke

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE – JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK COUNTY
1. Cibakháza nagyközség – large village Nagyrév Tiszainoka 2. Fegyvernek nagyközség – large village Örményes 3. Jászszentandrás Jászivány 4. K telek Hunyadfalva 5. Martf város – town Mez hék 6. Mez túr város – town Mesterszállás 7. Nagykör Csataszög 8. Törökszentmiklós város – town Kuncsorba

NÓGRÁD MEGYE – NÓGRÁD COUNTY
1. Alsótold Bokor Cserhátszentiván Fels told Garáb Kutasó 2. Balassagyarmat város – town Ipolyszög Patvarc 3. Bánk Tolmács 4. Bercel Becske Galgaguta 5. Berkenye Nógrád 6. Buják Szanda Terény 7. Cered Szilaspogony Zabar 8. Csécse Szarvasgede 9. Cserhátsurány Herencsény 10. Dejtár Ipolyvece 11. Dorogháza Mátramindszent Szuha 12. Ecseg Kozárd 13. Endrefalva Szalmatercs Szécsényfelfalu

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE – KOMÁROM-ESZTERGOM COUNTY
1. Ácsteszér Aka Csatka 2. Bajót Mogyorósbánya 3. Bakonysárkány Vérteskethely 4. Bársonyos Kerékteleki 5. Dág Úny 6. Gyermely Máriahalom

149

A körjegyz ségek jegyzéke megyénként – List of district notarities by counties
35. Rimóc Nagylóc 36. Romhány Alsópetény 37. Ságújfalu Karancsság 38. Sóshartyán Magyargéc 39. Szécsény város – town Hugyag 40. Szirák Bér 41. Szügy Csesztve Nógrádmarcal

SOMOGY MEGYE – SOMOGY COUNTY
1. Babócsa Komlósd Péterhida Rinyaújnép Somogyaracs 2. Balatonboglár város – town Ordacsehi 3. Balatonföldvár város – town Bálványos Kereki Pusztaszemes Szántód Szólád 4. Balatonkeresztúr Balatonmáriafürd 5. Balatonszabadi Siójut 6. Balatonszentgyörgy Hollád Tikos Vörs 7. Baté Fonó Kaposkeresztúr 8. Bedegkér Miklósi 9. Bolhó Heresznye 10. Böhönye Nemeskisfalud Szenyér 11. Csokonyavisonta Rinyaújlak 12. Csököly Rinyakovácsi 13. Csurgó város - town Csurgónagymarton Somogycsicsó Szenta 14. Darány Kastélyosdombó 15. Drávagárdony Drávatamási Istvándi Megjegyzés: a körjegyz i hivatalnak Darány község biztosít helyet. Comment: the office of district notarity is located in Darány village.

16. Gamás Fels mocsolád 17. Gölle Büssü Kisgyalán 18. Görgeteg Rinyaszentkirály 19. Háromfa Bakháza 20. Hetes Csombárd Várda 21. Igal nagyközség – large village Kazsok Ráksi 22. Iharosberény Iharos Pogányszentpéter 23. Kadarkút város – town Hencse K kút Visnye 24. Kánya Somogyegres Teng d 25. Kapoly Somogymeggyes 26. Kaposf Kisasszond 27. Kaposmér Kaposújlak 28. Kéthely Balatonújlak 29. Kisbárapáti Bonnya Fiad 30. Kiskorpád Gige Jákó 31. Kötcse Nagycsepely Teleki 32. Kutas Kisbajom 33. Lábod Rinyabeseny 34. Lad Hedrehely Patosfa

PEST MEGYE – PEST COUNTY
1. Acsa Cs vár 2. Albertirsa város – town Mikebuda 3. Bénye Káva 4. Dömsöd nagyközség – large village Apaj 5. Galgamácsa Vácegres Váckisújfalu 6. Kiskunlacháza nagyközség – large village Áporka 7. Kismaros Szokolya 8. Makád Lórév 9. Márianosztra Ipolydamásd Kóspallag 10. Penc Püspökszilágy 11. Per csény Ipolytölgyes 12. Vácduka Kisnémedi 13. Vámosmikola Tésa

150

A körjegyz ségek jegyzéke megyénként – List of district notarities by counties
35. Lakócsa Potony Szentborbás Tótújfalu 36. Látrány Somogybabod Somogytúr Visz 37. Lengyeltóti város – town Gyugy Hács Kisberény 38. Magyaratád Patalom 39. Marcali város – town Kelevíz 40. Mernye Ecseny Polány 41. Mesztegny Gadány Hosszúvíz 42. Nagybajom város – town Pálmajor 43. Nagyberki Csoma Kercseliget Szabadi 44. Nagykorpád Szabás 45. Nemesdéd Varászló Vése 46. Nemesvid Somogysimonyi 47. Nikla Csömend 48. Orci Zimány 49. Osztopán Bodrog 50. rtilos Zákányfalu 51. Porrog Porrogszentkirály Porrogszentpál Somogybükkösd 52. Pusztakovácsi Libickozma Táska 53. Ságvár Nyim Som 54. Sávoly F nyed Szegerd Sz kedencs 55. Segesd Beleg Ötvöskónyi 56. Simonfa B szénfa Zselickislak Zselicszentpál 57. Somogyaszaló Magyaregres Somogygeszti 58. Somogyfajsz Újvárfalva 59. Somogyjád Alsóbogát Edde 60. Somogyszil Gadács 61. Somogyszob Bolhás Kaszó 62. Somogyudvarhely Vízvár 63. Somogyvár Pamuk Somogyvámos 64. Somogyzsitfa Csákány 65. Szenna Patca Szilvásszentmárton Zselickisfalud 66. Szentbalázs Cserénfa Gálosfa Hajmás Kaposgyarmat 67. Szentgáloskér Somodor 68. Szulok Kálmáncsa 69. Tab város – town Bábonymegyer Lulla Sérseksz l s Torvaj Zala 70. Tapsony Nagyszakácsi 71. Taszár Kaposhomok Sántos 72. Törökkoppány Kára Somogyacsa Somogydöröcske Szorosad 73. Zics Nágocs

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE – SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG COUNTY
1. Aranyosapáti Gyüre 2. Balsa Szabolcs 3. Beregsurány Márokpapi 4. Beszterec Tiszarád Újdombrád 5. Botpalád Kispalád 6. Cégénydányád Gyügye Szamosújlak 7. Csaroda Hetefejércse Tákos 8. Csegöld Császló 9. Csenger város – town Szamostatárfalva 10. Csengersima Komlódtótfalu Szamosbecs 11. Demecser város – town Berkesz 12. Eperjeske Tiszamogyorós 13. Géberjén Fülpösdaróc 14. Gulács Jánd

151

A körjegyz ségek jegyzéke megyénként – List of district notarities by counties
15. Jánkmajtis Darnó Kisnamény 16. Jármi Papos 17. Kántorjánosi Nyírderzs 18. Kisar Nagyar Tivadar 19. Levelek nagyközség – large village Beseny d 20. Mándok város – town Benk 21. Méhtelek Garbolc Kishódos Nagyhódos 22. Nábrád Kérsemjén 23. Nagyszekeres Kisszekeres Nemesborzova Zsarolyán 24. Nyírbéltek nagyközség – large village Ömböly 25. Nyírjákó Nyírkércs 26. Nyírlöv Löv petri 27. Ópályi Nyírparasznya 28. Ököritófülpös nagyközség – large village Rápolt 29. Panyola Olcsvaapáti 30. Pap Jéke 31. Pátyod Szamosangyalos 32. Ramocsaháza Nyíribrony 33. Rozsály Tisztaberek Zajta 34. Sonkád Fülesd 35. Szamossályi Hermánszeg 36. Szamosszeg Szamoskér 37. Szatmárcseke Penyige 38. Terem Bátorliget 39. Tiszabecs nagyközség – large village Magosliget Uszka 40. Tiszakerecseny Mátyus Tiszaadony 41. Tiszakóród Milota Tiszacsécse 42. Tiszaszalka Tiszavid 43. Túristvándi Kömör 44. Túrricse Csaholc 45. Ura Csengerújfalu 46. Vámosatya Gelénes 47. Vámosoroszi Mánd 48. Vásárosnamény város – town Olcsva 49. Záhony város – town Gy röcske Zsurk Kismányok Kisvejke 5. Dalmand Kocsola 6. Dunaszentgyörgy Gerjen Németkér 7. Értény Koppányszántó 8. Fürged Újireg 9. Gyönk nagyközség – large village Varsád 10. Györe Lengyel 11. Gyulaj Pári 12. Kapospula Attala 13. Kaposszekcs Csikóst tt s Jágónak 14. Kéty Fels nána Murga 15. Kisdorog Bonyhádvarasd 16. Kölesd Kistormás 17. Kurd Csibrák 18. Miszla Belecska Kalaznó 19. Mórágy Bátaapáti 20. M csény Grábóc 21. Nagydorog nagyközség – large village Bikács Sárszentl rinc 22. Nagykónyi Nagyszokoly 23. Nagymányok nagyközség – large village Váralja 24. Pusztahencse Györköny

TOLNA MEGYE – TOLNA COUNTY
1. Alsónána Sárpilis 2. Aparhant Mucsfa Nagyvejke 3. Bátaszék város – town Alsónyék 4. Bonyhád város – town Cikó Izmény

152

Várdomb Pörböly 34. Bögöt Porpác 153 . Szakadát Diósberény Udvari 28. Mesteri Kemeneskápolna 34. Csehi Csipkerek 12. Tolnanémedi Kisszékely Nagyszékely 33. Gérce Vásárosmiske 19. Molnaszecs d Magyarszecs d 35. Szakcs Lápaf Nak Várong 30. Ny gér Bejcgyertyános Sótony 38. Tevel Závod 32. Pornóapáti Horvátlöv Vaskeresztes VAS MEGYE – VAS COUNTY 1. Nagysimonyi Tokorcs 37. Káld Borgáta 27. Zomba Harc Medina 9. B Chernelházadamonya Gór Mesterháza Répceszentgyörgy 8. Kemenesmagasi Szergény 29. Ivánc Fels marác Hegyhátszentmárton 25. riszentpéter város – town Ispánk Nagyrákos Szalaf Szatta 41. Pankasz Kisrákos Viszák 42. Bajánsenye Kercaszomor Kerkáskápolna 5. Apátistvánfalva Kétvölgy Orfalu 4. K szegszerdahely Cák K szegdoroszló 31. Regöly Kesz hidegkút Szárazd 26. Lukácsháza Gyöngyösfalu K szegpaty Nemescsó Pusztacsó 32. Alsószölnök Fels szölnök Szakonyfalu 3. Csörötnek Kondorfa Magyarlak 15. Gersekarát Sárfimizdó Telekes 20. Fels csatár Narda 18. Gy rvár Andrásfa Hegyhátszentpéter Pácsony Pet mihályfa 21. Csepreg város – town Tormásliget Tömörd 14. Acsád Meszlen 2. Egyházashetye Kemenespálfa Köcsk Nemeskocs 16. Nádasd Daraboshegy Halogy Hegyháthodász Hegyhátsál Katafa 36. Oszkó Olaszfa 40. Bérbaltavár Nagytilaj 7. Ostffyasszonyfa Csönge 39. Sióagárd Fácánkert 27. Egyházasrádóc Egyházashollós Nemesrempehollós 17. Balogunyom Kisunyom 6. Hegyhátszentjakab Fels jánosfa Szaknyér 22. Ikervár Csénye 24. Kenyeri Pápoc 30. Szekszárd megyei jogú város – town with county's rights Szálka 31. Magyarszombatfa Velemér 33. Celldömölk város – town Mersevát 11. Szakály Dúzs Mucsi 29.A körjegyz ségek jegyzéke megyénként – List of district notarities by counties 25. Pecöl Kenéz Megyehíd 43. Kám Egervölgy Szemenye 28. Bögöte Duka Vashosszúfalu 10. Csehimindszent Mikosszéplak 13. Jánosháza nagyközség – large village Karakó Keléd Kissomlyó Nemeskeresztúr 26. Horvátzsidány Kiszsidány Ólmod Peresznye 23.

Vép nagyközség – large village Bozzai 65. Gic Bakonyszentiván Vanyola 20. K vágóörs Salföld 31. Ganna Bakonypölöske Döbrönte 19. Szarvaskend Döbörhegy Döröske Halastó Nagymizdó 56. Csót Béb 12. Dabronc Hetyef Megyer Zalaerd d 14. Balatonkenese nagyközség – large village Csajág Küngös 7. Sorkikápolna Sorokpolány 54. Sz ce rimagyarósd 58. Torony Dozmat 59. Ábrahámhegy Balatonrendes 2. Csetény Szápár 11. Dudar Bakonynána 17. Söpte Salköveskút Vasasszonyfa Vassurány 55. Kerta Kamond Karakószörcsök 29. Egyházaskesz Várkesz 18. Velem Bozsok 64. Répcelak város – town Csánig 47. Homokbödöge Nagytevel 24. Rum Rábatöttös Zsennye 49. Balatonederics Nemesvita 6. Gógánfa Zalagyömör 21. Sárvár város – town Sitke 51. Szeleste Pósfa 57. Kemenesh gyész Kemenesszentpéter Mihályháza Nagyacsád 28. Dörgicse Vászoly 16.A körjegyz ségek jegyzéke megyénként – List of district notarities by counties 44. Vasszécseny Csempeszkopács Tanakajd 63. Csabrendek Hosztót Szentimrefalva Veszprémgalsa Zalaszegvár 10. Rádóckölked Harasztifalu Nagykölked 45. Köveskál Balatonhenye Szentbékkálla 32. Lesenceistvánd Lesencefalu Lesencetomaj Uzsa 33. Bakonybél Pénzesgy r 3. Vönöck Kemenesszentmárton 15. Hajmáskér Sóly 22. Dáka Pápasalamon 154 . Vasegerszeg Hegyfalu Nagygeresd 62. Rátót Nemesmedves Rábagyarmat 46. Kékkút Mindszentkálla 27. Bakonyszentkirály Bakonyoszlop Csesznek 5. Sorkifalud Gyanógeregye Nemeskolta 53. Balatonsz l s Pécsely 8. Berhida város – town Vilonya 9. Uraiújfalu Vámoscsalád 60. Csögle Adorjánháza Egeralja Küls vat 13. Lovászpatona Bakonyság Nagydém VESZPRÉM MEGYE – VESZPRÉM COUNTY 1. Vasalja Kemestaródfa Magyarnádalja Pinkamindszent 61. Iszkáz Kiscs sz 25. Litér Királyszentistván 34. Kolontár Borszörcsök Pusztamiske 30. Bakonyjákó Farkasgyep Németbánya 4. Rönök Vasszentmihály 48. Simaság Nemesládony Tompaládony 52. Sajtoskál Iklanberény Lócs 50. Halimba Öcs 23. Káptalanfa Bodorfa Gyepükaján Nemeshany 26.

Csörnyeföld Kerkaszentkirály Muraszemenye Szentmargitfalva ZALA MEGYE – ZALA COUNTY 1. Becsehely Valkonya 9. Ugod Bakonykoppány Bakonyszücs 66. Bak Sárhida 5. Szentantalfa Balatoncsicsó Óbudavár Szentjakabfa Tagyon 58. Sümegprága Bazsi 57. Nemesszalók Marcalgergelyi Vinár 48. Bagod Hagyárosbörönd 4. Tüskevár Apácatorna Kisberzseny 65. Marcalt Malomsok 37. Comment: the office of district notarity is located in Csesztreg village. Belezna Nemespátró 10. Csonkahegyhát Dobronhegy Milejszeg Németfalu Pálfiszeg 16. Monostorapáti Hegyesd 40. Zalahaláp Sáska 70. Nagyvázsony Barnag Mencshely Pula Vöröstó 45. Balatongyörök Vállus 6. Alsórajk Kerecseny 3. Nemesgulács Káptalantóti 47.A körjegyz ségek jegyzéke megyénként – List of district notarities by counties 35. Pápateszér Bakonytamási 54. Vaszar Gecse 69. Csesztreg Nemesnép 14. Tótvázsony Hidegkút 64. Tés Jásd 62. Szigliget Hegymagas 59. Paloznak Lovas 52. Városl d Csehbánya 68. Zánka Monoszló 71. Nemesgörzsöny Magyargencs 46. Pápakovácsi Kup Nóráp 53. Csömödér Hernyék Iklódbörd ce Kissziget Zebecke 17. Nyárád Pápadereske 51. 15. Magyarpolány Kisl d 36. Alsónemesapáti Nemesapáti 155 . Tihany Örvényes 63. Noszlop Oroszi 50. Nagyesztergár Lókút Olaszfalu 42. Nagyalásony Dabrony Somlóvecse Vid 41. Barlahida Kustánszeg Mikekarácsonyfa 7. Ukk Rigács Zalameggyes 67. Mez lak Békás 39. Taliándörögd Kapolcs Vigántpetend 60. 61. Borsfa Bánokszentgyörgy Oltárc Várfölde 12. Comment: the office of district notarity is located in Tapolca town. Gyulakeszi Kisapáti Raposka Megjegyzés: a körjegyz i hivatalnak Tapolca város biztosít helyet. Búcsúszentlászló Nemessándorháza Nemesszentandrás 13. Bocfölde Csatár 11. Bázakerettye Lasztonya 8. Nagygyimót Adásztevel 43. Zirc város – town Eplény 2. Somlósz l s Kissz l s 55. Nemesvámos Veszprémfajsz 49. Kerkafalva Alsószenterzsébet Fels szenterzsébet Kerkakutas Magyarföld Ramocsa Megjegyzés: a körjegyz i hivatalnak Csesztreg község biztosít helyet. Márkó Bánd 38. Nagypirit Kispirit 44. Somlóvásárhely Somlójen 56.

Garabonc Nagyrada 25. Egervár G sfa Lakhegy Vasboldogasszony 20. Pakod Dötk 48. Karmacs Vindornyafok Vindornyasz l s 30. Tornyiszentmiklós Dobri 60. Gutorfölde Csertalakos Szentpéterfölde 28. Gellénháza Gombosszeg Iborfia Lickóvadamos Nagylengyel Ormándlak Petrikeresztúr 26. Óhíd Kisgörb Nagygörb Szalapa 45. Tótszerdahely Tótszentmárton 61. Zalabaksa Kálócfa Kerkabarabás Kozmadombja Pórszombat Pusztaapáti Szilvágy 65. Kisrécse Nagybakónak Sand Zalasárszeg 33. Zalabér Zalavég 66. Kisbucsa Nemeshetés 32. Fels rajk Pötréte 22. Újudvar Magyarszentmiklós Magyarszerdahely 62. Nagyrécse Csapi Zalaújlak 43. Lispeszentadorján Kiscsehi Maróc 35. Sármellék Szentgyörgyvár 52. Hahót Pölöskef 29. Zalacséb Salomvár Zalaháshágy 68. Zalaapáti Bókaháza Esztergályhorváti Gétye 64. Söjtör Pusztaszentlászló 54. Zalacsány Almásháza Ligetfalva Tilaj 67. Tófej Baktüttös Pusztaederics 59. Rédics Baglad Bels sárd Bödeháza Gáborjánháza Gosztola Küls sárd Lendvadedes Lendvajakabfa Resznek Szijártóháza Zalaszombatfa 51. Eszteregnye Rigyác 21. Nagykutas Kiskutas 41. Szentgyörgyvölgy Márokföld 57. Nemesbük Zalaköveskút 44. Gelse Gelsesziget Kilimán 27. Nagypáli Kispáli 42. Teskánd Babosdöbréte Boncodfölde Böde Hottó 58. Surd Liszó 55. Semjénháza Molnári Petrivente 53. Pusztamagyaród Bucsuta Szentliszló 50. Pacsa nagyközség – large village Nemesrádó Zalaigrice 46. Kehidakustány Kallósd 31. Páka Kányavár Ortaháza Pördefölde 47. Miháld Pat 37. Sümegcsehi Döbröce 56. Murakeresztúr Fityeház 39. Lovászi Kerkateskánd Szécsisziget Tormafölde 36. Zalakaros város – town Zalamerenye 156 . Dióskál Egeraracsa Zalaszentmárton 19.A körjegyz ségek jegyzéke megyénként – List of district notarities by counties 18. Letenye város – town Kistolmács Murarátka Zajk 34. Mihályfa Kisvásárhely 38. Nagykapornak Bezeréd Misefa Orbányosfa Padár 40. Pókaszepetk Gy r s Kemendollár Vöckönd Zalaistvánd 49. Vaspör Ozmánbük 63. F zvölgy Homokkomárom Hosszúvölgy 23. Galambok Zalaszentjakab 24.

Zalaszentiván Alibánfa Peth henye Zalaszentl rinc 75. Zalatárnok Szentkozmadombja 78. Zalaszabar Orosztony 71. Zalavár Balatonmagyaród 157 . Zalaszántó Vindornyalak 72. Zalaszentmihály Pölöske 77.A körjegyz ségek jegyzéke megyénként – List of district notarities by counties 69. Zalaszentlászló Sénye 76. Zalaszentbalázs Bocska Börzönce Kacorlak 73. Zalaszentgyörgy Kávás Zalaboldogfa 74. Zalalöv város – town Csöde Keménfa 70.

.

Romany görög – Greek horvát – Croatian lengyel – Polish német – German örmény – Armenian román – Roumanian ruszin – Ruthenian szerb – Serb szlovák – Slovak ukrán – Ukrainian XII. kerület – district bolgár – Bulgarian cigány – Gipsy. kerület – district bolgár – Bulgarian cigány – Gipsy. A TELEPÜLÉSI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK JEGYZÉKE MEGYÉNKÉNT LIST OF LOCAL MINORITY SELF-GOVERNMENTS BY COUNTIES BUDAPEST I. kerület – district görög – Greek lengyel – Polish német – German örmény – Armenian szerb – Serb szlovák – Slovak II. Romany görög – Greek horvát – Croatian lengyel – Polish német – German örmény – Armenian román – Roumanian ruszin – Ruthenian XI. Romany görög – Greek horvát – Croatian német – German örmény – Armenian román – Roumanian szerb – Serb XVI. Romany görög – Greek horvát – Croatian lengyel – Polish német – German örmény – Armenian román – Roumanian ruszin – Ruthenian szerb – Serb szlovák – Slovak ukrán – Ukrainian V. kerület – district bolgár – Bulgarian cigány – Gipsy. kerület – district bolgár – Bulgarian görög – Greek horvát – Croatian lengyel – Polish német – German örmény – Armenian román – Roumanian szerb – Serb szlovák – Slovak ukrán – Ukrainian III. Romany görög – Greek horvát – Croatian lengyel – Polish német – German örmény – Armenian román – Roumanian ruszin – Ruthenian szerb – Serb VIII. Romany görög – Greek horvát – Croatian lengyel – Polish német – German örmény – Armenian román – Roumanian ruszin – Ruthenian szlovák – Slovak VI. kerület – district cigány – Gipsy. Romany görög – Greek horvát – Croatian lengyel – Polish német – German örmény – Armenian román – Roumanian ruszin – Ruthenian szlovák – Slovak ukrán – Ukrainian XVII. kerület – district bolgár – Bulgarian cigány – Gipsy. Romany görög – Greek horvát – Croatian lengyel – Polish német – German örmény – Armenian ruszin – Ruthenian szerb – Serb szlovák – Slovak IV. Romany görög – Greek horvát – Croatian német – German örmény – Armenian ruszin – Ruthenian szerb – Serb szlovák – Slovak ukrán – Ukrainian X. kerület – district bolgár – Bulgarian cigány – Gipsy.VI. kerület – district bolgár – Bulgarian cigány – Gipsy. Romany görög – Greek lengyel – Polish német – German örmény – Armenian román – Roumanian ruszin – Ruthenian szerb – Serb szlovák – Slovak VII. kerület – district bolgár – Bulgarian cigány – Gipsy. kerület – district bolgár – Bulgarian görög – Greek horvát – Croatian német – German örmény – Armenian ruszin – Ruthenian szerb – Serb szlovák – Slovak XIII. kerület – district bolgár – Bulgarian cigány – Gipsy. Romany görög – Greek lengyel – Polish német – German örmény – Armenian román – Roumanian ruszin – Ruthenian szlovák – Slovak 159 . kerület – district bolgár – Bulgarian cigány – Gipsy. kerület – district bolgár – Bulgarian cigány – Gipsy. Romany görög – Greek lengyel – Polish német – German örmény – Armenian román – Roumanian ruszin – Ruthenian szlovák – Slovak ukrán – Ukrainian IX. kerület – district bolgár – Bulgarian cigány – Gipsy. kerület – district bolgár – Bulgarian cigány – Gipsy. Romany görög – Greek horvát – Croatian lengyel – Polish német – German örmény – Armenian ruszin – Ruthenian szerb – Serb szlovák – Slovak XIV. Romany görög – Greek horvát – Croatian lengyel – Polish német – German örmény – Armenian román – Roumanian ruszin – Ruthenian szerb – Serb szlovák – Slovak XV. kerület – district bolgár – Bulgarian cigány – Gipsy.

Romany Bátya cigány – Gipsy. kerület – district bolgár – Bulgarian cigány – Gipsy. Romany német – German Kunszentmiklós cigány – Gipsy. Romany Madaras cigány – Gipsy. Romany horvát – Croatian német – German szerb – Serb 160 . Romany Csikéria horvát – Croatian német – German Dunaegyháza szlovák – Slovak Dunafalva cigány – Gipsy. Romany görög – Greek német – German örmény – Armenian román – Roumanian ruszin – Ruthenian XXII. Romany német – German szlovák – Slovak Nagybaracska cigány – Gipsy. kerület – district bolgár – Bulgarian cigány – Gipsy.A települési kisebbségi önkormányzatok jegyzéke megyénként – List of local minority self-governments by counties XVIII. Romany Dunaszentbenedek cigány – Gipsy. Romany Bátmonostor cigány – Gipsy. Romany német – German Fajsz cigány – Gipsy. Romany BÁCS-KISKUN MEGYE – BÁCS-KISKUN COUNTY Bácsalmás cigány – Gipsy. Romany horvát – Croatian Császártöltés német – German Csátalja német – German Csávoly horvát – Croatian német – German Cseng d cigány – Gipsy. Romany Öregcsert cigány – Gipsy. Romany német – German Kiskunmajsa cigány – Gipsy. Romany német – German Gara horvát – Croatian német – German Hajós cigány – Gipsy. Romany Jánoshalma cigány – Gipsy. Romany német – German Balotaszállás cigány – Gipsy. Romany horvát – Croatian német – German örmény – Armenian XXI. Romany horvát – Croatian német – German Érsekcsanád cigány – Gipsy. Romany görög – Greek horvát – Croatian lengyel – Polish német – German örmény – Armenian román – Roumanian ruszin – Ruthenian szerb – Serb szlovén – Slovenian XIX. Romany Kiskunhalas cigány – Gipsy. Romany Mélykút cigány – Gipsy. Romany Lajosmizse cigány – Gipsy. Romany horvát – Croatian Katymár horvát – Croatian német – German Kecel cigány – Gipsy. Romany német – German Dunapataj cigány – Gipsy. Romany horvát – Croatian német – German Bácsbokod horvát – Croatian német – German Bácsborsód német – German Baja cigány – Gipsy. Romany Dusnok cigány – Gipsy. Romany Kalocsa cigány – Gipsy. Romany Kunbaja cigány – Gipsy. Romany Izsák cigány – Gipsy. kerület – district bolgár – Bulgarian cigány – Gipsy. Romany Nemesnádudvar német – German Ordas cigány – Gipsy. Romany német – German Harta német – German Hercegszántó horvát – Croatian szerb – Serb Homokmégy cigány – Gipsy. kerület – district bolgár – Bulgarian cigány – Gipsy. Romany német – German Kecskemét cigány – Gipsy. kerület – district bolgár – Bulgarian cigány – Gipsy. Romany német – German szlovák – Slovak Kiskunfélegyháza cigány – Gipsy. kerület – district bolgár – Bulgarian cigány – Gipsy. Romany horvát – Croatian német – German Kisk rös cigány – Gipsy. Romany görög – Greek horvát – Croatian lengyel – Polish román – Roumanian szerb – Serb XX. Romany horvát – Croatian német – German XXIII. Romany Miske cigány – Gipsy.

Romany Soltvadkert cigány – Gipsy. Romany Ág 161 . Romany Bezedek német – German Bikal német – German Birján horvát – Croatian német – German Bodolyabér cigány – Gipsy. Romany Drávafok cigány – Gipsy. Romany Aranyosgadány cigány – Gipsy. Romany Belvárdgyula cigány – Gipsy. Romany Szabadszállás cigány – Gipsy. Romany horvát – Croatian német – German Babarc cigány – Gipsy. Romany Szeremle cigány – Gipsy. Romany Botykapeterd cigány – Gipsy. Romany Drávaszabolcs cigány – Gipsy. Romany német – German Alsószentmárton cigány – Gipsy. Romany német – German Egyházaskozár német – German Endr c cigány – Gipsy. Romany német – German Sükösd cigány – Gipsy. Romany Garé cigány – Gipsy. Romany Cserdi cigány – Gipsy. Romany Drávacsehi cigány – Gipsy. Romany Gerde cigány – Gipsy. Romany Bogádmindszent cigány – Gipsy. Romany német – German Boldogasszonyfa német – German Bóly német – German Borjád német – German Bosta cigány – Gipsy. Romany német – German Berkesd cigány – Gipsy. Romany Gerényes cigány – Gipsy. Romany Baksa cigány – Gipsy. Romany német – German Alsómocsolád cigány – Gipsy. Romany Bánfa cigány – Gipsy. Romany német – German Fazekasboda német – German Csányoszró cigány – Gipsy. Romany Drávasztára horvát – Croatian Dunaszekcs cigány – Gipsy. Romany Tompa cigány – Gipsy.A települési kisebbségi önkormányzatok jegyzéke megyénként – List of local minority self-governments by counties Solt cigány – Gipsy. Romany Szalkszentmárton cigány – Gipsy. Romany cigány – Gipsy. Romany BARANYA MEGYE – BARANYA COUNTY Abaliget cigány – Gipsy. Romany Bár német – German Baranyahídvég cigány – Gipsy. Romany Feked német – German Fels szentmárton horvát – Croatian Diósviszló cigány – Gipsy. Romany Szank cigány – Gipsy. Romany német – German Dencsháza cigány – Gipsy. Romany Tiszaalpár cigány – Gipsy. Romany Uszód cigány – Gipsy. Romany Beremend cigány – Gipsy. Romany Almamellék cigány – Gipsy. Romany Bükkösd cigány – Gipsy. Romany német – German Besence cigány – Gipsy. Romany Bogdása cigány – Gipsy. Romany német – German Cún cigány – Gipsy. Romany Vaskút horvát – Croatian német – German Bakonya cigány – Gipsy. Romany Drávacsepely cigány – Gipsy. Romany Erd smecske német – German Erzsébet cigány – Gipsy. Romany horvát – Croatian Drávakeresztúr horvát – Croatian Drávapiski cigány – Gipsy. Romany Adorjás cigány – Gipsy. Romany Baranyajen cigány – Gipsy. Romany Tass cigány – Gipsy.

Romany Görcsönydoboka német – German Gyód német – German Gyöngyösmellék cigány – Gipsy. Romany K vágósz l s cigány – Gipsy. Romany Komló cigány – Gipsy. Romany görög – Greek horvát – Croatian német – German ukrán – Ukrainian Kórós cigány – Gipsy. Romany Kátoly horvát – Croatian német – German Keszü cigány – Gipsy. Romany német – German Kisszentmárton cigány – Gipsy. Romany Magyarhertelend cigány – Gipsy. Romany Gordisa cigány – Gipsy. Romany Mágocs cigány – Gipsy. Romany német – German Magyartelek cigány – Gipsy.A települési kisebbségi önkormányzatok jegyzéke megyénként – List of local minority self-governments by counties Geresdlak német – German Gilvánfa cigány – Gipsy. Romany német – German Görcsöny cigány – Gipsy. Romany horvát – Croatian német – German Liget cigány – Gipsy. Romany horvát – Croatian német – German Helesfa cigány – Gipsy. Romany Nagydobsza cigány – Gipsy. Romany Márok német – German Máza cigány – Gipsy. Romany Maráza német – German Máriakéménd német – German Marócsa cigány – Gipsy. Romany Hetvehely cigány – Gipsy. Romany német – German Magyaregregy cigány – Gipsy. Romany Kisvaszar cigány – Gipsy. Romany Majs német – German Mánfa cigány – Gipsy. Romany Gödre cigány – Gipsy. Romany horvát – Croatian német – German szerb – Serb Monyoród német – German Nagybudmér német – German Nagycsány cigány – Gipsy. Romany német – German Mohács cigány – Gipsy. Romany Kishajmás cigány – Gipsy. Romany német – German Mecseknádasd német – German Mindszentgodisa cigány – Gipsy. Romany Kisjakabfalva német – German Kiskassa német – German Kisnyárád cigány – Gipsy. Romany Kozármisleny cigány – Gipsy. Romany német – German Hidas cigány – Gipsy. Romany Kisasszonyfa cigány – Gipsy. Romany német – German Himesháza német – German Hosszúhetény cigány – Gipsy. Romany Harkány horvát – Croatian német – German Hásságy német – German Hegyszentmárton cigány – Gipsy. Romany K vágótöttös cigány – Gipsy. Romany 162 . Romany német – German Ivánbattyán német – German Kásád horvát – Croatian Katádfa cigány – Gipsy. Romany horvát – Croatian német – German Kökény horvát – Croatian német – German Kölked cigány – Gipsy. Romany Lippó német – German szerb – Serb Liptód német – German Lovászhetény német – German Lúzsok cigány – Gipsy. Romany német – German Magyarsarlós horvát – Croatian német – German Magyarszék cigány – Gipsy. Romany Lánycsók cigány – Gipsy. Romany német – German Kétújfalu cigány – Gipsy. Romany Kistamási cigány – Gipsy.

