pdfMachine A pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

Câu 1

Tại sao nói lao động là điều kiện, phương tiện để con người, xã hội phát triển

Câu 2 Có mấy hình thức lao động? đó là những hình thức gì?

pdfMachine A pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

Qua phần học tiết 1 chúng ta thấy lao động là điều kiện, phương tiện của sự phát triển của con người và xã hội. Chúng ta cần phải có quan điểm, thái độ đúng đắn với lao động. Trong tiết học hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu thế nào là lao động tự giác, sáng tạo. Vì sao?
pdfMachine A pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

Tiết 13

Bài 11

II- Nội Dung
1/ Thế nào là lao động tự giác và sáng tạo 2/ Lợi ích của lao động tự giác và sáng tạo 3/ Rèn luyện tính lao động tự giác và sáng tạo

III- Luyện tập
pdfMachine A pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

S¸ng t¹o cña “n«ng d©n ch©n ®Êt”

Một Một Một Một

Anh NguyÔn §øc B¸u (ë Ông Đinh Công Viên §iÖn Bµn, Qu¶ng Nam) ( Hà Nam) được ®· s¸ng danh là ông t¹o thµnh c«ng mệnh chiÕcsáng c¾t lóa phïđã già m¸y chế, ông hîp víi ®ång ruéng miÒn chế tạo nhiều loại Trung. (mét vụ chon«ng máy phục ngµy 2 sản d©n cãcủa c¾t ®- îc mét xuất thÓ nhà nông. Ô mÉu lóa)

pdfMachine A pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

1-Tại sao phải lao động tự giác và sáng tạo? Nêu hậu quả của việc làm không tự giác, sáng tạo trong học tập? Thế nào là lao động tự giác, sáng tạo? 2- Mối quan hệ giữa lao động tự giác và lao động sáng tạo? Biểu hiện của lao động tự giác và sáng tạo?
pdfMachine A pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

3- Khi chúng ta biết lao động tự giác, sáng tạo sẽ đem lại lợi ích gì cho bản thân mỗi chúng ta, gia đình và xã hội? 4- Để rèn luyện đức tính lao động tự giác và sáng tạo, trong học tập và trong lao động học sinh chúng ta cần phải làm gì? Vì sao?
pdfMachine A pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

1/ - Thời đại chúng ta đang sống là thời đại khoa học kỹ thuật phát triển. Nếu không tự giác sáng tạo thì không tiếp cận được với sự tiến bộ của nhân loại. -Học sinh chúng ta không tự giác sáng tạo sẽ không xứng đáng là lực lượng lao động mới của đất nước -- không ngừng được hoàn thiện nhân cách -* Hậu quả: - Học tập không đạt kết quả cao -- Chán nản, dễ bị lôi kéo vào các tệ nan xã hội. Ảnh hưởng đến
pdfMachine A pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

Bản thân, gia đình và xã hội

Tự giác

Sáng tạo

pdfMachine A pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

2/Chỉ có tự giác mới vui vẻ, tự tin và có hiệu quả. Tự giác là điều kiện của sáng tạo. Ý thức tự giác, óc sáng tạo là động cơ bên trong của các hoạt động, tạo ra sự say mê, tinh thần vượt khó trong học tập và lao động.

3/ - Không làm phiền người khác - Được mọi người tôn trọng yêu quí - Tiết kiệm thời gian - Nâng cao hiệu quả, chất lượng của hoạt động học tập, lao động và hoạt động xã hội, đem lại thành quả vinh dự cho bản thân, gia đình và xã hội
pdfMachine A pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

4/ Có kế hoạch rèn luyện tự giác, sáng tạo trong học tập ,lao động -Biết coi trọng lao động trí óc và lao động chân tay. -- chống lười biếng cẩu thả -- Tiết kiệm, chống tham ô lãng phí -- Kiểm tra đôn đốc việc thực hiện
pdfMachine A pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

-- Rút kinh nghiệm

Bài tập1: SGK Không tự giác, sáng tạo Tự giác sáng tạo -Tự giác học tập,làm bài -Thực hiện nội qui của trường -Lối sống tự do cá nhân -Cẩu thả ngại khó

-Có kế hoạch rèn luyện -Buông thả, lười nhác suy nghĩ -Có suy nghĩ cải tiến -thiếu trách nhiệm với phương pháp bản thân, gia đình và -Nghiêm khắc sửa xã hội chữa sai trái
pdfMachine A pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

Tìm những câu tục ngữ, ca dao nói về lao động? Ca dao -Cày sâu, cuốc bẫm -Cày đồng đang buổi ban trưa -Tay làm hàm nhai Mồ hôi thánh thót Tay quai miệng trễ như mưa ruộng cày. -Chân lấm tay bùn -Làm ruộng ăn cơm -Ai ơi bưng bát cơm đầy. nằm Dẻo thơm một hạt - Nuôi tằm ăn cơm đắng cay muôn đứng phần Tục ngữ

pdfMachine A pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

pdfMachine A pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

-Làm bài tập về nhà(SGK) -Sưu tầm tục ngữ, ca dao nói về lao động. -Câu chuyện về gương tự giác, sáng tạo trong lao động -Soạn bài 12
pdfMachine A pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful