You are on page 1of 18

Općinski kazneni sud u Zagrebu

Predmet: 8. K-167/10

Privatni tužitelj: Ante Vranković

Tuženik: Hrvatska odvjetnička komora

Sutkinje: 1. stupanj: Jasna Zoretić Rendulić


2. stupanj: Tatjana Ivošević Turk

1) Glavni dokumenti (str. 1-11)

2) Obrazloženje: Odvjetnička komora & Općinski kazneni sud:


„Ruka ruku mije!“ (str. 12)

1
DOKUMENT 1

2
DOKUMENT 2 – Tužba – prva i zadnja strana

……
II Slijedom navedenog, privatni tužitelj predlaže:

3
1. da se pred Općinskim kaznenim sudom u Zagrebu, kao stvarno i mjesno nadležnim zakaže i
održi rasprava,
2. da se na glavnu raspravu pozovu privatni tužitelj i okrivljenik, i da se izvrši uvid u tužiteljeve
priložene Dokaze 1-48, 119, 123 i 251-346,

3. da se pozovu kao svjedoci: za činjenicu, u vezi s 1. i s 2. klevetom okrivljenika, da članica


okrivljenika, odvjetnica Diana Vranković Zoričić u razdoblju nakon očeve smrti, od 1996. do
2002./03. nije prebivala u stanu u Domjanićevoj 15 u Svetom Ivanu Zelini, da se pozovu susjed g.
Branimir Besak – nastavnik u mirovini, G. Krkleca 1, Sv. Ivan Zelina; kao i susjeda gđa Jasna
Guštek, sutkinja Vrhovnog suda u Zagrebu, Zagreb, Trg Nikole Zrinskog 3, koja povremeno
boravi u kući svojeg oca u Domjanićevoj 6,

4. te da se:
a) u vezi s 1. i 2. klevetom okrivljenika, od Policijske postaje Sveti Ivan Zelina, Zagrebačka 30,
pribavi uvjerenje o prebivalištu Diane vranković Zoričić (JMBG 2506965397629), u periodu
1996. – 2003.
b) u vezi s 1. i 2. klevetom okrivljenika, da se od VII. policijske postaje zagrebačke, Zagreb,
Nehajska ul. 7, pribavi izviješće o obavijesnom razgovoru kojeg su djelatnici te postaje obavili
u stanu odvjetnice Diane Vranković Zoričić u Zagrebu, ulica Stjepana Ljubića 22, nakon što je
privatni tužitelj na Policijskoj postaju Sv. Ivan Zelina dana 2. 9. 2002. prijavio prijetnje izrečene
dana 27. 8. 2002. od strane iste odvjetnice i njezinog supruga Gorana Zoričića, a u svezi s
činjenicom da je okrivljena zapravo prebivala u stanu u ul. Stjepana Ljubića vojvode 22 u
Zagrebu, gdje su je policajci i našli, a ne u Domjanićevoj 15 u Sv. Ivanu Zelini, gdje je ona radi
porezne (prirezne) utaje u periodu od 1996. do 2002./03. bila lažno prijavila svoje prebivalište,
c) u vezi s 1. i 2. klevetom okrivljenika, da se od: Ministarstva financija RH – Porezne uprave,
Avenija Dubrovnik 32, Zagreb; kao i od: Ministarstva financija, Porezne uprave, Područni ured
Sv. Ivan Zelina, Trg Ante Starčevića 12, pribave izjave tih dvaju državnih tijela o tome na kojim
je adresama u razdoblju od 1995. do 2004. imala svoje prebivalište prijavljeno porezna
obveznica, odvjetnica Diana Vranković Zoričić (JMBG: 2506965397629; OIB: 68505457037),
d) u vezi s 1. i 2. klevetom okrivljenika, da se od Hrvatske pošte, Zagrebačka ul. 5, Sveti Ivan
Zelina, pribavi preslik Punomoći dane Ante Vrankoviću od strane Diane Vranković (kasnije
Diane Vranković Zoričić) temeljem koje sam ja, Ante Vranković, u razdoblju 1996. do 2002.
podizao preporučene pošiljke koje su stizale na ime odvjetnice Diane Vranković Zoričić na
adresu u Sv. Ivanu Zelini, Domjanićeva 15, (a na kojoj adresi je ista odvjetnica radi utaje
prireza u razdoblju 1996. do 2002./03 bila lažno prijavila svoje prebivalište),
e) u vezi s 1. i 2. klevetom okrivljenika, da se od Osiguranja Zagreb, tj. danas Basler osiguranja
Zagreb, Zagreb, Radnička cesta 37 b, zatraže preslici polica osiguranja okrivljene odvjetnice
Diane Vranković, (od 25. 8. 2001. Diane Vranković Zoričić) za razdoblje 1995. – 2005. Ti
preslici polica osiguranja će pokazati da je ona u tom razdoblju prebivala u stanovima u
Zagrebu, u kojima je osiguravala njihov inventar (npr. Dokaz 298 – polica osiguranja 11-
1010060254), ali da je od ona zapravo u razdoblju 1996. do 2002./2003. bila prijavljena u
očevu malom derutnom stanu u Domjanićevoj 15 u Sv. Ivanu Zelini, kako ne bi plaćala
zagrebački gradski prirez,