Romany Sumony cigány – Gipsy. Romany Sárok német – German Sásd német – German Sellye horvát – Croatian Szentl rinc cigány – Gipsy. Romany Teklafalu cigány – Gipsy. Romany Piskó cigány – Gipsy. Romany horvát – Croatian német – German Nagypall német – German Nagypeterd cigány – Gipsy. Romany Ózdfalu cigány – Gipsy. Romany Siklósnagyfalu cigány – Gipsy. Romany Oroszló cigány – Gipsy. Romany Szabadszentkirály cigány – Gipsy. Romany horvát – Croatian német – German Sz ke cigány – Gipsy. Romany Nagykozár horvát – Croatian német – German Nagynyárád cigány – Gipsy. Romany német – German Somogyhatvan cigány – Gipsy. Romany horvát – Croatian Sz r német – German Tékes cigány – Gipsy. Romany horvát – Croatian német – German Siklósbodony cigány – Gipsy. Romany Szágy cigány – Gipsy. Romany német – German Szebény cigány – Gipsy.A települési kisebbségi önkormányzatok jegyzéke megyénként – List of local minority self-governments by counties Nagyhajmás cigány – Gipsy. Romany görög – Greek horvát – Croatian lengyel – Polish német – German ruszin – Ruthenian szerb – Serb ukrán – Ukrainian Pécsdevecser német – German Pécsudvard horvát – Croatian Sósvertike cigány – Gipsy. Romany Olasz horvát – Croatian német – German Old cigány – Gipsy. Romany Tótszentgyörgy cigány – Gipsy. Romany horvát – Croatian német – German Szalánta horvát – Croatian Szászvár cigány – Gipsy. Romany Tormás cigány – Gipsy. Romany német – German Szederkény horvát – Croatian német – German Székelyszabar német – German Szemely horvát – Croatian Szentdénes cigány – Gipsy. Romany Pécs bolgár – Bulgarian cigány – Gipsy. Romany Palkonya német – German Palotabozsok német – German Patapoklosi cigány – Gipsy. Romany Töttös német – German Siklós cigány – Gipsy. Romany Somberek német – German Somogyhárságy cigány – Gipsy. Romany Pécsvárad cigány – Gipsy. Romany Szentegát cigány – Gipsy. Romany német – German Szajk horvát – Croatian német – German Udvar német – German Tésenfa cigány – Gipsy. Romany Téseny cigány – Gipsy. Romany Pócsa német – German Pogány horvát – Croatian német – German Regenye cigány – Gipsy. Romany Sz kéd cigány – Gipsy. Romany Sámod cigány – Gipsy. Romany Szentlászló német – German 163 . Romany Óbánya német – German Ófalu német – German Okorág cigány – Gipsy. Romany Palé cigány – Gipsy. Romany Szigetvár cigány – Gipsy. Romany német – German Pettend cigány – Gipsy. Romany Rózsafa cigány – Gipsy. Romany Nagyváty cigány – Gipsy.

Romany román – Roumanian szerb – Serb Békés cigány – Gipsy. Romany Mez kovácsháza cigány – Gipsy. Romany Telekgerendás szlovák – Slovak Tótkomlós cigány – Gipsy. Romany német – German Gyula cigány – Gipsy. Romany Vészt cigány – Gipsy. Romany lengyel – Polish 164 . Romany Vásárosbéc cigány – Gipsy. Romany Vásárosdombó cigány – Gipsy. Romany Vázsnok cigány – Gipsy. Romany Gádoros cigány – Gipsy. Romany Medgyesegyháza román – Roumanian szlovák – Slovak Méhkerék román – Roumanian Mez berény cigány – Gipsy. Romany román – Roumanian szlovák – Slovak Dévaványa cigány – Gipsy. Romany német – German román – Roumanian szlovák – Slovak Békéscsaba cigány – Gipsy. Romany Köröstarcsa cigány – Gipsy. Romany Doboz cigány – Gipsy. Romany német – German román – Roumanian szlovák – Slovak Füzesgyarmat cigány – Gipsy. Romany német – German Zádor cigány – Gipsy. Romany Velény cigány – Gipsy. Romany Elek cigány – Gipsy. Romany szlovák – Slovak Szeghalom cigány – Gipsy. Romany Zsadány cigány – Gipsy. Romany német – German Vajszló cigány – Gipsy.A települési kisebbségi önkormányzatok jegyzéke megyénként – List of local minority self-governments by counties Újpetre cigány – Gipsy. Romany Zeng várkony német – German román – Roumanian szlovák – Slovak Csabacs d szlovák – Slovak Csabaszabadi szlovák – Slovak Csorvás cigány – Gipsy. Romany német – German szerb – Serb Villánykövesd német – German Vokány cigány – Gipsy. Romany román – Roumanian Sarkadkeresztúr cigány – Gipsy. Romany német – German román – Roumanian Kardos szlovák – Slovak Kétegyháza cigány – Gipsy. Romany Orosháza cigány – Gipsy. Romany horvát – Croatian német – German Villány cigány – Gipsy. Romany Körösújfalu cigány – Gipsy. Romany L kösháza cigány – Gipsy. Romany Véménd cigány – Gipsy. Romany Gerendás szlovák – Slovak Gyomaendr d cigány – Gipsy. Romany román – Roumanian Szarvas cigány – Gipsy. Romany német – German román – Roumanian Kétsoprony szlovák – Slovak Kondoros szlovák – Slovak Körösladány cigány – Gipsy. Romany német – German Versend cigány – Gipsy. Romany német – German Örménykút szlovák – Slovak Pusztaottlaka román – Roumanian Sarkad cigány – Gipsy. Romany szlovák – Slovak Végegyháza cigány – Gipsy. Romany Körösnagyharsány cigány – Gipsy. Romany német – German szlovák – Slovak Mez gyán cigány – Gipsy. Romany Nagybánhegyes szlovák – Slovak BÉKÉS MEGYE – BÉKÉS COUNTY Almáskamarás német – German Battonya cigány – Gipsy. Romany horvát – Croatian Varga cigány – Gipsy. Romany román – Roumanian Okány cigány – Gipsy.

Romany Forró cigány – Gipsy. Romany Csernely cigány – Gipsy. Romany Gönc cigány – Gipsy. Romany 165 . Romany Csenyéte cigány – Gipsy. Romany lengyel – Polish örmény – Armenian Encs cigány – Gipsy. Romany Baktakék cigány – Gipsy. Romany Em d cigány – Gipsy. Romany szlovák – Slovak Füzérkomlós cigány – Gipsy. Romany Bánréve cigány – Gipsy. Romany Harsány cigány – Gipsy. Romany Bükkszentkereszt szlovák – Slovak Cigánd cigány – Gipsy. Romany Borsodbóta cigány – Gipsy. Romany Hercegkút német – German Hernádkak cigány – Gipsy. Romany Aszaló cigány – Gipsy. Romany Arló cigány – Gipsy. Romany Hernádszurdok cigány – Gipsy. Romany Hej keresztúr cigány – Gipsy. Romany Arnót cigány – Gipsy. Romany Dövény cigány – Gipsy. Romany ruszin – Ruthenian Farkaslyuk cigány – Gipsy. Romany B cs cigány – Gipsy. Romany Halmaj cigány – Gipsy. Romany ruszin – Ruthenian Boldva cigány – Gipsy. Romany Borsodnádasd cigány – Gipsy. Romany Fels dobsza cigány – Gipsy. Romany Alsóregmec szlovák – Slovak Alsószuha cigány – Gipsy. Romany Egerlöv cigány – Gipsy. Romany Bódvaszilas német – German Boldogk újfalu cigány – Gipsy. Romany Boldogk váralja cigány – Gipsy. Romany Hollóháza szlovák – Slovak Igrici cigány – Gipsy. Romany Bódvalenke cigány – Gipsy. Romany Girincs cigány – Gipsy. Romany ruszin – Ruthenian Hej papi cigány – Gipsy. Romany Füzér cigány – Gipsy. Romany Hangony cigány – Gipsy. Romany Füzérradvány cigány – Gipsy. Romany Dédestapolcsány cigány – Gipsy. Romany Fels zsolca bolgár – Bulgarian cigány – Gipsy. Romany Baskó ruszin – Ruthenian Berente cigány – Gipsy. Romany Berzék cigány – Gipsy. Romany Alsózsolca cigány – Gipsy. Romany Hernádvécse cigány – Gipsy. Romany Fels vadász cigány – Gipsy. Romany Ináncs cigány – Gipsy. Romany Csobád cigány – Gipsy. Romany Edelény cigány – Gipsy. Romany Fels regmec cigány – Gipsy. Romany Alsóberecki cigány – Gipsy. Romany Borsodszirák cigány – Gipsy. Romany lengyel – Polish Fony cigány – Gipsy. Romany Hej szalonta cigány – Gipsy. Romany német – German Irota ruszin – Ruthenian Izsófalva cigány – Gipsy. Romany Dámóc cigány – Gipsy.A települési kisebbségi önkormányzatok jegyzéke megyénként – List of local minority self-governments by counties BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE – BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN COUNTY Abaújkér ukrán – Ukrainian Abaújszántó ukrán – Ukrainian Abaújszolnok cigány – Gipsy. Romany ukrán – Ukrainian Erd horváti cigány – Gipsy. Romany Domaháza cigány – Gipsy. Romany Hidvégardó cigány – Gipsy.

Romany Prügy cigány – Gipsy. Romany német – German ruszin – Ruthenian szlovák – Slovak Selyeb cigány – Gipsy. Romany Sárospatak cigány – Gipsy. Romany Szalaszend cigány – Gipsy. Romany lengyel – Polish német – German Sajóvelezd cigány – Gipsy. Romany Rátka német – German Répáshuta szlovák – Slovak Ricse cigány – Gipsy. Romany Kelemér cigány – Gipsy. Romany Martonyi lengyel – Polish Megyaszó cigány – Gipsy.A települési kisebbségi önkormányzatok jegyzéke megyénként – List of local minority self-governments by counties Járdánháza cigány – Gipsy. Romany ruszin – Ruthenian Sajónémeti cigány – Gipsy. Romany Sajópetri cigány – Gipsy. Romany ukrán – Ukrainian Mez csát cigány – Gipsy. Romany lengyel – Polish szlovák – Slovak cigány – Gipsy. Romany görög – Greek horvát – Croatian lengyel – Polish német – German ruszin – Ruthenian szlovák – Slovak ukrán – Ukrainian Mogyoróska ruszin – Ruthenian Múcsony cigány – Gipsy. Romany német – German Sajóivánka cigány – Gipsy. Romany Szalonna cigány – Gipsy. Romany Sátoraljaújhely cigány – Gipsy. Romany ruszin – Ruthenian szlovák – Slovak Miskolc bolgár – Bulgarian cigány – Gipsy. Romany Kiscsécs cigány – Gipsy. Romany lengyel – Polish Pácin cigány – Gipsy. Romany Ládbeseny lengyel – Polish Léh cigány – Gipsy. Romany Pálháza szlovák – Slovak Parasznya cigány – Gipsy. Romany Mez kövesd cigány – Gipsy. Romany ruszin – Ruthenian 166 . Romany Perkupa cigány – Gipsy. Romany Sajószentpéter cigány – Gipsy. Romany Ragály cigány – Gipsy. Romany Pusztaradvány cigány – Gipsy. Romany lengyel – Polish ruszin – Ruthenian Nagyhuta szlovák – Slovak Novajidrány cigány – Gipsy. Romany Karos cigány – Gipsy. Romany Nyíri cigány – Gipsy. Romany Kishuta szlovák – Slovak Komlóska ruszin – Ruthenian Kovácsvágás cigány – Gipsy. Romany Olaszliszka cigány – Gipsy. Romany Kázsmárk cigány – Gipsy. Romany Ónod Kurityán cigány – Gipsy. Romany Kesznyéten cigány – Gipsy. Romany Semjén cigány – Gipsy. Romany német – German ruszin – Ruthenian Sáta cigány – Gipsy. Romany Sajólád cigány – Gipsy. Romany Köröm cigány – Gipsy. Romany Méra cigány – Gipsy. Romany ruszin – Ruthenian Mikóháza cigány – Gipsy. Romany Karcsa cigány – Gipsy. Romany Serényfalva cigány – Gipsy. Romany Onga cigány – Gipsy. Romany Sály cigány – Gipsy. Romany örmény – Armenian Pere cigány – Gipsy. Romany Mez keresztes cigány – Gipsy. Romany Putnok cigány – Gipsy. Romany Ózd cigány – Gipsy. Romany Kazincbarcika cigány – Gipsy. Romany Rudabánya cigány – Gipsy. Romany Krasznokvajda cigány – Gipsy.

Romany Taktakenéz cigány – Gipsy. Romany Ercsi cigány – Gipsy. Romany görög – Greek horvát – Croatian lengyel – Polish német – German örmény – Armenian román – Roumanian szerb – Serb szlovák – Slovak ukrán – Ukrainian Szegvár cigány – Gipsy. Romany ruszin – Ruthenian Tornyosnémeti cigány – Gipsy. Romany Deszk szerb – Serb Hódmez vásárhely cigány – Gipsy. Romany Kiszombor cigány – Gipsy. Romany Vilmány cigány – Gipsy. Romany román – Roumanian Baks cigány – Gipsy. Romany Tolcsva cigány – Gipsy. Romany román – Roumanian szerb – Serb Makó cigány – Gipsy. Romany CSONGRÁD MEGYE – CSONGRÁD COUNTY Ambrózfalva szlovák – Slovak Apátfalva cigány – Gipsy. Romany Magyarcsanád cigány – Gipsy. Romany Taktaharkány cigány – Gipsy. Romany Tizsaladány cigány – Gipsy. Romany Szendr cigány – Gipsy. Romany Beloiannisz görög – Greek Bicske cigány – Gipsy. Romany Szentes cigány – Gipsy. Romany Pitvaros szlovák – Slovak Sándorfalva cigány – Gipsy. Romany lengyel – Polish Szirmabeseny cigány – Gipsy. Romany Szeged bolgár – Bulgarian cigány – Gipsy. Romany Újszentiván cigány – Gipsy. Romany Tiszakeszi cigány – Gipsy. Romany Nagylak román – Roumanian FEJÉR MEGYE – FEJÉR COUNTY Adony német – German Bakonycsernye szlovák – Slovak Balinka német – German Baracska cigány – Gipsy. Romany német – German Kistelek cigány – Gipsy. Romany Tiszatarján cigány – Gipsy. Romany görög – Greek horvát – Croatian lengyel – Polish ruszin – Ruthenian szerb – Serb Enying cigány – Gipsy. Romany görög – Greek Tiszasziget cigány – Gipsy. Romany lengyel – Polish ruszin – Ruthenian Tokaj cigány – Gipsy. Romany Újcsanálos cigány – Gipsy. Romany Tiszakarád cigány – Gipsy. Romany Dunaújváros cigány – Gipsy. Romany Szikszó cigány – Gipsy. Romany Zemplénagárd cigány – Gipsy. Romany román – Roumanian Szentistván cigány – Gipsy. Romany Szerencs cigány – Gipsy. Romany német – German Szendr lád cigány – Gipsy.A települési kisebbségi önkormányzatok jegyzéke megyénként – List of local minority self-governments by counties Szemere cigány – Gipsy. Romany Tiszacsermely cigány – Gipsy. Romany Csongrád cigány – Gipsy. Romany Szomolya cigány – Gipsy. Romany Tiszalúc cigány – Gipsy. Romany horvát – Croatian 167 . Romany szerb – Serb Vágáshuta szlovák – Slovak Vajdácska cigány – Gipsy. Romany román – Roumanian Maroslele cigány – Gipsy. Romany Taktaszada cigány – Gipsy. Romany Mindszent cigány – Gipsy. Romany Szögliget lengyel – Polish Szuhogy cigány – Gipsy. Romany Tiszaújváros cigány – Gipsy. Romany Vizsoly cigány – Gipsy.

Romany Levél német – German Máriakálnok német – German Mosonmagyaróvár cigány – Gipsy. Romany Szár német – German Székesfehérvár cigány – Gipsy. Romany Mány cigány – Gipsy. Romany német – German Polgárdi cigány – Gipsy. Romany német – German Mez falva cigány – Gipsy. Romany Csorna cigány – Gipsy. Romany Szil cigány – Gipsy. Romany Sopronhorpács horvát – Croatian Szakony cigány – Gipsy. Romany HAJDÚ-BIHAR MEGYE – HAJDÚ-BIHAR COUNTY Álmosd cigány – Gipsy. Romany német – German Óbarok cigány – Gipsy. Romany Iván cigány – Gipsy. Romany 168 . Romany Pázmándfalu cigány – Gipsy. Romany német – German Mez szilas cigány – Gipsy. Romany német – German Bed cigány – Gipsy. Romany Kimle horvát – Croatian német – German Und horvát – Croatian Ágfalva német – German Bezenye horvát – Croatian Bezi német – German B ny cigány – Gipsy. Romany német – German Gy r cigány – Gipsy. Romany Pusztavám német – German Rácalmás szerb – Serb Sárbogárd cigány – Gipsy. Romany horvát – Croatian német – German szlovén – Slovenian Pannonhalma cigány – Gipsy. Romany német – German Gánt német – German Isztimér német – German Káloz cigány – Gipsy. Romany Sopron bolgár – Bulgarian horvát – Croatian német – German GY R-MOSON-SOPRON MEGYE – GY R-MOSON-SOPRON COUNTY Kópháza horvát – Croatian Koroncó cigány – Gipsy. Romany Gy rsövényház német – German Gy rszemere cigány – Gipsy. Romany Balmazújváros cigány – Gipsy. Romany Rajka német – German Sikátor cigány – Gipsy. Romany Mór cigány – Gipsy. Romany Jánossomorja cigány – Gipsy.A települési kisebbségi önkormányzatok jegyzéke megyénként – List of local minority self-governments by counties Etyek cigány – Gipsy. Romany Sárkeresztúr cigány – Gipsy. Romany horvát – Croatian lengyel – Polish német – German örmény – Armenian szerb – Serb szlovák – Slovak szlovén – Slovenian ukrán – Ukrainian Újbarok német – German Vértesacsa német – German Vértesboglár német – German Hegyeshalom német – German Hidegség horvát – Croatian Ikrény cigány – Gipsy. Romany Tét cigány – Gipsy. Romany Szany cigány – Gipsy. Romany Fehértó német – German Fert d német – German Fert homok horvát – Croatian Fert rákos cigány – Gipsy. Romany horvát – Croatian lengyel – Polish német – German örmény – Armenian Gy rság cigány – Gipsy. Romany német – German Kapuvár cigány – Gipsy. Romany Lepsény cigány – Gipsy. Romany Bagamér cigány – Gipsy. Romany román – Roumanian Berettyóújfalu cigány – Gipsy.

Romany Darvas cigány – Gipsy. Romany Hajdúszovát cigány – Gipsy. Romany Püspökladány cigány – Gipsy. Romany román – Roumanian Debrecen bolgár – Bulgarian cigány – Gipsy. Romany Eger cigány – Gipsy. Romany Egercsehi cigány – Gipsy. Romany Bodony cigány – Gipsy. Romany Újléta cigány – Gipsy. Romany Konyár cigány – Gipsy. Romany Erd telek cigány – Gipsy. Romany Hajdúnánás cigány – Gipsy. Romany Balaton cigány – Gipsy. Romany Hajdúböszörmény cigány – Gipsy. Romany Bojt cigány – Gipsy. Romany Vekerd román – Roumanian Zsáka cigány – Gipsy. Romany Boldog cigány – Gipsy. Romany Hajdúdorog cigány – Gipsy. Romany román – Roumanian Körösszegapáti román – Roumanian Létavértes cigány – Gipsy. Romany román – Roumanian Nádudvar cigány – Gipsy. Romany Vámospércs cigány – Gipsy. Romany Domoszló cigány – Gipsy. Romany Erd kövesd cigány – Gipsy. Romany Csány cigány – Gipsy. Romany 169 . Romany Nyírábrány cigány – Gipsy. Romany Földes cigány – Gipsy. Romany Bihartorda cigány – Gipsy. Romany Hajdúhadház cigány – Gipsy. Romany Demjén cigány – Gipsy. Romany Tetétlen cigány – Gipsy. Romany Esztár cigány – Gipsy. Romany román – Roumanian Mez sas cigány – Gipsy. Romany Furta cigány – Gipsy. Romany Hajdúszoboszló cigány – Gipsy. Romany Sáránd cigány – Gipsy. Romany Csökm cigány – Gipsy. Romany Tiszacsege cigány – Gipsy. Romany Beseny telek cigány – Gipsy. Romany Nagykereki cigány – Gipsy. Romany Told cigány – Gipsy.A települési kisebbségi önkormányzatok jegyzéke megyénként – List of local minority self-governments by counties Biharkeresztes cigány – Gipsy. Romany Egerszalók cigány – Gipsy. Romany román – Roumanian HEVES MEGYE – HEVES COUNTY Aldebr német – German Apc cigány – Gipsy. Romany Gáborján cigány – Gipsy. Romany Bükkszenterzsébet cigány – Gipsy. Romany Erk cigány – Gipsy. Romany Bélapátfalva cigány – Gipsy. Romany Nagyrábé cigány – Gipsy. Romany Komádi cigány – Gipsy. Romany Bükkszentmárton cigány – Gipsy. Romany német – German örmény – Armenian román – Roumanian Derecske cigány – Gipsy. Romany Újszentmargita cigány – Gipsy. Romany Pocsaj cigány – Gipsy. Romany Nyíradony cigány – Gipsy. Romany Körösszakál cigány – Gipsy. Romany Kaba cigány – Gipsy. Romany Hajdúbagos cigány – Gipsy. Romany Sáp cigány – Gipsy. Romany Hajdúsámson cigány – Gipsy. Romany Hosszúpályi cigány – Gipsy. Romany román – Roumanian Mez peterd cigány – Gipsy. Romany görög – Greek lengyel – Polish ruszin – Ruthenian Egerbakta cigány – Gipsy. Romany román – Roumanian Polgár cigány – Gipsy. Romany Hencida cigány – Gipsy.

Romany Kunszentmárton cigány – Gipsy. Romany Tarnabod cigány – Gipsy. Romany Tiszanána cigány – Gipsy. Romany Szentdomonkos cigány – Gipsy. Romany Pély JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE – JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK COUNTY Abádszalók cigány – Gipsy. Romany Rákócziújfalu cigány – Gipsy. Romany Jászjákóhalma cigány – Gipsy. Romany Markaz cigány – Gipsy. Romany Mez túr cigány – Gipsy. Romany Sirok cigány – Gipsy. Romany ruszin – Ruthenian Gyöngyösoroszi cigány – Gipsy. Romany Füzesabony cigány – Gipsy. Romany Tarnazsadány cigány – Gipsy. Romany Jászberény cigány – Gipsy. Romany Kápolna cigány – Gipsy. Romany Kunhegyes cigány – Gipsy. Romany Mátraderecske cigány – Gipsy. Romany Nagyiván cigány – Gipsy. Romany Jásztelek cigány – Gipsy. Romany Kenderes cigány – Gipsy. Romany Kisköre cigány – Gipsy. Romany lengyel – Polish 170 . Romany Heves cigány – Gipsy. Romany Poroszló cigány – Gipsy. Romany Nagyfüged cigány – Gipsy. Romany Alattyán cigány – Gipsy. Romany Gyöngyöspata cigány – Gipsy. Romany Verpelét cigány – Gipsy. Romany Kisújszállás cigány – Gipsy. Romany Kisnána cigány – Gipsy. Romany Szúcs cigány – Gipsy. Romany Ivád cigány – Gipsy. Romany Halmajugra cigány – Gipsy. Romany Recsk cigány – Gipsy. Romany Parád cigány – Gipsy. Romany Jászfels szentgyörgy cigány – Gipsy. Romany Hatvan cigány – Gipsy. Romany Karcag cigány – Gipsy. Romany ruszin – Ruthenian Kál cigány – Gipsy. Romany cigány – Gipsy. Romany Istenmezeje cigány – Gipsy. Romany Szolnok cigány – Gipsy. Romany Csépa cigány – Gipsy. Romany Karácsond cigány – Gipsy. Romany Tarnalelesz cigány – Gipsy. Romany Kunmadaras cigány – Gipsy. Romany német – German Ludas cigány – Gipsy. Romany K telek cigány – Gipsy. Romany Cibakháza cigány – Gipsy. Romany Tarnaörs cigány – Gipsy. Romany Sz csi cigány – Gipsy. Romany Gyöngyös cigány – Gipsy. Romany Mátraszentimre szlovák – Slovak Mez tárkány cigány – Gipsy.A települési kisebbségi önkormányzatok jegyzéke megyénként – List of local minority self-governments by counties Feldebr cigány – Gipsy. Romany Jászfényszaru cigány – Gipsy. Romany Jánoshida cigány – Gipsy. Romany Sarud cigány – Gipsy. Romany Jászladány cigány – Gipsy. Romany Hevesaranyos cigány – Gipsy. Romany Jászárokszállás cigány – Gipsy. Romany Váraszó cigány – Gipsy. Romany Terpes cigány – Gipsy. Romany Kerecsend cigány – Gipsy. Romany Jászapáti cigány – Gipsy. Romany szlovák – Slovak Kompolt cigány – Gipsy. Romany Pétervására cigány – Gipsy. Romany Jászkisér cigány – Gipsy. Romany Nagykör cigány – Gipsy.

Romany Komárom cigány – Gipsy. Romany szlovák – Slovak Zagyvarékas cigány – Gipsy. Romany Bánk szlovák – Slovak Bárna cigány – Gipsy. Romany német – German ukrán – Ukrainian Környe német – German Leányvár német – German Máriahalom német – German Mogyorósbánya szlovák – Slovak Nyergesújfalu cigány – Gipsy. Romany német – German ruszin – Ruthenian Oroszlány cigány – Gipsy. Romany német – German örmény – Armenian szlovák – Slovak Dunaszentmiklós német – German Esztergom bolgár – Bulgarian cigány – Gipsy. Romany Becske cigány – Gipsy. Romany Tát német – German Tata cigány – Gipsy. Romany Tiszaigar cigány – Gipsy. Romany Újszász cigány – Gipsy. Romany Bátonyterenye cigány – Gipsy. Romany Szomor német – German Borsosberény cigány – Gipsy. Romany görög – Greek lengyel – Polish német – German szlovák – Slovak Várgesztes német – German Vértessomló német – German Vértessz l s szlovák – Slovak Vértestolna német – German NÓGRÁD MEGYE – NÓGRÁD COUNTY Alsópetény cigány – Gipsy. Romany Túrkeve cigány – Gipsy. Romany Tiszaderzs cigány – Gipsy. Romany Bér cigány – Gipsy. Romany Baj német – German Bajna cigány – Gipsy. Romany Tiszaszentimre cigány – Gipsy. Romany Tiszasz l s cigány – Gipsy. Romany Tiszafüred cigány – Gipsy. Romany Bajót 171 . Romany Tiszapüspöki cigány – Gipsy. Romany Tiszaroff cigány – Gipsy. Romany Csolnok német – German Dorog cigány – Gipsy. Romany szlovák – Slovak Balassagyarmat cigány – Gipsy. Romany cigány – Gipsy. Romany lengyel – Polish német – German Tatabánya cigány – Gipsy. Romany Törökszentmiklós cigány – Gipsy. Romany Ászár cigány – Gipsy. Romany Tiszabura cigány – Gipsy.A települési kisebbségi önkormányzatok jegyzéke megyénként – List of local minority self-governments by counties Tiszab cigány – Gipsy. Romany KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE – KOMÁROM-ESZTERGOM COUNTY Ács cigány – Gipsy. Romany Sárisáp szlovák – Slovak Szomód német – German Berkenye német – German Bokor szlovák – Slovak Tardos szlovák – Slovak Tarján német – German Tárkány cigány – Gipsy. Romany szlovák – Slovak Piliscsév szlovák – Slovak Pilismarót cigány – Gipsy. Romany Tiszaörs cigány – Gipsy. Romany lengyel – Polish német – German ruszin – Ruthenian szlovák – Slovak Gyermely német – German Kecskéd német – German Kesztölc szlovák – Slovak Kisbér cigány – Gipsy. Romany Bakonysárkány német – German Bana cigány – Gipsy.

Romany Kazár cigány – Gipsy. Romany szlovák – Slovak Magyargéc cigány – Gipsy. Romany szlovák – Slovak Egyházasgerge cigány – Gipsy. Romany Szalmatercs cigány – Gipsy. Romany Karancsalja cigány – Gipsy. Romany Ecseg cigány – Gipsy. Romany Nógrádsáp szlovák – Slovak Nógrádszakál cigány – Gipsy. Romany Nógrádmegyer cigány – Gipsy. Romany Ipolytarnóc cigány – Gipsy. Romany Hugyag cigány – Gipsy. Romany sagárd szlovák – Slovak Pásztó cigány – Gipsy. Romany Egyházasdengeleg cigány – Gipsy. Romany Piliny cigány – Gipsy. Romany Nagyoroszi cigány – Gipsy. Romany Diósjen cigány – Gipsy. Romany Csitár cigány – Gipsy. Romany Drégelypalánk cigány – Gipsy. Romany Jobbágyi cigány – Gipsy. Romany Márkháza cigány – Gipsy. Romany Mátrasz l s cigány – Gipsy. Romany Legénd cigány – Gipsy. Romany Endrefalva cigány – Gipsy. Romany rhalom cigány – Gipsy. Romany Rákóczibánya cigány – Gipsy. Romany Ipolyvece cigány – Gipsy. Romany Cserhátsurány cigány – Gipsy. Romany Dorogháza cigány – Gipsy. Romany Ipolyszög cigány – Gipsy. Romany Fels petény szlovák – Slovak Galgaguta szlovák – Slovak Héhalom cigány – Gipsy. Romany szlovák – Slovak Rimóc cigány – Gipsy. Romany Mátramindszent cigány – Gipsy. Romany Szanda cigány – Gipsy. Romany Erd kürt szlovák – Slovak Erd tarcsa cigány – Gipsy. Romany Rétság cigány – Gipsy. Romany Mihálygerge cigány – Gipsy. Romany szlovák – Slovak Sámsonháza szlovák – Slovak Sóshartyán cigány – Gipsy. Romany Salgótarján cigány – Gipsy. Romany Nagylóc cigány – Gipsy. Romany Karancskeszi cigány – Gipsy. Romany Mátraverebély cigány – Gipsy. Romany Szécsény cigány – Gipsy.A települési kisebbségi önkormányzatok jegyzéke megyénként – List of local minority self-governments by counties Buják cigány – Gipsy. Romany szlovák – Slovak Érsekvadkert cigány – Gipsy. Romany Dejtár cigány – Gipsy. Romany Csécse cigány – Gipsy. Romany szlovák – Slovak Litke cigány – Gipsy. Romany Nógrádmarcal cigány – Gipsy. Romany Cered cigány – Gipsy. Romany Lucfalva cigány – Gipsy. Romany Karancsság cigány – Gipsy. Romany Etes cigány – Gipsy. Romany Pusztaberki szlovák – Slovak 172 . Romany Nagykeresztúr cigány – Gipsy. Romany Nagybárkány cigány – Gipsy. Romany Mátraszele cigány – Gipsy. Romany Kálló cigány – Gipsy. Romany ruszin – Ruthenian Karancslapujt cigány – Gipsy. Romany Szátok cigány – Gipsy. Romany Ságújfalu cigány – Gipsy. Romany Patvarc cigány – Gipsy. Romany Romhány cigány – Gipsy. Romany Kishartyán cigány – Gipsy. Romany Mátraterenye cigány – Gipsy.

Romany 173 . Romany Szuha szlovák – Slovak Szügy cigány – Gipsy. Romany Vanyarc cigány – Gipsy. Romany görög – Greek német – German örmény – Armenian román – Roumanian ruszin – Ruthenian Ceglédbercel német – German Csobánka cigány – Gipsy. Romany Diósd német – German Dömsöd cigány – Gipsy. Romany Zabar cigány – Gipsy. Romany német – German Herceghalom német – German Iklad német – German PEST MEGYE – PEST COUNTY Abony cigány – Gipsy. Romany görög – Greek lengyel – Polish német – German ruszin – Ruthenian Gyál cigány – Gipsy. Romany német – German Dunakeszi bolgár – Bulgarian cigány – Gipsy. Romany Terény szlovák – Slovak Tereske cigány – Gipsy. Romany szlovák – Slovak Alsónémedi bolgár – Bulgarian Aszód ruszin – Ruthenian Bag cigány – Gipsy. Romany Acsa cigány – Gipsy. Romany szlovák – Slovak Varsány cigány – Gipsy. Romany Kakucs cigány – Gipsy.A települési kisebbségi önkormányzatok jegyzéke megyénként – List of local minority self-governments by counties Szécsényfelfalu cigány – Gipsy. Romany szlovák – Slovak Tar cigány – Gipsy. Romany szlovák – Slovak Dány cigány – Gipsy. Romany Cs vár szlovák – Slovak Dabas cigány – Gipsy. Romany Letkés cigány – Gipsy. Romany Dunabogdány német – German Dunaharaszti bolgár – Bulgarian cigány – Gipsy. Romany német – German Ecser szlovák – Slovak Érd bolgár – Bulgarian Isaszeg cigány – Gipsy. Romany Szendehely cigány – Gipsy. Romany német – German Kerepes cigány – Gipsy. Romany német – German Szilaspogony cigány – Gipsy. Romany német – German szerb – Serb Csomád szlovák – Slovak Csömör szlovák – Slovak Csörög cigány – Gipsy. Romany Biatorbágy görög – Greek lengyel – Polish német – German Budajen német – German cigány – Gipsy. Romany szlovák – Slovak Jászkarajen cigány – Gipsy. Romany szlovák – Slovak Galgamácsa szlovák – Slovak Göd szerb – Serb Gödöll cigány – Gipsy. Romany szlovák – Slovak Kiskunlacháza bolgár – Bulgarian Kismaros német – German Kistarcsa szlovák – Slovak Kóka cigány – Gipsy. Romany Szirák cigány – Gipsy. Romany szlovák – Slovak Albertirsa cigány – Gipsy. Romany görög – Greek horvát – Croatian lengyel – Polish német – German szerb – Serb Galgagyörk cigány – Gipsy. Romany Gyömr ruszin – Ruthenian Halásztelek bolgár – Bulgarian cigány – Gipsy. Romany Budakalász cigány – Gipsy. Romany német – German szerb – Serb Budakeszi német – German Budaörs cigány – Gipsy. Romany lengyel – Polish német – German Dunavarsány cigány – Gipsy.

Romany német – German Nagykáta cigány – Gipsy. Romany német – German Szigetcsép német – German szerb – Serb Szigethalom bolgár – Bulgarian Szigetszentmárton német – German Szigetszentmiklós bolgár – Bulgarian cigány – Gipsy. Romany Vámosmikola cigány – Gipsy. Romany szlovák – Slovak Valkó cigány – Gipsy. Romany Tárnok cigány – Gipsy. Romany Nagytarcsa szlovák – Slovak Örkény cigány – Gipsy. Romany horvát – Croatian német – German szerb – Serb Pilisszentlászló szlovák – Slovak Pilisvörösvár német – German Pócsmegyer cigány – Gipsy. Romany Újhartyán német – German Vác cigány – Gipsy. Romany Tök cigány – Gipsy. Romany Tápiószecs cigány – Gipsy. Romany Tápiószele cigány – Gipsy. Romany Pánd cigány – Gipsy. Romany Tápiószentmárton cigány – Gipsy. Romany Monor cigány – Gipsy. Romany Pécel cigány – Gipsy. Romany Páty cigány – Gipsy. Romany 174 . Romany ruszin – Ruthenian szlovák – Slovak ukrán – Ukrainian Vácegres cigány – Gipsy. Romany szlovák – Slovak Mogyoród cigány – Gipsy. Romany Tököl horvát – Croatian német – German szerb – Serb Törökbálint cigány – Gipsy. Romany német – German Tura cigány – Gipsy.A települési kisebbségi önkormányzatok jegyzéke megyénként – List of local minority self-governments by counties Lórév bolgár – Bulgarian szerb – Serb Maglód cigány – Gipsy. Romany német – German ruszin – Ruthenian szerb – Serb szlovák – Slovak Püspökhatvan cigány – Gipsy. Romany Perbál német – German szlovák – Slovak Péteri szlovák – Slovak Pilis cigány – Gipsy. Romany Nagykovácsi német – German Nagyk rös cigány – Gipsy. Romany Tinnye cigány – Gipsy. Romany Nagybörzsöny cigány – Gipsy. Romany szlovák – Slovak Ráckeve bolgár – Bulgarian cigány – Gipsy. Romany Nagymaros cigány – Gipsy. Romany Szentendre cigány – Gipsy. Romany Tápióság cigány – Gipsy. Romany német – German Veresegyház cigány – Gipsy. Romany szlovák – Slovak Tatárszentgyörgy cigány – Gipsy. Romany szlovák – Slovak Pilisborosjen német – German Piliscsaba német – German szlovák – Slovak Pilisszántó szlovák – Slovak Pilisszentiván német – German Pilisszentkereszt német – German szlovák – Slovak Szigetbecse cigány – Gipsy. Romany Tápiógyörgye cigány – Gipsy. Romany Pomáz cigány – Gipsy. Romany Vecsés cigány – Gipsy. Romany német – German Törtel cigány – Gipsy. Romany német – German szerb – Serb Solymár német – German Sóskút szlovák – Slovak Százhalombatta görög – Greek horvát – Croatian szerb – Serb Tápióbicske cigány – Gipsy. Romany német – German Szigetújfalu német – German Sz d szlovák – Slovak Taksony cigány – Gipsy.

A települési kisebbségi önkormányzatok jegyzéke megyénként – List of local minority self-governments by counties Ver ce német – German Visegrád német – German Zsámbék cigány – Gipsy. Romany Csurgó cigány – Gipsy. Romany Bolhás cigány – Gipsy. Romany Nagyberki cigány – Gipsy. Romany Kéthely cigány – Gipsy. Romany horvát – Croatian lengyel – Polish német – German Karád cigány – Gipsy. Romany Kaposmér cigány – Gipsy. Romany Pálmajor cigány – Gipsy. Romany Mike cigány – Gipsy. Romany Kaposf cigány – Gipsy. Romany német – German Görgeteg cigány – Gipsy. Romany Mosdós cigány – Gipsy. Romany Bélavár cigány – Gipsy. Romany Heresznye cigány – Gipsy. Romany Osztopán cigány – Gipsy. Romany Kaposszerdahely cigány – Gipsy. Romany Hollád cigány – Gipsy. Romany Nagybajom cigány – Gipsy. Romany Kisbajom cigány – Gipsy. Romany Mez csokonya cigány – Gipsy. Romany horvát – Croatian német – German Baté cigány – Gipsy. Romany Iharos cigány – Gipsy. Romany Ötvöskónyi cigány – Gipsy. Romany Kisasszond cigány – Gipsy. Romany horvát – Croatian Ecseny német – German Gamás cigány – Gipsy. Romany Marcali cigány – Gipsy. Romany Gölle cigány – Gipsy. Romany Mesztegny cigány – Gipsy. Romany horvát – Croatian Böhönye cigány – Gipsy. Romany Potony horvát – Croatian SOMOGY MEGYE – SOMOGY COUNTY Babócsa cigány – Gipsy. Romany Homokszentgyörgy cigány – Gipsy. Romany Nemesvid cigány – Gipsy. Romany Csokonyavisonta cigány – Gipsy. Romany Háromfa cigány – Gipsy. Romany Balatonszentgyörgy cigány – Gipsy. Romany Kapoly cigány – Gipsy. Romany Nagyatád cigány – Gipsy. Romany Nemesdéd cigány – Gipsy. Romany Lad német – German Lakócsa cigány – Gipsy. Romany Jákó cigány – Gipsy. Romany Lábod cigány – Gipsy. Romany Kiskorpád cigány – Gipsy. Romany Kastélyosdombó horvát – Croatian Kercseliget cigány – Gipsy. Romany Nagykorpád cigány – Gipsy. Romany Porrogszentkirály cigány – Gipsy. Romany Bolhó cigány – Gipsy. Romany 175 . Romany Kisberény cigány – Gipsy. Romany Büssü cigány – Gipsy. Romany Iharosberény cigány – Gipsy. Romany Kutas cigány – Gipsy. Romany Kaposvár cigány – Gipsy. Romany Csákány cigány – Gipsy. Romany Barcs cigány – Gipsy. Romany Lengyeltóti cigány – Gipsy. Romany Istvándi cigány – Gipsy. Romany horvát – Croatian Látrány cigány – Gipsy. Romany Beleg cigány – Gipsy. Romany német – German Kaposkeresztúr cigány – Gipsy. Romany Darány cigány – Gipsy. Romany Inke cigány – Gipsy. Romany Gige cigány – Gipsy.

Romany Kállósemjén cigány – Gipsy. Romany ruszin – Ruthenian Mátészalka cigány – Gipsy. Romany Gacsály cigány – Gipsy. Romany Somogygeszti cigány – Gipsy. Romany Darnó cigány – Gipsy. Romany Jánd cigány – Gipsy. Romany Milota cigány – Gipsy.A települési kisebbségi önkormányzatok jegyzéke megyénként – List of local minority self-governments by counties Pusztakovácsi cigány – Gipsy. Romany Somogyaracs cigány – Gipsy. Romany Aranyosapáti cigány – Gipsy. Romany Szenna cigány – Gipsy. Romany Beszterec cigány – Gipsy. Romany Máriapócs cigány – Gipsy. Romany Csenger cigány – Gipsy. Romany Döge cigány – Gipsy. Romany Gávavencsell cigány – Gipsy. Romany Hodász cigány – Gipsy. Romany német – German Mérk cigány – Gipsy. Romany Fehérgyarmat cigány – Gipsy. Romany Nagyar cigány – Gipsy. Romany Levelek cigány – Gipsy. Romany Rinyaszentkirály cigány – Gipsy. Romany Demecser cigány – Gipsy. Romany Kisléta cigány – Gipsy. Romany Fényeslitke cigány – Gipsy. Romany Ibrány cigány – Gipsy. Romany német – German Kótaj cigány – Gipsy. Romany Somogyszob cigány – Gipsy. Romany Csaholc cigány – Gipsy. Romany Encsencs cigány – Gipsy. Romany Mándok cigány – Gipsy. Romany Somogyvár cigány – Gipsy. Romany német – German Mez ladány cigány – Gipsy. Romany Baktalórántháza cigány – Gipsy. Romany Csegöld cigány – Gipsy. Romany Anarcs cigány – Gipsy. Romany Kékcse cigány – Gipsy. Romany Botpalád cigány – Gipsy. Romany Jánkmajtis cigány – Gipsy. Romany Balkány cigány – Gipsy. Romany Szulok német – German Tapsony cigány – Gipsy. Romany Segesd cigány – Gipsy. Romany Kemecse cigány – Gipsy. Romany Szentborbás horvát – Croatian Szenyér cigány – Gipsy. Romany Somogyvámos cigány – Gipsy. Romany Siófok cigány – Gipsy. Romany ruszin – Ruthenian Kocsord cigány – Gipsy. Romany Császló cigány – Gipsy. Romany Buj cigány – Gipsy. Romany Fábiánháza cigány – Gipsy. Romany Tarany cigány – Gipsy. Romany Fülesd cigány – Gipsy. Romany Laskod cigány – Gipsy. Romany horvát – Croatian Zselickisfalud cigány – Gipsy. Romany Gemzse cigány – Gipsy. Romany Kántorjánosi cigány – Gipsy. Romany Somogysárd cigány – Gipsy. Romany Kispalád cigány – Gipsy. Romany Kisvárda cigány – Gipsy. Romany Tótújfalu horvát – Croatian Vízvár cigány – Gipsy. Romany Eperjeske cigány – Gipsy. Romany Dombrád cigány – Gipsy. Romany Kömör cigány – Gipsy. Romany Érpatak cigány – Gipsy. Romany 176 . Romany SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE – SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG COUNTY Ajak cigány – Gipsy. Romany Rinyaújlak cigány – Gipsy.

Romany Nagykálló cigány – Gipsy. Romany Nyírmada cigány – Gipsy. Romany Szamosbecs cigány – Gipsy. Romany Petneháza cigány – Gipsy. Romany Nyírpilis cigány – Gipsy. Romany Uszka cigány – Gipsy. Romany Szamostatárfalva cigány – Gipsy. Romany Nyírmihálydi cigány – Gipsy. Romany Nyírbogát cigány – Gipsy. Romany német – German Tiszakanyár cigány – Gipsy. Romany Nyírparasznya cigány – Gipsy. Romany Szamosszeg cigány – Gipsy. Romany Nyíregyháza cigány – Gipsy. Romany Tiszarád cigány – Gipsy. Romany Tiszadada cigány – Gipsy. Romany Pócspetri cigány – Gipsy. Romany Tuzsér cigány – Gipsy. Romany Túrricse cigány – Gipsy. Romany Nyírtass cigány – Gipsy. Romany Tyukod cigány – Gipsy. Romany Újkenéz cigány – Gipsy. Romany Tiszabezdéd cigány – Gipsy. Romany Rohod cigány – Gipsy. Romany Tiszadob cigány – Gipsy. Romany Tiszavasvári cigány – Gipsy. Romany Napkor cigány – Gipsy. Romany Nyírbéltek cigány – Gipsy. Romany Pusztadobos cigány – Gipsy. Romany Vállaj német – German Vásárosnamény cigány – Gipsy. Romany Pátroha cigány – Gipsy. Romany Szabolcsbáka cigány – Gipsy. Romany Rakamaz cigány – Gipsy. Romany Ököritófülpös cigány – Gipsy. Romany Szamosangyalos cigány – Gipsy.A települési kisebbségi önkormányzatok jegyzéke megyénként – List of local minority self-governments by counties Nagycserkesz cigány – Gipsy. Romany Piricse cigány – Gipsy. Romany Nagydobos cigány – Gipsy. Romany lengyel – Polish német – German örmény – Armenian ruszin – Ruthenian szlovák – Slovak ukrán – Ukrainian Nyírgyulaj cigány – Gipsy. Romany Tunyogmatolcs cigány – Gipsy. Romany Szabolcsveresmart cigány – Gipsy. Romany Nyírcsászári cigány – Gipsy. Romany Vasmegyer cigány – Gipsy. Romany 177 . Romany Nyírbátor cigány – Gipsy. Romany Timár cigány – Gipsy. Romany Szakoly cigány – Gipsy. Romany Tisztaberek cigány – Gipsy. Romany Ófehértó cigány – Gipsy. Romany Nyírbogdány cigány – Gipsy. Romany Záhony cigány – Gipsy. Romany Székely cigány – Gipsy. Romany Tiszaszentmárton cigány – Gipsy. Romany Tiszalök cigány – Gipsy. Romany Nyírcsaholy cigány – Gipsy. Romany Nyírtelek cigány – Gipsy. Romany Tiszabecs cigány – Gipsy. Romany német – German ruszin – Ruthenian Ramocsaháza cigány – Gipsy. Romany Nyírkáta cigány – Gipsy. Romany Nagyecsed cigány – Gipsy. Romany Ópályi cigány – Gipsy. Romany Nagyhalász cigány – Gipsy. Romany Nyírlugos cigány – Gipsy. Romany Szatmárcseke cigány – Gipsy. Romany Túristvándi cigány – Gipsy. Romany Porcsalma cigány – Gipsy. Romany Paszab cigány – Gipsy. Romany Tiszaeszlár cigány – Gipsy. Romany Tornyospálca cigány – Gipsy. Romany Rétközberencs cigány – Gipsy.

Romany német – German Kocsola cigány – Gipsy. Romany Kurd cigány – Gipsy. Romany Szekszárd német – German Tamási cigány – Gipsy. Romany Kölesd cigány – Gipsy. Romany német – German Döbrököz cigány – Gipsy. Romany német – German Bonyhádvarasd német – German Cikó német – German Csibrák cigány – Gipsy. Romany Nagykónyi cigány – Gipsy. Romany Értény cigány – Gipsy. Romany német – German Nagyszokoly cigány – Gipsy. Romany Dunaföldvár cigány – Gipsy. Romany Fürged cigány – Gipsy. Romany Harc cigány – Gipsy. Romany Sióagárd német – German cigány – Gipsy.A települési kisebbségi önkormányzatok jegyzéke megyénként – List of local minority self-governments by counties Zajta cigány – Gipsy. Romany H gyész cigány – Gipsy. Romany Diósberény német – German Dombóvár cigány – Gipsy. Romany Fadd cigány – Gipsy. Romany német – German cigány – Gipsy. Romany Sárpilis cigány – Gipsy. Romany német – German TOLNA MEGYE – TOLNA COUNTY Aparhant cigány – Gipsy. Romany Szakadát német – German Szakcs cigány – Gipsy. Romany Nagydorog cigány – Gipsy. Romany csény cigány – Gipsy. Romany német – German Iregszemcse cigány – Gipsy. Romany német – German Csikóst tt s német – German Decs cigány – Gipsy. Romany Bátaszék cigány – Gipsy. Romany Simontornya cigány – Gipsy. Romany Lengyel német – German Magyarkeszi cigány – Gipsy. Romany Nak cigány – Gipsy. Romany Dunaszentgyörgy cigány – Gipsy. Romany német – German Gyönk cigány – Gipsy. Romany Medina cigány – Gipsy. Romany Gerjen cigány – Gipsy. Romany Kajdacs cigány – Gipsy. Romany német – German Pincehely cigány – Gipsy. Romany Báta 178 . Romany német – German Bogyiszló cigány – Gipsy. Romany Szálka német – German Szárazd német – German Szedres cigány – Gipsy. Romany Kakasd német – German Kaposszekcs német – German Pálfa Kesz hidegkút német – German Pári Kisdorog német – German Kisvejke cigány – Gipsy. Romany Németkér cigány – Gipsy. Romany német – German Koppányszántó cigány – Gipsy. Romany Nagymányok cigány – Gipsy. Romany német – German Ozora cigány – Gipsy. Romany Bonyhád cigány – Gipsy. Romany Sárszentl rinc cigány – Gipsy. Romany cigány – Gipsy. Romany német – German Paks cigány – Gipsy. Romany szerb – Serb Mórágy német – German Murga cigány – Gipsy. Romany német – German Györköny német – German Gyulaj cigány – Gipsy.

Romany horvát – Croatian német – German Meggyeskovácsi cigány – Gipsy. Romany lengyel – Polish Sorokpolány cigány – Gipsy. Romany horvát – Croatian Fels csatár horvát – Croatian Fels szölnök szlovén – Slovenian Gy rvár cigány – Gipsy. Romany Szakonyfalu cigány – Gipsy. Romany Bánd német – German Barnag német – German Bazsi cigány – Gipsy. Romany Tevel cigány – Gipsy. Romany Váralja cigány – Gipsy. Romany Balatonfüred cigány – Gipsy. Romany Vép cigány – Gipsy. Romany Horvátzsidány horvát – Croatian VESZPRÉM MEGYE – VESZPRÉM COUNTY Adásztevel német – German Adorjánháza cigány – Gipsy. Romany német – German Várdomb német – German Varsád cigány – Gipsy.A települési kisebbségi önkormányzatok jegyzéke megyénként – List of local minority self-governments by counties Tengelic cigány – Gipsy. Romany német – German Tolnanémedi cigány – Gipsy. Romany Balatonalmádi német – German Balatoncsicsó német – German Balatonf kajár cigány – Gipsy. Romany német – German Závod német – German Zomba cigány – Gipsy. Romany német – German Bakonyjákó német – German Bakonykoppány német – German Bakonynána német – German Bakonyoszlop német – German Bakonypölöske német – German Bakonyszentiván német – German Bakonyszücs német – German Bakonytamási cigány – Gipsy. Romany Újireg cigány – Gipsy. Romany Narda horvát – Croatian Ólmod horvát – Croatian Orfalu szlovén – Slovenian Peresznye horvát – Croatian Pornóapáti német – German Rábahídvég cigány – Gipsy. Romany VAS MEGYE – VAS COUNTY Alsószölnök német – German szlovén – Slovenian Apátistvánfalva szlovén – Slovenian Bük horvát – Croatian német – German Celldömölk cigány – Gipsy. Romany német – German Sárvár cigány – Gipsy. Romany horvát – Croatian német – German szlovén – Slovenian Vaskeresztes német – German Vasszentmihály német – German Vasvár cigány – Gipsy. Romany Kétvölgy szlovén – Slovenian Kiszsidány német – German Körmend cigány – Gipsy. Romany K szeg cigány – Gipsy. Romany Horvátlöv horvát – Croatian 179 . Romany Halogy cigány – Gipsy. Romany szlovén – Slovenian Szentgotthárd cigány – Gipsy. Romany Rönök cigány – Gipsy. Romany német – German Jánosháza cigány – Gipsy. Romany Ajka cigány – Gipsy. Romany német – German Tolna cigány – Gipsy. Romany német – German szlovén – Slovenian Szentpéterfa horvát – Croatian Szombathely cigány – Gipsy. Romany Csepreg cigány – Gipsy.

A települési kisebbségi önkormányzatok jegyzéke megyénként – List of local minority self-governments by counties Béb német – German Berhida cigány – Gipsy. Romany német – German Úrkút német – German Vanyola cigány – Gipsy. Romany Tapolca cigány – Gipsy. Romany Somlósz l s cigány – Gipsy. Romany Döbrönte német – German Farkasgyep német – German Ganna német – German Hárskút német – German Herend német – German Hidegkút német – German Jásd szlovák – Slovak Kapolcs cigány – Gipsy. Romany német – German Csehbánya német – German Csót cigány – Gipsy. Romany Becsehely cigány – Gipsy. Romany ukrán – Ukrainian Veszprém cigány – Gipsy. Romany Bánokszentgyörgy cigány – Gipsy. Romany Kup cigány – Gipsy. Romany német – German Várpalota cigány – Gipsy. Romany Márkó német – German Pápateszér cigány – Gipsy. Romany Magyarpolány német – German Marcalgergelyi cigány – Gipsy. Romany Németbánya német – German Nyárád cigány – Gipsy. Romany Szápár szlovák – Slovak Szentjakabfa német – German Nagyvázsony cigány – Gipsy. Romany Bak cigány – Gipsy. Romany Somlójen cigány – Gipsy. Romany 180 . Romany Nyirád cigány – Gipsy. Romany német – German örmény – Armenian Pápakovácsi német – German Mez lak cigány – Gipsy. Romany Kisl d német – German Kissz l s cigány – Gipsy. Romany Pénzesgy r német – German Porva német – German Pula német – German Pusztamiske cigány – Gipsy. Romany Pápa cigány – Gipsy. Romany Somlóvásárhely cigány – Gipsy. Romany Kolontár német – German K vágóörs cigány – Gipsy. Romany Papkeszi cigány – Gipsy. Romany Monostorapáti cigány – Gipsy. Romany német – German Nemesszalók cigány – Gipsy. Romany német – German Tótvázsony német – German Ugod cigány – Gipsy. Romany Balatonmagyaród cigány – Gipsy. Romany horvát – Croatian Belezna horvát – Croatian Bocfölde cigány – Gipsy. Romany lengyel – Polish német – German örmény – Armenian Veszprémfajsz német – German Vöröstó német – German Zánka német – German Zirc német – German ZALA MEGYE – ZALA COUNTY Alsónemesapáti cigány – Gipsy. Romany Sümeg cigány – Gipsy. Romany Devecser cigány – Gipsy. Romany német – German Lókút német – German Lovászpatona cigány – Gipsy. Romany Városl d cigány – Gipsy. Romany Nagyesztergár német – German Nagytevel német – German Szentkirályszabadja cigány – Gipsy.

Romany Muraszemenye cigány – Gipsy. Romany Letenye cigány – Gipsy. Romany Csörnyeföld cigány – Gipsy. Romany Nagykanizsa cigány – Gipsy. Romany Újudvar cigány – Gipsy. Romany Zalacsány cigány – Gipsy. Romany horvát – Croatian német – German Tótszentmárton horvát – Croatian Tótszerdahely horvát – Croatian Türje cigány – Gipsy. Romany Óhíd Karmacs cigány – Gipsy. Romany Söjtör cigány – Gipsy. Romany Zalaszentiván cigány – Gipsy. Romany Szepetnek cigány – Gipsy. Romany Orosztony cigány – Gipsy. Romany Pölöske cigány – Gipsy. Romany Molnári horvát – Croatian fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff Petrivente horvát – Croatian Pókaszepetk cigány – Gipsy. Romany Semjénháza horvát – Croatian Sormás cigány – Gipsy. Romany Zalabér cigány – Gipsy. Romany Bókaháza cigány – Gipsy. Romany Nova Garabonc cigány – Gipsy. Romany Mikekarácsonyfa cigány – Gipsy. Romany Pacsa cigány – Gipsy.A települési kisebbségi önkormányzatok jegyzéke megyénként – List of local minority self-governments by counties fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff f Murakeresztúr cigány – Gipsy. Romany Zalaszántó cigány – Gipsy. Romany Dióskál cigány – Gipsy. Romany horvát – Croatian Murarátka cigány – Gipsy. Romany Zalakomár cigány – Gipsy. Romany horvát – Croatian német – German Lovászi cigány – Gipsy. Romany Zalaszentgrót cigány – Gipsy. Romany Sárhida cigány – Gipsy. Romany Nagygörb cigány – Gipsy. Romany 181 . Romany Pusztamagyaród cigány – Gipsy. Romany Oltárc cigány – Gipsy. Romany Zalaszentjakab cigány – Gipsy. Romany Zalavár cigány – Gipsy. Romany Zalalöv cigány – Gipsy. Romany cigány – Gipsy. Romany horvát – Croatian Nagyrada cigány – Gipsy. Romany cigány – Gipsy. Romany Zalabaksa cigány – Gipsy. Romany Keszthely cigány – Gipsy. Romany Zalaegerszeg cigány – Gipsy. Romany Zalaapáti cigány – Gipsy. Romany Kisgörb cigány – Gipsy. Romany Lenti cigány – Gipsy. Romany Szentpéterúr cigány – Gipsy. Romany Bocska cigány – Gipsy. Romany Magyarszentmiklós német – German Miháld cigány – Gipsy. Romany Egeraracsa cigány – Gipsy. Romany Fityeház horvát – Croatian F zvölgy német – German Galambok cigány – Gipsy. Romany Zalaszabar cigány – Gipsy. Romany Sármellék cigány – Gipsy. Romany Nagybakónak cigány – Gipsy.

.

VII. A STATISZTIKAI KISTÉRSÉGEKHEZ TARTOZÓ HELYSÉGEK JEGYZÉKE MEGYÉNKÉNT THE LIST OF LOCALITIES BELONGING TO THE STATISTICAL SUBREGIONS BY COUNTIES BUDAPEST 3101 Budapesti kistérség 3101 Subregion of Budapest Budapest Budapest Öregcsertő Solt Szakmár Újtelek Uszód Harkakötöny Kelebia Kiskunhalas Kisszállás Kunfehértó Pirtó Tompa Zsana BÁCS-KISKUN MEGYE – BÁCS-KISKUN COUNTY 3301 Bajai kistérség 3301 Subregion of Baja Baja Bácsbokod Bácsborsód Bácsszentgyörgy Baja Bátmonostor Csátalja Csávoly Dávod Dunafalva Érsekcsanád Érsekhalma Felsőszentiván Gara Hercegszántó Nagybaracska Nemesnádudvar Rém Sükösd Szeremle Vaskút 3304 Kecskeméti kistérség 3304 Subregion of Kecskemét Kecskemét Ágasegyháza Ballószög Felsőlajos Fülöpháza Helvécia Jakabszállás Kecskemét Kerekegyháza Kunbaracs Ladánybene Lajosmizse Lakitelek Nyárlőrinc Orgovány Szentkirály Tiszakécske Tiszaug Városföld 3308 Kiskunmajsai kistérség 3308 Subregion of Kiskunmajsa Kiskunmajsa Csólyospálos Jászszentlászló Kiskunmajsa Kömpöc Móricgát Szank 3309 Kunszentmiklósi kistérség 3309 Subregion of Kunszentmiklós Kunszentmiklós Apostag Dunaegyháza Dunavecse Kunadacs Kunpeszér Kunszentmiklós Szabadszállás Szalkszentmárton Tass Újsolt 3305 Kiskőrösi kistérség 3305 Subregion of Kiskőrös Kiskőrös Akasztó Bócsa Császártöltés Csengőd Fülöpszállás Imrehegy Izsák Kaskantyú Kecel Kiskőrös Páhi Soltszentimre Soltvadkert Tabdi Tázlár 3302 Bácsalmási kistérség 3302 Subregion of Bácsalmás Bácsalmás Bácsalmás Bácsszőlős Csikéria Katymár Kunbaja Madaras Mátételke Tataháza 3310 Jánoshalmai kistérség 3310 Subregion of Jánoshalma Jánoshalma Borota Jánoshalma Kéleshalom Mélykút BARANYA MEGYE– BARANYA COUNTY 3201 Komlói kistérség 3201 Subregion of Komló Komló Bodolyabér Egyházaskozár Hegyhátmaróc Hosszúhetény Kárász Komló Köblény Liget Magyaregregy Magyarhertelend Magyarszék Mánfa Máza Mecsekpölöske Szalatnak Szárász 3303 Kalocsai kistérség 3303 Subregion of Kalocsa Kalocsa Bátya Drágszél Dunapataj Dunaszentbenedek Dunatetétlen Dusnok Fajsz Foktő Géderlak Hajós Harta Homokmégy Kalocsa Miske Ordas 3306 Kiskunfélegyházai kistérség 3306 Subregion of Kiskunfélegyháza Kiskunfélegyháza Bugac Bugacpusztaháza Fülöpjakab Gátér Kiskunfélegyháza Kunszállás Pálmonostora Petőfiszállás Tiszaalpár 3307 Kiskunhalasi kistérség 3307 Subregion of Kiskunhalas Kiskunhalas Balotaszállás 183 .

A statisztikai kistérségekhez tartozó helységek jegyzéke megyénként The list of localities belonging to the statistical subregions by counties Szászvár Tófű Vékény Sásd Szágy Tarrós Tékes Tormás Varga Vásárosdombó Vázsnok Kisdér Kisharsány Kisjakabfalva Kiskassa Kislippó Kistapolca Kistótfalu Kovácshida Lapáncsa Magyarbóly Márfa Márok Matty Nagyharsány Nagytótfalu Old Palkonya Pécsdevecser Peterd Rádfalva Siklós Siklósbodony Siklósnagyfalu Szaporca Szava Tésenfa Túrony Újpetre Villány Villánykövesd Vokány 3202 Mohácsi kistérség 3202 Subregion of Mohács Mohács Babarc Bár Belvárdgyula Bezedek Bóly Borjád Dunaszekcső Erdősmárok Feked Geresdlak Görcsönydoboka Hásságy Himesháza Homorúd Ivándárda Kisbudmér Kisnyárád Kölked Lánycsók Lippó Liptód Majs Maráza Máriakéménd Mohács Monyoród Nagybudmér Nagynyárád Olasz Palotabozsok Pócsa Sárok Sátorhely Somberek Szajk Szebény Szederkény Székelyszabar Szűr Töttös Udvar Véménd Versend 3204 Sellyei kistérség 3204 Subregion of Sellye Sellye Adorjás Baranyahídvég Besence Bogádmindszent Bogdása Csányoszró Drávafok Drávaiványi Drávakeresztúr Drávasztára Felsőszentmárton Gilvánfa Hegyszentmárton Hirics Kákics Kemse Kisasszonyfa Kisszentmárton Kórós Lúzsok Magyarmecske Magyartelek Markóc Marócsa Nagycsány Okorág Ózdfalu Páprád Piskó Sámod Sellye Sósvertike Vajszló Vejti Zaláta 3206 Szigetvári kistérség 3206 Subregion of Szigetvár Szigetvár Almamellék Almáskeresztúr Bánfa Basal Boldogasszonyfa Botykapeterd Bürüs Csebény Csertő Dencsháza Endrőc Gyöngyösmellék Hobol Horváthertelend Ibafa Katádfa Kétújfalu Kisdobsza Kistamási Magyarlukafa Merenye Molvány Mozsgó Nagydobsza Nagypeterd Nagyváty Nemeske Nyugotszenterzsébet Patapoklosi Pettend Rózsafa Somogyapáti Somogyhárságy Somogyhatvan Somogyviszló Szentdénes Szentegát Szentlászló 3205 Siklósi kistérség 3205 Subregion of Siklós Siklós Alsószentmárton Babarcszőlős Beremend Bisse Cún Csarnóta Diósviszló Drávacsehi Drávacsepely Drávapalkonya Drávapiski Drávaszabolcs Drávaszerdahely Egyházasharaszti Garé Gordisa Harkány Illocska Ipacsfa Ivánbattyán Kásád Kémes 3203 Sásdi kistérség 3203 Subregion of Sásd Sásd Ág Alsómocsolád Bakóca Baranyajenő Baranyaszentgyörgy Bikal Felsőegerszeg Gerényes Gödre Kisbeszterce Kishajmás Kisvaszar Mágocs Mekényes Meződ Mindszentgodisa Nagyhajmás Oroszló Palé 184 .

A statisztikai kistérségekhez tartozó helységek jegyzéke megyénként The list of localities belonging to the statistical subregions by counties Szigetvár Szörény Szulimán Teklafalu Tótszentgyörgy Várad Vásárosbéc Zádor Szilágy Zengővárkony Nagyszénás Orosháza Pusztaföldvár Tótkomlós 3209 Szentlőrinci kistérség 3209 i Subregion of Szentlőrinc Szentlőrinc Bicsérd Boda Bükkösd Cserdi Csonkamindszent Dinnyeberki Gerde Gyöngyfa Helesfa Hetvehely Kacsóta Királyegyháza Okorvölgy Pécsbagota Sumony Szabadszentkirály Szentkatalin Szentlőrinc Velény Zók 3404 Sarkadi kistérség 3404 Subregion of Sarkad Sarkad Biharugra Geszt Körösnagyharsány Kötegyán Méhkerék Mezőgyán Okány Sarkad Sarkadkeresztúr Újszalonta Zsadány 3207 Pécsi kistérség 3207 Subregion of Pécs Pécs Abaliget Aranyosgadány Áta Bakonya Baksa Birján Bogád Bosta Cserkút Egerág Ellend Görcsöny Gyód Husztót Keszü Kisherend Kovácsszénája Kozármisleny Kökény Kővágószőlős Kővágótöttös Lothárd Magyarsarlós Nagykozár Ócsárd Orfű Pécs Pécsudvard Pellérd Pogány Regenye Romonya Szalánta Szemely Szilvás Szőke Szőkéd Tengeri Téseny 3405 Szarvasi kistérség 3405 Subregion of Szarvas Szarvas Békésszentandrás Csabacsűd Gyomaendrőd Hunya Kardos Kondoros Örménykút Szarvas BÉKÉS MEGYE – BÉKÉS COUNTY 3401 Békéscsabai kistérség 3401 Subregion of Békéscsaba Békéscsaba Békéscsaba Csabaszabadi Kétsoprony Szabadkígyós Telekgerendás Újkígyós 3406 Szeghalomi kistérség 3406 Subregion of Szeghalom Szeghalom Bucsa Dévaványa Ecsegfalva Füzesgyarmat Kertészsziget Körösladány Körösújfalu Szeghalom Vésztő 3402 Mezőkovácsházai kistérség 3402 Subregion of Mezőkovácsháza Mezőkovácsháza Almáskamarás Battonya Dombegyház Dombiratos Kaszaper Kevermes Kisdombegyház Kunágota Magyarbánhegyes Magyardombegyház Medgyesbodzás Medgyesegyháza Mezőhegyes Mezőkovácsháza Nagybánhegyes Nagykamarás Pusztaottlaka Végegyháza 3407 Békési kistérség 3407 Subregion of Békés Békés Békés Bélmegyer Csárdaszállás Doboz Kamut Köröstarcsa Mezőberény Murony Tarhos 3208 Pécsváradi kistérség 3208 Subregion of Pécsvárad Pécsvárad Apátvarasd Berkesd Erdősmecske Erzsébet Fazekasboda Hidas Kátoly Kékesd Lovászhetény Martonfa Mecseknádasd Nagypall Óbánya Ófalu Pécsvárad Pereked Szellő 3403 Orosházai kistérség 3403 Subregion of Orosháza Orosháza Békéssámson Csanádapáca Csorvás Gádoros Gerendás Kardoskút 3408 Gyulai kistérség Gyula Elek Gyula Kétegyháza Lőkösháza 3408 Subregion of Gyula 185 .

A statisztikai kistérségekhez tartozó helységek jegyzéke megyénként The list of localities belonging to the statistical subregions by counties BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE – BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN COUNTY 3501 Miskolci kistérség 3501 Subregion of Miskolc Miskolc Alacska Alsózsolca Arnót Berzék Bőcs Bükkaranyos Bükkszentkereszt Emőd Felsőzsolca Gesztely Harsány Hernádkak Hernádnémeti Kisgyőr Kistokaj Kondó Köröm Mályi Miskolc Muhi Nyékládháza Onga Ónod Parasznya Radostyán Répáshuta Sajóbábony Sajóecseg Sajóhídvég Sajókápolna Sajókeresztúr Sajólád Sajólászlófalva Sajópálfala Sajópetri Sajósenye Sajószentpéter Sajóvámos Szirmabesenyő Varbó Ládbesenyő Lak Martonyi Meszes Nyomár Perkupa Rakaca Rakacaszend Szakácsi Szalonna Szendrő Szendrőlád Szin Szinpetri Szögliget Szőlősardó Szuhogy Teresztenye Tomor Tornabarakony Tornakápolna Tornanádaska Tornaszentandrás Tornaszentjakab Varbóc Viszló Ziliz Bánhorváti Berente Dédestapolcsány Dövény Felsőkelecsény Felsőnyárád Felsőtelekes Imola Izsófalva Jákfalva Kánó Kazincbarcika Kurityán Mályinka Múcsony Nagybarca Ormosbánya Ragály Rudabánya Rudolftelep Sajógalgóc Sajóivánka Sajókaza Szuhafő Szuhakálló Tardona Trizs Vadna Zádorfalva Zubogy 3503 Encsi kistérség 3503 Subregion of Encs Encs Abaújalpár Abaújkér Alsógagy Baktakék Beret Büttös Csenyéte Csobád Detek Encs Fáj Fancsal Felsőgagy Forró Fulókércs Gagyapáti Garadna Gibárt Hernádbűd Hernádpetri Hernádszentandrás Hernádvécse Ináncs Kány Keresztéte Krasznokvajda Litka Méra Novajidrány Pamlény Pere Perecse Pusztaradvány Szalaszend Szászfa Szemere 3505 Mezőkövesdi kistérség 3505 Subregion of Mezőkövesd Mezőkövesd Bogács Borsodgeszt Borsodivánka Bükkábrány Bükkzsérc Cserépfalu Cserépváralja Csincse Egerlövő Kács Mezőkeresztes Mezőkövesd Mezőnagymihály Mezőnyárád Négyes Sály Szentistván Szomolya Tard Tibolddaróc Vatta 3502 Edelényi kistérség 3502 Subregion of Edelény Edelény Abod Aggtelek Balajt Becskeháza Bódvalenke Bódvarákó Bódvaszilas Boldva Borsodszirák Damak Debréte Edelény Égerszög Galvács Hangács Hegymeg Hidvégardó Irota Jósvafő Komjáti 3506 Ózdi kistérség 3506 Subregion of Ózd Ózd Arló Bánréve Borsodbóta Borsodnádasd Borsodszentgyörgy Bükkmogyorósd Csernely Csokvaomány Domaháza Dubicsány Farkaslyuk Gömörszőlős Hangony 3504 Kazincbarcikai kistérség 3504 Subregion of Kazincbarcika Kazincbarcika Alsószuha Alsótelekes 186 .

A statisztikai kistérségekhez tartozó helységek jegyzéke megyénként The list of localities belonging to the statistical subregions by counties Hét Járdánháza Kelemér Királd Kissikátor Lénárddaróc Nekézseny Ózd Putnok Sajómercse Sajónémeti Sajópüspöki Sajóvelezd Sáta Serényfalva Uppony Rátka Sóstófalva Szerencs Taktaharkány Taktakenéz Taktaszada Tállya Tiszalúc Újcsanálos Hidasnémeti Kéked Korlát Mogyoróska Pányok Regéc Sima Telkibánya Tornyosnémeti Vilmány Vizsoly Zsujta 3510 Szikszói kistérség 3510 Subregion of Szikszó Szikszó Abaújlak Abaújszolnok Alsóvadász Aszaló Felsődobsza Felsővadász Gadna Gagybátor Gagyvendégi Halmaj Hernádkércs Homrogd Kázsmárk Kiskinizs Kupa Léh Monaj Nagykinizs Nyésta Rásonysápberencs Selyeb Szentistvánbaksa Szikszó 3513 Bodrogközi kistérség 3513 Subregion of Bodrogköz Cigánd Alsóberecki Bodroghalom Cigánd Dámóc Felsőberecki Karcsa Karos Kisrozvágy Lácacséke Nagyrozvágy Pácin Révleányvár Ricse Semjén Tiszacsermely Tiszakarád Zemplénagárd 3507 Sárospataki kistérség 3507 Subregion of Sárospatak Sárospatak Bodrogolaszi Erdőhorváti Györgytarló Háromhuta Hercegkút Kenézlő Komlóska Makkoshotyka Olaszliszka Sárazsadány Sárospatak Tolcsva Vajdácska Vámosújfalu Viss Zalkod 3514 Mezőcsáti kistérség 3514 Subregion of Mezőcsát Mezőcsát Ároktő Gelej Igrici Mezőcsát Tiszabábolna Tiszadorogma Tiszakeszi Tiszatarján Tiszavalk 3508 Sátoraljaújhelyi kistérség 3508 Subregion of Sátoraljaújhely Sátoraljaújhely Alsóregmec Bózsva Felsőregmec Filkeháza Füzér Füzérkajata Füzérkomlós Füzérradvány Hollóháza Kishuta Kovácsvágás Mikóháza Nagyhuta Nyíri Pálháza Pusztafalu Sátoraljaújhely Vágáshuta Vilyvitány 3511 Tiszaújvárosi kistérség 3511 Subregion of Tiszaújváros Tiszaújváros Girincs Hejőbába Hejőkeresztúr Hejőkürt Hejőpapi Hejőszalonta Kesznyéten Kiscsécs Nagycsécs Nemesbikk Oszlár Sajóörös Sajószöged Szakáld Tiszapalkonya Tiszaújváros 3515 Tokaji kistérség 3515 Subregion of Tokaj Tokaj Bodrogkeresztúr Bodrogkisfalud Csobaj Erdőbénye Szegi Szegilong Taktabáj Tarcal Tiszaladány Tiszatardos Tokaj 3512 Abaúj–Hegyközi kistérség 3512 Subregion of Abaúj–Hegyköz Gönc Abaújszántó Abaújvár Arka Baskó Boldogkőújfalu Boldogkőváralja Fony Gönc Göncruszka Hejce Hernádcéce Hernádszurdok 3509 Szerencsi kistérség 3509 Subregion of Szerencs Szerencs Alsódobsza Bekecs Golop Legyesbénye Mád Megyaszó Mezőzombor Monok Prügy CSONGRÁD MEGYE – CSONGRÁD COUNTY 3601 Csongrádi kistérség 3601 Subregion of Csongrád Csongrád Csanytelek Csongrád 187 .

A statisztikai kistérségekhez tartozó helységek jegyzéke megyénként The list of localities belonging to the statistical subregions by counties Felgyő Tömörkény 3607 Szentesi kistérség 3607 Subregion of Szentes Szentes Árpádhalom Derekegyház Eperjes Fábiánsebestyén Nagymágocs Nagytőke Szegvár Szentes 3602 Hódmezővásárhelyi kistérség 3602 Subregion of Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely Mártély Mindszent Székkutas Pázmánd Sukoró Velence Vereb Zichyújfalu 3705 Móri kistérség 3705 Subregion of Mór Mór Bakonycsernye Balinka Bodajk Csákberény Csókakő Fehérvárcsurgó Isztimér Kincsesbánya Magyaralmás Mór Nagyveleg Pusztavám Söréd 3603 Kisteleki kistérség 3603 Subregion of Kistelek Kistelek Baks Balástya Csengele Kistelek Ópusztaszer Pusztaszer FEJÉR MEGYE – FEJÉR COUNTY 3701 Bicskei kistérség 3701 Subregion of Bicske Bicske Alcsútdoboz Bicske Bodmér Csabdi Csákvár Etyek Felcsút Gánt Kajászó Mány Óbarok Szár Tabajd Újbarok Vál Vértesacsa Vértesboglár 3604 Makói kistérség 3604 Subregion of Makó Makó Ambrózfalva Apátfalva Csanádalberti Csanádpalota Ferencszállás Földeák Királyhegyes Kiszombor Klárafalva Kövegy Magyarcsanád Makó Maroslele Nagyér Nagylak Óföldeák Pitvaros 3706 Sárbogárdi kistérség 3706 Subregion of Sárbogárd Sárbogárd Alap Alsószentiván Cece Hantos Igar Mezőszilas Nagylók Sárbogárd Sáregres Vajta 3702 Dunaújvárosi kistérség 3702 Subregion of Dunaújváros Dunaújváros Baracs Daruszentmiklós Dunaújváros Előszállás Kisapostag Mezőfalva Nagykarácsony Nagyvenyim Rácalmás 3707 Székesfehérvári kistérség 3707 Subregion of Székesfehérvár Székesfehérvár Bakonykúti Csór Füle Iszkaszentgyörgy Jenő Kőszárhegy Lovasberény Moha Nádasdladány Pátka Polgárdi Sárkeresztes Sárkeszi Sárszentmihály Szabadbattyán Székesfehérvár Úrhida Zámoly 3605 Mórahalomi kistérség 3605 Subregion of Mórahalom Mórahalom Ásotthalom Bordány Forráskút Mórahalom Öttömös Pusztamérges Ruzsa Üllés Zákányszék 3703 Enyingi kistérség 3703 Subregion of Enying Enying Dég Enying Kisláng Lajoskomárom Lepsény Mátyásdomb Mezőkomárom Mezőszentgyörgy Szabadhídvég 3606 Szegedi kistérség 3606 Subregion of Szeged Szeged Algyő Deszk Dóc Domaszék Kübekháza Röszke Sándorfalva Szatymaz Szeged Tiszasziget Újszentiván Zsombó 3708 Abai kistérség 3708 Subregion of Aba Aba Aba Csősz Káloz Sárkeresztúr Sárosd Sárszentágota Seregélyes Soponya Tác 3704 Gárdonyi kistérség 3704 Subregion of Gárdony Gárdony Gárdony Kápolnásnyék Nadap Pákozd 188 .

A statisztikai kistérségekhez tartozó helységek jegyzéke megyénként The list of localities belonging to the statistical subregions by counties 3709 Adonyi kistérség 3709 Subregion of Adony Adony Adony Beloiannisz Besnyő Iváncsa Kulcs Perkáta Pusztaszabolcs Szabadegyháza Dunaszentpál Enese Gönyű Győr Győrladamér Győrújbarát Győrújfalu Győrzámoly Ikrény Kisbajcs Koroncó Kunsziget Mezőörs Nagybajcs Nagyszentjános Nyúl Öttevény Pér Rábapatona Rétalap Töltéstava Vámosszabadi Vének Rajka Újrónafő Várbalog 3805 Sopron–Fertődi kistérség 3805 Subregion of Sopron–Fertőd Sopron Ágfalva Agyagosszergény Csáfordjánosfa Csapod Csér Ebergőc Egyházasfalu Fertőboz Fertőd Fertőendréd Fertőhomok Fertőrákos Fertőszentmiklós Fertőszéplak Gyalóka Harka Hegykő Hidegség Iván Kópháza Lövő Nagycenk Nagylózs Nemeskér Pereszteg Petőháza Pinnye Pusztacsalád Répceszemere Répcevis Röjtökmuzsaj Sarród Sopron Sopronhorpács Sopronkövesd Szakony Újkér Und Völcsej Zsira 3710 Ercsi kistérség 3710 Subregion of Ercsi Ercsi Baracska Ercsi Gyúró Martonvásár Ráckeresztúr Tordas GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE– GYŐR-MOSON-SOPRON COUNTY 3801 Csornai kistérség 3801 Subregion of Csorna Csorna Acsalag Bágyogszovát Barbacs Bezi Bogyoszló Bősárkány Cakóháza Csorna Dör Egyed Farád Fehértó Győrsövényház Jobaháza Kóny Maglóca Magyarkeresztúr Markotabödöge Páli Pásztori Potyond Rábacsanak Rábapordány Rábasebes Rábaszentandrás Rábatamási Rábcakapi Sopronnémeti Szany Szil Szilsárkány Tárnokréti Vág Zsebeháza 3803 Kapuvár–Beledi kistérség 3803 Subregion of Kapuvár–Beled Kapuvár Babót Beled Cirák Dénesfa Edve Gyóró Himod Hövej Kapuvár Kisfalud Mihályi Osli Rábakecöl Szárföld Vadosfa Vásárosfalu Veszkény Vitnyéd 3804 Mosonmagyaróvári kistérség 3804 Subregion of Mosonmagyaróvár Mosonmagyaróvár Ásványráró Bezenye Darnózseli Dunakiliti Dunaremete Dunasziget Feketeerdő Halászi Hédervár Hegyeshalom Jánossomorja Károlyháza Kimle Kisbodak Lébény Levél Lipót Máriakálnok Mecsér Mosonmagyaróvár Mosonszentmiklós Mosonszolnok Püski 3806 Téti kistérség 3806 Subregion of Tét Tét Árpás Bodonhely Csikvánd Felpéc Gyarmat Gyömöre Győrszemere Kajárpéc Kisbabot Mérges Mórichida Rábacsécsény Rábaszentmihály Rábaszentmiklós Sobor Sokorópátka Szerecseny Tényő Tét 3802 Győri kistérség 3802 Subregion of Győr Győr Abda Bőny Börcs Dunaszeg 189 .

A statisztikai kistérségekhez tartozó helységek jegyzéke megyénként The list of localities belonging to the statistical subregions by counties 3807 Pannonhalmai kistérség 3807 Subregion of Pannonhalma Pannonhalma Bakonygyirót Bakonypéterd Bakonyszentlászló Écs Fenyőfő Győrasszonyfa Győrság Lázi Nyalka Pannonhalma Pázmándfalu Ravazd Románd Sikátor Táp Tápszentmiklós Tarjánpuszta Veszprémvarsány 3903 Debreceni kistérség 3903 Subregion of Debrecen Debrecen Debrecen Mikepércs 3904 Hajdúböszörményi kistérség 3904 Subregion of Hajdúböszörmény Hajdúböszörmény Hajdúböszörmény Hajdúdorog Hajdúnánás Nyírábrány Nyíracsád Nyíradony Nyírmártonfalva Téglás Újléta Vámospércs HEVES MEGYE – HEVES COUNTY 4001 Egri kistérség 4001 Subregion of Eger Eger Andornaktálya Demjén Eger Egerbakta Egerszalók Egerszólát Feldebrő Felsőtárkány Kerecsend Maklár Nagytálya Noszvaj Novaj Ostoros Szarvaskő Tarnaszentmária Verpelét 3905 Hajdúszoboszlói kistérség 3905 Subregion of Hajdúszoboszló Hajdúszoboszló Ebes Hajdúszoboszló Hajdúszovát Nagyhegyes 3906 Polgári kistérség 3906 Subregion of Polgár Polgár Folyás Görbeháza Polgár Tiszagyulaháza Újszentmargita Újtikos HAJDÚ-BIHAR MEGYE – HAJDÚ-BIHAR COUNTY 3901 Balmazújvárosi kistérség 3901 Subregion of Balmazújváros Balmazújváros Balmazújváros Egyek Hortobágy Tiszacsege 3907 Püspökladányi kistérség 3907 Subregion of Püspökladány Püspökladány Báránd Bihardancsháza Biharnagybajom Bihartorda Földes Kaba Nádudvar Nagyrábé Püspökladány Sáp Sárrétudvari Szerep Tetétlen 4002 Hevesi kistérség 4002 Subregion of Heves Heves Átány Boconád Erdőtelek Erk Heves Hevesvezekény Kisköre Kömlő Pély Tarnabod Tarnaméra Tarnaörs Tarnaszentmiklós Tarnazsadány Tenk Tiszanána Zaránk 3902 Berettyóújfalui kistérség 3902 Subregion of Berettyóújfalu Berettyóújfalu Ártánd Bakonszeg Bedő Berekböszörmény Berettyóújfalu Biharkeresztes Bojt Csökmő Darvas Esztár Furta Gáborján Hencida Kismarja Komádi Körösszakál Körösszegapáti Magyarhomorog Mezőpeterd Mezősas Nagykereki Pocsaj Szentpéterszeg Tépe Told Újiráz Váncsod Vekerd Zsáka 3908 Derecske–Létavértesi kistérség 3908 Subregion of Derecske– Létavértes Létavértes Álmosd Bagamér Derecske Hajdúbagos Hosszúpályi Kokad Konyár Létavértes Monostorpályi Sáránd 4003 Füzesabonyi kistérség 4003 Subregion of Füzesabony Füzesabony Aldebrő Besenyőtelek Dormánd Egerfarmos Füzesabony Kál Kápolna Kompolt Mezőszemere Mezőtárkány Nagyút Poroszló Sarud Szihalom Tófalu Újlőrincfalva 3909 Hajdúhadházi kistérség 3909 Subregion of Hajdúhadház Hajdúhadház Bocskaikert Fülöp Hajdúhadház Hajdúsámson 190 .

A statisztikai kistérségekhez tartozó helységek jegyzéke megyénként The list of localities belonging to the statistical subregions by counties 4004 Gyöngyösi kistérség 4004 Subregion of Gyöngyös Gyöngyös Abasár Adács Atkár Detk Domoszló Gyöngyös Gyöngyöshalász Gyöngyösoroszi Gyöngyöspata Gyöngyössolymos Gyöngyöstarján Halmajugra Karácsond Kisnána Ludas Markaz Mátraszentimre Nagyfüged Nagyréde Pálosvörösmart Szűcsi Vámosgyörk Vécs Visonta Visznek 4007 Bélapátfalvai kistérség 4007 Subregion of Bélapátfalva Bélapátfalva Balaton Bátor Bekölce Bélapátfalva Bükkszentmárton Egerbocs Egercsehi Hevesaranyos Mikófalva Mónosbél Nagyvisnyó Szilvásvárad Szúcs 4604 Szolnoki kistérség 4604 Subregion of Szolnok Szolnok Besenyszög Csataszög Hunyadfalva Kőtelek Martfű Nagykörű Rákóczifalva Rákócziújfalu Szajol Szászberek Szolnok Tiszajenő Tiszasüly Tiszavárkony Tószeg Újszász Vezseny Zagyvarékas JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE –JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK COUNTY 4601 Jászberényi kistérség 4601 Subregion of Jászberény Jászberény Alattyán Jánoshida Jászágó Jászalsószentgyörgy Jászapáti Jászárokszállás Jászberény Jászboldogháza Jászdózsa Jászfelsőszentgyörgy Jászfényszaru Jászivány Jászjákóhalma Jászkisér Jászladány Jászszentandrás Jásztelek Pusztamonostor 4605 Tiszafüredi kistérség 4605 Subregion of Tiszafüred Tiszafüred Abádszalók Kunhegyes Nagyiván Tiszabura Tiszaderzs Tiszafüred Tiszagyenda Tiszaigar Tiszaörs Tiszaroff Tiszaszentimre Tiszaszőlős Tomajmonostora 4005 Hatvani kistérség 4005 Subregion of Hatvan Hatvan Apc Boldog Csány Ecséd Hatvan Heréd Hort Kerekharaszt Lőrinci Nagykökényes Petőfibánya Rózsaszentmárton Zagyvaszántó 4606 Törökszentmiklósi kistérség 4606 Subregion of Törökszentmiklós Törökszentmiklós Fegyvernek Kengyel Kuncsorba Örményes Tiszabő Tiszapüspöki Tiszatenyő Törökszentmiklós 4006 Pétervásárai kistérség 4006 Subregion of Pétervására Pétervására Bodony Bükkszék Bükkszenterzsébet Erdőkövesd Fedémes Istenmezeje Ivád Kisfüzes Mátraballa Mátraderecske Parád Parádsasvár Pétervására Recsk Sirok Szajla Szentdomonkos Tarnalelesz Terpes Váraszó 4602 Karcagi kistérség 4602 Subregion of Karcag Karcag Berekfürdő Karcag Kenderes Kisújszállás Kunmadaras 4607 Mezőtúri kistérség 4607 Subregion of Mezőtúr Mezőtúr Kétpó Mesterszállás Mezőhék Mezőtúr Túrkeve 4603 Kunszentmártoni kistérség 4603 Subregion of Kunszentmárton Kunszentmárton Cibakháza Csépa Cserkeszőlő Kunszentmárton Nagyrév Öcsöd Szelevény Tiszaföldvár Tiszainoka Tiszakürt Tiszasas KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE – KOMÁROMESZTERGOM COUNTY 4101 Dorogi kistérség 4101 Subregion of Dorog Dorog Annavölgy Bajna Csolnok 191 .

A statisztikai kistérségekhez tartozó helységek jegyzéke megyénként The list of localities belonging to the statistical subregions by counties Dág Dorog Epöl Kesztölc Leányvár Máriahalom Nagysáp Piliscsév Sárisáp Tokod Tokodaltáró Úny 4106 Tatai kistérség 4106 Subregion of Tata Tata Baj Dunaalmás Dunaszentmiklós Kocs Naszály Neszmély Szomód Tardos Tata Vértestolna Lucfalva Márkháza Mátramindszent Mátranovák Mátraterenye Mátraverebély Nagybárkány Nagykeresztúr Nemti Sámsonháza Szuha 4102 Esztergomi kistérség 4102 Subregion of Esztergom Esztergom Bajót Dömös Esztergom Lábatlan Mogyorósbánya Nyergesújfalu Pilismarót Süttő Tát 4203 Pásztói kistérség 4203 Subregion of Pásztó Pásztó Alsótold Bér Bokor Buják Csécse Cserhátszentiván Ecseg Egyházasdengeleg Erdőkürt Erdőtarcsa Felsőtold Garáb Héhalom Jobbágyi Kálló Kisbágyon Kozárd Kutasó Mátraszőlős Palotás Pásztó Szarvasgede Szirák Szurdokpüspöki Tar Vanyarc 4107 Tatabányai kistérség 4107 Subregion of Tatabánya Tatabánya Gyermely Héreg Környe Szárliget Szomor Tarján Tatabánya Várgesztes Vértessomló Vértesszőlős 4103 Kisbéri kistérség 4103 Subregion of Kisbér Kisbér Ácsteszér Aka Ászár Bakonybánk Bakonysárkány Bakonyszombathely Bársonyos Császár Csatka Csép Ete Kerékteleki Kisbér Réde Súr Tárkány Vérteskethely NÓGRÁD MEGYE – NÓGRÁD COUNTY 4201 Balassagyarmati kistérség 4201 Subregion of Balassagyarmat Balassagyarmat Balassagyarmat Becske Bercel Cserháthaláp Cserhátsurány Csesztve Csitár Debercsény Dejtár Drégelypalánk Érsekvadkert Galgaguta Herencsény Hont Hugyag Iliny Ipolyszög Ipolyvece Magyarnándor Mohora Nógrádkövesd Nógrádmarcal Őrhalom Patak Patvarc Szanda Szécsénke Szügy Terény 4204 Rétsági kistérség 4204 Subregion of Rétság Rétság Alsópetény Bánk Berkenye Borsosberény Diósjenő Felsőpetény Horpács Keszeg Kétbodony Kisecset Legénd Nagyoroszi Nézsa Nógrád Nógrádsáp Nőtincs Ősagárd Pusztaberki Rétság Romhány Szátok Szendehely Szente Tereske Tolmács 4104 Komáromi kistérség 4104 Subregion of Komárom Komárom Ács Almásfüzitő Bábolna Bana Csém Kisigmánd Komárom Mocsa Nagyigmánd 4105 Oroszlányi kistérség 4105 Subregion of Oroszlány Oroszlány Bokod Dad Kecskéd Kömlőd Oroszlány Szákszend 4202 Bátonyterenyei kistérség 4202 Subregion of Bátonyterenye Bátonyterenye Bátonyterenye Dorogháza Kisbárkány 192 .

A statisztikai kistérségekhez tartozó helységek jegyzéke megyénként The list of localities belonging to the statistical subregions by counties 4205 Salgótarjáni kistérség 4205 Subregion of Salgótarján Salgótarján Bárna Cered Egyházasgerge Etes Ipolytarnóc Karancsalja Karancsberény Karancskeszi Karancslapujtő Karancsság Kazár Kishartyán Litke Mátraszele Mihálygerge Rákóczibánya Ságújfalu Salgótarján Somoskőújfalu Sóshartyán Szalmatercs Szilaspogony Vizslás Zabar Kocsér Kőröstetétlen Mikebuda Nagykőrös Nyársapát Tápiószőlős Törtel Újszilvás Tápióság Tápiószecső Tápiószele Tápiószentmárton Tóalmás Úri 4303 Dabasi kistérség 4303 Subregion of Dabas Dabas Dabas Hernád Inárcs Kakucs Örkény Pusztavacs Táborfalva Tatárszentgyörgy Újhartyán Újlengyel 4307 Ráckevei kistérség 4307 Subregion of Ráckeve Ráckeve Apaj Áporka Délegyháza Dömsöd Dunaharaszti Dunavarsány Halásztelek Kiskunlacháza Lórév Majosháza Makád Ráckeve Szigetbecse Szigetcsép Szigethalom Szigetszentmárton Szigetszentmiklós Szigetújfalu Taksony Tököl 4304 Gödöllői kistérség 4304 Subregion of Gödöllő Gödöllő Csömör Dány Gödöllő Isaszeg Kerepes Kistarcsa Nagytarcsa Pécel Szada Vácszentlászló Valkó Zsámbok 4206 Szécsényi kistérség 4206 Subregion of Szécsény Szécsény Endrefalva Hollókő Ludányhalászi Magyargéc Nagylóc Nógrádmegyer Nógrádsipek Nógrádszakál Piliny Rimóc Szécsény Szécsényfelfalu Varsány 4308 Szobi kistérség 4308 Subregion of Szob Szob Bernecebaráti Ipolydamásd Ipolytölgyes Kemence Kóspallag Letkés Márianosztra Nagybörzsöny Perőcsény Szob Tésa Vámosmikola Zebegény 4305 Monori kistérség 4305 Subregion of Monor Monor Bénye Csévharaszt Ecser Gomba Gyömrő Káva Maglód Monor Monorierdő Nyáregyháza Péteri Pilis Üllő Vasad Vecsés PEST MEGYE – PEST COUNTY 4301 Aszódi kistérség 4301 Subregion of Aszód Aszód Aszód Bag Domony Galgahévíz Hévízgyörk Iklad Kartal Tura Verseg 4309 Váci kistérség 4309 Subregion of Vác Vác Acsa Csörög Csővár Galgagyörk Kismaros Kisnémedi Kosd Nagymaros Penc Püspökhatvan Püspökszilágy Rád Szokolya Sződ Sződliget Vác Vácduka Váchartyán Verőce 4306 Nagykátai kistérség 4306 Subregion of Nagykáta Nagykáta Farmos Kóka Mende Nagykáta Pánd Sülysáp Szentlőrinckáta Szentmártonkáta Tápióbicske Tápiógyörgye 4302 Ceglédi kistérség 4302 Subregion of Cegléd Cegléd Abony Albertirsa Cegléd Ceglédbercel Csemő Dánszentmiklós Jászkarajenő 193 .

A statisztikai kistérségekhez tartozó helységek jegyzéke megyénként The list of localities belonging to the statistical subregions by counties 4310 Budaörsi kistérség 4310 Subregion of Budaörs Budaörs Biatorbágy Budajenő Budakeszi Budaörs Herceghalom Páty Pusztazámor Sóskút Telki Törökbálint 4315 Veresegyházi kistérség 4315 Subregion of Veresegyház Veresegyház Csomád Erdőkertes Galgamácsa Őrbottyán Vácegres Váckisújfalu Vácrátót Veresegyház Szenta Zákány Zákányfalu 4403 Fonyódi kistérség 4403 Subregion of Fonyód Fonyód Balatonboglár Balatonfenyves Balatonlelle Fonyód Gamás Karád Látrány Ordacsehi Somogybabod Somogytúr Visz 4316 Érdi kistérség 4316 Subregion of Érd Érd Diósd Érd Százhalombatta Tárnok 4311 Dunakeszi kistérség 4311 Subregion of Dunakeszi Dunakeszi Dunakeszi Fót Göd Mogyoród 4404 Kaposvári kistérség 4404 Subregion of Kaposvár Kaposvár Alsóbogát Baté Bodrog Bőszénfa Büssü Cserénfa Csoma Csombárd Ecseny Edde Felsőmocsolád Fonó Gadács Gálosfa Gölle Hajmás Hetes Igal Juta Kaposgyarmat Kaposhomok Kaposkeresztúr Kaposvár Kazsok Kercseliget Kisgyalán Magyaratád Magyaregres Mernye Mezőcsokonya Mosdós Nagyberki Orci Osztopán Patalom Polány Ráksi Sántos Simonfa Somodor Somogyaszaló Somogygeszti Somogyjád Somogysárd Somogyszil Szabadi Szentbalázs Szentgáloskér Taszár Újvárfalva Várda SOMOGY MEGYE – SOMOGY COUNTY 4401 Barcsi kistérség 4401 Subregion of Barcs Barcs Babócsa Barcs Bélavár Bolhó Csokonyavisonta Darány Drávagárdony Drávatamási Heresznye Homokszentgyörgy Istvándi Kálmáncsa Kastélyosdombó Komlósd Lad Lakócsa Patosfa Péterhida Potony Rinyaújlak Rinyaújnép Somogyaracs Szentborbás Szulok Tótújfalu Vízvár 4312 Gyáli kistérség 4312 Subregion of Gyál Gyál Alsónémedi Bugyi Felsőpakony Gyál Ócsa 4313 Pilisvörösvári kistérség 4313 Subregion of Pilisvörösvár Pilisvörösvár Nagykovácsi Perbál Pilisborosjenő Piliscsaba Pilisjászfalu Pilisszántó Pilisszentiván Pilisvörösvár Remeteszőlős Solymár Tinnye Tök Üröm Zsámbék 4314 Szentendrei kistérség 4314 Subregion of Szentendre Szentendre Budakalász Csobánka Dunabogdány Kisoroszi Leányfalu Pilisszentkereszt Pilisszentlászló Pócsmegyer Pomáz Szentendre Szigetmonostor Tahitótfalu Visegrád 4402 Csurgói kistérség 4402 Subregion of Csurgó Csurgó Berzence Csurgó Csurgónagymarton Gyékényes Iharos Iharosberény Inke Őrtilos Pogányszentpéter Porrog Porrogszentkirály Porrogszentpál Somogybükkösd Somogycsicsó Somogyudvarhely 194 .

A statisztikai kistérségekhez tartozó helységek jegyzéke megyénként The list of localities belonging to the statistical subregions by counties Zimány Zselickislak Zselicszentpál Háromfa Kaszó Kisbajom Kutas Lábod Nagyatád Nagykorpád Ötvöskónyi Rinyabesenyő Rinyaszentkirály Segesd Somogyszob Szabás Tarany Kötcse Nagycsepely Pusztaszemes Szántód Szólád Teleki 4405 Lengyeltóti kistérség 4405 Subregion of Lengyeltóti Lengyeltóti Buzsák Gyugy Hács Kisberény Lengyeltóti Öreglak Pamuk Somogyvámos Somogyvár Szőlősgyörök 4411 Kadarkúti kistérség 4411 Subregion of Kadarkút Kadarkút Bárdudvarnok Csököly Gige Hedrehely Hencse Jákó Kadarkút Kaposfő Kaposmérő Kaposszerdahely Kaposújlak Kisasszond Kiskorpád Kőkút Mike Nagybajom Pálmajor Patca Rinyakovácsi Szenna Szilvásszentmárton Visnye Zselickisfalud 4408 Siófoki kistérség 4408 Subregion of Siófok Siófok Ádánd Balatonendréd Balatonszabadi Nagyberény Nyim Ságvár Siófok Siójut Som Zamárdi 4406 Marcali kistérség 4406 Subregion of Marcali Marcali Balatonberény Balatonkeresztúr Balatonmáriafürdő Balatonszentgyörgy Balatonújlak Böhönye Csákány Csömend Főnyed Gadány Hollád Hosszúvíz Kelevíz Kéthely Libickozma Marcali Mesztegnyő Nagyszakácsi Nemesdéd Nemeskisfalud Nemesvid Nikla Pusztakovácsi Sávoly Somogyfajsz Somogysámson Somogysimonyi Somogyszentpál Somogyzsitfa Szegerdő Szenyér Szőkedencs Tapsony Táska Tikos Varászló Vése Vörs 4409 Tabi kistérség 4409 Subregion of Tab Tab Andocs Bábonymegyer Bedegkér Bonnya Fiad Kánya Kapoly Kára Kisbárapáti Lulla Miklósi Nágocs Sérsekszőlős Somogyacsa Somogydöröcske Somogyegres Somogymeggyes Szorosad Tab Tengőd Torvaj Törökkoppány Zala Zics SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE – SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG COUNTY 4501 Baktalórántházai kistérség 4501 Subregion of Baktalórántháza Baktalórántháza Apagy Baktalórántháza Berkesz Besenyőd Laskod Levelek Magy Nyíribrony Nyírjákó Nyírkarász Nyírkércs Nyírmada Nyírtass Nyírtét Ófehértó Petneháza Pusztadobos Ramocsaháza Rohod 4410 Balatonföldvári kistérség 4410 Subregion of Balatonföldvár Balatonföldvár Balatonföldvár Balatonőszöd Balatonszárszó Balatonszemes Bálványos Kereki Kőröshegy 4407 Nagyatádi kistérség 4407 Subregion of Nagyatád Nagyatád Bakháza Beleg Bolhás Görgeteg 4502 Csengeri kistérség 4502 Subregion of Csenger Csenger Csenger Csengersima Csengerújfalu Komlódtótfalu Pátyod Porcsalma 195 .

A statisztikai kistérségekhez tartozó helységek jegyzéke megyénként The list of localities belonging to the statistical subregions by counties Szamosangyalos Szamosbecs Szamostatárfalva Tyukod Ura Nyírlövő Pap Pátroha Rétközberencs Szabolcsbáka Szabolcsveresmart Tiszakanyár Tornyospálca Újdombrád Újkenéz Ömböly Penészlek Piricse Pócspetri Terem 4503 Fehérgyarmati kistérség 4503 Subregion of Fehérgyarmat Fehérgyarmat Botpalád Cégénydányád Csaholc Császló Csegöld Darnó Fehérgyarmat Fülesd Gacsály Garbolc Gyügye Hermánszeg Jánkmajtis Kérsemjén Kisar Kishódos Kisnamény Kispalád Kisszekeres Kölcse Kömörő Magosliget Mánd Méhtelek Milota Nábrád Nagyar Nagyhódos Nagyszekeres Nemesborzova Olcsvaapáti Panyola Penyige Rozsály Sonkád Szamossályi Szamosújlak Szatmárcseke Tiszabecs Tiszacsécse Tiszakóród Tisztaberek Tunyogmatolcs Túristvándi Túrricse Uszka Vámosoroszi Zajta Zsarolyán 4508 Nyíregyházai kistérség 4508 Subregion of Nyíregyháza Nyíregyháza Kálmánháza Kótaj Nagycserkesz Napkor Nyíregyháza Nyírpazony Nyírtelek Nyírtura Sényő 4505 Mátészalkai kistérség 4505 Subregion of Mátészalka Mátészalka Fábiánháza Fülpösdaróc Géberjén Győrtelek Hodász Jármi Kántorjánosi Kocsord Mátészalka Mérk Nagydobos Nagyecsed Nyírcsaholy Nyírkáta Nyírmeggyes Nyírparasznya Ópályi Ököritófülpös Őr Papos Rápolt Szamoskér Szamosszeg Tiborszállás Vaja Vállaj 4509 Tiszavasvári kistérség 4509 Subregion of Tiszavasvári Tiszavasvári Rakamaz Szabolcs Szorgalmatos Timár Tiszadada Tiszadob Tiszaeszlár Tiszalök Tiszanagyfalu Tiszavasvári 4510 Vásárosnaményi kistérség 4510 Subregion of Vásárosnamény Vásárosnamény Aranyosapáti Barabás Beregdaróc Beregsurány Csaroda Gelénes Gemzse Gulács Gyüre Hetefejércse Ilk Jánd Kisvarsány Lónya Márokpapi Mátyus Nagyvarsány Olcsva Tákos Tarpa Tiszaadony Tiszakerecseny Tiszaszalka Tiszavid Tivadar Vámosatya Vásárosnamény 4506 Nagykállói kistérség 4506 Subregion of Nagykálló Nagykálló Balkány Biri Bököny Érpatak Geszteréd Kállósemjén Nagykálló Szakoly Újfehértó 4507 Nyírbátori kistérség 4507 Subregion of Nyírbátor Nyírbátor Bátorliget Encsencs Kisléta Máriapócs Nyírbátor Nyírbéltek Nyírbogát Nyírcsászári Nyírderzs Nyírgelse Nyírgyulaj Nyírlugos Nyírmihálydi Nyírpilis Nyírvasvári 4504 Kisvárdai kistérség 4504 Subregion of Kisvárda Kisvárda Ajak Anarcs Dombrád Döge Fényeslitke Gyulaháza Jéke Kékcse Kisvárda Lövőpetri Mezőladány 4511 Ibrány–Nagyhalászi kistérség 4511 Subregion of Ibrány–Nagyhalász Ibrány Balsa Beszterec Buj Demecser 196 .

A statisztikai kistérségekhez tartozó helységek jegyzéke megyénként The list of localities belonging to the statistical subregions by counties Gávavencsellő Gégény Ibrány Kék Kemecse Nagyhalász Nyírbogdány Paszab Székely Tiszabercel Tiszarád Tiszatelek Vasmegyer Szakcs Várong Pári Pincehely Regöly Simontornya Szakadát Szakály Szárazd Tamási Tolnanémedi Udvari Újireg Varsád 4703 Paksi kistérség 4703 Subregion of Paks Paks Bikács Bölcske Dunaföldvár Dunaszentgyörgy Gerjen Györköny Kajdacs Madocsa Nagydorog Németkér Paks Pálfa Pusztahencse Sárszentlőrinc 4512 Záhonyi kistérség 4512 Subregion of Záhony Záhony Benk Eperjeske Győröcske Komoró Mándok Tiszabezdéd Tiszamogyorós Tiszaszentmárton Tuzsér Záhony Zsurk VAS MEGYE – VAS COUNTY 4801 Celldömölki kistérség 4801 Subregion of Celldömölk Celldömölk Boba Borgáta Celldömölk Csönge Duka Egyházashetye Jánosháza Karakó Keléd Kemeneskápolna Kemenesmagasi Kemenesmihályfa Kemenespálfa Kemenessömjén Kemenesszentmárton Kenyeri Kissomlyó Köcsk Mersevát Mesteri Nagysimonyi Nemeskeresztúr Nemeskocs Ostffyasszonyfa Pápoc Szergény Tokorcs Vönöck 4704 Szekszárdi kistérség 4704 Subregion of Szekszárd Szekszárd Alsónána Alsónyék Báta Bátaszék Bogyiszló Decs Fácánkert Fadd Felsőnána Harc Kéty Kistormás Kölesd Medina Murga Őcsény Pörböly Sárpilis Sióagárd Szálka Szedres Szekszárd Tengelic Tolna Várdomb Zomba TOLNA MEGYE – TOLNA COUNTY 4701 Bonyhádi kistérség 4701 Subregion of Bonyhád Bonyhád Aparhant Bátaapáti Bonyhád Bonyhádvarasd Cikó Grábóc Györe Izmény Kakasd Kisdorog Kismányok Kisvejke Lengyel Mórágy Mőcsény Mucsfa Nagymányok Nagyvejke Tevel Váralja Závod 4802 Csepregi kistérség 4802 Subregion of Csepreg Csepreg Bő Bük Chernelházadamonya Csepreg Gór Iklanberény Lócs Mesterháza Nagygeresd Nemesládony Répceszentgyörgy Sajtoskál Simaság Tompaládony Tormásliget Tömörd 4705 Tamási kistérség 4705 Subregion of Tamási Tamási Belecska Diósberény Dúzs Értény Felsőnyék Fürged Gyönk Hőgyész Iregszemcse Kalaznó Keszőhidegkút Kisszékely Koppányszántó Magyarkeszi Miszla Mucsi Nagykónyi Nagyszékely Nagyszokoly Ozora 4702 Dombóvári kistérség 4702 Subregion of Dombóvár Dombóvár Attala Csibrák Csikóstőttős Dalmand Dombóvár Döbrököz Gyulaj Jágónak Kapospula Kaposszekcső Kocsola Kurd Lápafő Nak 4803 Körmendi kistérség 4803 Subregion of Körmend Körmend Csákánydoroszló Daraboshegy 197 .

A statisztikai kistérségekhez tartozó helységek jegyzéke megyénként The list of localities belonging to the statistical subregions by counties Döbörhegy Döröske Egyházashollós Egyházasrádóc Halastó Halogy Harasztifalu Hegyháthodász Hegyhátsál Katafa Kemestaródfa Körmend Magyarnádalja Magyarszecsőd Molnaszecsőd Nádasd Nagykölked Nagymizdó Nemesrempehollós Pinkamindszent Rádóckölked Szarvaskend Vasalja 4806 Sárvári kistérség 4806 Subregion of Sárvár Sárvár Bejcgyertyános Bögöt Bögöte Csánig Csénye Gérce Hegyfalu Hosszúpereszteg Ikervár Jákfa Káld Kenéz Megyehíd Meggyeskovácsi Nick Nyőgér Ölbő Pecöl Porpác Pósfa Rábapaty Répcelak Sárvár Sitke Sótony Szeleste Uraiújfalu Vámoscsalád Vásárosmiske Vasegerszeg Vashosszúfalu Zsédeny 4804 Kőszegi kistérség 4804 Subregion of Kőszeg Kőszeg Bozsok Cák Gyöngyösfalu Horvátzsidány Kiszsidány Kőszeg Kőszegdoroszló Kőszegpaty Kőszegszerdahely Lukácsháza Nemescsó Ólmod Peresznye Pusztacsó Velem Narda Nemesbőd Nemeskolta Perenye Pornóapáti Rábatöttös Rum Salköveskút Sé Sorkifalud Sorkikápolna Sorokpolány Söpte Szentpéterfa Szombathely Tanakajd Táplánszentkereszt Torony Vasasszonyfa Vaskeresztes Vassurány Vasszécseny Vasszilvágy Vát Vép Zsennye 4809 Vasvári kistérség 4809 Subregion of Vasvár Vasvár Alsóújlak Andrásfa Bérbaltavár Csehi Csehimindszent Csipkerek Egervölgy Gersekarát Győrvár Hegyhátszentpéter Kám Mikosszéplak Nagytilaj Olaszfa Oszkó Pácsony Petőmihályfa Püspökmolnári Rábahídvég Sárfimizdó Szemenye Telekes Vasvár 4807 Szentgotthárdi kistérség 4807 Subregion of Szentgotthárd Szentgotthárd Alsószölnök Apátistvánfalva Csörötnek Felsőszölnök Gasztony Kétvölgy Magyarlak Nemesmedves Orfalu Rábagyarmat Rátót Rönök Szakonyfalu Szentgotthárd Vasszentmihály 4805 Őriszentpéteri kistérség 4805 Subregion of Őriszentpéter Őriszentpéter Bajánsenye Felsőjánosfa Felsőmarác Hegyhátszentjakab Hegyhátszentmárton Ispánk Ivánc Kercaszomor Kerkáskápolna Kisrákos Kondorfa Magyarszombatfa Nagyrákos Őrimagyarósd Őriszentpéter Pankasz Szaknyér Szalafő Szatta Szőce Velemér Viszák 4808 Szombathelyi kistérség 4808 Subregion of Szombathely Szombathely Acsád Balogunyom Bozzai Bucsu Csempeszkopács Dozmat Felsőcsatár Gencsapáti Gyanógeregye Horvátlövő Ják Kisunyom Meszlen Nárai VESZPRÉM MEGYE – VESZPRÉM COUNTY 4901 Ajkai kistérség 4901 Subregion of Ajka Ajka Adorjánháza Ajka Apácatorna Bakonypölöske Borszörcsök Csehbánya Csögle Dabrony Devecser Doba Egeralja Halimba 198 .

A statisztikai kistérségekhez tartozó helységek jegyzéke megyénként The list of localities belonging to the statistical subregions by counties Iszkáz Kamond Karakószörcsök Kerta Kisberzseny Kiscsősz Kislőd Kispirit Kisszőlős Kolontár Magyarpolány Nagyalásony Nagypirit Noszlop Nyirád Oroszi Öcs Pusztamiske Somlójenő Somlószőlős Somlóvásárhely Somlóvecse Szőc Tüskevár Úrkút Városlőd Vid 4904 Pápai kistérség 4904 Subregion of Pápa Pápa Adásztevel Bakonyjákó Bakonykoppány Bakonyság Bakonyszentiván Bakonyszücs Bakonytamási Béb Békás Csót Dáka Döbrönte Egyházaskesző Farkasgyepű Ganna Gecse Gic Homokbödöge Kemeneshőgyész Kemenesszentpéter Kup Külsővat Lovászpatona Magyargencs Malomsok Marcalgergelyi Marcaltő Mezőlak Mihályháza Nagyacsád Nagydém Nagygyimót Nagytevel Nemesgörzsöny Nemesszalók Németbánya Nóráp Nyárád Pápa Pápadereske Pápakovácsi Pápasalamon Pápateszér Takácsi Ugod Vanyola Várkesző Vaszar Vinár Szentimrefalva Ukk Veszprémgalsa Zalaerdőd Zalagyömörő Zalameggyes Zalaszegvár 4906 Tapolcai kistérség 4906 Subregion of Tapolca Tapolca Ábrahámhegy Badacsonytomaj Badacsonytördemic Balatonederics Balatonhenye Balatonrendes Gyulakeszi Hegyesd Hegymagas Kapolcs Káptalantóti Kékkút Kisapáti Kővágóörs Köveskál Lesencefalu Lesenceistvánd Lesencetomaj Mindszentkálla Monostorapáti Nemesgulács Nemesvita Raposka Révfülöp Salföld Sáska Szentbékkálla Szigliget Taliándörögd Tapolca Uzsa Vigántpetend Zalahaláp 4902 Balatonalmádi kistérség 4902 Subregion of Balatonalmádi Balatonalmádi Alsóörs Balatonalmádi Balatonfőkajár Balatonfűzfő Balatonkenese Balatonvilágos Csajág Felsőörs Küngös Litér Szentkirályszabadja 4903 Balatonfüredi kistérség 4903 Subregion of Balatonfüred Balatonfüred Aszófő Balatonakali Balatoncsicsó Balatonfüred Balatonszepezd Balatonszőlős Balatonudvari Csopak Dörgicse Lovas Monoszló Óbudavár Örvényes Paloznak Pécsely Szentantalfa Szentjakabfa Tagyon Tihany Vászoly Zánka 4907 Várpalotai kistérség 4907 Subregion of Várpalota Várpalota Berhida Jásd Ősi Öskü Pétfürdő Tés Várpalota 4905 Sümegi kistérség 4905 Subregion of Sümeg Sümeg Bazsi Bodorfa Csabrendek Dabronc Gógánfa Gyepükaján Hetyefő Hosztót Káptalanfa Megyer Nemeshany Rigács Sümeg Sümegprága 4908 Veszprémi kistérség 4908 Subregion of Veszprém Veszprém Bánd Barnag Hajmáskér Hárskút Herend Hidegkút Királyszentistván Márkó Mencshely Nagyvázsony Nemesvámos 199 .

A statisztikai kistérségekhez tartozó helységek jegyzéke megyénként The list of localities belonging to the statistical subregions by counties Papkeszi Pula Sóly Szentgál Tótvázsony Veszprém Veszprémfajsz Vilonya Vöröstó Gáborjánháza Gosztola Gutorfölde Hernyék Iklódbördőce Kálócfa Kányavár Kerkabarabás Kerkafalva Kerkakutas Kerkateskánd Kissziget Kozmadombja Külsősárd Lendvadedes Lendvajakabfa Lenti Lovászi Magyarföld Márokföld Mikekarácsonyfa Nemesnép Nova Ortaháza Páka Pórszombat Pördefölde Pusztaapáti Ramocsa Rédics Resznek Szécsisziget Szentgyörgyvölgy Szentpéterfölde Szijártóháza Szilvágy Tormafölde Tornyiszentmiklós Zalabaksa Zalaszombatfa Zebecke Tótszentmárton Tótszerdahely Valkonya Várfölde Zajk 5004 Nagykanizsai kistérség 5004 Subregion of Nagykanizsa Nagykanizsa Belezna Bocska Börzönce Csapi Eszteregnye Fityeház Fűzvölgy Gelsesziget Hahót Homokkomárom Hosszúvölgy Kacorlak Liszó Magyarszentmiklós Magyarszerdahely Murakeresztúr Nagybakónak Nagykanizsa Nagyrécse Nemespátró Pölöskefő Rigyác Sormás Surd Szepetnek Újudvar Zalaszentbalázs 4909 Zirci kistérség 4909 Subregion of Zirc Zirc Bakonybél Bakonynána Bakonyoszlop Bakonyszentkirály Borzavár Csesznek Csetény Dudar Eplény Lókút Nagyesztergár Olaszfalu Pénzesgyőr Porva Szápár Zirc ZALA MEGYE – ZALA COUNTY 5001 Keszthelyi kistérség 5001 Subregion of Keszthely Keszthely Balatongyörök Bókaháza Esztergályhorváti Gétye Gyenesdiás Karmacs Keszthely Szentgyörgyvár Vállus Várvölgy Vindornyafok Vindornyalak Vonyarcvashegy Zalaapáti Zalaszántó Zalavár 5005 Zalaegerszegi kistérség 5005 Subregion of Zalaegerszeg Zalaegerszeg Alibánfa Alsónemesapáti Babosdöbréte Bagod Bak Baktüttös Becsvölgye Bocfölde Boncodfölde Böde Csatár Csonkahegyhát Csöde Dobronhegy Egervár Gellénháza Gombosszeg Gősfa Gyűrűs Hagyárosbörönd Hottó Iborfia Kávás Kemendollár Keménfa Kisbucsa Kiskutas Kispáli Kustánszeg Lakhegy Lickóvadamos Milejszeg 5003 Letenyei kistérség 5003 Subregion of Letenye Letenye Bánokszentgyörgy Bázakerettye Becsehely Borsfa Bucsuta Csörnyeföld Kerkaszentkirály Kiscsehi Kistolmács Lasztonya Letenye Lispeszentadorján Maróc Molnári Murarátka Muraszemenye Oltárc Petrivente Pusztamagyaród Semjénháza Szentliszló Szentmargitfalva 5002 Lenti kistérség 5002 Subregion of Lenti Lenti Alsószenterzsébet Baglad Barlahida Belsősárd Bödeháza Csertalakos Csesztreg Csömödér Dobri Felsőszenterzsébet 200 .

A statisztikai kistérségekhez tartozó helységek jegyzéke megyénként The list of localities belonging to the statistical subregions by counties Nagykutas Nagylengyel Nagypáli Nemesapáti Nemeshetés Németfalu Ormándlak Ozmánbük Pálfiszeg Pethőhenye Petrikeresztúr Pókaszepetk Pusztaederics Pusztaszentlászló Salomvár Sárhida Söjtör Szentkozmadombja Teskánd Tófej Vasboldogasszony Vaspör Vöckönd Zalaboldogfa Zalacséb Zalaegerszeg Zalaháshágy Zalaistvánd Zalalövő Zalaszentgyörgy Zalaszentiván Zalaszentlőrinc Zalatárnok Kehidakustány Kisgörbő Kisvásárhely Ligetfalva Mihályfa Nagygörbő Óhíd Pakod Sénye Sümegcsehi Szalapa Tilaj Türje Vindornyaszőlős Zalabér Zalacsány Zalaszentgrót Zalaszentlászló Zalavég Misefa Nagykapornak Nemesrádó Nemessándorháza Nemesszentandrás Orbányosfa Pacsa Padár Pölöske Pötréte Szentpéterúr Zalaigrice Zalaszentmárton Zalaszentmihály 5009 Zalakarosi kistérség 5009 Subregion of Zalakaros Zalakaros Balatonmagyaród Galambok Garabonc Gelse Kerecseny Kilimán Kisrécse Miháld Nagyrada Orosztony Pat Sand Zalakaros Zalakomár Zalamerenye Zalasárszeg Zalaszabar Zalaszentjakab Zalaújlak 5007 Hévízi kistérség 5007 Subregion of Hévíz Hévíz Alsópáhok Cserszegtomaj Felsőpáhok Hévíz Nemesbük Rezi Sármellék Zalaköveskút 5006 Zalaszentgróti kistérség 5006 Subregion of Zalaszentgrót Zalaszentgrót Almásháza Batyk Döbröce Dötk Kallósd 5008 Pacsai kistérség 5008 Subregion of Pacsa Pacsa Alsórajk Bezeréd Búcsúszentlászló Dióskál Egeraracsa Felsőrajk 201 .

.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Alsózsolca. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Ászár. A HELYSÉGEK BETŰRENDES NÉVSORA ALPHABETICAL LIST OF LOCALITIES 2) A–Á Aba.VIII. Győr-Moson-Sopron megye Abod. Baranya megye Ág. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Abaújlak. Fejér megye Adorjánháza. Pest megye Alsónemesapáti. Győr-Moson-Sopron megye Bácsalmás. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Abony. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Arnót. Veszprém megye Apagy. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Abaújkér. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Agyagosszergény. Veszprém megye Alsópáhok. Baranya megye Babócsa. Pest megye Ábrahámhegy. Veszprém megye Áta. Veszprém megye Badacsonytördemic. Hajdú-Bihar megye Ásotthalom. Pest megye Aparhant. Vas megye Apátvarasd. Pest megye Alcsútdoboz. Csongrád megye Anarcs. Pest megye Acsád. Pest megye A helység neve után a megye megnevezése található. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Arló. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Aranyosgadány. Tolna megye B Babarc. Fejér megye Alsószentmárton. Heves megye Abaújalpár. Bács-Kiskun megye Bácsszentgyörgy. 203 . Somogy megye Bábolna. Győr-Moson-Sopron megye Aggtelek. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Alsótelekes. Tolna megye Apátfalva. Nógrád megye Alsóújlak. Baranya megye Alsónána. Bács-Kiskun megye Bácsborsód. Bács-Kiskun megye Bácsszőlős. Baranya megye Alsószölnök. Komárom-Esztergom megye Almásháza. Nógrád megye Alsórajk. Vas megye Alsóvadász. Zala megye Alsószentiván. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Andocs. Komárom-Esztergom megye Aszód. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Abaújvár. Baranya megye Almásfüzitő. Heves megye Andrásfa. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Apaj. Győr-Moson-Sopron megye Aszaló. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Ambrózfalva. Jász-Nagykun-Szolnok megye Abaliget. Vas megye Alsószuha. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Árpádhalom. Bács-Kiskun megye Badacsonytomaj. Csongrád megye Apátistvánfalva. Zala megye Almamellék. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Ajka. Somogy megye Andornaktálya. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Abaújszolnok. Zala megye Babót. – After the name of locality the name of the county to which it belongs is given. Pest megye Aszófő. Fejér megye Alattyán. Veszprém megye Ács. Heves megye Áporka. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Alsótold. Bács-Kiskun megye Aranyosapáti. Bács-Kiskun megye Bácsbokod. Baranya megye Abasár. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Ároktő. Vas megye Annavölgy. Jász-Nagykun-Szolnok megye Albertirsa. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Alap. Vas megye Acsalag. Zala megye Alsónyék. Komárom-Esztergom megye Acsa. Győr-Moson-Sopron megye Ajak. Tolna megye Alsónémedi. Bács-Kiskun megye Alacska. Tolna megye Alsóörs. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Alsómocsolád. Heves megye Attala. Zala megye Alsóregmec. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Alsógagy. Baranya megye Arka. Csongrád megye Ásványráró. Baranya megye Átány. Baranya megye Álmosd. Heves megye Ádánd. Hajdú-Bihar megye Alsóberecki. Komárom-Esztergom megye Akasztó. Veszprém megye Adony. Komárom-Esztergom megye Bábonymegyer. Komárom-Esztergom megye Apácatorna. Veszprém megye Bag. Veszprém megye Adorjás. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Abda. Csongrád megye Alibánfa. Somogy megye Alsódobsza. Pest megye Apostag. Baranya megye Apc. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Alsóbogát. Győr-Moson-Sopron megye Ártánd. Zala megye Almáskamarás. Veszprém megye Aka. Fejér megye Aldebrő. Borsod-Abaúj-Zemplén megye 2) Alsószenterzsébet. Baranya megye Babarcszőlős. Békés megye Almáskeresztúr. Baranya megye Ágasegyháza. Bács-Kiskun megye Ágfalva. Heves megye Algyő. Heves megye Atkár. Somogy megye Adásztevel. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Abaújszántó. Csongrád megye Árpás. Somogy megye Babosdöbréte. Győr-Moson-Sopron megye Ácsteszér. Komárom-Esztergom megye Adács. Zala megye Alsópetény. Fejér megye Abádszalók.

Somogy megye Bátmonostor. Hajdú-Bihar megye Bakonya. Somogy megye Balatonrendes. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Becsvölgye. Zala megye Bázakerettye. Békés megye Békéssámson. Zala megye Becske. Somogy megye Balatonőszöd. Somogy megye Balatonszárszó. Bács-Kiskun megye Bátonyterenye. Veszprém megye Béb. Zala megye Balatonhenye. Békés megye Bekölce. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Baktalórántháza. Győr-Moson-Sopron megye Barcs. Békés megye Bátya. Heves megye Bátorliget. Veszprém megye Balatonberény. Zala megye Balajt. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Bár. Vas megye Balotaszállás. Tolna megye Bátaszék. Veszprém megye Balatonszabadi. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Bánk. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Baracs. Veszprém megye Bakonyszentlászló. Heves megye Balatonakali. Bács-Kiskun megye Batyk. Veszprém megye Bakonykúti. Somogy megye Bárdudvarnok. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Báta. Baranya megye Baskó. Bács-Kiskun megye Balsa. Somogy megye Balatonszepezd. Nógrád megye Becskeháza. Somogy megye Belecska. Fejér megye Báránd. Veszprém megye Balatonendréd. Zala megye Balatonmáriafürdő. Somogy megye Balatonlelle . Tolna megye Baté. Baranya megye Bakonybánk. Zala megye Bakháza. Veszprém megye Balatonföldvár. Komárom-Esztergom megye Bánd. Veszprém megye Bakonyság. Heves megye Bélapátfalva. Komárom-Esztergom megye Bajót. Vas megye Békás. Somogy megye Balatonfüred. Győr-Moson-Sopron megye Beleg. Veszprém megye Baks. Baranya megye Baranyajenő. Veszprém megye Balatonkenese. Zala megye Bágyogszovát. Somogy megye Barlahida. Veszprém megye Balatonalmádi.A helységek betűrendes névsora – Alphabetical list of localities Bagamér. Veszprém megye Balatonederics. Veszprém megye Balatonudvari. Vas megye Bajna. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Battonya. Baranya megye Bánhorváti. Baranya megye Baktakék. Somogy megye Belezna. Veszprém megye Balinka. Somogy megye Bana. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Bálványos. Nógrád megye Balástya. Nógrád megye Bátor. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Békés. Zala megye 204 . Győr-Moson-Sopron megye Baj. Veszprém megye Balatonfűzfő. Fejér megye Bakonygyirót. Veszprém megye Bakonysárkány. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Baktüttös. Nógrád megye Barnag. Zala megye Bazsi. Somogy megye Balatonvilágos. Bács-Kiskun megye Bajánsenye. Komárom-Esztergom megye Bakonyszücs. Békés megye Békéscsaba. Somogy megye Balatonszentgyörgy. Hajdú-Bihar megye Balogunyom. Somogy megye Balatonboglár. Fejér megye Bakonynána. Győr-Moson-Sopron megye Bakonypölöske. Csongrád megye Balaton. Somogy megye Balatonmagyaród. Veszprém megye Balatongyörök. Nógrád megye Bánokszentgyörgy. Békés megye Békésszentandrás. Komárom-Esztergom megye Basal. Hajdú-Bihar megye Baranyahídvég. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Ballószög. Veszprém megye Balatonújlak. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Balassagyarmat. Somogy megye Balatonszemes. Baranya megye Barbacs. Veszprém megye Bekecs. Somogy megye Bakóca. Hajdú-Bihar megye Baglad. Veszprém megye Becsehely. Veszprém megye Balatonkeresztúr. Győr-Moson-Sopron megye Bakonyjákó. Fejér megye Baracska. Heves megye Bélavár. Somogy megye Bedő. Komárom-Esztergom megye Baja. Tolna megye Beled. Veszprém megye Bakonykoppány. Zala megye Bárna. Tolna megye Bátaapáti. Veszprém megye Bársonyos. Fejér megye Balkány. Komárom-Esztergom megye Bakonyszentiván. Veszprém megye Bakonycsernye. Veszprém megye Bakonytamási. Csongrád megye Baksa. Zala megye Bagod. Bács-Kiskun megye Balmazújváros. Veszprém megye Bakonyszentkirály. Veszprém megye Bánfa. Zala megye Bánréve. Somogy megye Balatoncsicsó. Győr-Moson-Sopron megye Bakonyszombathely. Zala megye Bedegkér. Somogy megye Balatonfenyves. Komárom-Esztergom megye Bakonybél. Komárom-Esztergom megye Bak. Somogy megye Balatonfőkajár. Baranya megye Barabás. Baranya megye Baranyaszentgyörgy. Baranya megye Bakonszeg. Hajdú-Bihar megye Bejcgyertyános. Veszprém megye Bakonypéterd. Veszprém megye Bakonyoszlop. Veszprém megye Balatonszőlős.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Bódvalenke. Veszprém megye Bosta. Tolna megye Bonnya. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsodszirák. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Birján. Baranya megye Bodonhely. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsodnádasd. Hajdú-Bihar megye Bihartorda. Veszprém megye Bodrog. Győr-Moson-Sopron megye Bodony. Pest megye Buj. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Bölcske. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Beret. Baranya megye Bogyiszló. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Bogád. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Bezedek. Békés megye Bikács. Hajdú-Bihar megye Biharkeresztes. Békés megye Beloiannisz. Jász-Nagykun-Szolnok megye Beremend. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Boldogkőváralja. Baranya megye Bodajk. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Böde. Nógrád megye Bérbaltavár. Vas megye Bózsva. Vas megye Bozsok. Nógrád megye 205 . Bács-Kiskun megye Bugacpusztaháza. Fejér megye Bodmér. Baranya megye Bogádmindszent. Vas megye Bocfölde. Zala megye Borsodbóta. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Boldva. Pest megye Budakalász. Hajdú-Bihar megye Boda. Baranya megye Bozzai. Győr-Moson-Sopron megye Bőszénfa. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsodgeszt. Pest megye Bér. Tolna megye Bőny. Heves megye Besenyszög. Fejér megye Beszterec. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Bolhás. Hajdú-Bihar megye Biharugra. Baranya megye Besenyőd. Győr-Moson-Sopron megye Börzönce. Nógrád megye Berkesd. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Bő. Zala megye Budajenő. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Berettyóújfalu. Zala megye Bezi. Nógrád megye Borszörcsök. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Berekböszörmény. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Botykapeterd. Fejér megye Bodolyabér. Vas megye Bercel. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Bódvaszilas. Somogy megye Bököny. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Berzence. Baranya megye Bisse. Pest megye Berzék. Baranya megye Berkesz. Győr-Moson-Sopron megye Bezeréd. Fejér megye Belsősárd. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Beregsurány. Nógrád megye Boldog. Győr-Moson-Sopron megye Biatorbágy. Zala megye Bödeháza. Veszprém megye Borzavár. Somogy megye Bodroghalom. Baranya megye Boba. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Bénye. Heves megye Boldogasszonyfa. Zala megye Bucsuta. Hajdú-Bihar megye Berekfürdő. Pest megye Bicsérd. Zala megye Boconád. Komárom-Esztergom megye Bokor. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Bogács. Győr-Moson-Sopron megye Börcs. Somogy megye Bucsa. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Bódvarákó.A helységek betűrendes névsora – Alphabetical list of localities Bélmegyer. Zala megye Belvárdgyula. Baranya megye Bezenye. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Bernecebaráti. Nógrád megye Beregdaróc. Hajdú-Bihar megye Bókaháza. Bács-Kiskun megye Borsfa. Tolna megye Bikal. főváros – capital Bugac. Veszprém megye Berkenye. Heves megye Bócsa. Zala megye Bonyhád. Zala megye Bősárkány. Pest megye Budakeszi. Baranya megye Boldogkőújfalu. Baranya megye Bogdása. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Bodrogkisfalud. Vas megye Búcsúszentlászló. Vas megye Böhönye. Pest megye Budaörs. Csongrád megye Borgáta. Tolna megye Bonyhádvarasd. Somogy megye Bordány. Bács-Kiskun megye Bocska. Somogy megye Bóly. Vas megye Borjád. Baranya megye Biri. Vas megye Bögöte. Heves megye Bodorfa. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsodivánka. Baranya megye Boncodfölde. Zala megye Bocskaikert. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsodszentgyörgy. Hajdú-Bihar megye Berhida. Baranya megye Berente. Baranya megye Bicske. Zala megye Bokod. Somogy megye Bolhó. Vas megye Bőcs. Tolna megye Bogyoszló. Baranya megye Borota. Hajdú-Bihar megye Biharnagybajom. Zala megye Bögöt. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Bodrogkeresztúr. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Buják. Jász-Nagykun-Szolnok megye Besnyő. Baranya megye Benk. Bács-Kiskun megye Bugyi. Baranya megye Botpalád. Békés megye Bucsu. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Besenyőtelek. Somogy megye Besence. Győr-Moson-Sopron megye Bojt. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsosberény. Pest megye Budapest. Fejér megye Bihardancsháza. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Bodrogolaszi.

Pest megye Csibrák. Nógrád megye Csegöld. Somogy megye Csomád. Baranya megye Cs Csabacsűd. Komárom-Esztergom megye Csemő. Vas megye Cered. Veszprém megye Csór. Veszprém megye Csehi. Bács-Kiskun megye Csikóstőttős. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Cegléd. Pest megye Celldömölk. Pest megye Csókakő. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Csobánka. Győr-Moson-Sopron megye Csorvás. Győr-Moson-Sopron megye Cserdi. Baranya megye Bükkszék. Csongrád megye Csonkahegyhát. Vas megye Csém. Vas megye Bükkábrány. Fejér megye Csabrendek. Komárom-Esztergom megye Csávoly. Baranya megye Cserénfa. Somogy megye Csákánydoroszló. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Császár. Zala megye Csesztve. Békés megye Csanádpalota. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Bükkösd. Győr-Moson-Sopron megye Cece. Fejér megye Csorna. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Bükkaranyos. Győr-Moson-Sopron megye Csárdaszállás. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Csép. Nógrád megye Cserhátszentiván. Baranya megye Csernely. Bács-Kiskun megye Csatár. Békés megye Csarnóta. Győr-Moson-Sopron megye Cún. Vas megye Csehimindszent. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Csátalja. Baranya megye Csaroda. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Csajág. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Csehbánya. Vas megye Csákberény. Zala megye Csertő. Vas megye Cibakháza. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Csengőd. Vas megye Csenyéte. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Cikó. Heves megye Bükkzsérc. Baranya megye Büssü. Hajdú-Bihar megye Csököly. Zala megye Csataszög. Veszprém megye Csévharaszt. Csongrád megye Csapi. Vas megye Csér. Somogy megye Büttös. Pest megye Ceglédbercel. Fejér megye Cégénydányád.A helységek betűrendes névsora – Alphabetical list of localities Buzsák. Zala megye Csapod. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Csipkerek. Vas megye Csitár. Veszprém megye Csesztreg. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Csengerújfalu. Komárom-Esztergom megye Csólyospálos. Jász-Nagykun-Szolnok megye Csepreg. Csongrád megye Csánig. Bács-Kiskun megye Csebény. Zala megye C Cák. Csongrád megye Csanádapáca. Veszprém megye Csökmő. Békés megye Csabdi. Somogy megye Csömend. Nógrád megye Cserkeszőlő. Zala megye Csonkamindszent. Vas megye Cakóháza. Somogy megye Csokvaomány. Somogy megye Cserépfalu. Nógrád megye Cserhátsurány. Nógrád megye Csobád. Baranya megye 206 . Borsod-Abaúj-Zemplén megye Bürüs. Heves megye Bükkszentkereszt. Somogy megye Bük. Békés megye Csót. Jász-Nagykun-Szolnok megye Cigánd. Tolna megye Csikvánd. Baranya megye Csanytelek. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Csengersima. Veszprém megye Csöde. Békés megye Csabaszabadi. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Csolnok. Zala megye Csertalakos. Győr-Moson-Sopron megye Csincse. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Csécse. Somogy megye Csongrád. Bács-Kiskun megye Csénye. Tolna megye Csikéria. Baranya megye Csopak. Fejér megye Csanádalberti. Jász-Nagykun-Szolnok megye Cserkút. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Cserháthaláp. Heves megye Csányoszró. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Cserépváralja. Zala megye Csögle. Vas megye Csány. Baranya megye Csesznek. Nógrád megye Csetény. Somogy megye Csömödér. Tolna megye Cirák. Fejér megye Csákvár. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Csobaj. Veszprém megye Csáfordjánosfa. Veszprém megye Csákány. Bács-Kiskun megye Császló. Jász-Nagykun-Szolnok megye Csatka. Nógrád megye Chernelházadamonya. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Cserszegtomaj. Komárom-Esztergom megye Császártöltés. Vas megye Csengele. Csongrád megye Csenger. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Bükkszentmárton. Komárom-Esztergom megye Csépa. Győr-Moson-Sopron megye Csaholc. Heves megye Bükkszenterzsébet. Pest megye Csombárd. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Bükkmogyorósd. Bács-Kiskun megye Csoma. Fejér megye Csokonyavisonta. Pest megye Csempeszkopács.

Tolna megye Döbrönte. Nógrád megye Dióskál. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Dömös. Bács-Kiskun megye Debercsény. Bács-Kiskun megye Dúzs. Győr-Moson-Sopron megye Ebes. Fejér megye Csővár. Veszprém megye Dad. Komárom-Esztergom megye Dömsöd. Békés megye Ecseny. Heves megye Ecseg. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Detk. Baranya megye Dénesfa. Baranya megye Doba. Tolna megye Dunaharaszti. Baranya megye Drávacsepely. Bács-Kiskun megye Dunafalva. Nógrád megye Délegyháza. Hajdú-Bihar megye Écs. Győr-Moson-Sopron megye Dunaszekcső. Veszprém megye Döge. Csongrád megye Dombegyház. Komárom-Esztergom megye Dáka. Békés megye Dombiratos. Baranya megye Drávatamási. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Dudar. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Drágszél. Békés megye Devecser. Heves megye Dévaványa. Vas megye Dunaalmás.A helységek betűrendes névsora – Alphabetical list of localities Csömör. Nógrád megye Dubicsány. Veszprém megye Dinnyeberki. Zala megye Dóc. Pest megye Dunakiliti. Pest megye Csurgó. Tolna megye Damak. Pest megye Diósjenő. Heves megye Dencsháza. Baranya megye Drávagárdony. Pest megye Edde. Veszprém megye Döröske. Vas megye Csősz. Nógrád megye Debrecen. Győr-Moson-Sopron megye Ecséd. Győr-Moson-Sopron megye Dunapataj. Vas megye Csörnyeföld. Vas megye Döbörhegy. Heves megye E–É Ebergőc. Győr-Moson-Sopron megye Dunaszeg. Vas megye Döbröce. Tolna megye Dédestapolcsány. Baranya megye Dunaszentbenedek. Baranya megye Drávafok. Baranya megye Diósberény. Bács-Kiskun megye Drávacsehi. Tolna megye Dunaszentmiklós. Békés megye Dombóvár. Hajdú-Bihar megye Debréte. Bács-Kiskun megye Dunaújváros. Pest megye Csönge. Békés megye Dobri. Vas megye Dötk. Csongrád megye Domaháza. Pest megye Dunavecse. Baranya megye Drávasztára. Fejér megye Dejtár. Komárom-Esztergom megye Dunabogdány. Veszprém megye Duka. Zala megye Dövény. Pest megye Dabronc. Tolna megye Diósd. Baranya megye Drávakeresztúr. Komárom-Esztergom megye Dág. Pest megye Dunaegyháza. Nógrád megye Ecsegfalva. Pest megye Dunakeszi. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Dámóc. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Demjén. Somogy megye Csurgónagymarton. Pest megye Demecser. Pest megye Dör. Baranya megye Drávaszabolcs. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Domaszék. Bács-Kiskun megye Dusnok. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Domony. Pest megye Domoszló. Fejér megye Dunavarsány. Bács-Kiskun megye Dunaszentgyörgy. Somogy megye Ecser. Baranya megye Drávapiski. Bács-Kiskun megye Dunaföldvár. Fejér megye Darvas. Pest megye Daraboshegy. Somogy megye Drávaiványi. Heves megye Dorog. Győr-Moson-Sopron megye Daruszentmiklós. Vas megye Darány. Győr-Moson-Sopron megye Dörgicse. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Decs. Bács-Kiskun megye Dunaremete. Zala megye Döbrököz. Zala megye Diósviszló. Nógrád megye Dozmat. Somogy megye Dormánd. Veszprém megye Dalmand. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Dég. Győr-Moson-Sopron megye Dunatetétlen. Somogy megye Drégelypalánk. Zala megye Dobronhegy. Csongrád megye Deszk. Pest megye Csörötnek. Tolna megye D Dabas. Veszprém megye Dabrony. Komárom-Esztergom megye Dunaszentpál. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Dánszentmiklós. Győr-Moson-Sopron megye Derecske. Somogy megye 207 . Baranya megye Drávapalkonya. Somogy megye Darnó. Zala megye Csörög. Baranya megye Drávaszerdahely. Komárom-Esztergom megye Dorogháza. Tolna megye Dombrád. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Darnózseli. Hajdú-Bihar megye Dávod. Győr-Moson-Sopron megye Dunasziget. Hajdú-Bihar megye Derekegyház. Veszprém megye Doboz. Csongrád megye Detek. Pest megye Dány.

Győr-Moson-Sopron megye Felcsút. Hajdú-Bihar megye Eszteregnye. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Edve. Győr-Moson-Sopron megye Fertőd. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Felsőegerszeg. Zala megye Foktő. Győr-Moson-Sopron megye Felsőberecki. Veszprém megye Egeraracsa. Győr-Moson-Sopron megye Fertőszéplak. Fejér megye Érd. Baranya megye Egyházasrádóc. Győr-Moson-Sopron megye Farkasgyepű. Baranya megye Erdősmecske. Jász-Nagykun-Szolnok megye Fehérgyarmat. Győr-Moson-Sopron megye Ferencszállás. Heves megye Egerág. Baranya megye Feketeerdő. Zala megye Felsőregmec. Heves megye Erk. Tolna megye Fáj. Békés megye Ellend. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Erdőhorváti. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Erdőkertes. Győr-Moson-Sopron megye Egyházasgerge. Győr-Moson-Sopron megye Egyek. Heves megye Égerszög. Fejér megye F Fábiánháza. Hajdú-Bihar megye Egyházasdengeleg. Nógrád megye Értény. Heves megye Felsőtelekes. Vas megye Elek. Heves megye Egerbocs. Heves megye Érpatak. Tolna megye Erzsébet. Baranya megye Előszállás. Vas megye Egyed. Tolna megye Felsőörs. Heves megye Erdőkürt. Somogy megye Filkeháza. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Farmos. Baranya megye Enese. Veszprém megye Farkaslyuk. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Farád. Heves megye Egerfarmos. Zala megye Esztergályhorváti. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Fajsz. Heves megye Fegyvernek. Vas megye Felsőmocsolád. Pest megye Felsőpetény. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Fenyőfő. Nógrád megye Erdőtelek. Komárom-Esztergom megye Ercsi. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Encsencs. Zala megye Felsőpakony. Pest megye Erdőkövesd. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Fábiánsebestyén. Pest megye Erdőbénye. Heves megye Egerszólát. Nógrád megye Etyek. Győr-Moson-Sopron megye Enying. Győr-Moson-Sopron megye Eger. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Felsőcsatár. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Egervár. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Felsőzsolca. Nógrád megye Erdősmárok. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Érsekcsanád. Fejér megye Feldebrő. Fejér megye Feked. Nógrád megye Egyházasharaszti. Baranya megye Felsőgagy. Bács-Kiskun megye Folyás. Baranya megye Erdőtarcsa. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Endrefalva. Vas megye Felsőtárkány. Bács-Kiskun megye Felsőmarác. Veszprém megye Felsőpáhok. Komárom-Esztergom megye Etes. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Fényeslitke. Zala megye Felsőszentiván. Győr-Moson-Sopron megye Fertőrákos. Csongrád megye Felpéc. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Felsőtold. Tolna megye Felsőnyárád. Nógrád megye Felsőrajk. Bács-Kiskun megye Érsekhalma.A helységek betűrendes névsora – Alphabetical list of localities Edelény. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Fityeház. Csongrád megye Fertőboz. Nógrád megye Endrőc. Tolna megye Fadd. Fejér megye Emőd. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Felsőjánosfa. Veszprém megye Epöl. Bács-Kiskun megye Fancsal. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Felsőlajos. Heves megye Felgyő. Heves megye Egercsehi. Baranya megye Fedémes. Pest megye Fazekasboda. Győr-Moson-Sopron megye Fiad. Csongrád megye Fácánkert. Győr-Moson-Sopron megye Fertőhomok. Nógrád megye Egyházasfalu. Vas megye Felsőkelecsény. Zala megye Esztergom. Baranya megye Felsőszölnök. Komárom-Esztergom megye Ete. Zala megye Egervölgy. Bács-Kiskun megye Felsőszentmárton. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Fehértó. Fejér megye Eperjes. Csongrád megye Eperjeske. Baranya megye Egeralja. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Felsőszenterzsébet. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Encs. Vas megye Felsődobsza. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Egerszalók. Heves megye Egerlövő. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Eplény. Nógrád megye Felsővadász. Vas megye Egyházaskesző. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Felsőnyék. Győr-Moson-Sopron megye Fehérvárcsurgó. Baranya megye Esztár. Veszprém megye Egyházaskozár. Somogy megye Felsőnána. Győr-Moson-Sopron megye Fertőszentmiklós. Zala megye Egerbakta. Bács-Kiskun megye Érsekvadkert. Vas megye Egyházashollós. Hajdú-Bihar megye 208 . Győr-Moson-Sopron megye Fertőendréd. Baranya megye Egyházashetye.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Gutorfölde. Vas megye Geszt. Somogy megye Gadna. Heves megye Gyöngyösmellék. Heves megye Gyöngyöstarján. Győr-Moson-Sopron megye Gyanógeregye. Baranya megye Gyöngyösoroszi. Zala megye Garadna. Somogy megye Gadány. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Fürged. Bács-Kiskun megye Gávavencsellő. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Gelej. Baranya megye Gerjen. Fejér megye Garé. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Gagybátor. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Fót. Heves megye Gyöngyöspata. Pest megye Gödre. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Gönc. Somogy megye Gyenesdiás. Bács-Kiskun megye Fülpösdaróc. Somogy megye Gilvánfa. Győr-Moson-Sopron megye Gyékényes. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Gecse. Hajdú-Bihar megye Főnyed. Heves megye Gyönk. Somogy megye Gősfa. Fejér megye Gara. Győr-Moson-Sopron megye Gyömöre. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Gellénháza. Békés megye Gerényes. Pest megye Galgahévíz. Bács-Kiskun megye Fülöpszállás. Pest megye Gyalóka. Nógrád megye Galgagyörk. Nógrád megye Garabonc. Baranya megye Geresdlak. Veszprém megye Géderlak. Baranya megye Gasztony. Zala megye Gyepükaján. Vas megye Gyarmat. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Géberjén. Baranya megye Gyomaendrőd. Bács-Kiskun megye Fülöpjakab. Hajdú-Bihar megye Gáborjánháza. Tolna megye Gersekarát. Vas megye Gyöngyöshalász. Pest megye Gyöngyfa. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Gádoros. Heves megye Gyöngyössolymos. Vas megye Gátér. Tolna megye Füzér. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Gomba. Hajdú-Bihar megye Füle. Zala megye Gór. Győr-Moson-Sopron megye Görbeháza. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Gelénes. Somogy megye Gömörszőlős. Hajdú-Bihar megye Görcsöny. Pest megye Galgamácsa. Baranya megye Gyöngyös. Zala megye Gibárt. Zala megye Grábóc. Zala megye Gelsesziget.A helységek betűrendes névsora – Alphabetical list of localities Fonó. Bács-Kiskun megye Garáb. Zala megye Gelse. Baranya megye Girincs. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Gárdony. Komárom-Esztergom megye Gyód. Hajdú-Bihar megye Fülöpháza. Csongrád megye Forró. Pest megye Földeák. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Gétye. Veszprém megye Gánt. Somogy megye Fulókércs. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Füzérkajata. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Fonyód. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Füzesabony. Békés megye Gesztely. Heves megye Gyöngyösfalu. Békés megye Fűzvölgy. Fejér megye Fülesd. Baranya megye Gosztola. Pest megye Gálosfa. Veszprém megye Golop. Baranya megye Gölle. Tolna megye Gulács. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Garbolc. Heves megye Füzesgyarmat. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Füzérkomlós. Veszprém megye Gige. Tolna megye Győr. Csongrád megye Földes. Pest megye Gödöllő. Zala megye Göd. Zala megye G Gáborján. Vas megye Gordisa. Bács-Kiskun megye Gégény. Veszprém megye Gyermely. Békés megye Gagyapáti. Baranya megye Görcsönydoboka. Baranya megye Gerendás. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Göncruszka. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Gagyvendégi. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Gadács. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Füzérradvány. Békés megye Gyóró. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Gógánfa. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Gönyű. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Furta. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Fülöp. Vas megye Gérce. Vas megye Gerde. Somogy megye Ganna. Baranya megye Görgeteg. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Gamás. Zala megye Gemzse. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Gencsapáti. Zala megye Galgaguta. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Gic. Somogy megye Fony. Somogy megye Forráskút. Zala megye Gy Gyál. Zala megye Gacsály. Somogy megye Galvács. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Galambok. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Geszteréd. Győr-Moson-Sopron megye 209 . Pest megye Gombosszeg. Győr-Moson-Sopron megye Gyömrő.

Hajdú-Bihar megye Hajdúböszörmény. Vas megye Hegyháthodász. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Helesfa. Heves megye Hédervár. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Hetes. Baranya megye H Hács. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Hetefejércse. Somogy megye Hollóháza. Tolna megye Harka. Heves megye Hévíz. Győr-Moson-Sopron megye Hirics. Győr-Moson-Sopron megye Hegymagas. Hajdú-Bihar megye Hajdúszoboszló. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Hernádpetri. Hajdú-Bihar megye Hajdúsámson. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Hegyszentmárton. Pest megye Hercegkút. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Hercegszántó. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Hollókő. Vas megye Hegykő. Hajdú-Bihar megye Hajmás. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Hernádszurdok. Somogy megye Hajmáskér. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Hejőbába. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Himesháza. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Hernyék. Baranya megye Hidasnémeti. Vas megye 210 . Baranya megye Helvécia. Veszprém megye Heves. Heves megye Hevesvezekény.A helységek betűrendes névsora – Alphabetical list of localities Győrasszonyfa. Nógrád megye Herend. Vas megye Győrzámoly. Zala megye Hajdúbagos. Baranya megye Hegyhátsál. Vas megye Hegyhátszentjakab. Békés megye Gyulaháza. Heves megye Hevesaranyos. Baranya megye Hatvan. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Győrújbarát. Veszprém megye Hidegség. Hajdú-Bihar megye Hencse. Győr-Moson-Sopron megye Hidvégardó. Baranya megye Hodász. Veszprém megye Hajós. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Hejőszalonta. Hajdú-Bihar megye Hajdúszovát. Tolna megye Györgytarló. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Hidegkút. Somogy megye Homorúd. Heves megye Héreg. Pest megye Hidas. Tolna megye Győrladamér. Fejér megye Harasztifalu. Zala megye Hegyhátmaróc. Veszprém megye Halmaj. Győr-Moson-Sopron megye Győrtelek. Hajdú-Bihar megye Hajdúhadház. Baranya megye Himod. Bács-Kiskun megye Harkány. Zala megye Hévízgyörk. Vas megye Hangács. Bács-Kiskun megye Heréd. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Hernádkak. Győr-Moson-Sopron megye Halásztelek. Zala megye Hahót. Pest megye Halimba. Veszprém megye Hegyeshalom. Somogy megye Hagyárosbörönd. Somogy megye Hermánszeg. Győr-Moson-Sopron megye Hedrehely. Győr-Moson-Sopron megye Győrsövényház. Győr-Moson-Sopron megye Hegyfalu. Győr-Moson-Sopron megye Győröcske. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Gyűrűs. Somogy megye Herceghalom. Zala megye Homokmégy. Győr-Moson-Sopron megye Győrújfalu. Baranya megye Héhalom. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Győrság. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Hernád. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Györköny. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Gyüre. Hajdú-Bihar megye Hajdúnánás. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Hernádvécse. Zala megye Hét. Komárom-Esztergom megye Herencsény. Csongrád megye Hollád. Tolna megye Gyulakeszi. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Hejőkürt. Győr-Moson-Sopron megye Györe. Pest megye Hernádbűd. Veszprém megye Homokkomárom. Veszprém megye Gyúró. Somogy megye Hegyesd. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Hernádszentandrás. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Gyulaj. Vas megye Halászi. Bács-Kiskun megye Halastó. Győr-Moson-Sopron megye Harkakötöny. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Hernádnémeti. Heves megye Halogy. Bács-Kiskun megye Hencida. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Harsány. Hajdú-Bihar megye Hajdúdorog. Nógrád megye Homokbödöge. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Hangony. Vas megye Hegyhátszentmárton. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Halmajugra. Fejér megye Gyügye. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Hejőkeresztúr. Baranya megye Háromfa. Bács-Kiskun megye Hásságy. Győr-Moson-Sopron megye Gyugy. Baranya megye Hobol. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Hódmezővásárhely. Baranya megye Hetyefő. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Hárskút. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Hernádkércs. Veszprém megye Heresznye. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Hejőpapi. Veszprém megye Hegymeg. Győr-Moson-Sopron megye Győrszemere. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Hernádcéce. Somogy megye Hetvehely. Nógrád megye Hejce. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Hantos. Vas megye Harc. Bács-Kiskun megye Homokszentgyörgy. Veszprém megye Harta. Somogy megye Gyula. Győr-Moson-Sopron megye Győrvár. Vas megye Hegyhátszentpéter. Somogy megye Háromhuta.

Vas megye Jánoshida. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Jásd. Baranya megye Horvátlövő. Vas megye Istenmezeje. Veszprém megye Kamut. Bács-Kiskun megye Izsófalva. Zala megye Ibrány. Jász-Nagykun-Szolnok megye Jászjákóhalma. Baranya megye Imola. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Isaszeg. Hajdú-Bihar megye Kacorlak. Vas megye Iváncsa. Győr-Moson-Sopron megye Hugyag. Békés megye Hunyadfalva. Fejér megye Ivándárda. Fejér megye Kajdacs. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Inárcs. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Juta. Baranya megye Ipolydamásd. Győr-Moson-Sopron megye Járdánháza. Somogy megye Iszkaszentgyörgy. Nógrád megye Iregszemcse. Somogy megye Igar. Bács-Kiskun megye Jásztelek. Nógrád megye Ilk. Jász-Nagykun-Szolnok megye Jászfelsőszentgyörgy. Győr-Moson-Sopron megye Jobbágyi. Jász-Nagykun-Szolnok megye Jászapáti. Somogy megye Ikervár. Győr-Moson-Sopron megye Kajászó. Baranya megye Ivánc. Vas megye Kálló. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Jármi. Veszprém megye Jászágó. Jász-Nagykun-Szolnok megye Jánossomorja. Nógrád megye Ipolytarnóc. Vas megye Horvátzsidány. Jász-Nagykun-Szolnok megye Jászivány. Fejér megye Iszkáz. Somogy megye Kajárpéc. Veszprém megye Isztimér. Jász-Nagykun-Szolnok megye Husztót. Vas megye Kamond. Bács-Kiskun megye Jákfa. Nógrád megye Ipolytölgyes. Heves megye Istvándi. Jász-Nagykun-Szolnok megye Jászalsószentgyörgy. Jász-Nagykun-Szolnok megye Jászdózsa. Vas megye Jákfalva. Tolna megye Izsák. Baranya megye J Jágónak. Tolna megye Káld. Tolna megye Ják. Fejér megye Kám. Pest megye Ipolyszög. Nógrád megye Horpács. Jász-Nagykun-Szolnok megye Jászladány. Zala megye Ikrény. Veszprém megye Hottó.A helységek betűrendes névsora – Alphabetical list of localities Homrogd. Jász-Nagykun-Szolnok megye Jászszentlászló. Győr-Moson-Sopron megye Ivánbattyán. Zala megye Kács. Vas megye Jakabszállás. Nógrád megye Jósvafő. Baranya megye Kadarkút. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Imrehegy. Tolna megye Irota. Jász-Nagykun-Szolnok megye Jászboldogháza. Baranya megye Iborfia. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Jákó. Győr-Moson-Sopron megye Iliny. Vas megye Hosszúvíz. Nógrád megye Kallósd. Fejér megye Ivád. Borsod-Abaúj-Zemplén megye K Kaba. Bács-Kiskun megye Káloz. Baranya megye Izmény. Jász-Nagykun-Szolnok megye Jéke. Fejér megye Igrici. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Kálmáncsa. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Jánoshalma. Jász-Nagykun-Szolnok megye Jászkarajenő. Jász-Nagykun-Szolnok megye Jászárokszállás. Baranya megye Hosszúpályi. Jász-Nagykun-Szolnok megye Jászszentandrás. Pest megye Ipolyvece. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Illocska. Nógrád megye Hort. Somogy megye Hosszúvölgy. Zala megye Kállósemjén. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Jenő. Tolna megye Kákics. Somogy megye Iharosberény. Tolna megye Hövej. Heves megye Iván. Zala megye Hőgyész. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Kacsóta. Hajdú-Bihar megye Hosszúpereszteg. Fejér megye Jobaháza. Bács-Kiskun megye Jánosháza. Zala megye Kalocsa. Pest megye Iklanberény. Békés megye 211 . Tolna megye Kakasd. Baranya megye Kakucs. Pest megye Ispánk. Jász-Nagykun-Szolnok megye Jászberény. Heves megye Hortobágy. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Hont. Pest megye Jászkisér. Somogy megye Ipacsfa. Vas megye Iklad. Bács-Kiskun megye Ináncs. Jász-Nagykun-Szolnok megye Jászfényszaru. Somogy megye I–Í Ibafa. Nógrád megye Hunya. Zala megye Hosztót. Vas megye Hosszúhetény. Hajdú-Bihar megye Horváthertelend. Somogy megye Jánd. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Igal. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Kálócfa. Vas megye Iklódbördőce. Pest megye Inke. Somogy megye Kálmánháza. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Iharos. Heves megye Kalaznó. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Jánkmajtis. Pest megye Kál.

