You are on page 1of 4

Consorci d’Educació de Barcelona Generalitat de Catalunya Ajuntament de Barcelona Institut La Guineueta

Claustre del dia 14 de març de 2012 MANIFEST La comunitat educativa de l’IES Guineueta sosté que l’ensenyament de qualitat és un dret bàsic i universal de la persona que hauria de garantir la llibertat de pensament i l’equitat d’oportunitats. És palès que el Departament d’Ensenyament està posant en marxa un procés de desmantellament de l’ensenyament públic a Catalunya i, en conseqüència, volem fer arribar la nostra total disconformitat amb la situació i presentar una sèrie d’accions de protesta.

L’Escola Pública s’està convertint en una escola de segona categoria per culpa del concert educatiu que arrosseguem des de 1980, i que cada vegada destina més diners a les escoles que abans eren privades i ara s'anomenen concertades. L’Administració no busca un model real d’excel·lència educativa, sinó de competitivitat que obligui a les privades-concertades a millorar els resultats de la pública en detriment d’aquesta. Cada any es redueixen les dotacions econòmiques i les plantilles dels centres públics, amb la consegüent pèrdua de qualitat a l’ensenyament. Els principals perjudicats per les retallades són els alumnes, que rebran pitjor atenció, bé sigui per ràtios, per material, o per professorat poc especialitzat.

Si volem una societat veritablement democràtica, hem de defensar la justícia social i la igualtat d’oportunitats, i això només es pot garantir amb una bona educació pública. Un ensenyament de qualitat implica una inversió de recursos per als centres. Cal, doncs, que ens oposem amb fermesa a la reducció i supressió de professorat d’aula d’acollida, d’aula oberta, d’atenció a la diversitat o de psicopedagogs. En definitiva, ens sembla necessari blindar tots els recursos per a l'atenció a la diversitat, als diferents ritmes d’aprenentatge, i pensem que és

sou i del desprestigi de la nostra professió i condició. Pensem que l’ensenyament hauria de deixar de ser un instrument polític que cada govern utilitza per a la seva conveniència. sinó des de la defensa dels drets de tots els qui participen en la tasca educativa treballant als centres educatius i. Estem cansats de retallades de drets. a les retallades que suposen un augment de càrrega pel professorat i a la disminució de la qualitat que reben els alumnes. la solució hauria de ser global. De moment. Sovint s’oblida que no es pot comparar la dificultat per accedir a un treball públic amb l’empresa privada: només a l’empresa pública existeix el sistema d’oposició per accedir al lloc de treball. Ens oposem. per tant. recolzar activament qualsevol iniciativa social que afronti de manera seriosa i revolucionària l’actual crisi. Creiem fermament que la situació que estem patint és un problema global i. del dret dels pares i mares a rebre una educació de qualitat per als seus fills. per tant. Estem assistint a un clar empitjorament de l’educació pública. Creiem que el Departament d’Ensenyament ha de cobrir tots els llocs de treball que quedin lliures per jubilació de professorat i que no quedi reduïda la plantilla. les mesures d’acció que plantegem són: . per tant. per suposat. Voldríem també aconseguir un manifest únic per a tota la comunitat educativa i territorial per tal d’unificar la protesta i aconseguir una major efectivitat. No volem plantejar la protesta des del corporativisme. Ens proposem. veiem com les mesures preses pel Departament deterioren greument la situació laboral dels treballadors dels centres i l'atenció del seu alumnat.fonamental atendre a les necessitats socioeconòmiques del nostre alumnat mitjançant eines com el Pla d’Entorn.

Realitzar assemblees quinzenals. Servei de Salut (infermeria). 7. 2. 9. 8. Demanar jornada intensiva amb activitats extraescolars als IES a la tarda. Abandonament immediat del projecte de qualitat i excel·lència de manera conjunta amb els instituts que el tinguin implementat. EAP. 5. No fer cap acció que suposi perjudicar als alumnes o famílies. neteja. Difondre les propostes entre les famílies i els alumnes i guanyar-nos la seva complicitat mitjançant cartes. 6. Pla d’Entorn. i altres treballadors del centre). 3.. Recolzar les necessitats dels companys i companyes del PAS.) per fer visible la nostra protesta i intentar que els centres del districte es sumin a aquestes protestes. cartells. Coordinar les nostres accions i propostes amb altres centres del districte. 4. Fer que tothom representat en el manifest i accions de protesta (PAS. alumnat. Realitzar protestes periòdiques a la via pública (cassolades. Continuar amb la feina iniciada per les comissions en funcionament i afegir-ne d'altres si es creu necessari.. tancades. AMPA. . . internet i xarxes socials. 10.1.

cal invertir els diners per millorar les condicions de treball. i deixar de fer tasques voluntaristes. 16. manteniment. Ser l'embrió d'una plataforma de de defensa del professorat que pugui derivar en un sindicat independent. No s’ha de jutjar la nostra feina per les tasques burocràtiques. . Demanar quin cost suposa i ha suposat el Quality des que està implantat al nostre centre i quins son els titulars de les empreses que han fet les auditories.11. 17. Demanar l'externalització de les tutories tècniques (riscos laborals. Demanar un equip permanent de psicopedagogs que només es dediqui a aquesta tasca i mantenir el Pla d’Entorn. 15. informàtica. 14. Abandonar totalment les auditories a l’ESO i Batxillerat. En el cas d'abandonar el projecte de qualitat. 13. 12. audiovisuals). No fer les guàrdies a partir del tercer dia d’absència del professor per evitar que eliminin les substitucions.