Castelul Peles, Sinaia

Castelul Peles, unul dintre cele mai importante castele din Romania, este amplasat in Sinaia, la 44 km de Brasov si la 122 km de Bucuresti. A fost construit intre anii 1873 si 1914, pe vremea regelui Carol I al Romaniei (1866 - 1914), după planurile arhitecț ilor Johannes Schultz și Karel Liman, și a fost decorat de celebrii decoratori J. D. Heymann din Hamburg, August Bembé din Mainz și Berhard Ludwig din Viena. Castelul Peles a fost construit din lemn, piatra, caramida si marmura si are circa 160 de incaperi. Demn de mentionat este faptul ca Pelesul a fost primul castel electrificat in intregime din Europa. Castelul Peleș poate fi considerat cel mai important edificiu de tip istoric din România, având caracter de unicat și este, prin valoarea sa istorică și artistică, unul din cele mai importante monumente de acest fel din Europa celei de a doua jumătăț i a secolului al XIX-lea.

.

.

.

.

.

Sinaia .Castelul Pelisor.

tributar inovaț iilor miș cărilor artistice de la începutul secolului al XX-lea. Gurschner etc.pergament pictat realizat de Maria și dăruit lui Ferdinand în 1906. Castelul Pelișor deț ine o valoroasă colecț ie de artă decorativă aparț inând Art-Nouveau-ului. . fraț ii Daum. L. J. realizate în bună măsură de către Bernhard Ludwig. reședinț a de vară a principilor moștenitori.Castelul Pelișor este un castel de mici dimensiuni. Hoffmann. ca reș edinț ă a principilor moștenitori Ferdinand și Maria. O menț iune specială merită manuscrisul . indică un spaț iu rezidenț ial (hall. capela. Castelul Pelișor devine. printre care lucrări ale unor artiști ca E. Galle. Pelișor are 99 de încăperi. cabinete de lucru.C. Castelul a fost construit din dorinț a regelui Carol I. "camera de aur"). Ridicat între 1899 și 1902 de arhitectul ceh Karel Liman și decorat de artistul vienez Bernhardt Ludwig. construit în parcul castelului Peleș pe valea Prahovei. Tiffany. începând cu anul 1903. Mobilierul și decoraț iunile interioare.

.

.

.

.

Hunedoara .Castelul Corvinilor sau Huniazilor.

Castelul Corvinilor. cu turnuri și turnuleț e. castelul cunoaște în timpul acestuia însemnate transformări. Fiind una dintre cele mai mari și vestite proprietăț i ale lui Iancu de Hunedoara. diverșii stăpâni ai castelului i-au modificat înfăț iș area. săli ș i camere de onoare. . A fost ridicat în secolul XV de către Iancu Hunedoara. pe locul unei vechi întărituri. Cu trecerea anilor. pe o stâncă la picioarele căreia curge pârâul Zlaști. se afla in Hunedoara si este cel mai important monument de arhitectură gotică din Transilvania. El devine astfel o somptuoasă locuinț ă. Este o construcț ie impunătoare. Castelul a fost restaurat și transformat în muzeu. cu acoperiș uri înalte ș i divers colorate. ferestre și balcoane împodobite cu dantelaria pietrei cioplite. îmbogăț indu-l cu turnuri. numit și Castelul Huniazilor sau Cetatea Hunedoara. nu numai un punct strategic întărit.

Castelul Regal de la Savarsin .

alun turcesc. .Castelul regal de la Săvârșin este un castel deț inut de familia regală română și situat pe domeniul de la Săvârșin. Castelul este înconjurat de un parc prevăzut cu lac și debarcader. județ ul Arad. pin de Himalaya. molid. Acest castel a fost construit între anii 1650-1680. Parcul dendrologic din jurul castelului a fost înființ at de vicecomitele Andras Farray. tuia piramidală. Pe locul clădirii actuale se găsea în secolul al XVIII-lea castelul familiei nobiliare Forray. salcâm chinezesc. Acest parc are o suprafaț ă de 6.5 hectare ș i conț ine câteva specii rare de arbori ș i arbuști. stejari seculari și multe altele. în anul 1514. chiparoși de baltă. declarate monumente ale naturii: brad argintiu. care a fost domn de pământ și a avut moșie în zona Săvârșinului.

.

.

.

Palatul Roznovanu – Iasi .

Palatul Roznovanu va fi folosit ca reședinț ă temporară a familiei regale. clădirea adăpostește sediul primăriei Iași. între 1916 .Palatul Roznovanu. clădirea este reședinț ă a familiei Rosetti . construit în deceniile 7 . Între anii 1892 . pentru ca. când a găzduit sediile ministerelor conducerii politice refugiate de la București. o parte din spaț iu fiind alocat autorităț ilor locale. . Palatul cunoaște din nou strălucirea vieț ii mondene de altădată.Roznovanu. palatul aparț ine stilului neoclasic. cel care a proiectat și Catedrala Mitropolitană din Iași.10 ale secolului XVIII-lea. A fost restaurat între anii 1830 și 1833 de către cunoscutul arhitect Johan Freywald. din 1944 să devină sediul Comitetului Orășenesc de Partid. cea mai puternică și mai influentă familie din arena politică moldavă a urbei. În deceniile 2-4 ale secolului XX. în Iași. este un monument de arhitectură. În ansamblu. In prezent. cu elemente ornamentale eclectico-baroce.1892.1918. Până în 1891 când este vândută statului. Clădirea a jucat un rol deosebit pe scena istoriei mai ales în Primul Război Mondial. ca arhitectură dar și prin frescele interioare și statuile ce împodobeau în 1830 exteriorul.

.

.

.

Castelul Bran .

situat în Pasul Bran-Rucăr. la 30 de kilometri de Brașov. Castelul Bran este construit pe o stâncă. arme ș i armuri. într-un punct cheie din punct de vedere strategic. iar în curtea castelului se află un mic muzeu al satului. mobilier. aceștia au devenit proprietarii castelului și ai domeniului aferent.Castelul Bran (în germană Törzburg. moștenitorii castelului. în maghiară Törcsvár) este un monument istoric și arhitectonic. castelul Bran a fost revendicat de Arhiducele Dominic de Habsburg și de surorile sale. La muzeu sunt expuse colecț ii de ceramică. . muzeu ce se întinde pe cele 4 etaje ale castelului. Maria Magdalena Holzhausen și Elisabeth Sandhofer. În anul 2000. pe șoseaua ce iese prin vechiul cartier Bartolomeu și care leagă Brașovul de Câmpulung. El adăpostește în acest moment muzeul Bran. cu case tradiț ionale din regiunea culoarului Rucăr-Bran. În luna mai 2006.

.

.

.

Castelul Sturza din .

cunoscut și sub denumirea de Palatul Sturdza. este un castel în stil neogotic construit între anii 1880-1904 de către Gheorghe Sturza și soț ia sa Maria. se află în proprietatea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. în satul Miclăușeni. Planurile construcț iei au fost realizate de arhitecț ii Iulius Reinecke și I.Castelul Sturdza de la Miclăușeni. . Este un frumos palat în stil neogotic târziu. În prezent. fiind o copie a castelelor feudale apusene și amintind de Palatul Culturii din Iași. dar și de Palatul Domnesc din Ruginoasa. la o distanț ă de 20 km de Roman ș i 65 km de municipiul Iași. Grigsberg.

.

.

.

.

.

.

Palatul Mogosoaia .

cuhnia (bucătăria). construit anterior de acesta la Potlogi. aflată la circa 15 km de centrul oraș ului Bucureș ti. Complexul conț ine clădirea propriu-zisă. Palatul poartă numele văduvei boierului Mogoș care deț inea pământul pe care a fost construit. județ ul Ilfov. gheț ăria ș i cavoul familiei Bibescu. trecând apoi în proprietatea familiei Bibescu. Palatul Mogoșoaia a fost în posesia familiei Brâncoveanu timp de aproximativ 120 de ani.Palatul Mogoșoaia este o clădire istorică din localitatea Mogoșoaia. . o combinaț ie de elemente veneț iene cu elemente otomane. precum și biserica „Sfântul Gheorghe” aflată lângă zidurile curț ii. curtea acestuia cu turnul de veghe. casa de oaspeț i. stil utilizat anterior și la un alt palat al domnitorului. Palatul a fost construit până în 1702 de către Constantin Brâncoveanu în stil arhitectural românesc renascentist sau stil brâncovenesc.

.

.

.

.

Palatul Culturii.Iasi .

cu elemente heraldice în exterior.D. Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii Ştefan Procopiu. Berindei. de către regele Ferdinand al României.000 m2. iar la mansardă alte 36 în ogivă şi două rânduri de baghete. Muzeul Etnografic al Moldovei. ajutat de arhitecţii Xenopol şi Cerchez. Astăzi Palatul Culturii din Iaşi este sediul Complexului Muzeal Naţional "Moldova” Iaşi şi cuprinde: Muzeul de Istorie a Moldovei. În aripa de nord-est a palatului se află Biblioteca Municipală Gheorghe Asachi. cu detalii ornamentale. . Realizat după planurile arhitectului I. Construcţia are 298 incăperi cu o suprafaţă de aproximativ 36. La faţadă sunt 92 ferestre. Stilul palatului e neogotic flamboyant.Palatul Culturii din Iaşi a fost inaugurat. construcţia Palatului a durat două decenii. în 1926. Muzeul de Artă.

.

.

.

.

Craiova (Muzeul .Palatul Jean Mihail.

inaugurau palatul la un an de la pierderea tatălui. Îşi făceau apariţia stucatura. feroneria. O legendă spune că Mihail visa să acopere clădirea cu monede de aur. luminatoarele. pe alocuri aurită. coloanele. pereţii tapisaţi cu mătase de Lyon. Constantin Mihail a apelat la arhitectul francez Paul Gottereau care avea să contureze un plan în stilul specific academismului francez. plafoanele pictate. mobilierul stil. În timp ce opera se desăvârşea. Fiii săi. Piatra de temelie a Palatului Jean Mihail a fost pusă în 1899. spre sfârşitul anului 1907. Materialele de construcţie erau de cea mai bună calitate. Câteva luni mai târziu. dar regele l-ar fi refuzat. zicându-i că le vrea aşezate în dungă. lambriurile. Nici în viaţa lor fastuoasa locuinţă n-a jucat rolul acelui cămin visat de părinte. Constantin Mihail se stingea din viaţă. o boală cruntă strivea. Nicolae şi Jean. candelabrele din cristal de Murano.Actuala clădire a Muzeului de Artă din Craiova a fost casa unuia dintre cei mai bogaţi oameni din România începutului secolului trecut. oglinzile veneţiene. scările din marmură de Carrara. în iunie 1908. iar meşterii. . iar palatul s-a înălţat trainic şi elegant. bucuria proprietarului de a se răsfăţa în imensele încăperi. dintre cei mai iscuţi aduşi de pe alte meleaguri.

.

.

.

O zi buna! Imagini: Internet Texte: Wikipedia Muzica: Ciprian Porumbescu “Balada” Op 29 Adriana .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful