You are on page 1of 22

STCW

*Murat KAHYA *Uğur KARAASLAN

STCW Nedir?
 İngilizce;   Standards of Training Certification and Watchkeeping for seafarers terimlerinin kısaltmasından oluşur. İlki 1978 yılında yapılan bu sözleşme daha sonra 1995 yılında yeniden düzenlenmiştir. Sözleşmedeki amaç, uluslar arası platformda, milleti, kültürü, dili ne olursa olsun dünya genelinde gemiadamları eğitimlerini standartlaştırarak tek tip gemiadamı oluşturabilmek olarak açıklanabilir. Bu sözleşmeye göre gemiadamlarının almak zorunda olduğu eğitimler ve eğitim sonunda hak ettikleri sertifikalar kısaca STCW sertifika ya da belgeleri olarak adlandırılır.Bu belgeler gemi adamının çalıştığı/acağı yere ve sorumluluklarına göre değişmektedir.Belgelerin döndüğü eksenler ise;

kamarot. yükün bağlanması ve emniyete alınması. ileri tıbbi ilk yardım.  Seyir. sağlık personeli) birimlerinin çalışma şartlarını ve sertifikasyonunu düzenler. gemi makineleri ve elektrik sistemlerinin bakımtutumları ve tamirleri.  Sertifikalar. . can kurtarma araçlarını kullanma.  Gemi yönetimi (kaptan. baş mühendis ve bunların yardımcıları). denizde canlı kalabilme. vardiya tutma. Operasyonlar (güverte ve makine tayfaları). arpa radar.  Özellikle yönetim personelinin IMO Standart Marine Communication Phrase’ de belirlenen nitelikte İngilizce bilme zorunluluğu bulunmaktadır. radyo haberleşmeleri ile ilgili eğitim prosedürlerini içermektedir. Destek (aşçı. gemi üzerindeki operasyonlar. yangın savunma gibi özel operasyonlara ait eğitimler alındıktan sonra düzenlenmektedir.

 2-Temel ilkyardım belgesi.  5-Cankurtarma araçlarını kullanma yeterliği belgesi  6-Radar gözlem ve plotlama belgesi. .  4-Personel güvenliği ve sosyal sorumluluk belgesi.STCW belgeleri  Gemilerde çalışan her gemiadamı yaptığı göreve göre aşağıdaki eğitimleri görmek zorundadır.  1-Denizde kişisel can kurtarma teknikleri belgesi.  3-Yangın önleme ve yangınla mücadele belgesi.

 7-Otomatik radar plotlama aygıtlarını (ARPA) kullanma belgesi  8-İlkyardım belgesi.  13-Kimyasal madde tankeri tanıtım belgesi.  12-Petrol tankeri işlemleri belgesi. .  9-Tıbbi bakım belgesi  10-İleri yangınla mücadele belgesi  11-Petrol tankeri tanıtım belgesi.

 16-Sıvılaştırılmış gaz tankeri işlemleri belgesi  17-Hızlı can kurtarma botu kullanma yeterliliği belgesi  18-Ro-Ro yolcu gemileri gemi adamları belgesi  19-Yolcu gemisinde çalışma yeterliliği belgesi  20-SMCP(Standart Maritime Communication Phrases) Denizcilik İngilizcesi  21-ISPS (International Ship and Port Security ) Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenliği .  15-Sıvılaştırılmış gaz tankeri tanıtım belgesi. 14-Kimyasal tanker işlemleri belgesi.

 1) Denizde kişisel can kurtarma teknikleri eğitimi.  3) Yangın önleme ve yangınla mücadele eğitimi.  5) Cankurtarma araçlarını kullanma yeterliği eğitimi.  4) Personel güvenliği ve sosyal sorumluluk eğitimi.  görmek zorundadırlar. .DENİZ GÜVENLİK EĞİTİMLERİ VE BELGELERİ  Sözleşmenin VI/1 ve VI/2 Kuralları ile Kod bölümünün A-VI/1 ve A-VI/2 kısmı hükümleri uyarınca tüm gemi adamları.  2) Temel ilkyardım eğitimi.

Personel güvenliği ve sosyal sorumluluk eğitimi belgesi .

başarısız olduğu konularda tekrar eğitime tabi tutulur. . Bu değerlendirmede başarısız olan gemiadamları. her beş yılda bir İdarenin öngördüğü değerlendirme sınavından geçerek belgelerini yenilemek zorundadırlar. Tüm gemiadamları yukarıdaki konularda yeterli olduklarını kanıtlamak için.

.  6) Radar gözlem ve plotlama eğitimi. uluslararası sularda görev yapan kaptan ve güverte zabitleri. SEYİR GÜVENLİK EĞİTİMLERİ VE BELGELERİ Sözleşme gereği.  7) Otomatik radar plotlama aygıtlarını (ARPA) kullanma eğitimi.  görmek zorundadır.

.İLKYARDIM VE TIBBİ BAKIM EĞİTİMİ VE BELGELERİ  Sözleşmenin VI/4 Kuralı ile Kod Bölümünün A-VI/4 Kısmı hükmü uyarınca tüm zabitler.  8) ilkyardım eğitimini.  9) tıbbi bakım eğitimini görmek zorundadır.   Birinci zabit ve kaptanlar ise.

her beş yılda bir İdarenin öngördüğü değerlendirme sınavından geçerek belgelerini yenilemek zorundadır.  10) ileri yangınla mücadele eğitimi'ni görmek zorundadır. tekrar eğitime tabi tutulur.  Yukarıdaki belgeyi almaya hak kazanan zabitler. . İLERİ YANGINLA MÜCADELE EĞİTİMİ VE BELGESİ Sözleşmenin VI/3 Kuralı ile Kod Bölümünün A-VI/3 Kısmı hükmü uyarınca yangınla mücadele işlemlerini denetlemek üzere görevlendirilen zabitler . Bu değerlendirmede başarısız olan zabitler. ilgili konuda yeterli olduklarını kanıtlamak için.

İleri yangınla mücadeleye dair bir stcw belgesi .

 Zabitanlar ile operasyondan sorumlu tutulan personel ise ilave olarak .  11) Petrol tankeri tanıtım eğitimini.TANKERLERDE ÇALIŞAN GEMİADAMLARININ EĞİTİMLERİ VE BELGELERİ  Sözleşmenin V/1 Kuralı ile Kod Bölümünün A-V/1 Kısmı hükmü uyarınca petrol tankerlerinde çalışan tüm gemiadamları. .  12) petrol tankeri işlemleri eğitimini  Kimyasal madde tankerlerinde çalışan tüm gemiadamları.

 16) sıvılaştırılmış gaz tankeri işlemleri eğitimini.  Zabitanlar ile operasyondan sorumlu tutulan personel ise ilave olarak. 13) Kimyasal tanker tanıtım eğitimini.  14) kimyasal tanker işlemleri eğitimini.  Sıvılaştırılmış gaz tankerlerinde çalışan tüm gemi adamları. .  Zabitanlar ile operasyondan sorumlu tutulan personel ilave olarak.  15) Sıvılaştırılmış gaz tankeri tanıtım eğitimini.

öğrenim-eğitimleri sırasında başarılı olarak gördüklerini belgeleyen veya İdare tarafından onaylı eğitim kurumlarında gören gemiadamlarına. . İçerikleri ve süreleri Eğitim-Sınav Yönergesinde belirlenen yukarıdaki eğitimleri. İdare tarafından.belgeleri verilir.

Hızlı can kurtarma botu olmayan gemilerin personelinde bu sertifika aranmaz.  Yukarıdaki belgeyi almaya hak kazanan zabitler. Sözleşmenin VI/2 Kuralı ile Kod Bölümünün AVI/2 Kısmında belirtilen. Bu değerlendirmede başarısız olan zabitler. tekrar eğitime tabi tutulur. .  Görmek zorundadır.  17) hızlı can kurtarma botu kullanma eğitimini.HIZLI CANKURTARMA BOTU KULLANMA YETERLİĞİ EĞİTİMİ VE BELGESİ  Tüm zabitler. ilgili konuda yeterli olduklarını kanıtlamak için. her beş yılda bir İdarenin öngördüğü değerlendirme sınavından geçerek belgelerini yenileyecektir.

 Ro-Ro Yolcu Gemileri Gemi adamları Eğitimini alan gemi adamlarına "Yolcu Gemisinde Çalışma Yeterliği Belgesi de ayrıca bir eğitim şartı aranmadan İdare tarafından düzenlenir. YOLCU GEMİLERİ VE RO-RO YOLCU GEMİLERİ GEMİADAMLARI EĞİTİMİ VE BELGESİ Sözleşmenin V/2 Kuralı ile Kod Bölümünün A-V/2 Kısmı hükmü uyarınca.  Sözleşmenin V/3 Kuralı ile Kod Bölümünün A-V/3 Kısmı hükmü uyarınca. Ro-Ro yolcu gemilerinde çalışan gemi adamları. yolcu gemilerinde çalışan gemi adamları.  18) Ro-Ro yolcu gemileri gemi adamları eğitimini. .  19) Yolcu Gemisinde Çalışma Eğitimini görmek zorundadır.

. her beş yılda bir İdarenin öngördüğü değerlendirme sınavından geçerek belgelerini yenileyecektir. ilgili konuda yeterli olduklarını kanıtlamak için. tekrar eğitime tabi tutulur. Bu değerlendirmede başarısız olan gemiadamları. Yukarıdaki belgeleri almaya hak kazanan gemiadamları.

VTS ile haberleşmede. acil durumlar ve diğer yüzlerce durum için hazırlanmış konuşma kalıplarını öğrenerek İngilizceyi en kısa ve en anlaşılabilir şekilde kullanma yeterliliği kazanmak için SMCP yi iyi bilmek gerekir. kurtarma ve yardımla ilgili deyim ve kavramlar.3 Kod II/1 2 Tablo A-II/1 A-II/4 Kod III/1 Tablo A-III/1 'e göre bütün gemi adamlarından "Standart Haberleşme Kalıpları (SMCP)" yeterliliğine sahip olmaları istenmektedir.Denizcilik İngilizcesi  IMO standartlarında denizcilik İngilizcesi. gemi ile sahile. denizcilikle ilgili uluslararası deyim ve kavramlar. arama. demirleme. gemicilikle ilgili terimler. gemi içinde ve VTS ile yapılan haberleşmede SMCP kullanılması uluslararası bir gerekliliktir. Gemiden gemiye. . yanaşma.5 III/ 1-2. STCW 95 Sözleşmesi Kural II/1-2. Pilot alıp verme.

kuralların uygulanacağı gemilerde onaylı “Gemi Güvenlik Planı” ve “Uluslararası Gemi Güvenlik Sertifikası” bulunması gerekmektedir. güvenlik alarm teçhizi ve gemide Continuous Synopsis Record bulunması zorunlu hale getirilmiştir. ISPS Kod kapsamında gemilerde AIS (otomatik tanımlama sistemi) teçhiz tarihi öne alınmış. her gemi için “Gemi Güvenlik Görevlisi” ve şirket için “Şirket Güvenlik Görevlisi” atanmasını zorunlu kılmaktadır. uluslararası seyir yapan mevcut gemileri de etkileyen Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu.2004 tarihinde yürürlüğe girecek olan.07. 21) ISPS (International Ship and Port Security )  Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenliği Kodu 01. Ayrıca. .

 Dinlediğiniz için teşekkürler… .