5. da se pribavi izvod iz kaznene evidencije za okrivljenika,


6. da se okrivljenik, nakon ocjene svih dokaza izvedenih na glavnoj raspravi, za klevetu (1.
kleveta) koju je iznio u Večernjem listu od 13. svibnja 2010., str. 19 proglasi krivim za kazneno
djelo klevete iz čl. 200. st. 2. Kaznenog zakona, a za klevetu (2. kleveta) koju je iznio u rješenju –
dopisu od 10. svibnja 2010., da ga se proglasi krivim za kazneno djelo klevete iz čl. 200. st. 1.
Kaznenog zakona, i da ga se osudi po Zakonu, te obveže na naknadu nužnih izdataka privatnoga
tužitelja.

S poštovanjem privatni tužitelj:

Ante Vranković (v. r.)


U prilogu:
1. Dokaz o plaćenoj sudskoj pristojbi
Sveti Ivan Zelina, 10. siječnja 2011. 2. Dokazi 1-48, 119, 123, i 251-346

4
DOKUMENT 3

„Riba … od glave!“ – narodna uzrečica


Premda nadnevak iz odredišne rubrike ove povratnice: „18. 01. 2012.“ (vidjeti dolje
lijevo) svjedoči da je moja požurnica poslana glede moje tužbe protiv Hrvatske odvjetničke
komore, poslana iz Sv. Ivana Zeline 17. 01. 2012. (vidjeti gore lijevo) u roku od samo 1 dana
stigla iz Sv. Ivana Zeline na 50 km udaljeni stol predsjednika Općinskog kaznenog suda u
Zagrebu, gospodina Vinka Mioča, otisak žiga ureda koji vraća obavijest: „26. 01. 12.“ (vidjeti
gore desno) svjedoči da je povratnici s te pošiljke trebalo 8 dana(!) da doputuje sa stola
gospodina Mioča do poštanskog ureda u istome gradu (!), koji je meni u Sv. Ivan Zelinu
trebao vratiti tu obavijest tj. povratnicu… …a i to se dogodilo tek onda nakon što sam ja za
tom povratnicom putem Pošte bio poslao službenu potražnicu.

Navedeni slijed događaja zajedno s ovdje priloženim dokumentima, predstavlja


savršen dokaz da i u našem pravosuđu „Riba … od glave.“.

5
DOKUMENT 4

6
DOKUMENT 5

7
DOKUMENT 6

8
DOKUMENT 7

9
DOKUMENT 8

10
DOKUMENT 9

Web adresa čitavog ovog dokumenta je:


http://www.scribd.com/doc/85899630/Sutkinja-Jasna-Zoreti%C4%87-Renduli%C4%87-
Rje%C5%A1enje-u-predmetu-8-K-167-10-Op%C4%87inski-kazneni-sud-u-Zagrebu-19-1-2012

