BAB 1 KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA

PN. MASARIAH BINTI MISPARI
SEKOLAH SULTAN ALAM SHAH
PUTRAJAYA

SeJaRaHModul ini mengandungi soalan objektif, struktur dan esei
Soalan disusun mengikut bab
Dihasilkan daripada analisa soalan SPM 2005 – 2010
Turut dimuatkan soalan aras KBKK, aplikasi kemahiran dan
isu semasa
Merupakan latihan fokus SPM 2011
Melatih kemahiran menjawab SPM
Jawab semua soalan yang disediakan
Rekod prestasi anda dan ulangi latihan sebanyak tiga kali

Tingkatan 4

MASARIAH MISPARI
SEKOLAH SULTAN ALAM SHAH
PUTRAJAYA

MasariahMispari @ SAS T4B12011

Nama

Bab
1

Bab
2

Bab
3

Bab
4

Bab
5

Bab
6

Bab
7

Bab
8

Bab
9

Bab
10

:

________________________________________________

Tingkatan :

________________________________________________

Sekolah

________________________________________________

:

MasariahMispari @ SAS T4B12011

2.5 2. Ibn Khaldun menekankan ciri kehidupan bandar yang bertamadun.2.2.M.2 Madana (Bahasa Arab) Civilization (Bahasa Inggeris) 1. 1.3   1. Apakah faktor yang mendorong perkembangan tersebut? A Kegiatan keagamaan B Kemahiran ilmu geometri C Keluasan kawasan pemerintah D Kejayaan kegiatan penerokaan MasariahMispari @ SAS T4B12011 2 .3.1.4 Tamadun Hwang Ho MasariahMispari @ SAS T4B12011    Dalam karyanya Muqaddimah.3 Tamadun Indus 1.BAB 1 KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA BAB 1 KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA Analisis SPM 2005 – 2010 Subtajuk Item Objektif 2005 S E 2006 S E 2007 S E 2008 S E 2009 S E M. 1.27 3.1 Makna Tamadun 1.3.4 Pengkhususan Pekerjaan  1.2 Ciri-ciri Tamadun 1.3 Sistem Pemerintahan  1.3. Apakah ciri kehidupan tersebut? A Ketinggian moral B Kemajuan ekonomi C Kesejahteraan hidup D Kebebasan beragama SPM2009/s2/M.1 Petempatan Kekal  1.2.S.1. 9 2010 S E 1.2 Kehidupan Berorganisasi  1.S.3.1 Tamadun Mesopotamia 1. Peta berikut menunjukkan tamadun awal dunia.6 Bahasa dan Sistem Tulisan  Apakah ciri persamaan tamadun tersebut? I Wujud sistem tulisan II Lokasi di lembah sungai III Pentadbiran bercorak demokrasi IV Pendidikan menekankan ketenteraan A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV M SPM2009/s1/M.1.2.S. 1 Perkembangan yang pesat dalam perancangan bandar berlaku pada sekitar tahun 20000 S.1 Peradaban (Bahasa Melayu) 1. dalam Tamadun Indus.3 Proses Pembentukan Tamadun 1.2 Tamadun Mesir Purba 1.5 Agama dan Kepercayaan  1.2.

Gambar berikut menunjukkan perkembangan bentuk roda di Mesopotamia. 11 4. Merosot 1800 S. 14 5. 15 7. 22 Apakah lambang kekayaan negara kota di Mesopotamia berikut?    A B C D 8. 15 6.S. M. Antara berikut manakah kesan kemajuan ilmu tersebut? I Kalendar II Kawal banjir III Ciptaan roda IV Tulisan hieroglif A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IV Apakah faktor kemerosotan Tamadun Indus berikut? Bagaimanakah undang-undang berikut dapat dipatuhi rakyat Mesopotamia? Tamadun Indus Kod Undang-Undang Hammurabi A B C D Amalan hidup seharian Hafalan oleh penduduk Dipamer di tempat awam Diaplikasi sistem pendidikan A B C D M. 22 9. Rajah berikut menunjukkan struktur susun lapis masyarakat tamadun Hwang Ho.S.S. Tamadun Mesir sering dikaitkan dengan kemajuan ilmu Matematik.M. M.S. Kish Ur Assur keindahan istana pelabuhan yang sibuk bangunan yang tersusun pelbagai bentuk pintu gerbang M. 30 10. Kezaliman raja Mengalami kemarau Kekurangan makanan Kebangkitan penduduk M.S.S.M.BAB 1 KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA BAB 1 KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA M. Manakah antara berikut merupakan tanggungjawab golongan hamba? I Tentera paksaan II Menjaga harta istana III Membersihkan bandar IV Korban untuk upacara penyembahan A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IV Penciptaan roda tersebut ada kaitan dengan I kincir angin III kereta kuda II kincir air IV kolar kuda A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IV MasariahMispari @ SAS T4B12011 3 MasariahMispari @ SAS T4B12011 4 . M.S. Mengapakah kerajaan Assyria dalam tamadun Mesopotamia memberi penekanan dalam ilmu perubatan? A Mengatasi wabak penyakit B Mendapat pengiktirafan raja C Meningkatkan taraf kesihatan rakyat D Menjaga kesihatan anggota tentera Muncul 2500 S.

32 18. 17. Mengapakah Kod Undang-Undang Hammurabi penting kepada masyarakat Mesopotamia? A Menggalakkan mobiliti sosial B Merekodkan urusan pentadbiran C Mengukuhkan organisasi masyarakat D Mencatatkan harta golongan bangsawan MasariahMispari @ SAS T4B12011 Apakah kepentingan tulang tersebut? A Senjata untuk berperang C B Pengenalan sistem tulisan D 5 MasariahMispari @ SAS T4B12011 Alat upacara pengebumian Lambang status masyarakat 6 .14 14. pengkaji Mesir Purba Howard Carter menemui mayat Tutankhamun II yang dilaputi emas.27 SPM2004/s2/M. Pernyataan berikut berkaitan dengan tamadun Mesir. Pernyataan berikut berkaitan dengan kepercayaan masyarakat Tamadun Hwang Ho. Pernyataan berikut menerangkan wujud hubungan perdagangan antara dua tamadun. SPM2004/s3/M.26 16. Apakah kesimpulan dengan penemuan tersebut? A Upacara pemujaan semangat B Konsep kehidupan selepas mati C Percaya kepada kelahiran semula D Amalan penyembahan nenek moyang Feng Hsui Yin dan Yang SPM2004/s1/M. 13. Jadual berikut menerangkan kepercayaan masyarakat tamadun awal. Jadual berikut berkaitan dengan Tamadun Mesopotamia. Tamadun Awal Mesopotamia Raja Sumeria Tuhan atau wakil tuhan Mesir Jelmaan tuhan.S.S. anak Tuhan Matahari Hwang Ho Mandat daripada tuhan Indus Mesir Purba Apakah kesan pertembungan tersebut kepada tamadun Indus? A Pembinaan bandar terancang B Peningkatan teknologi pertanian C Perluasan kawsan pemerintahan D Perkembangan hasil kesusasteraan Apakah yang dapat dirumuskan mengenai kepercayaan tersebut? I Raja penentu bencana alam II Raja memiliki kuasa mutlak III Raja berkuasa atas kehendak tuhan IV Raja perlu mendapat sokongan bangsawan A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IV SPM2006/s4/M. Gambar berikut menunjukkan tulang oracle masyarakat China.S. Orang Cina mempercayai kaitan kehidupan mereka dengan alam sekitar. 15.BAB 1 KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA BAB 1 KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA M. Apakah kepercayaan tersebut? A Tu B Tien C D Pada tahun 1922.20 11. Kemunculan Kejatuhan 354SM 539SM SPM2006/s2/M.11 12.S. Masyarakat Indus telah menjalankan hubungan perdagangan dengan masyarakat Mesopotamia.S. Apakah faktor yang membawa kepada keruntuhan kerajaan tersebut? A Penguasaan Parsi B Kemusnahan tanaman C Perluasan tamadun kuasa Indus D Rampasan kuasa golongan pendeta Apakah penemuan arkeologi yang membuktikan hubungan tersebut? A Cap mohor C Tembikar tanah B Batu bersurat D Gendang gangsa SPM2006/s3/M.S.S. 33 SPM2006/s1/M.S. Rajah berikut menunjukkan pertembungan tamadun awal.

............................................................. Apakah yang anda lakukan untuk membuktikan kesetiaan anda kepada raja? I Menjadi penghibur II Menyerahkan ufti III Melafazkan taat setia IV Memberi bantuan ketenteraan A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV (b) Jelaskan maksud tamadun mengikut pandangan Barat...................31 20........................................................... – ........................................................... [ 2 markah ] MasariahMispari @ SAS T4B12011 8 ................................................22 19............................. Antara yang berikut............ – ............... F2 .......................................................S................................................................. Senarai berikut menunjukkan antara Tamadun awal dunia......................................................................................................................................... F2 .......... [ 2 markah ] (c) Apakah ciri-ciri yang menunjukkan sesebuah masyarakat telah mencapai ciri tamadun? F1 ......................................................................................................................................... – ....................................................................... yang manakah sumbangan tamadun Mesir Purba? I Kolar kuda II Pedati beroda III Tulisan hieroglif IV Sistem kalendar A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV Item Berstruktur 1.............................................................................................................................BAB 1 KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA BAB 1 KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA SPM2007/s1/M............................................................................................................. [ 2 markah ] (d) Pada pendapat anda.............................................................. – ...............................................................    Mesir Mesopotamio Indus (a) Apakah maksud tamadun mengikut Islam? F1 ...S...................................... bagaimanakah generasi muda dapat mengekalkan tamadun negara kita? MasariahMispari @ SAS T4B12011 7 F1 ....................... F2 .. F1 ................................ F2 .................. [ 2 markah ] SPM2007/s2/M....................... Andaikan anda seorang pembesar pada zaman Dinasti Chou di China..................................................................................

F2 Y ................................................................................. [ 1 markah ] (iii) Pengkhususan Kerja F1 ................................................................................................................... – ....................s........................................................................................................ F2 ............................. F2 ................... Tulisan dan Bahasa F1 ................................................................... [ 2 markah ] (d) Apakah ciri-ciri masyarakat yang tidak bertamadun di dunia moden hari ini? (b) Senaraikan ciri-ciri tamadun dari aspek berikut.................................................BAB 1 KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA BAB 1 KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA Buku Teks m.................................................................................................. [ 2 markah ] F1 ..............s................................................................................. – .................................................................. Mesir 3100 S................................................................................................... Ciptaan..................................................... Peta berikut menunjukkan dua buah bandar terancang tamadun Indus iaitu Mohenjo Daro dan Harappa.. – ........................................... 23 – 27 9 3................. – ...........M............................................................................... [ 1 markah ] (ii) Sistem Pemerintahan F1 ........................................................................................................................................................................ – ............................................................................................................................................................................................................................................... – ..................... [ 2 markah ] Buku Teks m...................... [ 2 markah ] MasariahMispari @ SAS T4B12011 10 ....................................................................................... [ 1 markah ] F1 ................................................................................ Jadual berikut menunjukkan carta masa pembentukan tamadun awal....................................... Tamadun Masa Mesopotamia 3500 S.................................... F2 ............................. (i) Kehidupan berorganisasi MasariahMispari @ SAS T4B12011 (v) F1 ..........................M.......... X 2500 S....................................... – ........... [ 1 markah ] (iv) Agama dan Kepercayaan F1 .............................M.............................................................................................................. F1 X ................. 5 – 9 2....M............................. Y 1800 S....................................................................... (a) Nyatakan kegiatan ekonomi masyarakat tamadun Indus? F1 ........................................................................ – ........................................................................ [ 1 markah ] (c) Bagaimanakah petempatan kekal berupaya membentuk masyarakat bertamadun? (a) Lengkapkan jadual tersebut......................................................................................................

.................................................................... F1 .......................................................................................................................................................................................................................... (ii) Dinasti Chou [ 3 markah ] MasariahMispari @ SAS T4B12011 11 F1 .................................................................................................................................... F2 .................... – ....... MasariahMispari @ SAS T4B12011 12 ........................................................ F2 ............. F4 .......................................... – .............................................................. F3 ................................................................................................................................................................................................................................... [ 2 markah ] (d) Bagaimanakah amalan sikap keterbukaan tamadun Indus dapat dicontohi dalam memajukan negara kita? (a) Jelaskan sistem pemerintahan Tamadun Hwang Ho bagi (i) Dinasti Shang F1 ........................................ F4 ........... [ 2 markah ] Buku Teks m................................................................................. [ 6 markah ] F1 .........BAB 1 KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA BAB 1 KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA Item Esei (b) Senaraikan ciri-ciri bandar terancang tamadun Indus............................... – ............................................ F1 ............ F3 ..................................................................................................................................................................... F6 ..................................... [ 2 markah ] F7 ....................................... F2 .................................................................................................................... 28 – 33 1..........................................s....................................................... (e) Berdasarkan pemerhatian anda......................................... (c) Apakah kemahiran masyarakat tamadun Indus yang boleh dicontoh untuk mencapai kecemerlangan negara? F1 ....................... – ....................................................................... F2 .................................................................................................................................... F2 ............................................................................................................................................. F5 ................................................................................................................................................................................................ [ 2 markah ] F2 ............................................................................................................................................................................................................................................ Peta berikut menunjukkan lokasi tamadun Hwang Ho............................. Berikan alasan anda................................................................................................................................. apakah bandar tempat tinggal anda merupakan sebuah bandar terancang................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................... H4c ........................................................................................................... F2 ......................... F2 ............................. H6b ................ H1a ............................................................................................................................................................................................................................................................... H2c ..................... H5c ............................................................................................................................................................................................. H8c .......................................................... H1b ....................................................................................................... H4a ................................................................................... F7 ...................................................... (c) Bagaiamanakah anda memanfaatkan karya Sun Tzu........... H8a .................................................................................... H8b ......................... H7a . H7c ......................................... H5a ............................................................................ H3a ....................................... H2a ................. F3 .................................................................................................... F8 .................................................................................................................................................................................................................................................................................................. The Art of War untuk mencapai kecemerlangan diri? [ 4 markah ] F1 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... H4b ................................................................................................................................................................................. H2b ..........................................................................................................BAB 1 KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA BAB 1 KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA (b) Terangkan sumbangan Tamadun Hwang Ho kepada peradapan dunia.............................................................................................................................................................................................................................................................................. F4 ........................................................................................ H6a ................................................................ F3 ................................................................................. H6c ....................................... H5b ............................................................................................................................................. F4 .............................................................................................................................................. H3c ......................................................................... H7b ..................................... F6 ................................................... [ 10 markah ] F1 ........................................................................ F5 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... F5 .................. H1c .............. MasariahMispari @ SAS T4B12011 13 MasariahMispari @ SAS T4B12011 11 ................................ H3b .............

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.