MODEL KURIKULUM DACUM

“DEVELOPING A CURICULLUM” (DACUM)  SUATU PENDEKATAN INOVATIF TERHADAP ANALISIS SESUATU PEKERJAAN DAN JUGA KAEDAH YANG BERKESAN DALAM MENENTUKAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB YANG PERLU DILAKSANAKAN OLEH SESEORANG INDIVIDU (PEKERJA)  (Finch and Crunkilton . 1989) .

Dacum terdiri daripada sehelai profil berkenaan pekerjaan yang dapat menggambarkan secara grafik tanggung jawab dan tugas yang terlibat dan perlu dilaksanakan dalam sesuatu bidang pekerjaan (Jones 1989) .

Analisis Dacum biasanya digunakan sebagai asas untuk  Merekabentuk kurikulum  Kaunseling dan pengambilan pelajar  Keperluan terhadap keperluan pelajar  Penilaian terhadap prestasi pekerjaan  Merekabentuk ujian ketrampilan  Penerangan sesuatu pekerjaan .

4 komponen asas yang digunakan dalam model Dacum ialah  Sustu profil yang mengenalpasti sesuatu tugas ketrampilan bagi keseluruhan pekerjaan  Kemahiran dan tingkahlaku yang terlibat untuk sesuatu tugas dan ketrampilan dikenalpasti  Kemahiran dan tingkahlaku menjadi matlamat pelatih/pelajar  Skala pengklasan dikaitkan dengan profil untuk tujuan penilaian pelbagai peringkat ketrampilan .

Dacum beroperasi berdasarkan 3 dasar iaitu  Pekerja mahir adalah paling sesuai menjelaskan tentang pekerjaan mereka sendiri  Sebarang pekerjaan boleh dijelaskan dengan berkesan dan mencukupi dalam bentuk tanggungjawab oleh pekerja yang berjaya melaksanakan tugas tersebut dengan baik  Kesemua tugas mempunyai implikasi terhadap pengetahuan dan sikap yang perlu ada pada pekerja untuk melaksanakan tugas dengan baik dan sempurna .

Prosedur menghasilkan kurikulum melalui pendekatan Dacum .

ANALISIS KEPERLUAN  Kenalpasti masalah  Kenalpasti kumpulan sasaran  Menentukan objektif/analisis kepada keperluan latihan (tugas pekerjaan/ kemahiran yang perlu ada0 .1.

2. PEMILIHAN AHLI PANEL  Pengerusi  Penyelaras kurikulum (pakar kurikulum)  Memilih 2 orang ahli panel dalam bidang kursus yang akan dijalankan .

3. SESI SUMBANGSARAN  Panel menyenaraikan tingkahlaku. pengetahuan dan kemahiran dan juga kelengkapan yang diperlukan  Pengerusi/Pemudahcara membimbing ahli-ahli panel terutamannya tentang pendekatan dacum . sikap.

Menghasilkan profil kerja  Hasilkan profil pekerjaan  Bincangkan setiap item (tajuk dan skop pekerjaan.4.tanggungjawab secara umum/kemahiran sesuatu tugas Laksanakan setiap langkah kerja dalam carta .

5.PENILAIAN SEMULA PROFIL  Perbincangan semula untuk memperbaiki dan memperbetulkan yang perlu .

6. PROFIL PEKERJAAN YANG LENGKAP BAGI SESUATU KURSUS .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful