Notarea energetică a clădirii ţine seama de penalizările datorate utilizării neraţionale a energiei. Perioada de valabilitate a prezentului Certificat Energetic este de 10 ani de la data eliberării acestuia . versiunea: m² m² m³ Date privind identificarea auditorului energetic pentru clădiri: Clasificarea energetică a clădirii este făcută funcţie de consumul total de energie al clădirii. estimat prin analiză termică şi energetică a construcţiei şi instalaţiilor aferente.2 Clădirea de referinţă Certificat de performanţă energetică Sistemul de certificare: Metodologia de calcul al Performanţei Energetice a Clădirilor elaborată în aplicarea Legii 372/2005 Eficienţă energetică ridicată A B C D E F G Eficienţă energetică scăzută B E Consum anual specific de energie Indice de emisii echivalent CO2 [kWh/m²an] [kgCO2/m²an] 430 85 180 40 Consum anual specific de energie [kWh/m²an] pentru: Clasă energetică Clădirea Clădirea de certificată referinţă B C C 0 Încălzire: 240 D Apă caldă de consum: 110 E Climatizare: Ventilare mecanică: Iluminat artificial: 80 E Consum anual specific de energie din surse regenerabile [kWh/m²an]: Date privind clădirea certificată: Adresa clădirii: Categoria clădirii: Regim de înălţime: Anul construirii: Scopul elaborării certificatului energetic: Programul de calcul utilizat: Aria utilă: Aria construită desfăşurată: Volumul interior al clădirii: . înregistrare la Consiliul Local Data înregistrării z z l l a a 5 0 7 0 1 0 – 0 0 8 2 1 8 – Notare energetică: Clădirea certificată 0 2 0 2 0 7 Performanţa energetică a clădirii 59.Cod poştal localitate Nr.

.................. . Perioada de valabilitate a prezentului Certificat Energetic este de 10 ani de la data eliberării acestuia ......................... şi data înregistrării Nr....... ......... Numele şi prenumele Semnătura şi ştampila auditorului ................................................................ Notarea energetică a clădirii ţine seama de penalizările datorate utilizării neraţionale a energiei...... . ....... ....................................... .............. Seria şi Nr.................................... certificat certificatului în registrul de atestare auditorului ........... ........... ................ i............ ... estimat prin analiză termică şi energetică a construcţiei şi instalaţiilor aferente........Specialitatea (c........... Clasificarea energetică a clădirii este făcută funcţie de consumul total de energie al clădirii........... ci) ....

02  Cel puţin jumătate dintre armăturile de reglaj ale corpurilor statice nu sunt funcţionale p4 = 1.05  Ferestre / uşi în stare bună. Perioada de valabilitate a prezentului Certificat Energetic este de 10 ani de la data eliberării acestuia 30 21 120 G 59 .05  Coloanele de încălzire nu sunt prevăzute cu armături se separare şi golire a acestora p6 = 1.45 – după cum urmează. dar neetanşe p3 = 1. dar fără posibilitate de acces la instalaţia p1 = 1. Clasificarea energetică a clădirii este făcută funcţie de consumul total de energie al clădirii.05  Instalaţia de încălzire a fost spălată / curăţată cu mai mult de trei ani în urmă p5 = 1.01  Uşa de intrare clădire nu este prevăzută cu sistem automat de închidere şi este lăsată frecvent deschisă în perioada de neutilizare p2 = 1.  Soluţii recomandate pentru instalaţiile aferente clădirii. după caz. ILUMINAT E B C CLIMATIZARE: VENTILARE MECANICĂ: A D E F G A B C D E F G A B C D E 125 201 291 820 408 566 20 50 87 134 198 300 5 8 11 15 kWh/m²an kW h/m ² an k W h/m ² an  Performanţa energetică a clădirii de referinţă: Consum anual specific de energie [kWh/m²an] pentru: Încălzire: Apă caldă de consum: Climatizare: Ventilare mecanică: Iluminat: 85 45 50 Notare energetică 94.4  Penalizări acordate clădirii certificate şi motivarea acestora: P0 = 1. Notarea energetică a clădirii ţine seama de penalizările datorate utilizării neraţionale a energiei.05  Pereţii exteriori prezintă pete de condens p9 = 1.03  Tencuială exterioară căzută parţial p8 = 1. APĂ CALDĂ DE CONSUM. estimat prin analiză termică şi energetică a construcţiei şi instalaţiilor aferente.  Subsol uscat.DATE PRIVIND EVALUAREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A CLĂDIRII  Grile de clasificare energetică a clădirii funcţie de consumul de căldură anual specific: ÎNCĂLZIRE: D B C B C APĂ CALDĂ DE CONSUM: E ILUMINAT: E B C A D E F G A D E F G A D E F G 173 245 343 500 59 90 132 73 70 117 200 40 49 91 F 15 35 kWh/m²an kWh/m²an kWh/m²an TOTAL:ÎNCĂLZIRE.02  Clădire fără sistem de ventilare organizată p12 = 1.10  Recomandări pentru reducerea costurilor prin îmbunătăţirea performanţei energetice a clădirii:  Soluţii recomandate pentru anvelopa clădirii.

3 cam. 2 cam. Rezistenţa termică corectată [m²K/W] 1 m³ Aria [m²] 2 Total arie exterioară [m²]  Indice de compactitate al clădirii. niveluri: Subsol. individuală de locuit cu mai multe apartamente (bloc) cămine. ap. Alt sistem de încălzire: Date privind instalaţia de încălzire locală cu sobe:   . 5 cam. de apartamente şi suprafeţe utile: Tip. 1. ap. Încălzire centrală cu planşee încălzitoare. Date privind instalaţia de încălzire interioară: m-1  Sursa de energie pentru încălzirea spaţiilor: Sursă proprie. cu combustibil: Centrală termică de cartier Termoficare – punct termic central Termoficare – punct termic local Altă sursă sau sursă mixtă: Tipul sistemului de încălzire: Încălzire locală cu sobe.. 4 cam.. Încălzire centrală cu corpuri statice. 2 Sut [m²] 3 TOTAL   Volumul total al clădirii: Caracteristici geometrice şi termotehnice ale anvelopei: Tip element de construcţie 0 PE 1 PE 2 FE UE TE Sb CS . Nr. 0 1 cam. Parter + Aria unui apartament [m²] 1 Demisol. etaje  Nr.INFORMAŢII PRIVIND CLĂDIREA CERTIFICATĂ Anexa la Certificatul de performanţă energetică nr. Încălzire centrală cu aer cald. policlinici hoteluri şi restaurante clădiri pentru sport clădiri social-culturale clădiri pentru servicii de comerţ alte tipuri de clădiri consumatoare de energie  Nr. internate spitale. Date privind construcţia:  Categoria clădirii: de locuit. SE / V: 2.

[°C] Temp. [mm] Lungime [m] Tipul elementelor de reglaj termic din dotarea instalaţiei: 3.la nivelul corpurilor statice .existenţa vizei metrologice Elemente de reglaj termic şi hidraulic: . - - Lungimea totală a reţelei de distribuţie amplasată în spaţii neîncălzite Debitul nominal de agent termic de încălzire l/h. m.anul instalării .] Tip corp static în spaţiul în spaţiul Total locuit comun Tip distribuţie a agentului termic de încălzire: Suprafaţă echivalentă termic [m²] în spaţiul în spaţiul Total locuit comun inferioară. .Aria planşeului încălzitor: m² .disponibil de presiune (nominal): mmCA - Contor de căldură: . mixtă W - Necesarul de căldură de calcul: : Racord la sursa centralizată cu căldură: racord unic.diametru nominal: mm. mediu orar [W] -15 -10 -5 0 +5 +10  Date privind instalaţia de încălzire interioară cu planşeu încălzitor: . tur [°C] Qînc.Lungimea şi diametrul nominal al serpentinelor încălzitoare.. . mărimea şi tipul cahlelor – tabel. cu: Centrală termică de cartier Termoficare – punct termic central Termoficare – punct termic local Altă sursă sau sursă mixtă: .Numărul sobelor: . . .Tipul sobelor.la nivel de racord .tip contor . Diametru serpentină. ext. Date privind instalaţia de apă caldă de consum:  Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum: Sursă proprie. . . superioară.la nivelul coloanelor . . multiplu: puncte.  Date privind instalaţia de încălzire interioară cu corpuri statice: Număr corpuri statice [buc. Curba medie normală de reglaj pentru debitul nominal de agent termic: Temp.

Numele şi prenumele. Informaţii privind instalaţia de climatizare: 5. Centrală termică proprie.pe tipuri: Racord la sursa centralizată cu căldură: racord unic.: Puncte de consum a.m.: Numărul de obiecte sanitare .m. . Informaţii privind instalaţia de ventilare mecanică: 6. Tipul sistemului de preparare a apei calde de consum: Din sursă centralizată. Auditor energetic pentru clădiri. Preparare locală pe plită.:  Contor de căldură general: .anul instalării .c.m. . Ştampila şi semnătura . nu funcţionează nu există     Conducta de recirculare a a. Informaţii privind instalaţia de iluminat: Întocmit.c..m.existenţa vizei metrologice nu există parţial peste tot .tip contor .  Debitmetre la nivelul punctelor de consum: 4. . multiplu: puncte. Alt sistem de preparare a.necesar de presiune (nominal): mmCA funcţională.c. Preparare locală cu aparate de tip instant a.diametru nominal: mm.c. Boiler cu acumulare. .

zi] Clădiri de locuit Bloc 110 Case 80 individuale 80 80 60 60 60 q60 [kWh/m². iLoc .3. ALoc/AÎnc – indice mediu statistic de ocupare a locuinţelor (Metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor .C). iLoc . sunt date în tabelul următor: Tipul clădirii g60 [l/pers.Anul eliberării certificatului energetic ANEXA 9 CONSUMURI SPECIFICE DE CĂLDURĂ PENTRU PREPARAREA APEI CALDE DE CONSUM PENTRU CLĂDIREA DE REFERINŢĂ Consumurile specifice de apă caldă de consum şi consumurile specifice de căldură pentru prepararea apei calde de consum pentru clădirea de referinţă. iLoc . iLoc . . iLoc . ALoc/AÎnc 1424 . ALoc/AÎnc 356 . iLoc . ALoc/AÎnc 1068 .c. ALoc/AÎnc Clădiri racordate la un sistem de încălzire districtuală (punct termic central sau Case centrală termică de înşiruite cartier) Clădiri dotate cu Bloc centrală termică Case proprie sau staţie individuale termică compactă care prepară şi apa caldă de Case înşiruite consum Apartamente amplasate în blocuri şi dotate cu centrală termică proprie sau boiler electric pentru preparare a. Anexa II. iLoc .an] 1958 . iLoc . ALoc/AÎnc 1424 . ALoc/AÎnc 1424 . – aria utilă a spaţiului încălzit. ALoc/AÎnc 1068 . iLoc . la nivelul punctelor de consum. ALoc/AÎnc 1068 . – aria utilă a camerelor de locuit. cazan înşiruite la care de baie) prepararea apei calde sau electric de consum se face prin Combustibil sisteme proprii lichid funcţionând cu: Combustibil solid Clădiri individuale sau înşiruite la care prepararea apei calde de consum se face pe plită sau aragaz iLoc ALoc AÎnc 50 890 .m. iLoc .partea a II-a. ALoc/AÎnc 40 30 20 712 . ALoc/AÎnc 534 . iLoc . gaze naturale Clădiri individuale sau (ex.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful