You are on page 1of 1

Nr.102/19.12.

2011 ASOCIAŢIA CLUBUL DE TURISM MONTAN ŞANDRU-ONEŞTI DEPOZITIE SCRISĂ
Având în vedere caracterul neoficial şi arbitrar al organizării si alegerea comisiei de iniţiere a Audierii Publice, ne exprimăm nedumerirea şi în acelaşi timp regretul, că netransparenţa şi arbitrariul a inceput, tocmai de acolo, de unde trebuia să se delimiteze şi să înceapă o transparentă totală. Vă înţelegem, că doriti să ne reprezentaţi în faţa autorităţilor locale şi că doriţi ca acestea să admită cerinţele noastre, în conformitate cu obiectivele de politică publică locală. Nu punem la indoială loialitatea si competenţa membrilor comisiei, dar nici nu dăm girul, ca anumite persoane si ONG-uri( implicate vizibil în activităţi de susţinere a eşicherului politic), să primească binecuvântarea, de a trece drept persoane sau entităţi ale societatii civile, de bună credinţă şi apolitice, facând lobby, pentru o cauză mai dreaptă!! Argumente: 1. A.C.T.M. SANDRU, nu doreşte să facă parte din grupări, care nu respectă cele mai elementare principii etice, de a fi aplitice si nepatrimoniale! 2. Nu dorim să facem front comun cu asociatii sau fundatii, care sunt organizate, doar pentru a accesa cei 2%, lăsând în urma lor, doar un nume, inscris la Registrul de Stat şi Administraţia Financiară! 3. Transparenţa alocării fondurilor de la bugetul local, pentru proiecte ale ONG-urilor, poate fi realizată, doar prin implicarea tuturor forţelor, ce reprezintă societatea civilă, cu reprezentare la şedinţele consililui local. 4. Constituirea unei federaţii ale ONG-urilor oneştene, prin aderare si reprezentare a liderilor fiecarui ONG-u inscris, care se vor implica in activităţi de voluntariat, cu abordarea în comun a proiectelor şi oraganizarea de evenimente de interes comunitar, de maximă importanţă, cum ar fi: a. Rolul voluntariatului şi implicarea societaţii civile oneştene, în rezolvarea gravelor probleme de mediu, sociale, culturale, sportive etc, rezolvând si problema dirijării netransparente a fondurilor nerambursabile, catre ONG-urile favorite. b. Doar împreună, vom fi o forţă, capabilă să oblige consiliul local, să recunoască si să dirijeze fondurile nerambursabile, catre o grupare de ONG-uri, ce solicită finantare, pentru proiecte de dezvoltare durabilă. c. Organizarea de simultane de voluntariat, antrenând societatea civilă să activeze ca voluntari, în diverse acţiuni de caritate, de mediu, sport, cultură etc. d. Organizarea anuală a GALEI VOLUNTARULUI, cu atragerea de personalităţi locale şi naţionale, sponsori etc. 5. Cunoscând mentalitatea si practicile celor care ne reprezintă legal în consiliul local, doar simpla actvitate de lobby, a unui grup constituit după criterii nedemocratice, contestat si neagreat de întreaga societate civilă onesteană, va fi un eşec sigur. 6. Orice criterii(prioritare sau neprioritare),alocarea fondurilor nerambursabile de la bugetul local, în mod echitabil, analize de impact a proiectelor finanţate anterior, eficientizare, comisii sau alte asemenea practici, va duce la un singur rezultat- lipsa de transparenţă! 7. Se impune, ca în cel mai scurt timp, să se convoace o adunare generală a tuturor ONG-urilor, interesate să promoveze proiecte de interes comunitar şi să se constituie intr-o FEDERAŢIEONG(se vor face anunţuri în ziarele locale şi judeţene, radio, afişe, adrese etc.de data,ora, locul,si ordinea de zi). Doar atunci vom şti, care sunt forţele societăţii civile , interesate, să contribuie la dezvoltarea durabilă a comunităţii locale şi a zonei. Preşedinte A.C.T.M. ŞANDRU-ONEŞTI GHEORGHE ISTRATE