You are on page 1of 14

Electronica lui Abram Burel

DRL

Manual de utilizare şi instalare

DRL
(Daytime Running Lights)

Manual de utilizare şi instalare
• • • • • • • • Aprinderea/stingerea automată a farurilor la pornirea/oprirea motorului Întârzieri programabile la aprindere/stingere Aprinderea/stingerea simultană a pozi iilor (op ional) Trecere în mod manual/automat la ac ionarea comutatorului farurilor (op ional) Buton pentru comandă manuală (op ional) Indicator luminos de stare (op ional) Consum zero în repaus Gamă de temperaturi extinsă

Cuprins Specifica ii ...................................................................................................................................2 Func ionare ..................................................................................................................................2 Utilizare .......................................................................................................................................3 Aprindere automată la pornire .....................................................................................................3 Stingere automată la oprire .........................................................................................................3 Comanda manuală a farurilor.......................................................................................................3 Stingerea şi reaprinderea for ată a farurilor ...................................................................................3 Reprogramare ...........................................................................................................................3 Descriere .....................................................................................................................................4 Instalare ......................................................................................................................................6 Instalare Daewoo Cielo ...............................................................................................................8 Instalare Daewoo Espero.............................................................................................................9 Instalare Daewoo Leganza......................................................................................................... 10 Instalare Daewoo Matiz............................................................................................................. 11 Instalare Daewoo Nubira ........................................................................................................... 12 Instalare la Daewoo Tico ........................................................................................................... 13 Instalare la Chevrolet Kalos ....................................................................................................... 14

© Abram Burel 2006

Pagina 1

op iunea M (la ac ionarea acestuia. deci stingerea farurilor . controlul fiind manual. dispozitivul preia controlul şi re-aprinde farurile. excep ie făcând perioada de stingere) • • • Dispozitivul este alimentat (consumă curent) doar când cheia este în contact pe pozi ia "motor" şi pe perioada de stingere a farurilor (după care se deconectează automat). În mod op ional: • • comandă şi luminile de pozi ie.+80 grade Celsius Func ionare Func ia de bază a dispozitivului este de a asigura aprinderea automată a farurilor la pornirea motorului şi stingerea lor la oprirea motorului. în sensul aprinderii farurilor sau pozi iilor.. ceea ce se petrece cu o mică întârziere de circa 200ms) se poate monta un întrerupător de tip "push button" din care se poate comanda manual inhibarea dispozitivului (stingerea farurilor) . © Abram Burel 2006 Pagina 2 . la o nouă pornire dispozitivul revine în func ionare automată) alternativ dispozitivul poate fi alimentat printr-un întrerupător cu re inere.Electronica lui Abram Burel DRL Manual de utilizare şi instalare Specifica ii Tensiunea de alimentare Curent consumat Tensiunea furnizată de instala ia electrică de 12V a maşinii <2mA (dispozitiv activ.op iunea I detectează comandarea manuală a luminilor de la comutatorul farurilor .op iunea R indică starea de func ionare prin intermediul unui led de culoare verde . Implicit dispozitivul se pre-programează la temporizările specificate. din care se poate opri func ionarea lui.op iunea L (acesta este aprins atâta timp cât dispozitivul comandă farurile şi pozi ie. împreună cu celelalte becuri şi indicatoare de pe circuitul de iluminare (cele ce se aprind în mod normal la aprinderea farurilor) . Atât aprinderea cât şi stingerea sunt întârziate pe perioade predeterminate: timp de aprindere şi timp de stingere. adică toate luminile stinse. dar se pot programa alte valori înainte sau după montaj (în ultimul caz este necesar accesul la cutia dispozitivului).op iunea P (acest lucru este valabil până la oprirea motorului sau până la apăsarea din nou a butonului. led stins) <15mA (dispozitiv activ. dispozitivul este inhibat. led aprins) 0mA (dispozitiv inactiv) Timp de aprindere Timp de stingere 10 secunde (poate fi programat la orice valoare) 15 secunde (poate fi programat la orice valoare) Temperatură de func ionare -25.. la readucerea manetei în repaus.

