You are on page 1of 3

1

PELAKSANAAN PELBAGAI KEMPEN MEMBENTUK MASYARAKAT BERINTEGRITI.

‘Kita satu bangsa, Kita satu negara, Kita satu matlamat. Kita satu bangsa, satu negara, Kita satu malaysia. Itu antara bait-bait lirik lagu patriotik yang sering diputar di kaca televisyen terutamanya siaran RTM bagi menyampaikan mesej-mesej perpaduan dalam masyarakat. Perdana Menteri Malaysia ke-6 telah menyemai benih perpaduan dalam jiwa rakyat Malaysia melalui slogan ‘1Malaysia’ yang melambangkan Malaysia memiliki masyarakat berintegriti. Walau bagaimanapun, usaha-usaha yang direncanakan masih belum dapat menyatupadukan masyarakat secara total. Oleh itu, pelbagai kempen boleh dilaksanakan dalam usaha mengintegritikan masyarakat. Antara usaha tersebut ialah mengadakan kempen ‘Kesedaran Sivik’. Kempen ini bertujuan untuk menyedarkan kita betapa pentingnya hidup bermasyarakat selain memupuk semangat perpaduan kerana kini semangat itu kian memudar terutamanya di kalangan generasi muda. Kerajaan memainkan peranan penting bagi menganjurkan kempen ini. Langkah ini akan dapat menyatukan masyarakat menjadi masyarakat yang berintegriti dengan edaran risalah, naskhah, pembikinan filem, lagu dan sebagainya. Selain itu, pihak kerajaan juga boleh menganjurkan kempen ‘Jalur Lebar Untuk Semua’. Kempen ini perlu dianjurkan dan diperluas ke segenap pelusuk negara daripada kawasan urban kepada kawasan pedalaman. Hal ini bukan sahaja memungkinkan rakyat untuk mendapatkan maklumat tetapi mereka juga dapat berkomunikasi dari jarak jauh antara satu sama lain. Bak kata

kempen ‘Menguasai Bahasa Ketiga’ perlu dianjurkan bagi menggalakkan interaksi antara masyarakat yang lebih efektif dan dapat mengeratkan tali persaudaraan antara masyarakat. pihak-pihak seperti ahli bahasa. Bagi merealisasikan hasrat negara yang mendambakan integriti masyarakat. Maka. badan bukan kerajaan atau badan berkanun boleh menganjurkan Konsert Amal 1Malaysia atau Teater Rakyat melalui kerjasama dengan penggiat seni industri hiburan Malaysia. Hal ini kerana integriti masyarakat amat memerlukan kesefahaman antara setiap etnik dengan etnik yang lain. Gerai-gerai jualan dibuka di setiap konsert dan teater yang dianjurkan. tetapi jauh di hati’. Hal ini bukan sahaja dapat menjana pendapatan rakyat dan meningkatkan ekonomi negara. Peniaga-peniaga yang terlibat terdiri daripada pelbagai kaum dan lapisan masyarakat. Kementerian Pelajaran. Konsert dan teater yang dianjurkan diadakan secara percuma untuk tontonan masyarakat umum bagi menyampaikan mesej-mesej kemasyarakatan. malahan dapat menyemai semangat perpaduan dalam masyarakat. Selain kempen-kempen yang telah dinyatakan . Dewan Bahasa dan Pustaka dan juga ibu bapaperlu mengambil inisiatif bagi menggalakkan masyarakat terutama golongan remaja untuk mempelajari bahasa bangsa lain selain bahasa pertuturan seharian dan bahasa inggeris. Hal .2 pepatah. Bagi melaksanakan kempen ini. Separuh daripada hasil keuntungan jualan akan disalurkan ke badan-badan amal. Hal ini dapat membuka mata generasi muda untuk mengenali buudaya masyarakat melalui barangan yang di jual. terdapat alternatif lain yang boleh untuk membentuk masyarakat berintegriti. kesatupaduan masyarakat dapat diterapkan dalam hati masyarakat. ‘jauh di mata. Kepelbagaian etnik masyarakat malaysia perlu di ambil kira. Pihak kerajaan juga bolehmembina pasaraya atau arkid 1Malaysia. Maka. Barangan yang disediakan di jual dengan harga yang berpatutan dan berkualiti tinggi selain merupakan barangan keperluan buatan tempatan seperti kraf dan makanan tradisional.

Intihanya. Bak kata pepatah.3 ini dapat menggalakkan masyarakat untuk membantu golongan yang memerlukan sambil mengeratkan hubungan sesama mereka. Oleh yang demikian. kesatupaduan atau integriti dalam masyarakat dapat dipupuk dengan pelbagai alternatif dan media. ringan sama di jinjing. pelbagai program dan agenda lain yang lebih efektif boleh dilaksanakan dalam usaha menggalakkan perpaduan dalam masyarakat. setiap ahli masyarakat digalakkan untuk saling mengenali dan membantu mereka yang memerlukan. . Selain mengadakan kempen. berat sama dipikul.