You are on page 1of 4

76/26.01.2010 Catre, DEPARTAMENTUL FINANCIAR CONTABIL Avand in vedere prevederile contractuale, va transmitem un material cu privire la asocierile in participatiune.

1) Baza legala Asociatiunea in participatiune este prevazuta la art.251-256 din Codul Comercial. Conform art.253 din Codul Comercial, "asociatiunea in participatiune nu constituie, in privinta celor de al treilea, o fiinta juridica distincta de persoana interesatilor. Cei de al treilea nu au nici un drept si nu se obliga decat catre acela cu care au contract. Atentie! Potrivit art. 254 din acelasi cod :” Participantii nu au nici un drept de proprietate asupra lucrurilor puse in asociatiune, chiar daca au fost procurate de dansii. Cu toate acestea, intru cit priveste raporturile lor intre dansii, asociatii pot sa stipuleze ca lucrurile ce au adus sa li se restituie in natura, avind dreptul, in caz cind restitutiunea nu s-ar putea face, la reparatiunea daunelor suferite. Afara de aceste cazuri, drepturile asociatilor se marginesc in a li se da cont de lucrurile ce au pus in asociatiune si de beneficii si pierderi.” 2) Referitor la impozitul pe profit Art. 7 alin. (1) pct. 5 din Codul fiscal, cu completarile si modificarile ulterioare, prevede ca asocierea fara personalitate juridica este orice asociere in participatiune, grup de interes
S.C. OMEGA CONSULTING & MANAGEMENT S.R.L.
Bucuresti, str. Capilna nr. 6, bloc 15B, ap. 22, sector 1; J40/14255/2004; RO16735394; UniCreditTiriac Bank SA- Sucursala Herastrau Cod IBAN: RO64 BACX 0000 0001 3915 1000; Capital social subscris si varsat: 500 Ron; Tel.: / Fax: +4021-336.87.16

www.omegacm.ro; e-mail: office@omegacm.ro
Puzzle 1 of 4

Sucursala Herastrau Cod IBAN: RO64 BACX 0000 0001 3915 1000.ro Puzzle 2 of 4 . 145-1471 din Codul fiscal. Tel. sunt tratate drept asocieri in participatiune. ap. potrivit art. care nu au personalitate juridica si sunt constituite in temeiul legii.ro.L. In cazul unei asocieri fara personalitate juridica. veniturile si cheltuielile inregistrate se atribuie fiecarui asociat. Prin drepturi si obligatii legale se intelege. str. 6. care contabilizeaza veniturile si cheltuielile. 127 alin. Precizam ca.87.” 3) Referitor la taxa pe valoare adaugata Potrivit art. printre altele. Potrivit pct. veniturile si cheltuielile inregistrate se atribuie fiecarui asociat. corespunzator cotei de participare in asociere. (10) din Codul fiscal asocierile in participatiune nu dau nastere unei persoane impozabile separate. 791(1) din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal in cazul asocierilor in participatiune sau al altor asocieri tratate drept asocieri in participatiune conform art. e-mail: office@omegacm. ! Incepand cu 01.2010.R.01. bloc 15B. 22. 791 alin. 28. 149 sau 161 din Codul fiscal. Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal se modifica prin HG 1620/2009 si anume: se introduce pct. Asocierile de tip joint venture.omegacm. S.28. Capital social subscris si varsat: 500 Ron. Bucuresti. OMEGA CONSULTING & MANAGEMENT S. urmand ca veniturile si cheltuielile sa fie atribuite fiecarui asociat corespunzator cotei de participare in asociere. (10) din Codul fiscal. obligatia de a emite facturi catre beneficiar si de a colecta taxa in cazul operatiunilor taxabile. 127 alin. asocierea fara personalitate juridica dintre persoane juridice romane nu este un contribuabil si deci nu este obligata la plata impozitului pe profit. sector 1. 148. dreptul de a exercita deducerea taxei pentru achizitii conform prevederilor art. RO16735394.C. in intelesul impozitului pe venit si pe profit. in conformitate cu prevederile art.16 www. Capilna nr. drepturile si obligatiile legale privind taxa pe valoarea adaugata revin asociatul administrator (desemnat prin contractul de asociere).economic. consortium sau alte forme de asociere in scopuri comerciale.3 din Codul Fiscal prevede:“Intr-o asociere fara personalitate juridica intre doua sau mai multe persoane juridice romane. J40/14255/2004. Potrivit pct. dreptul/obligatia de ajustare a taxei conform art. Art. corespunzator cotei de participare din asociere. alin. alin. UniCreditTiriac Bank SA. 791 privind tratamentul TVA in cazul asocierilor in participatiune. 13 din Codul fiscal. (4) asociatul administrator efectueaza achizitiile asocierii pe numele sau si emite facturi in nume propriu catre terti pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii realizate de asociere. societate civila sau alta entitate care nu este o persoana impozabila distincta.: / Fax: +4021-336. 1 din Codul Fiscal.

R. 126 alin. 6. 791 alin. (9) din Codul fiscal si tranzactiile respective se impoziteaza distinct in conformitate cu regulile stabilite la titlul VI din Codul fiscal. dupa constituirea asocierii. RO16735394. J40/14255/2004.87. care sunt destinate utilizarii in scopul pentru care a fost constituita asocierea. 129. 148. b) pentru bunurile/serviciile achizitionate de asociatul administrator inainte de constituirea asocierii si care ulterior sunt alocate pentru realizarea scopului pentru care a fost constituita asocierea. acestea fiind considerate operatiuni in afara asocierii. ap.omegacm. altele decat cele aduse ca aport la asociere. respectiv 129 din Codul fiscal. astfel: a) pentru bunurile/serviciile achizitionate de asociatul administrator. REPREZINTA LIVRARE DE BUNURI SAU PRESTARE DE SERVICII CU PLATA in sensul art. respectiv 128 din Codul fiscal.C. Potrivit pct. (3) bunurile/serviciile care sunt puse la dispozitia asocierii de catre membrii sai. (2) din Normele Metodologice. bunurile/serviciile care sunt puse la dispozitia asocierii de catre membrii sai FARA PLATA.Alocarea cheltuielilor si veniturilor asocierii de catre asociatul administrator catre membrii asociati nu constituie operatiune impozabila in sensul art. UniCreditTiriac Bank SA. 127 alin. Capilna nr. astfel cum este stabilita in contractul de asociere. 791 alin. conform prevederilor pct. dar membrii asociati actioneaza in nume propriu fata de terti.ro. 791 alin. sector 1. Bucuresti. in cazul in care scopul asocierii este acela de a atinge obiective comune. str. OMEGA CONSULTING & MANAGEMENT S. prevede: „Orice asociat sau partener al unei asocieri sau organizatii fara personalitate juridica este considerat persoana impozabila separata pentru acele activitati economice care nu sunt desfasurate in numele asocierii sau organizatiei respective. isi pastreaza dreptul de deducere si nu vor efectua ajustari pe perioada functionarii asocierii. (8) din Normele Metodologice.Sucursala Herastrau Cod IBAN: RO64 BACX 0000 0001 3915 1000. (9) din Codul Fiscal. 127 alin.: / Fax: +4021-336.” Conform pct. Asociatii care au pus la dispozitia asocierii bunurile si serviciile mentionate in teza anterioara. ca aport la asociere in limita cotei de participare stabilite prin contract. daca alocarea se face proportional cu cota de participare a fiecarui membru al asocierii. fiecare persoana va fi tratata drept o persoana impozabila separata in conformitate cu prevederile art. e-mail: office@omegacm.ro Puzzle 3 of 4 . 149 sau 161 din Codul fiscal. 22. Art. Capital social subscris si varsat: 500 Ron.16 www. bloc 15B. c) pentru bunurile/serviciile pe care membrii asociati le aduc ca aport la asociere. pe perioada de existenta a asocierii. ca aport la asociere. NU CONSTITUIE PRESTARE DE SERVICII/LIVRARE DE BUNURI CU PLATA in sensul art. (1) din Codul fiscal. membrii asocierii trebuie sa colecteze TVA pentru aceste operatiuni prin emitere de facturi. Potrivit pct. cu conditia ca asociatul administrator sa ajusteze taxa aferenta conform art.L. Tel. S. 791 alin. (2). In acest caz. 128.

MIJLOACE BANESTI SI DECONTARI la pct. pana la data de 31 decembrie 2006 inclusiv. conform prevederilor contractului de asociere. sector 1. Tel. 13 din Anexa 1 a Ordinului 3055/2009.La art. Sorin . VIII din Ordinul 3512/2008. Atentie! Contabilitatea operatiunilor realizate în cadrul contractelor de asocieri in participatie (participatiune) se efectueaza potrivit prevederilor pct.R.” 4) Referitor la inregistrarea in contabilitate a operatiunilor realizate in cadrul contractelor de asocieri in participatie Incepand cu 2010.ro. 265 coroborate cu prevederile pct. Bucuresti. se considera persoane impozabile distincte si raman inregistrate in scopuri de TVA. J40/14255/2004. cu respectarea prevederilor pct.16 www.: / Fax: +4021-336.L. e-mail: office@omegacm.Adrian Robu Emanuel Birca S. 6. inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata. Avizat. Capital social subscris si varsat: 500 Ron. 22. Departament Contabilitate Traian Calota Avizat.87.C. 203 din Anexa 1 a Ordinului 3055/2009. RO16735394. Departament Consultanta Turtoi Nicoleta SC OMEGA CONSULTING & MANAGEMENT SRL.omegacm. pana la data finalizarii contractelor pentru care au fost constituite. ap. 5) Documentul financiar contabil utilizat in toate domeniile de activitate in care se efectueaza operatiuni in participatie asocierii in participatiune este “DECONT PENTRU OPERATIUNI IN PARTICIPATIE (Cod 14-4-14)” prevazul in PARTEA IV: GRUPA a IVa . (23) din Codul Fiscal. Capilna nr. 161 alin. str. cheltuielile si veniturile determinate de operatiunile asocierilor in participatie se contabilizeaza distinct de catre unul din asociati. UniCreditTiriac Bank SA. sunt prevazute dispozitii tranzitorii referitoare la TVA aferenta operatiunilor realizate de asocierile in participatiune: “Asocierile in participatiune dintre persoane impozabile romane si persoane impozabile stabilite in strainatate sau exclusiv din persoane impozabile stabilite in strainatate. OMEGA CONSULTING & MANAGEMENT S. conform legislatiei in vigoare la data constituirii.Sucursala Herastrau Cod IBAN: RO64 BACX 0000 0001 3915 1000. bloc 15B.ro Puzzle 4 of 4 . 13 si pct.