You are on page 1of 2

Ancheta sociologică

În cercetarea de teren, sociologia utilizează metode proprii. Metoda anchetei sociale este una dintre ele şi este cea mai cunoscută în observarea, descrierea, clasificarea şi analiza vieţii sociale. Ancheta sociologică este o metodă de cercetare ce încorporează în principal două intrumente interogative de culegere a datelor şi anume chestionarul şi interviul. Ancheta sociologică are un caracter neexperimental, cu un grad relativ scăzut de control al cercetătorului asupra variabilelor analizate. Obiectul său de abordare îl constituie realitatea socială, evenimente, fenomene şi procese caracteristice, precum şi atitudinile oamenilor faţă de acestea, semnificaţiile pe care ei li le atribuie, sfera lor de aspiraţii, interese, preocupări şi comportamente din domeniile economic, demografic, cultural, politic, opţiuni preelectorale, activităţi de timp liber, opinie publică etc.

De cele mai multe ori, ancheta sociologică se confundă cu însăşi întreaga cercetare. Dacă analizăn în acest sens lucrurile, putem vorbi de etapele unei anchete sociologice: Stabilirea temei Determinarea obiectivelor Documentarea prealabilă (literatura de specilaitate a problemei respective, rapoarte de cercetare pe aceiaşi temă, precum şi o primă luare de contact direct cu situaţia concretă, o vizită pe teren) Elaborarea ipotezelor Definirea conceptelor Operaţionalizarea – determinarea dimensiunilor, indicatorilor, indicilor şi variabilelor empirice Determinarea populaţiei – definirea universului anchetei (adică toată populaţâia care mă interesează – toţi fumătorii) şi apoi eşantionarea – din toţi fumătorii voi extrage un lot Stabilirea instrumentului (chestionar sau interviu); metoda o ştim deja – ancheta socială Întocmirea sau elaborarea instrumentului de lucru Constituirea echipei de operatori, instruirea şi repartizarea sarcinilor Întocmirea calendarului de desfăşurarea al anchetei Culegerea datelor Verificarea informaţiilor culese şi a formularelor valide în vederea prelucrării lor Codificarea informaţiilor – atât cât este posibil

-

-

1

împreună cu beneficiarul. sunt aceleaşi. dar mai detaliate.- Prelucrarea datelor (individual. programelor specializate) Analiza şi interpretarea acestora Redactarea raportului de anchetă Stabilirea. a eventualelor măsuri de intervenţie socială În principiu. 2 . manual sau cu ajutorul calculatorului.