DASAR-DASAR NEGARA

Oleh Azmi Bin Hassan Ketua Unit Kaunseling Dan Kerjaya Bahagian Hal Ehwal & Pembangunan Pelajar Universiti Sains Malaysia

DASAR-DASAR NEGARA
PERJUANGAN FASA II

WAWASAN NEGARA

MENCIPTA MASYARAKAT GEMILANG

KONSEP NEGARA Tanah Rakyat Sempadan Pentadbiran Kerajaan DEFINISI DASAR NEGARA Garis panduan pentadbiran yang merangkumi segala arahan dan peraturan untuk mencapai matlamat kepimpinan negara ke arah sebuah negara yang gemilang.

Perpaduan dan kestabilan negara. Matlamat keselamatan negara. 2.TUJUAN DASAR MEMBANTU NEGARA MENCAPAI 1. 3. . Kesejahteraan sosial dan ekonomi rakyat dan masyarakat.

. Rahman. ISU. 1975)  Usaha Kerajaan menghadapi/ mengatasi masalah yang membebankan semua atau sebahagian masyarakat untuk kebajikan umum. KEADAAN ATAU MASALAH DI DALAM MASYARAKAT. Dye-Understanding Public Policy.” Dr. PERKARA. Masalah dan Isu Dalam penggubalan dan Pelaksanaan Dasar Awam. Abdullah Ab. “SESUATU DASAR KERAJAAN ADALAH PENGISTIHARAN HASRAT DAN NILAI (VALUES) KERAJAAN TERHADAP SESUATU FENOMENA. (Thomas R.DEFINISI DASAR AWAM  “Public Policy is Whatever Goverments choose to do or not to do”.

ISU EKONOMI  Arah dan kadar pertumbuhan ekonomi negara.ISU –ISU YANG MELIBATKAN ASPEK DASAR YANG UTAMA DAN MEMERLUKAN PENGGUBALAN DASAR YANG KHUSUS. wilayah dan kawasan bandar dan luar bandar.  Kadar produktiviti yang secara relatifnya masih rendah. tekstil dan beberapa jenis industri gantian inport).  Masalah pengeluaran yang menurun dan kekurangan tenaga buruh. .  Asas sektor pembuatan/perkilangan yang sempit.(Tertumpu kepada industri elektronik.  Perbezaan pendapatan dan status sosio-ekonomi rakyat antara kaum.

 Saiz sektor awam yang masih besar beban perbelanjaan yang tinggi.ISU-ISU YANG MELIBATKAN ASPEK DASAR YANG UTAMA DAN MEMERLUKAN PENGGUBALAN DASAR YANG KHUSUS.  Penyalahgunaan dasar dan pengedaran dadah antarabangsa. ISU POLITIK DAN PENTADBIRAN  Polarisasi kaum.  Masalah kemiskinan mutlak yang berterusan walaupun menurun dari segi peratusnya.  Isu pencemaran alam yang lahir daripada aktiviti pembangunan yang tidak terkawal. .  Keperluan pembentukan budaya kerja dan sikap yang positif untuk pembangunan.

 Pendatang tanpa izin. .  Kecenderungan kuasa besar untuk menguasai dan menentukan arus politik dan sistem ekonomi antabangsa dan lain-lain. ISU ANTARABANGSA  Pergeseran politik kuasakuasa besar di rantau ini.  Masalah politik di rantau Asia.ISU-ISU YANG MELIBATKAN ASPEK DASAR YANG UTAMA DAN MEMERLUKAN PENGGUBALAN DASAR YANG KHUSUS.

       DASAR-DASAR EKONOMI Wawasan 2020 RRJP (RM 6)/ DPN Dasar Perindustrian Negara Dasar Persyarikatan Malaysia Dasar Penswastaan Dasar pertanian Negara Dasar Halacara Baru Dalam Pembangunaan Kampung Dan Luar Bandar .DASAR-DASAR UTAMA KERAJAAN I.

bebas dan berkecuali (ZOPFAN) Antartika    Dasar Penerapan Nilai-Nilai Murni Dalam Pentadbiran Dasar Wanita Negara Dasar Sosial Negara .   DASARDASAR LUAR NEGERI Kawasan aman. Cekap Dan Amanah Kepimpinan Melalui Teladan Program-program Pembaharuan dan Peningkatan Produktiviti Dalam Perkhidmatan Awam III.    • • • • DASAR-DASAR SOSIAL/ETIKA KERJA Dasar Pendidikan Kebangsaan Dasar Kebudayaan Kebangsaan Dasar/Program Pembaharuan Dan Peningkatan Produktiviti:Dasar Pandang Ke Timur Dasar Bersih.DASAR-DASAR UTAMA KERAJAAN II.

Strategi perlaksanaan DEB ialah Serapang Dua Mata iaitu:i. Pencapaian matlamat DEB haruslah dalam kontek perkembangan ekonomi negara yang berterusan. • • ii. . Menyusun semula masyarakat untuk akhirnya menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomi. mengadakan perkhidmatan sosial percuma atau dibantu tanpa mengira kaum.PENERANGAN DASAR-DASAR UTAMA KERAJAAN 1. • DASAR EKONOMI BARU Dilancarkan ekoran peristiwa berdarah 13 Mei 1969. Membasmi kemiskinan dengan menambah pendapatan dan memperbanyakkan peluang pekerjaan. Ia merupakan Rancangan Pembangunan Ekonomi secara berperingkat selama 20 tahun. (1979-1990) Objektif DEB ialah membasmi kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat. iii.

• Usaha memajukan negeri dan kawasan yang mundur melalui Program Pembangunan Wilayah.3%) • Usaha membentuk satu masyarakat perdagangan dan perindustrian di kalangan Bumiputra supaya pada 1990 mereka akan memiliki dan menguruskan sekurang-kurangnya 30% daripada kegiatan dagangan dan perindustrian. (Bumiputra 2.8% adalah Melayu.2% Cina dan 38. 26. bukan Bumiputra 34. • Usaha menambahkan pemilikan modal rakyat Malaysia khususnya Bumiputra dalam Syarikat Berhad.PROGRAM PENYUSUNAN SEMULA MASYARAKAT MELIPUTI:• Usaha meninggikan pengeluaran pendapatan dan mutu kehidupan golongan miskin di mana 64.4%. (86% berada di luar bandar) • Usaha menseimbangkan struktur gunatenaga supaya menjelang 1990 ianya mencerminkan susunan penduduk mengikut etnik. .2% India.3% dan pelabur asing 63.

.“SUNGGUHPUN TEMPOH DEB TAMAT PADA TAHUN 1990. MENGIKUT YAB PERDANA MENTERI USAHA MENCAPAI MATLAMATNYA AKAN DITERUSKAN DALAM RANCANGAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG MALAYSIA KEDUA 1991-2020”.

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. • 1984.DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA 1. LATAR BELAKANG (SEJARAH) • Diperkenalkan oleh YAB PM. • Julai 1991. 9 Tahun 1991 dikeluarkan bg memberi panduan Mengenai Pelaksanaan Dasar Persyarikatan Malaysia. Surat Pekeliling Am Bil 2 Tahun 1984 dikeluarkan oleh KSN mengarahkan semua Kementerian. pada thn 1983 sbg pendekatan asas bagi pembangunan negara. . Jabatan dan Pejabat Kerajaan menubuhkan Panel Perunding bertujuan memperbaiki perkhidmatan yg diberi kpd sektor swasta.

• Perlu bersatu bagi menembusi pasaran baru spt di Asia. cekap dan tangkas dlm menghadapi cabaran-cabaran saingan di pasaran luar negeri. Afrika & Amerika Latin. . berdaya saing. • Barangan yg dihasilkan mampu mengekalkan persaingan & berbagai barangan utk pasaran yg berbagai. dinamik.DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA TANGGUNGJAWAB SEKTOR SWASTA • Merupakan penggerak pertumbuhan ekonomi. • Perlu lebih kuat.

. fasilitator & pelaksana program-program kerajaan: • Sbg fasilitator – perlu menyediakan suasana yg “conductive” bg merangsang pertumbuhan ekonomi yg pesat. selagi dibenarkan oleh undang-undang.DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA KAITAN DASAR DENGAN WAWASAN 2020 & RANGKA RANCANGAN JANGKA PANJANG II (RRJP 11) Sektor awam berperanan sbg perancang.

perlu menyediakan kemudahan & perkhidmatan sosial yg penting kpd semua rakyat. menyediakan maklumat yg betul. aktiviti galakan pasaran yg lebih baik melalui perwakilan seberang laut.• Sbg perancang - mesti peka & responsif kpd perubahan-perubahan dlm persekitan dunia semasa merancang arah tujuan & strategi pertumbuhan. proaktif. . • Sbg pelaksana . bukan sahaja kemudahan & perkhidmatan yg meluas tetapi standardnya harus lebih baik.

3. 2. Menjadikan sektor perkilangan sbg pertumbuhan perindustrian negara & ekonomi keseluruhannya. Menggalakkan penggunaan sepenuhnya sumber-sumber asli negara. . Meninggikan tahap penyelidikan & pembangunan (R&D) teknologi tempatan sbg asas bg Malaysia menjadi sebuah negara perindustrian.DASAR PERINDUSTRIAN NEGARA OBJEKTIF 1.

Ke arah negara maju . Pertumbuhan bandar-bandar baru 12. Kelemahan sektor perindustrian 3. Pertumbuhan ekonomi seimbang 6. Ke arah modenisasi 8.KENAPA PERLU DASAR PERINDUSTRIAN 1. Rantaian huluan & hiliran industri 11. Kemelesetan ekonomi era 80-an 2. Persaingan antarabangsa 10. Menyahut cabaran DEB 4. Penyumbang utama sektor ekonomi masa hadapan 9. Peluang pekerjaan & tenaga mahir 5. Pertumbuhan industri kecil & sederhana 7.

.DASAR PERINDUSTRIAN NEGARA KELEMAHAN SEKTOR INDUSTRI (70AN & 80AN) 1. 5. Pertumbuhan sektor eksport kurang memuaskan Eksport terlalu bergantung kpd industri elektrik. elektronik & tekstil sahaja Mutu keluaran tidak dapat bersaing dgn keluaran luar negeri Tidak ada rantaian antara sektor industri dgn lain-lain sektor Industri-industri yg ditubuhkan kurang mempunyai „nilai tambah‟ (Value Added) 3. 2. 4.

Memajukan industri berat terpilih utk menyokong industri eksport. . Memajukan secara intensif industri berasaskan sumber untuk eksport & mempelbagaikan industri. Dasar perindustrian yg berpandangkan keluar bg mengekalkan kadar pertumbuhan perindustrian yg tinggi.DASAR PERINDUSTRIAN NEGARA STRATEGI 1. 2. 5. Memaju & menggunakan sistem perkhidmatan maklumat yg bersepadu Membangunkan teknologi & tenaga rakyat 3. 4.

3. Sumber-sumber pertumbuhan baru. Mempelbagaikan industri tempatan. Mempelbagaikan pembuatan. 2. . Kurangkan pergantungan kpd tekstil. elektronik & elektrik. 5. Rantaian antara sektor. keluaran & pasaran sektor 4.STRATEGI PERINDUSTRIAN DI BAWAH DPN RRJP 2 (1991-2000) 1.

10.STRATEGI PERINDUSTRIAN DI BAWAH DPN RRJP 2 (1991-2000) 6. Meningkatkan kemahiran tenaga kerja. 7. Pembangunan teknologi. 8. Kemudahan infrastruktur. Value added. Galakan IKS. 9. .

14. 13. Pemasaran yang agresif. Tembusi pasaran baru. Menyelerakkan tapak. Menyusun semula sektor-sektor pembuatan. 12. .STRATEGI PERINDUSTRIAN DI BAWAH DPN RRJP 2 (1991-2000) 11.

DASAR PENSWASTAAN PEMINDAHAN PEMILIKAN & KUASA KAWALAN KERAJAAN KE ATAS PERKHIDMATAN & AKTIVITI EKONOMI KEPADA PIHAK-PIHAK SWASTA. .

DASAR PENSWASTAAN
OBJEKTIF DASAR PENSWASTAAN • Mengurangkan beban kewangan kerajaan.

• Meninggikan kecekapan & penghasilan kerja.
• Menggalakkan pertumbuhan ekonomi. • Pengagihan sumber secara cekap. • Mempercepatkan pencapaian hasrat DEB.

DASAR PENSWASTAAN
MEKANISME/BENTUK PENSWASTAAN i. ii. iii. Penjualan aset atau penswastaan. Pajakan. Kontrak Pengurusan.

iv.

„Bina – Kendali – Pindah‟ (BKP) atau „Build – Operate – Transfer‟ (Bot) & „Bina – Kendali‟ (BK) atau „Build – Operate‟ (BO).

DASAR PERTANIAN NEGARA
• Dilancarkan oleh Y.A.B. Timb. PM pada 12 Januari 1984. • Usaha Kerajaan utk membangunkan sektor pertanian (tanaman, ternakan, perikanan & perhutanan). • Dapat menyediakan peluang pekerjaan, membekal sumber bahan mentah sektor perindustrian, menyedia sumber makanan & meningkatkan eksport negara.

OBJEKTIF • Memaksimumkan pendapatan sektor pertanian melalui penggemblengan sumber-sumber negara secara cekap & berkesan spy sumbangan sektor pertanian kpd pertumbuhan ekonomi dpt dipergiatkan semula. Memaksimumkan pendapatan pengusaha/pekebun kecil melalui peningkatan daya pengeluaran spy kadar kemiskinan dpt dikurangkan & kualiti hidup keluarga diperbaiki. • • . Memaju & meningkatkan hasil & mutu komoditi-komoditi yg mempunyai potensi besar utk eksport @ bahan gantian import serta komoditi-komoditi terpilih utk bhn makanan & perindustrian.

b) .STRATEGI-STRATEGI a) Pembukaan Tanah Baru • Dijalankan oleh FELDA. MADA. membolehkan pemilikan tanah yg ekonomik bg mereka yg tiada bertanah @ mempunyai tanah yg bersaiz kecil. FELCRA. pihak-pihak berkuasa pembangunan wilayah & Kerajaan Negeri. Pembangunan “In-Situ” • Pembangunan di kawasan yg mempunyai daya pengeluaran yg rendah akibat drpd masalah struktur & institusi. • Cth: Projek-projek Pembangunan Pertanian Bersepadu. • Menekankan tanaman utk eksport. KADA. RISDA & Perbadanan-perbadanan Pembangunan Wilayah.

Jabatan Perikanan. pengembangan & pemasaran yg cekap disamping galakan @ intensif tertentu. • PORIM. RRI.STRATEGI-STRATEGI c) Perkhidmatan Sokongan Pertanian • Cth: penyelidikan. getah koko. • Pembangunan hutan dihadkan spy ekologi dipelihara. Pembangunan Sosial & Institusi Penswastaan & Penyertaan Pihak Swasta Pembangunan Komoditi • Eksport perindustrian – kelapa sawit. Jabatan Pertanian. MARDI. • Beras(sara diri) akan ditingkatkan. d) e) f) . RISDA. FAMA & LPP.

STRATEGI-STRATEGI g) Program Halacara Baru dlm Pembangunan Kampung & Luar Bandar • Mengurangkan kemiskinan luar bandar dgn cara meningkatkan pendapatan petani & pekebun kecil melalui:i. Pembangunan Industri Kampung . Penyatuan Tanah & Pengurusan Pertanian Secara Komersil Aktiviti iii. Pengelompokan Kampung-Kampung ii.

iii. Projek Pembangunan Kg. K‟tan & Ulu Berang. Selangor & sykt. Estet mini/tanaman berkelompok oleh Lembaga Pertubuhan Peladang di Tjg. Puchong. T‟ganu. vi. T‟ganu & Kandis. Tanaman Kontan spt Projek Tembakau di Alor Ketitir. Kedah. K‟tan serta projek sayursayuran di bwh Skim Penanaman Berkelompok. Projek Cth. Cara estet mini tanaman saka oleh RISDA di Kg. Karang. v. Perak & Pulau Pinang. Selangor. kerjasama di K‟tan. Tradisional oleh FELCRA di Kg. Kok. Teratak Batu. ii. Parit Seraya & Kg. vii. Tiada benih percuma. Subsidi tanaman selain dr padi. Projek Blok Tanaman Koko oleh Jab.PENCAPAIAN SEMASA • Boleh dilihat kpd beberapa langkah yg diperkenalkan termasuklah: i. Projek diswastakan spt Projek Akuakultur. Pertanian & MARDI iv. . Parit Selangor. lada hitam & sagu serta ternakan & pertanian dikurangkan.

Pekerja pertanian e.FAKTOR-FAKTOR KEJAYAAN Bergantung kepada:a. Sekatan perdagangan oleh negara-negara pengimport komoditi c. Penyertaan pelabur swasta dlm sektor pertanian d. Harga komoditi b. Sambutan petani .

DASAR HALA CARA BARU .

.DASAR PENDIDIKAN • Dasar Pendidikan (Pelajaran) Kebangsaan melalui Penyata Razak 1956 & dimaktubkan dlm Ordinan Pelajaran. 1961. • Dilaksanakan utk mengganti sistem pendidikan penjajah. • Disemak semula pada thn 1960 yg menghasilkan Laporan Rahman Talib & dimaktubkan dlm Akta Pelajaran. 1957.

ekonomi.OBJEKTIF “BAHAWASANYA dasar pelajaran seperti yg diisytiharkan dlm Ordinan Pelajaran. & politiknya…” . sosial. 1957 ialah utk menubuhkan satu sistem pendidikan yg akan dapat memenuhi keperluan negara & menggalakkan perkembangan kebudayaan.

STRATEGI PELAKSANAAN 1. Menjadikan bahasa kebangsaan sbg bahasa pengantar yg utama. 2. Mengadakan kurikulum yg sama & berorientasikan Malaysia bagi semua jenis sekolah. Melicinkan tatacara pengurusan pendidikan. . 4. Mewujudkan sistem peperiksaan yg sama bagi semua. 3.

. Mendemokrasikan pendidikan dari segi peluang & mutu dgn mengagihkan peruntukan secara adil & memberi perhatian khas kpd kumpulan yg kurang bernasib baik & kawasan luar bandar @ pedalaman. Mengadakan peluang pendidikan asas selama sembilan tahun. seimbang & bersepadu. 7. 6. Meningkatkan mutu pendidikan keseluruhannya dgn menyediakan pendidikan yg menyeluruh.STRATEGI PELAKSANAAN 5.

vokasional pada tahun 1978.STRATEGI PELAKSANAAN 8. Memperluaskan pendidikan vokasional dan teknik melalui penyusunan semula kurikulum sek. Menyediakan pendidikan rendah mengikut KBSR yg berasaskan 3M pada thn 1983 yg nenjurus kpd KBSM pada thn 1989. Mempelbagai & memperbanyakkan kemudahan pendidikan di peringkat universiti terutama dlm bidang sastera gunaan & sains gunaan . 9. 10.

moral & disiplin. Menjadikan Bahasa Kebangsaan & Bahasa Inggeris sbg mata pelajaran yg wajib diajar di sekolah-sekolah & memberi peluang sempurna bagi pembelajaran bahasa-bahasa lain spt Bahasa Cina & Bahasa Tamil. . pengakap.STRATEGI PELAKSANAAN 11. 12. Menggalakkan aktiviti ko-kurikulum yg memupuk disiplin. spt pasukan-pasukan kadet tentera. puteri islam dll. Mempertingkatkan pendidikan kerohanian. kadet polis. 13.

tenaga rakyat yg dihasilkan pada keseluruhannya dapat memenuhi keperluan gunatenaga negara kecuali di beberapa bidang tertentu.PENCAPAIAN SEMASA • Hasil Pelaksanaan Dasar Pendidikan Kebangsaan. • Dapat merapatkan jurang pengenalan bidang pekerjaan mengikut kaum sama ada di sektor awam @ swasta. • Mengurangkan kemiskinan bumiputra yg berpendidikan. terutamanya kaum .

• Melahirkan tenaga kerja yg berpendidikan. • Enrolmen peringkat pengajian di Institusi pendidikan tertiari awam dan swasta meningkat 731. Pendidikan Menengah meningkat kepada 2.698 pada 2005. • Bagi peluang pendidikan & latihan kpd golongan berpendapatan rendah – tingkatkan pendapatan & mudah dapat kerja seterusnya menyumbangkan peningkatan agihan pendapatan.9 • Pendidikan Prasekolah dan Rendah meningkat kepada 702. mahir & terlatih.1 juta pada 2005.PENDIDIKAN DAN LATIHAN DI BAWAH RANCANGAN MALAYSIA KE.897 pada 2005. . • Melahirkan warganegara yg bertanggungjawab & mempunyai nilai-nilai moral & etika yg kukuh. • Membantu kpd pencapaian Dasar pembangunan Nasional (DPN) – utk membasmi kemiskinan & penyusunan semula masyarakat.

• Memerlukan perancangan yg teliti & rapi spy dapat melahirkan cara hidup yg bersifat keMalaysiaan. .DASAR KEBUDAYAAN • Merupakan keseluruhan cara hidup manusia.

3. Berteraskan kepada Kebudayaan Rakyat Asal Rantau ini Unsur-unsur Kebudayaan Lain Yang Sesuai dan Wajar boleh diterima Islam Menjadi Unsur Yang Penting Dalam Pembentukkan Kebudayaan Kebangsaan 2.PRINSIP-PRINSIP DASAR KEBUDAYAAN 1. .

