You are on page 1of 2

FIRMA SC ……………….. SRL COMPARTIMENTUL JURIDIC FISA POSTULUI Nr.

1

I. NUME SI PRENUME : Mihalachi Madalin II. POSTUL : Consilier juridic III. COMPARTIMENTUL : Juridic IV. CERINTE PENTRU OCUPAREA POSTULUI : a) Studii : Superioare b) Vechime : 1 an c) Alte cerinte specifice : Carnet conducere categoria B V. RELATII : a) Ierarhice : - este subordonat : Administratorului - are in subordine : Nu este cazul b) De colaborare: Cu personalul organizatiei c) De reprezentare: In relatiile cu institutiile statului si cu tertii VI. Abilitati, calitati si aptitudini necesare: capacitatea de analiza a legislatiei si de elaborare a solutiilor optime de aplicare a acesteia;studiul/aprofundarea problemelor specifice ivite in activitatea curenta a angajatorului si eleborarea metodologiei legale/necesare de solutionare a acestora; intuitie, discernamant si responsabilitate.

VII. Cerinte specifice(de exemplu, calatorii frecvente, delegari, detasari): reprezentarea angajatorului in fata organelor jurisdictionale, in conformitate cu legislatia statutului consilierului juridic, precum si conform legislatiei specifice in domeniu.

VIII. Competenta manageriala (cunostinte de management, calitati si aptitudini manageriale): abilitati de coordonare a compartimentului

reprezinta angajatorul in fata instantelor judecatoresti. . Atributii : .obligatia transmiterii informatiilor compartimentului informatica pentru actializarea siteului. . Intocmit de: Numele si prenumele: ……………………… Functia ADMINISTRATOR Semnatura: …………………………………. . in care angajatorul are calitatea de parte. in cazul in care exista. contractuale. VI. Limite de competente : gradul de libertate decizionala este limitat de atributiile specifice postului si de dispozitiile legale in vigoare la momentul luarii deciziei. .colaboreaza cu celelalte compartimente ale angajatorului pentru rezolvarea solicitarilor primite din sfera de competenta a acestora . programele.avizeaza.indruma. alte acte juridice.IX..avizeaza legalitatea solutiilor rezultate din aplicarea in practica a legislatiei din domeniul in care isi desfasoara activitatea. . . dispozitiile conducerii angajatorului. Data intocmirii: Luat la cunostinta de catre ocupantul postului: Numele si prenumele: ………………………………. sprijina si controleaza aplicarea corecta a legislatiei in vigoare la nivelul angajatorului . din punct de vedere juridic.organizeaza si urmareste activitatea de cunoastere si de aplicare a legislatiei incidente domeniului de activitate. Semnatura: …………………………………… Data: .