Third Group Malungcut Ugalino Bartolome Corpuz Dizon L. Bautista J. Canlas Pascual Dizon P.

Mga Komento  Walang script  Walang costumes  Sinimulan sa mga ugat o sanhi ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig  May video clips na nagpalinaw sa nilalaman ng paksa. Actual/Real Footage  Hindi memoryado ang pagkakasunud-sunod ng programa  May mga larawan ng mga aktwa na pangyayari sa digmaan.  Karamihan ng mga miyembro ay may ginagawa  Kulang sa paghahanda  May mga hindi natalakay tulad ng Labanan sa Bataan  May kakulangan sa mga nasaliksik  Isang aklat lamang ang naging basehan ng presentasyon