Nógrád megye Kesznyéten. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Királyegyháza. Zala megye Kimle. Nógrád megye Karancsság. Somogy megye Kaposújlak. Zala megye Kerkakutas. Vas megye Kercseliget. Somogy megye Kaposkeresztúr. Vas megye Kercaszomor. Veszprém megye Kapuvár. Baranya megye Kékkút. Békés megye Keszeg. Somogy megye Kaposgyarmat. Veszprém megye Kelebia. Vas megye Kemse. Somogy megye Kaposvár. Vas megye Kátoly. Tolna megye Kaposszerdahely. Vas megye Kemenesszentmárton. Vas megye Kelemér. Heves megye Karád. Zala megye Kapolcs. Zala megye Kerkáskápolna. Baranya megye Királyhegyes. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Kéleshalom. Vas megye Kemenesmagasi. Csongrád megye Királyszentistván. Békés megye Karmacs. Somogy megye Kaposfő. Somogy megye Kerecsend. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Kisasszond. Somogy megye Kemecse. Somogy megye Kisasszonyfa. Nógrád megye 212 . Borsod-Abaúj-Zemplén megye Kántorjánosi. Békés megye Kilimán. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Kazsok. Jász-Nagykun-Szolnok megye Karcsa. Nógrád megye Karancslapujtő. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Kékcse. Somogy megye Káptalanfa. Vas megye Kemenesmihályfa. Zala megye Kérsemjén. Veszprém megye Kápolna. Pest megye Kávás. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Kerkabarabás. Vas megye Kemenessömjén. Somogy megye Kétpó. Somogy megye Kányavár. Zala megye Kémes. Jász-Nagykun-Szolnok megye Kenéz. Békés megye Kétújfalu. Tolna megye Keszthely. Baranya megye Kaskantyú. Győr-Moson-Sopron megye Kára. Veszprém megye Kemeneskápolna. Bács-Kiskun megye Keléd. Bács-Kiskun megye Kecskéd. Komárom-Esztergom megye Kerepes. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Kengyel. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Kemence. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Kékesd. Baranya megye Karcag. Veszprém megye Kisapostag. Baranya megye Kemestaródfa. Baranya megye Kenderes. Somogy megye Kerékteleki. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Kéked.A helységek betűrendes névsora – Alphabetical list of localities Kánó. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Kerta. Zala megye Kék. Somogy megye Karácsond. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Kázsmárk. Baranya megye Kétvölgy. Vas megye Kenézlő. Zala megye Kazár. Nógrád megye Karancskeszi. Veszprém megye Kertészsziget. Heves megye Kápolnásnyék. Komárom-Esztergom megye Keszü. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Kartal. Zala megye Kemeneshőgyész. Vas megye Kéty. Vas megye Kemenespálfa. Pest megye Kemendollár. Zala megye Kerkateskánd. Zala megye Kerekegyháza. Heves megye Kerecseny. Komárom-Esztergom megye Kecskemét. Somogy megye Kapospula. Zala megye Kesztölc. Tolna megye Kevermes. Veszprém megye Kisapáti. Győr-Moson-Sopron megye Kisbágyon. Jász-Nagykun-Szolnok megye Kenyeri. Győr-Moson-Sopron megye Karos. Fejér megye Királd. Vas megye Karakószörcsök. Pest megye Keresztéte. Somogy megye Kaposmérő. Győr-Moson-Sopron megye Kincsesbánya. Nógrád megye Karancsberény. Vas megye Kerkaszentkirály. Heves megye Kereki. Pest megye Kásád. Baranya megye Kisbabot. Békés megye Kéthely. Somogy megye Kaszaper. Somogy megye Katádfa. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Keszőhidegkút. Veszprém megye Keménfa. Bács-Kiskun megye Kastélyosdombó. Zala megye Károlyháza. Tolna megye Kaposszekcső. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Kánya. Fejér megye Kapoly. Somogy megye Kaposhomok. Nógrád megye Kétegyháza. Somogy megye Kecel. Baranya megye Kétbodony. Bács-Kiskun megye Káva. Somogy megye Karakó. Veszprém megye Káptalantóti. Baranya megye Katafa. Fejér megye Kisar. Bács-Kiskun megye Kelevíz. Nógrád megye Kazincbarcika. Bács-Kiskun megye Kerekharaszt. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Kány. Veszprém megye Karancsalja. Vas megye Kemenesszentpéter. Nógrád megye Kárász. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Kardos. Baranya megye Katymár. Bács-Kiskun megye Kehidakustány. Békés megye Kardoskút. Békés megye Kaszó. Zala megye Kerkafalva. Jász-Nagykun-Szolnok megye Kétsoprony.

Pest megye Kiskunmajsa. Csongrád megye Kocs. Tolna megye Kismarja. Baranya megye Kisújszállás. Pest megye Kokad. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Kömpöc. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Kisvásárhely. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Kispáli. Tolna megye Kisszekeres. Baranya megye Kistapolca. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Komoró. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Kishajmás. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Kiskorpád. Fejér megye Kisléta.A helységek betűrendes névsora – Alphabetical list of localities Kisbajcs. Vas megye Kisszállás. Baranya megye Kisoroszi. Győr-Moson-Sopron megye Koppányszántó. Csongrád megye Kiszsidány. Zala megye Kiscsősz. Békés megye Kóny. Somogy megye Kisgyőr. Komárom-Esztergom megye Kömörő. Békés megye 213 . Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Kisnána. Vas megye Kondoros. Baranya megye Kishartyán. Baranya megye Kissziget. Somogy megye Kölcse. Bács-Kiskun megye Kiskunlacháza. Bács-Kiskun megye Kiskutas. Baranya megye Kiskassa. Bács-Kiskun megye Kisszékely. Zala megye Köblény. Hajdú-Bihar megye Komárom. Zala megye Kisszőlős. Baranya megye Kisdobsza. Veszprém megye Kisbeszterce. Pest megye Kistelek. Somogy megye Kisbárkány. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Koroncó. Baranya megye Kisvejke. Győr-Moson-Sopron megye Kisbajom. Győr-Moson-Sopron megye Konyár. Zala megye Kisbudmér. Tolna megye Korlát. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Kiscsehi. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Kondorfa. Bács-Kiskun megye Körmend. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Kissomlyó. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Kölesd. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Kislippó. Baranya megye Kiskinizs. Hajdú-Bihar megye Kópháza. Komárom-Esztergom megye Kisjakabfalva. Baranya megye Kisdombegyház. Somogy megye Kisköre. Békés megye Kisdorog. Heves megye Kisgörbő. Somogy megye Körösladány. Somogy megye Kisberzseny. Veszprém megye Kisrákos. Veszprém megye Kistamási. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Kóka. Pest megye Kótaj. Veszprém megye Kismányok. Veszprém megye Kisdér. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Kishuta. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Kompolt. Győr-Moson-Sopron megye Kisbucsa. Baranya megye Kovácsszénája. Vas megye Klárafalva. Baranya megye Kisbodak. Nógrád megye Kisbér. Vas megye Környe. Somogy megye Kisbárapáti. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Kisigmánd. Baranya megye Komlódtótfalu. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Kőröshegy. Komárom-Esztergom megye Kocsér. Baranya megye Kozmadombja. Zala megye Kispirit. Baranya megye Kislőd. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Kovácshida. Baranya megye Köcsk. Pest megye Kispalád. Zala megye Kisgyalán. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Kisszentmárton. Tolna megye Kölked. Tolna megye Kistótfalu. Csongrád megye Kistokaj. Baranya megye Kiscsécs. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Kisvarsány. Pest megye Kóspallag. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Komlósd. Veszprém megye Komádi. Bács-Kiskun megye Kiskunfélegyháza. Zala megye Kisláng. Pest megye Kisnamény. Baranya megye Kovácsvágás. Pest megye Kisnyárád. Pest megye Kocsola. Bács-Kiskun megye Kiskunhalas. Baranya megye Kisharsány. Komárom-Esztergom megye Köröm. Komárom-Esztergom megye Komjáti. Zala megye Kisrozvágy. Nógrád megye Kisherend. Győr-Moson-Sopron megye Kisfüzes. Jász-Nagykun-Szolnok megye Kisunyom. Heves megye Kondó. Baranya megye Kishódos. Baranya megye Kistarcsa. Tolna megye Kocsord. Békés megye Körösnagyharsány. Nógrád megye Kozármisleny. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Kissikátor. Vas megye Kökény. Vas megye Kisrécse. Győr-Moson-Sopron megye Kórós. Zala megye Kisvaszar. Zala megye Kistormás. Vas megye Kisvárda. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Kozárd. Heves megye Kiskőrös. Tolna megye Kiszombor. Baranya megye Kőkút. Baranya megye Kömlő. Hajdú-Bihar megye Kismaros. Baranya megye Kosd. Komárom-Esztergom megye Kisberény. Hajdú-Bihar megye Kolontár. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Komló. Somogy megye Komlóska. Heves megye Kömlőd. Nógrád megye Kisfalud. Heves megye Kisnémedi. Tolna megye Kisecset. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Kistolmács.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Litke. Bács-Kiskun megye Kuncsorba. Győr-Moson-Sopron megye Maglód. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Léh. Fejér megye Magyaratád. Jász-Nagykun-Szolnok megye Kővágóörs. Zala megye Külsővat. Baranya megye Lápafő. Pest megye Leányvár. Pest megye Mágocs. Tolna megye Lapáncsa. Jász-Nagykun-Szolnok megye Kunszentmiklós. Bács-Kiskun megye Kunágota. Csongrád megye Külsősárd. Békés megye Lőrinci. Veszprém megye Létavértes. Somogy megye Ladánybene. Győr-Moson-Sopron megye Kup. Vas megye Kőszegdoroszló. Győr-Moson-Sopron megye Lövőpetri. Baranya megye Kővágótöttös. Komárom-Esztergom megye Lábod. Nógrád megye Ludányhalászi. Bács-Kiskun megye Madocsa. Somogy megye Lúzsok. Hajdú-Bihar megye Köröstarcsa. Baranya megye Ligetfalva. Nógrád megye Lócs. Baranya megye Magosliget. Somogy megye Lánycsók. Zala megye Lengyel. Vas megye Kőszegpaty. Pest megye Körösújfalu. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Kustánszeg. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Libickozma. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Kulcs. Hajdú-Bihar megye Letenye. Zala megye Liszó. Zala megye Látrány. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Madaras. Zala megye Kutas. Somogy megye Magyarbánhegyes. Somogy megye Kutasó. Zala megye Lovászpatona. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Lajoskomárom. Vas megye Lulla. Baranya megye Lispeszentadorján. Zala megye Lendvajakabfa. Zala megye Lakitelek. Fejér megye Lajosmizse. Bács-Kiskun megye Kunsziget. Békés megye Kőröstetétlen. Baranya megye Lovas. Baranya megye L Lábatlan. Somogy megye Lázi. Veszprém megye Lesenceistvánd. Somogy megye Lácacséke. Veszprém megye Kővágószőlős. Pest megye Levél. Zala megye Letkés. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Lasztonya. Nógrád megye Ludas. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Kurd. Hajdú-Bihar megye Körösszegapáti. Baranya megye Laskod. Baranya megye Kövegy. Somogy megye Kötegyán. Fejér megye Kunadacs. Baranya megye Liptód. Nógrád megye Kübekháza. Csongrád megye Köveskál. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Lad. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Magy. Zala megye Lipót. Győr-Moson-Sopron megye Legénd. Vas megye Kőszegszerdahely. Jász-Nagykun-Szolnok megye Kunpeszér.A helységek betűrendes névsora – Alphabetical list of localities Körösszakál. Jász-Nagykun-Szolnok megye Kunfehértó. Bács-Kiskun megye Kunszállás. Bács-Kiskun megye Kunhegyes. Veszprém megye Lónya. Tolna megye Maglóca. Veszprém megye Lesencetomaj. Vas megye Lókút. Vas megye Kötcse. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Lendvadedes. Békés megye Kőszárhegy. Veszprém megye Lőkösháza. Zala megye Lepsény. Bács-Kiskun megye Ládbesenyő. Bács-Kiskun megye Lakócsa. Fejér megye Kőszeg. Pest megye Lothárd. Győr-Moson-Sopron megye Lippó. Heves megye Lövő. Békés megye Kunbaja. Győr-Moson-Sopron megye Leányfalu. Baranya megye Magyarcsanád. Veszprém megye Küngös. Veszprém megye Litka. Baranya megye Lovászi. Bács-Kiskun megye Kunszentmárton. Tolna megye Kurityán. Fejér megye Lesencefalu. Békés megye Kőtelek. Komárom-Esztergom megye M Mád. Tolna megye Lengyeltóti. Bács-Kiskun megye Kunbaracs. Veszprém megye Krasznokvajda. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Lakhegy. Bács-Kiskun megye Lak. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Lénárddaróc. Zala megye Litér. Veszprém megye Kupa. Somogy megye Lenti. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Magyaralmás. Fejér megye Lovászhetény. Zala megye Liget. Győr-Moson-Sopron megye Levelek. Békés megye Magyarbóly. Veszprém megye Lébény. Somogy megye Lickóvadamos. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Lucfalva. Heves megye Lukácsháza. Csongrád megye Magyardombegyház. Nógrád megye Legyesbénye. Békés megye 214 . Veszprém megye Lovasberény. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Lórév. Jász-Nagykun-Szolnok megye Kunmadaras.

Baranya megye Magyarszentmiklós. Vas megye Mesztegnyő. Nógrád megye Mátraterenye. Pest megye Máriapócs. Baranya megye Máriahalom. Baranya megye Mezőfalva. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Markaz. Veszprém megye Mihályi. Zala megye Mikepércs. Baranya megye Magyarhomorog. Nógrád megye Mátraverebély. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Merenye. Nógrád megye Magyargencs. Baranya megye Marcalgergelyi. Somogy megye Marcaltő. Győr-Moson-Sopron megye Máriakéménd. Heves megye Mátraszőlős. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Máza. Pest megye Majs. Pest megye Makkoshotyka. Fejér megye Matty. Somogy megye Mersevát. Zala megye Magyargéc. Baranya megye Mány. Csongrád megye Malomsok. Baranya megye Mecsekpölöske. Somogy megye Mezőberény. Baranya megye Makád.A helységek betűrendes névsora – Alphabetical list of localities Magyaregregy. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Mezőörs. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Mánd. Baranya megye Magyaregres. Jász-Nagykun-Szolnok megye Mezőzombor. Vas megye Mesterháza. Baranya megye Magyarmecske. Csongrád megye Mártély. Bács-Kiskun megye Mencshely. Veszprém megye Mende. Veszprém megye Magyarhertelend. Vas megye Mesterszállás. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Mályinka. Hajdú-Bihar megye Magyarkeresztúr. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Megyehíd. Békés megye Mezőkövesd. Győr-Moson-Sopron megye Mérk. Veszprém megye Markóc. Baranya megye Mérges. Zala megye Magyarszerdahely. Baranya megye Mátyus. Veszprém megye Meggyeskovácsi. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Mándok. Hajdú-Bihar megye Mezőszemere. Veszprém megye Magyarsarlós. Győr-Moson-Sopron megye Mike. Vas megye Méhkerék. Vas megye Mesteri. Jász-Nagykun-Szolnok megye Martonfa. Nógrád megye Márkó. Békés megye Mezőhék. Zala megye Mihálygerge. Somogy megye Mikebuda. Békés megye Méhtelek. Baranya megye Márianosztra. Pest megye Mikekarácsonyfa. Baranya megye Martonvásár. Nógrád megye Mátraszentimre. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Mánfa. Somogy megye Meződ. Nógrád megye Mátyásdomb. Fejér megye Mezőgyán. Békés megye Medgyesegyháza. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Miháld. Somogy megye Magyarföld. Heves megye Makó. Nógrád megye Mátraszele. Jász-Nagykun-Szolnok megye Meszes. Hajdú-Bihar megye Mezősas. Baranya megye Márok. Csongrád megye Martfű. Pest megye Méra. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Mezőcsokonya. Heves megye Mezőszentgyörgy. Baranya megye Majosháza. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Mátételke. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Meszlen. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Mátészalka. Zala megye Magyarszombatfa. Békés megye Mezőcsát. Győr-Moson-Sopron megye Mezőpeterd. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Mezőkomárom. Zala megye Márokpapi. Vas megye Magyarnándor. Baranya megye Márokföld. Békés megye Medina. Zala megye Marócsa. Komárom-Esztergom megye Máriakálnok. Baranya megye Mélykút. Bács-Kiskun megye Mátraballa. Fejér megye Mezőtárkány. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Mezőnyárád. Nógrád megye Magyarpolány. Heves megye Mezőtúr. Győr-Moson-Sopron megye Maróc. Veszprém megye Mezőnagymihály. Heves megye Mátraderecske. Hajdú-Bihar megye 215 . Baranya megye Mecseknádasd. Nógrád megye Mátranovák. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Mezőladány. Jász-Nagykun-Szolnok megye Mezőkeresztes. Békés megye Mezőhegyes. Vas megye Magyarszék. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Maroslele. Győr-Moson-Sopron megye Magyarkeszi. Baranya megye Magyarnádalja. Baranya megye Markotabödöge. Győr-Moson-Sopron megye Medgyesbodzás. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Mekényes. Baranya megye Mecsér. Vas megye Magyartelek. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Mezőlak. Fejér megye Mezőkovácsháza. Baranya megye Magyarszecsőd. Veszprém megye Mályi. Heves megye Márkháza. Fejér megye Martonyi. Tolna megye Megyaszó. Heves megye Mátramindszent. Vas megye Magyarlukafa. Fejér megye Mezőszilas. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Maklár. Veszprém megye Márfa. Fejér megye Maráza. Zala megye Mihályfa. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Mernye. Veszprém megye Marcali. Nógrád megye Mihályháza. Tolna megye Magyarlak. Vas megye Megyer.

Fejér megye Nagykáta. Pest megye Nagykozár. Tolna megye Mocsa. Nógrád megye Nagylók. Baranya megye Nagykökényes. Heves megye Nagygeresd. Győr-Moson-Sopron megye Mosdós. Békés megye Nagybánhegyes. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nagydobsza. Baranya megye Mór . Zala megye Murarátka. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Mindszent. Vas megye Nagynyárád. Baranya megye Nagypeterd. Komárom-Esztergom megye Mogyoróska. Vas megye Nagyrécse. Fejér megye Mórágy. Baranya megye Mindszentkálla. Heves megye Monostorapáti. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Nagykónyi. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Monok. Zala megye N Nábrád. Fejér megye Mohács. Győr-Moson-Sopron megye Mosonszentmiklós. Baranya megye Nagycenk. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Nagyigmánd. Békés megye Nagykanizsa. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Muhi. Baranya megye Nagypirit. Jász-Nagykun-Szolnok megye Nagykálló. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nagykamarás. Somogy megye Nagykovácsi. Veszprém megye Monyoród. Zala megye Nagykarácsony. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nagydém. Zala megye Murga. Zala megye Nagygyimót. Somogy megye Nagyacsád. Baranya megye Monaj. Pest megye Nagybudmér. Zala megye 216 . Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nagyhuta. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nagyatád. Vas megye Nagygörbő. Békés megye Nagybaracska. Heves megye Mikóháza. Vas megye Milejszeg. Zala megye Muraszemenye. Jász-Nagykun-Szolnok megye Nagykutas. Fejér megye Nagylózs. Győr-Moson-Sopron megye Mozsgó. Zala megye Nagyrákos. Bács-Kiskun megye Mórichida. Tolna megye Nagymaros. Baranya megye Mohora. Csongrád megye Nagylengyel. Nógrád megye Nagykinizs. Fejér megye Nádasd. Pest megye Monorierdő. Pest megye Nagymizdó. Heves megye Nagykölked. Somogy megye Nagybakónak. Nógrád megye Nagypáli. Zala megye Milota. Győr-Moson-Sopron megye Nagycsány. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Moha. Hajdú-Bihar megye Nagyrada. Vas megye Nagykőrös. Zala megye Nagykapornak. Vas megye Nádasdladány. Veszprém megye Nagyar. Zala megye Nagylóc. Tolna megye Mucsi. Tolna megye Nagykorpád. Veszprém megye Nagyalásony. Baranya megye Nagyhalász. Pest megye Nagykörű. Csongrád megye Nagymányok. Zala megye Molnaszecsőd. Baranya megye Nagyhegyes. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nadap. Hajdú-Bihar megye Nagykeresztúr. Somogy megye Mosonmagyaróvár . Győr-Moson-Sopron megye Nagybajom. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Monor. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Nagycsepely. Baranya megye Nagyoroszi. Komárom-Esztergom megye Mogyoród. Hajdú-Bihar megye Monoszló. Nógrád megye Molnári. Tolna megye Mórahalom. Győr-Moson-Sopron megye Mosonszolnok. Hajdú-Bihar megye Nagyhódos. Csongrád megye Móricgát. Nógrád megye Nagyberény. Baranya megye Nagycsécs. Veszprém megye Nagyrábé. Somogy megye Mikófalva. Tolna megye Murony. Zala megye Nagylak. Csongrád megye Mindszentgodisa. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Miszla. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nagyharsány. Veszprém megye Nagyfüged. Vas megye Molvány. Veszprém megye Nagydobos. Fejér megye Nádudvar. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Nagybárkány. Pest megye Nagykereki. Győr-Moson-Sopron megye Nagymágocs. Pest megye Mogyorósbánya. Somogy megye Nagybajcs. Baranya megye Nagydorog. Zala megye Nagypall. Bács-Kiskun megye Miskolc. Veszprém megye Misefa. Komárom-Esztergom megye Nagyiván. Tolna megye Nagyecsed. Tolna megye Mucsfa. Somogy megye Nagybörzsöny. Bács-Kiskun megye Nagybarca. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Mikosszéplak. Baranya megye Mőcsény. Veszprém megye Nagyhajmás. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Murakeresztúr. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nagyér. Csongrád megye Nagyesztergár. Hajdú-Bihar megye Nágocs. Somogy megye Nagycserkesz. Veszprém megye Monostorpályi. Pest megye Mónosbél. Zala megye Miske. Tolna megye Múcsony. Somogy megye Nagyberki.A helységek betűrendes névsora – Alphabetical list of localities Miklósi.

Heves megye Nak. Jász-Nagykun-Szolnok megye Nagyrozvágy. Vas megye Nagyszakácsi. Veszprém megye Németbánya. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Nyim. Veszprém megye Nagytilaj. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nárai.A helységek betűrendes névsora – Alphabetical list of localities Nagyréde. Zala megye Nemesrádó. Zala megye Nemescsó. Bács-Kiskun megye Nemesnép. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nyírjákó. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nyírderzs. Vas megye Nemesmedves. Nógrád megye Nick. Baranya megye Nagytőke. Somogy megye Nógrád. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nagyváty. Zala megye Novaj. Nógrád megye Nóráp. Pest megye Nagytevel. Heves megye Novajidrány. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nyírbogát. Győr-Moson-Sopron megye Nemeskeresztúr. Hajdú-Bihar megye Nyírmeggyes. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nyírtura. Zala megye Nemespátró. Zala megye Nemesszalók. Hajdú-Bihar megye Nyírbátor. Heves megye Nova. Veszprém megye Nemesszentandrás. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nyírpilis. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nyírtét. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nyírkarász. Komárom-Esztergom megye Nézsa. Somogy megye Nagyszékely. Veszprém megye Nemeshetés. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Nyíribrony. Vas megye Nemesnádudvar. Vas megye Nikla. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nagyszénás. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Nekézseny. Zala megye Nemesrempehollós. Nógrád megye Nógrádszakál. Somogy megye Nemeskocs. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nyírtass. Tolna megye Nagytálya. Baranya megye Nyúl. Fejér megye Nagyvenyim. Békés megye Nagyszentjános. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nyírkércs. Tolna megye Napkor. Veszprém megye Noszvaj. Veszprém megye Nyíradony. Hajdú-Bihar megye Nyíracsád. Nógrád megye Neszmély. Komárom-Esztergom megye Négyes. Somogy megye Nemesvita. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nyírtelek. Nógrád megye Nógrádsáp. Bács-Kiskun megye Nyársapát. Veszprém megye Nemesvid. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nyírmada. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nyírbéltek. Zala megye Nemesbikk. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Nagysáp. Heves megye Nagyvarsány. Zala megye Nemesvámos. Győr-Moson-Sopron megye Nagyszokoly. Somogy megye Nyírábrány. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nyírcsászári. Zala megye Németkér. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nyírbogdány. Komárom-Esztergom megye Nagysimonyi. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nyíri. Hajdú-Bihar megye Nyirád. Zala megye Nemeske. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nyomár. Pest megye Nyárlőrinc. Veszprém megye Németfalu. Győr-Moson-Sopron megye Nyárád. Heves megye Nagytarcsa. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nyírgelse. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nyírcsaholy. Vas megye Naszály. Heves megye Nagyrév. Fejér megye Nagyvisnyó. Baranya megye Nagyvázsony. Vas megye Nagytótfalu. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nyírpazony. Veszprém megye Noszlop. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nyírkáta. Vas megye Nemeskolta. Nógrád megye Nógrádmarcal. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nyírlövő. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Nemesapáti. Nógrád megye Nógrádkövesd. Tolna megye Nemti. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Nyőgér. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Nőtincs. Csongrád megye Nagyút. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nyírparasznya. Baranya megye Nemeskér. Vas megye Nemessándorháza. Vas megye Nemesbük. Veszprém megye Nemeshany. Vas megye Nemeskisfalud. Vas megye Nemesdéd. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nyírvasvári. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nyíregyháza. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nyírlugos. Veszprém megye Nyáregyháza. Vas megye Narda. Nógrád megye Ny Nyalka. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nyírgyulaj. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Nemesborzova. Nógrád megye Nógrádmegyer. Komárom-Esztergom megye Nyésta. Somogy megye Nemesgörzsöny. Nógrád megye Nógrádsipek. Vas megye Nemesládony. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Nyergesújfalu. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nemesbőd. Vas megye Nyugotszenterzsébet. Pest megye Nyékládháza. Veszprém megye Nagyvejke. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nyírmártonfalva. Győr-Moson-Sopron megye 217 . Tolna megye Nagyveleg. Veszprém megye Nemesgulács. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nyírmihálydi. Tolna megye Nagyszekeres.

A helységek betűrendes névsora – Alphabetical list of localities O–Ó Óbánya. Zala megye Páhi. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Patvarc. Somogy megye Őrhalom. Veszprém megye Őcsény. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Orosháza. Baranya megye Orosztony. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Pacsa. Tolna megye Öcsöd. Vas megye Őriszentpéter. Somogy megye Ordas. Vas megye Oltárc. Veszprém megye Pamlény. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Olcsvaapáti. Baranya megye Pálfa. Veszprém megye Olaszliszka. Somogy megye Pánd. Zala megye Onga. Zala megye Pácsony. Baranya megye Óbarok. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Pápa. Heves megye Oszkó. Baranya megye Orgovány. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Osztopán. Vas megye 218 . Baranya megye Parád. Nógrád megye Paloznak. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Ónod. Békés megye Őrtilos. Veszprém megye Pápoc. Zala megye Pákozd. Bács-Kiskun megye Pálosvörösmart. Veszprém megye Ősagárd. Tolna megye Paszab. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Pári. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Őr. Baranya megye Okorvölgy. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Páprád. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Old. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Panyola. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Pamuk. Csongrád megye Óhíd. Győr-Moson-Sopron megye Ostffyasszonyfa. Veszprém megye Oroszlány. Bács-Kiskun megye Öreglak. Zala megye Orci. Békés megye Okorág. Baranya megye Olaszfa. Heves megye Parasznya. Zala megye Ormosbánya. Somogy megye Pátroha. Baranya megye Ozmánbük. Jász-Nagykun-Szolnok megye Örménykút. Veszprém megye Ócsa. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Óföldeák. Baranya megye Patca. Vas megye Ömböly. Vas megye Oszlár. Somogy megye Patapoklosi. Baranya megye Pálmajor. Somogy megye Örvényes. Bács-Kiskun megye Ormándlak. Fejér megye Óbudavár. Vas megye Orfű. Nógrád megye Pásztori. Nógrád megye Ö–Ő Öcs. Baranya megye Ófehértó. Veszprém megye Pápateszér. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Őrbottyán. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Ópályi. Veszprém megye Pápasalamon. Zala megye Patak. Baranya megye Ófalu. Vas megye Pannonhalma. Győr-Moson-Sopron megye Pat. Heves megye Parádsasvár. Zala megye Ortaháza. Csongrád megye Orbányosfa. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Ölbő. Győr-Moson-Sopron megye Pányok. Veszprém megye Pápadereske. Pest megye Öregcsertő. Békés megye Oroszi. Jász-Nagykun-Szolnok megye Ököritófülpös. Somogy megye Pálmonostora. Pest megye Ócsárd. Somogy megye Pátka. Vas megye Ostoros. Veszprém megye Papkeszi. Zala megye Osli. Nógrád megye Ősi. Fejér megye Patosfa. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Pásztó. Heves megye Palotabozsok. Veszprém megye Öttevény. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Ópusztaszer. Bács-Kiskun megye Páka. Baranya megye Palotás. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Páli. Csongrád megye Ötvöskónyi. Fejér megye Paks. Pest megye Örményes. Veszprém megye Pápakovácsi. Tolna megye Palé. Pest megye Pankasz. Nógrád megye Őrimagyarósd. Nógrád megye Patalom. Vas megye Papos. Győr-Moson-Sopron megye Öttömös. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Ózdfalu. Vas megye Padár. Tolna megye Pálfiszeg. Zala megye Okány. Somogy megye P Pácin. Baranya megye Olasz. Baranya megye Ólmod. Zala megye Pakod. Veszprém megye Öskü. Bács-Kiskun megye Orfalu. Zala megye Pálháza. Tolna megye Örkény. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Pap. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Olcsva. Somogy megye Ordacsehi. Vas megye Olaszfalu. Komárom-Esztergom megye Oroszló. Somogy megye Ózd. Zala megye Ozora. Győr-Moson-Sopron megye Palkonya.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Pusztaföldvár. Pest megye Pilisborosjenő. Fejér megye Perkupa. Pest megye Pusztavám. Baranya megye Pitvaros. Nógrád megye Pusztacsalád. Fejér megye Pusztaszemes. Baranya megye Piliny. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Perőcsény. Győr-Moson-Sopron megye Perbál. Győr-Moson-Sopron megye Rábaszentmihály. Pest megye Pilisvörösvár. Győr-Moson-Sopron megye 219 . Pest megye Pilisszentlászló. Vas megye Poroszló. Győr-Moson-Sopron megye Pölöske. Zala megye Pusztafalu. Heves megye Porpác. Pest megye Pincehely. Pest megye Pilismarót. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Pogány. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Pula. Fejér megye Pázmándfalu. Győr-Moson-Sopron megye Rábagyarmat. Győr-Moson-Sopron megye Püspökhatvan. Zala megye Pötréte. Somogy megye Pusztamagyaród. Vas megye Pinnye. Pest megye Piliscsaba. Baranya megye Pécsbagota. Vas megye Porrog. Pest megye Porcsalma. Vas megye Pusztadobos. Győr-Moson-Sopron megye Rábapatona. Zala megye Pusztaberki. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Pereked. Somogy megye Potyond. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Pirtó. Zala megye Pusztamérges. Bács-Kiskun megye Piskó. Komárom-Esztergom megye Pilisszántó. Somogy megye Pusztaszentlászló. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Pénzesgyőr. Zala megye Porva. Győr-Moson-Sopron megye Rábapaty. Zala megye Prügy. Győr-Moson-Sopron megye Rábaszentmiklós. Tolna megye Pinkamindszent. Komárom-Esztergom megye Pilisjászfalu. Zala megye Petneháza. Pest megye Pócspetri. Baranya megye Pécsdevecser. Csongrád megye Pusztamiske. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Pér. Veszprém megye Pósfa. Győr-Moson-Sopron megye Pécel. Vas megye Potony. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Pornóapáti. Baranya megye Pécsvárad. Csongrád megye Pócsa. Veszprém megye Pusztaapáti. Somogy megye Pórszombat. Veszprém megye Pethőhenye. Veszprém megye Pusztamonostor. Zala megye Petrivente. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Pusztaszabolcs. Békés megye Pusztahencse. Vas megye Rábahídvég. Pest megye Püspökladány. Baranya megye Pocsaj. Fejér megye Pusztazámor. Győr-Moson-Sopron megye Perkáta. Győr-Moson-Sopron megye Rábacsécsény. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Püski. Hajdú-Bihar megye Polgárdi. Pest megye Pilisszentiván. Zala megye Pusztaszer. Somogy megye Polgár. Heves megye Pétfürdő. Heves megye Petőfiszállás. Nógrád megye Pilis. Békés megye Pusztaradvány. Somogy megye Pókaszepetk. Zala megye Pölöskefő. Tolna megye Pördefölde. Baranya megye Perenye. Pest megye Pátyod. Heves megye Penc. Vas megye Petrikeresztúr.A helységek betűrendes névsora – Alphabetical list of localities Páty. Somogy megye Péteri. Zala megye Pörböly. Baranya megye Pogányszentpéter. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Pusztaederics. Pest megye Piliscsév. Somogy megye Porrogszentkirály. Pest megye Pilisszentkereszt. Vas megye Püspökszilágy. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Perecse. Zala megye Pettend. Baranya megye Pécsely. Fejér megye Pomáz. Pest megye Pere. Vas megye Rábakecöl. Vas megye Pereszteg. Pest megye Peterd. Győr-Moson-Sopron megye Rábatamási. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Pázmánd. Pest megye R Rábacsanak. Győr-Moson-Sopron megye Rábaszentandrás. Csongrád megye Pusztavacs. Pest megye Pétervására. Baranya megye Pély. Győr-Moson-Sopron megye Piricse. Pest megye Putnok. Pest megye Penészlek. Vas megye Rábapordány. Hajdú-Bihar megye Pócsmegyer. Győr-Moson-Sopron megye Rábasebes. Baranya megye Péterhida. Jász-Nagykun-Szolnok megye Pusztaottlaka. Bács-Kiskun megye Petőháza. Győr-Moson-Sopron megye Petőmihályfa. Vas megye Pécs. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Petőfibánya. Vas megye Peresznye. Veszprém megye Penyige. Győr-Moson-Sopron megye Pusztacsó. Veszprém megye Pécsudvard. Pest megye Pecöl. Hajdú-Bihar megye Püspökmolnári. Zala megye Polány. Somogy megye Porrogszentpál. Tolna megye Pusztakovácsi. Baranya megye Pellérd.

Fejér megye Sárkeresztúr. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sajókaza. Baranya megye Sáska. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sajógalgóc. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Répcelak. Vas megye Röszke. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Rátót. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Rózsaszentmárton. Somogy megye Rinyaújnép. Veszprém megye Rásonysápberencs. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sajóivánka. Csongrád megye Sántos. Vas megye Sárhida. Vas megye Sásd. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sajószentpéter. Zala megye Ricse. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sátoraljaújhely. Somogy megye Sajóbábony. Zala megye Ramocsaháza. Nógrád megye Romonya. Jász-Nagykun-Szolnok megye Rákócziújfalu. Békés megye Sárkeresztes. Vas megye Ruzsa. Fejér megye Sárszentlőrinc. Heves megye Réde. Somogy megye Ramocsa. Fejér megye Sarud. Csongrád megye S Ságújfalu. Győr-Moson-Sopron megye Resznek. Vas megye Rábcakapi. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sajómercse. Nógrád megye Révfülöp. Somogy megye Rohod. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Rajka. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Rátka. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Rakamaz. Győr-Moson-Sopron megye Rácalmás. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sajóvelezd. Komárom-Esztergom megye Rédics. Győr-Moson-Sopron megye Rakaca. Vas megye Ravazd. Nógrád megye Rákóczifalva. Baranya megye Rádóckölked. Hajdú-Bihar megye Sáránd. Hajdú-Bihar megye Sarród. Zala megye Sárok. Bács-Kiskun megye Remeteszőlős. Békés megye Sarkadkeresztúr. Heves megye Röjtökmuzsaj. Nógrád megye Rinyabesenyő. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sárbogárd. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Rákóczibánya. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sajókápolna. Győr-Moson-Sopron megye Romhány. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sajtoskál. Pest megye Rád. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sajóörös. Zala megye Sándorfalva. Fejér megye Sárospatak. Somogy megye Rinyaszentkirály. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Rum. Pest megye Rádfalva. Nógrád megye Sand. Fejér megye Sárkeszi. Csongrád megye Rudabánya. Vas megye 220 . Heves megye Sárvár. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Raposka. Jász-Nagykun-Szolnok megye Ráksi. Veszprém megye Révleányvár. Somogy megye Sé. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Regenye. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sajóecseg. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sajószöged. Vas megye Répceszemere. Győr-Moson-Sopron megye Recsk. Vas megye Salomvár. Zala megye Sály. Győr-Moson-Sopron megye Sárszentágota. Somogy megye Rinyaújlak. Veszprém megye Sáta. Somogy megye Rinyakovácsi. Vas megye Radostyán. Somogy megye Sáp. Baranya megye Regöly. Veszprém megye Salgótarján. Tolna megye Sárrétudvari. Fejér megye Sáregres. Vas megye Salföld. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Rétság. Nógrád megye Ságvár. Veszprém megye Rigyác. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Románd.A helységek betűrendes névsora – Alphabetical list of localities Rábatöttös. Hajdú-Bihar megye Sárazsadány. Baranya megye Rózsafa. Tolna megye Sárszentmihály. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sajósenye. Győr-Moson-Sopron megye Rönök. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Rudolftelep. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sátorhely. Baranya megye Rozsály. Baranya megye Sárosd. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sajókeresztúr. Győr-Moson-Sopron megye Rétközberencs. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sajóhídvég. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sajónémeti. Zala megye Sárisáp. Pest megye Répáshuta. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sajólád. Komárom-Esztergom megye Sarkad. Baranya megye Sámsonháza. Fejér megye Ráckeve. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Rigács. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sajópálfala. Nógrád megye Salköveskút. Zala megye Rimóc. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Rápolt. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sajópetri. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sajólászlófalva. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sárpilis. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Rakacaszend. Vas megye Répcevis. Zala megye Regéc. Baranya megye Sávoly. Fejér megye Sármellék. Fejér megye Ráckeresztúr. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Rezi. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Ragály. Győr-Moson-Sopron megye Répceszentgyörgy. Zala megye Rétalap. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sajóvámos. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sámod. Tolna megye Rém. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sajópüspöki. Fejér megye Sárfimizdó.

Tolna megye Szakmár. Zala megye Sénye. Fejér megye Sumony. Bács-Kiskun megye Soltszentimre. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Simaság. Komárom-Esztergom megye Sz Szabadbattyán. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Seregélyes. Veszprém megye Somlóvásárhely. Zala megye Söpte. Tolna megye Szakcs. Baranya megye Semjén. Békés megye Szabadszállás. Somogy megye Sirok. Somogy megye Sikátor. Somogy megye Somogybükkösd. Bács-Kiskun megye Sülysáp. Győr-Moson-Sopron megye Sopronhorpács. Zala megye Szalaszend. Somogy megye Selyeb. Somogy megye Somogybabod. Győr-Moson-Sopron megye Szakonyfalu. Baranya megye Somogyhatvan. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sérsekszőlős. Vas megye Szákszend. Vas megye Sóshartyán. Győr-Moson-Sopron megye Sopronkövesd. Tolna megye Sióagárd. Somogy megye Szabadkígyós. Veszprém megye Somodor. Somogy megye Simontornya. Zala megye Sényő. Somogy megye Somberek. Zala megye Sorokpolány. Vas megye Szakoly. Bács-Kiskun megye Szalmatercs. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Szamosangyalos. Bács-Kiskun megye Soltvadkert. Veszprém megye Somlószőlős. Somogy megye Somogysimonyi. Győr-Moson-Sopron megye Sopronnémeti. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sósvertike. Baranya megye Somogyaracs. Fejér megye Serényfalva. Somogy megye Siójut. Vas megye Söréd. Somogy megye Somogyhárságy. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Szabolcsveresmart. Győr-Moson-Sopron megye Sokorópátka. Baranya megye Sima. Heves megye Szajol. Somogy megye Somogyszentpál. Somogy megye Somogytúr. Győr-Moson-Sopron megye Siklós. Somogy megye Somogygeszti. Pest megye Sóstófalva. Somogy megye Somogyacsa. Baranya megye Siklósnagyfalu. Vas megye Söjtör. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Szabolcsbáka. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Szamossályi. Somogy megye Somogysámson. Somogy megye Somogyszob. Fejér megye Szabadi. Somogy megye Somogyvár. Baranya megye Siklósbodony. Vas megye Szalánta. Veszprém megye Süttő. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 221 . Pest megye Sümeg. Győr-Moson-Sopron megye Solt. Baranya megye Somlójenő. Somogy megye Somogyviszló. Baranya megye Súr. Baranya megye Szalapa. Komárom-Esztergom megye Surd. Vas megye Sorkikápolna. Fejér megye Szabadegyháza. Pest megye Som. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Szalatnak. Veszprém megye Solymár. Somogy megye Szabolcs. Baranya megye Somogyjád. Jász-Nagykun-Szolnok megye Szakácsi. Somogy megye Somogysárd. Baranya megye Szajk. Somogy megye Somogyszil. Baranya megye Szabás. Somogy megye Somogymeggyes. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sellye. Veszprém megye Somlóvecse. Somogy megye Somogyapáti. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Szamosbecs. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Szakadát. Vas megye Sormás. Veszprém megye Sümegcsehi. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Semjénháza. Somogy megye Somogyfajsz. Zala megye Sükösd. Somogy megye Somogycsicsó.A helységek betűrendes névsora – Alphabetical list of localities Segesd. Fejér megye Szabadhídvég. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Szakály. Baranya megye Sótony. Nógrád megye Sóskút. Tolna megye Siófok . Baranya megye Szálka. Pest megye Szágy. Vas megye Sobor. Bács-Kiskun megye Sóly. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Szada. Somogy megye Somogyaszaló. Somogy megye Somogyudvarhely. Tolna megye Szakáld. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Soponya. Tolna megye Szalkszentmárton. Somogy megye Somogydöröcske. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Szamosszeg. Somogy megye Somogyvámos. Baranya megye Somogyzsitfa. Nógrád megye Sonkád. Vas megye Simonfa. Fejér megye Sopron. Bács-Kiskun megye Szaknyér. Zala megye Sümegprága. Bács-Kiskun megye Szabadszentkirály. Nógrád megye Szalonna. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Szakony. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Szamoskér. Heves megye Sitke. Győr-Moson-Sopron megye Sorkifalud. Somogy megye Somogyegres. Baranya megye Szajla. Komárom-Esztergom megye Szalafő. Fejér megye Sukoró. Somogy megye Somoskőújfalu.

Zala megye Szilvás. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Szőke. Somogy megye Szőlősardó. Pest megye Sződliget. Nógrád megye Szilsárkány. Csongrád megye Szekszárd. Győr-Moson-Sopron megye Szeremle. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Szorosad. Pest megye Szentes. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Szirák. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Szomor. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Szob. Pest megye Szigetcsép. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Székelyszabar. Zala megye Szederkény. Somogy megye Szenta. Veszprém megye Szentkatalin. Fejér megye Szárász. Zala megye Szenyér. Békés megye Szegi. Somogy megye Szentbékkálla. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Szentistvánbaksa. Vas megye Szigetbecse. Baranya megye Szár. Hajdú-Bihar megye Szergény. Veszprém megye Szentborbás. Pest megye Szigetmonostor. Hajdú-Bihar megye Szentpéterúr. Heves megye Szászberek. Baranya megye Szentdomonkos. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Szinpetri. Somogy megye Szany. Heves megye Szente. Vas megye Szelevény. Győr-Moson-Sopron megye Szárliget. Komárom-Esztergom megye Szorgalmatos. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Szenna. Baranya megye Százhalombatta. Vas megye Szemere. Csongrád megye Szegerdő. Csongrád megye Szava. Vas megye Szentgyörgyvár. Győr-Moson-Sopron megye Szilvágy. Jász-Nagykun-Szolnok megye Szellő. Heves megye Szijártóháza. Veszprém megye Szentkozmadombja. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Szendehely. Somogy megye Szepetnek. Baranya megye Szilaspogony. Zala megye Szentmártonkáta. Pest megye Szentmargitfalva. Békés megye Szarvasgede. Veszprém megye Szaporca. Pest megye Szigetújfalu. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Szil. Jász-Nagykun-Szolnok megye Szászfa. Zala megye Szikszó. Veszprém megye Szihalom. Somogy megye Szőc. Pest megye Szigetszentmárton. Csongrád megye Szentgál. Bács-Kiskun megye Szerencs. Pest megye Szigethalom. Heves megye Szin. Baranya megye Szárazd. Csongrád megye Székely. Pest megye Szokolya. Baranya megye Székesfehérvár. Baranya megye Szőkedencs. Somogy megye Szilvásvárad. Somogy megye Szentantalfa. Nógrád megye Szirmabesenyő. Nógrád megye Szentegát. Nógrád megye Szécsisziget. Nógrád megye Szarvaskend. Pest megye Szólád. Pest megye Szigetszentmiklós. Győr-Moson-Sopron megye Szilágy. Pest megye Szebény. Veszprém megye Szőce. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Szamosújlak. Pest megye Szögliget. Zala megye Szentpéterszeg. Nógrád megye Szatta. Vas megye Szarvaskő. Vas megye Szomód. Veszprém megye Szentgáloskér. Tolna megye Szárföld. Komárom-Esztergom megye Szarvas. Baranya megye Szentliszló. Vas megye Szatymaz. Jász-Nagykun-Szolnok megye Szombathely. Baranya megye Szentkirály. Bács-Kiskun megye Szentkirályszabadja. Baranya megye Szilvásszentmárton. Somogy megye Szentgotthárd. Baranya megye Szentlőrinckáta. Tolna megye Szeleste. Zala megye Szerecseny. Vas megye Sződ. Nógrád megye Szank. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Szentjakabfa. Baranya megye Szedres. Baranya megye Szigliget. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Szegvár. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Szanda. Nógrád megye Szendrő. Bács-Kiskun megye Szántód. Győr-Moson-Sopron megye Szápár. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Szendrőlád. Zala megye Szentlászló. Tolna megye Szeged. Baranya megye Szentendre. Nógrád megye Szécsény. Komárom-Esztergom megye Szomolya. Borsod-Abaúj-Zemplén megye 222 . Zala megye Szentgyörgyvölgy.A helységek betűrendes névsora – Alphabetical list of localities Szamostatárfalva. Pest megye Szentpéterfa. Fejér megye Székkutas. Somogy megye Szolnok. Baranya megye Szemenye. Somogy megye Szeghalom. Baranya megye Szécsénke. Zala megye Szentlőrinc. Somogy megye Szentdénes. Nógrád megye Szécsényfelfalu. Baranya megye Szőkéd. Vas megye Szentpéterfölde. Baranya megye Szemely. Baranya megye Szatmárcseke. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Szerep. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Szátok. Veszprém megye Szentistván. Zala megye Szentimrefalva. Pest megye Szigetvár. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Szegilong. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Szászvár. Veszprém megye Szentbalázs.

Baranya megye Szúcs. Baranya megye Téseny. Zala megye Tét. Pest megye Tárnokréti. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tiszaalpár. Bács-Kiskun megye Téglás. Békés megye Teleki. Tolna megye Tibolddaróc. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tiszaderzs. Győr-Moson-Sopron megye Tar. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tiszakarád. Pest megye Tác. Hajdú-Bihar megye Tékes. Veszprém megye Tésa. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tiszabercel. Bács-Kiskun megye Tiszabábolna. Heves megye Szügy. Somogy megye Tass. Heves megye Tarnaörs. Bács-Kiskun megye Tiszakerecseny. Baranya megye Taszár. Jász-Nagykun-Szolnok megye Tiszagyulaháza. Pest megye Tápiószele. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tiborszállás. Hajdú-Bihar megye Tiszacsermely. Vas megye Táp. Somogy megye Tabajd. Nógrád megye Szuhafő. Pest megye Tázlár. Veszprém megye Tákos. Veszprém megye Tapsony. Komárom-Esztergom megye Tarnabod. Vas megye Telekgerendás. Borsod-Abaúj-Zemplén megye T Tab. Pest megye Tápióság. Baranya megye Teskánd. Somogy megye Tilaj. Pest megye Telkibánya. Bács-Kiskun megye Táborfalva. Heves megye Tarnaszentmiklós. Győr-Moson-Sopron megye Tárkány. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Taktakenéz. Pest megye Tápiógyörgye. Heves megye Tés. Somogy megye Szörény. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tiszadada. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Taktaharkány. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tamási. Heves megye Tárnok. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tiszacsege. Nógrád megye Szűcsi. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tiszabezdéd. Veszprém megye Tahitótfalu. Fejér megye Tagyon. Győr-Moson-Sopron megye Tépe. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Taksony.A helységek betűrendes névsora – Alphabetical list of localities Szőlősgyörök. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Taktaszada. Nógrád megye Tarany. Somogy megye Telki. Tolna megye Tengeri. Hajdú-Bihar megye Tevel. Komárom-Esztergom megye Tatabánya. Pest megye Tápiószentmárton. Pest megye Taktabáj. Győr-Moson-Sopron megye Tápióbicske. Heves megye Tarnazsadány. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tiszadorogma. Heves megye Tarnaszentmária. Somogy megye Tát. Komárom-Esztergom megye Tataháza. Hajdú-Bihar megye Terem. Heves megye Szuha. Pest megye Tésenfa. Pest megye Takácsi. Bács-Kiskun megye 223 . Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tiszaeszlár. Jász-Nagykun-Szolnok megye Tiszadob. Baranya megye Teklafalu. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tihany. Somogy megye Tenk. Bács-Kiskun megye Tatárszentgyörgy. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tarrós. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Terpes. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tard. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tiszabő. Veszprém megye Tikos. Jász-Nagykun-Szolnok megye Tiszagyenda. Komárom-Esztergom megye Tarjánpuszta. Somogy megye Szurdokpüspöki. Zala megye Timár. Baranya megye Telekes. Baranya megye Szulok. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Taliándörögd. Pest megye Tápiószőlős. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Szuhogy. Veszprém megye Tállya. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tiszakeszi. Heves megye Tarnaméra. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tengelic. Pest megye Tiszaadony. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tiszabecs. Békés megye Tarján. Nógrád megye Szűr. Fejér megye Tabdi. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Szuhakálló. Somogy megye Tarcal. Baranya megye Táska. Pest megye Tápiószecső. Heves megye Tényő. Somogy megye Tápszentmiklós. Hajdú-Bihar megye Tiszaigar. Jász-Nagykun-Szolnok megye Tiszafüred. Komárom-Esztergom megye Tata. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tardos. Nógrád megye Teresztenye. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tinnye. Győr-Moson-Sopron megye Tarpa. Jász-Nagykun-Szolnok megye Tiszajenő. Jász-Nagykun-Szolnok megye Tiszakanyár. Jász-Nagykun-Szolnok megye Tiszabura. Nógrád megye Tereske. Baranya megye Tengőd. Győr-Moson-Sopron megye Tetétlen. Komárom-Esztergom megye Tarhos. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tiszaföldvár. Jász-Nagykun-Szolnok megye Tiszacsécse. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tiszakécske. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Terény. Vas megye Tapolca. Pest megye Táplánszentkereszt. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tardona. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Szulimán. Heves megye Tarnalelesz. Tolna megye Tanakajd. Jász-Nagykun-Szolnok megye Tiszainoka.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tornaszentandrás. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tornyiszentmiklós. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Ura. Békés megye Újlengyel. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Újdombrád. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Újhartyán. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tiszavalk. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tiszanagyfalu. Veszprém megye Tök. Bács-Kiskun megye Tiszaújváros. Baranya megye Trizs. Vas megye Tömörkény. Hajdú-Bihar megye Újlőrincfalva. Békés megye Tótszentgyörgy. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tiszalúc. Somogy megye Törökszentmiklós. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tisztaberek. Jász-Nagykun-Szolnok megye Tiszaug. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tornakápolna. Tolna megye Újkenéz. Zala megye Tófű. Pest megye Töltéstava. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Újfehértó. Fejér megye Úri. Jász-Nagykun-Szolnok megye Tiszaszalka. Vas megye Tornabarakony. Bács-Kiskun megye Uzsa. Bács-Kiskun megye Újtikos. Pest megye Tófalu. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tiszavárkony. Csongrád megye Tiszaszőlős. Bács-Kiskun megye Újszalonta. Heves megye Újpetre. Jász-Nagykun-Szolnok megye Újszentiván. Jász-Nagykun-Szolnok megye Törtel. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tuzsér. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Újkér. Jász-Nagykun-Szolnok megye Tiszaszentmárton. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tokod. Jász-Nagykun-Szolnok megye Tiszasüly. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tunyogmatolcs. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tiszatelek. Zala megye Tormás. Jász-Nagykun-Szolnok megye Tiszasas. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tóalmás. Pest megye Újtelek.A helységek betűrendes névsora – Alphabetical list of localities Tiszakóród. Baranya megye Tokaj. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tornanádaska. Zala megye Tótszerdahely. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tornyospálca. Baranya megye Udvari. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tiszaroff. Békés megye Újszász. Heves megye Tiszaörs. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Uszód. Komárom-Esztergom megye Tokorcs. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tornaszentjakab. Hajdú-Bihar megye Tolmács. Vas megye Tolcsva. Somogy megye Tószeg. Veszprém megye Újbarok. Jász-Nagykun-Szolnok megye Tiszavasvári. Csongrád megye Törökbálint. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tompa. Fejér megye Újcsanálos. Jász-Nagykun-Szolnok megye Tiszaladány. Komárom-Esztergom megye Tokodaltáró. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye U–Ú Udvar. Zala megye Újvárfalva. Győr-Moson-Sopron megye Újkígyós. Pest megye Töttös. Pest megye Törökkoppány. Pest megye Újiráz. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tiszasziget. Baranya megye Tótszentmárton. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tura. Veszprém megye Und. Baranya megye Tormásliget. Veszprém megye 224 . Győr-Moson-Sopron megye Tömörd. Nógrád megye Tolna. Vas megye Tordas. Bács-Kiskun megye Tompaládony. Vas megye Úrhida. Jász-Nagykun-Szolnok megye Tiszarád. Komárom-Esztergom megye Uppony. Jász-Nagykun-Szolnok megye Tiszapalkonya. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tiszatenyő. Jász-Nagykun-Szolnok megye Túrony. Tolna megye Tolnanémedi. Csongrád megye Újszentmargita. Tolna megye Ugod. Baranya megye Újrónafő. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tiszamogyorós. Fejér megye Tormafölde. Pest megye Tököl. Győr-Moson-Sopron megye Újsolt. Veszprém megye Ty Tyukod. Jász-Nagykun-Szolnok megye Tomor. Somogy megye Tótvázsony. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tivadar. Zala megye Tornyosnémeti. Heves megye Tófej. Pest megye Újléta. Pest megye Úrkút. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Torony. Zala megye Tüskevár. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tiszalök. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Túrkeve. Hajdú-Bihar megye Újudvar. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tiszatarján. Jász-Nagykun-Szolnok megye Tótkomlós. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tiszapüspöki. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Told. Vas megye Torvaj. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Türje. Jász-Nagykun-Szolnok megye Tiszatardos. Baranya megye Túrricse. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Uraiújfalu. Győr-Moson-Sopron megye Úny. Hajdú-Bihar megye Újireg. Pest megye Túristvándi. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tiszaszentimre. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tiszavid. Hajdú-Bihar megye Újszilvás. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tiszanána. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tiszakürt. Somogy megye Ukk. Zala megye Tótújfalu. Veszprém megye Uszka. Tolna megye Tomajmonostora.

Zala megye Vállaj. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Váncsod. Hajdú-Bihar megye Vanyarc. Heves megye Verseg. Hajdú-Bihar megye Velem. Baranya megye Vilmány. Baranya megye Vásárosfalu. Heves megye Vitnyéd. Veszprém megye Veszprémvarsány. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Vázsnok. Békés megye Vejti. Jász-Nagykun-Szolnok megye Vid. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Vasasszonyfa. Baranya megye Vécs. Pest megye Verpelét. Fejér megye Valkó. Somogy megye Veszkény. Heves megye Vecsés. Zala megye Vámosatya. Tolna megye Varsány. Tolna megye Városföld. Komárom-Esztergom megye Vértessomló. Pest megye Vácegres. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Vaja. Bács-Kiskun megye Vasmegyer. Pest megye Üröm. Tolna megye Várfölde. Somogy megye Visonta. Zala megye Vindornyalak. Győr-Moson-Sopron megye 225 . Veszprém megye Vindornyafok. Vas megye Vashosszúfalu. Fejér megye Vérteskethely. Vas megye Viszló. Győr-Moson-Sopron megye Vágáshuta. Veszprém megye Vászoly. Somogy megye Várdomb. Pest megye Visnye. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Varbóc. Győr-Moson-Sopron megye Vásárosmiske. Győr-Moson-Sopron megye Veszprém. Komárom-Esztergom megye Vértestolna. Csongrád megye Üllő. Vas megye Vasszentmihály. Pest megye Vámosoroszi. Pest megye Vadna. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Visz. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Vinár. Zala megye Vasad. Vas megye Vámosgyörk. Fejér megye Velény. Fejér megye Veresegyház. Veszprém megye Várpalota. Veszprém megye Vigántpetend. Pest megye Verőce. Baranya megye Vékény. Somogy megye Viszák. Vas megye Velemér. Veszprém megye Villány. Pest megye V Vác. Vas megye Vasszécseny. Pest megye Versend. Pest megye Váckisújfalu. Vas megye Vatta. Baranya megye Vekerd. Vas megye Vasboldogasszony. Vas megye Vaskeresztes. Fejér megye Vértesboglár. Vas megye Velence.A helységek betűrendes névsora – Alphabetical list of localities Ü–Ű Üllés. Fejér megye Vál. Győr-Moson-Sopron megye Vámosújfalu. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Visznek. Bács-Kiskun megye Városlőd. Zala megye Vasegerszeg. Tolna megye Varászló. Heves megye Várbalog. Vas megye Vaszar. Baranya megye Villánykövesd. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Vámospércs. Hajdú-Bihar megye Vámosszabadi. Heves megye Vámosmikola. Zala megye Visegrád. Pest megye Vácszentlászló. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Vilonya. Vas megye Vasszilvágy. Zala megye Varga. Vas megye Vásárosbéc. Baranya megye Várgesztes. Zala megye Vindornyaszőlős. Baranya megye Vének. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Vajdácska. Győr-Moson-Sopron megye Varbó. Pest megye Váchartyán. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Vaspör. Győr-Moson-Sopron megye Vésztő. Nógrád megye Vanyola. Győr-Moson-Sopron megye Vép. Baranya megye Vértesacsa. Vas megye Vasvár. Vas megye Vereb. Nógrád megye Várvölgy. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Vámoscsalád. Heves megye Viss. Győr-Moson-Sopron megye Vág. Veszprém megye Vilyvitány. Veszprém megye Várong. Somogy megye Váraszó. Veszprém megye Veszprémfajsz. Pest megye Valkonya. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Várda. Pest megye Vácduka. Veszprém megye Veszprémgalsa. Veszprém megye Várad. Komárom-Esztergom megye Vése. Baranya megye Vásárosdombó. Békés megye Vezseny. Baranya megye Véménd. Baranya megye Vajta. Zala megye Vassurány. Komárom-Esztergom megye Várkesző. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Vállus. Pest megye Végegyháza. Pest megye Vasalja. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Vajszló. Veszprém megye Varsád. Veszprém megye Vát. Komárom-Esztergom megye Vértesszőlős. Vas megye Vaskút. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Vadosfa. Vas megye Vásárosnamény. Pest megye Vácrátót. Baranya megye Váralja.

Zala megye Zalaköveskút. Zala megye Zalacsány. Zala megye Zs Zsadány. Somogy megye Zalaapáti. Békés megye Zsáka. Zala megye Vöckönd. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Zagyvarékas. Zala megye Völcsej. Hajdú-Bihar megye Zsámbék. Zala megye Zalaszentgrót. Csongrád megye Zsujta. Zala megye Zalaújlak. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Zákány. Somogy megye Zalaszentgyörgy. Veszprém megye Vörs. Baranya megye Zichyújfalu. Zala megye Zalakomár. Zala megye Zaláta. Zala megye Zalaszentmihály. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 226 . Veszprém megye Zaránk. Somogy megye Ziliz. Somogy megye Zákányfalu. Zala megye Zalaszentmárton. Somogy megye Zirc. Tolna megye Zebecke. Zala megye Zalacséb. Zala megye Zalavég. Zala megye Zebegény. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Zimány. Zala megye Zalkod. Somogy megye Zselickislak. Zala megye Zalaszentlőrinc. Zala megye Zalaszántó. Zala megye Zajta. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Zajk. Zala megye Zalasárszeg. Zala megye Zalaistvánd. Veszprém megye Zalaszentbalázs. Veszprém megye Zók. Győr-Moson-Sopron megye Vönöck. Zala megye Zalakaros. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Zsebeháza. Vas megye Zselickisfalud. Somogy megye Zsennye. Nógrád megye Vizsoly. Vas megye Zsira. Pest megye Zsámbok. Baranya megye Zalatárnok. Pest megye Zsana. Zala megye Zalalövő. Tolna megye Zubogy. Zala megye Zalaszabar. Zala megye Zalaboldogfa. Veszprém megye Zalaháshágy. Fejér megye Zics. Zala megye Zalaegerszeg. Somogy megye Zámoly. Somogy megye Zselicszentpál. Nógrád megye Zádor. Zala megye Zalabaksa. Zala megye Zalaszombatfa. Veszprém megye Zalagyömörő. Jász-Nagykun-Szolnok megye Zagyvaszántó. Zala megye Zalaszegvár. Győr-Moson-Sopron megye Zsédeny. Veszprém megye Zalahaláp. Zala megye Zalavár. Győr-Moson-Sopron megye Zsombó. Zala megye Zalaszentiván. Somogy megye Vizslás. Zala megye Zalaigrice. Bács-Kiskun megye Zsarolyán. Csongrád megye Zala. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Zengővárkony. Baranya megye Zomba.A helységek betűrendes névsora – Alphabetical list of localities Vízvár. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Vokány. Baranya megye Zádorfalva. Zala megye Zalabér. Veszprém megye Zalamerenye. Heves megye Záhony. Somogy megye Zákányszék. Zala megye Zalameggyes. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Z Zabar. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Zamárdi. Pest megye Zemplénagárd. Heves megye Závod. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Zsurk. Fejér megye Zánka. Zala megye Zalaerdőd. Vas megye Vöröstó. Baranya megye Vonyarcvashegy. Zala megye Zalaszentjakab. Zala megye Zalaszentlászló.

Bajnai Gordon s. önkormányzati és területfejlesztési miniszter Decision of the President of Republic of Hungary No. 2007. k. 2007. 31. 12 July 2007. László Sólyom (signed). k. § (3) bekezdése alapján ez a határozat a kihirdetését követ önkormányzati általános választás napján lép hatályba. President of the Republic of Hungary Countersigned.) KE on declaration of the formation of village Tekenye According to § 94 b) in Law LXV. (VIII.FÜGGELÉK APPENDIX A Köztársasági Elnök 155/2007. Minister of Local Government and Regional Development 227 . 30 July 2007. 155/2007. évi XLI. of 1990 on self-government bodies. § b) pontja alapján. évi LXV. július 30. Budapest. Gordon Bajnai (signed).. According to the § 4 (3) in Law XLI. Tekenye községgé nyilvánítása nem érinti Zalaszentgrót város városi címét. on procedure of territorial organization. Sólyom László s. upon the advise of the Minister of Local Government and Regional Development. A területszervezési eljárásról szóló 1999. július 12. this decision will come into force after its declaration on the day of the general election of local government. of 1999. Budapest. Budapest. törvény 4. 31.. (VIII. The formation of Tekenye does not affect the town title of Zalaszentgrót. törvény 94. I declare the settlement part Tekenye of town Zalaszentgrót – with the cessation of the former unification – as village named Tekenye.) KE határozata Tekenye községgé nyilvánításáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. köztársasági elnök Ellenjegyzem: Budapest. az önkormányzati és területfejlesztési miniszter el terjesztésére Zalaszentgrót város Tekenye településrészét a korábbi egyesítés megszüntetésével Tekenye néven községgé nyilvánítom.

) KE of the President of the Republic of Hungary on Conferment of Town Title According to § 94 b) in Law LXV of 1990 on self-government bodies. 2008. § b) pontja alapján. President of the Republic of Hungary Hajós Rudabánya Bodajk.. 2008. július 1-jén lép hatályba. Pusztaszabolcs Gy r-Moson-Sopron megyében: Fert szentmiklós Pest megyében: Halásztelek. évi LXV. Gyenesei István s. (VI. 25.. upon the advise of the Minister of Local Government. Sólyom László s. Isaszeg Somogy megyében: Zamárdi nagyközségeknek a városi címet adományozom. köztársasági elnök Ellenjegyzem: Dr. önkormányzati miniszter The Decision No. Budapest. Isaszeg Zamárdi Countersigned Dr István Gyenesei (signed). június 13. törvény 94. László Sólyom (signed).A Köztársasági Elnök 140/2008. Minister of Local Government 228 . 140/2008. 2008. Ez a határozat 2008. (VI. I confer town title to the following villages in county Bács-Kiskun : in county Borsod-Abaúj-Zemplén : in county Fejér : in county Gy r-Moson-Sopron : in county Pest : in county Somogy : This decision will be in force on the 1st of July. 25. Budapest.k.k.) KE határozata városi cím adományozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. Pusztaszabolcs Fert szentmiklós Halásztelek. az önkormányzati miniszter el terjesztésére Bács-Kiskun megyében: Hajós Borsod-Abaúj-Zemplén megyében: Rudabánya Fejér megyében: Bodajk. 13 June.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->