Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
108Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
knjiga1

knjiga1

Ratings:
(0)
|Views: 13,157|Likes:
Published by thebojke92

More info:

Published by: thebojke92 on Mar 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/24/2015

pdf

text

original

 
P R E D G O V O R Sadaj knjige je uskladjen sa nastavnim planom i programom predmetaInženjerska geologija na Gradjevinskom odseku Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.Obim knjige prevazilazi mogućnosti koje pruža fond časova 3+2 u jednom semestru.Kjnigu, po obimu strogo primerenu nastavnom planu i programu, bilo bi mnogo lakše, bržei jednostavnije napisati. I pored toga odlučio sam se da ona bude ovakva kakva je sada.Opredeljenje za ovakav pristup je u ličnom stavu da je solidna osnova iz inženjerskegeologije neophodna za sticanje odgovarajućih znanja iz predmeta mehanika tla, fundiranjei gradjevinski materijali. Ono što studenti ne nauče do polaganja ispita iz inženjerskegeologije, naučiće u vremenu posle toga.Sve stenske mase u sklopu terena su, po pravilu, anizotropne, heterogene i uodredjenom naponskom stanju. Prekomerna uprošćavanja, kako se to često čini da bi sematematički rešili odredjeni problemi, mogu biti višestruko pogrešna. Zato treba naći meruizmedju težnji nekih istraživača terena da se primat da proračunima i drugih istraživačaterena koji veću težinu daju izučavanju strukturnih svojstava stenskih masa i izboru parametara za prorune, ne zapostavljajući i potrebna uotavanja. Izvesno je daistraživači terena, kako se to u knjizi naglašava, treba da terenskim istražnim radovima prikupe što je moguće više informacija, da te podatke i one koji se dobiju laboratorijskimmetodama na valjan način obrade, uključujući i potrebne proračune.Knjiga će biti dovoljna i studentima drugih gradjevinskih fakulteta, za sticanje potrebnih znanja iz oblasti inženjerske geologije. Takodje, studenti završnih godina studijagradjevinske struke i inženjeri, moći će u ponovnom čitanju ove knjige naći dosta korisnihinformacija i podataka. Osim studenata gradjevinskih fakulteta, knjiga će biti od koristi istudentima i inženjerima: pojedinih odseka Rudarsko-geološkog fakulteta, Poljoprivrednogfakulteta, Prirodno-matematičkog fakulteta.Učestvovao sam, samostalno ili sa drugim stručnjacima, u realizaciji istraživanjaterena za raznovrsne objekte, za različite faze istraživanja. Posebno ističem istraživanja za: podzemne objekte, klizišta, brane i akumulacije, zgrade i dr. Izvesno je da su ta iskustvanašla svoj autentični odraz u knjizi. U većini slučajeva, zbog ograničenosti prostora, ličnistavovi i iskustva su prikazani u vrlo sažetoj formi, ali i to zasigurno obogaćuje ovu knjigu.Generalizovani stavovi i opšte prihvaćena stručna znanja su zasigurno dominantnozastupljena.Knjiga treba da posluži studentima da steknu dovoljno znanja za normalnoodvijanje nastave iz predmeta mehanika tla i fundiranje. I pored toga što su mnoge formuledate u knjizi, u svim poglavljima težilo se tome da se prikaže kako je najveći obimistraživanja terena usmeren na to da se što je moguće preciznije uradi geotehnička karta područja i geotehnički presek terena. Greške koje iz toga proizilaze po pravilu su višestrukoveće nego greške koje su uzrokovane izborom poznatih metoda proračuna.
 
Većinu poglavlja su pre publikovanja detaljno pregledali stručnjaci koji se bave predmetnom problematikom. Na tome im se zahvaljujem.Posebno želim da se zahvalim recenzentima: prof. dr Petru Lokinu, dipl. ing. geol., prof. dr Radomiru Foliću, dipl. ing. gradj. i prof. dr Ljubomiru Rokiću, dipl. ing. geol.Zahvalnost dugujem i svim sponzorima i pojedincima koji su materijalno pomoglida se ova knjiga publikuje.Autor doc. dr Milinko Vasić, dipl. ing. geol.2
 
1. UVOD
Inženjerska geologija je naučno-stručna oblast geologije. Ona je bazirana nametodološkim postupcima istraživanja i ispitivanja terena mnogobrojnih specijalizovanihnaučnih disciplina, prevashodno u oblasti geologije, kojima je osnovni cilj i zadatak da sena bazi kompleksne metodologije ispitivanja terena precizira interakcijsko delovanje terenai objekata svih vrsta. To znači da je glavni zadatak istraživanja i ispitivanja terenautvrdjivanje bitnih činjenica koje se odnose na stenske mase u sklopu terena, svojstva injihove karakteristike, stanja u sklopu terena i to sve sa stanovišta potreba graditeljstva.Osim praktične primene inženjerske geologije u gradjevinarstvu, gde je njen značaj dalekonajvažniji, ona je našla praktičnu primenu i u rudarstvu, urbanističkom planiranju inaročito posledenjih godina u zaštiti geološke sredine.Inženjerska geologija je relativno mlada naučna disciplina. Njen značaj je naročitoispoljen u drugoj polovini prošlog veka, a uslovljen je procvatom gradjevinarstva uopšte. Naime, izrazito je veliki civilizacijski napredak ostvaren u tom periodu, kada su u svetu, pai kod nas, gradjeni mnogobrojni veoma važni objekti: brane, akumulacije, tuneli, podzemniobjekti raznovrsne namene, putevi i železnice, objekti visokogradnje i dr. Mnogi objekti suiziskivali potrebu ne samo da se oni prilagode datim terenskim uslovima, već i obavezu dase vrše odredjena poboljšanja svojstava terena, za čega je takodje bila obavezna solidnaistraženost terena. Zasigurno se može tvrditi da, kako su projektovani i gradjeni svesloženiji i veći objekti, tako je narastala i potreba sve bolje istraženosti terena i preciziranjegeotehničkih uslova njihove izgradnje. Nesporan je i veoma veliki doprinos upravoinženjerske geologije u tom pogledu. Glavni pravci u kojima se sada razvija inženjerskageologija su:- izučavanje mineralno-petroloških svojstava stena, njihovih fizičko-mehaničko-tehnolkih i drugih svojstava, u cilju korišćenja prirodnih materijala u industrijigradjevinskih materijala i gradjevinske galanterije;3

Activity (108)

You've already reviewed this. Edit your review.
zarko liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
pfcbeograd liked this
štatebolidupe liked this
štatebolidupe liked this
POP liked this
Соња Тасић liked this
Nikola Kolevski liked this
pfcbeograd liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->