Second group Lopez Badbaden Garcia Adriano Sumira Rozul Layug Morales Bermudez

Mga Komento          Walang kamera Nagbabasa ng script Nasa karakter ang mga actor Sinimulan sa Pag-atake sa pearl Harbor May mga larawan ng mga aktwal sa pahayagan nung panahon ng digmaan May mga larawan ng mga aktwal na pangyayari sa digmaan Madetalye Malinaw ang impormasyon na nakalap May entertainment value

Mga paksang natalakay Pagsalakay sa Pearl Harbor Pag-atake sa Pilipinas Pagbagsak ng Bataana Pagbagsak ng Corregidor

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful