SC CEZ DISTRIBUTIE SA

(1*)

Proiectant General

S.C. EXPERTSERV S.R.L Ploieşti

FIŞĂ TEHNICĂ În vederea emiterii Acordului Unic. Aviz de amplasament pentru ORGANIZARE DE SANTIER, CONSTRUIRE PROVIZORIE PLATFORMA DE BETON CU IMPREJMUIRE SI AMPLASARE CAMPURI PERSONAL – MODULE UZ INDUSTRIAL « 1. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII

1. Denumire

ORGANIZARE DE SANTIER, CONSTRUIRE PROVIZORIE PLATFORMA DE BETON CU IMPREJMUIRE SI AMPLASARE CAMPURI PERSONAL – MODULE UZ INDUSTRIAL «

(1)

2. Amplasament (1) Locaţia campului se află în intravilanul com. Aninoasa, jud. Gorj 3. Beneficiar (1) OMV PETROM SA- ASSET nr. 2 OLTENIA 4. Proiect (1) nr. TJ 624 / 2010 elaborator (1) S.C. EXPERT SERV S.R.L. Ploieşti
2. CARACTERISTIC ILE TEHNICE SPECIALE ALE INVESTIŢIEI (*1)

2.1. AMPLASAMENT (1):
Organizarea de santier pentru instalatia de foraj Nabors se va realiza pe suprafata de 5000 mp – teren care se afla situat in intravilanul loc. Aninoasa, jud. Gorj, terenul apartinand unui proprietar particular, categoria de folosinta fiind – neproductiv ( curti constructii ). Accesul la locatia campului se realizeaza din drumul comunal asfaltat existent.

2.2. BRANŞAMENT/RACORD (1): Nu e cazul ( racordarea se face din surse proprii cu generatoare ).
2.3. CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT (*1): Nu este cazul 3. MODUL DE ÎNDEPLINIRE A CERINŢELOR AVIZATORULUI (*1): ……………………………………………………………………………………………………… 4. MODUL DE ÎNDEPLINIRE A CERINŢELOR AVIZATORULUI (*1): Se respectă legislaţia şi normativele de proiectare în vigoare. ……………………. ……………………………………………………………………………………………………… ÎNTOCMIT (*2)
ING. M. POPA

5.Văzând specificările prezentate în FIŞA TEHNICĂ privind modul de îndeplinire a cerinţelor de avizare, precum şi documentaţia depusă pentru autorizare (PAC/PAD/POE), se acordă: AVIZ FAVORABIL în vederea emiterii Acordului unic fără/cu următoarele condiţii (*3) : .................................................. …………………………………………………………………………………………………………………….. Pentru toate categoriile de construcţii, alimentarea cu energie electrică nu este un serviciu public de gospodărie comunală şi deci prezenta FIŞA TENHICĂ nu ţine loc de aviz tehnic de racordare, în acest sens solicitantul se va adresa la COER ……cu o cerere separată pentru alimentarea cu energie electrică a obiectivului propus ( conf. HGR 867/2003). Avizul este valabil 12 luni de la data emiterii cu posibilitatea de prelungire pe durata de valabilitate a Certificatului de Urbanism cu condiţia de a nu se schimba elementele care au stat la baza emiterii lui. Avizele COER la care nu s-au respectat sau nu s-au realizat condiţiile impuse prin avizare, sunt nule. Data: ......................... Şef COER,

101/00 – Codul tehnic al retelelor electrice de distributie . PRECIZARI PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI ‘’FISA TEHNICA” Pentru constructii (cladiri. . potrivit prevederilor legale) . .Data intrare…………/……………. ( *2 ) – de catre proiectant – cu numele. Data iesire………….. 867/03 – privind realizarea lucrarilor de alimentare cu energie electrica a noilor consumatori . HGR nr. BCR – Filiala …………………… * III) ALTE DATE FURNIZATE DE AVIZATOR ) : …………………………………………………… NOTA PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI “FISA TEHNICA” – pentru utilitati urbane : Rubricile numerotate ale formularului se completeaza dupa cum. nr.a. . s.1. 29 . Ord.privind autorizarea executarii constructiilor . Ord. Modalitate de achitare a tarifului : Cont :………………….. ANRE nr. 50/91 . tensiunea de utiluizare .50/91 . abilitat / autorizat in domeniu. Valoarea tarifului de aviz este de * ) : Tarif pentru Aviz cu solutie evidenta :……lei(cu TVA) . • Cerere chestionar care sa cuprinda elemente de identificare si date energetice despre obiectiv (Pi – putere instalata .OUG nr. II) CONDITII S I RESTRICTII SPECIFICE INVESTITIEI IMPUSE DE AVIZATOR * ) : 2.R. 453/01 – pentru modificarea si completarea Legii nr. • Titlul de proprietate asupra imobilului (copie + original) 1 ex. conform cerintelor avizatorului.. drumuri. /……………. HGR nr. b) c) . 50/91 si Legii 453/01) ce presupun vecinatatea.E. • Plan de incadrare in zona la scara 1:5 000 (copie + original) 2 ex. Amplasament * ) :…………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… 2.. ( * 3 ) – de catre avizator ( COER ) . retele utilitare. 2) Continutul documentatiilor: • Certificat de urbanism (copie + original) 1 ex.2. • Plan de situatie cu amplasamentul obiectivului la scara 1:500 (copie + original) 2 ex. • Acte de societate (certificat de inmatriculare) (copie + original) 1 ex. 326/01 – a serviciilor publice de gospodarie comunala . I) DATE GENERALE : 1) Baza legala : Legea nr. 38 din 2003 si 15 din 2004 Metodologii de emitere a avizelor de racordare si de amplasament . s. conform Legii nr. urmeaza : ( * 1 ) – de catre proiectant – cu datele rezultate din documentatie . 1943 – MLPTL – Norme metodologice de aplicare a Legii nr. Legea nr. Rubricile marcate cu asterisc se completeaza de avizator la faza CERTIFICAT DE URBANISM in functie de caracteristicile lucrarilor si de conditiile de amplasament. Decizia ANRE nr. 3) Durata de emitere a avizului : Se calculeaza la 15 zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete. Legea nr. coexistenta acestora cu retelele electrice ale SC CEZ DISTRIBUTII SA.a. 114 republicata – Legea locuintei . Caracteristicile tehnice care trebuie asigurate prin proiect pentru amplasament * ) : ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… a) III) INDICATII PRIVIND TARIFELE DE AVIZARE : Temei : tarife reglementate A.. 50/91 republicata . organizari de santier.N. ca urmare a analizei documentatiei si a “FISEI TEHNICE” depuse. tipul bransamentului electric). Bransament/Racord * ) : …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… 2. 9/02 – pentru modificarea Legii 326/01 . 525/96 cu modificarile ulterioare – Regulament general de urbanism . .3. prenumele si titlul profesional al acestuia (cu drept de semnatura . Legea nr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful