You are on page 1of 2

ACTA

Reuni de lrgan Coordinador de lAlumnat Data: 14 de febrer de 2012 La reuni sinicia a les 13:30h i finalitza a les 15:00h Assistents

Juntaris Gabriel Rodrguez Patrcia Jimnez Carlota Galls Albert Snchez

Delegats Joan Vilatuba 1r Publicitat Jlia Moutinho 2n Publicitat Carlota Galls 1r Periodisme 03 Albert Snchez 2n Periodisme 01 Nolia Losantos 3r Periodisme 01

Claustrals Gemma Domnguez

Excusats Delegats Ana Valle Valentina Rojo Carla Santal David Camarero Snia Pavn Pol Ribera Arantxa Lpez Alain Garrido Laura Sierra Nria Cienfuegos Slvia Cano Rubn Moreno Hctor Cruz Clia Vila Marc Berengueres Lorena Snchez

Juntaris Estella Muiz Adri Roca

Liss Roura Pol Larraza

Ordre del dia


1. 2. 3. 4. 5. 6.

Aprovaci, si sescau, de lacta de la reuni anterior. Informe Junta de facultat Informe sobre el procs de creaci del CEUAB Comissi davaluaci de la docncia Comissi dorganitzaci de la jornada de la llibertat dexpressi Precs i preguntes

Acords
1. 2.

3.

4.

5.

Aprovaci, si sescau, de lacta de la reuni anterior. Saprova lacta anterior per assentiment. Informe Junta de facultat La Carlota Galls, com a juntria de la facultat presenta linforme segent: Inicialment es va parlar del discurs del deg, on demanava disculpes pels problemes dinformaci durant la nevada i per la precipitaci en la convocatria de la Junta (demanant, sense obtenir resposta positiva, si alg impugnaria la Junta per aquest motiu). A partir de la petici dElisabeth Roure de demanar millor gesti de la informaci en situacions demergncia el deg respon que varen fer els possibles. Pel que fa els discursos dels vicedegans, es va parlar sobre la beca del Ministeri dEducaci per a dur a terme projectes TIC i una televisi de facultat, consistent en un total de 40.000 euros. Per altra banda, vam subratllar el dficit de la facultat que arriba als 30.000 euros, congelant la resta de projectes. Es va parlar del canvi en punt 10.5 del reglament de la facultat referent a la composici de la Junta Electoral. Es va comentar, tamb, laprovaci dels informes de seguiment de graus i msters del curs 2010-2011, aix com la no-aprovaci del canvi de nom de la comissi que va aprovar tals informes. Per altra banda, hem comentat que es varen aprovar les entregues dels premis extraordinaris aix com la prrroga del jurat que els escull. Tamb vam tractar el canvi de mtode daccs als estudis per canvi de carrera i, per ltim, la intervenci de lElisabeth Roure demanant si s necessria la aprovaci per Junta dels nous representant dels estudiants (essent negativa la resposta de deganat). Informe sobre el procs de creaci del CEUAB Es recorda com ha estat tot el procs del creaci del CEUAB des de les Jornades del mar de 2011 fins la ponncia del 29 de novembre de 2011 i la decisi de lequip de rectorat de crear una comissi per avaluar les esmenes i incloure les que es creguin adients. Sexplica quin ha estat el criteri per la tria de les esmenes, la no vulneraci de lordenament jurdic superior i ladequaci a laposta poltica de la comissi pel que fa a la composici de lrgan. Aquesta composici ser de 4 persones per facultat dentre les 13 facultats que formen la Universitat (queda fora lEscola de Postgrau per petici prpia), seguint lestructura drgans com el CEUNE o el CEUAB. A ms, tamb formaran part del ple del CEUAB, un representant dels estudiants membre del Consell de Govern, el representant dels estudiants al Consell Social i un representant dels collectius inscrits en el directori de collectius de lEdifici dEstudiants., triat pel Consell de Govern. Comissi davaluaci de la docncia Sadhereixen en Joan Vilatuba, la Jlia Moutinho i en Marc Berengueres a aquesta comissi. Comissi dorganitzaci de la jornada de la llibertat dexpressi. No sadhereix cap nou membre a aquesta comissi. Precs i preguntes No hi ha precs ni preguntes.

6.