JAVNI STRATEŠKI PROCES STRATEŠ

OD JAVNOG DIJALOGA GRAĐANA DO STRATEŠKOG DOKUMENTA LOKALNE ZAJEDNICE

STABILIZACIJA - EKONOMSKI RAZVOJ - INTEGRACIJA PROCESUIRANJE JAVNOG STRATEŠKOG DIJALOGA - 5 KORAKA STRATEŠ

DUGOROČNA STRATEGIJA RAZVOJA MORA DA NAM BUDE NA PRVOM MESTU, U SUPROTNOM, PRITISCI NAŠE SVAKODNEVNICE, UDALJIĆE JE OD NAS! NAS!

,,Zamislimo ,,Zamislimo da u jednu posudu trebamo staviti krupno kamenje trebamo staviti (tj.strateške ciljeve), sitno kamenje (tj.operativne ciljeve), pesak (tj.redovne radne obaveze) i vodu (tj.tekuće probleme)... probleme)... ...To možemo ...To možemo uraditi jedino ako prvo u posudu stavimo veliko kamenje, stavimo pa malo kamenje, zatim naspemo pesak i na kraju nalijemo vodu... naspemo nalijemo vodu... ...Jedino ...Jedino na taj način, možemo uvažavati naše strateške i operativne ciljeve i pritom ostavimo dovoljno mesta za redovne obaveze ostavimo ,,svakodnevnog gašenje požara,,... požara,,... ...Nasuprot tome, ako posudu prvo napunimo peskom i vodom, ome, napunimo nećemo nećemo više moći da stavimo ni malo kamenja, a da sadržaj ne razlijemo... stavimo kamenja, razlijemo. ...Drugim ...Drugim rečima, ako dozvolimo da ,,koalicioni pritisci partija i grupa dozvolimo ,,koalicioni grupa građana građana - potroše vreme i resurse,, nikad nećemo uspeti da potrebnu resurse,, nećemo pažnju posvetimo ni operativnim, a kamoli strateškim ciljevima,, posvetimo

BOR - GRADSKA ZAJEDNICA OPŠTINA OPŠTINA
NUTS 4 - STATISTIČKI REGION - PODRUČJE SA 50.000 STANOVNIKA STATISTIČ PODRUČ 50.000

SEOSKA I GRADSKA NASELJA
NUTS 5 - STATISTIČKI REGIONI - PODRUČJA ISPOD 10.000 STANOVNIKA STATISTIČ PODRUČ

BOR - GRADSKA ZAJEDNICA OPŠTINA OPŠTINA
DEVASTIRANO GEOGRAFSKO PODRUČJE - RAZVOJNI EKONOMSKI KLASTERI (neformalna funkcionalno informativna baza podataka) funkcionalno

RURALNI (ŽUTO-ZELENO-PLAVI) KLASTERI - SEOSKA NASELJA (ŽUTO-ZELENOBrestovac oko 2.600 stanovnika Sarbanovac i Metovnica oko 2.900 stanovnika 2.9 Gornjane - Bućje oko 1.800 stanovnika Buć Tanda - Luka - D.B.Reka oko 1.800 stanovnika Zlot oko 3.200 stanovnika Brestovać Brestovaćka banja - Borsko jezero oko 1.000 stanovnika 1.0 DEVASTIRANI RURALNI I INDUSTRIJSKI (SIVI) KLASTERI - SEOSKA I GRADSKA NASELJA PREMA RTB BOR Krivelj - Oštrelj - Slatina oko 2.600 stanovnika Brezonik - Stari Centar oko 6.000 stanovnika Bakar/Rudar delovi naselja - Sloga oko 4.000 stanovnika INDUSTRIJSKI KLASTERI (BRAON) KLASTERI - GRADSKA NASELJA Staro i Novo Selište oko 4.000 stanovnika Seliš Bakar/Rudar delovi naselja oko 6.000 stanovnika Mladost/IVMladost/IV-VMZ oko 6.000 stanovnika Mladost/GHIMladost/GHI-BorII oko 5.000 stanovnika Metalurg oko 3.000 stanovnika NGC oko 2.000 stanovnika

JAVNA STRATEŠKA OSNOVA STRATEŠ RAZVOJNOG RAZVOJNOG KONTINUITETA LOKALNE ZAJEDNICE
ŠTA SU LOKALNA ZAJEDNICA I DRŽAVA STRATEŠKI DEFINISALI JAVNIM DOKUMENTIMA LOKALNA ZAJEDNICA * Višegodisnji i godišnji programi i planovi razvoja Viš godiš seoskih i gradskih naselja - pre 2000 godine * DFID Akcioni planovi - 2001-2003 godine planovi 2001* LEAP - OEAP - NEAP - 2002-2006 godine 2002* Strateški akcioni plan IOS - 2006-2008 godine Strateš 2006* Opštinski akcioni planovi razvoja: poljoprivreda, Opš turizam, preduzetnistvo… * Strategije i akcioni planovi države… drž * Podrška države u procesima tranzicije lokalne zajednice… Podrš drž RTB BOR * Državno preduzeće u strateškom restrukturiranju preduzeć restruktur (partnerstvo države i strateških) drž strateš

JAVNI STRATEŠKI PROCES

5 KORAKA

KORAK 1 - 2012.GODINA
Proces stabilizacije lokalne ekonomije

KORAK 2 - 2013.GODINA
Proces revitalizacije lokalne ekonomije

KORAK 3 - 2014.GODINA 2014
Proces razvoja lokalne ekonomije

KORAK 4 - 2014/2015.GODINA 2014/2015.GODINA
Proces unutrašnje integracije lokalne ekonomije

KORAK 5 - 2015/2016.GODINA 2015/2016.GODINA
Procesi Procesi razvoja, unutrašnje i spoljašnje integracije lokalne ekonomije integracije

FUNKCIONALNI KAPACITETI I INSTITUCIJE U JAVNOM STRATEŠKOM PROCESU LOKALNE ZAJEDNICE
ODBORNICI I RADNA TELA OPŠTINE SKUPŠTINA OPŠTINE IZVRŠNO VEĆE OPŠTINE PREDSEDNIK OPŠTINE Supervizor JSP OPŠTINSKA UPRAVA
STRATEŠKI SAVET PREDSEDNIKA OPŠTINE

JAVNA PREDUZEĆA I USTANOVE

KANCELARIJA ZA EKONOMSKI RAZVOJ

JAVNI STRATEŠKI PROCES - Javni Forum Tehnički Forum - Koordinator TF - Operativni Forumi TF Operativni
SEOSKA I GRADSKA NASELJA
GRAĐANI I UDRUŽENJA PRIVREDA I PREDUZETNICI JAVNE USTANOVE I INSTITUCIJE

,,Ići zajedno je početak. Ostati zajedno je progres. Raditi zajedno je uspeh.,,

* BorskiEkonomskiForum predstavlja nezavisnu mrežu ekonomskih aktivnosti I inicijativa građana BorskiEkonomskiForum zajednice sa ciljem da modifikuju ili čak osujete pojedine neprimerene i nedemokratske aspekte modifikuju osujete politike vlasti. * Nije uvek lako utvrditi na kojoj tački, aktivnosti vlasti postaju nedemokratske. Mnoge demokratski izabrane vlasti, konsultovaće nezavisne javne forume i načiniti kompromis sa njima, pošto je to javne suštinska odluka vladanja po načelu saglasnosti. * Pojedine interesne grupe imaju mnogo veći uticaj na vlast nego neke druge, zahvaljujući svojoj organizovanosti, bogatstvu i vezama. Uticaj na lokalnu vlast BorskiEkonomskiForum smatra demokratskim, demokratskim, samo ako potiče od javnog ekonomskog interesa građana lokalne zajednice i ne prihvata koncentraciju bogatstva ili moći u rukama nekolicine partijskih oligarha, demagoga i poltrona. oligarha, * Demokratska lokalna zajednica treba posvetiti, posebno nezavisno savetodavno mesto ekonomskim posvetiti, aktivnostima i inicijativama svojih građana, koji zastupaju javne interese i lokalnom stanovništvu koji u slučajevima svojih društvenih, ekonomskih ili psihofizičkih umanjenih sposobnosti, nije u mogućnosti svojih društvenih, ekonomskih psihofizičkih manjenih ad sa svojim ličnim stavom učestvuje u kontinuitetu javnog dijaloga o strateškim interesima u političkom procesu zajednice.

E
borski
ekonomski

forum
borefor@gm ail.c borefor@gmail.c om

borefor.wordpress.com

Rođen 1969.godine. Osnovnu i srednju školu završio u Boru. Diplomirani inženjer Univerziteta u Nišu od 1993.godine. U petnaestogodišnjoj profesionalnoj karijeri obavljao: analitičke, normativne, kordinativne i upravno-nadzorne poslove, strateške i izvršne, operativne i logističke, monitoring, supervizorske i savetodavne aktivnosti (sektori - građanski aktivizam, javna uprava i privatni multinacionalni - korporativni biznis; oblasti zaštita životne sredine, lokalni ekonomski razvoj, bankarstvo i osiguranje, marketing i prodaja proizvoda i usluga, preduzetnički konsalting i edukacija. Aktivan učesnik u sticanju savremenih vrednosti i iskustva ekonomije znanja i profesionalnih kodeksa poslovanja, participijent u internacionalnim i nacionalnim razvojnim programima i projektima razvoja lokalnih zajednica i regija (International SEED training ,,Train the trainer,, and National SEED training ,,Business plan,, - The World Bank Group & International Finance Corporation; Workshop participation: Strategical Planning, Project Menagement, Executive and Founds Menagement - USAID & CHF/ADF. Prema potrebi poslova koje obavlja, razvija savremenu bazu strateških operativnih i logističkih podataka (institucija i klijenata lokalnih zajednica u Timočkojm regionu). Komunicira i prati u kontinuitetu razvojne aktivnosti internacionalni i nacionalnih, agencija i fondova, asocijacija i poslovnih mreža u okruženju. U skladu sa razvojnim strategijama i poslovnim politikama , aktivno učestvuje u ruralnom i ekonomskom razvoju lokalnih zajednica i integraciji tržišne ekonomije u regionu.

Goran Stojanović Stojanović

Unapređuje i prenosi moralni i profesionalni integritet. U izgrađenom dvodecenijskom bračnom partnerstvu, uživa porodič porodične i roditeljske blagodeti. Globalni patriota, javno afirmiše neophodnost permanentnih promena u savremenom okruženju - budućnost zasnovanu na realnim potrebama i stečenim iskustvima, funkcionalno sadržajnim partnerskim vrednostima, standardima i lokalnim resursima. Uvek,drugaćiji Uvek,drugaćiji i pozitivniji, prenosi entuzijazam, na svoje saradnike, prijatelje, sugrađane i komšije. Životnom rezultantom, potvrđuje mogućnost realizacije savremene vizije života i rada u Boru.