Mengukuhkan perpaduan bangsa & negara melalui Kebudayaan. Memupuk & memelihara keperibadian kebangsaan yg tumbuh drpd Kebudayaan Kebangsaan.OBJEKTIF I. II. III. . Memperkayakan & mempertingkatkan kualiti kehidupan kemanusiaan & kerohanian yg seimbang dgn pembangunan sosioekonomi.

mendokong & menggerak kebudayaan seluas-luasnya sbg jentera pembangunan yg berkesan. Meningkat & mengukuhkan kepimpinan budaya melalui usaha-usaha membimbing & melatih peminat.STRATEGI & PELAKSANAAN i. Mewujudkan komunikasi yg berkesan ke arah kesedaran kebangsaan. kenegaraan & nasionalisme Malaysia. pembangunan. pemeliharaan & pembangunan kebudayaan ke arah menguatkan asas-asas Kebudayaan Kebangsaan melalui usahasama penyelidikan. Meninggikan taraf & mutu kesenian ii. Memenuhi keperluan sosiobudaya. iv. Pemulihan. v. pengembangan & perhubungan budaya. pendidikan. . iii.

L. • Fokus Jepun & Korsel. • Program Latihan:  Latihan perindustrian & Teknikal.DASAR PANDANG KE TIMUR • Diumumkan oleh Y.  Hubungan antara institusi.  Kemajuan Eksekutif.  Mencontohi sesuatu yg baik drpd kedua-dua negara & mengurangkan pergantungan/hubungan dgn rakan-rakan tradisi.  Tujuan: Meninggikan prestasi pengurusan & pembangunan berdasarkan pendekatan/pengalaman/ciriciri positif yg diamalkan oleh Jepun dan Korsel. .  Pengajian Akademik.A. PM pada 8 Februari 1982 semasa “5th Joint Annual Conference Of Majeca/Jameca” di K.B.

Penganut-penganut agama lain bebas mengamalkan agama masing-masing.Perlembagaan Negara. • Kebangkitan semula Islam sejak awal 1970-an di Seantero Dunia. .. • Menerapkan nilai-nilai positif & murni yg terdapat dlm Islam itu utk diterapkan & dijadikan amalan masyarakat di M„sia. LATAR BELAKANG/ RASIONAL • Islam adalah agama rasmi .DASAR PENERAPAN NILAI-NILAI MURNI DALAM PENTADBIRAN 1.

BERIDENTITIi & DISEGANI oleh masyarakat lain. • Menghasilkan perkhidmatan yg bermutu. OBJEKTIF • Membentuk sebuah masyarakat Malaysia yg BERAMANAH. • Menubuhkan sebuah negara yg bahagia. • Menghapuskan sikap yg negatif dlm menjalankan tugas yg dipertanggungjawabkan.2. .

DEDIKASI. SEDERHANA. * Huraikan/bincangkan secara mendalam semua nilai ini satu persatu. . TEKUN. BERDISIPLIN. BERSIH. BERBUDI MULIA & BERSYUKUR. BERTANGGUNGJAWAB. BEKERJASAMA.3. IKHLAS. NILAI-NILAI YANG DISEGANI • Ada 11 nilai yg disarankan iaitu AMANAH.

BERSIH • Bersih dari segi fizikal • Bersih dari segi moral CEKAP • Hasil kerja yg tinggi • Mutu kerja yg tinggi • Menepati objektif kerja II. . CEKAP DAN AMANAH KONSEP BCA I.DASAR BERSIH.

• Mempunyai sifat luhur & murni. .DASAR BERSIH. rakan & organisasi. CEKAP DAN AMANAH KONSEP BCA III. jujur kpd diri sendiri. AMANAH • Rela & cuba menjalankan tugas & tanggungjawab yg diamanahkan dlm batas kuasa yg ditentukan dgn penuh gigih & ikhlas bagi mencapai objektif yg ditetapkan.

B. . BERSIH. • Tujuannya : mewujudkan satu etika kerja & sikap berkhidmat yg baru. PM. CEKAP DAN AMANAH • Dilancarkan pada pertengahan April 1982 oleh Y.A.B. • Tiga sifat unsur yg perlu diamalkan.

• Tujuan: Memupuk/menanam ciri-ciri kepimpinan yg berkesan utk dicontohi. PM pada 19 Mac 1983.B. KEPIMPINAN MELALUI TELADAN • Dilancarkan oleh Y.A. dihayati & diamalkan oleh segenap lapisan anggota Kerajaan/orang awam.C. .

4.D.10.83) . PROGRAM-PROGRAM PEMBAHARUAN YANG LAIN • Etika Perkhidmatan Awam (1979: Buku Panduan Perkhidmatan Cemerlang) • Pemakaian tanda nama (Pekeliling 8/83: 14. 6.83 • Penggunaan kad perakam waktu (Pekeliling Am 11/81) • Manual prosedur kerja/fail meja (Surat BTH.

2.1.80) • Arahan pengisytiharan harta (Keputusan • Pusat-pusat pembayaran bil setempat 1. PROGRAM-PROGRAM PEMBAHARUAN YANG LAIN • KMK • Pelan Pejabat Terbuka (PA 4/83) • Konsep Pejabat Daerah Contoh.83) (KL/PJ .10. mesyuarat MB/KM 22/23.D.82 Tempat-tempat Lain 1.

DASAR WANITA NEGARA DIGUBAL DENGAN HARAPAN AGAR SEGALA HALANGAN DAN SEKATAN KEPADA PENGINTERGRASIAN WANITA SEPENUHNYA DALAM PROSES PEMBANGUNAN DAPAT DI ATASI .

. DWN menyediakan garis panduan bagi mengintegrasikan sumbangan wanita dalam proses pembangunan negara. Penggubalan dasar ini memperjelaskan kesungguhan kerajaan ke arah membantu penyertaan wanita dalam arus pembangunan negara dengan lebih bermakna. masyarakat. Menyedari hakikat inilah kerajaan telah menggubal Dasar Wanita Negara (DWN) dalam tahun 1989.RASIONAL  Menyedari pelbagai peranan wanita dalam keluarga. Ini memerlukan satu dasar bagi memberi panduan serta arah haluan dalam segala usaha pembangunan supaya kepentingan dan penyertaan wanita tidak terabai dan diintegrasikan sumbangan mereka dalam proses pembangunan negara. kerajaan mengakui bahawa strategistrategi yang khusus perlu dibentuk bagi melibatkan wanita secara berkesan dalam proses pembangunan supaya potensi wanita dapat dioptimumkan. Usaha gigih perlu diambil untuk membantu wanita melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan sosial dan ekonomi yang utama. ekonomi dan politik negara.

MAKLUMAT. MATLAMAT PERSAMAAN DAN KESAKSAMAAN DIJADIKAN TERAS DASAR PEMBANGUNAN YANG BERORIENTASIKAN RAKYAT. .MATLAMAT DASAR WANITA NEGARA  MENJAMIN PERKONGSIAN SAKSAMA DALAM MEMPEROLEHI KEMUDAHAN SUMBER. AGAR WANITA YANG MERUPAKAN 50% PENDUDUK NEGARA DAPAT MENYUMBANG. PELUANG PENYERTAAN DAN MANFAAT PEMBANGUNAN KEPADA LELAKI DAN WANITA.

MEMBASMI KEMISKINAN.MATLAMAT DASAR WANITA NEGARA  MENGINTERGRASIKAN WANITA DALAM SEMUA SEKTOR PEMBANGUNAN NEGARA SELARAS DENGAN KEMAMPUAN DAN KEHENDAK WANITA BAGI MEMPERTINGKATKAN MUTU KEHIDUPAN. MENGHAPUS KEJAHILAN DAN BUTA HURUF .

ketahanan nasional dan kesejahteraan hidup masyarakat Malaysia yang maju dan mantap.DASAR SOSIAL NEGARA  Dasar Sosial Negara (DSN) adalah satu dasar pembangunan sosial yang berteraskan nilai-nilai murni dan peningkatan keupayaan insan bagi mencapai kesepaduan dan kestabilan sosial. .

adil dan saksama selaras dengan matlamat Wawasan 2020. bertoleransi. progresif. penyayang. Setiap anggota masyarakat berpeluang untuk memperkembangkan potensi diri secara optimum di dalam persekitaran sosial yang sihat berdasarkan ciri-ciri bersatu-padu.MATLAMAT  Dasar ini yang diluluskan oleh kabinet pada 19 Februari 2003 bermatlamat mewujudkan masyarakat Malaysia yang maju dan mapan dari aspek sosial. berdaya tahan. demokratik. bermoral. . ekonomi dan teknologi.

budaya. Menjamin setiap individu. Memperkukuh dan membangunkan sistem sokongan sosial dan perkhidmatan sosial.gender dan fahaman politik serta wilayah dapat menyertai dan memberi sumbangan kepada arus pembangunan negara serta menikmati kesejahteraan hidup secara berterusan. c. Menjana sinergi multisektor. agama. Dasar Sosial Negara menggariskan empat objektif khusus yang saling melengkapi dengan menerapkan nilai-nilai murni di setiap peringkat pelaksanaannya: a. Objektif Khusus 1. keluarga dan masyarakat dipenuhi. Memastikan keperluan asas individu.OBJEKTIF  Objektif Umum 1. Selaras dengan penyataan matlamat dan objektif umum. dan d. Membangun dan memperkasakan insan sepanjang hayat. keluarga dan komuniti tanpa mengira kumpulan etnik. . b.

