You are on page 1of 56

Návod k obsluze

VEGAFLEX 62 4 … 20 mA/HART

Obsah

Obsah
1 O tomto dokumentu 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3 3.1 3.2 3.3 3.4 4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6 Funkce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cílová skupina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Použité symboly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oprávněná osoba . . . . . . . . . . . . . . . . . Použití . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Upozornění o nesprávném použití. . . . . . CE prohlášení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V souladu s NAMUR NE 53 . . . . . . . . . . SIL schválení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bezpečnostní informace pro Ex prostředí Prohlášení výrobce . . . . . . . . . . . . . . . . Životní prostředí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Konfigurace. . . . . . . . . Princip provozu . . . . . . Nastavení . . . . . . . . . . Skladovaní a přeprava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. ..

4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7

Bezpečnost

Popis produktu .. 8 .. 9 . . 10 . . 10

Montáž Všeobecné podmmínky . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Montážní podmínky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Příprava připojení . . . . . . . . . . . . . . . Postup připojení . . . . . . . . . . . . . . . . Zapojení, jednokomorové pouzdro . . . Zapojení, dvoukomorové pouzdro . . . . Zapojení, dvoukomorové pouzdro Exd Zapojení, verze IP 66/IP 68 (1 bar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. ..

Připojení k napájení

16 17 18 20 22 24

Nastavení se zobrazovacím a nastavovacím modulem PLICSCOM 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 Krátký popis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Instalace zobrazovacího a nastavovacího modulu PLICSCOM . . . . . . . . . . . . . . . . Systém nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . Postup nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schéma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 . . . . . . . . . . . . .. .. .. ..

25 27 28 33

31837-CS-060513

2

VEGAFLEX 62 - 4 … 20 mA/HART

Obsah

7

Nastavení pomocí PACTware™ a nebo jiných nastavovacích programů 7.1 7.2 7.3 7.4 Propojení s PC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nastavení softwaru s PACTware™ . . . . . . . . Nastavení parametrů pomocí AMS™ a PDM . Uložení nastavených parametrů . . . . . . . . . . Údržba . . . . . . . . . . . . . . . Náprava . . . . . . . . . . . . . . Výměna/zkrácení lana/tyče . Oprava přístroje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. ..

35 36 37 37 38 38 39 41

8

Údržba a poruchová hlášení 8.1 8.2 8.3 8.4

9

Demontáž 9.1 9.2 Postup demontáže. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Likvidace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

10 Dodatek 10.1 Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 10.2 Rozměry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 10.3 Průmyslová práva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Doplňkové informace Informace: VEGAFLEX 62 je k dispozici v nejrůznějších verzích. Návod k obsluze je k dispozici ke každé verzi přístroje a je přiložen ke každé dodávce. Návody k obsluze jsou uvedeny v kapitole "Popis produktu". Návod pro příslušenství a náhradní díly Tip: Pro zajištění spolehlivého nastavení a provozu vašeho hladinoměru VEGAFLEX 62, nabízíme nejrůznější příslušenství a celou řadu náhradních dílů. Odpovídající manuály pro tento hladinoměr jsou:
l

31837-CS-060513

l l

Návod "Externí zobrazovací a nastavovací jednotka VEGADIS 61" Návod k použití "Oscilátor VEGAFLEX série 60" Dodatkový manuál "Příruby dle DIN-EN-ASME-JIS"

VEGAFLEX 62 - 4 … 20 mA/HART

3

O tomto dokumentu

1 O tomto dokumentu
1.1 Funkce
Tento provozní návod k obsluze obsahuje veškeré informace, které potřebujete pro rychlé nastavení a bezpečný provoz přístroje. Prosím prostudujte si pečlivě tento manuál předtím, než začnete zařízení nastavovat.

1.2 Cílová skupina
Tento návod je určen pro technické pracovníky. Obsah tohoto návodu by měl být personálu k dispozici a měl by sloužit k jejich zaškolení.

1.3 Použité symboly
Informace, tip, poznámka Tento symbol označuje užitečné a dodatečné informace. Výstraha: jestliže ignorujete tato upozornění, můžete tím způsobit poškození přístroje. Varování: jestliže ignorujete tato upozornění, můžete tím způsobit vážné ohrožení osob a poškození přístroje. Nebezpečí: jestliže ignorujete tato upozornění, můžete tím způsobit vážné ohrožení osob a poškození přístroje. Ex aplikace Tento symbol označuje speciální pokyny pro Ex aplikace.

l

Seznam Tento symbol označuje seznam více možností v kapitole. Akce Tento symbol označuje samostatnou akci. Krok Čísla označují jednotlivé kroky procedury.

à 1

31837-CS-060513

4

VEGAFLEX 62 - 4 … 20 mA/HART

Bezpečnost

2 Bezpečnost
2.1 Oprávněná osoba
Veškeré operace popsané v tomto manuálu, musí být provedeny pouze zaškoleným pracovníkem, nebo pověřenou osobou. Z důvodu bezpečnostních a záručních podmínek, veškeré zásahy do přístroje musí být provedeny pouze výrobcem pověřenou osobou.

2.2 Použití
VEGAFLEX 62 je senzor pro kontinuální měření hladiny. Detailní informace ohledně rozsahu použití přístroje VEGAFLEX 62 jsou k dispozici v kapitole Popis produktu.

2.3 Upozornění o nesprávném použití
Nesprávné použití přístroje může vést k haváriím v aplikaci, např. přeplnění nádrže nebo poškození systémových komponent kvůli nesprávné montáži nebo nesprávnému nastavení.

2.4 Hlavní bezpečnostní pokyny
VEGAFLEX 62 je high-tech zařízení, vyžadující přísné dodržování standardních předpisů a pokynů. Uživatel musí dbát bezpečnostních pokynů uvedených v tomto návodu k obsluze, instalačních norem specifických pro daný stát (např. VDE předpisy v Německu) stejně tak, jako obecných bezpečnostních norem a pravidel preventivní ochrany.

2.5 CE prohlášení
VEGAFLEX 62 je v souladu s CE č. EMC (89/336/EWG), splňuje doporučení NAMUR NE 21 a je v souladu s CE prohlášením s LVD (73/23/EWG). Prohlášení bylo schváleno dle následujícich standardů:
l

EMC: - Emise EN 61326: 2004 (třída B) - Citlivost EN 61326: 2004 včetně dodatku A LVD: EN 61010-1: 2001

31837-CS-060513

l

VEGAFLEX 62 - 4 … 20 mA/HART

5

9 Prohlášení výrobce V souladu s normou DIN EN 60079-14/2004.Bezpečnost 2. bod c1. 2. nárůst teploty povrchu během provozu: 25 K (jednotlivé komponenty v přístroji) 6 VEGAFLEX 62 . 2.vega. VEGA zařízení kompatibilní: l l l software senzoru pro DTM-VEGAFLEX 62 HART.com naleznete historii všech softwarů. 2.8 Bezpečnostní informace pro Ex prostředí Vezměte prosím na vědomí specifické bepečnostní předpisy pro instalaci a provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu . Rozsah dostupných funkcí závisí na konkrétní verzi softwaru individuálních komponent.3.7 SIL schválení VEGAFLEX 62 vyhovuje požadavkům funkční bezpečnosti dle IEC 61508/IEC 61511.4 … 20 mA/HART . PA nebo FF DTM VEGAFLEX 62 pro nastavovací software PACTware™ nastavovací modul PLICSCOM pro software senzoru Nastavení funkce snímače je nezávislé na verzi softwaru.6 V souladu s NAMUR NE 53 VEGAFLEX 62 dle NAMUR doporučení NE 53.2. Tyto bezpečnostní pokyny jsou součástí návodu k obsluze a jsou zároveň dodávány s Ex přístroji. odstavec 5. Softwarová verze přístroje VEGAFLEX 62 může být určena následujícími způsoby: l l l přes PACTware™ na typovém štítku elektroniky prostřednictvím modulu PLICSCOM Na webových stránkách www. Uživatel musí přístroj používat dle specifikace v následujících dokumentech: l l l tento návod k obsluze prohlášení výrobce (24622) příslušné instalační předpisy 31837-CS-060513 Max.Ex. je sonda VEGAFLEX 62 vhodná pro použití v zóně 2.

"Technické údaje" Přístroj namontujte a provozujte takovým způsobem aby nedošlo k výbuchu způsobeném elektrostatickým výbojem. Zachování výbušné ochrany během provozu: l l l l l l l l Přístroj je určen k provozu v rozsahu specifikovaných elektrických limitních hodnot. musí být maximální okolní teplota během provozu +95°C (+203°F). 2. která vyhovuje požadavkům dle normy DIN EN 60079-14. Vnější průměr kabelu musí odpovídat typu kabelové vývodky. Pomozte nám prosím splnit tuto povinnost dodržováním pokynů pro ochranu životního prostředí. Ujistěte se. Bezpečně dotáhněte kabelové vývodky.4 … 20 mA/HART 7 . if you want to operate the instrument with open cover Ujistěte se o dostatečném utěsnění kabelových vývodek. Proto firma VEGA zavedla systém pro správu životního prostředí s cílem neustálého zlepšování ochrany životního prostředí. Procesní připojení. Management systém je certifikován dle DIN EN ISO 14001. Je nutné brát v úvahu pohyb materiálu v nádrži. Hladinoměr namontujte tak aby se senzor nemohl dotýkat stěny nádrže nebo jeho součástí. plastová část sondy nebo pouzdro jsou vyrobeny z elektricky nevodivého plastu (v závislosti na verzi). Kryt pouzdra dostatečně utáhněte. uvedených v tomto návodu k obsluze: l l 31837-CS-060513 Kapitola "Skladování a přeprava" Kapitola "Likvidace " VEGAFLEX 62 .10 Životní prostředí Ochrana prostředí je jedna z nejdůležitějších podmínek. Je nutné dostatečně pevně utěsnit nepoužívaný kabelový vstup.Bezpečnost Při teplotě okolí +70°C (+158°F) u pouzdra a při procesní teplotě +70°C (+158°F). Dovolené napájecí napětí: viz. že je těsnění správně namontováno mezi dolní částí pouzdra a krytu. Teplota povrchu pouzdra nesmí překročit určenou teplotu pro výbušné prostředí Přístroj byl posouzen osobou. Make sure that there is no explosive atmosphere.

Dodatkový návod k obsluze "Vyhřívání pro zobrazovací a nastavovací modul PLICSCOM" (volitelně) .1 Konfigurace Součást dodávky Součást dodávky zahrnuje: l l Hladinoměr VEGAFLEX 62 Dokumentace .tento návod k obsluze . volitelně se zobrazovacím a nastavovacím a nastavovacím modulem PLICSCOM 31837-CS-060513 8 VEGAFLEX 62 .volitelně .Ex "Bezpečnostní instrukce" (s Ex verzemi) . další certifikáty Komponenty VEGAFLEX 62 se skládá z následujících komponent: l l l Procesní připojení se sondou Pouzdro s elektronikou Pouzdro.4 … 20 mA/HART .pokud je nutné.Dodatkový návod k obsluze "Plug konektor pro kontinuální měřicí systémy" (volitelně) .Návod k obsluze "Zobrazovací a nastavovací modul PLICSCOM" .Dodatkový návod k obsluze "Funkční bezpečnost dle IEC 61508 (SIL)" .Popis produktu 3 Popis produktu 3.

Přesný rozsah je uveden v části "Technické údaje" v kapitole "Dodatek". Pordobnosti jsou uvedeny v dodatkovém návodu k obsluze "Vyhřívání pro Napájení 31837-CS-060513 VEGAFLEX 62 . Doba šíření vln je vyhodnocena a převedena na měřenou vzdálenost. Přesné specifikace napájení jsou uvedeny v části "Technické údaje" v kapitole "Dodatek". Volitelné vyhřívání vyžaduje vlastní napájení.lanová verze s plastovým pouzdrem 1 Kryt s integrovaným PLICSCOM (volitelně) 2 Pouzdro s elektronikou 3 Procesní připojení 3.2 Princip provozu Prostředí aplikace VEGAFLEX 62 je hladinoměr s lanovou nebo tyčovou anténou pro kontinuální měření výšky hladiny.4 … 20 mA/HART 9 . 1: VEGAFLEX 62 . Rozsah napájení závisí na verzi a typu přístroje. Je navržen pro průmyslové použití a může být použit pro měření hladiny kapalin a sypkých materiálů.Popis produktu 1 2 3 Obr. Dvouvodičová elektronika 4 … 20 mA/HART pro napájení a přenos měřených hodnot po stejném kabelu. Fyzikální princip Mikrovlné impulsy o vysoké frekvenci jsou vedeny podél ocelového lana nebo tyče. Jakmile dosáhnou produktu. Podsvícení zobrazovacího a nastavovacího modulu PLICSCOM je napájeno z hladinoměru. jsou mikrovlnné impulsy odraženy.

recyklovatelných kartónů.Popis produktu zobrazovací a nastavovací modul PLICSCOM". např. Likvidace obalového materiálu se provádí prostřednictvím specializovaných recyklačních společností.4 Skladovaní a přeprava Balení Váš přístroj byl chráněn během přepravy. Jeho způsobilost odolat běžným zátěžím během přepravy je zaručena testen v souladu s DIN EN 24180. "Dodatek .4 … 20 mA/HART .3 Nastavení VEGAFLEX 62 může být nastaven čtyřmi různými způsoby: l l l l zobrazovacím a nastavovacím modulem PLICSCOM vhodným VEGA DTM ve spojení s nastavovacím softwarem dle FDT/DTM standardem. 3. 3.Okolní podmínky" Relativní vlhkost 20 … 85 % 31837-CS-060513 10 VEGAFLEX 62 .Technické údaje . Standradní zabalení přístrojů se skládá z ekologických. Pro speciální verze jsou také použity PE pěny nebo PE fólie. volitelně také v modulu PLICSCOM nebo v PACTware™. Skladovací a přepravní teplota l l Skladovací a přepravní teplota viz. PACTware™ a PC pomocí nastavovacího programu AMS™ nebo PDM HART komunikátorem Zadané parametry jsou uloženy v přístroji VEGAFLEX 62.

že min.4 … 20 mA/HART 11 .Montáž 4 Montáž 4. vzdálenost (mrtvá zóna) musí být udržována pod referenční plochou a eventuálně na konci sondy. U verzí se závitovým připojením nesmí být pouzdro použito pro našroubování! Napínání může způsobit poškození zajišťovacího pístu pouzdra. aby jste měli snadný přístup pro montáž a připojení snímače a také pro případnou pozdější montáž zobrazovacího a nastavovacího modulu. při čistících procesech nebo v chlazených či ohřívaných nádržích). Uvědomte si. Mějte na paměti. v prostředí. kapitola "Připojení k napájení") a utáhněte kabelovou vývodku. Pouzdro snímače může být libovolně pootočeno o 330° bez použití jakéhokoliv nářadí. kde měření není možné. Manipulace Vlhkost Je nutné použít doporučený kabel (viz. Déšť a kondenzující voda takto může stékat. že délka lana VEGAFLEX 62 . Zejména pro venkovní instalace. 2: Opatření proti průniku vlhkosti Měřicí rozsah 31837-CS-060513 Referenční plocha pro měřicí rozsah snímače je těsnící povrch závitu nebo příruby. Můžete vybavit váš VEGAFLEX 62 doplňkovou ochranou proti proniknutí vlhkosti tím. Zobrazovací a nastavovací modul můžete nainstalovat ve čtyřech různých polohách (každá je posunuta o 90°). Obr. že před kabelovou vývodkou povedete spojovací kabel šikmo dolů. Pro zašroubování je nutné použít šestihran nad závitem.1 Všeobecné podmmínky Instalační podmínky Vyberte instalační místo tak. kde je předpokládána vlhkost (např.

Minimální vzdálenosti (mrtvé zóny) jsou uvedeny v kapitole "Dodatek" v části "Technické údaje". Sonda se během provozu nesmí dotýkat jakéhokoliv zařízení nebo stěny nádrže. Před použitím zkontrolujte. protože měření v okolí závaží není možné. 31837-CS-060513 12 VEGAFLEX 62 . V plastových nádržích atd. V případě zásobníku s kónickým dnem je vhodné hladinoměr nainstalovat do středu zásobníku. 3: Nádrž s kónickým dnem Typ nádrže Plastová nádrž Reflektometrický princip vyžaduje kovový povrch v místě procesního připojení. Tlak Procesní připojení musí být dostatečně utěsněno. pokud je v nádrži podtlak nebo přetlak. zda je těsnící materiál odolný vůči měřenémů produktu. 4. použijte verzi s přírubovým (od DN 50) nebo v případě závitového připojení umístěte pod připojení kovovou desku (ø >200 mm/8 in).2 Montážní podmínky Instalační podmínky Namontujte hladinoměr VEGAFLEX 62 nejméně 300 mm (12 in) od stěny nádrže. upevněte konec sondy.4 … 20 mA/HART .Montáž nemůže být použita až po konec. Pokud to bude nutné. Potom bude možné měřit nejnižší bod dna zásobníku. Max. Obr. přípustný tlak je uveden v kapitole "Technické údaje" v kapitole "Dodatek" nebo na typovém štítku senzoru.

plastová nádrž .Montáž Při instalaci tyčových nebo lanových sond do nádrže bez kovových stěn. např. V tomto případě použijte lanovou verzi.4 … 20 mA/HART 13 . 31837-CS-060513 VEGAFLEX 62 . 4: Instalace v plastové nádrži 1 Příruba 2 Kovová deska Betonová nádrž Při instalaci do betonové nádrže by mělo být zařízení VEGAFLEX 62 montováno k nejnižší hraně instalačního místa. 1 2 Obr.měřená hodnota může být ovlivněna silným elektromagnetickým polem (dle EN 61326: třída A). V betonových silech by měla být vzdálenost hladinoměru nejméně 500 mm (20 in) od stěny sila.

6: Montážní návarek 14 VEGAFLEX 62 . Obecně mohou být použita vyšší vstupní hrdla nebo hrdla s větším průměrem. použijte krátké vstupní hrdlo. návarků. Pokud to není možné..4 … 20 mA/HART .. DN200 h ≤ 150 ≤ 100 d h 31837-CS-060513 Obr. Zjistěte. Tato hrdla zvyšují horní mrtvou zónu. jestli to je pro vaše měření důležité. DN150 > DN150 .. d DN40 ..Montáž ø >160 Obr. namontujte senzor tak aby byl závit srovnaný se stropem nádrže. Je-li to možné. 5: Instalace v betonových nádržích Montážní návarek Vyhněte se použití vstupních hrdel např.

31837-CS-060513 VEGAFLEX 62 . kde se nevyskytuje žádný rušivý vliv na měření např.27423). Zajistěte. Vyhněte se nechtěnému spojení lana se stěnou nádrže. Jakékoliv změny tohoto požadavku způsobí měřicí chyby. plnící otvory. V závaží je vnitřní závit (M12).4 … 20 mA/HART 15 .Montáž Plnění Zajistěte. Hladinoměr VEGAFLEX 62 namontujte na místo nádrže. aby lano sondy nebylo úplně napnuto. např. míchací zařízení. Obr. tzn. aby sonda nebyla vystavena silným bočním silám. aby se nemohla během provozu dotýkat stěn nádrže kvůli pohybu produktu nebo míchacího zařízení apod. Zabraňte tažnému zatížení lana. že spojení musí být buď spolehlivě uzemněno nebo spolehlivě izolováno. pro uchycovací očko (objednací číslo položky 2. 7: Boční zatížení Upevnění Nainstalujte sondu tak.

Napájení a proudový signál jsou přenášeny prostřednictvím stejného dvouvodičového kabelu.1 Příprava připojení Povšimněte si bezpečnostních pokynů Vždy dodržujte následující bezpečnostní pokyny: l l Přístroj připojujte vždy pouze při naprosté nepřítomnosti síťového napájení Jsou-li očekávána přepětí. prohlášení a schválení snímačů. Proveďte spolehlivé oddělení mezi obvodem napájení a hlavním obvodem v souladu s DIN VDE 0106 část 101. Výběr propojovacího kabelu VEGAFLEX 62 je připojen pomocí standardního dvouvodičového kabelu bez stínění. VEGASTAB 690. je do plastového krytu zalisován ½" kovový vnitřní závit. VEGA napájecí jednotky VEGATRENN 149AEx. U VEGAFLEX 62 s kabelovou vývodkou ½ NPT a plastovým krytem. musí být instalovány přepěťové ochrany Tip: Doporučujeme přepěťové ochrany VEGA ÜS-F-LB-I a ÜSB 62-36G. VEGADIS 371 a také veškeré typy VEGAMET splňují tento požadavek. Je-li očekáváno elektromagnetické rušení (nad hodnoty EN 61326).Připojení k napájení 5 Připojení k napájení 5. Rozsah napájení se může lišit v závislosti na verzi přístroje. doporučujeme použít stíněný kabel. Mějte na paměti následující faktory týkající se napájecího napětí: l l omezení výstupního napětí jednotky napájecího zdroje pod jmenovitou zátěž (pro proud senzoru 20. hodnoty zátěže v kapitole "Technické údaje").5 mA nebo 22 mA v případě chybného signálu) vliv přídavných zařízení v obvodu (viz. Přesný rozsah je uveden v části "Technické údaje" v kapitole "Dodatek".4 … 20 mA/HART . Povšimněte si bezpečnostních pokynů pro Ex aplikace. Zvolte napájení V prostředí s nebezpečím výbuchu byste měli dbát příslušných bezpečnostních předpisů. Vnější průměr kabelu 5 … 9 mm zajišťuje dostatečné utěsnění kabelových vývodek. 31837-CS-060513 Kabelová vývodka ½ NPT 16 VEGAFLEX 62 .X.

Stínění na straně senzoru musí být zapojeno přímo na vnitřní zemnící svorce.4 … 20 mA/HART 17 . 5.Připojení k napájení Výstraha: Při zašroubovávání kabelové vývodky nebo trubky do vnitřního závitu nepoužívejte mazadla. 1500 V). že by se mohly vyskytnout vyrovnávací proudy. aby stíněním neprotékaly žádné vyrovnávací proudy. Může to být dosaženo použitém kondenzátoru nebo vyrovnáním potenciálů v případě uzemnění na obou stranách. Běžná mazadla mohou narušit mechanické spojení mezi vlisovaným závitem a krytem a tím snížit mechanickou pevnost spoje. Obzvláště dbejte na to. Výběr propojovacího kabelu pro Ex aplikace Dodržujte odpovídající instalační předpisy pro Ex aplikace. je nutné na straně senzoru provést spojení stínění přes keramický kondenzátor (např. připojte stínění kabelu na obou koncích k zemi (uzemňovacím svorkám). následující obrázek) Podle plánu zapojení zasuňte konce vodičů do otevřených svorkovnic 5 6 7 31837-CS-060513 VEGAFLEX 62 . Za předpokladu. 1 nF. Zasuňte kabel do snímače přes kabelové vstupy Pomocí šroubováku nadzvedněte otevírací svorky svorkovnice (viz. Zemnící svorka mimo pouzdro musí být zapojena přes kompenzační člen (nízká impedance). vyjměte jej pomocí lehkého pootočení doleva. V tomto případě budou nízko frekvenční vyrovnávací proudy potlačeny. ale ochranný efekt se u vysokofrekvenčních signálů neuplatní.2 Postup připojení Postupujte následovně: 1 2 3 4 Odšroubujte kryt pouzdra Je-li nainstalován zobrazovací a nastavovací modul.4 in) izolace konců jednotlivých vodičů. Uvolněte kabelovou vývodku Odstraňte přibližně 10 cm (4 in) pláště kabelu a dále odstraňte přibližně 1 cm (0. Stínění a uzemnění kabelu Je li potřebný stíněný kabel.

3 Zapojení. jednokomorové pouzdro Následující obrázek se týká ne-Ex verze a také EEx ia verze.Připojení k napájení Obr. uslyšíte uzavření svorkovnice Lehkým potažením za vodiče zkontrolujte. že drží 10 Připojte stínění k vnitřní zemnicí svorce a k vnější zemnicí svorce k vyrovnání potenciálů 11 Utáhněte kabelovou vývodku. 5. 8: Kroky připojení 6 a 7 8 9 Otevírací svorky svorkovnic stlačte směrem dolů. 31837-CS-060513 18 VEGAFLEX 62 . těsnící kroužek musí těsně obepínat kabel 12 Našroubujte kryt pouzdra zpět Elektrické zapojení je dokončeno.4 … 20 mA/HART .

Připojení k napájení Přehled typů pouzder 4 4 4 1 2 3 Obr. 10: Elektronika a připojovací část. jednokomorové pouzdro 1 Plast 2 Hliník 3 Nerez ocel 4 Filtrační prvek pro kompenzaci tlaku nebo záslepka pro verze IP 66/IP 68. 9: Typy materiálu. jednokomorové pouzdro 1 Připojovací konektor pro VEGACONNECT (rozhraní I²C) 2 Pružinová svorkovnice pro připojení externího zobrazení VEGADIS 61 3 Zemnící svorka pro připojení stínění kabelu 4 Pružinová svorkovnice pro připojení napájení 31837-CS-060513 VEGAFLEX 62 . 1 bar Elektronika a připojovací část Display I2C 1 4 1 2 5 6 7 8 2 3 Obr.4 … 20 mA/HART 19 .

1 bar mimo čtyřvodičové přístroje. část elektroniky 4 Filtrační prvek pro kompenzaci tlaku nebo záslepka pro verze IP 66/IP 68. Přehled typů pouzder 1 2 3 5 4 Obr. jednokomorové pouzdro 1 Napájení/Výstupní signál 5. připojovací část 2 Záslepka nebo zátka M12x1 pro VEGADIS 61 (volitelně) 3 Kryt pouzdra. 12: Dvoukomorové pouzdro 1 Kryt pouzdra.Připojení k napájení Zapojení Display I2C 1 2 5 6 7 8 1 Obr. Verze Exd je popsána v následující podkapitole.4 Zapojení. 20 VEGAFLEX 62 . 1 bar1) 5 Kabelová vývodka nebo zátka 31837-CS-060513 1) Verze IP 66/IP 68. 11: Zapojení. dvoukomorové pouzdro Následující obrázek se týká ne-Ex verze a také Ex ia verze.4 … 20 mA/HART .

4 … 20 mA/HART 21 . dvoukomorové pouzdro 1 Připojovací konektor pro VEGACONNECT (rozhraní I²C) 2 Vnitřní propojovací kabel k připojovací části 3 Svorkovníce pro VEGADIS 61 2 Připojovací část Display 1 3 1 2 I2C 2 Obr. 13: Část elektroniky.Připojení k napájení Část elektroniky Display 1 I2C 1 2 5 6 7 8 3 Obr. 14: Připojovací část. dvoukomorové pouzdro 1 Připojovací konektor pro VEGACONNECT (rozhraní I²C) 2 Zemnící svorka pro připojení stínění kabelu 3 Pružinová svorkovnice pro připojení napájení 31837-CS-060513 VEGAFLEX 62 .

část elektroniky 4 Filtrační prvek pro kompenzaci tlaku nebo záslepka pro verze IP 66/IP 68.4 … 20 mA/HART .Připojení k napájení Zapojení I2C 1 2 1 Obr. 15: Zapojení. 22 VEGAFLEX 62 . připojovací část 2 Záslepka nebo zátka M12x1 pro VEGADIS 61 (volitelně) 3 Kryt pouzdra.5 Zapojení. 16: Dvoukomorové pouzdro 1 Kryt pouzdra. 1 bar2) 5 Kabelová vývodka nebo zátka 31837-CS-060513 2) Verze IP 66/IP 68. dvoukomorové pouzdro 1 Napájení/Výstupní signál 5. 1 bar mimo čtyřvodičové přístroje. dvoukomorové pouzdro Exd Přehled typů pouzder 1 2 3 5 4 Obr.

dvoukomorové pouzdro Exd 1 Pružinová svorkovnice pro připojení napájení a stínění kabelu 2 Zemnící svorka pro připojení stínění kabelu 31837-CS-060513 VEGAFLEX 62 . 18: Připojovací část.Připojení k napájení Část elektroniky Display 1 I2C 1 2 5 6 7 8 3 Obr.4 … 20 mA/HART 23 . dvoukomorové pouzdro 1 Připojovací konektor pro VEGACONNECT (rozhraní I²C) 2 Vnitřní propojovací kabel k připojovací části 3 Svorkovníce pro VEGADIS 61 2 Připojovací část 1 1 2 2 Obr. 17: Část elektroniky.

6 Zapojení. 20: Rozdělení vodičů. dvoukomorové pouzdro Exd 1 Napájení/Výstupní signál 5. připojovací kabel + 1 2 Obr. 19: Zapojení. verze IP 66/IP 68 (1 bar) Rozdělení vodičů.Připojení k napájení Zapojení 1 2 1 Obr.4 … 20 mA/HART . připojovací kabel 1 hnědý (+) a modrý (-) pro napájení nebo k procesnímu systému 2 Stínění 31837-CS-060513 24 VEGAFLEX 62 .

31837-CS-060513 Modul PLICSCOM je napájen ze snímače.1 Krátký popis Funkce/Konfigurace Zobrazovací a nastavovací modul PLICSCOM je používán pro zobrazení měřené hodnoty. není potřebné další připojení. 6. Není nutné přerušit během této činnosti napájení. Postupujte následovně: 1 2 Odšroubujte kryt pouzdra Vložte modul PLICSCOM do požadované polohy v elektronice (můžete zvolit jednu ze čtyř různých poloh každá je posunuta o 90°) Lehce zatlačte modul PLICSCOM do elektroniky a pootočte s ním doprava. Poznámka: Podrobné informace o nastavení najdete v návodu k obsluze zobrazovacího a nastavovacího modulu PLICSCOM. Může být namontován do následujících verzí pouzder a přístrojů: l l Všechny přístroje z rodiny plics®. v jednokomorovém i dvoukomorovém pouzdře (libovolné elektroniky nebo připojovací části) Externí zobrazovací a nastavovací jednotka VEGADIS 61 Hardwareová revize modulu PLICSCOM ….4 … 20 mA/HART 25 .2 Instalace zobrazovacího a nastavovacího modulu PLICSCOM Připojení/odpojení PLICSCOM PLICSCOM může být kdykoliv připojen nebo odpojen. 3 4 Odpojení proveďte v opačném pořadí.Nastavení se zobrazovacím a nastavovacím modulem PLICSCOM 6 Nastavení se zobrazovacím a nastavovacím modulem PLICSCOM 6. nastavení a diagnostiku. Hardwareová revize je uvedena na typovém štítku modulu PLICSCOM nebo na elektronice hladinoměru.01 a vyšší a také v závislosti na typu senzoru může být pomocí nastavovacího menu zapnuto podsvícení dipleje. Pevně přišroubujte kryt pouzdra s průhledem. dokud nezaskočí. VEGAFLEX 62 .

31837-CS-060513 26 VEGAFLEX 62 . 21: Instalace modulu PLICSCOM Poznámka: Pokud zamýšlíte dodatečně vybavit snímač VEGAFLEX 62 modulem PLICSCOM pro kontinuální zobrazení měřené hodnoty.Nastavení se zobrazovacím a nastavovacím modulem PLICSCOM Obr.4 … 20 mA/HART . je k tomu nezbytný vysoký kryt s průhledem.

přesun do přehledu nabídky . 22: Zobrazovací a nastavovací elementy 1 LCD 2 Zobrazení čísla položky 3 Nastavovací tlačítka Funkce tlačítek l [OK] tlačítko: .položky seznamu .editační pozice [+] tlačítko: .1 2 3 Obr.přerušení vkládání hodnot . Hodnoty.změna nabídky . Funkce jednotlivých tlačítek jsou uvedeny na obrázku nad tímto odstavcem. LCD displej zobrazuje jednotlivé položky nabídky.editování parametru .4 … 20 mA/HART 27 .potvrzení zvolené nabídky .3 Systém nastavení 1 1.uložení hodnoty [->] tlačítko pro výběr: . VEGAFLEX 62 .skok do nadřazené nabídky l l l Systém nastavení 31837-CS-060513 Hladinoměr se nastavuje pomocí čtyř tlačítek na zobrazovacím a nastavovacím modulu.Nastavení se zobrazovacím a nastavovacím modulem PLICSCOM 6. které nebyly potvrzeny tlačítkem [OK] nebudou uloženy.úprava hodnoty parametru [ESC] tlačítko: . Přibližně 10 minut od posledního stisku tlačítka je automaticky spuštěn reset při zobrazení měřené hodnoty.

Pro zajištění tohoto nastavení se zadávají vzdálenosti plné a prázdné nádrže. je měřena výška hladiny produktu. 28 VEGAFLEX 62 . by měly být jednotlivé položky podřízené nabídky vybírány jedna po druhé a měly by být opatřeny správnými hodnotami parametru. Podrobné informace najdete v provozním návodu k obsluze modulu PLICSCOM nebo v online nápovědě programu PACTware™ nebo DTM. bez toho.4 Postup nastavení Připojení napájení Jakmile připojíte VEGAFLEX 62 k napájení. Aby mohla být zobrazena skutečná hladina produktu. hladinoměr provede vlastní test po dobu cca. Skutečná hodnota vypočítávána na základě vložených hodnot. musí být adresa nastavena před pokračováním v nastavení parametru. musí být provedeno rozdělení měřicí vzdálenosti k procentuální hodnotě výšky hladiny. Nejsou-li tyto hodnoty známy. např. aby byl přístroj instalován. verze firmwaru a také TAG snímače (jméno snímače) Výstupní signál skočí krátce (cca. 10 sekund) na proud nastavený jako chybový Potom je zobrazena aktuální naměřená hodnota a odpovídající mA výstup je vyslán do kabelu.4 … 20 mA/HART .3) Nastavení adresy HART-Multidrop V režimu HART-Multidrop (několik senzorů na jednom vstupu). protože nastavení minima/maxima se provádí vždy beze změny hladiny produktu. Počátečním bodem těchto hodnot je vždy těsnicí povrch závitu nebo příruby. s následujícími kroky: l l l Vnitřní kontrola elektroniky Indikace typu přístroje. HART mode Standard Address 0 Nastavení parametru Protože je VEGAFLEX 62 přístroj pro měření vzdálenosti. 10 % a 90 %. 30 sekund. je také možno provést nastavení s jinými vzdálenostmi. Zároveň je provozní rozsah omezen z maximálního rozsahu na Vámi požadovaný. V hlavní položce nabídky "Basic adjustment" (Základní nastavení). Skutečná hladina produktu během tohoto nastavení není důležitá. Tato nastavení mohou být provedena předem. 3) 31837-CS-060513 Hodnoty odpovídají aktuální hladině.Nastavení se zobrazovacím a nastavovacím modulem PLICSCOM 6.

adjustment" (nastavení maxima) pomocí tlačítka [->]. Pokud potřebujete měřit celkovou výšku obou kapalin. vlivem kondenzace.4 … 20 mA/HART 29 . že rozhraní dvou hladin může způsobovat chyby v měření.Nastavení se zobrazovacím a nastavovacím modulem PLICSCOM Výstraha: Jsou-li v nádrži rozdílné kapaliny. kontaktujte prosím naše oddělení vnitřního prodeje ohledně přístrojů pro měření rozhraní. Nastavení parametru započněte následujícími položkami základního nastavení: Provedení nastavení minima Postupujte následovně: 1 ▶ Z měřené hodnoty přeskočíte do hlavní nabídky stiskem tlačítka [OK]. Basic adjustment Zobrazení Diagnostics Service Info 2 Položku nabídky "Basic adjustment" (Základní nastavení) vyberte pomocí tlačítka [->] a potvrďte tlačítkem [OK]. adjustment".00 % = 10. Nastavení uložte tlačítkem [OK] a přesuňte se na položku "Max. Zadejte příslušnou hodnotu vzdálenosti v m (odpovídající procentuální hodnotě) pro prázdnou nádrž (např. adjustment 0. vzdálenost od senzoru ke dnu nádrže). Požadovanou procentuální hodnotu nastavte tlačítkem [+] a uložte ji stiskem tlačítka [OK]. Kurzor nyní přeskočí na hodnotu vzdálenosti. Nyní je zobrazena položka nabídky "Min. např. Min.000 m(d) 8.000 m(d) 3 Připravte % hodnotu pro editaci pomocí tlačítka [OK] a prostřednictvím tlačítka [->] nastavte kurzor do požadované pozice. VEGAFLEX 62 vždy detekuje hladinu média s vyšší dielektrickou konstantou. 4 5 31837-CS-060513 Provedení nastavení maxima Postupujte následovně: VEGAFLEX 62 . Mějte na mysli.

Nastavení se zobrazovacím a nastavovacím modulem PLICSCOM Max. ve válcovitých zásobnících s kónickým dnem nebo v kulových zásobnících . Mějte na paměti. že doba reakce celého měření bude delší a senzor bude reagovat na rychlé změny měřené hodnoty s odpovídajícím zpožděním. Tlačítkem [OK] uložte nastavení. Damping 0s Zadejte požadovaný parametr pomocí vhodných tlačítek. Požadovanou procentuální hodnotu nastavte pomocí tlačítka [+] a uložte ji tlačítkem [OK]. v l nebo kg. Linearization curve linear 31837-CS-060513 30 VEGAFLEX 62 . Obecně je doba několika sekund dostatečná pro vyrovnání zobrazení měřené hodnoty. Kurzor nyní přeskočí na hodnotu vzdálenosti. Procentuální objem zásobníku je zobrazován správně pouze aktivací příslušné řivky. uložte vaše zadání a přeskočte na následující nabídku pomocí tlačítka [->]. Pokud nechcete aby byl objem zobrazován v procentech.000 m(d) 1 Připravte % hodnotu pro editaci pomocí tlačítka [OK] a prostřednictvím tlačítka [->] nastavte kurzor do požadované pozice. adjustment 100. Linearizační křivka Linearizace je potřebná pro všechny zásobníky.a tam kde je požadováno zobrazení objemu nebo výstup. Zadejte příslušnou vzdálenost v m (odpovídající procentuální hodnotě) pro plnou nádrž.4 … 20 mA/HART .000 m(d) 2. Tato doba může být mezi 0 a 999 sekundami.00 % = 1. ve kterých se objem nezvyšuje lineárně s hladinou . hodnota musí být uvedena vždy pod mrtvou zónou. ale např. max. můžete požadované jednotky nastavit v nabídce "Display". 2 3 Tlumení Pro potlačení výkyvů zobrazení měřené hodnoty způsobené např.např. Odpovídající linearizační křivky jsou pro tyto zásobníky předprogramovány. Mějte prosím na paměti. rozvířenou hladinou může být nastavena doba odezvy.

TAG snímače V této nabídce můžete zadat jednoznačné označení senzoru.4 … 20 mA/HART 31 . V digitálních systémech a v dokumentaci větších podniků by měla být jednotlivá označení zadávána pro přesnou identifikaci jednotlivých měřicích míst. uložte vaše zadání a přeskočte na následující nabídku pomocí tlačítka [->]. např. Kopírování dat Tato funkce umožňuje číst nastavené parametry a také zapisovat nastavená data do přístroje pomocí zobrazovacího a nastavovacího modulu PLICSCOM.Nastavení se zobrazovacím a nastavovacím modulem PLICSCOM Zadejte požadovaný parametr pomocí vhodných tlačítek. název měřicícho cyklu nebo označení zásobníku nebo produktu. Následující data jsou přečtena a zapsána pomocí této funkce: l l l l l l l l l l l l l l Měřená hodnota Nastavení Medium Typ nádrže Tlumení Linearizační křivka TAG snímače Zobrazená hodnota Zobrazená jednotka Měřítko Proudový výstup Jednotky měření Jazyk Citlivost HART režim PIN SIL Délka senzoru/Typ senzoru Potlačení falešného signálu Následující důležitá data nejsou přečtena nebo zapsána: l l l l 31837-CS-060513 l VEGAFLEX 62 . TAG snímače Sensor Touto položkou je dokončeno základní nastavení a nyní můžete pomocí tlačítka [ESC] přeskočit do hlavní nabídky.

měřítko. dodaná délka senzoru Vzdálenost. Nejvyšší hodnoty Min. Podrobný popis těchto položek naleznete v manuálu zobrazovacího a nastavovacího modulu. jako např. nastavení . simulace nebo prezentace vývojové křivky jsou uvedena v následujícím schématu. proud Proudový výstup . proud Proudový výstup .min.max.Nastavení se zobrazovacím a nastavovacím modulem PLICSCOM Copy sensor data Copy sensor data? Reset Základní nastavení Po zadání funkce "Reset" je provedeno celkové přenastavení přístroje (návrat k továrním hodnotám). nastavení Min. nastavení .4 … 20 mA/HART . 31837-CS-060513 32 VEGAFLEX 62 .Tyč/Koaxiální verze Min.Lanová verze Integrační doba ti Linearizace TAG snímače Zobrazení Proudový výstup .6 mA Kapaliny Sypké materiály Veškeré speciální parametry jsou nastaveny do původního stavu. Volitelná nastavení Dodatečná nastavení a možnosti diagnostiky.Lanová verze Vynulovaná hodnota Vzdálenost. horní mrtvá zóna Vzdálenost.charakteristiky Proudový výstup . a max.chyba Aplikace . dolní mrtvá zóna 0s lineární Sensor Vzdálenost 4 … 20 mA 20 mA 4 mA <3.Tyč/Koaxiální verze Aplikace . hodnoty jsou nastaveny na běžnou hodnotu. Následující hodnoty budou změněny: Funkce Max.

4 1.5 hl 100 % = 005.4 … 20 mA/HART 33 . adjustment 100.3 Linearization curve linear 1.000 m(d) 1.: 0.3 Lighting Switched on 2.234 m(d) Distance-max.5 Schéma Základní nastavení ▶ Basic adjustment Display Diagnostics Service Info Min.00 % = 10.1 Sensor status OK 3. adjustment 0.Nastavení se zobrazovacím a nastavovacím modulem PLICSCOM 6.4 Diagnostics Basic adjustment Display Diagnostics Service Info Peak values 3 ▶ 3.1 Unit Volume hl 2.4 Distance-min.1 Max.5 Display ▶ Basic adjustment Display Diagnostics Service Info Displayed value Scaled 2 2.3 Echo curve Presentation of the echo curve 3.000 m(d) 2.: 5.000 m(d) 8.2 Damping 0s 1.385 m(d) 31837-CS-060513 VEGAFLEX 62 .0 hl 2.2 Scaling 0 % = 000.00 % = 1.2 Choose curve Echo curve 3.000 m(d) Sensor-TAG Sensor 1 1.

4 … 20 mA/HART . range: 4-20 mA Fail.1 Medium Liquid DK <2 4. Dec.7 4.1 Date of manufacture 12.22.11 PIN Enable? 4.Nastavení se zobrazovacím a nastavovacím modulem PLICSCOM Service Basic adjustment Display Diagnostics Service Info Sensor length 5 m(d) Rod 4 ▶ 4.10 Copy sensor data Copy from sensor Copy to sensor 4.6 Units of measurement m(d) 4.00 5.12 Info Basic adjustment Display Diagnostics Service Info Device type VEGAFLEX 6x Serial number 12345678 5 ▶ 5. March 2004 Sensor characteristics Display now? 5.5 Reset Reset? 4. 2005 Software version 3.4 Simulation Start simulation? 4.3 Current output Meas.2 False signal suppression Change now? 4. current: 4 mA max. mode 20. current: 20.5 mA min.5 mA Language Deutsch 4.3 04.4 31837-CS-060513 34 VEGAFLEX 62 .8 SIL Activated! 4.9 HART mode Standard Address 0 4.2 Date of last change using PC 5.

Nastavení pomocí PACTware™ a nebo jiných nastavovacích programů 7 Nastavení pomocí PACTware™ a nebo jiných nastavovacích programů 7.27323) Napájecí jednotka 31837-CS-060513 VEGAFLEX 62 .1 Propojení s PC Propojení PC přímo se snímačem VEGACONNECT 3 PACTwareTM/ 3 >PA< 1 = ~ 2 Obr. 23: Připojení PC přímo se snímačem 1 RS232 2 VEGAFLEX 62 3 Kabel I²C pro VEGACONNECT 3 Power supply Nezbytné komponenty: l l l l VEGAFLEX 62 PC se softwarem PACTware™ a vhodným VEGA-DTM VEGACONNECT 3 s kabelem I²C (číslo položky 2.4 … 20 mA/HART 35 .

Podrobný popis je k dispozici také v online nápovědě PACTware™ a VEGA-DTMs.4 … 20 mA/HART .Nastavení pomocí PACTware™ a nebo jiných nastavovacích programů Propojení s PC přes proudovou smyčku = 4 ~ 2 3 PACTwareTM/ Power supply VEGACONNECT 3 1 Obr. VEGATRENN 149A. který je přiložen na každém CD. VEGAMET 381. 7.25397) HART odpor cca. 24: Propojení s PC přes proudovou smyčku 1 RS232 2 VEGAFLEX 62 3 HART kabel pro VEGACONNECT 3 4 HART odpor 250 Ohm Nezbytné komponenty: l l l l l VEGAFLEX 62 PC se softwarem PACTware™ a vhodným VEGA-DTM VEGACONNECT 3 s HART kabelem (číslo položky 2. 250 Ohm Napájecí jednotka Poznámka: Pro napájecí jendotky s integrovaným HART odporem (cca.2 Nastavení softwaru s PACTware™ Další nastavovací kroky jsou popsány v návodu "DTM Collection/PACTware™". V takových případech může být VEGACONNECT 3 připojení paralelně k proudové smyčce 4 … 20 mA. 31837-CS-060513 36 VEGAFLEX 62 . VEGADIS 371. není nutný externí odpor např. Také standardní Ex oddělovače jsou normálně vybaveny dostatečným odporem. 250 Ohm).

vega. Programy VEGA DTM Collection a PACTware™ v licencované. Základní verze této DTM Collection včetně PACTware™ je k dispozici u vašeho dodavatele. Všechny VEGA-DTMs jsou k dispozici s DTM Collection na CD. profesionální verzi obsahují nástroje pro jejich zpracování a uložení.3 Nastavení parametrů pomocí AMS™ a PDM Pro VEGA senzory. 7. musí být použita verze DTMCollection 12/2002 a novější. Stáhněte z www.Nastavení pomocí PACTware™ a nebo jiných nastavovacích programů Poznámka: Pro nastavení VEGAFLEX 62. Pro starší verze AMS™ a PDM. 31837-CS-060513 VEGAFLEX 62 . 7. je lze zdarma stáhnout prostřednictvím Internetu. Budou tak k dispozici pro případný servisní zásah.com a "Downloads" položka "Software". Stáhněte z www.4 … 20 mA/HART 37 .com a "Downloads" položka "Software". je popis přístrojů pro nastavovací programy AMS™ a PDM k dispozici jako DD nebo EDD. Toto CD také obsahuje aktuální verzi PACTware™. Popis přístrojů je vždy implementován v aktuální verzi AMS™ a PDM.4 Uložení nastavených parametrů Doporučujeme ukládat a archivovat nastavené parametry.vega.

je-li to nezbytné. je možné příčinu zjistit a opravit tímto způsobem.2 Náprava Příčiny VEGAFLEX 62 nabízí maximální spolehlivost měření. 24 hodinový servis .hotline Kontrola 4 … 20 mA signálu Připojte ruční multimetr s vhodným měřicím rozsahem dle zapojení. Ve většině případech. 7 dní v týdnu. Procedura je popsána dále.: l l l l Senzor Proces Napájení Zpracování signálu Náprava Během prvního měření snímač zkontroluje výstupní signál a také vyhodnotí chybové zprávy přes modul PLICSCOM. dle kapitoly "Zapojení" l Chyba v napájení à zkontrolujte přerušení kabelu 31837-CS-060513 38 VEGAFLEX 62 . nicméně během provozu může dojít k poruše. Způsobeny např.1 Údržba V běžném provozu je zařízení VEGAFLEX 62 naprosto bezúdržbové. Další úplnou diagnostiku nabízí laptop se softwarem PACTware™ a vhodným DTM. 8. ? Výstupní signál 4 … 20 mA není stabilní. l napájecí napětí je příliš nízké nebo je odpor zátěže příliš velký à v případě potřeby zkontrolujte a upravte ? Ztráta výstupního signálu 4 … 20 mA l nepřesné připojení k napájení à Zkontrolujte připojení dle kapitoly "Postup připojení" a správnost. Hot-line:+420 602 551 484 Hotline je našim zákazníkům k dispozici 24 hodin denně.Údržba a poruchová hlášení 8 Údržba a poruchová hlášení 8.4 … 20 mA/HART .

6 mA l Vadná elektronika à vyměňte přístroj nebo jej zašlete na opravu V prostředí s nebezpečím výbuchu. VEGAFLEX 62 .3 Výměna/zkrácení lana/tyče Výměna lana/tyče 31837-CS-060513 Lano nebo tyč (měřicí část) sondy mohou být v případě potřeby zkráceny. Pro uvolnění měřicí části potřebujete dva klíče o velikosti 8. např. ? E036 l nefunkční software snímače à Proveďte aktualizaci softwaru nebo zašlete přístroj na opravu ? E042/E043 l Chyba hardwaru. musí být dodrženy předpisy pro zapojení bezpečných obvodů.Údržba a poruchová hlášení l napájecí napětí je příliš nízké nebo je odpor zátěže příliš velký à v případě potřeby zkontrolujte a upravte ? Proudový signál je větší než 22 mA nebo menší než 3. Chybové zprávy prostřednictvím zobrazovacího/nastavovacího modulu ? E013 l žádná naměřená hodnota není k dispozici à snímač je ve startovací fázi à snímač nezachytil odraz. vadná elektronika à vyměňte přístroj nebo jej zašlete na opravu 8. a max. kvůli chybné instalaci nebo nesprávnému nastavení parametru à Chybně zadaná délka sondy ? E017 l Příliš malý nastavený rozsah à proveďte nové nastavení a zvětšte vzdálenost mezi nastavením min.4 … 20 mA/HART 39 .

