You are on page 1of 6

KOSZTOLANYI

DEZSO

mindigkel ka a nuifo

A HOLLO

vagyegyzi

Valasz Elek Arturnak

Nem szeretek a versekhez e16sz6t irni es utoszot sem. Avers rna gaert beszel, Ezert nem nizdeltem koriil magyarazo szavakkal .1 Nyugat tizennyolcadik szamaban megjelent HoIl6-fordft<isom.iI, de most kenytelen vagyok par megjegyzest ten ni, minthogy Elvie Artur, Poe alapos ismer6je a Nyugat elobbi szamaban bfralatt,il tisztelt meg. Cikkeben jellemzi a munkamat es a celomat is. "K()~;/ tolanyi - irja - a Holl6nak leginkabb a zenei tartalmat akarja nyd vunkon erzekeltetni ... Aki Poe Holl6jat eloszor az 6 forditasab.m fogja olvasni, azt egyszeriben megragadja majd az eredetinck ;\

hangulata. .."

ponalni. 1\ «djak, arru valo hiiseg .. sajat pro .. megse ism. nak a proz, 1\ mUfordit hompromiE uialis csalas v('1 oIy kevE kotni heIye nH;gis azon AHoll6ti~ hl)la lelkiaII, bk'+a kozben, han az ango ~!'bcnkeresl
,!flval ugyan,

Mindossze csak ezt akartam: olyan magyar kolternenyt, anulv ugyanazt a hangulatot kelti, mint az angol. Biralatanak masodik reszeben kifogasokat tesz a forditas hu.<;q,p ellen. Ezen a ponton bennunket elvi kulonbsegek valasztanak d Lehet arrol vitatkozni, hogy a rruiforditas egyaltalan jogosult Ii vagy sem. Vallhatja valaki (mint Elek Artur), hogy verset csak III '. zaban szabad forditani. Ha azonban elismeriuk a mfifordit.is gosu1tsagat, akkor nem lehet es nem szabad a mCifordit6t611 szerint valo huseget kovetelni. Mert a betfi szerint valo huseg Ill'! Ienseg. A nyelvek materiaja kulonbozo. Elek Artur, aki nenu az irodalomnak, de a kepzomuveszetnek is szorgalmas buv.u] tudja, hogy a szobrasz maskepp oldja meg a feladatat, ho,~y marvanybol, vagy terrakottabol, vagy fabol keIl megmintazni.i "'. alakot, Az anyagszeniseg valtoztatast parancsol ra, es a S/(11'1 \

~rlt'gJ6dftottc repiilt€ 'i is pedans . Dea sze] notizalo, ; Artur fl

On

256

olyanfajta lelkiallapotban. hogy verset csak proazonban elismerjuk a mfifordftas jot es nem szabad a mtiforditotol bern rio Mert a bern szerint valo hfiseg hutkulonbozo. zeneben. muzsikalo ritmus mellett mind a kett6t megtartani lehetetlenseg. r a muforditas egyaltalan jogosult-e LintElek Artur). Ha a fantaziamat megl6dftotta egy 5z6. minthogy Elek a Nyugat e16bbi szamaban biralattal zi a munkamat es a celomat is. . Seta k6zben. a verset veszi el. Nekem a legf6bb ambici6m. a zene ennel a koltemenynel fontosabb. hogy szep magyar verset adjak. es a szobron 256 mindig ketten doIgoznak: a szobrasz es maga az anyag. kepp oidja meg a feladatat. a nyari h6napokban. masikat. llyen munka a mtifordftas is. Egy szobrot ken mas anyagb61 megformalni. mint amilyenben a sajat verseim gerjedeznek. hosszu vasutazasok alatt g6rgettem magamban az angol verset. amely vele lelekben. mint a szepseget. egyt61 egyig 6ntudatosak. hamisat. Ezert tartom vele szemben teljesen hamisnak a pr6zai forditast. Micsoda hipnotizalo. nem futottam vissza a betfikhoz. hogyha Jot vagy fabol ken megmintaznia egy iltoztatast parancsol ra. De a szepseg. hogy inkabb a szavakhoz voltam hfitelen a zene javara. ben kifogasokat tesz a fordftas husege tket elvi kulonbsegek valasztanak el. es en be161e megse ismerek Poe-ra. megiegyzest tenni. mint az angol szavak. zsongit6 rimei vannak. Avers rnaleltem koriil magyarazo szavakkal a laban megjelent Holl6-forditasornat. formaban megis azonos. amely az eredetit lehetcsegig megkozeliti. zsemalls csalas. az intenziv munkam es az aritmetikai tervezgetesem egyiittes eredmenye az lett. Elek Artur. A sz6 szerint va16 htiseg es a szepseg t6bbnyire ellensegek. Ontudatosan formaltam meg az egesz koltemeny tervet. kompromisszumok sorozata. eppugy. inkabb adtam zenei verset. amelyr61 adatok segitsegevel ken beigazolni. vagy egy zenedarabot ken mas hangnembe. De koltemenyt a torvenyszeki hites tolmacs hGsegevel oly kevesse lehet leforditani. amely mint az angol. amelyek a magyar nyelv materiajava! ugyanazt mondjak. Elek Arm peldaul a sajat pr6zai forditasaban kozol egy reszt.Koszmkabb a zenei tartalmat akarja nyelbe Ho1l6jat el6sz6r az 6 forditasaban -n megragadja majd az eredetinek a ar rm: olyan magyar koltemenyt. sok kompromisszum legugyesebb megoldasa . Mondanom sem kell.HOLLO Elek Arturnak 6sz6t ifni es utoszot sem. amelyeket Elek Artur felhoz. Ujat ken alkotni helyette. kulfoldon. es a pillanat tiizeben kerestem olyan szavakat. . hogy e gazdag. A HolMt is bator lelekkel koltottem at. mint egy szojatekot. hogy megis j6 es szep.ha ugy tetszik -. aki nemcsak mtiveszetnek is szorgalmas buvarja. Mert a versb61 epp a lelket. amely hfi. hanem tovabb repiiltem. amelyet majd kiviilr61 tudok. es mert rajottem. mas hangszerre transzponalni. mint egy langyos atkoltest. hogy masutt a mtifordftastol en is pedansul megk6vetelem a htiseget. es a lelekhez va16 htisegek. amely megis igaz. Azok a htitlensegek. A miiforditas mfiveszi munka. 257 .

" Utana reszet: "A sfirfi so az 6riilt. A refren alapjaban a "more" szo. A magyar nyelvhasznalat nem isrneri. mint amilyen mas-asan a celt latja.Felelernnek t nines szo t6rr6t de felelem". az.•. A cd . mq'. Azok. Bocsanat. de megjegyzi.. es S( 'Ilii ken vennem azokat a reszeket. mint a re En az igazam m halando almodni r vaim csak magyar lei adnak annak.ui.ezerszer tilos . A karogast a magyar koltd kenytelen massal es masutt ereztl'llI! mint ahogy is tettem. ezuttal azonban fel kell nyitnom a miihelyem ajtajat is.. a kezevel. amelyeket Elek Artur kifogi1:. Tiles azonban . Az en munkam is hasonlatos ehhez I' helyutt peldaul ezt irja Poe: "Thrilled me ~ filled me with fant. hogyha lenne erte1me.u. hogy ez nern szurt szernet Elek Artur nak. hogy egyet1enegy mod van a refren megol dasara. 2 Itt. (\.« IIH. ugyhogy ez a nvrl vanvaloan odarantott ket szo. Engedelmet kerek az olvasotol.es egyet1enegy tiles refren v. mint 3 "nothing-more" es a "never-mOll' . eredeti koltemeny.! dalatos.l en terror never felt 1: fantasztikus feleler sem erzett felelem' magyarul ily kitete Mast kellett tehat j ben forgo visszatei bol: . mcrt a goly61 II . akik a "soha mar" -t h"~'i· naltak.enl~. amit Levay J6zsef valasztott.lll! A mtiforditonak ugy kell dolgoznia. Igy . I). hagyjan. Elek Artur neni kifogasol]a az en refrenemet. ram enyhen kornikus hatast tesz..ii1 kot elkovetni a magyar nyelven. Ha a Hollo csak egyszer rnondana.. teben lefele huzza a gravitacio. hogy celt talaljon. kellernetlen es csinalt. az idegeivel erzi. A "sohasf' 11 I . amely eddig a gyakorlat folyt. arnit sen egyetlenegy felree talalja elegend6nel Iyen a sotetbe nezv ve..1)1 utjat pont a celhoz tereli.semmisem't-rnel eppoly 1!'L meszetesen valtakozik. aki tudja ~ ncru erzi. A "soha mar" karog. rogtilll tisztan allott elottern. nalarn il "sem".Mmdenekelott tisztazzuk a refren kerdeset. nines ertelme. Er05Zak(I:. AzLlll nerncsak egy refren van: a kezd6 strofak refrenje csak reszl«« egyez6 a kcsobbiekkel. susog. olyan almokat nem mert. az. hogy Levay J6zsd "legerh~kesebb trouvallle-a a "soha mar". avers elejen kenytelenek azt moridani "senki mar" "# "GemIni mar". nem jut lllhk ahova akar Celoznia kell. hogy reszletekbe bocsatko.. hogy a puska csovet magasuhl ken tartania.in meg sohase forrott egybe. mint a j6 cellovonek. de ez egyenesen komikus mar. De nagyon sok szak vegen isrnetli. Nagyszeni lenne a "soha mar".'()ri>kre kell mond le 258 . aki az ertehul huseghez es a kozvetlenseghez olyanoyira ragaszkodik.ennyi szabadsa . Mikor ~ egy szeszr lyes percben --raszantam magam erre a nehez feladatra. amely a "soh3sem"-mel es a . amit en vaJasztottam.Ha gorcsosen raga~zkodikhozza._elozetes ravaszsaggal ~ a ).

hogy a "sohasem erzett felelem" szepen eseng angolul.sztazzuk a refren kerdeset.gyar nyelven.r.eldzetes ravaszsaggal. meg n sok szak vegen ismetli. ettem. rogton 1. ugyhogy ez a nyilott ket szo.a golyo z tereli. akkor mindor6kre le kell mondanunk a mfifordftas lehet6seger6l.azt hi. Aztan az onkenyessegem bizonyitasara felhozza. 19y kell dolgoznia. olyan almokat almodva. nalam a hasem" -mel es a "semrnisem" -rnel eppoly terizik.elismerem . felve. Mast kellett tehat keresnem.Felelemnek tore szurja-furja altal a szfvem. de az is bizonyos. amelyben igenis sz6r61 szora ezt de kesobb a sor latolasa. de megis ez a sor a hfi es nem az a . 'ek az olvasotol. Elek Artiir elismeri. 6rillt es reszeg. f valasztott.ezerszer tilos . amely . 'Iessek Itelkezni. mint a jo cellovonek.gyar nyelvhasznalat nem ismeri. es testet adnak annak. mereszet (1). es j61elekkel allithatom. A . "Surely said I. hogy egyetlenegy felreertes sines a forditasomban. ennyi szabadsagot nem engedi. mint a reszeg C!) b6dorogva ketesen. hogy magyarul ily kitetel rna mar esak ponyvaregenyekben olvashat6. Az az alom." Az eredetiben runes sz6 torrol. ketelkedve. almodok vadat. Igy . A "sohasem" mne a "soha mar". hogy a puska csovet magasabbra amilyen magasan a celt latja. amit semmi aron se irnek Ie. Elek Artur nem frenemet.soha mar" -t haszen kenytelenek azt mondani "senki mar" es csanat.egy szeszeintam magam erre a nehez feladatra." . nem jut oda. akik a . es rendkivilli rirneket hasznal. Ha a HollO esak egyszer mondana.soha mar". Azok. Pontos pr6zai fordftasban kOz61ket sort: "Melyen a sotetbe nezve. es sorra at a reszeket. A eel az '. az en szavaim csak magyar versekben csengetik meg Poe kifejezeset. idegeivel erzi. hogy celt talaljon. surely that is something at my window latice.ink a mtifordit6nak. amelyeket Elek Artur kifogasolt. Er6szakos. Tilos azonban .Utana bizonyftekul idezi a forditasom idevonatkoz6 reszet: "A stiru sotetbe nezek. ~1kell nyitnom a mfihelyem ajtajat is. nia kell. zenei ertekenek felbecsulese utan. mert a go1y6t r6p~ a gravitacio. amit en stl1szerGnek es jellemz6nek tartok Elegge ismerem az angol kolteszetet. Ha itt. mint a "nothing-more" es a "never-more". Ez lett tehat a sorb61: .erosza. de megjegyzi." (Szorol szora: Ezelott sohasem erzett fantasztikus felelem szurt at es Wlt6tt el. A refren alapjaban a "more" szo. lvetettem minthogy magyarul rossznak ereztem. hosszan alltam ott csodalkozva.filled me with fantastic terror never felt before. hogyha le nne ertelme.minden tovabbi bizonyitast feleslegesse tesz. Csak a htiseget nern talalja elegend6nek. Aztan n van: a kezdd strofak refrenje csak reszben ckel. meresz." En az igazam mellett hozom fel epp e kifogasat.nem olyan pre- 258 259 . es egyetlenegy tiles refren van.Ha g6res6sen ragaszkodik hozza.az egyik diakkorombol szarmazik -. Egy zt irja Poe: "Thrilled me . ar kolto kenytelen massal es masutt ereztetni. ket merfoldnyi messzesegben lev6 sz6 osszehozasa .nem -. ram enyh€n kornikus hatast tesz. vad. de ez egyenesen komikus mar.soha mar" karog. ami a koltemeny kesobbi szakaiban megvan. hogy "Gileadban ninesen balzsam". alt. Alabb ket rimet kifogasol. Mikor .sohasem erzett felelem". amit haland6 almodni nem mert. hogy Levay [ozsef vaille" -a a . es egy altalanokeppel helyettesitettem. miket soha el6ttem haland6 almodni nem mert. hogy reszletekbe bocsatkozom.Mint az ?rillt. arnellett a szojatekot s a rnindig korben forg6 visszaterd rimet is vissza kell adnom. lodomban volna megmutatni tobb fogalmazvanyomat . Cso-m sziirt szemet Elek Arturnak. Az en munkam is hasonlatos ehhez. hogy egyik szaknem adtam vissza azt. amely eddig a gyakorlat folytan egybe. De :l. hogy Poe e verseben sokszor furcsan szikrazo. aki tudja .) Bizonyos. aki az ertelmi :vetlenseghez olyannyira ragaszkodik. hogy egyetlenegy mod van a refren megolvalasztottam.

hogy ez az erzes. mint a I .ciz.n« sabb. hogy az "alv6" demon remesebb es titokz. tansok.If olvasoink zorne pedig katolikusokbol es zsidokbol telik ki. amig If. nemc 260 . Elek Artur megfelkialtojelezi a .u kozhatott erre.sohasem. Ez kovetelte azt is.vM Holl6 csakis igy vegzodhet. mint az "almod6" demon. hogy az uloj. en itt egy szojatekot forditottarn le. dal. Itt a huseg ismet htitlenseg lerme. Az "almod6" demon helyett . es kiderult.j Egyetlenegy I koltemenye neh nisegem verete. Az erzesemet. . es mig a rnasik szak olvasasahoz kezdene. de ill dom is. hogy . amelyben Elek Artur ismet tobb kifoga» II nivalot talal. zen kel. nem veszi figyekl' Ii . allitanam. azokon a ny a magyar nyelv F szetes ered6je a 1 megjelent. Nepdalaink lelket akartam megsz1dnl tatni e helyutt es masutt is.1 Poe redig ezzel a szoval a ho1l6 rernes es titokzatos voltat akarlu festeni." Az eredetiben az all. akik bibliat nem else kezbol ismerik.' telte tolern a valtoztatasokat.ljl! desen s nem virrad meg .alvo" demon. aminthogy Poe is egyszeni. terjed egyre C... III IF. a komorrol. Ez a zaroszo. mint az arnerikai es angol prou-. A mtiforditas hiitlen husege ki'n'. mint guzsba kototten tancolni. Az angolul ir6 Poe tehat hiv. es hittel vallom. hogy Ek-l. a lexikonlu If kellene futnia. de a zeneisegevel sokert karpotol. de nekem nem szabad. Kozben teljes zenekarral kellett dolgoznom.V a padlon ing6 arnyektol sohasern menekszik meg a kijJt6. En a Ho1l6t a magyar olvasokozonsegnek szantam. Elek Artur '1~3 ban elcsodalkozik nehany szabadabb helyen. (llll! vel. de intuitive.(j sorokat 19y forditsam: "No az ejjel. amely munkarn ve«taje volt. ritmussal is.. pontosan analizaltam. Most pedig. nerncsak erzem. azonban termesz szolaltattam meg nalam jobbat. Nemcsak szavakkal lehci kozolni ertelmet. no az arnyek. mert vele az olvasot m(')'. a nyelviink sIr!' lemebol fakad. . Istenem. Ugy ereztem. arru-lv a kolto helyett gondolkozik is es virraszt folotte. hogy sohasem virrad meg.ul irtam. Egyik sororn igy kezdodik: "A szoborrol..ados rnaradtarn. An)'. miert cselekedtem igy. Marad az utols6 szak..fblebbr61·. mert nines beuuo az eredetiben. csalt meg. Mert az almodo magyarul lagy es khlh'. Artur szemernre yeti e kifejezes elhagyasat. hogy a rnil)'.ezuttal :. Poe kozvetlen kozonsege. hogy mtiforditani megis annyi. magyar trouvaille.! IIHI ez dobbenetesen hat A magyar ember azonban az orok ejs/"iI'''' ugy latja.komor " szot.

Ha kolt6 kolti at e verset. ritmussal is. En azonban termeszetesnek latom. Most pedig.~rt karpotol. ezuttal se 9yar olvasokozonsegnek szantam. Ez kovetelte azt is. a versen megerzik az egyenisegem verete. az likusokbol es zsid6kb61 telik ki. hogy hasem menekszik meg a kalto. Angolul agyar ember azonban az orok ejszakat rad meg. azokkal az elvekkel. Igaz." ezi a . htibbet probalnak alkotni. mint en. mert vele az olvas6t megak olvasasahoz kezdene.ink szeluvaille. amig ir.komor" sz6t. Nemesak szavakkallehet ve. hogy ez az erzes. Az erzesemet. hogy Poe koltemenye nehol nyugodtabb. es biztos vagyok. no az arnyek. hogy Elek zes elhagyasat. mindig ez a vad eri. akik a erik. a lexikonhoz ismet hfitlenseg lenne. Fbe egyenisegenek es az en egyenisegemnek termeszetes ered6je a munkam. nemcsak Poe neve szerepel. de tuy. azokon a nyomokon indulnak el majd. amely is es virraszt folotte. holl6 remes es titokzatos voltat akarta az . mint gUzsba kototten tancolni. hogy a magyar . hogy a veremen atsztirt szavakkal sz61a1tattam meg a Holl6t. hanem az enyem is. Egyetlenegy pontban egyezem a kritikajaval. es hittel vallom." Az eredetiben az all. A rmiforditas htitlen htisege koveat. zeneibbet. mint az amerikai es angol protesnsege. mert nines benne itt egy szojatekot forditottam Ie. terjed egyre csonsohasem. Hiszen azon a versen. hogy akik majd kes6bb. a nyelvi. amely munkam vezem. Az angolul ir6 Poe tehat hivatem szabad. elyben Elek Artur ismet tobb kifogasolkezd6dik: "A szoborr6l. nalam jobbat. . es kiderult. Az "almod6" demon helyett azt Mert az almodo magyarul lagy es kolt6i. Nepdalaink lelket akartam megszolalaminthogy Poe is egyszerti. mint a nepral kellett dolgoznom. Abban.alvo" demon remesebb es titokzatoon. amidtam. hogy az utolso az ejjel. Ez a zaroszo. nem veszi figyelembe. 260 261 .. Elek Artur azonzabadabb helyen. Az angol es a magyar nyelv. a komorr6l. nemesak erzem. nnyi. ami a Nyugatban megjelent.