DASAR LUAR .

Malaysia berusaha melanjutkan lagi kerjasama di bidang ekonomi serantau & utk mencari jln penyelesaian terhadap tragedi yg sedang menimpa Kemboja. pembabitan Malaysia utk mengukuhkan lagi masyarakat Islam sedunia melalui OIC & sokongannya terhadap Komanwel. kwn lama tidak wajar dilupakan‟ ternyata benar dlm dasar luar Malaysia. seperti kerjasama serantau ASEAN. . Asas yg dijadikan panduan dlm pelaksanaan dasar luar negara pada masa lampau semuanya masih dikekalkan. Asean menjadi satu forum yg penting di mana melaluinya.SENARIO DASAR LUAR NEGARA “Malaysia hari ini adalah pejuang utama kepentingan negara membangun dan pembela hak asasi manusia.”  Pepatah yg mengatakan bhw „persahabatan baru perlu dicari.

Persidangan Agung Unesco yg dipengerusikan oleh Menteri Pendidikan. Pembabitannya yg cergas dlm diplomasi antarabangsa & serantau menaikkan imej Malaysia sbg salah sebuah negara yg dinamik dlm sistem politik anatrabangsa. Anwar Ibrahim. Mesyuarat Ketuaketua Kerajaan Komanwel (CHOGM) pada Oktober 1989 & seterusnya pembabitan Malaysia dlm kegiatan mengekalkan keamanan di bwh naungan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. . sbg cthnya UNTAG (United Nations Transition Group In Namibia) & UNIMOG (United Nations Mission Observer Group). termasuk Persidangan Antabangsa Mengenai Dadah (Jun 1987) telah dipengerusikan oleh PM. Pembabitan yg dimaksudkan. En. perlantikan Malaysia sbg ahli Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu.

penyertaan aktif dlm mencari keamanan (di bwh PBB). sistem aparteid dan perdagangan „najis dadah‟ di peringkat antarabangsa serta cadangannya utk mewujudkan pemerintahan bercorak antarabangsa ke atas Benua Antartika. Malaysia mengambil pendirian tegas mengenai beberapa isu yg secara langsung membuka mata dunia kpd Malaysia:• Penyertaan Malaysia dlm pergerakan berkecuali. Sejak 1981. pendirian tegas mengenai isu Afrika Selatan. .

 Komitmen Malaysia adalah teguh. .  Dibuktikan sewaktu lawatan Yasser Arafat ke Malaysia di mana beliau menyampaikan penghargaannya yg amat mendalam terhadap sokongan kuat Malaysia yg berterusan terhadap perjuangan rakyat Palestin. Dlm dunia Islam. Malaysia menjalin persahabatan yg erat dgn ahli „Islamic Community‟ walaupun terdapat pertelingkahan antara beberapa ahli. jelas & berterusan mengenai isu Palestin & perjuangan rakyatnya.

. “The South Commission”. buat masa ini diketuai oleh Julius Nyerere. sebuah pertubuhan di mana Malaysia memainkan fungsi utama dlm penubuhannya. bekas Presiden Tanzania.

Tidak dedikasi C. Kurang inovasi E. Tidak ikhlas G. Tidak bersemangat D.HALANGAN PERLAKSANAAN DASAR-DASAR NEGARA 1. SIKAP A. Tidak jujur F. Cepat puas hati . Kurang cekap B.

penyelidikan & pembangunan yang tidak kemas kini. sains & teknologi. . ILMU PENGETAHUAN Ilmu pengetahuan moden.2.

ANCAMAN DALAM DAN LUAR NEGARA Tomahan drpd kumpulan pendesak dlm negeri & luar negara yg menyebabkan rakyat ragu-ragu. TAFSIRAN AGAMA Kefahaman & tafsiran agama yg singkat & sempit yg menolak pembangunan menyebabkan dasar-dasar Kerajaan kurang mendapat sambutan rakyat. 4. .3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful