You are on page 1of 3

Namn: Facitman www.mattehjalp.

se Pettersbergsskolan Dominic

Ma 9 - Läxstencil Repetition - Kapitel 5 - Uttryck och funktioner

1) På en filmrea kan man köpa DVD-filmer för bara 39 kr/styck.


a) Teckna ett uttryck för hur mycket x stycken filmer kostar om det inte ges mängdrabatt.
b) Teckna ett uttryck för hur mycket affären tjänar på x stycken filmer om inköpspriset är
15 kr / styck.

a) Svar: DVD-filmerna kostar (39 x)kr .


b) (39 x  15 x)kr  (24 x)kr . Svar: De tjänar (24 x)kr .

2) En middag på restaurang kostar x kr. Lunchen på samma restaurang kostar y kr. Teckna ett
uttryck för kostnaden att äta ute både lunch och middag en hel arbetsvecka (måndag-
fredag).

Middag: x kr
Lunch: y kr
Svar: Det kostar (5 x  5 y )kr att äta.

3) På "Bio Maxima" betalar man x kr för en stor påse popcorn och en läsk. Vill man bara ha
en läsk, så kostar det y kr. Teckna ett uttryck för vad popcorn kostar.

Popcorn och läsk: x kr


Läsk: y kr
Svar: Det kostar ( x  y )kr .

4) Grafen nedanför visar sambandet mellan antalet flugor och tiden.


a) Hur många flugor fanns det efter två veckor?
b) Hur många flugor fanns det i början?

a) Svar: Det fanns ca.100 flugor.


b) Svar: Det fanns ca. 20 flugor.
Namn: Facitman www.mattehjalp.se Pettersbergsskolan Dominic

5) Vi har funktionen y=3x.


a) Fyll i värdetabellen nedanför.
b) Rita in punkter i koordinatsystemet.
c) Rita grafen.

x y
0 0
1 3
2 6

Uppgift b, c → Visa läraren.

6) Vilka koordinater har punkterna P1  P5 ?

P1 (3, 2)
P2 (1.3, 2.4)
P3 (2, 2)
P4 ( 4, 3)
P5 (3, 2)
Namn: Facitman www.mattehjalp.se Pettersbergsskolan Dominic

7) På ICA kostar hushållsosten 49,50 kr/kg.


a) Skriv en formel som visar hur priset (y) beror på antalet kilogram (x).
b) Är priset proportionellt mot antalet kilogram?

a) y  49,50 x
b) Ja, priset är proportionellt.

8) För 7 vykort får Peter betala 84 kr. Hur mycket får Tobias betala för 3 vykort?

7 vykort = 84 kr
1 vykort = 847 kr  12kr
3 vykort = 3 12kr  36kr
Svar: Tobias betalar 46 kr för 3 vykort.