11
12
13
14
Odvjetnička komora & Općinski kazneni sud: „Ruka ruku mije!“
Ovaj predmet koji je na nadležnom Općinskom kaznenom sudu dobio broj 8. K-167/10 iznova je – kao i
mnogi drugi dokumenti koje sam objavio na svojoj stranici na ovdje na Scribdu - otkrio koliko je velika moja
naivnost s jedne, i korumpiranost hrvatskoga sudstva (koju nam E. U. već godinama opetovano opravdano
predbacuje) s druge strane.
Najprije, predmetnoj je sutkinji Jasni Zoretić Rendulić trebalo punih 5 mjeseci da mi na moju privatnu
tužbu pošalje odgovor, što je učinila 20. prosinca 2010. (vidjeti gore Dokument 1), zatraživši od mene da svoju
„tužbu protiv okrivljene Hrvatske odvjetničke komore“ (vidjeti Dokument 1/b), upotpunim, ne navevši za takvo
svoje traženje ni riječi konkretnog obrazloženja. Nakon što sam joj poslao novu tužbu, prošlo je punih godinu
dana, a da od nje nisam dobio nikakav poziv, što me prilično začudilo, jer sam od suca u vrlo sličnom kaznenom
postupku 19. K-32/10 na istom sudu, poziv na prvo ročište dobio svega mjesec dana nakon slanja tužbe, tj. 17
puta brže(!) nego od sutkinje Jasne Zoretić Rendulić.

„Riba … od glave!“ – rekao bi naš narod - i imao pravo!


Stoga sam na savjet jedne sutkinje koju osobno poznajem, nadležnom predsjedniku suda gospodinu
Vinku Mioču dana 17. siječnja 2012. poslao požurnicu, s molbom da sutkinju Zoretić Rendulić zamoli da u
predmetu 8. K-167/10 čim prije sazove glavnu raspravu. No tada je situacija postala još neobičnija, jer mi se
povratnica s te požurnice nikako nije vraćala, što mi se nikad prije nije dogodilo, te sam je na koncu primio tek
nakon što sam za njom putem Pošte poslao potražnicu (vidjeti Dokument 3). Iz toga sam shvatio da navedeni
predsjednik suda Vinko Mioč - kao i nadležna sutkinja - vrlo sporo i nevoljko reagiraju glede moje tužbe protiv
njihovih kolega iz Komore.

Vi bi tužili moje kolege iz Odvjetničke komore?! E pa neće moći!


Na kraju je ova priča o mojoj naivnoj tužbi protiv Odvjetničke komore završila na način da sam od
sutkinje Jasne Zoretić Rendulić dobio Rješenje kojim je ona odbacila moju tužbu „protiv okrivljene Hrvatske
odvjetničke komore“ kako je to izrijekom pisano navela (vidjeti Dokument 4/a), s obrazloženjem da, navodno,
nije jasno koga sam ja uopće tužio (vidjeti Dokument 5/a), premda je ona sama na prvoj strani istoga Rješenja
(vidjeti Dokument 4/a), kao i u svojem dopisu od 20. prosinca 2010. (vidjeti Dokument 1), sama navela da je
riječ o mojoj tužbi „protiv okrivljene Hrvatske odvjetničke komore“ (vidjeti Dokument 1/b i 4/a). Iz toga je
jasno da je sutkinji Jasni Zoretić Rendulić bilo sasvim jasno koga sam ja tužio, ali i to da ona protiv svojih
kolega pravnika iz Hrvatske odvjetničke komore naprosto ne želi pokrenuti kazneni postupak, pa je radi toga
pribjegla očitom, vrlo prozirnom glumatanju i prenemaganju.1

I sudovi međusobno ruke miju


No žalbu je Županijski sud u Zagrebu, u vijeću sastavljenom od sutkinja Tatjane Ivošević Turk,
Mirjane Kralik i Lidije Vidjak 21. 2. 2012. odbio kao neosnovanu, doslovno napisavši da u mojoj tužbi za
kazneno djelo klevete (KZ čl. 200, st. 2) protiv okrivljene Hrvatske odvjetničke komore „iz činjeničnog opisa
nije moguće razabrati koja djela se Odvjetničkoj komori stavljaju na teret.“ Istu svoju tvrdnju navedene 3
sutkinje su same raskrinkale kao svjesnu laž već u sljedećoj rečenici: „nije jasno koju pravnu ili fizičku osobu
okrivljenik smatra krivom što je oklevetan.“
Takvo obrazloženje pokazalo je da se navedene 3 sutkinje, iako im je sve jasno, namjerno prave lude:
prvo, njima je očito bilo jasno da sam Odvjetničkoj komori stavio na teret klevetanje jer su to navele u
drugoj rečenici pobijajući same svoje navodno neznanje iz prve;
drugo, iz prve rečenice je očito i da im je bilo jasno da sam okrivio Odvjetničku komoru, iako u
sljedećoj rečenici tvrde da im to nije jasno
treće, možda najznakovitije: navedene 3 sutkinje mene nazivanju „okrivljenikom“ (iako sam zapravo
tužitelj) pa ispada da u su navedenom predmetu bila dva okrivljenika i nijedan tužitelj.

1
Predmetna sutkinja je u svojem obrazloženju navela da „privatni tužitelj kao okrivljenu navodi Hrvatsku odvjetnički komoru, da bi zatim
naveo da je oklevetan od odgovorne osobe … … (ime je navedeno u izvorniku, op. a.) pa ni u tom dijelu tužba nije jasna niti po njoj sud
može postupati.“ (vidjeti Dokument 5/a). Predmetna sutkinja je to napisala, premda joj je iz moje tužbe od 10. siječnja 2010., str. 1 (vidjeti
Dokument 2/a) bilo posve jasno da je ta tužba podnesena „protiv Hrvatske odvjetničke komore“, a iz razloga: „što je u rješenju – dopisu
upućenom privatnome tužitelju od strane okrivljenika dana 10. svibnja 2010, privatni tužitelj oklevetan od strane odgovorne osobe
okrivljenika gđe … … - vidjeti Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela, čl. 3-5)...“ (vidjeti Dokument 2/e). Iz tog je navoda
moje tužbe predmetnoj sutkinji bilo posve jasno da je moja tužba bila podnesena protiv HOK-a, i da je razlog navođenja imena gđe … … u
tužbi bio taj što se po citiranom Zakonu o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela, čl. 5, st. 1 „odgovornost pravne osobe temelji se na
krivnji odgovorne osobe“, tj. što se u konkretnom slučaju odgovornost HOK-a temeljila na krivnji gđe … … (u izvorniku je navedeno
njezino ime i prezime, kojeg sam ovom prilikom na mjestima označenima s: „… …“ dobrohotno izostavio). Dakle, sutkinji je bilo jasno da
sam ime odgovorne osobe po zakonu morao navesti, pa to, po zakonu, nije mogao biti razlog za odbacivanje tužbe, iako je ona upravo tu
učinila.

15
četvrto, navod o tome da se „ne mogu razabrati objektivna ni subjektivna obilježja kaznenog djela“ je
upravo nakaradan jer je prvostpanjski sud čak zamjerio da je opis tih obilježja pre detaljen jer da je napisan na 17
strana (vidjeti ovdje str. 6, usporediti i ovdje str. 10
Iz takva višestruko nakaradnog obrazloženja stječe se dojam da su navedene 3 sutkinje ili dementne, ili
neubrojive, ili oboje,
Iz toga je pak postalo jasno da Komora neprincipijelno i nezakonito štiti svoju članicu Dianu Vranković
Zoričić (vidjeti o tome druge dokumente ovoj na mojoj stranici na Scribdu), a da nadležni Općinski kazneni sud
na isti način štiti Komoru, te da sam ušao u vrzino kolo u kojem odvjetnici i suci jedni prema drugima postupaju
po principu „Ruka ruku mije“, i da iz takvog vrzinog kola ne postoji konvencionalni pravni izlaz.

Cjelokupna dokumentacija predmeta dostupna je na linku:

https://www.scribd.com/document/354517913/Tu%C5%BEba-protiv-HOK-A-cjelokupna-dokumentacija

16
Nažalost, zbog sudaca kao što je Jasna Zoretić Rendulić, čitavo naše pravosuđe je došlo na zao glas
(vidjeti transparent na slici u sredini).
Drugi dokumenti objavljeni na mojoj stranici na Scribdu: http://www.scribd.com/ante_vrankovi%C4%87
nažalost opetovano, detaljno potvrđuju da je ovakvo mišljenje građana o našim sucima u 80-90 %
slučajeva posve opravdano i točno.

IZVOR: http://www.24sata.hr/galerija/news/docekali-ga-prosvjednici- drzi-se-ivo-pravosue-je-uz-tebe -280768/613941


(Objavljeno pred svega tjedan dana, 10. 9. 2012.)

„DRŽ`SE IVO! PRAVOSUĐE JE UZ TEBE.“

„Vox populi – vox Dei!“

17
Post scriptum:

IZVOR:
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=500274823369197&set=o.199021796887862&type=1&theater

18

You might also like