You are on page 1of 1

Corespondente – Charles Baudelaire

Natura e un templu cu colonade vii! Lăsînd cînd vor să scape mici zgomote confuze, Prin codru-acesta ce-are simbol în loc de frunze, Păşeşte omul singur, privit de frunze mii. Ca lungi ecouri care departe se topesc În neguroasă, adîncă rotunzime, Ce-i vastă ca şi noaptea, ori ca o limpezime, Parfum, culoare, sunet se cheamă şi-şi vorbesc. Sînt palide parfumuri ca pielea de copil, Dulci ca o notă-naltă şi de răcoare pline, Iar altele corupte, trufaşe şi haine, Purtînd cu ele duhul splendorii fără şir! Ca ambra, moscul, smirna, tămîia care cîntă Cutreierarea minţii şi-a simţurilor nuntă.