2 3 Výstraha: Zajistěte. Lano: vytáhněte lano ze závaží. Ručně odšroubujte měřicí část Na závit umístěte novou dvojitou podložku. Lano: vyjměte šrouby. Obr. aby obě součásti dvojité podložky zůstaly pohromadě. 65 mm do závaží.4 … 20 mA/HART .Údržba a poruchová hlášení 1 Pomocí klíče (klíč 8) povolte měřicí část na plochých površích. 1 2 3 4 5 Kabel: povolte tři šrouby na závaží (imbus 4). 4 5 Ručně našroubujte měřicí část Druhým klíčem působte opačnou silou na plochých površích a utáhněte měřicí část utahovacím momentem 15 Nm (11 lbf ft). 25: Výměna lana nebo tyče Informace: Dodržte prosím stanovený utahovací moment tak. 31837-CS-060513 Zkrácení lana/tyče 40 VEGAFLEX 62 . Pilkou na železo zkraťte lano/tyč na dolním konci. Pomocí druhého klíče (klíč 8) působte opačnou silou. aby zůstala zachována maximální pevnost v tahu. Lano a tyč sondy mohou být zkráceny o jakoukoliv délku.Dbejte na správnou délku lana/tyče! Lano: lano vsuňte cca.

4 Oprava přístroje V případě nutné opravy přístroje. adjustment") .4 lbf ft) Zadejte novou délku sondy a proveďte nové nastavení (viz. adjustment . "Postup nastavení.Údržba a poruchová hlášení 6 7 Lano: Utáhněte lano pomocí třech šroubů.Carrying out max. 26: Zkrácení lanové sondy 8. Carrying out min. Zašlete nám veškeré údaje o poškozeném přístroji Zašlete přístroj na adresu naší společnosti 31837-CS-060513 VEGAFLEX 62 . Obr. Provedení nastavení minima .4 … 20 mA/HART 41 .Provedení nastavení maxima"). Zašlete přístroj na naši adresu. "Setup procedure. Proveďte následující: l l l l Zašlete informace o typu závady Vyčistěte přístroj a zabalte jej do krabice tak aby nedošlo během přepravy k jeho poškození.(viz. kontaktujte společnost AMS hladinoměry. utahovací moment 6 Nm (4.

vysoké teploty. Postupujte podle kapitoly "Montáž" a "Připojení k napájení" a proveďte uvedené kroky v opačném pořadí. aby mohly být snadno oddělitelné.1 Postup demontáže Upozornĕní: Před demontáží si uvědomte nebezpečí provozních podmínek.2 Likvidace Přístroj obsahuje materiály. kontaktujte nás prosím ohledně způsobu jeho likvidace nebo vrácení. Materiály: viz. "Technické údaje" Pokud nemůžete přístroj řádně zlikvidovat. Směrnice WEEE 2002/96/EG Směrnice WEEE 2002/96/EG se netýká tohoto přístroje. 31837-CS-060513 42 VEGAFLEX 62 . 9.Demontáž 9 Demontáž 9. Směrnice 2002/96/EG o starých elektrických a elektronických přístrojích (WEEE). korozivní nebo agresivní produkty atd.4 … 20 mA/HART . Elektroniky byly záměrně navrženy tak. např. tlak v zásobníku. které mohou být recyklovány specializovanými recyklačními společnostmi.

lano ø 6 mm (ø 0.Tyč-ø 16 mm (0.24 in) se závažím 316L a PCTFE.Procesní připojení Těsnění Vnitřní část (k rozdělení lano/tyč) Tyč-ø 16 mm (0.63 in) Lano-ø 6 mm (0.4602) 1.63 in) Lano-ø 6 mm (0.3 … 6 m (1 … 20 ft) 1 … 60 m (3. nerez ocelové 316L NBR (nerez ocelové pouzdro). 170 g/m (cca. zatížení v tahu .63 in) Lano-ø 6 mm (0.4401 (316) Plastové PBT (Polyester). Hastelloy C22 (2.63 in) Možnosti výstupu Výstupní signál 4 … 20 mA/HART VEGAFLEX 62 .Plastové pouzdro Hliníkové pouzdro Hliníkové dvoukomorové pouzdro Nerezové pouzdro Tyč-ø 16 mm (0. 6 oz/ft) 730 g (26 oz) 0.24 in) závaží (pouze u lanové verze) Délky (L) .1 Technické údaje Obecné údaje Materiál 316L odpovídá 1.3 … 197 ft) 30 KN (6745 lbf) 30 Nm (22 lbf ft) Materiály.4 … 20 mA/HART 43 .4404 nebo 1.24 in) 31837-CS-060513 Stranové zatížení .4602) a PCTFE Viton. Kalrez 6375 a EPDM (závitové provedení: Klingersil C-4400) 1.Dodatek 10 Dodatek 10. smáčených částí .4462 316L.4435 Materiály. nesmáčených částí . Hastelloy C22 (2. hliníkové.Pouzdro těsnicí kroužek mezi pouzdrem a krytem pouzdra Průhled v krytu pouzdra (volitelné) Zemnicí svorka Hmotnosti . 1600 g/m (17 oz/ft) cca. silkonový (hliníkové/plastové pouzdro) Polykarbonát 316L 1600 g (56 oz) 2000 g (71 oz) 2300 g (81 oz) 2350 g (83 oz) cca.tyč ø 16 mm (0.24 in) Max.

63 in) .9 in) 31837-CS-060513 44 VEGAFLEX 62 .horní 150 mm (5.1 in) spodní 0 mm Mrtvá zóna u lanové verze .6 µA Proudový výstup.4 … 20 mA/HART . 22 mA.6 Mrtvá zóna u tyčové verze .9 in) spodní 250 mm (9. nastavitelná NE 43 Vstup Parametr Min.6 mA (nastavitelný) 22 mA viz.24 in) .ø 16 mm (0.Dodatek Rozlišení Poruchový proud Proudové omezení Zatížení Doba odezvy (63 % ze vstupní proměnné) Doporučení NAMUR 1.ø 6 mm (0.horní 80 mm (3. 20.5 mA. dielektrická konstanta hladina kapalin a sypkých materiálů εr >1. křivka u položky Napájení 0 … 999 s. <3.

4 … 20 mA/HART 45 . 27: Měřicí rozsahy hladinoměru VEGAFLEX 62 1 Referenční rovina 2 Délka sondy 3 měřicí rozsah 4 Horní mrtvá zóna 5 Spodní mrtvá zóna (pouze u lanové verze) Přesnost (dle DIN EN 60770-1) Referenční podmínky DIN EN 61298-1 .4 psi) 31837-CS-060513 VEGAFLEX 62 .5 … 15.Teplota Relativní vlhkost Atmosférický tlak +18 … +30°C (+64 … +86°F) 45 … 75 % 860 … 1060 mbar/86 … 106 kPa (12.Dodatek 1 4 4 1 2 2 3 3 5 Obr.

tyčová verze VEGAFLEX 62 10 mm 3 mm -3 mm -10 mm 0.5 m 6m Obr. 29: Přesnost .lanová verze VEGAFLEX 62 31837-CS-060513 46 VEGAFLEX 62 .08 m 0. vzdálenost od přístroje Referenční odrazová plocha Teplotní odchylka Přesnost DN 100 500 mm (20 in) Kovový plech ø 1 m (40 in) 0.Příruba min. graf 10 mm 3 mm -3 mm -10 mm 0.15 m 0. 28: Přesnost .Dodatek Charakteristická křivka odchylky a měřicí charakteristiky Referenční instalační podmínky .06 %/10 K s ohledem na maximální měřicí rozsah viz.5 m 60 m Obr.4 … 20 mA/HART .

bez zobrazovacího a nastavovacího modulu se zobrazovacím a nastavovacím modulem -40 … +80°C (-40 … +176°F) -20 … +70°C (-4 … +158°F) Procesní podmínky Procesní tlak -1 … 40 bar/-100 … 4000 kPa (-14. skladování a přepravy .Dodatek Okolní podmínky Teplota okolí.Viton EPDM Kalrez 6375 1 ˚C 80 60 40 20 2 -40 0 50 100 150 ˚C Obr.5 psi … 580 psi) závisí na procesním připojení -30 … +150°C (-22 … +302°F) -40 … +150°C (-40 … +302°F) -20 … +150°C (-4 … +302°F) Procesní teplota (závit nebo příruba) .teplota produktu 1 Okolní teplota 2 Teplota produktu (závisí na materiálu těsnění) 31837-CS-060513 VEGAFLEX 62 .4 … 20 mA/HART 47 . 30: Okolní teplota .

5 mm² Elektromechanické specifikace .Dodatek Elektromechanické specifikace . 0. Harting. 1x záslepka ½ NPT. 1x záslepka ½ NPT l nebo: l 1x konektor (záleží na typu).5. 7/8" FF 48 VEGAFLEX 62 . 1x záslepka M20x1. 1x záslepka M20x1. Amphenol-Tuchel.5.verze IP 66/IP 68.Jednokomorové pouzdro l 1x IP 68 kabelová vývodka M20x1. dle DIN 43650.2 bar Kabelový vstup/zátka4) .5. konektor M12x1 pro VEGADIS 61 (volitelně) l nebo: l 1x konektor (závisí na verzi). konektor M12x1 pro VEGADIS 61 (volitelně) 31837-CS-060513 nebo: l - Dvoukomorové pouzdro l nebo: l 4) Záleží na verzi M12x1.5 - Dvoukomorové pouzdro 1x kabelová vývodka M20x1.5 1x kabelový vývodka ½ NPT. 1x záslepka ½ NPT 1x IP 68 kabelová vývodka M20x1. 1x záslepka M20x1. 1 bar Kabelová vývodka . konektor M12x1 pro VEGADIS 61 (volitelně) Pružinová svorkovnice pro vodič do 2. 1x záslepka M20x1. 1x záslepka M20x1. konektor M12x1 pro VEGADIS 61 (volitelně) nebo: l 1x uzávěr ½ NPT.5 nebo: l 1x kabelový vývodka ½ NPT.5.4 … 20 mA/HART .5 (kabel-ø 5 … 9 mm).5 (kabel-ø 5 … 9 mm).5.verze IP 66/IP 67 a IP 66/IP 68. 1x záslepka ½ NPT. konektor M12x1 pro VEGADIS 61 (volitelně) 1x uzávěr ½ NPT. 1x záslepka M20x1.Jednokomorové pouzdro 1x kabelová vývodka M20x1.

5 mm² <0.036 Ohm/m >1200 N (270 liber) 5 m (16.rozmontovaný smontovaný bez krytu Materiály .standardní PE Barva .Dodatek Propojovací kabel . 80 mW Spotřeba VEGAFLEX 62 .4 ft) 1000 m (3280 ft) 25 mm (při +25°C/+77°F) cca.přístroj s podsvětleným zobrazovacím a nastavovacím modulem .ne Ex přístroj 20 … 36 V DC 31837-CS-060513 - EEx ia přístroj EExd ia přístroj 20 … 30 V DC 20 … 36 V DC cca.ne Ex přístroj EEx ia přístroj EExd ia přístroj 14 … 36 V DC 14 … 30 V DC 20 … 36 V DC Napájení .standardní PUR Barva . 8 mm Černá Modrá Modrá Zobrazovací a nastavovací modul Napájení a přenos dat Zobrazení Nastavovací prvky Krytí .Konfigurace průřez vodiče odpor vodiče zatížení v tahu Standardní délka max.4 … 20 mA/HART 49 .Pouzdro Kontrolní průhled prostřednictvím senzoru přes pozlacené kontakty (sběrnice I²C) LCD grafický zobrazovač 4 tlačítka IP 20 IP 40 ABS Polyesterová fólie Napájení Napájení .Ex-verze čtyř žilový kabel 0. délka Minimální poloměr ohybu Průměr Barva .

ne-Ex/Exd instrument 4 Napájení Elektrická ochranná opatření Krytí .2 bar)5) IP 66/IP 68 (1 bar) III II Třída přepětí Stupeň ochrany Funkční bezpečnost (SIL) Funkční bezpečnost dle IEC 61508-4 .4 … 20 mA/HART .Architektura . přístroj EEx ia 3 Napěťové omezení.Dodatek Přípustné zbytkové vlnění . volitelně IP 66/IP 67 IP 66/IP 68 (0.dvou kanál (1oo2 D) do SIL2 do SIL3 31837-CS-060513 5) Požadavkem pro dodržení ochrany je použití vhodného kabelu. 31: Napěťový diagram 1 Zatížení HART 2 Napěťové omezení.Plastové pouzdro Hliníkové a nerezové pouzdro (standard) Hliníkové a nerezové pouzdro. 50 VEGAFLEX 62 . graf Ω 1000 750 500 3 1 2 4 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 250 V Obr.jeden kanál (1oo1 D) Architektura .<100 Hz 100 Hz … 10 kHz Zatížení Uss <1 V Uss <10 mV viz.

WHG Schválení pro lodní dopravu 31837-CS-060513 6) Pro Ex aplikace platí jiné údaje: viz.Dodatek Schválení6) ATEX II 1G. 1/2G. VEGAFLEX 62 .4 … 20 mA/HART 51 . ATEX II 1/2D IP66 T. 2G EEx d ia IIC T6. 2G EEx ia IIC T6 ATEX II 1/2G. samostatné bezpečnostní pokyny.

1 bar (s integrovaným modulem PLICSCOM se pouzdro zvýší o 9 mm/0. 1 bar (s integrovaným modulem PLICSCOM se pouzdro zvýší o 9 mm/0.5/ ½ NPT 2 120mm (4 23/32") 3 Obr.5 ~ 150mm (5 29/32") ø 84mm (3 5/16") 116mm (4 9/16") M20x1.5 117mm (4 39/64") M20x1.5/ ½ NPT 1 2 M20x1.5 ø 84mm (3 5/16") ~ 116mm (4 9/16") ø 84mm (3 5/16") 116mm (4 9/16") M20x1.2 bar ~ 69mm (2 23/32") ø 77mm (3 1/32") ~ 69mm (2 23/32") ~ 87mm (3 27/64") ø 77mm (3 1/32") M16x1.5 M20x1.35 in) 1 Plastové pouzdro 2 Nerezové pouzdro 3 Hliníkové dvoukomorové pouzdro 4 Hliníkové pouzdro Pouzdro s krytím IP 66/IP 68.5/ ½ NPT 112mm (4 13/32") M20x1. 32: Pouzdro s krytím IP 66/IP 68.5/ ½ NPT M20x1. 1 bar ~ 103mm (4 1/16") ~ 105mm (4 9/64") ø 77mm (3 1/32") ø 84mm (3 5/16") M16x1.5 117mm (4 39/64") M20x1. 0.4 … 20 mA/HART .5/ ½ NPT 3 120mm (4 23/32") 4 Obr. 33: Pouzdro s krytím IP 66/IP 68.2 Rozměry Pouzdro s krytím IP 66/IP67 a IP 66/IP 68.5 1 M20x1.35 in) 1 Nerezové pouzdro 2 Hliníkové dvoukomorové pouzdro 3 Hliníkové pouzdro 31837-CS-060513 52 VEGAFLEX 62 .Dodatek 10.

1½ NPT ø 30 Obr. 34: VEGAFLEX 62 L = Délka sondy. "Technické údaje" 31837-CS-060513 VEGAFLEX 62 .Dodatek VEGAFLEX 62 ~ 69 ø 77 60 22 ø6 ø 30 12 ø 54 53 ø 16 G1½.4 … 20 mA/HART 150 L 185 53 . viz.

com.vega.vega. Les lignes de produits VEGA sont globalement protégées par des droits de propriété intellectuelle.com>。 31837-CS-060513 54 VEGAFLEX 62 . Pour plus d'informations. Nähere Informationen unter http://www.com. on pourra se référer au site http://www.Dodatek 10.vega. Дальнейшую информациюсмотрите на сайте http://www.: Further information see patent label at the sensor housing.com.S. Further information see http://www.vega.com. Линии продукции фирмы ВЕГА защищаются повсему миру правами на интеллектуальную собственность.4 … 20 mA/HART .3 Průmyslová práva VEGA product lines are global protected by industrial property rights. 德 À (VEGA)系列À 在全球享有知ÀÀÀ 品 保À。 一 À 步信息ÀÀÀ 网站<http://www. VEGA Produktfamilien sind weltweit geschützt durch gewerbliche Schutzrechte.A. VEGA lineas de productos están protegidas por los derechos en el campo de la propiedad industrial.vega. Only in U. Para mayor información revise la pagina web http://www.vega.com.

Dodatek 31837-CS-060513 VEGAFLEX 62 .4 … 20 mA/HART 55 .

vega.com AMS hladinoměry s.r.cz http://www.:00420-543 254 599 Fax:00420-543 257 530 e-mail: info@amshladinomery.cz ISO 9001 Veškeré údaje týkající se rozsahu dodávky.o. Schiltach/Germany 2005 Technická data podléhají zmĕnám 31837-CS-060513 .amshladinomery. praktického použití a provozních podmínek senzorů a procesních systémů odpovídá informacím dostupným v dobĕ tisku tohoto manuálu.com www. Přízova 8-10 602 00 Brno Česká republika Tel.vega. © VEGA Grieshaber KG. aplikace.VEGA Grieshaber KG Am Hohenstein 113 77761 Schiltach Germany Phone +49 7836 50-0 Fax +49 7836 50-201 E-mail: info@de.