În cazul op iunii P. Dacă la bord se aprinde indicatorul corespunzător fazei lungi. stingerea se produce imediat şi se va men ine până la reapăsarea butonului sau până la oprirea şi repornirea motorului. Ledul indicator se va aprinde simultan (numai cu op iunea L). farurile se vor aprinde singure. În ambele situa ii. La ac ionarea manetei comutatorului farurilor în sensul aprinderii pozi iilor sau a farurilor. Stingere automată la oprire • • La oprirea motorului. atunci trebuie ac ionat comutatorul farurilor pentru trecerea pe faza scurtă. după trecerea intervalului de timp corespunzător.Electronica lui Abram Burel DRL Manual de utilizare şi instalare Utilizare Dispozitivul DRL este cât se poate de simplu de utilizat. La readucerea comutatorului farurilor în pozi ia de repaus. Reprogramarea presupune accesul fizic la cutia dispozitivului. aprinderea se produce imediat. În cazul op iunii R. Dacă se doreşte reaprinderea luminilor după stingerea lor de la buton. Dacă la bord se aprinde indicatorul corespunzător fazei lungi. farurile se vor stinge. Comanda manuală a farurilor • • • • • Aten ie! Acest lucru este posibil numai dacă se foloseşte op iunea M. În cazul op iunii P. Aprinderea va fi semnalată de aprinderea ledului indicator (numai cu op iunea L). se va aprinde imediat faza scurtă. © Abram Burel 2006 Pagina 3 . Ledul se va aprinde odată cu apăsarea butonului (numai cu op iunea L). Dacă se doreşte stingerea luminilor în timp ce motorul func ionează. În cazul op iunii R. În acest caz. atunci trebuie ac ionat comutatorul farurilor pentru trecerea pe faza scurtă. Stingerea şi reaprinderea for ată a farurilor • • • • • • • • • • Aten ie! Acest lucru este posibil numai dacă se foloseşte una din op iunile alternative P sau R. ledul indicator se va aprinde odată cu aprinderea farurilor (numai cu op iunea L). stingerea se va produce după o durată egală cu timpul de stingere şi se va men ine până la apăsarea din nou a butonului. În cazul op iunii R există riscul uitării butonului în pozi ia "apăsat" în care farurile rămân stinse şi în timpul func ionării motorului. Ledul indicator se va stinge însă imediat (numai cu op iunea L). aprinderea se va produce după o durată egală cu timpul de aprindere. atunci se apasă o dată butonul. după trecerea intervalului de timp corespunzător. Reprogramare • • Dispozitivul poate fi reprogramat ulterior în vederea modificării timpilor de aprindere şi-sau stingere sau pentru stabilirea unui alt algoritm de func ionare. luminile se vor aprinde în func ie de pozi ia comutatorului. Aprindere automată la pornire • • Aten ie! La pornirea motorului. atunci se apasă încă o dată butonul. Ledul indicator se va stinge imediat (numai cu op iunea L). ledul se va stinge simultan cu apăsarea butonului (numai cu op iunea L).

Dioda D1 asigură separarea circuitelor KEY şi BAT.Schema electrică Există 3 blocuri func ionale (în paranteză marcajul componentelor): • • • alimentare (1xx) control (2xx) ac ionare (3xx) Blocul de alimentare asigură o tensiune de 5V stabilizată necesară func ionării blocului de control.Electronica lui Abram Burel DRL Manual de utilizare şi instalare Descriere Schema electrică completă este prezentată în Figura 1. comutatorul farurilor. C101 şi C102. pozi ia "+12V numai în mers". Tensiunea de alimentare este stabilizată la 5V prin intermediul IC101. Dacă semnalul pe pinul GP5 devine "0". În mod suplimentar. R301. de la comutatorul farurilor prin HLS pe ILR. Figura 1 . prin intermediul lui Q301. pentru a sesiza dacă s-a dat comandă manuală pentru aprinderea farurilor sau când aceasta a încetat MSW. El primeşte semnale de la: • • KEY. R101. R203 şi R204 pe GP0 HLS. este adusă pe pinul IN al lui IC101. atunci Q101 se blochează şi alimentarea se întrerupe. R202. un întrerupător de tip "push button". prin D303 se asigură comanda manuală a releului de iluminare. Q102. contactul corespunzător aprinderii luminilor de pozi ie. © Abram Burel 2006 Pagina 4 . prin D201 şi R205 pe GP1. pentru stabilirea modului de lucru circuitul de ac ionare pe GP2 un led indicator prin R201 pe GP4 circuitul de alimentare pe GP5 • Blocul de control comandă: • • • Blocul de ac ionare primeşte comanda de la blocul de control şi ac ionează releul farurilor pe HLR şi releul de iluminare pe ILR. prin intermediul circuitului realizat cu Q101. prin D202 şi R206 pe GP3. Alimentarea este primită pe KEY. Un semnal de nivel logic "1" pe pinul GP5 al microcontrolerului IC201 produce deschiderea lui Q101 şi tensiunea permanentă disponibilă pe BAT. circuit direct de la baterie. prin intermediul Q201. Alimentarea este prelungită controlat şi după dispari ia tensiunii pe KEY. atât cât este nevoie (până la stingerea farurilor). Blocul de control este realizat în principal cu ajutorul microcontrolerului IC201. Această tensiune este furnizată de la punerea contactului şi persistă sub comanda blocului de control. de la comutatorul cheii de contact. pentru a determina momentul opririi motorului. R102 şi R103. D301 şi D302.

© Abram Burel 2006 Pagina 5 . Circuitul imprimat si amplasarea componentelor sunt prezentate în figurile următoare.Cablaj Figura 3 .4x23.Amplasarea componentelor Dimesiunile cablajului sunt 32. Dispozitivul este asamblat într-o cutie de plastic şi prevăzut cu fire de lungime convenabilă în vederea instalării.8mm.Electronica lui Abram Burel DRL Manual de utilizare şi instalare Op iunile sunt asigurate în func ie de echiparea dispozitivului şi modul de conectare. Figura 2 .

Mai întâi se vor prezenta conexiunile dispozitivului în mod generic. atunci se face conexiunea KEY în A Dacă se foloseşte op iunea R. În continuare se prezintă configura ia completă de instalare. numai pentru op iunea L Se instalează întrerupătorul P. în func ie de facilită ile dorite. unde se găsesc toate circuitele de interes şi de asemenea se pot amplasa cu uşurin ă ledul indicator şi întrerupătorul. Pentru instalare se va proceda pas cu pas după cum urmează: • • • • • • • • • • • • • Se identifică conexiunile în circuitul electric al maşinii Se identifică locul amplasării dispozitivului Se identifică locul amplasării ledului indicator Se fixează dispozitivul Se face conexiunea la masă (GND) în B Se face conexiunea BAT în C Se face conexiunea HLR în D Se face conexiunea ILR în E. numai pentru op iunea M Se instalează ledul indicator. numai pentru op iunea P Dacă nu se foloseşte op iunea R. men ionându-se facilită ile op ionale. Figura 4 .Conexiunile DRL (op iuni IMLR) În general. Există mai multe configura ii de instalare. atunci se face conexiunea KEY cu întrerupătorul în A'. punctele de conexiune sunt următoarele: A B C D E la circuitul comandat prin contactorul cheii ce prezintă tensiune doar în mers (pozi ia M) la masă folosind un element metalic în contact electric cu caroseria la circuitul de alimentare a contactorului cheii (circuit de la baterie) la bobina releului farurilor (în absen a acestuia trebuie montat un releu corespunzător) la bobina releului de iluminare (în absen a acestuia trebuie montat un releu corespunzător) © Abram Burel 2006 Pagina 6 . apoi conexiunea întrerupătorului în A În diagrama următoare sunt prezentate toate conexiunile DRL. după care se vor indica punctele de conexiune corespunzătoare diferitelor tipuri de maşini. numai pentru op iunea I Se face conexiunea HLS în F.Electronica lui Abram Burel DRL Manual de utilizare şi instalare Instalare Instalarea se va face de preferin ă în apropierea axului volanului.

realizarea conexiunilor direct pe fire şi apoi izolarea fie scoaterea pinilor din conector. D. © Abram Burel 2006 Pagina 7 . utilizând schemele electrice ale acestora. atunci trebuie întrerupt circuitul original de la comutatorul farurilor ce comandă releul de iluminare) • • punctele de conexiune A şi C sunt pe firele corespunzătoare de la conectorul contactorului cheii punctele de conexiune B.Electronica lui Abram Burel F DRL Manual de utilizare şi instalare la circuitul de ieşire din comutatorul farurilor ce comandă releul de iluminare (dacă se folosesc simultan op iunile I şi M. E şi F sunt pe firele corespunzătoare de la conectorul comutatorulului farurilor fie desizolarea lor pe o por iune scurtă. realizarea conexiunilor pe coada pinilor şi reintroducerea acestora în conector Practic: Va fi necesară: • • În diagramele următoare sunt prezentate punctele de conexiune pentru diferite tipuri de maşini.

Figura 5 .Puncte de conexiune Daewoo Cielo © Abram Burel 2006 Pagina 8 .Electronica lui Abram Burel DRL Manual de utilizare şi instalare Instalare Daewoo Cielo Notă În X se taie circuitul dacă se folosesc simultan op iunile I şi M.

Electronica lui Abram Burel DRL Manual de utilizare şi instalare Instalare Daewoo Espero C E D F A B Notă În X se taie circuitul dacă se folosesc simultan op iunile I şi M. Figura 6 .Puncte de conexiune Daewoo Espero © Abram Burel 2006 Pagina 9 .

Figura 7 .Puncte de conexiune Daewoo Leganza © Abram Burel 2006 Pagina 10 .Electronica lui Abram Burel DRL Manual de utilizare şi instalare Instalare Daewoo Leganza C D E F A B Notă În X se taie circuitul dacă se folosesc simultan op iunile I şi M.

Puncte de conexiune Daewoo Matiz © Abram Burel 2006 Pagina 11 . Figura 8 .Electronica lui Abram Burel DRL Manual de utilizare şi instalare Instalare Daewoo Matiz Notă În X se taie circuitul dacă se folosesc simultan op iunile I şi M.

Electronica lui Abram Burel DRL Manual de utilizare şi instalare Instalare Daewoo Nubira Notă În X se taie circuitul dacă se folosesc simultan op iunile I şi M. Figura 9 .Puncte de conexiune Daewoo Nubira © Abram Burel 2006 Pagina 12 .

Deoarece DRL nu este conceput să ac ioneze direct becurile din aceste circuite vor trebui instalate relee corespunzătoare. © Abram Burel 2006 Pagina 13 . ele se vor izola doar după finalizarea instala iei. Punctele de conexiune N se referă la această instala ie.Puncte de conexiune Daewoo Tico Notă În n X se taie circuitele pentru inserarea releelor. Realizarea circuitului suplimentar pentru relee se face în următorii paşi: • Se taie circuitul de iluminare în 1 X • Se conectează partea de fir dinspre comutator în 1 • Se conectează contactul releului farurilor în 1 • Se taie circuitul fazei scurte în 2 X • Se conectează contactul releului farurilor în 2 • Se conectează contactul releului de iluminare în 5 • Se taie circuitul fazei scurte în 3 X • Se conectează contactul releului de iluminare în 6 • Se conectează bobina releului farurilor în 4 • Se conectează bobinele releului farurilor şi a releului de iluminare în 3 şi 7 (identice) Deoarece unele puncte de conexiune sunt identice pentru ambele instalări. Circuitele figurate cu albastru şi cele 2 relee (faruri şi iluminare) reprezintă instala ia suplimentară ce trebuie realizată.Electronica lui Abram Burel DRL Manual de utilizare şi instalare Instalare la Daewoo Tico Instala ia electrică de la Tico nu este prevăzută cu relee de comandă a farurilor şi a circuitelor de iluminare. Figura 10 . Important! Este obligatorie folosirea optiunii M pentru a evita ac ionarea simultană a fazei scurte de către DRL şi a celei lungi de la comutatorul farurilor.

Figura 11 .Electronica lui Abram Burel DRL Manual de utilizare şi instalare Instalare la Chevrolet Kalos C F A B E Notă În D X se taie circuitul dacă se folosesc simultan op iunile I şi M.Puncte de conexiune Chevrolet Kalos © Abram Burel 2006 Pagina 14 .