Noț iuni de dramaturgie

Semestrul I

Bibliografia obligatorie:
• • • • • Aristotel – Poetica Georg Lukacs – Roman istoric și dramă isotircă, în Roman istoric, I Albert Camus – Viitorul tragediei, în Eseuri Nicolai Hartmann – Comicul, în Estetică Al. Ciorănescu – Barocul sau descoperirea dramei

Bibliografie suplimentară sau recomandată:
• • • • • N. Frye – Anatomia criticii Ion Omesco – La metamorphose de la tragedie Fr. Nietzsche – Nașterea tragediei, în De la Apollo la Faust Xxx, Tragedie greque, defi de la scene contemporaine .... (altele în funcție de curs)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful